PL
TRENAŻER ELIPTYCZNY………………………………...6
EN
ELLIPTICAL TRAINER…………………………………….12
RU
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР………………………...17
CZ
MAGNETICKÝ TRENAŅÉR ……………………………… 22
SK
ELIPTICKÝ TRENAŅÉR................................................. 27
LT
ELIPSINIS TRENIRUOKLIS .......................................... 32
LV
ELIPTISKAIS TRENAŅIERIS……………………………. 37
DETROIT
Model / Модель / Modelis:
84652
1
SCHEMAT / DIAGRAM / СХЕМА / SCHÉMA / SCHEMA / SHĒMA
2
3
KROK / STEP/ ШАГ / ŅINGSNIS / SOLIS 1
KROK / STEP/ ШАГ / ŅINGSNIS / SOLIS 2
KROK / STEP/ ШАГ / ŅINGSNIS / SOLIS 3
KROK / STEP/ ШАГ / ŅINGSNIS / SOLIS 4
4
KROK / STEP/ ШАГ / ŅINGSNIS / SOLIS 5
KROK / STEP/ ШАГ / ŅINGSNIS / SOLIS 6
KROK / STEP/ ШАГ / ŅINGSNIS / SOLIS 7
5
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Proszę zatrzymać niniejszą instrukcję do późniejszego wykorzystania.

Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
1.
Przed przystąpieniem do składania urządzenia i przed rozpoczęciem treningu należy dokładnie zapoznać się z poniższa instrukcją. Bezpieczne i efektywne użytkowanie
urządzenia może być zapewnione jedynie wtedy, gdy zostanie ono poskładane, konserwowane i używane we właściwy, opisany w instrukcji sposób. Jeżeli sam nie
jesteś użytkownikiem, proszę przekaż wszystkim użytkownikom niniejsza instrukcję i poinformuj o wszystkich zagrożeniach i środkach ostrożności.
2.
Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia, czy nie ma żadnych uwarunkowań psychicznych lub fizycznych, które mogłyby
stanowić zagrożenie dla Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Rozmowa z lekarzem może również uchronić przed niewłaściwym użyciem urządzenia. Lekarz określi, czy
zasadne jest stosowanie leków, które wpływałyby na puls, ciśnienie lub poziom cholesterolu.
3.
Zwracaj uwagę na sygnały Twojego ciała. Niewłaściwe lub nadmierne ćwiczenie może w negatywny sposób wpłynąć na Twoje zdrowie. Należy natychmiast zaprzestać
ćwiczenia jeżeli wystąpi którykolwiek z następujących objawów: ból, ucisk w klatce piersiowej, nieregularny puls, wyjątkowo skrócony oddech, omdlenia, zawroty głowy,
mdłości. Jeżeli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów powinieneś natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem i do tego czasu zaprzestać treningów.
4.
Dzieci i zwierzęta należy trzymać z daleka od urządzenia. Urządzenie jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób dorosłych.
5.
Urządzenie należy ustawić na prostej, stabilnej i twardej powierzchni zabezpieczonej matą lub dywanem. Dla bezpieczeństwa, na około urządzenia należy zostawić po
2m wolnej przestrzeni z każdej strony potrzebnej do bezpiecznego użytkowania.
6.
Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy upewnić się, że wszystkie śruby i zakrętki są dokładnie dokręcone.
7.
Proszę zwracać szczególną uwagę na części najbardziej narażone na zużycie.
8.
Bezpieczeństwo sprzętu może być zagwarantowane tylko wtedy, jeżeli będzie on poddawany regularnym przeglądom i kontrolom.
9.
Należy zawsze używać sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeżeli podczas montażu lub użytkowania któraś część okaże się wadliwa, lub wydaje niepokojące
dźwięki, należy zaprzestać używania i oddać urządzenie do serwisu. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia.
10. Podczas treningu należy zakładać odpowiedni strój. Należy unikać luźnych strojów, które mogłyby zaczepiać się o urządzenie lub takich które mogłyby ograniczać lub
uniemożliwiać ruchy. Zaleca się również ćwiczyć w odpowiednim obuwiu sportowym. Na początku należy ustawić wolne tempo. Podczas ćwiczenia należy trzymać się
uchwytów.
11. Sprzęt zaliczony został do klasy H i C według normy EN 957 i jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie może być używany jako sprzęt terapeutyczny lub
rehabilitacyjny.
12. Trenażer przeznaczony jest do użytku domowego. Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika wynosi 130 kg.
13. Należy zachować szczególną ostrożność podczas podnoszenia i przenoszenia urządzenia. Przenosić urządzenie powinny zawsze dwie osoby. Podczas podnoszenia lub
przenoszenia sprzętu należy zachować właściwą postawę, aby nie uszkodzić kręgosłupa.
14. Montując urządzenie należy ściśle stosować się do załączonej instrukcji i używać tylko części dołączonych do zestawu. Przed rozpoczęciem montażu, należy sprawdzić
PL
czy wszystkie części, które zawiera dołączona lista, znajdują się w zestawie.
15. Nie zaleca się pozostawienia urządzeń regulacyjnych, które mogłyby przeszkadzać w ruchu użytkownika, w takim położeniu, aby wystawał jakikolwiek ich element.
OSTRZEŻENIE: PRZED ROZPOCZĘCIEM TRENINGU NA URZĄDZENIU NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ.
ZA EWENTUALNE KONTUZJE LUB USZKODZENIA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY SPOWODOWANE NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM TEGO PRODUKTU NIE
PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI.
URAZY DLA ZDROWIA MOGĄ WYNIKAĆ Z NIEPRAWIDŁOWEGO LUB ZBYT INTENSYWNEGO TRENINGU.
DANE TECHNICZNE
Waga netto – 41 kg
Rozmiar po rozłożeniu – 117 x 56,5 x 153 cm
Koło zamachowe – 9 kg
Maksymalne obciążenie produktu - 130 kg
ZESTAWIENIE CZĘŚCI (SCHEMAT – S. 2)
NR
CZĘŚĆ
ILOŚĆ
NR
CZĘŚĆ
ILOŚĆ
NR
CZĘŚĆ
ILOŚĆ
A
Licznik
1
E-8
Zacisk
4
H-1
Nylon nut
1
A-1
Podstawa licznika
4
E-9
Płaska podkładka
2
H-2
Flat washer
1
B-1
Przednia kolumna
1
E-10
Zakrzywiona podkładka
2
H-3
Rolki transportowe
1
B-2
Górny przewód czujnika
1
E-11
Plastikowa tuleja
4
I
Podstawa pedałów
1
B-3
Wkręt
4
E-12
Tulejka
2
J-L/R
Pedał
1
B-4
Zakrzywiona podkładka
8
E-13
Wkręt
2
J-1
Podkadka blokująca
4
B-5
Bidon
1
E-14
Nakrętka
4
J-2
Płaska podkładka
4
B-6
Uchwyt na bidon
1
F
Rama Główna
1
J-3
Śruba
4
B-7
Wkręt
2
F-1
Zacisk
1
J-4
Nakrętka
4
B-8
Nakrętka
2
F-2
Płaska podkładka
1
K
Koło zamachowe
1
B-9
Płaska podkładka
2
F-3
Zakrzywiona podkładka
1
K-1
Nakrętka
4
B-10
Plastikowy łącznik
1
F-4
Łożysko
2
K-2
Tuleja
2
B-11
Łącznik
1
F-5
Pasek
1
K-3
Oś
1
B-12
Tulejka
2
F-6
Tulejka
1
K-4
Nakrętka
2
B-13
Wkręt
2
F-7
Koło pasowe
1
K-5
Łożysko
1
C
Kierownica
1
F-8
Trzon
1
K-6
Łożysko
1
C-1
Czujnik pulsu
2
F-9
Śruba
3
L
Przedni stabilizator
1
C-2
Uchwyt piankowy
2
F-10
Zestaw
2
L-1
Rolki transportowe
2
C-3
Wkręt
2
F-11
Nakrętka
2
L-2
Wkręt
2
C-4
Zaślepka
2
F-12
Prostownik
1
L-3
Wkręt
4
C-5
Przewód czujnika
1
F-13
Czujnik
1
M
Tylni stabilizator
1
6
D-L
Lewe ramię boczne
1
F-14
Wkręt
1
M-1
Zaślepki
2
D-R
Prawe ramię boczne
1
F-15
Przybory
1
N
Uchwyty magnesów
1
D-1
Uchwyt piankowy
2
F-16
Wkręt
2
N-1
Podstawa magnesów
1
D-2
Zaślepka
2
F-17
Połączenie
1
N-2
Łącznik
1
D-3
Śruba
4
F-18
Przewód
1
N-3
Oś
1
D-4
Nakrętka
4
G-L/R
Osłona
1
N-4
Plastikowa podstawa
1
E
Dolne ramię boczne
1
G-1
Wkręt
8
N-5
Magnes
8
E-1
Nakrętka
4
G-2
Wkręt
4
N-6
Sprężyna
1
E-2
Płaska podkładka
2
G-3
Zestaw
2
N-7
Śruba
2
E-3
Plastikowa tuleja
10
G-4
Nakrętka
2
N-8
Podkadka blokująca
2
E-4
Oś
1
G-5
Część łączna
1
N-9
Płaska podkładka
2
E-5
Podkładka
2
G-6
Tylna osłona
1
N-10
Łącznik
2
E-6
Nakrętka
2
G-7
Wkręt
4
N-11
Zakrzywiona podkładka
1
E-7
Płaska podkładka
4
G-8
Płaska podkładka
4
INSTRUKCJA MONTAŻU (OBRAZKI – S. 4-5)
Do montażu urządzenia należy użyć następujących narzędzi:
KROK 1
Połącz przedni stabilizator (L) z ramą główną przy użyciu dwóch śrub (L-3). Następnie powtórz tą czynność z tylnym stabilizatorem (M).
Przedni stabilizator posiada rolki transportowe, natomiast tylni – końcówki za pomocą których należy ustabilizować pozycję trenażera.
KROK 2
Następnie połącz lewy (J-L) oraz prawy pedał (J-R) ze sworznią ramy głównej, przy użyciu śrub (E-1), płaskich podkładek (E-2) oraz nakrętek (E-14).
KROK 3
Kolejnym etapem montażu jest połączenie przedniej kolumny (B-1) z ramą główną.
Uwaga: proszę pamiętać o ostrożnym połączeniu wystających przewodów: dolnego (F-15) i górnego (B-2).
Proszę zachować szczególną ostrożność podczas montażu kolumny kierownicy aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia przewodów. Następnie proszę przykręcić kolumnę
do ramy głównej przy użyciu wkrętów (B-3) i podkładek (B-4).
KROK 4
Kolejny etap to zamontowanie kierownicy na szczycie przedniej kolumny przy użyciu osłony (B-10, B-9), podkładki, tulejki i pokrętła. Następnie połącz uchwyty z ramionami
bocznymi używając śrub (D-3), podkładek (B-4) i nakrętek (D-4).
KROK 5
PL
Kolejnym krokiem jest połączenie przewodów licznika z przewodami wystającymi z kolumny (B-2) kierownicy.
Następnie proszę zamontować licznik (A) na szczycie kolumny kierownicy za pomocą czterech śrub (A-1).
KROK 6
Proszę zamontować uchwyt na bidon (B-6) na przedniej kolumnie za pomocą dwóch śrub (B-7) oraz plastikowe pedały (J-L, J-R) na ich podstawach za pomocą śrub (J-3),
podkładek (J-1, J-2) i nakrętek (J-4).
Uwaga: Podstawa pedału posiada 3 różne otwory umożliwiające dostosowanie pozycji pedałów do indywidualnych wymagań użytkownika.
KROK 7
W celu rozpoczęcia ćwiczeń podłącz zasilacz do źródła zasilania.
PRZENOSZENIE TRENAŻERA
Ostrożnie unieś trenażer na przednie rolki transportowe i trzymając go po obu stronach przemieść go w wybrane miejsce.
INSTRUKCJA TRENINGU
Przestrzeganie CYKLU TRENINGOWEGO przynosi wiele korzyści dla zdrowia takich jak: kondycja fizyczna, kształtowanie mięśni oraz w połączeniu z kontrolą
spożywanych kalorii – utratę wagi.
FAZA ROZGRZEWKI
Etap ten gwarantuje prawidłowy przepływ krwi przez ciało i zapewnia prawidłową pracę mięśni. Rozgrzewka redukuje ryzyko powstania skurczu i uszkodzenia mięśnia.
Zalecane jest wykonanie kilku ćwiczeń rozciągających zgodnie z rysunkami przedstawionymi poniżej. Każda pozycja powinna być utrzymana przez około 30 sekund, nie
należy nadwyrężać lub szarpać mięśni podczas wykonywania ćwiczeń. Jeżeli odczujesz jakikolwiek ból należy natychmiast przestać.
SKŁON
DO PRZODU
WEWNĘTRZNE
MIĘŚNIE UD
ŁYDKA / ACHILLES
MIĘŚNIE SZYI, RAMION, WEWNĘTRZNE MIĘŚNIE UD ORAZ PLECÓW, ŁYDKA, ACHILLES
ZEWNĘTRZNE MIĘŚNIE UD
SKLON BOCZNY
7
FAZA TRENINGU
PULS
Etap ten wymaga wysiłku. Z czasem, przy regularnym treningu mięśnie Twoich nóg staną się
bardziej elastyczne. Należy ćwiczyć w swoim własnym tempie, ale ważne jest, żeby stale
utrzymywać to samo tępo. Podczas ćwiczenia puls powinien utrzymywać się w obrębie
wyznaczonej strefy.
MAXIMUM
Etap ten powinien trwać przynajmniej 12 minut, ale dla większości osób może on trwać
TARGET ZONE
pomiędzy 15-20 minut.
ODPOCZYNEK
MINIMUM
Etap ten pozwala na przywrócenie normalnego pulsu i wystudzenie mięsni. Etap ten jest
WIEK
powtórką rozgrzewki i należy kontynuować go przez około 5 minut. Należy powtórzyć ćwiczenia
rozciągające, pamiętając o tym, żeby nie nadwyrężać mięśni. Zalecane jest trenowanie
przynajmniej trzy razy w tygodniu.
POZYCJA
Stań na pedałach, dłońmi chwyć uchwyty. Ćwicz wykonując ruchy naprzemienne nogami i rękami. W trakcie ćwiczeń należy mieć wyprostowane plecy
(rysunek).
Ćwiczenia na orbitreku stacjonarnym zastępują ćwiczenia wykonywane na zwykłym rowerze.
