MARIÁN ČEKOVSKÝ
Hudobník – Spevák – Zabávač – Moderátor
Aktuálny držiteľ ocenenia prestížnej Slovenskej ankety
OTO 2011 v kategórii spevák.
Nenapodobiteľný umelec Marian Čekovský si získava
srdcia ľudí piesňou, svojským humorom a optimizmom.
Tento rodák z Humenného nachádza cestu k fanúšikom
všetkých vekových kategórii práve úprimnosťou, dobrou
náladou a osobitým charakterom.
Napreduje nezadržateľnou rýchlosťou vďaka hudobnej
flexibilite a priebojnosti.
Marián Čekovský je slovenský hudobník, skladateļ,
spevák, komik a moderátor. Narodil sa 12. apríla 1977 v
Humennom. Hudobný talent rozvíjal v kapelách No Name,
The Big H a Čekovský Band, počas svojej kariéry
spolupracoval aj s takými umelcami ako napríklad Richard
Müller, Vašo Patejdl, Adriena Bartošová, Pavol Hammel,
Robo Grigorov, Dara Rolins či IMT Smile.
Okrem skladania piesní píše aj hudbu k filmom, do
hudobných relácií a divadelných predstavení. Istý čas pôsobil
ako hudobný redaktor v Slovenskom rozhlase v Košiciach.
Spolupracoval s Petrom Marcinom na programe Mini Talent
Show. V roku 2004 dostal Aurela ako najlepší
inštrumentalista roka. Bol nominovaný na cenu OTO za rok
2010 v kategóriách spevák a moderátor zábavných
programov. A je drţiteļom ocenenia tejto prestíţnej
Slovenskej ankety OTO
2011 v kategórii spevák.
cekovsky.agenturadaisy.sk
DISKOGRAFIA
Albumy:
2009 - Via Lucis
2008 - Ritro Songs for children
2007 - Čekovský & Tóth - Live from Bratislava Jazz Days
2007 - Ritro Songs
Hudba k divadelným predstaveniam:
2011 - ČAKANIE NA TURKA, Štátne Divadlo Košice Malá Scéna
2010 – MŔTVE DUŠE, Divadlo Andreja Bagara v Nitre
2010 – VĹČIK, Štátne Divadlo Košice - Malá Scéna
2009 – MEDEIA Štátne Divadlo Košice - Malá Scéna,
Ocenenie DOSKY 2009, cena za najlepšiu scénickú hudbu
sezóny
2009 – SANATÓRIUM, Štátne Divadlo Košice - Malá
Scéna
cekovsky.agenturadaisy.sk
Štandardné zloženie kapely: 6 ČLENOV
Marián Čekovský - multiinštrumentalista, spevák, zabávač
Peter Tomko - gitara
Adrián Harvan - saxofón a flauta
Pavol Jeňo - trúbka
Martin Janočko - bicie nastroje
František Beneš - perkusie
Možnosti vystúpenia:
- Program: Jazz, Rock, Pop, Instrumental hip-hop
- Jazzový koncert
- Gospelový koncert
- Zábavný program – hovorené slovo v spojení s hudbou
- Program pre deti
cekovsky.agenturadaisy.sk
STANISLAV SALANCI
Violin show
Výnimočný umelec Stanislav Salanci sa narodil v
hudobníckej rodine v obci Víťaz. Svoju karieru začínal ako
mladý, nádejný gitarista. Neskôr sa našiel v hre na husle,
ktorej sa naplno venuje dodnes. Svojimi priaznivcami je
považovaný nielen za skvelého hudobníka, ale aj
výnimočného a vzácneho človeka. Vďaka pracovitosti,
húževnatosti a neúnavnej snahe napredovať a skúšať nové
veci je inšpiráciou a vzorom pre svoje okolie. Divákom
ponúka jedinečný hudobný zážitok v kombinácii s
charizmou svojej osobnosti.
Stanislav Salanci bol členom rôznych hudobných
zoskupení a folklórnych súborov. Ako primáš Folklórnej
skupiny PRIDAŇ získal ocenenie „Laureát celoslovenskej
súťaţnej prehliadky Folklórnych súborov“ a precestoval Európu
i časť Ázie.
V súčasnosti pôsobí ako učiteļ na ZUŠ v Prešove, ako
člen orchestra v PUĻS-e a súčasne je jedným z primášov
Ļudovej hudby Prešovčan.
Študuje na Prešovskej Univerzity - FF ( Hudobné umenie
- Estetika ), kde je aj členom komorného orchestra Camerata
Academica.
creative.agenturadaisy.sk
Violin show Stanislava Salanciho
Popis :
-
Dynamická šou v ktorej odznejú známe skladby z filmov, muzikálov ale i vážnej hudby, a to v
modernom prevedení na elektrických husliach. Šou je špecifická predovšetkým vlastnou
tvorbou výnimočného a známeho umelca, ktorý život zasvätil hudbe. (Repertoár tvoria skladby
ako napr.: Piráti Karibiku, Posledný mohykán, Óda na radosť- rocková verzia, Air –hip-hop verzia,
Love story -disco verzia, Šabľový tanec ... )
-
Cena obsahuje 30min. vystúpenie, alebo dva kratšie vstupy nasledujúce za sebou s najviac
hodinovou prestávkou.
Možnosti vystúpení Electric Violin Show STANISLAVA SALANCIHO:
- s tanečným doprovodom (latinsko-americké a štandardné tance),
- s doprovodom vzdušnej tanečnice
- so speváckym doprovodom (spevák, speváčka)
- s ľadovou šou svetovo uzávaného ľadového sochára Zsolta M. Tótha
- electric trio
- Stanislav Salanci ako hosť koncertu Čekoský Band
- celovečerný program
creative.agenturadaisy.sk
Violin show & tanečné vystúpenie :
- INTERAKTÍVNA ŠOU Stanislava Salanciho a
tanečné vystúpenie majstrovského tanečného páru
(latinsko-americké a štandardné tance). Výmena
kostýmov počas vystúpenia.
