Jednoduchšie projektovanie viac asu na inovácie
ROAD SHOW 2013
Bratislava 21.2.2013
© Siemens AG 2013. All Rights Reserved.
Jednoduchšie projektovanie – viac asu na inovácie
riadiace systémy Simatic, novinky
projek né nástroje pre riadiace systémy TIA selection tool
frekven né meni e Sinamics, motory Simotics
projek né nástroje pre návrh pohonov
spínacia a istiaca technika - SIRIUS Innovations
projek né nástroje pre spínaciu a istiacu techniku
CAx online generátor
© Siemens AG 2013. All Rights Reserved.
Automatiza né systémy Simatic
ERP
Enterprise Level
Automatiza né
systémy Simatic
Simatic selection
tools
ERP
NX & Solid Edge
Product
Development
PLM
Management Level
TEAMCENTER
Collaborative
PDM
TECNOMATIX
Digital
Manufacturing
PROFINET
PROFIBUS
HART
AS Interface
Sinamics
Simotics
MES Plant Engineering
COMOS
Plant Engineering
SIMATIC WinCC
SCADA System
SIMATIC
Automation Designer
SCADA
Control Level
Projek né nástroje –
spínacia technika
PLC
SIMATIC
Controllers
HMI
SIMATIC
HMI
SITOP
Power Supplies
Field Level
Drive
Technologies
SIMATIC NET
Industrial
Communication
Page 3
SIMATIC IT
Intelligence Suite
SIMATIC
Process Control System PCS 7
DCS
CAx online
generátor
SIMATIC IT
R&D Suite
Operator Level
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
SIMATIC IT
Production Suite
V1.1
SIRIUS
Industrial
Controls
Processinstrumentation
Analytik
SIMATIC IDENT
Industrial
SIMATIC
Identification
Distributed I/O
TIA PORTAL
Engineering
Framework for
Automation Tasks
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic – Riadiace systémy
Micro Controllers - LOGO! ide na Ethernet
2 nové LOGO! CPU -0BA7 LOGO! 12/24 RCE a
Automatiza né
systémy Simatic
Simatic selection
tools
LOGO! 230 RCE
Vlastnosti:
Sinamics
Simotics
LOGO!
LOGO! komunikácia cez Ethernet.
LOGO!
S7 komunikácia (CPU & HMI).
Štandardné SD karty pre transfer programu
Nástroje pre návrh
pohonov
Nové funk né bloky
Sirius Innovations
Astro-Timer, Macro-Funkcie,Priemerná hodnota,
Projek né nástroje –
spínacia technika
Min/Max, 4 Shift register, Data-Logging
CAx online
generátor
Page 4
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic – Riadiace systémy
Modular Controllers
SIMATIC S7-1200
Automatiza né
systémy Simatic
Simatic selection
tools
Nový škálovate ný, flexibilný dizajn pre kompakné riešenia
IIntegrované rozhranie PROFINET pre programovanie, pripojenie HMI, CPU-to-CPU
komunikácia
Technologická funkcie po ítanie, meranie, closed-loop control a motion control
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
SIMATIC S7-300
Stredný výkon pre priemyselnú produkciu
Ve ký výber CPU pre rôzne aplikácie (aj safety a technology)
Miesto úsporný, robustný, kompakný a modulárné rozšírite ný
PROFIBUS a PROFINET kompatibilný
CAx online
generátor
Page 5
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic – Riadiace systémy
Modular Controllers
SIMATIC S7-400
Automatiza né
systémy Simatic
Simatic selection
tools
Výkonný riadiaci systém pre hornú výkonnú úrove
Ve ký výber CPU jednotiek vrátene redundantných a failsafe CPU
PROFIBUS a PROFINET kompatibilné
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
SIMATIC ET 200-CPU
Pre inštaláciu do rozvádza a (ET 200S), based on the CPU 314
Pre mimo inštaláciu mimo rozvádza a (ET 200pro), based on the CPU 315
Projek né nástroje –
spínacia technika
PROFIBUS a PROFINET kompatibilné
CAx online
generátor
Page 6
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic – Riadiace systémy
Embedded Automation
SIMATIC S7-mEC
Automatiza né
systémy Simatic
Simatic selection
tools
Modular Embedded Controller s WinAC RTX ako riadiacim programom
I/O pripojenie centrálne alobo decentrálne cez PROFINET
Modulárny dizajn, kompatibilný s S7-300 I/O (SM3xy) kartami
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
SIMATIC HMI IPC477C, SIMATIC IPC427C, SIMATIC WinAC MP
Ako technologický riadiaci systém, ultrakompaktný, robustný priemyselný panel PC
Software-PLC WinAC MP pre Multi panely
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 7
Bezúdržbové, bez hard diskov alebo ventilátorov
Embeded WIN OS
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic
ERP
Enterprise Level
Automatiza né
systémy Simatic
Simatic selection
tools
ERP
NX & Solid Edge
Product
Development
PLM
Management Level
TEAMCENTER
Collaborative
PDM
TECNOMATIX
Digital
Manufacturing
PROFINET
PROFIBUS
HART
AS Interface
Sinamics
Simotics
MES Plant Engineering
COMOS
Plant Engineering
SIMATIC WinCC
SCADA System
SIMATIC
Automation Designer
SCADA
Control Level
Projek né nástroje –
spínacia technika
PLC
SIMATIC
Controllers
HMI
SIMATIC
HMI
SITOP
Power Supplies
Field Level
Drive
Technologies
SIMATIC NET
Industrial
Communication
Page 8
SIMATIC IT
Intelligence Suite
SIMATIC
Process Control System PCS 7
DCS
CAx online
generátor
SIMATIC IT
R&D Suite
Operator Level
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
SIMATIC IT
Production Suite
V1.1
SIRIUS
Industrial
Controls
Processinstrumentation
Analytik
SIMATIC IDENT
Industrial
SIMATIC
Identification
Distributed I/O
TIA PORTAL
Engineering
Framework for
Automation Tasks
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic – Decentrálne periférie
Distributed IO: SIMATIC ET 200
Automatiza né
systémy Simatic
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
ET 200 systémy pre rozvá e
SIMATIC ET 200S
Multifunk ný jemne modulárny distribu ný IO
systém
Štandardná a failsafe komunikácia
Množstvo modulov
PROFINET a PROFIBUS kompatibilný
Aj COMPACT verzia
SIMATIC ET 200M
Modulárna S7-300 periféria pre aplikácie s
ve kým po tom kanálov
Štandardná a failsafe komunikácia
PROFINET a PROFIBUS kompatibilný
Ve ký výber kariet
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 9
SIMATIC ET 200iSP
Modulárny dizajn, bezpený systém pre prostredie s nebezpe enstvom
výbuchu
Pre zónu 1, 21, 2, 22 – senzory a ak né leny aj do zóny 0, 20
Krytie IP30
PROFIBUS kompatibilný
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic – Decentrálne periférie
Distributed IO: SIMATIC ET 200
Automatiza né
systémy Simatic
Simatic selection
tools
ET 200 Systems for solutions without a control cabinet
SIMATIC ET 200pro
Modulárny, miesto šetriaci distribuovaný IO
systém
PROFINET a PROFIBUS kompatibilný
Štandardná a failsafe komunikácia
WiFi prevedenie
Sinamics
Simotics
ET 200eco PN
Kompakný blok periférie v dvoch prevedeniach
Nástroje pre návrh
pohonov
robusté pozinkované telo
IO-Link Master
PROFINET kompatibilný
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
SIMATIC ET 200eco
Blok periférie pre priame pripojnie
Výmena elektronických blokov za behu (hot swap)
Štandardná a failsafe komunikácia
PROFINET a PROFIBUS kompatibilný