RZEŹBIENIE MIĘŚNI
Aby ukształtować mięśnie podczas treningu należy znacznie zwiększyć opór. Spowoduje to większe napięcie mięśni i może oznaczać, że nie będziesz
mógł trenować tak długo jak byś chciał. Jeżeli również chcesz trenować swoją kondycję należy zmieniać program treningu. Należy trenować jak zwykle
poprzez fazę rozgrzewki, treningu i odpoczynku, ale pod koniec fazy treningu należy zwiększyć opór, tak aby wzmocnić pracę nóg. Należy ograniczyć
prędkość, taka by puls utrzymywał się w na oznaczonym poziomie.
UTRATA WAGI
Ważnym czynnikiem jest tutaj wysiłek jaki należy włożyć w ćwiczenie. Czym dłużej i ciężej trenujesz tym więcej kalorii stracisz. Sukcesem będzie uzyskanie takiej samej
efektywności jak przy treningu kondycyjnym.
BŁĄD URZĄDZENIA
Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawia żaden odczyt, upewnij się że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.
UŻYTKOWANIE
REGULACJA OPORU
PL
Funkcja regulacji natężenia pozwala na zmianę oporu na pedałach. Wysoki opór wymaga większego wysiłku przy pedałowaniu, a niski zmniejsza go.
Siłę oporu reguluje się za pomocą licznika. Dla osiągnięcia zadowalającego rezultatu natężenie powinno być ustawiane podczas treningu podczas przycisków UP(+) i
DOWN (-). Układ obciążenia jest niezależny od prędkości.
SPOSÓB ZAKOŃCZENIA SESJI TRENINGOWEJ ORAZ HAMOWANIA
Aby zatrzymać urządzenie treningowe należy przestać pedałować. Trenażer nie posiada systemu blokującego i hamulca bezpieczeństwa.
POZIOMOWANIE URZĄDZENIA
Przed rozpoczęciem treningu zaleca się sprawdzenie odpowiedniego ustawienia urządzenia.
Proszę wypoziomować urządzenie za pomocą nóżek tylnego stabilizatora.
INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA
FUNKCJE LICZNIKA
a)
Zasilacz – w celu użycia funkcji licznika należy przed rozpoczęciem
sesji treningowej podłączyć zasilacz do źródła zasilania. Po wykonaniu
w/w czynności wyświetlacz włączy się i wyda specyficzny dzwięk zaraz
po włączeniu.
b)
Wybór programu – Proszę użyć przycisków UP i DOWN
w celu
wybrania odpowiedniego programu i ENTER w celu potwierdzenia
swojego wyboru.
c)
Przyciski
Przycisk ten służy do:
DOWN
- obniżenia wprowadzanej wartości
- wyboru programu treningowego
8
Naciśnij przycisk RECOVERY w celu sprawdzenia statusu tempa bicia serca
PULSE RECOVERY
START/STOP
Naciśnij przycisk START/STOP w celu rozpoczęcia lub zakończenia sesji treningowej. Po naciśnięciu przycisku można rozpocząć
ćwiczenia. Wszystkie wartości będą zliczane od „0” w górę.
Przycisk ten służy do:
- zwiększania wprowadzanej wartości
UP
- wyboru programu treningowego
Naciśnij przycisk ENTER/RESET w celu:
- potwierdzenia wybranej funkcji lub programu
ENTER/RESET
- potwierdzenia wprowadzonych danych
- wyzerowania wartości lub powrotu do wartości wyjściowych poprzez przytrzymanie go przez 2-3 sekundy (po zakończonej sesji
treningowej),
d)
Program MANUAL (użytkownika) – przed rozpoczęciem ćwiczeń poprzez użycie przycisków UP i DOWN można dla poniższych funkcji ustawić żądaną wartość do
osiągnięcia:
TIME (czas), DISTANCE (dystans), CALORIES (kalorie), PULSE (puls).
Za każdym razem po osiągnięciu danej wartości funkcji licznik zacznie wydawać specyficzny dźwięk i zatrzyma odliczanie.
W przypadku gdy jedna z wartości w/w funkcji zostanie osiągnięta a pozostałe jeszcze nie, proszę nacisnąć przycisk START/STOP w celu kontynuacji ćwiczeń.
Automatyczne włączanie/wyłączanie (auto on/off)
Wyświetlacz włączy się automatycznie jeżeli włączysz zasilacz do źródła zasilania, zaczniesz ruszać pedałami, lub naciśniesz dowolny klawisz.
Wyświetlacz wyłączy się automatycznie jeżeli zaprzestaniesz treningu na dłużej niż 4 minuty lub odłączysz zasilacz od źródła zasilania.
Funkcje
1.
SPEED (prędkość) - Wyświetla aktualną prędkość, z jaką są wykonywane ćwiczenia (0,0~99,9 km/h)
2.
DISTANCE (dystans) - Wyświetla pokonany dystans w czasie wykonywania ćwiczenia (0,00~99,99 km)
3.
TIME (czas) - Wyświetla czas treningu (0:00~99:59)
4.
CALORIES (kalorie) - Wyświetla spalane kalorie w czasie wykonywania ćwiczenia (0~999)
5.
PULSE (puls) - Wyświetla aktualny poziom pulsu. Puls mierzony poprzez czujniki umieszczone w uchwytach kierownicy. (P~30~240)
6.
RPM – Wyświetla bieżącą ilość obrotów na minutę (0~15~999)
7.
WATT - zużycie energii z uwzględnieniem czasu, przebytego dystansu i zużytych kalorii (10~350)
8.
AGE (wiek) - w celu użycia niektórych programów należy wprowadzić wiek, który jest niezbędny do wyliczenia odpowiedniego poziomu pulsu dla zadanego wieku.
9.
RECOVERY: W celu skorzystania w tej funkcji należy po zakończonej sesji treningowej, nacisnąć przycisk RECOVERY i natychmiast położyć obie dłonie na czujnikach
PL
pulsu tzw. sensorach. Wszystkie wartości znikną z monitora oprócz czasu (time). Następnie rozpocznie się odliczanie 1 minuty do wartości 0:00. Po zakończeniu tego
etapu, na wyświetlaczu pojawi się obecny status H.R.C. czyli pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności. Dostępne poziomy: F1 (najlepszy)-F6 (najgorszy).
Uwaga: w przypadku gdy na wyświetlaczu pojawi się litera “P”lub “ERR”oznacza to iż licznik nie otrzymał sygnału z czujników puslu. W takim wypadku proszę powtórzyć
czynność od początku mając na uwadze aby obie dłonie spoczywały na czujnikach puslu.
10. SCAN – wyświetla na przemian dwie wartości WATT/CALORIE i RPM/PRĘDKOŚĆ co 6 sekund
11. LICZBA UŻYTKOWNIKÓW – cztery (U1~U4)
12. HRC – w celu skorzystania z tej funkcji należy wprowadzić wiek. Następnie należy wybrać odpowiedni program zgodnie z poniższym:
13. 55% (poziom lekki), 75% (poziom średni), 90% (poziom sportowy).
PROGRAMY – podstawowe zasady użytkowania
1.
Wybór odpowiedniego programu (od P1 do P12) następuje przy użyciu przycisków UP, DOWN.
2.
Wybrany program potwierdza się poprzez naciśnięcie przycisku ENTER.
3.
Przed rozpoczęciem ćwiczeń przy użyciu konkretnego programu można dla poniższych funkcji ustawić żądaną wartość do osiągnięcia - TIME (czas), DISTANCE
(dystans), CALORIES (kalorie) przy użyciu przycisków UP i DOWN. Wybraną wartość potwierdza się przyciskiem ENTER.
4.
Rozpoczęcie sesji treningowej następuje po naciśnięciu przycisku START/STOP.
5.
Podczas trwania ćwiczenia można zmienić poziom oporu poprzez naciśnięcie przycisków UP lub DOWN.
Program Manual
1.
Podczas trwania ćwiczenia można zmienić poziom oporu poprzez naciśnięcie przycisków UP lub DOWN.
2.
Przed rozpoczęciem ćwiczeń można dla poniższych funkcji ustawić żądaną wartość do osiągnięcia:
TIME (czas), DISTANCE (dystans), CALORIES (kalorie), PULSE (puls) przy użyciu przycisków UP i DOWN. Wybraną wartość potwierdza się przyciskiem ENTER.
3.
Po wprowadzeniu wszystkich wartości, proszę nacisnąć przycisk START w celu rozpoczęcia ćwiczenia. W jego trakcie, wszystkie wartości będą odliczane w dół.
Programy użytkownika (U1~U4)
1.
Wybór odpowiedniego programu następuje przy użyciu przycisków UP, DOWN.
2.
Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy wprowadzić poniższe dane: płęć, wiek, wzrost, waga.
3.
Wybrany program oraz wprowadzone wartości potwierdza się poprzez naciśnięcie przycisku ENTER.
9
Przed rozpoczęciem ćwiczeń użytkownik może dowolnie ustawić żądane wartości do osiągnięcia - TIME (czas), DISTANCE (dystans), CALORIES (kalorie),
4.
PULSE(puls), RESISTANCE (poziom oporu) przy użyciu przycisków UP i DOWN. Wybraną wartość potwierdza się przyciskiem ENTER.
Wprowadzone wartości pozostaną w pamięci licznika. Każdy wykres składający się z 10 kolumn obrazuje profil użytkownika.
5.
Zasilacz przeznaczony do zasilania licznika:
230V/50Hz or 60Hz Output: 6V AC/0.5A
W przypadku gdy monitor nie włącza się, należy odłączyć zasilacz z prądu i odczekać 15 sekund.
KONSERWACJA
1.
Przed każdym użyciem urządzenia, należy upewnić się że wszystkie śruby, nakrętki i pokrętła są dokręcone.
2.
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących. Używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki do usuwania zabrudzeń i kurzu. Usuwaj
ślady potu gdyż kwasowy odczyn może uszkodzić siodełko. Licznik należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
3.
Urządzenie należy przechowywać w miejscach suchych by chronić je przed wilgocią i korozją.
4.
Jeżeli licznik nie działa poprawnie proszę upewnić się czy wszystkie przewody są dobrze połączone, w szczególności górny przewód z licznikiem. W przypadku gdy
licznik nadal nie działa, należy sprawdzić czy przewód zasilacza lub wtyczka nie jest uszkodzony.
5.
W przypadku braku regulacji oporu, proszę upewnić się czy górny przewód czujnika jest dobrze połączony z dolnym przewodem.
UWAGA:
Urządzenie jest wyposażone w zasilacz. Ze względu na ochronę środowiska naturalnego, zużytych baterii, zasilaczy, silniczków itp. nie należy wyrzucać ze śmieciami
gospodarstwa domowego. Zużyte baterie, zasilacze, akumulatory itp. należy przekazać placówce, która dokona utylizacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem o
ochronie środowiska naturalnego.
Zaleca się okresowe sprawdzanie przewodu elektrycznego i wtyczki. Nigdy nie ciągnij za kabel. W przypadku uszkodzenia, urządzenie nie powinno być używane. Nigdy nie
naprawiaj urządzenia na własną rękę. Naprawy powinien dokonać wykwalifikowany pracownik firmy SPOKEY.
PL
10
DOKUMENT GWARANCYJNY:
1.
Producent (Gwarant) :
Spokey Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach
ul. Ks. Mjra Karola Woźniaka 5
tel. 32 317 20 00
NIP 731 11 59 686
REGON 471323630
2.
Przedmiot sprzedaży:
TRENAŻER ELIPTYCZNY DETROIT (84652)
WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI :
1.
Gwarant udziela gwarancji jakości na zakupiony przedmiot sprzedaży przez okres 24 miesięcy od daty sprzedaży na elementy mechaniczne
oraz przez okres 5 lat od daty sprzedaży na stelaż.
2.
Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych przedmiotu sprzedaży, jeżeli wady ujawnią się w elementach
mechanicznych w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży oraz w ramie w okresie 5 lat od daty sprzedaży. Okres gwarancji ulega
zawieszeniu na czas od daty zgłoszenia wad Gwarantowi do czasu umożliwienia odebrania przedmiotu gwarancji przez Nabywcę.
3.
Nabywcy przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej
4 jego naprawy, a przedmiot sprzedaży jest nadal wadliwy.
4.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady fizyczne ukryte, tkwiące w przedmiocie sprzedaży.
5.
W razie ujawnienia wad, nabywca wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym
pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie nie pogłębiającym ujawnionych wad czy uszkodzeń, przedstawicielowi
Gwaranta, po uzgodnieniu z Gwarantem, telefonicznie pod numerem serwisu 32 317 20 34 lub 32 317 20 33 trybu i terminu odbioru towaru.
Gwarant ma prawo nie przyjąć przedmiotu sprzedaży, który nie spełnia powyższych wymogów.
6.
Nabywca może dostarczyć do siedziby Gwaranta wadliwy przedmiot sprzedaży osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Koszt
przesyłki nie podlega zwrotowi. Gwarant nie przyjmuje przesyłek za pobraniem lub wysłanych na koszt Gwaranta.
7.
Karta gwarancyjna jest ważna z dowodem zakupu (paragonem, fakturą) zawierającym datę sprzedaży.
8.
Gwarant zobowiązuje się odebrać przedmiot gwarancji w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia, oraz wykonać obowiązki wynikające z
niniejszej gwarancji w terminie kolejnych 7 dni. W przypadku uznania reklamacji, naprawiony przedmiot gwarancji zostanie dostarczony
Nabywcy na koszt własny Gwaranta, zaś w przypadku nie uznania reklamacji, Nabywca będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w
siedzibie Gwaranta lub zamówić jego wysyłkę na własny koszt. Proces przebiegu reklamacji nie powinien przekraczać 14 dni.
9.
Gwarancją nie są objęte:
skutki mechanicznych uszkodzeń spowodowanych sposobem użytkowania – obicia, pęknięcia, otarcia;
mechaniczne oderwania ozdób, naklejek;
drobne powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej;
uszkodzenia powstałe na skutek używania i przechowywania przedmiotu sprzedaży niezgodnie z instrukcją obsługi;
przedmioty sprzedaży w zakresie wad jawnych, o których Nabywca wiedział w dniu zakupu;
skutki napraw podjętych przez Nabywcę we własnym zakresie.
UŻYTKOWANIE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I WARUNKAMI GWARANCJI POWODUJE JEJ UTRATĘ.
11
EN
INSTRUCTION MANUAL

Please keep this instruction manual for future reference.

This product is exclusively intended for home use.
SAFETY REMARKS
1.
Prior to the assembly of the device and training, read carefully this instruction manual. Safe and effective use of the device can be guaranteed only if it is assembled,
maintained, and used appropriately, in a manner described in the manual. If you are not the user, please provide all the users with this instruction and inform them about
all possible hazards and precautions.
2.
Prior to starting with any exercises, please consult a doctor in order to make sure that there are no mental or physical conditions that could be harmful to your health and
safety. The consultancy with a doctor may also protect you against an inappropriate use of the device. A doctor will specify whether taking drugs that would have an
effect on pulse, pressure or cholesterol level is justified.