Violin show & vzdušná tanečnica :
- INTERAKTÍVNA ŠOU Stanislava Salanciho
spojená s vystúpením vzdušnej akrobatky na šáloch,
alebo kruhu.
ELECTRIC TRIO
- Originálna produkcia repertoáru prostredníctvom tria
elektronických hudobných nástrojov: ELEKTRICKÉ
HUSLE, AKORDEÓN A KONTRABAS.
- Repertoár: Ļudová hudba, známe hity a evergeeny.
Stanislav Salanci ako hosť koncertu
Čekovský BAND :
- Strhujúce vystúpenie s dĺţkou trvania od 80-100min.
podļa poţiadavky klienta, zahŕňa spoločný koncert
dvoch špičkových umelcov Mariána Čekovského s
kapelou a Stanislava Salanciho + samostatný vstup
Violin show v úvode.
creative.agenturadaisy.sk
ZSOLT M.TÓTH
Umelecký sochár – Ice art
Zsolt je nenapodobiteľným umeleckým sochárom a
držiteľom ocenenia “Majster sveta v ľadovom sochárstve”.
V celej Európe nájdete iba hŕstku sochárov, ktorí dokážu
vyhotoviť sochu z ľadu vo forme šou ( t.z. vyrezať ľadovú
sochu akéhokoľvek tvaru za pár minút formou efektného
vystúpenia v doprovode hudby ) tak, ako to dokáže práve
Zsolt.
Zsolt je šouman ţijúci v Budapešti a najlepšie sa cíti na
pódiu pred stovkami divákov. Predvádza dynamické vystúpenie,
ktoré je výsledkom výnimočnej tvorivosti a zručnosti, veļkej
dávky predstavivosti a dlhých rokov praxe. Je uznávaný v rámci
celej Európy a za posledné roky si získal silnú divácku základňu
aj u nás na Slovensku. Okrem ļadových diel vyrezáva sochy z
dreva, ale i ďalšich materiálov. Veļkou atrakciou pre divákou je
aj vyrezávanie pieskových sôch.
iceart.agenturadaisy.sk
Ľadová šou
VIDEO č.1: Ľadová šou
(Klikni na odkaz)
VIDEO č.2: Tatry Ice Master 2013 - spot
(Klikni na odkaz)
Popis :
-
Vyrezávanie sochy z ļadu motorovou pílou z 2 ļadových blokov jedným sochárom
v doprovode rockovej hudby.
Info:
-
-
Cena obsahuje cca 30min. šou podļa náročnosti sochy, grafický návrh sochy vo vybranej
téme, prípravu ļadu, montáţ, demontáţ a upratanie scény.
Základné informácie :
Ľadová šou spočíva vo vyrezávaní ľadovej sochy jedným alebo dvoma sochármi motorovou
pílou v doprovode rockovej hudby.
-
Čas trvania šou je cca 25-45min. v závislosti od komplikovanosti tvaru sochy.
iceart.agenturadaisy.sk
ICE vs. VIOLIN DUEL
ŠOU AKÁ TU EŠTE NIKDY NEBOLA !
DVAJA výnimoční umelci spolu na jednom pódiu v unikátnom vystúpení.
Popis :
-
-
Šou s dĺžkou trvania približne 25 min. je majstrovským spojením nenapodobiteľnej
ľadovej šou Zsolta M. Tótha – SVETOVO UZNÁVANÉHO ĽADOVÉHO SOCHÁRA
(vyrezávanie sochy z ļadu motorovou pílou pred očami divákov v doprovode dynamickej
hudby) a violin šou husľového mága Stanislava Salanciho na elektrických husliach.
Šou je realizovateļná v priestoroch interieru aj exterieru. Vhodná na všetky spoločenské
podujatia.
Info:
-
Cena obsahuje cca. 25 min. šou, ļadovú sochu zhotovenú počas vystúpenia, ktorá klientovi
ostáva na určenom mieste, montáţ, demontáţ a upratanie scény.
iceart.agenturadaisy.sk
Teambuilding & Tvorivé dielne z ľadu
Teambuilding:
-
-
Uţ ste niekedy skúšali vybrať mincu, výherný ţetón, alebo drobný predmet z veļkého ļadového
kvádra? Navyše iba za pomoci rúk, vlastného dychu a svojho tímového spoluhráča? Ak nie, je
najvyšší čas si to vyskúšať.
PONÚKAME VIACERO NEVŠEDNÝCH HIER A SÚŤAŢI. Teambuiding sa razom zrýchli, keď
dáte súťaţiacim do rúk tesárske dláta.
Tvorivé dielne :
-
Vyrezávanie sôch z ļadu podļa pripraveného vzoru je zábava pre malých i veļkých. Program je
atraktívny ako v zime, tak i počas horúceho leta.
iceart.agenturadaisy.sk
(Klikni na Facebookové odkazy)
Zastúpenie:
Url, Mail:
Facebook:
Kontakt:
Agentúra DAISY,s.r.o., Zupková 29, 040 22 Košice, Slovakia
www.agenturadaisy.sk , [email protected]
“ Agentúra DAISY, s.r.o. – creative agency “
Ing.Marek Béreš – manažér , 00421907 540 518
Ing.Daniela Bérešová – manažér , 00421918 492 199
Download

diskografia - Violin show