Page 10
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic – Decentrálne periférie
Distributed IO: SIMATIC ET 200 SP – jednoduché, menšie, výkonnejšie
Popis produktu
Automatiza né
systémy Simatic
Vlastnosti:
Simatic selection
tools
Úspora miesta v rozvádza i až 50%
Sinamics
Vytváranie zá ažových skupín bez power modulov
Simotics
Redukcia po tu produktov v aka akumulácií funkcií
Nástroje pre návrh
pohonov
Káblovanie bez nástrojov s push-in svorkovou technológiou
Sirius Innovations
Rozšírené diagnostické funkcie
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Zákaznícky benefit:
Optimálne využitie priestoru v rozvádza i
Rýchlejšie a bezchybové uvádzanie do prevádzky
Rýchlejší cyklus programu a rozšírené diagnostické možnosti
Page 11
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic
ERP
Enterprise Level
Automatiza né
systémy Simatic
Simatic selection
tools
ERP
NX & Solid Edge
Product
Development
PLM
Management Level
TEAMCENTER
Collaborative
PDM
TECNOMATIX
Digital
Manufacturing
PROFINET
PROFIBUS
HART
AS Interface
Sinamics
Simotics
MES Plant Engineering
COMOS
Plant Engineering
SIMATIC WinCC
SCADA System
SIMATIC
Automation Designer
SCADA
Control Level
Projek né nástroje –
spínacia technika
PLC
SIMATIC
Controllers
HMI
SIMATIC
HMI
SITOP
Power Supplies
Field Level
Drive
Technologies
SIMATIC NET
Industrial
Communication
Page 12
SIMATIC IT
Intelligence Suite
SIMATIC
Process Control System PCS 7
DCS
CAx online
generátor
SIMATIC IT
R&D Suite
Operator Level
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
SIMATIC IT
Production Suite
V1.1
SIRIUS
Industrial
Controls
Processinstrumentation
Analytik
SIMATIC IDENT
Industrial
SIMATIC
Identification
Distributed I/O
TIA PORTAL
Engineering
Framework for
Automation Tasks
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic – HMI rozhranie lovek - stroj
Operator control and monitoring: SIMATIC Panels
SIMATIC Push Button Panel
Automatiza né
systémy Simatic
Simatic selection
tools
Vhodný pre PROFINET, PROFIBUS, MPI
integrovaná PROFIsafe komunikácia pre fail-safe aplikacie
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
SIMATIC Panel
Množstvo typov odlišujúcich sa výkonom
Opera né panely s klávesami a dotykové panely s dotykovým displejom ako aj kombinácia obidvoch
Pripojenie na PROFINET a PROFIBUS
CAx online
generátor
Page 13
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic – HMI rozhranie lovek - stroj
Operator control and monitoring: SIMATIC Panels
SIMATIC Multi Panel
Automatiza né
systémy Simatic
Simatic selection
tools
Multifunctional platforms with PC-typical openness
High performance for demanding applications
Modular expansion possible with options, e. g. WinAC MP 2008 software PLC for control tasks
For connection to PROFINET and PROFIBUS
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
SIMATIC THIN CLIENT
Cost-effective operator stations for panel functionality onsite in distributed systems
Centralized data management on a host (Panel, Panel PC or Server) - no local software installation
or configuration required on the THIN CLIENT
For integration in PROFINET networks
CAx online
generátor
Page 14
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic – HMI rozhranie lovek - stroj
Operator control and monitoring: SIMATIC Panels
Fully enclosed HMI devices
Automatiza né
systémy Simatic
With all-round protection in IP65
For mounting on support bracket or stand, systems from different manufacturers connectable
Simatic selection
tools
Sinamics
Extension units for lateral attachment available - can be individually equipped with customer-specific
operating elements
As Multi Panel and THIN CLIENT with 15” touch display
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
SIMATIC Mobile Panel
Mobile operator panels for direct plant and machine operation on site,
Sirius Innovations
Sophisticated safety concept, as acknowledgement- and STOP button
Projek né nástroje –
spínacia technika
Wireless version with full safety function
CAx online
generátor
For PROFINET and PROFIBUS connection
Page 15
Ergonomical, compact with robust design compliant with IP65
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic – HMI rozhranie lovek - stroj
Operator control and monitoring: SIMATIC Panels
SIMATIC HMI Basic Panel
Automatiza né
systémy Simatic
Nízko nákladové opera né panely so základnými HMI funkciami pre kompaktné aplikácie
Dotykové panely s konfigurovate nými kláavesami
Simatic selection
tools
Pre pripojenie na PROFINET a PROFIBUS
Ideálne pre nasadenie s SIMATIC S7-1200
Sinamics
Simotics
SIMATIC HMI Comfort Panel
Nástroje pre návrh
pohonov
Komfort panely sú nová High End rada SIMATIC Panelov s dôrazom
na výkon
Sirius Innovations
Vlastnosti:
Integrovaná funkcionalita všetkých Komfort panelov
Projek né nástroje –
spínacia technika
Širokouhlá obrazovka s vysokým rozlíšením
0% až 100%-né stmievanie LED podsvietenia
CAx online
generátor
Integrovaný 2-Portový PROFINET Switch a jedno alšie Ethernet rozhranie
Podpora PROFIenergy protokolu
Page 16
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic
ERP
Enterprise Level
Automatiza né
systémy Simatic
Simatic selection
tools
ERP
NX & Solid Edge
Product
Development
PLM
Management Level
TEAMCENTER
Collaborative
PDM
TECNOMATIX
Digital
Manufacturing
PROFINET
PROFIBUS
HART
AS Interface
Sinamics
Simotics
MES Plant Engineering
COMOS
Plant Engineering
SIMATIC WinCC
SCADA System
SIMATIC
Automation Designer
SCADA
Control Level
Projek né nástroje –
spínacia technika
PLC
SIMATIC
Controllers
HMI
SIMATIC
HMI
SITOP
Power Supplies
Field Level
Drive
Technologies
SIMATIC NET
Industrial
Communication
Page 17
SIMATIC IT
Intelligence Suite
SIMATIC
Process Control System PCS 7
DCS
CAx online
generátor
SIMATIC IT
R&D Suite
Operator Level
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
SIMATIC IT
Production Suite
V1.1
SIRIUS
Industrial
Controls
Processinstrumentation
Analytik
SIMATIC IDENT
Industrial
SIMATIC
Identification
Distributed I/O
TIA PORTAL
Engineering
Framework for
Automation Tasks
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic – HMI rozhranie lovek - stroj
Operator control and monitoring: HMI softvér
SIMATIC WinCC flexible
Automatiza né
systémy Simatic
Simatic selection
tools
Innovative HMI software for all applications in the
machine and process-level area
Engineering software for SIMATIC HMI
operator panels and runtime software for PCs
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 18
SIMATIC WinCC
Multi-user and web-capable SCADA system
Options and add-ons for versatile application options
Process visualization with plant intelligence
