ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: HESNA URAL KAYALIK
2.
Doğum Tarihi: 27.09.1981
3.
Unvanı: Öğrt. Gör. Dr.
4.
Öğrenim Durumu: DOKTORA
Derece
Lisans
Y. Lisans
(Tezsiz)
Y. Lisans
(Tezli)
Doktora
Alan
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
ÖĞRETMENLİĞİ
PROGRAMI
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
Üniversite
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN
BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Yıl
2003
2004
KIRIKKALE ÜNİ. FEN BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
KIRIKKALE ÜNİ. FEN BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
2007
2013
5. İş Deneyimi:
Görev
BİYOLOG
ÖĞRT. GÖR. DR.
Görev Yeri
UFUK ÜNİ. TIP FAK. FİZYOLOJİ ABD.
UFUK ÜNİ. SHMYO. TIBBİ LABORATUVAR
TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI
Yıl
2004-2013
2013- HALEN
6. İdari Görevler :
Görev
UFUK ÜNİ. SHMYO. TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI
DANIŞMANLIĞI (1 VE 2. SINIF)
UFUK ÜNİ. SHMYO. TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI
DANIŞMANLIĞI (1 VE 2. SINIF)
7.
Yıl
2014- HALEN
2014- HALEN
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
7.1. Yüksek Lisans Tezleri
7.2. Doktora Tezleri
8.
Yayınlar
8.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
8.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
8.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
1
8.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
8.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
8.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Hesna Ural, Meltem Yılmaz, Süleyman Patır, M. Yakup Arıca, L- histidin-mn(II) kompleksi bağlı
poli(HEMA-MAH) mikroküreleri üzerine lakkaz adsorbsiyonu ve optimizasyonu, VII. Ulusal
Kromatografi Kongresi, s.52, 13-15 Haziran 2007, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale. (Sözlü Sunum)
2. Gülay Bayramoğlu, Hesna Ural, M. Yakup Arıca, Manyetik polikatyonik afinie destek materyalinin
biluribin uzaklaştırılmasında kullanılması, VII. Ulusal Kromatografi Kongresi, s.89, 13-15 Haziran
2007, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale. (Poster)
3. Hesna Ural, Gülay Bayramoğlu, M. Yakup Arıca, İnsulin hormonunun kontrollü salımında kullanılmak
üzere biyouyumlu taşıyıcı implantın hazırlanması ve uygulanması, III. Ulusal Afinite teknikleri
Kongresi, s.20, 12-14 Eylül 2007, Uludağ üniversitesi, Bursa. (Sözlü Sunum)
8.7. Diğer yayınlar
9. Projeler (TÜBİTAK, BAP..)
1. 111S524 NOLU TUBİTAK PROJESİ (15.03.2012-15.03.2013; DIABETES MELLITUS TANISINDA
HbA1c
TESTİNİN
TANISAL
DEĞERİNİN
ARAŞTIRILMASI
VE
FRUKTOZAMİN
İLE
KARŞILAŞTIRILMASI)
2. KIRIKKALE ÜNİ. BAP PROJESİ (2013-2015 HİPOTİROİDİ VE HİPERTİROİDİ TEDAVİSİNDE
KULLANILAN İLAÇLARIN KONTROLLÜ SALIMINDA KULLANILMAK ÜZERE BİYOUYUMLU TAŞIYICI
İMPLANTIN HAZIRLANMASI VE DENENMESİ)
10. İdari Görevler
11. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
12. Ödüller
13. Kurslar ve Sertifikalı Eğitim Programları
1. Deney hayvanları kullanım sertifikası (B sınıfı), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri
Yerel Etik Kurulu, Belge No: 04-13. (08-19 Nisan 2013)
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Haftalık Saati
Akademik
Öğrenci
Dönem
Dersin Adı
Yıl
Sayısı
Teorik
Uygulama
Güz
2013-2014
İlkbahar
GENEL BİYOKİMYA
LABORATUVARDA
ORGANİZASYON
TIBBİ LABORATUVAR
UYGULAMALARI II
HEMATOLOJİ
MİKROBİYOLOJİ II
3
1
2
---
2
18
2
---
2
2
2
Güz
İlkbahar
3
Download

Öğr. Gör. Dr. Hesna URAL KAYALIK