Kam na strednú školu
Najlepšie výsledky majú žiaci gymnázia na Novohradskej v Bratislave a SPŠ
elektrotechnickej na Plzenskej v Prešove
Do 10. apríla musia žiaci alebo ich rodičia poslať prihlášky na stredné školy. Aby sme im
pomohli pri rozhodovaní, ale najmä, aby sme ich motivovali k vyššej pozornosti výberu
školy, podobne ako pred pár mesiacmi, keď sme zverejnili zoznamy základných škôl,
ponúkame žiakom a ich rodičom zoznamy gymnázií a stredných odborných škôl. Ide o
štvrtinu gymnázií a stredných odborných škôl s najlepšími výsledkami žiakov v každom
kraji podľa hodnotenia INEKO.
Hodnotenie je každej škole priradené na základe údajov za posledné štyri školské roky
(podľa dostupnosti jednotlivých údajov), pričom do hodnotenia vstupujú nielen
výsledky žiakov v externej časti maturitných skúšok zo slovenského (resp. maďarského)
jazyka, matematiky, z cudzích jazykov (anglický a nemecký), ale aj uplatnenie
absolventov (počet absolventov na úradoch práce), či ohodnotenie mimoriadnych
výsledkov žiakov podľa metodiky ministerstva školstva. Do hodnotenia nie sú zahrnuté
školy, ktoré v sledovanom období mali pre štatistické účely nedostačujúci počet
študentov alebo absolventov. Škála hodnotenia je 0 - 100, pričom 0 predstavuje
najhoršie možné a 100 najlepšie možné výsledky žiakov školy.
Aby získali rodičia a žiaci o školách komplexnejší obraz, odporúčame im informovať sa o
výsledkoch žiakov a o podmienkach vyučovania priamo v školách (napríklad o
úspešnosti absolventov prijímania na slovenské aj zahraničné vysoké školy), alebo na
portáli skoly.ineko.sk. Na portáli môžu nájsť pre každú školu informácie o výsledkoch za
jednotlivé maturitné predmety zvlášť, ako aj výsledky štátnej školskej inšpekcie a v
niektorých prípadoch aj komentár riaditeľa školy s doplňujúcimi informáciami o škole.
Navyše si môžu z merateľných ukazovateľov vytvoriť vlastný rebríček škôl s vlastnými
preferenciami.
Gymnáziá
Banskobystrický kraj
#
názov školy
adresa
obec
hodnotenie
1
Gymnázium J.G.T.
J.G.Tajovského 25
Banská Bystrica
66,2
2
Gymnázium M.R.
J. Kollára 2
Žiar nad Hronom
64,4
3
Gymnázium B.S.T.
Haličská cesta 9
Lučenec
60,4
4
Evanjelické gymnázium
Jesenského 836
Tisovec
59,7
5
Gymnázium Ľ.Š.
Hronská 3
Zvolen
57,6
6
Gymnázium
Štúrova 849
Detva
57,4
Bratislavský kraj
#
názov školy
adresa
obec
hodnotenie
1
Spojená škola-Gymnázium
Novohradská 3
Bratislava
78,1
2
Gymnázium
Grösslingová 18
Bratislava
76,5
3
Spojená škola-Gymnázium
Metodova 2
Bratislava
67,6
4
Gymn. pre nadané deti
Teplická 7
Bratislava
64,9
5
Spojená škola-Gymnázium
Tilgnerova 14
Bratislava
63,3
6
Evanjelické lýceum
Vranovská 2
Bratislava
63,2
7
Gymnázium Matky Alexie
Jesenského 4/A
Bratislava
62,9
8
Gymnázium L.Novomeského
Tomášikova 2
Bratislava
62,7
adresa
obec
Košický kraj
#
názov školy
hodnotenie
1
Gymnázium
Poštová 9
Košice
77,4
2
Evanjelické gymnázium
Škultétyho 10
Košice
72,7
3
Gymnázium P. J.Šafárika
Akademika Hronca 1
Rožňava
70,9
4
Gymnázium
Šrobárova 1
Košice
64,9
5
Gymnázium
Javorová 16
Spišská Nová Ves
64,8
6
Gymnázium
Alejová 1
Košice
62,1
7
Gymnázium
Park mládeže 5
Košice
60,9
Nitriansky kraj
#
názov školy
adresa
obec
hodnotenie
1
Gymnázium A. Vrábla
Mierová 5
Levice
74,7
2
Gymnázium
Párovská 1
Nitra
71,8
3
SKŠ-Gymnázium sv.C.a M.