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic
ERP
Enterprise Level
Automatiza né
systémy Simatic
Simatic selection
tools
ERP
NX & Solid Edge
Product
Development
PLM
Management Level
TEAMCENTER
Collaborative
PDM
TECNOMATIX
Digital
Manufacturing
PROFINET
PROFIBUS
HART
AS Interface
Sinamics
Simotics
MES Plant Engineering
COMOS
Plant Engineering
SIMATIC WinCC
SCADA System
SIMATIC
Automation Designer
SCADA
Control Level
Projek né nástroje –
spínacia technika
PLC
SIMATIC
Controllers
HMI
SIMATIC
HMI
SITOP
Power Supplies
Field Level
Drive
Technologies
SIMATIC NET
Industrial
Communication
Page 19
SIMATIC IT
Intelligence Suite
SIMATIC
Process Control System PCS 7
DCS
CAx online
generátor
SIMATIC IT
R&D Suite
Operator Level
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
SIMATIC IT
Production Suite
V1.1
SIRIUS
Industrial
Controls
Processinstrumentation
Analytik
SIMATIC IDENT
Industrial
SIMATIC
Identification
Distributed I/O
TIA PORTAL
Engineering
Framework for
Automation Tasks
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic – Simatic PC
Priemyselné PC: SIMATIC Rack PC a SIMATIC Box / Microbox PC
Automatiza né
systémy Simatic
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 20
SIMATIC Rack PC
SIMATIC Box PC
Robustné priemyselné PC v 19palcovom formáte
Robustné priemyselné PC pre
univerzálne využitie
Vysoký výkon za atraktívnu cenu
Ultra-kompakný bezúdržbový Microbox
PC
Maximálna priemyselná
funkcionalita iCore procesormi
SIMATIC HMI IPC
Robustné, výkonné priemyselné PC s rozli nými výkonovými triedami briliantnými
displejmi
Kompaktný dizajn pre inštaláciu do rozvádza ov alebo konzol
Klávesové alebo dotykové prevedenie
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic – Simatic PC
Priemyselné PC: SIMATIC HMI IPC a priemyselné monitory
SIMATIC HMI IPC
Automatiza né
systémy Simatic
Simatic selection
tools
Robust, powerful industrial PCs of different performance classes with brilliant displays
Implementation in machine-level operation and monitoring applications as well as further tasks, as
open- and closed-loop control, data processing and motion control
Compact design for installation in control cabinets or consoles
Sinamics
With keys or touch functionality
Simotics
Also for PROFINET connection
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 21
Fully enclosed HMI devices
With all-round protection in IP65
For mounting on support bracket or stand, systems from different manufacturers connectable
Extension units for lateral attachment available - can be individually equipped with customer-specific
operating elements
As HMI IPC477C and Flat Panel Monitor with 15” and 19” touch display
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic – Simatic PC
Priemyselné PC: SIMATIC HMI IPC a priemyselné monitory
SIMATIC Flat Panel monitory
Automatiza né
systémy Simatic
LCD monitors for industrial applications
Simatic selection
tools
Brilliant TFT displays with large reading angle, operation
up to 30 m away from computer
Sinamics
Display sizes include 15, 17 and 22 ”, as a simple display
device or with touch functionality
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 22
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic
ERP
Enterprise Level
Automatiza né
systémy Simatic
Simatic selection
tools
ERP
NX & Solid Edge
Product
Development
PLM
Management Level
TEAMCENTER
Collaborative
PDM
TECNOMATIX
Digital
Manufacturing
PROFINET
PROFIBUS
HART
AS Interface
Sinamics
Simotics
MES Plant Engineering
COMOS
Plant Engineering
SIMATIC WinCC
SCADA System
SIMATIC
Automation Designer
SCADA
Control Level
Projek né nástroje –
spínacia technika
PLC
SIMATIC
Controllers
HMI
SIMATIC
HMI
SITOP
Power Supplies
Field Level
Drive
Technologies
SIMATIC NET
Industrial
Communication
Page 23
SIMATIC IT
Intelligence Suite
SIMATIC
Process Control System PCS 7
DCS
CAx online
generátor
SIMATIC IT
R&D Suite
Operator Level
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
SIMATIC IT
Production Suite
V1.1
SIRIUS
Industrial
Controls
Processinstrumentation
Analytik
SIMATIC IDENT
Industrial
SIMATIC
Identification
Distributed I/O
TIA PORTAL
Engineering
Framework for
Automation Tasks
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic – Simatic Ident
Identifika né systémy
RFID system SIMATIC RF
Automatiza né
systémy Simatic
Simatic selection
tools
Plne automatický a rýchly identifika ný systém pre produkciu a logistiku
Produk né dáta môžu by oložené priamo na produkte
Serial link, PROFIBUS, PROFINET alebo Ethernet
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
SIMATIC Code reading systems
Flexibilné ítanie a verifikácia 1D/2D kódov ako aj optické rozpoznávanie znakov (OCR)
Optimalizovaný materiálový tok
Projek né nástroje –
spínacia technika
Vhodné pre rýchle procesy
Flexibilná komunikácia : serial, PROFIBUS, Ethernet/PROFINET
CAx online
generátor
Page 24
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic
ERP
Enterprise Level
Automatiza né
systémy Simatic
Simatic selection
tools
ERP
NX & Solid Edge
Product
Development
PLM
Management Level
TEAMCENTER
Collaborative
PDM
TECNOMATIX
Digital
Manufacturing
PROFINET
PROFIBUS
HART
AS Interface
Sinamics
Simotics
MES Plant Engineering
COMOS
Plant Engineering
SIMATIC WinCC
SCADA System
SIMATIC
Automation Designer
SCADA
Control Level
Projek né nástroje –
spínacia technika
PLC
SIMATIC
Controllers
HMI
SIMATIC
HMI
SITOP
Power Supplies
Field Level
Drive
Technologies
SIMATIC NET
Industrial
Communication
Page 25
SIMATIC IT
Intelligence Suite
SIMATIC
Process Control System PCS 7
DCS
CAx online
generátor
SIMATIC IT
R&D Suite
Operator Level
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
SIMATIC IT
Production Suite
V1.1
SIRIUS
Industrial
Controls
Processinstrumentation
Analytik
SIMATIC IDENT
Industrial
SIMATIC
Identification
Distributed I/O
TIA PORTAL
Engineering
Framework for
Automation Tasks
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic – Simatic NET
Priemyselná komunikácia
SIMATIC NET komunika né procesory
Automatiza né
systémy Simatic
Pre pripojenie SIMATIC riadiacich systémov na priemyselné zbernice
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Industrial Ethernet Switches SCALANCE X
Široký výber vrátane entry-level switchov, switche pre real-time aplikácie, multiportové, a
modulárne high-performance switche
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 26
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic – Simatic NET
Priemyselná komunikácia
Industrial Security SCALANCE S
Automatiza né
systémy Simatic
SCALANCE S moduly ponúkajú ochranu pre priemyselnú automatizáciu pred neautorizovaným
prístupom a nežiadanou komunika nou zá ažov
