JEDE
Samfebru
osta ár 2
tne 014
nep
red
ajn
é
N DE
1.
čené
fánky
V ík endo
v é men
Brow
nies t
orta
V ečer e
na týžd
Jahňa
cina s
omáč
kou
Ma
s jabkové šiš
lkam ky
i
FAŠIAN
ždňa
EPT
AR
5cc
G Y ZA
u
eň
Am
Per
don erické
utky
Vyc iodicit
Šiš
h
a
:
á
a s ky so sl
dza For
tres
m
:
kou aninou
Far át: ebn
osť:
REC
Mňa
m, n
ajle
pšie
rece
pty
na k
ažd
ý de
ň!
Mňa
m, n
ajlep
šie r
ece
pty
na k
ažd
ý de
ň!
čísl
o5
Tém
Pe a tý
Ň
.ind
d 1
200
T ýž
den
Sob ník
x 27
o
6 m ta
m
4+
4
Faš
mafi iangové
ny
30.1
.201
4 9
:46
DVERAM
I
JEDEN DEŇ
Mňam, najlepšie recepty na každý deň!
Cenník inzercie platný od 1. 1. 2014
1/1
spadávka
195 x 276
1/1
zrkadlo
169 x 250
2/3
spadávka
128 x 276
2/3
zrkadlo
113 x 250
1/2
spadávka
96 x 276
1/2
zrkadlo
85 x 250
1/3
spadávka
62 x 276
1/3
zrkadlo
55 x 250
1/2
spadávka
195 x 136
1/2
zrkadlo
169 x 123
1/3
spadávka
195 x 89
1/3
zrkadlo
169 x 81
1/4
spadávka
195 x 66
1/4
zrkadlo
169 x 60
1/4 spadávka
47 x 276
1/4 zrkadlo
40 x 250
1/4
zrkadlo
85 x 123
* spadávka 5 mm
Zľavy za opakovanie
Formát
6 krát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
7 - 12 krát. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7%
13 a viac krát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
4. obálková
2/1
1/1
2/3
1/2
1/3
1/4
Stornovacie poplatky
Farebnosť CMYK
3.900 €
5.200 €
3.100 €
2.500 €
1.700 €
1.300 €
1.000 €
14 dní pred uverejnením . . . . . . . . . . . . . 100% z ceny
21dní pred uverejnením . . . . . . . . . . . . . . . 50% z ceny
Cenník vkladanej inzercie
Zľavy za finančný objem
Vkladanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 €
Vlepovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 €
Páskovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 €
Fóliovanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 €
Od 10.000 – 15.000 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
15.001 – 20.000 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7%
20.001 – 35.000 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
35.000 €a viac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12%
Všeobecné podmienky
 ceny sú uvedené bez DPH
 uplatniť si možno iba jeden druh zľavy
 platba pred uverejnením inzerátu
 vydavateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie obsahu inzercie s možnosťou odmietnuť jej vydanie
 reklamný článok musí byť odlíšený od redakčného
materiálu (podfarbením a iným typom písma) a mi-
nimálne na 1/3 plochy musí byť vizuál (obrázok),
označenie izerátu: platená inzercia
 na vkladanú a všívanú inzerciu sa nevzťahujú cenníkové zľavy
 osobitné druhy inzercie po dohode s vedúcim inzertného oddelenia
JEDEN DEŇ
Mňam, najlepšie recepty na každý deň!