3.
Pay attention to your body signals. Inappropriate or excessive training may have a negative influence on your health. Immediately stop exercising if any of the following
symptoms occurs: pain, chest constriction, irregular pulse, exceptional shortness of breath, faints, vertigo, nausea. If any of the above symptoms occurs, contact your
doctor immediately and give up training until then.
4.
Children and animals should be kept away from the device. The device is intended only and exclusively for adults.
5.
The device should be placed on a straight, stable and tough surface, protected with a mat or a carpet. For the sake of safety, 2m of free space, needed for a safe usage,
should be left to each side around the device.
6.
Prior to starting any exercises, make sure that all the bolts and nuts are tightly fitted.
7.
Please, pay special attention to the parts that are prone to wearing out the most.
8.
An appropriate safety level of this device may by guaranteed only if it is subject to regular service and inspection.
9.
The device should be always used in accordance with its purpose. Should during the assembly or use any of the parts appear to be faulty or make alarming sounds, stop
using the exerciser and have it serviced . You must not use a damaged device.
10. During training, wear appropriate clothes. Avoid loose clothes that could get caught in the device or such that could restrict or even make movement impossible. It is also
advised to exercise in appropriate sport shoes. At the beginning, set a slow pace. During exercises, hold handgrips
11. The equipment was counted among class H and C and is intended for home use exclusively. It cannot be used as a therapeutic or rehabilitation equipment.
12. The trainer is intended for home use. Maximum allowed user’s body weight amounts to 130 kg.
13. Take special precautions while lifting and moving the device. The device should be always moved by two persons. While lifting or moving the equipment, maintain an
appropriate posture so as to avoid backbone damage.
14. While assembling the device, strictly follow the enclosed instruction and use only the parts included in the set. Prior to the assembly, check whether the set contains all
the parts that the enclosed list includes.
15. It is advised against leaving control devices, which could restrict movement, in such a position that any of the elements sticks out.
EN
WARNING: PRIOR TO STARTING A TRAINING ON THIS DEVICE, READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY.
WE DO NOT HOLD RESPONSIBILITY FOR INJURIES OR DAMAGES TO OBJECTS CAUSED BY AN INAPPROPRIATE USE OF
THIS PRODUCT.
BODY INJURIES MAY HAPPEN DUE TO AN INAPPROPRIATE OR TOO INTENSIVE TRAINING.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Net weight – 41 kg
Dimensions of the assembled exercise machine – 117 x 56,5 x 153 cm
Flywheel – 9 kg
Maximum weight of the user - 130 kg
LIST OF PARTS (DIAGRAM – p. 2)
NO.
PART
NUMBER
NO.
PART
NUMBER
NO.
PART
A
Computer
OF 1
E-8
Clamp
OF 4
H-1
Nylon nut
NUMBER
1
OF
A-1
Computer base
4
PARTS
1
E-9
Flat washer
2
PARTS
2
H-2
Flat washer
H-3
Transport rolls
1
PARTS
1
B-1
Front post
E-10
Curved washer
B-2
Upper sensor cable
1
E-11
Plastic bush
4
I
Pedals base
1
B-3
Screw
4
E-12
Collet
2
J-L/R
Pedal
1
B-4
Curved washer
8
E-13
Screw
2
J-1
Lock washer
4
B-5
Water bottle
1
E-14
Nut
4
J-2
Flat washer
4
B-6
Water bottle cage
1
F
Main Frame
1
J-3
Bolt
4
B-7
Screw
2
F-1
Clamp
1
J-4
Nut
4
B-8
Nut
2
F-2
Flat washer
1
K
Flywheel
1
B-9
Flat washer
2
F-3
Curved washer
1
K-1
Nut
4
B-10
Plastic connector
1
F-4
Bearing
2
K-2
Bush
2
B-11
Connector
1
F-5
Belt
1
K-3
Axle
1
B-12
Collet
2
F-6
Collet
1
K-4
Nut
2
B-13
Screw
2
F-7
Pulley
1
K-5
Bearing
1
C
Handlebar
1
F-8
Stem
1
K-6
Bearing
1
C-1
Pulse sensor
2
F-9
Bolt
3
L
Front stabilizer
1
C-2
Foam handgrip
2
F-10
Set
2
L-1
Transport rolls
2
C-3
Screw
2
F-11
Nut
2
L-2
Screw
2
C-4
Hole plug
2
F-12
Rectifier
1
L-3
Screw
4
C-5
Sensor cable
1
F-13
Sensor
1
M
Rear stabilizer
1
D-L
Left side arm
1
F-14
Screw
1
M-1
Hole plugs
2
D-R
Right side arm
1
F-15
Tools
1
N
Magnets handle
1
D-1
Foam handgrip
2
F-16
Screw
2
N-1
Magnet base
1
12
D-2
Hole plug
2
F-17
Connection
1
N-2
D-3
Bolt
4
F-18
Cable
1
N-3
Connector
D-4
Nut
4
G-L/R
Cover
1
N-4
Plastic base
1
E
Lower side arm
1
G-1
Screw
8
N-5
Magnet
8
E-1
Nut
4
G-2
Screw
4
N-6
Spring
1
E-2
Flat washer
2
G-3
Set
2
N-7
Bolt
2
E-3
Plastic bush
10
G-4
Nut
2
N-8
Lock washer
2
E-4
Axle
1
G-5
Connecting part
1
N-9
Flat washer
2
E-5
Washer
2
G-6
Back cover
1
N-10
Connector
2
E-6
Nut
2
G-7
Screw
4
N-11
Curved washer
1
E-7
Flat washer
4
G-8
Flat washer
4
Axle
1
1
INSTALLATION INSTRUCTIONS (PICTURES – p. 4-5)
For installation, use the following tools:
STEP 1
Attach the front stabilizer (L) to the main frame, secure with two bolts (L-3). Then, repeat the above instruction with the rear stabilizer (M).
The front stabilizer has transport rolls, whereas the rear one is equipped with end caps which should be used to stabilize the position of the training device.
STEP 2
Then, connect the left (J-L) and the right pedal (J-R) with the gudgeon pin of the main frame with the use of bolts (E-1), flat washers (E-2), and nuts (E-14).
STEP 3
The next assembly step consists of attaching the front post (B-1) to the main frame.
Caution: remember to connect the cables carefully: the upper cable (F-15) and the lower one (B-2).
Take special precautions while fixing the handlebar post so as to avoid accidental damage to the cables.
Then, screw the post to the main frame using screws (B-3) and washers (B-4).
STEP 4
The next step consists of fixing the handlebar at the top of the front post using a cover (B-10, B-9), a washer, a collet, and a knob.
Then, connect the handgrips with the side arms using bolts (D-3), washers (B-4), and nuts (D-4).
EN
STEP 5
The next step comes down to connecting the computer cables with the cables sticking out of the handlebar post (B-2).
Then, install the computer (A) at the top of the handlebar post, secure with four bolts (A-1).
STEP 6
Fix the cage for the water bottle (B-6) on the front post using two bolts (B-7) whereas the plastic pedals (J-L, J-R) on their base with the use of bolts (J-3), washers (J-1, J-2),
and nuts (J-4).
Caution: Pedal base has three different holes that allow the user to adjust the pedals position to his/ her individual needs.
STEP 7
In order to start exercising, plug the power supply into an electrical outlet.
HOW TO TRANSPORT THE TRAINER
Carefully lift the trainer onto its front transport wheels, and holding it on both sides move it to a desired location.
TRAINING INSTRUCTION
Following a TRAINING CYCLE brings many benefits to your health such as: physical fitness, muscles firming and combined with calorie absorption control – weight loss.
WARM-UP PHASE
This stage guarantees an appropriate blood flow through the body and ensures an appropriate muscles work. The warm-up phase reduces the risk of contractions and
muscle damages. It is recommended to do a few stretching exercises, according to the drawings presented below. Each position should be hold for approximately 30
seconds and muscles should not be strained or pulled during the exercises. As soon as you feel any pain, stop exercising immediately.
INNER THIGH
MUSCLES
FORWARD
BEND
NECK, ARM MUSCLES, INNER THIGH AND BACK MUSCLES
CALF / ACHILLES
OUTER THIGH
MUSCLES
SIDE BEND
TRAINING PHASE
13
This stage requires effort. After some time of regular training, your leg muscles will become
PULSE
more flexible. You should exercise at your own pace, but it is important to keep the same pace
constantly. During exercises, pulse rate should fall within the determined zone.
This stage should last at least 12 minutes, however, in case of the majority of people, it may
MAXIMUM
last between 15-20 minutes.
TARGET ZONE
RESTING PHASE
This stage allows to re-establish the normal pulse rate and cool down the muscles. This stage
MINIMUM
is a repetition of the warm-up phase and should last for about 5 minutes. Stretching exercises
should be redone and you must remember not to strain muscle.
AGE
It is recommended to have a training at least three times a week.
DEVICE ERROR
If on the display screen no readout appears, make sure that all the cables are connected appropriately.
BODY POSITION
Place your feet on the pedals and grasp the handles with your hands. Exercise by moving your feet and hands alternately. You should have your back
straight while exercising.
Exercising on a fitness trainer is a great alternative to exercises performed on a traditional trainer.
MUSCLES FIRMING
In order to firm your muscles during a training, resistance needs to be considerably increased. It results in a greater muscle tension, but, as a consequence, you may not be
able to train as long as you would like to. If you also want to train your physical fitness, change your training programme. As usual, training should comprise warm-up phase,
training phase, and resting phase, however, at the end of the training phase, resistance should be increased so as to increase legs’ work. Speed should be reduced so that
the pulse rate can be kept on the determined level.
WEIGHT LOSS
Effort that needs to be put into exercises constitutes an important factor at this point. The longer and harder you train, the more calories you burn. Achieving the same
effectiveness as in case of cardiovascular training is the success.
OPERATIONAL USE
RESISTANCE ADJUSTMENT
EN
The function of intensity regulation allows you to change pedal resistance. High resistance requires a greater effort during pedalling while a low one reduces the needed
effort. Resistive force can be regulated by means of the computer. To achieve a satisfying result, intensity should be adjusted during a workout, by means of buttons UP (+)
and DOWN (-). The load system is independent of speed.
HOW TO BRAKE AND FINISH YOUR TRAINING SESSION
To stop the training device, simply stop pedalling. The trainer does not have a locking system and the emergency brake.
HOW TO LEVEL THE TRAINER
Before starting your workout, you should check if the device is stable.Please level the trainer with the rear stabilizer legs.
HOW TO OPERATE THE BIKE METER
COMPUTER FUNCTIONS
a.
Power supply – in order to use the computer functions, before
starting a workout session, plug the power supply into an
electrical outlet. After the above mentioned action has been
completed, the display screen will switch on and make a specific
sound immediately after being switched on.
b.
Programme choice – Please, use
UP and DOWN buttons to
choose an appropriate programme and press ENTER to confirm
your choice.
c.
Buttons
This button allows you to:
- reduce the entered value
DOWN
- choose a workout programme
PULSE RECOVERY
Press the RECOVERY button in order to check the status of heart beat rate
14
START/STOP
Press the START/STOP button in order to start or end a workout session. After pressing the button, exercises can be started. All the
values are counted from “0” up.
This button allows you to:
- increase the entered value
UP
- choose a workout programme
Press the ENTER/RESET button in order to:
- confirm the choice of function or programme
ENTER/RESET
- confirm the entered values
- reset values or if you want to return to the values at entry, hold it for 2-3 seconds (after a finished workout session).
MANUAL (user’s) programme – before starting any exercises, by means of the UP and DOWN buttons, values that you want to achieve in case of the following
d.
functions: TIME, DISTANCE, CALORIES, PULSE can be set.
Each time, after reaching the particular value of a function, the computer will make a specific sound and stop counting.
In the case when one of the values of the above mentioned functions has been reached and the other have not been reached yet, press the START/ STOP button in order to
continue exercising.
Switching on / off automatically (auto on/off)
The display screen switches on automatically when you plug the power supply into an electrical outlet, start moving the pedals or press any button.
The display screen switches off automatically when you stop training for longer than 4 minutes or unplug the power supply from the electrical outlet.
Functions
1.
SPEED – Displays the current speed of doing exercises (0.0~99.9 km/h)
2.
DISTANCE – Displays the distance covered during an exercise (0.00~99.99 km)
3.
TIME – Displays workout time (0:00~99:59)
4.
CALORIES – Displays the number of calories burnt during an exercise (0~999)
5.
PULSE – Displays a current pulse rate. Pulse is measured by means of sensors installed in the handlebar grips (P~30~240)
6.
RPM – Displays a current number of turns per minute (0~15~999)
7.
WATT – absorbed energy, including time, covered distance and burnt calories (10~350)
8.
AGE – in order to use some of the programmes, it is needed to enter age which is indispensible to calculate an appropriate pulse rate for a particular age.
9.
RECOVERY: In order to make use of this function, after the end of a workout session, press the RECOVERY button and immediately put both hands on the pulse
EN
sensors, the so- called sensors. All the values, except for time, will disappear from the display screeen. Then, 1 minute is counted down until the value 0:00 is reached.
Once this stage has been completed, on the display screen, the current status of H.R.C appears, namely heart rate during the resting phase with the evaluation of
physical fitness. Available levels: F1 (the best)-F6 (the worst).
a.
Caution: The appearance of the “P” letter or “ERR” on the display screen means that the computer has not achieved a signal from the pulse sensors. In such a case,
start the action from the beginning; this time make sure that both hands rest on the pulse sensors.
10. SCAN – displays each 6 seconds, in turns, two values WATT/CALORIES and RPM/SPEED.
11. NUMBER OF USERS – four (U1~U4)
12. HRC – in order to make use of this function, enter your age. Then, choose an appropriate programme in accordance with the below:
13. 55% (easy level), 75% (middle level), 90% (sport level).
PROGRAMMES – basic rules of use
1.
Choose an appropriate programme (from P 1 to P 12) by means of the UP, DOWN buttons.
2.
Confirm the choice of programme by pressing the ENTER button.
3.
Before starting to exercise with the use of a specific programme, by means of the UP and DOWN buttons, values that you want to achieve in case of the following
functions: TIME, DISTANCE, CALORIES can be set. Confirm the choice of he values by pressing the ENTER button.
4.
Workout session starts at the moment of pressing the START/STOP button.
5.
During an exercise, resistance level can be changed by pressing the UP and DOWN button.
Manual programme
1.
During an exercise, resistance level can be changed by pressing the UP and DOWN button.
2.
Before starting to exercise, by means of the UP and DOWN buttons, values that you want to achieve in case of the following functions: TIME, DISTANCE, CALORIES,
PULSE can be set. Confirm the choice of the values by pressing the ENTER button.