Simatic selection
tools
SOFTNET security client – jednoduchá konfigurácia
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Industrial Wireless LAN SCALANCE W
Bezdrátová komunikácia pre Industrial Ethernet
Sirius Innovations
SCALANCE W producty sú jedine ná kombinácia spo ahlivosti, bezpe nosti a zabezpe enia
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 27
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic – Simatic NET
Priemyselná komunikácia
SIMATIC NET IE/ASi Link PN IO
Automatiza né
systémy Simatic
Simatic selection
tools
For connecting AS-Interface-based devices in Industrial Ethernet
Seamless transition between Industrial Ethernet and
AS-Interface via real-time communications (RT)
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
SIMATIC NET IE/PB Link PN IO
For connecting PROFIBUS-based devices in Industrial Ethernet and PROFINET
Seamless transition between Industrial Ethernet and PROFIBUS via real-time
communications (RT)
CAx online
generátor
Page 28
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Automatiza né systémy Simatic – Simatic NET
Priemyselná komunikácia
SIMATIC NET IWLAN/PB Link PN IO
Automatiza né
systémy Simatic
Flexible integration of PROFIBUS devices into an IWLAN wireless infrastructure
Reliable coverage in demanding wireless environments
Simatic selection
tools
Highly exible
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
SIMATIC NET SINAUT
Sirius Innovations
Versatile telecontrol system based on
SIMATIC S7-200, S7-300, S7-400 and WinCC
Projek né nástroje –
spínacia technika
Fully automatic monitoring and control of process stations via WAN, GPRS or Ethernet
(TCP/IP)
CAx online
generátor
Page 29
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Jednoduchšie projektovanie – viac asu na inovácie
riadiace systémy Simatic, novinky
projek né nástroje pre riadiace systémy TIA selection tool
frekven né meni e Sinamics, motory Simotics
projek né nástroje pre návrh pohonov
spínacia a istiaca technika - SIRIUS Innovations
projek né nástroje pre spínaciu a istiacu techniku
CAx online generátor
© Siemens AG 2013. All Rights Reserved.
Projek né nástroje pre riadiace systémy TIA selection tool
Simatic
Simatic selection
tools
Preh ad
Download
Export
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 31
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Projek né nástroje pre riadiace systémy TIA selection tool
Simatic
www.siemens.com/tia-selection-tool
Simatic selection
tools
Preh ad
Download
Export
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 32
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Projek né nástroje pre riadiace systémy TIA selection tool
Simatic
Simatic selection
tools
Preh ad
Download
Export
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 33
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Jednoduchšie projektovanie – viac asu na inovácie
riadiace systémy Simatic, novinky
projek né nástroje pre riadiace systémy Simatic selection tools
frekven né meni e Sinamics, motory Simotics
projek né nástroje pre návrh pohonov
spínacia a istiaca technika - SIRIUS Innovations
projek né nástroje pre spínaciu a istiacu techniku
CAx online generátor
© Siemens AG 2013. All Rights Reserved.
Frekven né meni e Sinamics
... pre celý výkonový rozsah
Simatic
Simatic selection
tools
Sinamics
Preh ad
Simotics
... úplná funkcionalita
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
... všetky aplikácie
General performance drives
Page 35
Motion Control / Servo functionality
Basic functionality
V1.1
High performance single Drives
Coordinated drives,Servo Drives
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Frekven né meni e Sinamics
Aplika ná matica – vo ba aplikácie
Simatic
Simatic selection
tools
Sinamics
Preh ad
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 36
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Frekven né meni e Sinamics
Aplika ná matica – priradenie meni ov
Simatic
Simatic selection
tools
Sinamics
Preh ad
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 37
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Motory Simotics
Motory
Simatic
SIMOTICS ®
Simatic selection
tools
Sinamics
Nízkonapä ové motory pre napájanie
zo siete a frekven ného meni a
Motory pre motion control
aplikácie
DC motory
Vysokonapä ové
motory
Direct Current
High Voltage
Simotics
Preh ad
Nástroje pre návrh
pohonov
General
Purpose
Severe
Duty
Transnorm
GP
SD
TN
Definite
Purpose
DP
Explosion
Protected
XP
High
Torque
HT
Servo
S
Main
M
Linear
L
Torque
T
DC
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
Application examples
erpadlá / Ventilátory / Kompresory
Pohony pre procesný priemysel, napr.:
mixéry
mlyny
extrúdery
Motory do výbušného prostredia
Lodné motory
Motory pre papierenské stroje
Odstredivky
CAx online
generátor
Page 38
V1.1
Obrábacie stroje, napr.:
sústruhy / frézy / brúsky
Výrobné stroje, napr.:
bali ky / spracovanie plastov / textilné
stroje / výroba skla, keramiky /
tla iarenské stroje / lisy
Manipula né a montážne systémy
Robotika
Pohonné
aplikácie
vo všetkých
odvetviach
pre
jednosmerné
napájanie
erpadlá
Kompresory
Hlavné pohony
ve kých výkonov
pre:
Lode
Valcovanie
Mlyny
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Prevodovkové motory Simogear
elné
Ploché
Kuže elné
2-stup ové
Kuže elné
3-stup ové
elnešnekové
Šnekové
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
Preh ad
Nástroje pre návrh
pohonov
Ozna enie
prevodovky
E39…E149 (1-stage)
FZ29…FZ229 (2-stage)
B19…B49 (2-stage)
K39…K229 (3-stage)
C29…C89 (2-stage)
S09…S29 (1-stage)
Z19…Z189 (2-stage)
FD29…FD229 (3-stage)
13
4
12
5
3
Menovité
50…20.000
momenty [Nm]
100…50.000
50… 450
200… 50.000
100…1600
20.. 75
Prevodové
pomery
1.1… 10 (1-stage)
3.5..60 (2-stage)
3.5..60 (2-stage)
5..330 (3-stage)
10..290 (2-stage)
5…100 (1-stage)
3.0..60 (2-stage)
50..330 (3-stage)
250..50,000 (multi-stage)
250..25,000 (multi-stage)
50..330 (3-stage)
250..50,000 (multi-stage)
200
15
D19…D189 (3-stage)
Sirius Innovations
Po et ve kostí 7 (1-stage)
13 (2-/3-stage)
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
250..50,000 (multistage)
Max.
výkon motora
[kW]
Page 39
V1.1
200
200
7.5
1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Jednoduchšie projektovanie – viac asu na inovácie
riadiace systémy Simatic, novinky
projek né nástroje pre riadiace systémy Simatic selection tools
frekven né meni e Sinamics, motory Simotics
projek né nástroje pre návrh pohonov
spínacia a istiaca technika - SIRIUS Innovations
projek né nástroje pre spínaciu a istiacu techniku
CAx online generátor
© Siemens AG 2013. All Rights Reserved.