Termín vychádzania na rok 2014
ČísloUzávierka Dodanie
inzercie
podkladov
1
23. 12. 2013
27. 12. 2013
2
2. 1. 2014
3. 1. 2014
3
8. 1. 2014
10. 1. 2014
4
15. 1. 2014
17. 1. 2014
5
22. 1. 2014
24. 1. 2014
6
29. 1. 2014
31. 1. 2014
7
5. 2. 2014
7. 2. 2014
8
12. 2. 2014
14. 2. 2014
9
19. 2. 2014
21. 2. 2014
10
26. 2. 2014
28. 2. 2014
11
5. 3. 2014
7. 3. 2014
12
12. 3. 2014
14. 3. 2014
13
19. 3. 2014
21. 3. 2014
14
26. 3. 2014
28. 3. 2014
15
2. 4. 2014
4. 4. 2014
16
9. 4. 2014
11. 4. 2014
17
16. 4. 2014
17. 4. 2014
18
23. 4. 2014
25. 4. 2014
19
30. 4. 2014
2. 5. 2014
20
7. 5. 2014
9. 5. 2014
21
14. 5. 2014
16. 5. 2014
22
21. 5. 2014
23. 5. 2014
23
28. 5. 2014
30. 5. 2014
24
4. 6. 2014
6. 6. 2014
25
11. 6. 2014
13. 6. 2014
26
18. 6. 2014
20. 6. 2014
Expedícia
ČísloUzávierka Dodanie Expedícia
do predaja
inzercie
podkladov
do predaja
4. 1. 2014
27
2. 7. 2014
4. 7. 2014
12. 7. 2014
11. 1. 2014
28
9. 7. 2014
11. 7. 2014
19. 7. 2014
18. 1. 2014
29
16. 7. 2014
18. 7. 2014
26. 7. 2014
25. 1. 2014
30
23. 7. 2014
25. 7. 2014
2. 8. 2014
1. 2. 2014
31
30. 7. 2014
1. 8. 2014
9. 8. 2014
8. 2. 2014
32
6. 8. 2014
8. 8. 2014
16. 8. 2014
15. 2. 2014
33
13. 8. 2014
15. 8. 2014
23. 8. 2014
22. 2. 2014
34
20. 8. 2014
22. 8. 2014
30. 8. 2014
1. 3. 2014
35
27. 8. 2014
28. 8. 2014
6. 9. 2014
8. 3. 2014
36
3. 9. 2014
5. 9. 2014
13. 9. 2014
15. 3. 2014
37
10. 9. 2014
12. 9. 2014
20. 9. 2014
22. 3. 2014
38
17. 9. 2014
19. 9. 2014
27. 9. 2014
29. 3. 2014
39
24. 9. 2014
26. 9. 2014
4. 10. 2014
5. 4. 2014
40
1. 10. 2014
3. 10. 2014
11. 10. 2014
12. 4. 2014
41
8. 10. 2014
10. 10. 2014
18. 10. 2014
19. 4. 2014
42
15. 10. 2014
17. 10. 2014
25. 10. 2014
26. 4. 2014
43
29. 10. 2014
31. 10. 2014
8. 11. 2014
3. 5. 2014
44
5. 11. 2014
7. 11. 2014
15. 11. 2014
10. 5. 2014
45
12. 11. 2014
14. 11. 2014
22. 11. 2014
17. 5. 2014
46
19. 11. 2014
21. 11. 2014
29. 11. 2014
24. 5. 2014
47
26. 11. 2014
28. 11. 2014
6. 12. 2014
31. 5. 2014
48
3. 12. 2014
5. 12. 2014
13. 12. 2014
7. 6. 2014
49
10. 12. 2014
12. 12. 2014
20. 12. 2014
14. 6. 2014
50
17. 12. 2014
19. 12. 2014
27. 12. 2014
21. 6. 2014
1
23. 12. 2014
23. 12. 2014
3. 1. 2015
28. 6. 2014
Technická špecifikácia
Vychádza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . každú sobotu v týždni
Formát strany. . . . . . . . . . . . . . . . . . po oreze 200 x 276
Rozsah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 strán
Farebnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 + 4
Papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SC 52 g/m2
Obálka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SC 52 g/m2
Väzba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V1
Tlač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rotačný ofset
Rozlíšenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 dpi
Podklady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CMYK
ofset profil: SC_paper_eci.icc
Odovzdanie podkladov:
 v elektronickej podobe spolu s farebným chromalínovým nátlačkom
 podklady na grafické spracovanie
– najneskôr 10 dní pred uzávierkou
Kontakt:
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s., OBCHODné oddelenie
Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava 5
Obchodný riaditeľ pre print: Ing. Milan Vysopal
Tel.: 02/32 153 400; e-mail: [email protected]
Vedúca inzertnej kancelárie: Edita Goldsteinová
Tel.: 02/32 153 401; fax: 02/32 153 170; mobil: 0918 60 21 49
e-mail: [email protected]
Download

pre rok 2014