3.
After entering all the values, press the START button in order to start exercising. During an exercise, all the values are counted down.
User’s programmes (U1~U4)
1.
Choose an appropriate programme by means of the UP, DOWN buttons.
2.
Before starting to exercise, the following data need to be entered: sex, age, height, weight.
3.
Confirm the choice of the programme and entered data by pressing the ENTER button.
15
4.
Before starting to exercise, the user can freely, by means of the UP and DOWN buttons, set the values that he/ she wants to achieve as for TIME, DISTANCE,
CALORIES, PULSE, RESISTANCE. Confirm the choice of the values by pressing the ENTER button.
5.
The entered values are kept in the computer memory. Each graph comprising 10 columns illustrates the user’s profile.
Computer power supply:
230V/50Hz or 60Hz Output: 6V AC/0.5A
In the event when the display screen fails to switch on, unplug the power supply from the electrical outlet and wait 15 seconds.
MAINTENANCE
1.
Prior to each use of the bicycle, make sure that all the bolts, nuts and knobs are tightly fitting.
2.
Aggressive cleaning products must not be used to clean the device. Use a soft, damp cloth to remove dirt and dust. Clean sweat traces since acidic pH may damage the
upholstery.
3.
The device should be kept in a dry place in order to protect it against dampness and corrosion.
4.
Should the computer work incorrectly, make sure that all the cables are connected appropriately, especially the upper cable with the computer. If the computer still does
not work, make sure that batteries have been put in appropriately and that they are not worn-out. If the readout on the display screen is not legible or some elements are
invisible, replace batteries immediately.
5.
In case of no resistance adjustment, make sure that the upper sensor cable is well connected with the lower cable.
EN
16
RU
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ВНИМАНИЕ!

Данный продукт предназначен исключительно для домашнего использования.

Перед началом тренировки на снаряде, следует прочитать руководствои сохраните егo для дальнейшего использования!!!.
ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОСТИ
1.
Перед сборкой устройства и началом упражнений следует внимательно ознакомиться с данным руководством. Безопасное и эфективное использование
устройства может гарантироваться лишь в том случае, если его сборка, уход и использование будут производиться соответствующим, описанным в
руководстве образом. Если Вы не являетесь пользователем устройства, то просим передать данное руководство всем остальным владельцам и
проинформировать их обо всех угрозах и средствах безопасности.
2.
Перед началом упражнений следует проконсультироваться с врачом с целью определения, нет ли психических и физических обусловленностей, которые
могли бы представлять опасность для Вашего здоровья и безопасности. Консультация с врачом также может уберечь Вас от неправильного использования
устройства. Врач может определить, можно ли Вам применять лекарства, влияющие на пульс, давление или уровень холестерина.
3.
Прислушивайтесь к сигналам Вашего тела. Несоответствующее или чрезмерно тяжелое упражнение может оказать негативное влияние на Ваше здоровье. В
случае таких симптомов, как: боль, давление в грудной клетке, нерегулярный пульс, слишком короткое дыхание, обморок, головокружение, тошнота, следует
немедленно прекратить упражнение. В случае появления любого из приведенных выше симптомов, немедленно сконтактируйтесь со своим врачом и до этого
момента прекратите любые упражнения.
4.
Устройство следует хранить вдали от детей и домашних животных. Устройство предназначено исключительно для взрослых.
5.
Снаряд следует установить на ровной, стабильной и твердой поверхности, покрытой матом или ковром. Для безопасного использования следует оставить
вокруг устройства около 2 метрa свободного пространства.
6.
Перед началом упражнений следует убедиться, что все болты и гайки хорошо закручены.
7.
Особое внимание следует обратить на части, которые больше всего подвергнуты риску износа.
8.
Безопасное использование устройства может быть гарантировано лишь в том случае, если оно будет регулярно подвергаться техническому осмотру и
контролю.
9.
Устройство всегда следует использовать согласно его предназначению. Если во время сборки или использования устройства какая-либо часть окажется
бракованной или же будет издавать странные звуки, следует прекратить эксплуатацию и отдать его в пункт сервисного обслуживания. Нельзя использовать
поврежденное устройство.
10. Во время тренировок следует одевать соответствующий спортивный костюм. Следует избегать слишком просторной одежды, которая могла бы зацепиться за
устройство, а также ограничивать и сковывать движения. Также рекомендуется заниматься в соответствующей спортивной обуви. В начале упражнений темп
долен быть спокойным. Во время тренировки следует держаться за ручки и не сходить с сиденья.
11. Устройство относится к классам H и C – оно предназначено исключительно для домашнего использования. Оно не может использоваться как терапевтический
RU
или реабилитационный инвентарь.
12. Продукт предназначен исключительно для домашнего использования. Максимальный допустимый вес тренирующегося составляет 130 кг.
13. Во время подьема и переноски устройства следует соблюдать особую осторожность. Устройство всегда должны переносить два человека. Во время подьема
или переноски устройства следует следить за соответствующим положением тела, таким образом, чтобы не повредить позвоночник.
14. В процессе сборки устройства следует в точности руководствоваться приложенной инструкцией и использовать лишь запасные части, находящиеся в наборе.
Перед началом сборки следует проверить, все ли части, указанные в списке, имеются в наборе.
15. Не рекомендуется оставлять регулировочные ручки торчащими, то есть в таком положении, в котором они могут мешать пользователю.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВКИ НА СНАРЯДЕ, СЛЕДУЕТ ПРОЧИТАТЬ РУКОВОДСТВО.
МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНОЙ НЕПРАВИЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА.
УЩЕРБ ЗДОРОВЬЮ МОГУТ ОКАЗАТЬ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ИЛИ СЛИШКОМ ИНТЕНСИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Вес нетто – 41 кг
Маховое Колесо – 9 кг
Размер после сборки – 117 x 56,5 x 153 см
Максимальный вес тренирующегося - 130 kg
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ (СХЕМА – с. 2)
№
ЧАСТЬ
ЧИСЛО
№
ЧАСТЬ
ЧИСЛ
№
ЧАСТЬ
ЧИСЛО
A
Счетчик
1
E-8
Зажим
4
О
H-1
Nylon nut
1
A-1
Основание счетчика
4
E-9
Плоская подкладка
2
H-2
Flat washer
1
B-1
Передняя стойка
1
E-10
Загнутая подкладка
2
H-3
Передвижные колеса
1
B-2
Верхний провод
1
E-11
Пластиковая втулка
4
I
Основание педалей
1
B-3
Шуруп
4
E-12
Втулка
2
J-L/R
Педаль
1
B-4
Загнутая подкладка akrzywion
8
E-13
Шуруп
2
J-1
Блокирующая подкладка
4
B-5
Бидон
odkładk
1
E-14
Гайка
4
J-2
Плоская подкладка
4
B-6
Рукоятка для бидона
1
F
Основная рама
1
J-3
Винт
4
B-7
Шуруп
2
F-1
Зажим
1
J-4
Гайка
4
B-8
Гайка
2
F-2
Плоская подкладка
1
K
Маховое колесо
1
B-9
Плоская подкладка
2
F-3
Загнутая подкладка
1
K-1
Гайка
4
B-10
Пластиковый ниппель
1
F-4
Подшипник
2
K-2
Втулка
2
B-11
Ниппель
1
F-5
Ремень
1
K-3
Ось
1
B-12
Втулка
a
Шуруп
2
F-6
Втулка
1
K-4
Гайка
2
2
F-7
Колесо
1
K-5
Подшипник
1
B-13
17
C
Руль
1
F-8
Стержень
1
K-6
Подшипник
1
C-1
Датчик пульса
2
F-9
Винт
3
L
Передний стабилизатор
1
C-2
Пеночная рукоятка
2
F-10
Комплект
2
L-1
Передвижные колеса
2
C-3
Шуруп
2
F-11
Гайка
2
L-2
Шуруп
2
C-4
Заглушка
2
F-12
Выпрямитель
1
L-3
Шуруп
4
C-5
Провод датчика
1
F-13
Датчик
1
M
Задний стабилизатор
1
D-L
Левая боковая рукоятка
1
F-14
Шуруп
1
M-1
Заглушки
2
D-R
Правая боковая рукоятка
1
F-15
Приборы
1
N
Ручки для магнитов
1
D-1
Пеночная рукоятка
2
F-16
Шуруп
2
N-1
Основание магнитов
1
D-2
Заглушка
2
F-17
Соединитель
1
N-2
Ниппель
1
D-3
Винт
4
F-18
Провод
1
N-3
Ось
1
D-4
Гайка
4
G-L/R
Защитная пластинка
1
N-4
Пластиковое основание
1
E
Нижняя боковая рукоятка
1
G-1
Шуруп
8
N-5
Магнит
8
E-1
Гайка
4
G-2
Шуруп
4
N-6
Пружина
1
E-2
Плоская подкладка
2
G-3
Комплект
2
N-7
Винт
2
E-3
Пластиковая втулка
10
G-4
Гайка
2
N-8
Блокирующая подкладка
2
E-4
Ось
1
G-5
Соединяющая часть
1
N-9
Плоская подкладка
2
E-5
Подкладка
2
G-6
Задняя защитная пластинка
1
N-10
Ниппель
2
E-6
Гайка
2
G-7
Шуруп
4
N-11
Загнутая подкладка
1
E-7
Плоская подкладка
4
G-8
Плоская подкладка
4
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ (КАРТИНЫ, С. 4-5)
С целью установки следует употребить следующие инструмент:
1 ШАГ
Соедините передний стабилизатор (L) с основной рамой при помощи двух винтов (L-3). Далее повторите данные действия с задним стабилизатором (M).
Передний стабилизатор оснащен передвижными колесиками, а задний имеет окончания, при помощи которых можно стабилизировать положение тренажера.
2 ШАГ
Далее следует соединить лувую педаль (J-L) и правую педаль (J-R) с болтом основной рамы при помощи винтов (E-1), плоских подкладок (E-2) и при помощи гаек
(E-14).
3 ШАГ
RU
Следующий этап монтажа – это соединение передней стойки колонны (B-1) с основной рамой.
Внимание: не забудьте, пожалуйста, осторожно соединить выстающие провода: нижний провод (F-15) и верхний провод (B-2).
С особой осторожностью произведите монтаж стержня руля, чтобы избежать случайного повреждения проводов.
Далее следует прикрутить стержень руля к главной раме при помощи шурупов (B-3) и подкладок (B-4).
4 ШАГ
Следующий этап – монтаж руля на вершине переднего стерженя при помощи защитной пластинки (B-10, B-9), подкладки, втулки и ручки.
Далее соедините ручки с боковыми рукоятками при помощи винтов (D-3), подкладок (B-4) и гаек (D-4).
5 ШАГ
Следующим шагом является соединение проводов счетчика с проводами, выстающими со стойки (B-2) руля.
Далее установите, пожалуйста, счетчик (A) на вершине стойки руля при помощи четырех винтов (A-1).
6 ШАГ
Установите рукоятку для бидона (B-6) на передней стойке при помощи двух шурупов (B-7), а также пластиковые педали (J-L, J-R) на их основаниях при помощи
шурупов (J-3), подкладок (J-1, J-2) и гаек (J-4).
Внимание: Основание педалей имеет 3 различные отврстия, предоставляющие возможность настроить позиции педалей по индивидуальным требованиям
потребителя.
7 ШАГ
Прежде чем начать тренировку, подсоедините питатель к источнику питания.
ПЕРЕСТАНОВКА
Осторожно поднимите тренажер на задние транспортирующие ролики, и придерживая с обеих сторон, перенесите
его в выбранное место.
РУКОВОДСТВО ПО ТРЕНИРОВКЕ
Соблюдение ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦИКЛА приносит организму много пользы: улучшает физическую форму, формирует мышцы, а также, в сочетании с
контролированием потребляемых калорий, позволяет сбросить вес.
Фаза разминки
18
Данный этап гарантирует требуемое протекание крови по телу и обеспечивает правильную работу мышц. Разминка уменьшает риск появления судорог и
повреждения мышцы. Рекомендуется выполнение нескольких растягивающих упражнений, показаных на приведенных ниже рисунках. Каждая из позиций
должна удерживаться в течении примерно 30 секунд, не следует перенапрягать или дергать мышцы во время выполнения упражнений. Если Вы почувствуете
какую-либо боль, следует немедленно прекратить упражнение.
ВНУТРЕННИЕ
МЫШЦЫ БЕДЕР
НАКЛОН ВПЕРЕД
ИКРА / АХИЛЛЕС
БОКОВОЙ МАХ
МЫШЦЫ НОГ, НАКЛОН ВПЕРЕД, МЫШЦЫ АХИЛЛЕСА
ВНЕШНИЕ МЫШЦЫ БЕДЕР
Этап тренировки
ПУЛЬС
На данном этапе требуется большая физическая активность. Со временем, в случае
регулярных тренировок, мышцы Ваших ног станут более эластичными. Необходимо
заниматься в своем собственном ритме, но важно удерживать одинаковый темп. Во время
МАКСИМУМ
упражнений пульс должен находиться в пределах определенной зоны.
Данный этап должен длиться, по крайней мере, 12 минут, но для большинства людей он
TARGET ZONE
может длиться около 15-20 минут.
МИНИМУМ
ВОЗРАСТ
Отдых
Данный этап позволяет восстановить нормальный пульс и охладить мышцы. Он является
своеобразным повторением разминки. Этот этап должен длиться около 5 минут. Следует
повторить растягивающие упражнения, помня о том, чтобы не перенапрягать мышц.
Рекомендуется проводить тренировку, по крайней мере, три раза в неделю.
Сброс веса
В данном процессе важным фактором является усилие, которое вкладывается в упражнение. Чем дольше и тяжелее Вы тренируетесь, тем больше калорий Вы
сожжете. Успехом является достижение такой же производительности, как и при выполнении специальных упражнений по улучшению формы.
Ошибка в устройстве
RU
Если на экране не появляется ни один показатель, убедитесь, что все провода правильно подключены.
ПОЗИЦИЯ
Станьте на педали, ладонями возьмитесь за ручки. Упражняйтесь, выполняя попеременные движения ногами и руками. Во время упражнений
следует распрямить спину (смотри рисунок)
Тренировка на стационарном орбитреке заменяют упражнения на обыкновенном орбитреке.
Формирование мышц
Для сформирования мышц во время тренировок необходимо в значительной степени увеличить сопротивление. Это приведет к большему напряжению мышц и
может случиться, что Вы не сможете тренироваться так долго, как того хотели бы. Если также Вы хотите тренировать свою форму, следует изменить программу
тренинга. Следует начинать тренировку как всегда с разминки, далее тренинг и отдых, но в конце фазы тренинга следует увеличить сопротивление таким
образом, чтобы укрепить работу ног. Следует ограничить скорость, чтобы пульс удерживался на определенном уровне.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕГУЛИРОВКА СОПРОТИВЛЕНИЯ
Функция регулировки напряжения дает возможность менять уровень сопротивления на педалях. Высокое сопротивление требует большего усилия при работе
педалями, а низкое сопротивление его уменьшает.