Nástroje pre návrh pohonov
Kalkulácia
Kalkulácia návratnosti
návratnosti investície
investície
Konfigurácia,
Konfigurácia, inžiniering
inžiniering
Objednací
Objednací proces
proces
Oživenie
Oživenie
Podpora
Podpora aa servis
servis
Simatic selection
tools
SinaSave
Sinamics
DT Configurator
Industry MALL
STARTER
Industry Online Support
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
DT configurator
SinaSave
SIZER for Siemens Drives
SIZER
STARTDRIVE
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 41
SIZER WEB ENGINEERING
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Nástroje pre návrh pohonov - SinaSave
SinaSave…
…4 programové moduly:
Simatic selection
tools
Sinamics
Modul pohony s pevnými otá kami
Energeticky úsporné motory pre aplikácie s fixnými otá kami 1LE1 / N-Compact
Porovnanie IEC motorov s triedami ú innosti IE1,IE2 a IE3
Porovnanie NEMA motorov s triedami ú innosti High Efficiency a Premium Efficiency
Porovnanie energetickyúsporných motorov s cudzími motormi
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
DT configurator
SinaSave
SIZER
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Modul regulované pohony nízkeho napätia
Aplikácie s regulovanými pohonmi pre erpadlá / ventilátory / kompresory
s meni mi SINAMICS G
Modul regulované pohony vysokého napätia
Aplikácie s regulovanými pohonmi pre erpadlá / ventilátory / kompresory
s meni mi Perfect Harmony
Modul priame vysokomomentové pohony
Bezprevodovkové priame pohony s HT-direct
Porovnanie bezprevodovkových priamych pohonov
zložených z HT-direct (1FW4) a meni a s tradi ným
pohonným systémom pozostávajúcim z klasickej priemyselnej
prevodovky, asynchrónneho motora a meni a pre aplikácie
s konštantným momentom.
Page 42
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Nástroje pre návrh pohonov – DT-configurator
DT configurator:
www.siemens.com/dt-configurator
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
DT configurator
SinaSave
SIZER
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Výber© pod
a aplika
matice
Siemens
AG 2011. nej
All Rights
Reserved.
Page 43
V1.1
I IA
Nástroje pre návrh pohonov – DT-configurator
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
DT configurator
SinaSave
SIZER
Výber
pod a
aplika nej
matice
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 44
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Nástroje pre návrh pohonov – DT-configurator
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
DT configurator
SinaSave
SIZER
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 45
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Nástroje pre návrh pohonov – DT-configurator
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
DT configurator
SinaSave
SIZER
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 46
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Nástroje pre návrh pohonov – DT-configurator
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
DT configurator
SinaSave
SIZER
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 47
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Nástroje pre návrh pohonov – DT-configurator
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
DT configurator
SinaSave
SIZER
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 48
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Nástroje pre návrh pohonov – DT-configurator
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
DT configurator
SinaSave
SIZER
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 49
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Nástroje pre návrh pohonov – DT-configurator
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
DT configurator
SinaSave
SIZER
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 50
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Nástroje pre návrh pohonov - SIZER
SIZER vás podporuje pri
Definícií mechanického systému
Simatic selection
tools
Dimenzovaní motora, meni a a prevodovky
Sinamics
Konfigurácii prídavných komponentov systému
Simotics
Konfigurácii riadenia
Nástroje pre návrh
pohonov
SIZER vám ponúka
DT configurator
Inžinierske výsledky: charakteristiky, tech. dáta
SinaSave
SIZER
Rozmerové výkresy
Sirius Innovations
Kalkulácia spotreby energie pod a zá aže
Projek né nástroje –
spínacia technika
Kalkulácia výkonnosti
Kalkulácia harmonických
CAx online
generátor
Page 51
Zoznam komponentov s objednacími íslami
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Nástroje pre návrh pohonov - SIZER
Definícia
mechanického
systému
Simatic selection
tools
...
Travel gear
Hoisting gear
Roller conveyor
Rack and pinion
Ballscrew
Axial winder
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
DT configurator
SinaSave
...
Dimenzovanie motorov
a prevodoviek
Návrh meni ov /
motorových štartérov
...
Príslušenstvo
...
SIZER
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 52
Návrh riadenia
pohonov
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Nástroje pre návrh pohonov - SIZER
Definícia
mechanického
systému
Simatic selection
tools
1. Vo ba mechanického
systému
Travel gear
Hoisting gear
Roller conveyor
Belt conveyor
Axial winder
Cross cutter
Chain conveyor
Rack and pinion
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
DT configurator
SinaSave
Dimenzovanie motorov
a prevodoviek
Ballscrew
Swivel
gear
Linear
feed axis
Other
mechanical…
2. Definícia vlastností systému
Návrh meni ov /
motorových štartérov
SIZER
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
Príslušenstvo
CAx online
generátor
Page 53
Návrh riadenia
pohonov
V1.1
3. Definícia pracovného cyklu
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Nástroje pre návrh pohonov - SIZER
Definícia
mechanického
systému
Simatic selection
tools
Návrh motora špecifická pod a typu motora
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
DT configurator
SinaSave
Dimenzovanie motorov
a prevodoviek
Návrh meni ov /
motorových štartérov
SIZER
Sirius Innovations
Technická asistencia pre aplikáciu
Projek né nástroje –
spínacia technika
Príslušenstvo
CAx online
generátor
Page 54
Návrh riadenia
pohonov
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Nástroje pre návrh pohonov - SIZER
Definícia
mechanického
systému
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
DT configurator
SinaSave
Výber meni a
Dimenzovanie motorov
a prevodoviek
Návrh meni ov /
motorových štartérov
SIZER
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
Príslušenstvo
CAx online
generátor
Page 55
Výber motorového štartéra
Návrh riadenia
pohonov
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Nástroje pre návrh pohonov - SIZER
Definícia
mechanického
systému
Simatic selection
tools
Výber príslušenstva
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
DT configurator
SinaSave
Dimenzovanie motorov
a prevodoviek
Návrh meni ov /
motorových štartérov
SIZER
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
Príslušenstvo
CAx online
generátor
Page 56
Návrh riadenia
pohonov
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Nástroje pre návrh pohonov - SIZER
Definícia
mechanického
systému
Simatic selection
tools
Návrh riadenia
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
DT configurator
SinaSave
Dimenzovanie motorov
a prevodoviek
Návrh meni ov /
motorových štartérov
SIZER
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
Príslušenstvo
CAx online
generátor
Page 57
Návrh riadenia
pohonov
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Nástroje pre návrh pohonov - SIZER
Simatic selection
tools
SIZER
Podmienky okolia,
zá ažné dáta, jazdný
profil
I
Sinamics
Techn. dáta
Charakteristiky
System know-how
(
MLast 2 2 2 2 1
) Iw kn I 2
MBem
kn
Technológia
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Návrh kompletného pohonného systému:
Motory a prevodovky, komponenty pohonu, prepojovacie systémy, opcie
a príslušenstvo ...