Farská 19
Nitra
61,4
4
Gymnázium J. Fándlyho
Školská 3
Šaľa
59,4
5
Gymnázium J. Kráľa
Slov.národ.povstania 3
Zlaté Moravce
59,0
Prešovský kraj
#
názov školy
adresa
obec
hodnotenie
1
Spojená škola - Gym
Dominika Tatarku 7
Poprad
74,4
2
Súkromné gymnázium
Solivarská 28
Prešov
69,3
3
Gymnázium J. A. Raymana
Mudroňova 20
Prešov
68,5
4
Gymnázium
Konštantínova 2
Prešov
66,3
5
Gymnázium
Kukučínova 1
Poprad
65,5
6
Gymnázium
Komenského 13
Lipany
65,1
7
Gymnázium
Duchnovičova 13
Medzilaborce
63,7
8
Gymnáz. gen. L. Svobodu
Komenského 4
Humenné
63,6
Trenčiansky kraj
#
názov školy
adresa
obec
hodnotenie
1
Gymnázium M.R.Štefanika
Športová 41
Nové Mesto nad Váhom
71,8
2
Gymnázium ĽudovítaŠtúra
1. mája 2
Trenčín
67,7
3
Gymnázium
Školská 2
Dubnica nad Váhom
64,8
4
Gymnázium
Školská 8
Považská Bystrica
64,4
Trnavský kraj
#
názov školy
adresa
obec
hodnotenie
1
Gymnázium P.Coubertina
Nám. SNP 9
Piešťany
65,7
2
Gymnáz.M.Korvína s VJM
Bratislavská 38
Veľký Meder
65,2
3
Gymnázium J.Hollého
Na hlinách 30
Trnava
62,9
4
Gymnázium Á. Vámberyho
Nám. sv. Štefana 4
Dunajská Streda
58,9
5
Gymnázium Angely Merici
Hviezdoslavova 10
Trnava
58,8
Žilinský kraj
#
názov školy
adresa
obec
1
Bilingválne gymnázium
Komenského 215
Sučany
hodnotenie
77,5
2
Gymnázium bilingválne
Tomáša Ružičku 3
Žilina
76,2
3
Gymnázium
Varšavská cesta 1
Žilina
73,0
4
Gymnázium sv. Františka
J. M. Hurbana 44
Žilina
66,6
5
Gymnázium Jozefa Lettricha
Jozefa Lettricha 2
Martin
66,2
6
Gymnázium
Š. Moyzesa 21
Ružomberok
64,9
7
Gymnázium
Veľká okružná 22
Žilina
64,6
Stredné odborné školy
Banskobystrický kraj
#
názov školy
adresa
obec
hodnotenie
1
Hotelová akadémia
Malinovského 1
Brezno
70,4
2
Obchodná akadémia
Malinovského 1
Brezno
69,1
3
Obchodná akadémia
Lúčna 4
Lučenec
68,0
4
Spojená škola - OA
Štúrova 848
Detva
67,4
5
SPŠ J.M.
Hurbanova 6
Banská Bystrica
67,1
6
Stred. zdravot. škola
Lúčna 2
Lučenec
65,2
7
Škola úžit.výtvarníctva
P. Križku 4
Kremnica
64,0
8
Súkr.stred.umel.škola
Kyslá 214
Hodruša - Hámre
63,0
9
Obchodná akadémia
J.G.Tajovského 25
Banská Bystrica
62,7
10
Stredná zdravot. škola
J.G.Tajovského 24
Banská Bystrica
62,3
11
SPŠ stavebná
Kremnička 10
Banská Bystrica
61,5
12
SOŠ lesnícka
Akademická 16
Banská Štiavnica
61,0
13
Obchodná akadémia
K. Mikszátha 1
Rimavská Sobota
60,2
názov školy
adresa
obec
1
Pedag.a sociál.akadémia
Bullova 2
Bratislava
66,0
2
Škola úžit.výtvarníctva
Dúbravská cesta 11
Bratislava
64,7
3
Hotelová akadémia
Mikovíniho 1
Bratislava
64,0
4
Obchodná akadémia
Hrobákova 11
Bratislava
62,7
5
Obchodná akadémia
Nevädzová 3
Bratislava
61,3
6
SPŠ stavebná
Drieňová 35
Bratislava
61,1
7
Obchodná akadémia
Myslenická 1
Pezinok
60,2
8
Obchodná akadémia
Račianska 107
Bratislava
60,2
Bratislavský kraj
#
hodnotenie
#
9
názov školy
adresa
obec
hodnotenie
SPŠ elektrotechnická
Karola Adlera 5
Bratislava
59,1
10
SPŠ strojnícka
Fajnorovo nábrežie 5
Bratislava
59,1
11
Súkr. SUŠ animov.tvorby
Vlastenecké námestie 1
Bratislava
58,2
adresa
obec
Košický kraj
#
názov školy
hodnotenie
1
Stredná zdravot. škola
Moyzesova 17
Košice
71,2
2
SPŠ elektrotechnická
Komenského 44
Košice
69,1
3
Obchodná akadémia
Akademika Hronca 8
Rožňava
67,2
4
Technická akadémia
Hviezdoslavova 6
Spišská Nová Ves
66,4
5
SPŠ strojnícka
Komenského 2
Košice
65,7
6
Súkr.stredná odb.škola
Maurerova 55
Krompachy
64,5
7
Stredná zdravot.škola
Námestie 1. mája č. 1
Rožňava
63,5
8
Obchodná akadémia
Watsonova 61
Košice
63,5
9
Katolícka str.pedag.šk.