Силу сопротивления следует регулировать при помощи счетчика. Для получения удовлетворяющего результата сопротивление следует установить во время
тренировки при помощи кнопок UP (+) и DOWN (-). Система нагрузки на зависит от скорости.
ОСТАНОВКА ТРЕНИРОВОЧНОЙ СЕССИИ И ТОРМОЖЕНИЕ
ЧТОБЫ ЗАДЕРЖАТЬ ТРЕНАЖЕР, СЛЕДУЕТ ПРЕОСТАНОВИТЬ ДВИЖЕНИЕ ПЕДАЛЕЙ. ТРЕНАЖЕР НЕ ИМЕЕТ БЛОКИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ И ТОРМОЗА БЕЗОПАСНОСТИ.
УСТАНОВКА ТРЕНАЖЕРА
До момента начала тренировки, рекомендуется проверить хорошо ли установлен тренажер.
Установите тренажер при помощи ножек заднего стабилизатора.
19
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СЧЕТЧИКА
КОЛОННЫЙ ГРАФИК,
ОБРАЗУЮЩИЙ ПРОГРАММУ /
WATTS / ПУЛЬС
ФУНКЦИИ СЧЕТЧИКА
a.
Питатель – для употребления функции счетчика следует
подсоединить питатель к источнику тока до начала тренировки.
После
выполнения
вышеперечисленных
действий,
ВРЕМЯ
дисплей
СКОРОСТЬ
включится и Вы услышите специфический звук сразу после его
РАССТОЯНИЕ
НОМЕР
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
WATT/ СЖИГАЕМЫЕ
КАЛОРИИ
ПРОГРАММЫ
включения.
b.
Выбор программы – Нажмите, пожалуйста, кнопки UP и DOWN
для того, чтобы выбрать нужную Вам программу и ENTER, чтобы
подтвердить свой выбор.
c.
Кнопки
Данная кнопка служит для:
- уменьшения введенных данных
DOWN
- выбора программы тренировки
Нажмите кнопку RECOVERY для того, чтобы проверить работу сердца
PULSE RECOVERY
START/STOP
Нажмите кнопку START/STOP для того, чтобы начать или закончить тренировку. После нажатия кнопки, можно начать
тренировться. Все данные будут насчитываться от „0” вверх.
Данная кнопка служит для:
- увеличения введенных данных
UP
- выбора программы тренировк
Нажмите кнопку ENTER/RESET с целью:
- подтвердить избранную функцию или программу
- подтвердить введенные данные
ENTER/RESET
RU
- удалить данные или вернуться к начальным данным, придерживая кнопку 2-3 секунды (после окончания тренировочной
сессии).
d.
Программа MANUAL (пользователя) – до начала тренировки при помощи кнопок UP и DOWN для названных функций следует задать данные:
TIME (время), DISTANCE (расстояние), CALORIES (калории), PULSE (пульс).
Каждый раз после достижения заданных функций, счетчик будет издавать специфический звук и задержит отсчет.
Если не все данные будут реализованы, а только их часть, нажмите кнопку START/STOP для того, чтобы продолжать делать упражнения.
Автоматически включается/выключается (auto on/off)
Дисплей включится автоматически в том случае, если Вы включите питатель в источник питания, начнете крутить педали или нажмете любую из клавиш.
Дисплей выключится автоматически в том случае, если Вы остановите тренировку на более, чем 4 минуты или выключите питание.
Функции
1.
SPEED (скорость) – Показывает актуальную скорость Вашей тренировки (0,0~99,9 kм/час)
2.
DISTANCE (расстояние) – Показывает расстояние, которое Вы преодолели во время тренировки (0,00~99,99 км
3.
TIME (время) – Показывает время тренировки (0:00~99:59)
4.
CALORIES (калории) – Показывает сжигаемые калории во время тренировки (0~999)
5.
PULSE (пульс) – Показывает актуальный пульс. Чтобы проверить уровень стабильности пульса, следует держать ладони на ручках руля тренажера.
(P~30~240)
6.
RPM – Показывает актуальное число вращений в минуту (0~15~999)
7.
WATT - использование энергии с учетом времени, затраченного на пройденное расстояние и сжигаемые калории (10~350)
8.
AGE (возраст) – для использования некоторых программ следует ввести возраст пользователя, что необходимо для установления правильного пульса в
зависимости от возраста..
9.
RECOVERY: Для того, чтобы воспользоваться данной функцией, после окончания тренировочной сессии следует нажать кнопку RECOVERY и тотчас же
положить обе ладони на датчиках пульса, так называемых, сенсорах. Все данные, кроме времени, исчезнут с дисплея (время). Далее начнется отсчет от 1
минуты до 0:00. После окончания данного этапа на дисплее появится актуальный статус H.R.C., то есть измерение пульса в момент отдыха и оценка
кондиции. Доступные уровни: F1 (наилучший)-F6 (наихудший).
Внимание: если на экране появится буква “P” или “ERR”, это обозначает, что счетчик не получил сигнал от датчика пульса. В данном случае следует
повторить все действия с самого начала. Помните, что на сенсоре должны находиться обе ладони.
10.
Попеременно показывает следующие данные: WATT/КАЛОРИИ и RPM/СКОРОСТЬ каждые 6 секунд.
11.
ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – четыре (U1~U4)
12.
HRC – для того, чтобы употребить данную функцию, следует ввести возраст. Далее следует выбрать соответствующую программу согласно следующим
показателям: 55% (простой уровень), 75% ( средний уровень), 90% (спортивный уровень).
20
ПРОГРАММЫ – основные правила использования
1.
Выбор нужной программы (от P1 по P12) наступает при использовании кнопок UP, DOWN.
2.
Избранную программу следует подтвердить при помощи кнопки ENTER.
3.
До начала тренировки можно установить при помощи конкретной программы нужные параметры: - TIME (время), DISTANCE (расстояние), CALORIES
(калории) при помощи кнопок UP и DOWN. Избранные данные подтвердите кнопкой ENTER.
4.
После нажатия кнопки START/STOP можно начать тренировочную сессию.
5.
Во время тренировки можно поменять уровень сопротивления путем нажания кнопок UP или DOWN.
Программа Manual
1.
Во время тренировки можно поменять уровень сопротивления путем нажания кнопок UP или DOWN..
2.
До начала тренировки можно установить при помощи конкретной программы нужные параметры: - TIME (время), DISTANCE (расстояние), CALORIES
(калории) при помощи кнопок UP и DOWN. Избранные данные подтвердите кнопкой ENTER.
После того, как Вы введете все параметры, нажмите кнопку START и начинайте тренировку. Во время занятий все параметры будут уменьшаться..
3.
Программы пользователя (U1~U4)
1.
Выбор соответствующей программы наступает при помощи нажатия кнопок UP, DOWN.
2.
Перед началом тренировки следует ввести следующие данные: пол, возраст, рост, вес.
3.
Избранная Вами программа и данные следует подтвердить при помощи нажатия кнопки ENTER.
4.
До начала тренировки Вы можете установить в любом, желаемом Вами, порядке все параметры - TIME (время), DISTANCE (расстояние), CALORIES
(калории), PULSE (пульс), RESISTANCE (уровень сопротивления) при помощи кнопок UP и DOWN. Избранные параметры следует подтвердить, нажав кнопку
ENTER
Введенные данные останутся в памяти счетчика. Каждый график, состоящий из 10 коллонок показывает профиль потребителя..
5.
Питатель предназначен для питания счетчика:
230V/50Hz или 60Hz Output: 6V AC/0.5A
Если монитор не включится, следует отключить питатель от источника тока и подождать 15 секунд.
КОНСЕРВАЦИЯ
1.
Перед каждым применением велосипеда убедитесь, что все винты, гайки и ручки закреплены.
2.
Для чистки устройства не применяйте агрессивные чистящие средства. Используйте мягкую, влажную тряпочку для удаления грязи и пыли. Удаляйте следы
пота, т.к. кислотная реакция может повредить покрытие.
RU
3.
Устройство храните в сухих местах, во избежание воздействия влаги и коррозии.
4.
Если счетчик не работает правильно, убедитесь, что все провода подключены правильно, в частности верхний провод со счетчиком. Если счетчик попрежнему не работает, проверьте, правильно ли установлены батарейки и что они в рабочем состоянии. Если показания на дисплее неразборчивы или
некоторые элементы не видны, замените батарейки.
5.
В случае отсутствия регуляции силы убедитесь, что верхний провод датчика хорошо подключен к нижнему проводу.
Тренажор оснащен питателем. В связи с защитой натуральной среды, нельзя выкидывать в бытовой мусор использованных батареек, питателй, двигателей и др.
Использованные батарейки, питатели и аккумуляторы следует оставить в местах, где проводится сбор таких предметов для дальнейшей утилизации и переработки
согласно законам защиты окружающей среды.
Рекомендуется периодически проверять электрические провода и штепсельные вилки. В случае повреждения, тренажор нельзя использовать. Никогда не пробуйте
собственноручно ремонтировать беговую дорожку. Ремонтом и починкой должен заняться квалифицированный специалист. Нельзя тянуть за кабель
21
CZ
NÁVOD K OBSLUZE
VAROVÁNÍ!!
Před pouņitím zařízení je nezbytné přeĉíst si návod. Za případná zranění anebo pońkození předmětů, která byla způsobena nesprávným pouņíváním tohoto

produktu, neodpovídáme.
Zařízení je urĉeno výhradně jen pro domácí pouņití!

BEZPEĈNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před zahájením skládání zařízení a před zahájením tréninku je nutné se dŧkladně seznámit s níņe uvedeným návodem. Bezpeĉné a efektivní pouņívání zařízení je
1.
moņné pouze tehdy, kdy bude sloņeno, udrņováno a pouņíváno shodně s urĉením, tak jak je to popsáno v návodu. Pokud nejsi uņivatelem, předej prosím vńem
uņivatelŧm tento návod a uděl informace o vńech nebezpeĉích a bezpeĉnostních opatřeních.
Před zahájením cviĉení je nutné se poradit s lékařem, aby bylo jisté, zda se nevyskytují ņádné psychické anebo tělesné okolnosti, které by mohly mít vliv na ohroņení pro
2.
Tvé zdraví a bezpeĉnost. Porada s lékařem mŧņe také ochránit před nesprávným pouņitím zařízení. Lékař urĉí, zda je vhodné pouņívání lékŧ, které mají vliv na tep, tlak
anebo úroveň cholesterolu.
Vńímej si signálŧ Tvého těla. Nesprávné nebo přehnané cviĉení mŧņe negativně ovlivnit Tvé zdraví.
3.
Je třeba okamņitě přeruńit cviĉení, vyskytne-li se některý
z následujících příznakŧ: bolest, tlak v hrudi, nepravidelný tep, velmi zkrácené dýchání, omdlení, závratě, mdloby. Kterýkoliv z výńe uvedených příznakŧ je dŧvodem
k návńtěvě lékaře a pro přeruńení cviĉení.
4.
Děti a zvířata drņme daleko od zařízení. Zařízení je urĉeno pouze a výhradně pro dospělé osoby.
5.
Zařízení postavme na rovné, tvrdém povrchu zajińtěném ņíněnkou anebo kobercem. Kvŧli bezpeĉnosti ponechme 2m prostoru po kaņdé straně.
6.
Před zahájením cviĉení je nutné se ujistit, ņe vńechny ńrouby a matice jsou dŧkladně dotaņené.
7.
Bezpeĉnost zařízení je zaruĉena pouze tehdy, pokud bude pravidelně kontrolováno a udrņováno.
8.
Zvláńtě si vńímejte těch dílŧ, které se nejvíce opotřebují.
9.
Zařízení pouņívejte vņdy v souladu s jeho urĉením. Pokud během montáņe anebo pouņívání některý z dílŧ bude vadný, anebo se vydává znepokojivé zvuky, je nutné
přestat pouņívat zařízení a toto předat do servisu. Nesmí se pouņívat pońkozené zařízení.
10. Na tréninky si oblékejte vhodné obleĉení. Není vhodné obleĉení volné, které by se mohlo zachytit o zařízení anebo takové, které omezuje ĉi znemoņňuje pohyby.
Doporuĉuje se cviĉit rovněņ ve vhodné sportovní obuvi. Během cviĉení je nutné se drņet rukojetí.
11. Zařízení přináleņí do třídy H a C podle normy EN 957 a je urĉeno výhradně k domácímu uņití. Nemŧņe být vyuņíváno jako terapeutické nebo rehabilitaĉní nástroj.
12. Zařízení je urĉeno pro domácí pouņití. Maximální přípustná hmotnost uņivatele ĉiní 130 kg v souladu s certifikátem EN957.
13. Během zvedání a přenáńení zařízení nutno být zvláńtě opatrným. Zařízení by měly přenáńet vņdy dvě osoby. Během zvedání a přenáńení zařízení nutno dbát o správný
postoj těla, aby nedońlo k pońkození páteře.
14. Při montáņi zařízení přesně dodrņujte instrukce v přiloņeném návodu a pouņívejte jen ty díly, jeņ jsou souĉástí setu. Před zahájením montáņe ověřte, zda jsou vńechny
díly uvedené na přiloņeném seznamu.
CZ
15. Nedoporuĉuje se ponechávat regulaĉní elementy, které by mohly překáņet v pohybech uņivatele, v takové poloze, aby vyĉnívala jakákoliv jejich ĉást.
VAROVÁNÍ!! Před pouņitím zařízení nutno přeĉíst návod. Za případná zranění nebo pońkození předmětů způsobené nesprávným pouņíváním tohoto výrobku
neneseme odpovědnost. Zdravotní úrazy mohou vyplývat z nesprávného a příliń intensivního tréninku.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Hmotnost – 41 kg
Rozměry po rozloņení – 117 x 56,5 x 153 cm
Setrvaĉník – 9 kg
Maximální zatíņení produktu - 130 kg
SEZNAM DÍLŮ (Schema – s. 2)
Ĉ.
SÚĈIASTKA
MNOŅSTVO
Ĉ.
SÚĈIASTKA
MNOŅSTVO
Ĉ.