DT configurator
SinaSave
SIZER
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 58
Charakteristiky
motora
Zá ažné
krivky
V1.1
Konfigurácia
Harmonické
3D modely
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
Kalkulácia
Zoznamy
I IA
spotreby
Nástroje pre návrh pohonov - Links
www.siemens.com/simotics
Simatic selection
tools
www.siemens.com/sinamics
Sinamics
Preh ad nástrojov: www.siemens.com/engineering-tools
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
www.siemens.com/sinasave
DT configurator
SinaSave
www.siemens.com/dt-configurator
SIZER
www.siemens.com/sizer
Sirius Innovations
www.siemens.com/industrymall
Projek né nástroje –
spínacia technika
www.siemens.com/starter
CAx online
generátor
Page 59
www.siemens.com/cad-creator
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Nástroje pre návrh pohonov - Makrá
Simatic selection
tools
EPLAN Electric P8-Makrá pre SINAMICS G a MICROMASTER 4:
Sinamics
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/54110458
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
EPLAN Electric P8 makrá pre SINAMICS S:
Sirius Innovations
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/54112466
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Page 60
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Jednoduchšie projektovanie – viac asu na inovácie
riadiace systémy Simatic, novinky
projek né nástroje pre riadiace systémy Simatic selection tools
frekven né meni e Sinamics, motory Simotics
projek né nástroje pre návrh pohonov
spínacia a istiaca technika - SIRIUS Innovations
projek né nástroje pre spínaciu a istiacu techniku
CAx online generátor
© Siemens AG 2013. All Rights Reserved.
Spínacia a istiaca technika SIRIUS – kompletné portfólio pre priemysel
SIRIUS: spínacia technika pre priemysel – nekone né možnosti
Simatic
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
spínanie
ochrana
spúš anie
sledovanie & riadenie
koncové spína e
tla ítka a signálky
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Sirius preh ad
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
WinCC
systémy
Bezp. technika
Integrácia do
TIA (Totally Integrated Automation)
Page 62
V1.1
IC
AT er
SIMan ag
M
Inžiniering
IA CE CP
CAx online
generátor
PCS 7
Breitengeschäft der CE CP
ist die “Basis” der TIA Welt
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Spínacia a istiaca technika - SIRIUS Innovations - preh ad
Simatic
Ve kos
3 kW / 400 V
funkcie
Simatic selection
tools
komponenty
S00
S0
S2 …
250 kW / 400 V
… S12
stýka e
Sinamics
spínanie
polovodi ové stýka e
& spúš anie
Simotics
softštartéry
Nástroje pre návrh
pohonov
Hlavný
obvod
Sirius Innovations
motorové ochrany
ochrana
nadprúdové relé
Sirius preh ad
Sirius Innovations
sledovanie
Projek né nástroje –
spínacia technika
sledovacie relé prúdu
skladané vývody
vývody
CAx online
generátor
kompaktné vývody
funk né moduly pre
montáž na stýka
Pomocný obvod
Page 63
V1.1
komunika né moduly pre
integráciu do automatizácie
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Jednoduchšie projektovanie – viac asu na inovácie
riadiace systémy Simatic, novinky
projek né nástroje pre riadiace systémy Simatic selection tools
frekven né meni e Sinamics, motory Simotics
projek né nástroje pre návrh pohonov
spínacia a istiaca technika - SIRIUS Innovations
projek né nástroje pre spínaciu a istiacu techniku
CAx online generátor
© Siemens AG 2013. All Rights Reserved.
Projek né nástroje pre spínaciu a istiacu techniku - Service & Support Portal
Simatic
Informácie
Projekcia
Produktová dokumentácia
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
Service&Support
Industry Mall
Konfigurátory
Simaris design
Konfigurácia
Objednávanie
Nábeh
Prevádzka
Údržba
Komplexné technické informácie k našim produktom sú
Vám k dispozícii od projekcie až po uvedenie do
prevádzky a údržbu. Bez asového obmedzenia 365 dní
v roku
katalógové listy, manuály, návody na obsluhu
certififáty, charakteristiky, softvér na download
FAQs
“my Documentation Manager” pre individuálne
nastavenie požadovaných informácii
… kompletne k dispozícii pre SIRIUS innovations
www.siemens.com/lowvoltage/support
CAx online
generátor
Online support: komplexné technické informácie k našim produktom
Page 65
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Projek né nástroje pre spínaciu a istiacu techniku – Industry Mall
Simatic
Simatic selection
tools
Online katalóg Industry Mall
komplexné obchodné a technické
údaje
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
portál pre riadiace systémy, pohony,
spínaciu techniku, bezpe nostnú
techniku
prepojenie s konfigurátormi a
objednávacím systémom
Projek né nástroje –
spínacia technika
Service&Support
Industry Mall
Konfigurátory
Simaris design
CAx online
generátor
Page 66
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Projek né nástroje pre spínaciu a istiacu techniku - konfigurátory
Konfigurátory pre takmer všetky typy
produktov
Simatic
Simatic selection
tools
vždy aktuálne
Sinamics
výber produktu bez použitia
papierových katalógov
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
integrácia do elektronického katalógu
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
Service&Support
Industry Mall
Konfigurátory
Simaris design
CAx online
generátor
Page 67
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Projek né nástroje pre spínaciu a istiacu techniku - konfigurátory
Simatic
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
Service&Support
Industry Mall
jednoduchý výber produktov
výsledok konfigurácie s podrobným
popisom
zapojovacia schéma, dimenzovanie
káblov
pripravené súbory na stiahnutie k
vyšpecifikovaným produktom– príru ky a
manuály, zapojovacie schémy, certifikáty,
katalógové listy
3D obrázok konfigurácie
Konfigurátory
Simaris design
export do Industry Mall, Excelu
CAx online
generátor
Page 68
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Projek né nástroje pre spínaciu a istiacu techniku – Simaris Design
Dimenzovanie elektrických sietí na základe reálnych prvkov od vn strany až po
koncový spotrebi vrátane automatického výberu vhodných prvkov
Simatic
Simatic selection
tools
dimenzovanie pod a platných pravidiel a noriem (EN, IEC, VDE)
Sinamics
vo né definovanie prevádzkových stavov siete a stavov hlavných spínacích prvkov
Simotics
výpo et skratových prúdov, úbytkov napätia a energetickej bilancie, dimenzovanie
káblov a prípojnicových systémov
Nástroje pre návrh
pohonov
zoh adnenie požiadaviek na ochranu osôb,
Sirius Innovations
www.siemens.com/simaris
skratovú a nadprúdovú ochranu
Projek né nástroje –
spínacia technika
možné dimenzovanie prepä ovej ochrany
Service&Support
Integrácia prípojnicových systémov
Industry Mall
Konfigurátory
rôzne typy výstupov dokumentácie
Simaris design
(schéma pdf/dxf, zoznamy spotrebi ov, káblov,
CAx online
generátor
Page 69
spínacích prvkov ...)