Charkovská 1
Košice
62,8
10
Obchodná akadémia
Komenského 18
Trebišov
62,6
11
Hotelová akadémia
Radničné námestie 1
Spišská Nová Ves
61,8
12
Spojená škola - SOŠ
Kollárova 17
Sečovce
60,8
13
Škola úžit.výtvarníctva
Jakobyho 15
Košice
58,7
názov školy
adresa
obec
hodnotenie
1
Spojená školaSPŠP.HA.ŠG
Slančíkovej 2
Nitra
73,4
2
Stredná priem. škola
Fraňa Kráľa 20
Nitra
70,1
3
Obchodná akadémia
Bolečkova 2
Nitra
70,1
4
Stredná priem. škola
F. Hečku 25
Levice
68,1
5
Obchodná akadémia
Bernolákova 26
Zlaté Moravce
66,3
6
Obchodná akadémia
Kálmána Kittenbergera 2
Levice
65,9
7
SPŠ stavebná
Konkolyho 8
Hurbanovo
65,5
8
SŠ - SPŠE S. A. Jedlika
Komárňanská 28
Nové Zámky
64,8
9
Pedagog. a soc.akadémia
Engelsova 3
Levice
63,5
10
Obchodná akadémia
Inovecká 2041
Topoľčany
63,2
11
Stredná priemysel.škola
Petőfiho 2
Komárno
62,5
12
SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
62,3
13
Stredná zdravot. škola
Farská 23
Nitra
59,6
adresa
obec
hodnotenie
Nitriansky kraj
#
Prešovský kraj
#
názov školy
1
SPŠ elektrotechnická
Plzenská 1
Prešov
77,9
2
Hotelová akadémia
MUDr. Alexandra 29
Kežmarok
74,5
3
Hotelová akadémia
Baštová 32
Prešov
71,6
4
Obchodná akadémia
Murgašova 94
Poprad
69,3
5
Str. zdravotnícka škola
Levočská 5
Poprad
69,3
6
SPŠ odevná
Sovietskych hrdinov 324
Svidník
69,2
7
Obchodná akadémia
Volgogradská 3
Prešov
67,8
8
Súkr.hotel.akadémia ESO
Volgogradská 13
Prešov
66,9
#
9
názov školy
adresa
obec
Str. priemyselná škola
Komenského 5
Bardejov
hodnotenie
66,5
10
Obchodná akadémia
Jarmočná 132
Stará Ľubovňa
66,5
11
Pedagogická a soc.akad.
Kmeťovo stromoradie 5
Prešov
65,9
12
Stredná odborná škola
Komenského 16
Lipany
64,6
13
SOŠ A. Warhola
Duchnovičova 506
Medzilaborce
63,9
14
Stredná pedagog. škola
Bottova 15A
Levoča
63,5
15
Str. priemyselná škola
Mnoheľova 828
Poprad
63,4
16
Obchodná akadémia
Daxnerova 88
Vranov nad Topľou
62,8
17
SPŠ chemická a potrav.