SÚĈIASTKA
MNOŅSTVO
A
Poĉitadlo
1
E-8
Svorka
4
H-1
Nylon nut
1
A-
Základ poĉitadla
4
E-9
Plochá podloņka
2
H-2
Flat washer
1
B1
Predná tyĉ
1
E-
Zakrivená podloņka
2
H-3
Prepravné kolieska
1
1
E10
Plastové puzdro
4
I
Základ pedálov
1
B1
Horný vodiĉ snímaĉa
B2
Závrtka
4
E11
Puzdierko
2
J-L/R
Pedál
1
B3
Zakrivená podloņka
8
E12
Závrtka
2
J-1
Blokovacia podloņka
4
B4
Fğańa
1
E13
Matica
4
J-2
Plochá podloņka
4
B5
Drņiak na fğańu
1
F
14
Hlavný rám
1
J-3
Skrutka
4
B6
Závrtka
2
F-1
Svorka
1
J-4
Matica
4
B7
Matica
2
F-2
Plochá podloņka
1
K
Zotrvaĉník
1
B8
Plochá podloņka
2
F-3
Zakrivená podloņka
1
K-1
Matica
4
B9
Plastový snímaĉ
1
F-4
Loņisko
2
K-2
Puzdro
2
B10
Snímaĉ
1
F-5
Remeň
1
K-3
Os
1
B11
Puzdro
2
F-6
Puzdierko
1
K-4
Matica
2
B12
Závrtka
2
F-7
Remenica
1
K-5
Loņisko
1
C
13
Riadidlá
1
F-8
Driek
1
K-6
Loņisko
1
C-
Snímaĉ pulzu
2
F-9
Skrutka
3
L
Predný stabilizátor
1
C1
Penové drņadlo
2
F-
Súprava
2
L-1
Prepravné kolieska
2
C2
Závrtka
2
F10
Matica
2
L-2
Závrtka
2
C3
Záslepka
2
F11
Usmerňovaĉ
1
L-3
Závrtka
4
C4
Vodiĉ snímaĉa
1
F12
Senzor
1
M
Zadný stabilizátor
1
D5
Ğavé boĉné rameno
1
F13
Závrtka
1
M-1
Záslepky
2
DL
Pravé boĉné rameno
1
F14
Náradie
1
N
Drņiaky magnetov
1
DR
Penové drņadlo
2
F15
Závrtka
2
N-1
Základ magnetov
1
1
16
22
D-
Záslepka
2
F-
Spoj
1
N-2
Spínaĉ
1
D2
Skrutka
4
F17
Vodiĉ
1
N-3
Os
1
D3
Matica
4
G18
Kryt
1
N-4
Plastový základ
1
E
4
Spodné boĉné rameno
1
G-1
L/R
Závrtka
8
N-5
Magnet
8
E-
Matica
4
G-2
Závrtka
4
N-6
Pruņina
1
E1
Plochá podloņka
2
G-3
Súprava
2
N-7
Skrutka
2
E2
Plastové puzdro
10
G-4
Matica
2
N-8
Blokovacia podloņka
2
E3
Os
1
G-5
Spojovacia ĉasť
1
N-9
Plochá podloņka
2
E4
Podloņka
2
G-6
Zadný kryt
1
N-10
Spínaĉ
2
E5
Matica
2
G-7
Závrtka
4
N-11
Zakrivená podloņka
1
E6
Plochá podloņka
4
G-8
Plochá podloņka
4
7
SLOŅENÍ (OBRÁZKY, S. 4-5)
Ke sloņení pouņijte následující nářadí:
KROK1
Spojte predný stabilizátor (L) s hlavným rámom pomocou dvoch skrutiek (L-3). Následne to isté zopakujte so zadným stabilizátorom (M).
Predný stabilizátor má prepravné kolieska, zadný má koncovky pomocou ktorých treba stabilizovať polohu trenaņéra.
KROK 2
Následne spojte ğavý (J-L) a pravý pedál (J-R) s ĉapom hlavného rámu, pri pouņití skrutiek (E-1), plochých podloņiek (E-2) a matíc (E-14).
KROK 3
Ćalńou etapou montáņe spojenie prednej tyĉe (B-1) s hlavným rámom.
Upozornenie: pamätajte si, prosím, na opatrné spojenie vyĉnevajúcich vodiĉov:: dolného (F-15) a horného (B-2).
Zvláńtnú opatrnosť zachovajte pri montáņi tyĉe riadidiel, aby ste náhodou nepońkodili káble.
Následne prikrúťte tyĉ riadidiel do hlavného rámu pomocou závrtiek (B-3) a podloņiek (B-4).
KROK 4
Ćalńím krokom je namontovanie riadidiel na prednú tyĉ pri pouņití krytu (B-10, B-9), podloņky, puzdierka a otoĉného gombíka.
Následne spojte dfrņiaky s boĉnými ramenami pomocou skrutiek (D-3), podloņiek (B-4) a matíc (D-4).
CZ
KROK 5
Ćalńou etapou je spojenie vodiĉov poĉitadla s vodiĉmi, ktoré vyĉnievajú z tyĉe (B-2) riadidiel.
Potom namontujte poĉitadlo (A) na hornú ĉasť tyĉe riadidiel pomocou ńtyroch skrutiek (A-1).
KROK 6
Namontujte drņiak na fğańu (B-6) na prednú tyĉ pomocou dvoch skrutiek (B-7) a plastové pedále (J-L, J-R) na ich základy pomocou skrutiek (J-3), podloņiek (J-1, J-2) a matíc
(J-4).
Upozornenie: Základ pedálu má 3 rôzne otvory umoņňujúce prispôsobenie polohy pedálov individuálnym poņiadavkám uņívateğa.
KROK 7
Pre zahájenie cviĉenia zapojte transformátor do zdroja el. energie.
PŘENÁŃENÍ ZAŘÍZENÍ
Opatrně zvedni trenaņér na přední transportní koleĉka a pevně drņ po obou stranách, takto přenes na zvolené místo.
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE TRÉNINKU
Dodrņování TRÉNINKOVÉHO CYKLU dává mnoho předností pro zdraví, jako např: fyzickou kondici, utváření svalstva a ve spojení s kontrolou spálených kaloriíí – ztrátu
váhy.
FÁZE ROZCVIĈKY
Tato etapa zaruĉuje správný krevní oběh v těle a zajińťuje správnou práci svalŧ. Rozcviĉka redukuje riziko vzniku křeĉí a pońkození svalu. Doporuĉuje se provést několik
uvolňujících cvikŧ podle níņe uvedených obrázkŧ. V kaņdé pozici je vhodné setrvat alespoň 30 vteřin, nepřetěņujme anebo nenamáhejme svaly během provádění cvikŧ.
Pokud pocítíń jakoukoliv bolest, je třeba okamņitě přeruńit cviĉení.
SHYB DOPŘEDU
VNITŘNÍ SVALY
STEHEN
LÝTKA/ ACHILLES
BOĈNÍ SHYB
VNĚJŃÍ SVALY STEHEN
23
TRÉNINKOVÁ FÁZE
TEP
Tato etapa je jiņ nároĉná. S postupem ĉasu, při pravidelných cviĉeních se svaly Tvých nohou
stanou pruņnějńí. Cviĉení provádět ve svém vlastním tempu, je vńak dŧleņité, aby bylo neustále
dodrņováno totéņ tempo. Během cviĉení by se měl tep udrņovat na vymezené úrovni.
Tato etapa by měla trvat alepsoň 12 minut, ale pro větńinu osob tento ĉas mŧņe ĉinit 15-20 minut.
MAXIMUM
TARGET ZONE
ODPOĈINEK
V rámci této etapy se náń tep vrátí na normální úroveň a dojde k ochlazení svalŧ. Tato etapa je
MINIMUM
opakováním rozcviĉky a je nutné v ní pokraĉovat po dobu zhruba 5 minut. Je nutné zopakovat
uvolňující cviky, nutno mít na paměti, abychom nepřetíņili svaly. Doporuĉuje se trénovat alespoň
STÁŘÍ
třikrát týdně.
TVAROVÁNÍ SVALSTVA
Pro tvarování svalstva během tréninku je nutné znaĉně zvýńit odpor. To zpŧsobí větńí napětí svalŧ a mŧņe znamenat, ņe nebudeń moci trénovat tak dlouho, jak bys chtěl.
Pokud chceń zároveň trénovat svou kondici, je třeba měnit tréninkový program. Ĉili jako obvykle trénovat s fází rozcviĉky, tréninku a odpoĉinku, ale na konec tréninkové
fáze je nutné zvětńit odpor, tak aby dońlo k posílení práce nohou. Je třeba omezit rychlost, tak aby se tep udrņoval na vymezené úrovni.
ZTRÁTA VÁHY
Dŧleņitým ĉinitelem je zde námaha, se kterou se cviky provádí. Ĉím déle a poctivěji trénujeń, tím více kalorií ztratíń. Úspěchem
bude získání obdobné efektivity jako u kondiĉního tréninku.
POLOHA
Stoupni si na pedály, rukama se chyť rukojetí. Cviĉ tak, ņe provádíń pohyby jednou rukama podruhé nohami.
Během cviĉení je třeba mít narovnan8 záda (viz obrázek).
Cviĉení na orbitreku plně nahrazují cviĉení prováděná na obyĉejném kole.
CHYBA ZAŘÍZENÍ
Pokud se na displeji nic nezobrazuje, ujisti se zda jsou vńechny kabely dopře připojené a zda baterie jsou správné a zda nejsou vybité.
POUŅITÍ
NASTAVENÍ ZÁTĚŅE
CZ
Funkce nastavení zátěņe umoņňuje provést změnu zátěņe na pedálech. Vysoká zátěņ znamená větńí námahu během ńlapání, zatímco nízká tuto námahu zmenńuje.
Stupeň zátěņe nastavujeme pomocí poĉítadla. K dosaņení uspokojivého výsledku se zátěņ nastavuje v prŧběhu tréninku pomocí tlaĉítek UP (+) a DOWN (-). Systém
nastavování zátěņe není závislý na rychlosti.
ZPŮSOB UKONĈENÍ TRÉNINKU A BRZDĚNÍ
Tréninkové zařízení zastavíme tak, ņe přestaneme ńlapat. Orbitrek nemá blokaĉní systém ani bezpeĉnostní brzdu.
KALIBRACE ZAŘÍZENÍ
Před
zahájením
tréninku
se
zařízení.Kalibrujte
zařízení
pomocí
doporuĉuje
ověření
koncovek,
tzv.
správné
krytek
polohy
zadního
stabilizátoru.
SLOUPCOVÝ GRAF ZOBRAZUJÍCÍ
PROGRAM / WATTS / TEP
ĈÍSLO UŅIVATELE
TEP
ĈAS
NÁVOD K POUŅITÍ POĈÍTADLA
FUNKCE POĈÍTADLA
a)
WATT/ SPÁLENÉ KALORIE
RYCHLOST
VZDÁLENOST
PROGRAMY
Napájecí zdroj – abychom mohli pouņít poĉítadlo před tréninkem
připojíme napájecí zdroj ke zdroji napájení. Po tomto úkonu se zapne
displej a vydá hned po zapnutí specifický zvuk.
b)
Volba programu – Pouņij prosím tlaĉítka UP a DOWN, tím zvolíń
přísluńný program a tlaĉítkem ENTER tuto volbu odsouhlasíń.
c)
Tlačítka
Toto tlaĉítko slouņí:
DOWN
PULSE RECOVERY
START/STOP
- sníņení nanesené hodnoty
- volbě tréninkového programu
Stiskni tlaĉítko RECOVERY, tím ověříń status tempa úderŧ srdce
Stiskni tlaĉítko START/STOP, tím zahájíń anebo ukonĉíń trénink. Po stisknutí tlaĉítka lze zahájit cviĉení. Vńechny hodnoty se budou
poĉítat od „0” směrem nahoru.
24
Toto tlaĉítko slouņí:
- zvětńování nanesené hodnoty
UP
- volbě tréninkového programu
Stiskni tlaĉítko ENTER/RESET za úĉelem:
- potvrzení zvolené funkce anebo programu
ENTER/RESET
- potvrzení nanesených dat
- vynulování hodnot anebo obnovení výchozích hodnot tím, ņe tlaĉítko přidrņíme na 2-3 sekundy (po ukonĉeném tréninku),
d)
Program MANUAL (uživatele) – před zahájením cviĉení pouņitím tlaĉítek UP a DOWN lze pro níņe uvedené funkce nastavit poņadovanou hodnotu, která má být
dosaņena:
TIME (ĉas), DISTANCE (vzdálenost), CALORIES (kalorie), PULSE (tep).
Pokaņdé po dosaņení dané hodnoty funkce poĉítadlo zaĉne vydávat specifický zvuk a zastaví odpoĉítávání.
Bude-li jedna z výńe uvedených hodnot funkcí dosaņena a dalńí jeńtě ne, stiskni prosím tlaĉítko START/STOP, aby bylo moņné pokraĉovat v cviĉení.
Automatické zapínání/vypínání (auto on/off)
Displej se automaticky zapne pokud zapneń napájecí zdroj ke zdroji napájení, zaĉneń pohybovat pedály anebo stiskneń libovolné tlaĉítko.
Displej se automaticky vypne pokud trénink ukonĉíń na déle neņ 4 minuty anebo odpojíń napájecí zdroj od zdroje napájení.
Funkce
1.
SPEED (rychlost) - Zobrazuje stávající rychlost, s jakou jsou prováděna cviĉení (0,0~99,9 km/h)
2.
DISTANCE (vzdálenost) - Zobrazuje ujetou vzdálenost během provádění cviĉení (0,00~99,99 km)
3.
TIME (ĉas) - Zobrazuje ĉas tréninku (0:00~99:59)
4.
CALORIES (kalorie) - Zobrazuje spalované kalorie během provádění cviĉení (0~999)
5.
PULSE (tep) - Zobrazuje stávající úroveň tepu. Tep je měřen ĉidly nacházejícími se v rukojetích řídítek. (P~30~240)
6.
RPM – Zobrazuje stávající poĉet otáĉek za minutu (0~15~999)
7.
WATT - spotřeba energie se zohledněním ĉasu, ujeté vzdálenosti a spotřebovaných kalorií (10~350)
8.
AGE (stáří) – pouņití některých programŧ vyņaduje nanesení dat týkajících se stáří, coņ je nezbytné k vypoĉtení správné úrovně tepu pro zadané stáří.
9.
RECOVERY: Pouņití této funkce vyņaduje, aby po ukonĉení tréninku bylo pouņito tlaĉítko RECOVERY pak je třeba okamņitě poloņit obě dvě ruce na ĉidla tepu na tzv.
CZ
senzory. Vńechny hodnoty, kromě ĉasu (time), zmizí z displeje. Následně zapoĉne odpoĉítávání 1 minuty do hodnoty 0:00. Po ukonĉení této etapy se na displeji objeví
souĉasný status H.R.C. tj. měření tepu ve fázi odpoĉinku s vyhodnocením kondice. Dostupné úrovně: F1 (nejlepńí)-F6 (nejhorńí).