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Projek né nástroje pre spínaciu a istiacu techniku - Simaris Design
Simatic
Simatic selection
tools
Lišta nástrojov
Knižnica
grafických
symbolov
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Upozornenia
Grafické okno
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
Vlastnosti
obvodov
Service&Support
Industry Mall
Konfigurátory
Simaris design
Vlastnosti prvkov
CAx online
generátor
Hlásenia
Page 70
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
Jednoduchšie projektovanie – viac asu na inovácie
riadiace systémy Simatic, novinky
projek né nástroje pre riadiace systémy Simatic selection tools
frekven né meni e Sinamics, motory Simotics
projek né nástroje pre návrh pohonov
spínacia a istiaca technika - SIRIUS Innovations
projek né nástroje pre spínaciu a istiacu techniku
CAx online generátor
© Siemens AG 2013. All Rights Reserved.
CAx online generátor
Simatic
Podpora zákazníckych procesov
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
Prokurement
procesy
Inžinierske
procesy
(ERP systémy)
(CAD systémy, E-CAE systémy)
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
Mechanický dizajn
Elektrický dizajn
(CAD systémy)
(E-CAE systémy)
CAx online
generátor
Preh ad
Použitie
Idea & basic design
Mechanical design
Pneumatics
Electrical design
Control
Plant documentation
Order
Installation /
Commissioning
Príklady typov
Integrovanie našich produktov do zákazníckych systémov rýchlejšie, ahšie,
s nižšími nákladmi a s menšou námahou.
Page 72
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
CAx online generátor – dostupné údaje
Simatic
základné údaje o produkte
Simatic selection
tools
Produktové portfólio
SIRIUS innovations
Sinamics
2D
rozmerový
ná rtok
3D
model
zapojovacia vnútorné EPLAN electric
schéma zapojenie
P8 makro
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
katalógový
list
Projek né nástroje –
spínacia technika
manuál
návod na
prevádzku
charakteristiky certifikáty
CAx online
generátor
Preh ad
Použitie
Príklady typov
obrázok
produktu
Page 73
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
CAx online generátor – požadované dátové typy pod a disciplín
Simatic
Simatic selection
tools
Základný projekt
Projekt mechaniky
Pnematika
Základné údaje o produkte
2D rozmerové ná rtky
(3D modely)
Vnútorné zapojovacie schémy
Zapojovacie schémy
Makrá
Katalógové listy
Manuály
Návod na prevádzku a údržbu
Charakteristiky
Certifikáty
Fotografia produktu
3D modely
(2D rozmerové ná rtky)
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Riadenie
2D rozmerové ná rtky
Vnútorné zapojovacie
schémy
Katalógové listy
Manuály
Návod na prevádzku a
údržbu
Charakteristiky
Certifikáty
Fotografia produktu
Preh ad
Použitie
Príklady typov
Page 74
Dokumentácia
zariadenia
V1.1
Projekt elektro
Objednávka
Obchodné údaje
Inštalácia/uvedenie do
prevádzky
Vnútorné zapojovacie schémy
Katalógové listy
Manuály
Návod na prevádzku a údržbu
Certifikáty
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
CAx online generátor – DVD / WEB
Simatic
Simatic selection
tools
Sinamics
1
Simotics
CAx-DVD
(Technical Product Data for CAx Applications)
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
2
CAx online
generátor
Preh ad
CAx online generator
(www.siemens.com/industrial-controls/support)
týždenný update!
Použitie
Príklady typov
Page 75
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
CAx online generátor – od dnešnej situácie k ideálu pomocou CAE systému
Simatic
Systémové a procesné prestávky, ve a manuálnych vstupov, nedostatok štandardov
Simatic selection
tools
Dnes
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
Tla ené katalógy
pre výber produktov
Nedostatok štandardov,
zlé parametre
Nedodržiavanie zásad v
CAD/CAE projektovania
Ve ké množstvo
katalógov
Slabé manuálne ošetrenie
základných údajov
Plytvanie asom ,strata
kvality
Manuálna dokumentácia
zariadenia
Nízka úrove
dokumentácie
Cie ový proces
Nízkonákladový, plynulý inžiniersky proces s krátkou dobou vstupov a vysokou kvalitou výstupov
CAx online
generátor
Preh ad
Použitie
Príklady typov
Sú k dispozícii master data so
štandardizovanými zoznamami údajov
Systémová platforma pre
všetky procesy projekcie
Automatické generovanie
dokumentácie
Opakované použitie údajov o produkte (master data), grafických údajov a dokumentácie vo všetkých projektov, eliminácia prerušení
procesov, zvýšená kvalita, redukcia asu potrebného na manuálne zadávanie, optimalizovaná dokumentácia zariadenia
Page 76
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
CAx online generátor - EPLAN electric P 8 macro (.edz súbor)
Simatic
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Grafické
súbory
Sirius Innovations
Funk né vzory
Product master
data
Fotografia
produktu
Katalógový
list
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
• elný poh ad na
rozvádza
Preh ad
Použitie
Príklady typov
• zapojovacia
schéma
Back
Page 77
V1.1
• zapojovacia
schéma
• zoznam
komponentov
• výber prvkov
• výber prvkov
• elný poh ad
na rozvádza
• dokumentácia
zariadenia
• dodato né
funkcie
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
CAx online generátor – príklad CAx dát:Základné údaje (Produkt Master Data)
Simatic
Základné údaje pre
produktové databázy v
CAE systémoch
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
• zaistenie kvality
nie je treba manuálne
prepisovanie z papierových
katalógov
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
• úspora asu
užívate ušetrí množstvo asu
použitím Siemens product
master data
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
• flexibilita
Preh ad
Použitie
product master data využívajú
mnohé funkcie CAE
systémov
Príklady typov
Continue
Back
Page 78
V1.1
Product master data in the CAE system
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
CAx online generátor – príklad CAx dát:Základné údaje (Produkt Master Data)
Simatic
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
Preh ad
Použitie
Príklady typov
Continue
Back
Page 79
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
CAx online generátor – príklad CAx dát: 2D rozmerový ná rtok
Simatic
Grafická vizualizácia
produktov v mierke
Simatic selection
tools
Sinamics
• zlepšená kvalita
Simotics
použitie elného poh adu
produktu v elnom poh ade na
rozvádza
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
• menej práce
Projek né nástroje –
spínacia technika
použitie v tacích plánov pre