Komenského 1
Humenné
62,8
Trenčiansky kraj
#
názov školy
adresa
obec
1
Obchodná akadémia
Jesenského 6
Považská Bystrica
74,2
2
OA Milana Hodžu
Martina Rázusa 1
Trenčín
73,1
3
Stredná zdravot. škola
J. Braneckého 4
Trenčín
70,3
4
Stred.priemyselná škola
SNP 8
Myjava
69,3
5
Stred.priemyselná škola
Obrancov mieru 1
Dubnica nad Váhom
68,2
6
Obchodná akadémia
Hviezdoslavova 17
Ilava
67,7
7
Pedagog. a soc.akadémia
1. mája 7
Trenčín
65,7
8
Stred.priemyselná škola
Slov. partizánov 52
Považská Bystrica
60,6
9
Obchodná akadémia
F. Madvu 2
Prievidza
60,5
Stredná odborná škola
Bzinská 11
Nové Mesto nad Váhom
59,6
adresa
obec
10
hodnotenie
Trnavský kraj
#
názov školy
hodnotenie
1
Obchodná akadémia
Kukučínova 2
Trnava
77,6
2
Hotel.ak. Ľudovíta Wintera
Stromová 34
Piešťany
70,2
3
SPŠ
Komenského 1
Trnava
67,6
4
Obchodná akadémia
Dlhá 10
Senica
67,0
5
Str. zdravot. škola
Daxnerova 6
Trnava
66,7
6
Súkr. HA SD Jednota
Vinohradská 48
Šamorín
65,2
7
Str. zdravot. škola
Športová 34
Dunajská Streda
64,5
8
Obchodná akadémia
Bratislavská 38
Veľký Meder
63,7
9
SPŠ elektrotechnická
Nám. SNP 8
Piešťany
62,1
10
Obchodná akadémia
Tehelná 4
Hlohovec
59,4
11
Obchodná akadémia
Mládežnícka 5
Sereď
58,9
Žilinský kraj
#
názov školy
adresa
obec
1
Spojená škola-HA
Slanická Osada
Námestovo
hodnotenie
69,7
2
Obchodná akadémia
Scota Viatora 4
Ružomberok
68,9
3
Stredná priemysel.škola
L. Novomeského 24
Martin
68,8
4
Spojená škola-SPŠ
Nábrežná 1325
Kysucké Nové Mesto
67,7
5
Obchodná akadémia
Bernolákova 2
Martin
67,2
6
Škola úžit.výtvarníctva
Scota Viatora 6
Ružomberok
64,9
7
Pedag.a sociál.akadémia
SNP 116
Turčianske Teplice
63,9
#
názov školy
adresa
obec
hodnotenie
8
Obchodná akadémia
Veľká okružná 32
Žilina
63,1
9
SPŠ stavebná
Veľká okružná 25
Žilina
63,0
10
Obchodná akadémia
Nábrežie K.Petroviča 1571
Liptovský Mikuláš
62,5
11
SOŠ elektrotechnická
Celiny 536
Liptovský Hrádok
61,6
12
Stredná zdrav. škola
Dončova 7
Ružomberok
61,0
13
Spojená škola-SPŠ
Sídl. Medvedzie I. 1
Tvrdošín
60,6
14
Stredná zdrav. škola
M. Hattalu 2149
Dolný Kubín
60,3
Aj keď je snahou hodnotenia zahrnúť čo najviac výpovedných ukazovateľov o
výsledkoch žiakov, ktoré sú verejne dostupné plošne za všetky školy, sme si vedomí
toho, že niektoré ukazovatele nemusia úplne odrážať výsledky žiakov:
•
•
•
•
Výsledky písomných maturít nehodnotia kvalitu školy komplexne, ale informujú
o výsledkoch dosiahnutých jej žiakmi. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely
medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi než je vzdelávací
proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerajú ani pridanú hodnotu
školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola odovzdala svojim žiakom.
Výsledky písomných maturít na školách s významným podielom externých
študentov nemusia byť reprezentatívne, pretože externí študenti často študujú
popri práci, a preto môžu dosahovať horšie výsledky.
Hodnotenie pri stredných odborných školách nezahŕňa výsledky z maturít z
odborných predmetov, ktoré sú súčasťou meraní získaných vedomostí a
zručností žiakov SOŠ. Tieto údaje sme do hodnotenia nemohli zaradiť, pretože nie
sú verejne dostupné.
Výsledky písomných maturít z cudzích jazykov môžu byť skreslené pri tých
školách, kde má významná časť žiakov certifikát z cudzieho jazyka. Tieto
certifikáty totiž môžu slúžiť ako náhrada maturity, a preto sa ich výsledky
nepremietnu do hodnotenia školy.
Download

Kam na strednú školu - Portál základných a stredných škôl