10. Poznámka: objeví-li se na displeji písmenko “P” nebo “ERR” znamená to, ņe poĉítadlo neobdrņelo signál z ĉidel tepu. V tomto případě je třeba zopakovat úkony od
zaĉátku maje na zřeteli to, aby obě dvě ruce byly umístěny na ĉidlech tepu.
11. SCAN – střídavě zobrazuje hodnoty WATT/CALORIE a RPM/RYCHLOST co 6 sekund
12. POĈET UŅIVATELŦ – ĉtyři (U1~U4)
13. HRC – abychom mohli pouņít tuto funkci, je třeba nanést stáří. Následně je nutné vybrat přísluńný program podle níņe uvedeného:
55% (lehká úroveň), 75% (střední úroveň), 90% (sportovní úroveň).
PROGRAMY – základní pravidla pouņívání
1.
Volbu přísluńného programu (P1 aņ P12) provádíme s pouņitím tlaĉítek UP, DOWN.
2.
Volbu programu potvrdit stisknutím tlaĉítka ENTER.
3.
Před zahájením cviĉení s pouņitím konkrétního programu lze pro níņe uvedené funkce nastavit hodnotu, která má být dosaņena - TIME (czas), DISTANCE (vzdálenost),
CALORIES (kalorie) s pouņitím tlaĉítek UP a DOWN. Zvolenou hodnotu potvrdit stisknutím tlaĉítka ENTER.
4.
Zahájení tréninku odstartuje stisknutím tlaĉítka START/STOP.
5.
V prŧběhu trvání cviĉení lze měnit úroveň zátěņe tím, ņe stiskneme tlaĉítka UP nebo DOWN.
Program Manual
1.
V prŧběhu trvání cviĉení lze měnit úroveň zátěņe tím, ņe stiskneme tlaĉítka UP nebo DOWN.
2.
Před zahájením cviĉení lze pro níņe uvedené funkce nastavit hodnotu, která má být dosaņena:
a.
3.
TIME (ĉas), DISTANCE (vzdálenost), CALORIES (kalorie), PULSE (tep) s pouņitím tlaĉítek UP a DOWN. Zvolenou hodnotu potvrdit stisknutím tlaĉítka ENTER.
Po nanesení vńech hodnot stiskněte prosím tlaĉítko START, tím zahájíte cviĉení. Během cviĉení budou vńechny hodnoty odpoĉítávány směrem dolŧ.
Programy uņivatele (U1~U4)
1.
Volbu přísluńného programu provedeme s pouņitím tlaĉítek UP, DOWN.
2.
Před zahájením cviĉení musíme nanést níņe uvedené hodnoty: pohlaví, stáří, výńka, hmotnost.
3.
Zvolený program a nanesené hodnoty odsouhlasíme stisknutím tlaĉítka ENTER.
4.
Uņivatel před zahájením cviĉení mŧņe libovolně nastavit hodnoty, které chce dosáhnout - TIME (ĉas), DISTANCE (vzdálenost), CALORIES (kalorie), PULSE(tep),
RESISTANCE (úroveň zátěņe) s pouņitím tlaĉítek UP a DOWN. Zvolenou hodnotu potvrdit tlaĉítkem ENTER.
5.
Nanesené hodnoty zŧstanou v paměti poĉítadla. Kaņdý graf skládající se z 10 sloupcŧ zobrazuje profil uņivatele.
25
Napájecí zdroj je urĉen k napájení poĉítadla:
-
230V/50Hz or 60Hz Output: 6V AC/0.5A
- Pokud se displej nezapne, je třeba zdroj odpojit od sítě a poĉkat 15 sekund.
ÚDRŅBA
1.
Před kaņdým pouņitím rotopedu je třeba se ujistit, zda jsou vńechny ńrouby, matice a jiné prvky správně dotaņené.
2.
K ĉińtění zařízení nepouņívat agresivní ĉistící prostředky. Pouņívej měkkou, vlhkou utěrku k odstraňování neĉistot a prachu.
Odstraňuj stopy potu, protoņe to mŧņe
vést k pońkození ĉalounění.
3.
Zařízení je nutné skladovat na suchých místech, aby bylo chráněno před vlhkem a korozí.
4.
Pokud poĉítadlo nefunguje správně, je třeba se ujistit, zda jsou dobře spojené vńechny kabely, zvláńtě pak horní kabel s poĉítadlem. Nefunguje-li poĉítadlo i nadále, je
nutné ověřit zda jsou správně vloņené baterie a zda nejsou vybité. Pokud je zobrazení na displeji neĉitelné anebo některé hodnoty jsou neviditelné, je nutné vyměnit
baterie.
5.
Pokud nefunguje nastavení zátěņe, ujistit se zda horní kabel senzoru je dobře spojený s kabelem dolním.
Zařízení má napájecí zdroj. Z dŧvodu ochrany ņivotního prostředí vybité baterie, napájecí zdroje, motorky apod. nevyhazovat spolu s domácími odpadky. Opotřebované
baterie, napájecí zdroje, akumulátory apod. je nutné předat odběrateli, který tento druh utilizuje zpŧsobem odpovídajícím právním předpisŧm.
Je doporuĉeno pravidelně kontrolovat stav kabeláņe a zástrĉky. Dojde-li k pońkození, zařízení se nesmí pouņívat. Nikdy neopravuj zařízení sám. Opravy musí provést
pověřená osoba firmy SPOKEY. Nikdy netahat za kabel.
CZ
26
SK
NÁVOD NA OBSLUHU

TENTO NÁVOD NA OBSLUHU DOBRE USCHOVAJTE PRE PRÍPAD JEHO POUŅITIA V BUDÚCNOSTI.

TENTO PRODUKT JE URĈENÝ VÝLUĈNE PRE DOMÁCE POUŅITIE!
BEZPEĈNOSTNÉ POKYNY
Pred zloņením zariadenia a pred zahájením tréningu sa dôkladne oboznámte s týmto návodom na obsluhu. Bezpeĉné a efektývne pouņívanie zariadenia je moņné jedine
1.
vtedy, ak bude zloņené, udrņiavané a pouņívané správnym spôsobom, ktorý je opísaný v tomto návode. Ak nie ste uņívateğom tohto zariadenia, sprístupnite, prosím,
tento návod vńetkým jeho uņívateğom a poinformujte ich o vńetkých nebezpeĉenstvách a o bezpeĉnostných opatreniach.
Pred zahájením cviĉenia sa skontaktujte s lekárom, aby mohol rozhodnúť, ĉi neexistujú ņiadne psychické alebo fyzické aspekty, ktoré by mohli ohrozovať Vańe zdravie
2.
alebo bezpeĉnosť. Rozhovor s lekárom môņe tieņ pomôcť predchádzať nesprávnemu pouņívaniu zariadenia. Lekár urĉí, ĉi je poĉas cviĉenia vhodné pouņívať lieky, ktoré
by mohli vplývať na pulz, tlak krvi alebo hladinu cholesterolu.
Vńímajte si signály Váńho organizmu. Nesprávne alebo nadmerné cviĉenie môņe negatívnym spôsobom vplývať na Vańe zdravie. Ak spozorujete ktorýkoğvek
3.
z nasledujúcich príznakov, treba okamņite prestať cviĉiť: bolesti, nepríjemný pocit v hrudnej dutine, neregulárny pulz, výnimoĉne zrýchlené dýchanie, mdloby, závraty,
slabosť. Ak spozorujete ktorýkoğvek z hore uvedených príznakov, mali by ste sa ihneć skontaktovať so svojim lekárom a do stretnutia s ním prestať cviĉiť.
4.
Zariadenie je treba prechovávať mimo dosahu detí a zvierat. Zariadenie môņu obsluhovať len dospelé osoby.
5.
Zariadenie musí stáť na rovnej tvrdej podlahe chránenej madracom alebo kobercom. Z bezpeĉnostných dôvodov je treba na kaņdej strane bicykla zabezpeĉiť aspoň 2m
voğného priestoru.
6.
Pred zahájením cviĉenia sa presvedĉte, ĉi sú vńetky skrutky a matice dobre zatiahnuté.
7.
Bezpeĉnosť pouņívania zariadenia môņe byť zaruĉená výluĉne vtedy, ak bude pravidelne kontrolovaný jeho technický stav.
8.
Vņdy pouņívajte zaradenie v súlade s jeho pôvodným urĉením. Pokiağ poĉas montáņe alebo pouņívania zariadenia zistíte, ņe niektorá jeho ĉasť je chybná, prípadne ak
vydáva ĉudné zvuky, okamņite prestante zariadenie pouņívať a odovzdajte ho na prehliadku do servisu. Pońkodené zariadenie nepouņívajte.
Poĉas tréningu noste na sebe vhodné obleĉenie. Vyhýbajte sa voğným odevom, ktoré by sa mohli o zariadenie zachytiť, prípadne takým odevom, ktoré by mohli
9.
obmedzovať alebo úplne znemoņňovať niektoré Vańe pohyby. Na zaĉiatku najskôr nastavte pomalé tempo. Poĉas cviĉenia sa drņte rukovätí.
10. Zariadenie je podğa normy EN 957 klasifikované v kategórii H a C a je urĉené výluĉne pre domáce úĉely. Nemôņe byť pouņívané na terapeutické a rehabilitaĉné úĉely.
11. Bicykel je urĉený pre domáce pouņitie. Maximálna hmotnosť uņívateğa je 130 kg
12. Poĉas zdvíhania a prenáńania zariadenia postupujte výnimoĉne opatrne. Zariadenie by mali vņdy prenáńať dve osoby. Poĉas zdvíhania a prenáńania zariadenia udrņujte
prísluńnú polohu tela aby nedońlo k pońkodeniu Vańej chrbtice.
13. Poĉas montáņe zariadenia dodrņujte priloņený návod a pouņívajte výluĉne súĉiastky, ktoré boli dodané spolu so zariadením. Pred zahájením montáņe najskôr
skontrolujte, ĉi Vám boli doruĉené vńetky ĉasti uvedené na priloņenom zozname.
14. Neodporúĉa sa nechať regulaĉné zariadenie, ktoré by by mohli obmedzovať Vańe pohyby, v takej polohe, aby akákoľvek časť vyčnievala.
UPOZORNENIE: PRED POUŅITÍM STATICKÉHO BICYKLA SI POZORNE PREĈÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU.
SK
VÝROBCA NENESIE ŅIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ ZRANENIA ALEBO ŃKODY SPÔSOBENÉ NESPRÁVNYM POUŅÍVANÍM VÝROBKU. ZDRAVOTNÉ
ÚRAZY MÔŅU VYPLÝVAŤ Z NESPRÁVNEHO ALEBO PRÍLIŃ INTENZÍVNEHO TRÉNINGU.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Hmotnosť netto – 41 kg
Rozmer po rozloņení – 117 x 56,5 x 153 cm
Zotrvaĉník – 9 kg
Maximálne zaťaņenie produktu - 130 kg
ZOSTAVA SÚĈIASTOK(SCHÉMA s. 2)
Ĉ.
SÚĈIASTKA
MNOŅSTVO
Ĉ.
SÚĈIASTKA
MNOŅSTVO
Ĉ.
SÚĈIASTKA
MNOŅSTVO
A
Poĉitadlo
1
E-8
Svorka
4
H-1
Nylon nut
1
A-
Základ poĉitadla
4
E-9
Plochá podloņka
2
H-2
Flat washer
1
B1
Predná tyĉ
1
E-
Zakrivená podloņka
2
H-3
Prepravné kolieska
1
1
E10
Plastové puzdro
4
I
Základ pedálov
1
B1
Horný vodiĉ snímaĉa
B2
Závrtka
4
E11
Puzdierko
2
J-L/R
Pedál
1
B3
Zakrivená podloņka
8
E12
Závrtka
2
J-1
Blokovacia podloņka
4
B4
Fğańa
1
E13
Matica
4
J-2
Plochá podloņka
4
B5
Drņiak na fğańu
1
F
14
Hlavný rám
1
J-3
Skrutka
4
B6
Závrtka
2
F-1
Svorka
1
J-4
Matica
4
B7
Matica
2
F-2
Plochá podloņka
1
K
Zotrvaĉník
1
B8
Plochá podloņka
2
F-3
Zakrivená podloņka
1
K-1
Matica
4
B9
Plastový snímaĉ
1
F-4
Loņisko
2
K-2
Puzdro
2
B10
Snímaĉ
1
F-5
Remeň
1
K-3
Os
1
B11
Puzdro
2
F-6
Puzdierko
1
K-4
Matica
2
B12
Závrtka
2
F-7
Remenica
1
K-5
Loņisko
1
C
13
Riadidlá
1
F-8
Driek
1
K-6
Loņisko
1
C-
Snímaĉ pulzu
2
F-9
Skrutka
3
L
Predný stabilizátor
1
C1
Penové drņadlo
2
F-
Súprava
2
L-1
Prepravné kolieska
2
C2
Závrtka
2
F10
Matica
2
L-2
Závrtka
2
C3
Záslepka
2
F11
Usmerňovaĉ
1
L-3
Závrtka
4
C4
Vodiĉ snímaĉa
1
F12
Senzor
1
M
Zadný stabilizátor
1
D5
Ğavé boĉné rameno
1
F13
Závrtka
1
M-1
Záslepky
2
DL
Pravé boĉné rameno
1
F14
Náradie
1
N
Drņiaky magnetov
1
DR
Penové drņadlo
2
F15
Závrtka
2
N-1
Základ magnetov
1
D1
Záslepka
2
F16
Spoj
1
N-2
Spínaĉ
1
D2
Skrutka
4
F17
Vodiĉ
1
N-3
Os
1
3
18
27
D-
Matica
4
G-
Kryt
1
N-4
Plastový základ
1
E
4
Spodné boĉné rameno
1
G-1
L/R
Závrtka
8
N-5
Magnet
8
E-
Matica
4
G-2
Závrtka
4
N-6
Pruņina
1
E1
Plochá podloņka
2
G-3
Súprava
2
N-7
Skrutka
2
E2
Plastové puzdro
10
G-4
Matica
2
N-8
Blokovacia podloņka
2
E3
Os
1
G-5
Spojovacia ĉasť
1
N-9
Plochá podloņka
2
E4
Podloņka
2
G-6
Zadný kryt
1
N-10
Spínaĉ
2
E5
Matica
2
G-7
Závrtka
4
N-11
Zakrivená podloņka
1
E6
Plochá podloņka
4
G-8
Plochá podloņka
4
7
NÁVOD NA MONTÁŅ (OBRÁZKY, S.4-5)
Pre montáņ zariadenia je treba pouņiť nasledujúce náradie:
KROK 1
Spojte predný stabilizátor (L) s hlavným rámom pomocou dvoch skrutiek (L-3). Následne to isté zopakujte so zadným stabilizátorom (M).