výrobu montážnych podložiek
CAx online
generátor
• optimalizovaná vizualizácia
vizualizácia layoutu
rozvádza a v realistickej
fotografickej kvalite
Preh ad
Použitie
Príklady typov
Continue
Back
Page 80
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
CAx online generátor – príklad CAx údajov: 3D model
Simatic
Priestorová vizualizácia
zariadenia
Simatic selection
tools
Sinamics
• zlepšená kvalita
použitie 3D modelu v 3D
zobrazení rozvádza a
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
• optimalizovaná vizualizácia
nepoužívajú sa jednoduché
obd žniky zo šírkou a výškou
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
• zlepšený proces
CAx online
generátor
použitie teraz aj projekte
elektro
Preh ad
Použitie
Príklady typov
Continue
Back
Page 81
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
CAx online generátor – príklad CAx údajov: schéma zapojenia
Simatic
elný poh ad na produkt
vrátane ozna enia svoriek
Simatic selection
tools
Sinamics
• flexibilita
grafika nie je závislá od CAE
systému a je vhodná pre
použitie vo všetkých
štandardných CAE systémoch
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
• menej námahy
použitie na vytvorenie
zapojovacej schémy alebo pre
elný poh ad na rozvádza
CAx online
generátor
Preh ad
• flexibilná vizualizácia
základ pre vytvorenie
EPLAN makra
Použitie
Príklady typov
Continue
Back
Page 82
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
CAx online generátor – príklad CAx údajov: vnútorné zapojenie
Simatic
Všetky grafické symboly a
ozna enie svoriek v DXF
grafike bez logiky
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
• flexibilita
grafika nie je závislá od CAE
systému a je vhodná pre
použitie vo všetkých
štandardných CAE systémoch
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
• menej námahy
použitie na vytvorenie
zapojovacej schémy alebo pre
elný poh ad na rozvádza
CAx online
generátor
Preh ad
• flexibilná vizualizácia
základ pre vytvorenie
EPLAN makra
Použitie
Príklady typov
Continue
Back
Page 83
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
CAx online generátor – príklad CAx údajov: EPLAN electric P 8 makro
Simatic
Špecifická schéma
zapojenia s vnútornou
logikou pre použitie v
systéme "EPLAN electric
P8"
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
• menej námahy
použitie EPLAN makier na
vytvorenie schémy zapojenia
v EPLAN electric P8
systéme
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
• úspora asu
jednoduchá drag&drop
procedúra pre užívate ov
EPLAN electric P8
Preh ad
Použitie
Príklady typov
Continue
Back
Page 84
V1.1
Details of EPLAN macros
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
CAx online generátor – príklad CAx údajov: katalógový list
Simatic
PDF dokument s
najdôležitejšími údajmi
o produkte
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
• menej námahy
použitie katalógových
listov v dokumentácii
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
• zjednodušenie procesu
jednoduché vytvorenie
archívu dokumentácie pre
užívate ov CAD/CAE
systému
CAx online
generátor
Preh ad
Použitie
Príklady typov
Continue
Back
Page 85
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
CAx online generátor – príklad CAx údajov: manuál
Simatic
Podrobná
dokumentácia pre
produktovú skupinu
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
• pomoc pri výbere
použitie pre správny výber
produktu
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
• podrobné informácie
použitie v dokumentácii
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
• zlepšená kvalita
podrobnejšia
dokumentácia zariadenia s
použitím manuálov
Preh ad
Použitie
Príklady typov
Continue
Back
Page 86
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
CAx online generátor – príklad CAx údajov: návod na prevádzku a údržbu
Simatic
Simotics
Stru ný popis montáže
inštalácie a prevádzky
zariadenia v jednom
dokumente
Nástroje pre návrh
pohonov
• pomoc pri výbere
Simatic selection
tools
Sinamics
použitie pre správny výber
produktu
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
• podrobné informácie
použitie v dokumentácii
CAx online
generátor
• zlepšená kvalita
podrobnejšia
dokumentácia zariadenia s
použitím návodov
Preh ad
Použitie
Príklady typov
Continue
Back
Page 87
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
CAx online generátor – príklad CAx údajov: charakteristiky
Simatic
Simotics
Grafická vizualizácia
dvoch závislých
fyzikálnych charakteristík
zariadenia
Nástroje pre návrh
pohonov
• pomoc pri výbere
Simatic selection
tools
Sinamics
použitie pre správny výber
produktu
Sirius Innovations
Projek né nástroje –
spínacia technika
• podrobné informácie
použitie v dokumentácii
CAx online
generátor
• zlepšená kvalita
podrobnejšia
dokumentácia zariadenia s
použitím charakteristík
Preh ad
Použitie
Príklady typov
Continue
Back
Page 88
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
CAx online generátor – príklad CAx údajov: certifikáty
Simatic
Dokumentácia zhody
aplikácie s požadovaným
štandardom
Simatic selection
tools
Sinamics
Simotics
• pomoc pri výbere
Nástroje pre návrh
pohonov
použitie pre správny výber
produktu
Sirius Innovations
• podrobné informácie
použitie v dokumentácii
Projek né nástroje –
spínacia technika
CAx online
generátor
• zlepšená kvalita
podrobnejšia
dokumentácia zariadenia s
použitím certifikátov
Preh ad
Použitie
Príklady typov
Continue
Back
Page 89
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
CAx online generátor – príklad CAx údajov: fotografia produktu
Simatic
Fotografia produktu
Simatic selection
tools
• pomoc pri výbere
použitie v produktovej
databáze CAE systému pre
zobrazenie a pomoc pri
výbere
Sinamics
Simotics
Nástroje pre návrh
pohonov
Sirius Innovations
• flexibilná vizualizácia
použitie pre vizualizáciu
Projek né nástroje –
spínacia technika
• komplexnejšia dokumentácia
použitie v dokumentácii
CAx online
generátor
Preh ad
Použitie
Príklady typov
Back
Page 90
V1.1
© Siemens AG 2011. All Rights Reserved.
I IA
akujeme Vám za pozornos
Kontakty:
Riadiace systémy Simatic:
Ing. Tomáš Galo
Ing. Juraj Belica
Ing. Marek Fiala
[email protected]
www.siemens.sk/automatizacia
Pohony:
Ing. Milan Gybe
Ing. Jaroslav Kinlovi
[email protected]
Spínacia a istiaca technika:
Ing. Peter Mokrý
Ing. Ladislav Va ko
Ing. Vladimír Bogdányi
[email protected]
© Siemens AG 2013. All Rights Reserved.
Download

Jednoduchšie projektovanie - viac času na inovácie - road