Predný stabilizátor má prepravné kolieska, zadný má koncovky pomocou ktorých treba stabilizovať polohu trenaņéra.
KROK 2
Následne spojte ğavý (J-L) a pravý pedál (J-R) s ĉapom hlavného rámu, pri pouņití skrutiek (E-1), plochých podloņiek (E-2) a matíc (E-14).
KROK 3
Ćalńou etapou montáņe spojenie prednej tyĉe (B-1) s hlavným rámom.
Upozornenie: pamätajte si, prosím, na opatrné spojenie vyĉnevajúcich vodiĉov:: dolného (F-15) a horného (B-2).
Zvláńtnú opatrnosť zachovajte pri montáņi tyĉe riadidiel, aby ste náhodou nepońkodili káble.
Následne prikrúťte tyĉ riadidiel do hlavného rámu pomocou závrtiek (B-3) a podloņiek (B-4).
KROK 4
Ćalńím krokom je namontovanie riadidiel na prednú tyĉ pri pouņití krytu (B-10, B-9), podloņky, puzdierka a otoĉného gombíka.
Následne spojte dfrņiaky s boĉnými ramenami pomocou skrutiek (D-3), podloņiek (B-4) a matíc (D-4).
KROK 5
Ćalńou etapou je spojenie vodiĉov poĉitadla s vodiĉmi, ktoré vyĉnievajú z tyĉe (B-2) riadidiel.Potom namontujte poĉitadlo (A) na hornú ĉasť tyĉe riadidiel pomocou ńtyroch
SK
skrutiek (A-1).
KROK 6
Namontujte drņiak na fğańu (B-6) na prednú tyĉ pomocou dvoch skrutiek (B-7) a plastové pedále (J-L, J-R) na ich základy pomocou skrutiek (J-3), podloņiek (J-1, J-2) a matíc
(J-4).
Upozornenie: Základ pedálu má 3 rôzne otvory umoņňujúce prispôsobenie polohy pedálov individuálnym poņiadavkám uņívateğa.
KROK 7
Pre zahájenie cviĉenia zapojte transformátor do zdroja el. energie.
PRENÁŃANIE ZARIADENIA
Bicykel opatrne nadvihnúť na predné kolieska urĉené pre presun a drņiac ho z obidvoch strán preniesť na zvolené miesto.
NÁVOD NA TRÉNOVANIE
Dodrņiavanie TRÉNINGOVÉHO CYKLU prinesie veğa úņitku pre zdravie, ako napríklad: lepńia fyzická kondícia, vytvarovanie svalstva a v spojení s kontrolou prijímaných
kalórií – zníņenie telesnej hmotnosti.
ZAHRIEVACIA FÁZA
Táto fáza zaruĉuje správne prúdenie krvy v organizme a napomáha správnej práci svalstva. Rozohriatie redukuje riziko vzniku kŕĉa a pońkodenia svalstva. Odporúĉa sa
vykonanie niekoğkých steĉingových cvikov znázornených na dolu uvedených obrázkoch. V kaņdej pozícii by ste mali vydrņať okolo 30 sekúnd. Poĉas týchto cvikov nie je
vhodné svaly prílińne napínať alebo namáhať. Ak pocítite akékoğvek bolesti, okamņite prestaňte cviĉiť.
PREDKLON
VNÚTORNÉ
SVALSTVO STEHIEN
ACHILLOVA ŃĞACHA
BOĈNÝ ÚKLON
SVALY KRKU, RAMIEN, VNÚTORNÉ SVALSTVO STEHIEN A CHRBÁTU
VONKAJŃIE SVALSTVO
STEHIEN
28
SVALY NÔH, PREDKLON, SVALY /ACHILLOV
DOPREDU ŃĞACHA
FAZA TRÉNINGU
Táto fáza vyņaduje fyzickú námahu. Postupne pri pravidelnom tréningu sa svaly Vańich nôh stanú
PULS
omnoho elastickejńie. Cviĉte svojím vlastným tempom, ale dôleņité je to, aby ste toto tempo stále
udrņiavali. Poĉas cviĉenia by sa Váń pulz mal nachádzať v zóne znázornenej na obrázku.
Táto fáza by mala trvať minimálne 12 minút, ale v prípade väĉńiny osôb môņe trvať medzi 15-20
minútami.
MAXIMUM
TARGET ZONE
ODDYCH
Táto fáza umoņňuje obnovenie normálneho pulzu a upokojenie svalstva. Táto fáza je zopakovaním
MINIMUM
zahrievacej fázy a treba ju vykonávať pribliņne 5 minút. Zopakujte poĉas nej rozťahovacie cviĉenia
ale nezabúdajte pritom, aby ste svalstvo príliń namáhali. Odporúĉame trénovať minimálne trikrát
VEK
týņdenne.
CHYBA ZARIADENIA
Pokiağ sa na zariadení neobjavujú ņiadne informácie, presvedĉte sa, ĉi sú vńetky káble dobre zapojené.
POLOHA TELA
Postavte sa na pedále, dlaňmi chyťte drņadlá. Cviĉte vykonávajúc striedavé pohyby nohami a rukami. Poĉas cviĉení drņte chrbát vzpriamený
(obrázok).Cviĉenia na stacionárnom orbitreku nahradzujú cviĉenia vykonávané na obyĉajnom bicykli.
RYSOVANIE SVALSTVA
Ak chcete rysovať svalstvo nôh, je nutné poĉas tréningu znaĉne zväĉńiť odpor zariadenia. Vedie to k zväĉńeniu napätia svalstva, ĉo môņe znamenať, ņe nebudete môcť
trénovať tak dlho ako by ste chceli. Ak okrem toho chcete trénovať aj svoju fyzickú kondíciu, je nutné meniť program tréningu. Vtedy je nutné tréning zaĉať tak ako vņdy od
zahrievacej fázy a cez fázu tréningu pokraĉovať aņ po odpoĉinok, ale na konci fázy tréningu je nutné zvýńiť odpor zariadenia tak, aby ste zintenzívnili prácu Vańich nôh. Je
nutné obmedziť rýchlosť tak, aby sa pulz udrņoval v vyznaĉenej zóne.
ZNÍŅENIE TELESNEJ HMOTNOSTI
Tu je dôleņitým faktorom telesná námaha, ktorú treba vykonať poĉas cviĉenia. Ĉím dlhńie a intenzívnejńie trénujete, tým viac kalórií stratíte. Úspechom je získanie takej istej
úĉinnosti ako v prípade kondiĉného tréningu
POUŅÍVANIE
VODOROVNÁ POLOHA
ZARIADENIA
SK
Pred zahájením tréningu sa odporúĉa overiť, ĉi zariadenie je správne postavené. Vyrovnať vodorovnú polohu zariadenia pomocou noņiĉiek zadného stabilizátora.
NASTAVENIE OPORU
Funkcia regulácie intenzity umoņňuje zmenu odporu na pedáloch. Vysoký odpor si poĉas pedálovania vyņaduje väĉńiu námahu, nízky ju napokon zmenńuje.
Sila odporu sa nastavuje pomocou poĉitadla. Aby sme dosiahli uspokojivý výsledok, by sa intenzita mala nastavovať v priebehu tréningu tlaĉidlami UP (+) i DOWN (-).
Zaťaņovací mechanizmus je nezávislý od rýchlosti.
SPÔSOB UKONĈENIA TRÉNINGOVEJ LEKCIE A BRZDENIA
Ak chcete trenaņér zastaviť, prestaňte krútiť pedálmi. Bicykel nie je vybavený systémom blokád ani bezpeĉnostnou brzdou.
NÁVOD NA OBSLUHU POĈITADLA
FUNKCiE POĈITADLA
a)
Transformátor – pre pouņitie funkcií poĉitadla je nutné pred
STĜPCOVÉ SCHÉMA
ZOBRAZUJÚCE PROGRAM/ WATT
/ PULZ
zahájením tréningovej lekcie zapojiť transformátor do zdroja el.
ĈAS
energie. Po vykonaní tohto úkonu sa displej zapne a vydá
VZDIALENOSŤ
Výber programu – Pouņite, prosím, tlaĉidlá UP a DOWN pre výber
konkretného programu a ENTER pre potvrdenie výberu.
c)
Tlačidlá
Toto tlaĉidlo slúņi na:
DOWN
PULSE RECOVERY
WATT / SPÁLENÉ KALÓRIE
RÝCHLOSŤ
specifický zvuk ihneć po zapnutí.
b)
ĈÍSLO UŅÍVATEĞA
- zníņovanie zadavanej hodnoty
- výber tréningového programu
Stlaĉte tlaĉidlo RECOVERY pre overenie stavu tepu srdca
29
PROGRAMY
START/STOP
Stlaĉte tlaĉidlo START/STOP pre zahájenie alebo ukonĉenie tréningovej lekcie. Po stlaĉení tlaĉidla môņeme zaĉať s cviĉením.
Vńetky hodnoty sa budú poĉítať od „0” nahoru.
Toto tlaĉidlo slúņi na:
- zvýńovanie zadavanej hodnoty
UP
- výber tréningového programu
Stlaĉte tlaĉidlo ENTER/RESET pre:
- potvrdenie vybranej funkcie alebo programu
- potvrdenie zadaných údajov
ENTER/RESET
- vystornovanie hodnôt alebo návrat do predtým zadaných parametrov pridrņaním tohto tlaĉidla 2-3 sekundy (po ukonĉenej
tréningovej lekcii),
d)
Program MANUAL (užívateľa) – pred zahájením cviĉenia stlaĉením tlaĉidiel UP a DOWN moņno pre niņńie uvedené funkcie nastaviť poņadovanú hodnotu na
dosiahnutie:
TIME (ĉas), DISTANCE (vzdialenosť), CALORIES (kalórie), PULSE (pulz).
Vņdy po dosiahnutí danej hodnoty zaĉne poĉitadlo vydávať ńpecifický zvuk a odpoĉítavanie sa zastaví.
V prípade, ņe sa jedna z hodnôt uvedených funkcií uņ dosiahne, a ostatné eńte nie, stlaĉte prosím tlaĉidlo START/STOP za úĉelom pokraĉovania s cviĉením.
Automatické zapnutie/vypnutie (auto on/off)
Displej sa automaticky zapne, keć zapojíte transformátor do zdroja el. energie, zaĉnete hýbať pedálmi, resp. stlaĉíte ğubovoğnú klávesu.
Displej sa automaticky vypne keć prestanete s cviĉením na viac ako 4 minúty alebo odpojíte transformátor od zdroja el. energie.
Funkcie
1.
SPEED (rýchlosť) - Zobrazuje momentálnu rýchlosť, s ktorou je cviĉenie vykonávané (0,0~99,9 km/h)
2.
DISTANCE (vzdialenosť) - Zobrazuje zdolanú vzdialenosť poĉas vykonávania cviĉenia (0,00~99,99 km)
3.
TIME (ĉas) - Zobrazuje ĉas tréningu (0:00~99:59)
4.
CALORIES (kalórie) - Zobrazuje spağované kalórie poĉas vykonávania cviĉenia (0~999)
5.
PULSE (pulz) - Zobrazuje momentálnu úroveň pulzu. Pulz je meraný senzormi umiestnenými v rukovätiach riadidiel. (P~30~240)
6.
RPM – Zobrazuje priebeņný poĉet otáĉok za minútu (0~15~999)
7.
WATT - spotreba energie so zohğadnením ĉasu, zdolanej vzdialenosti a spálených kalórií. (10~350)
8.
AGE (vek) – pre pouņitie niektorých programov je nutné zadať vek, ktorý je nevyhnutný pre výpoĉet vhodnej úrovne pulzu pre daný vek.
9.
RECOVERY: Za úĉelom pouņitia tejto funkcie po ukonĉenej tréningovej lekcii stlaĉte tlaĉidlo RECOVERY a okamņite poloņte obidve dlane na snímaĉoch pulzu, tzv.
SK
senzoroch. Z obrazovky zmiznú vńetky hodnoty okrem ĉasu (time). Následne sa zaĉne odpoĉítavanie 1 minúty do hodnoty 0:00. Po ukonĉení tejto etapy sa na displeji
objaví aktuálny stav H.R.C., ĉiņe meranie tepu vo fáze odpoĉínku s hodnotením výkonnosti. Dostupné úrovne: F1 (najlepńia)-F6 (najhorńia).
a.
Pozor: v prípade, ņe sa na displeji objaví písmeno“P” alebo “ERR” , bude to znamenať, ņe poĉitadlo nedostalo signál zo snímaĉov pulzu. V tomto prípade opakujte
postup od zaĉiatku, dávajúc si ptitom pozor, aby boli obidve dlane uloņené snímaĉoch pulzu.
10. SCAN – zobrazuje striedavo dve hodnoty WATT/CALORIE a RPM/RÝCHLOSŤ kaņdých 6 sekúnd
11. POĈET UŅÍVATEĞOV – ńtyri (U1~U4)
12. HRC – Za úĉelom pouņitia tejto funkcie je nutné zadať vek. Následne treba vybrať prísluńný program podğa niņńie uvedeného:
55% (ğahká úroveň), 75% (stredná úroveň), 90% (ńportová úroveň).
PROGRAMY – základné pravidlá pouņívania
1.
Výber prísluńného programu ( P1 aņ P12) sa vykonáva pomocou tlaĉidiel UP, DOWN.
2.
Zvolený program sa potvrdzuje stlaĉením tlaĉidla ENTER.
3.
Pred zahájením cviĉenia pri pouņití konkretného programu moņno pre niņńie uvedené funkcie nastaviť poņadovanú hodnotu na dosiahnutie:
a.
TIME (ĉas), DISTANCE (vzdialenosť), CALORIES (kalórie), PULSE (pulz), a to stlaĉením tlaĉidiel UP a DOWN. Zvolená hodnota sa potvrdzuje stlaĉením tlaĉidla
ENTER.
4.
Zahájenie tréningovej lekcie nastáva stlaĉením tlaĉidla START/STOP.
5.
V priebehu cviĉenia moņno meniť úroveň odporu stlaĉením tlaĉidiel UP alebo DOWN.
Program Manual
1.
V priebehu cviĉenia moņno meniť úroveň odporu stlaĉením tlaĉidiel UP alebo DOWN.
2.
Pred zahájením cviĉenia moņno pre niņńie uvedené funkcie nastaviť poņadovanú hodnotu na dosiahnutie:
a.
TIME (ĉas), DISTANCE (vzdialenosť), CALORIES (kalórie), PULSE (pulz), a to stlaĉením tlaĉidiel UP a DOWN. Zvolená hodnota sa potvrdzuje stlaĉením tlaĉidla
ENTER.
3.
Po zadaní vńetkých hodnôt stlaĉte, prosím, tlaĉidlo START pre zahájenie cviĉenia. V jeho priebehu sa budú vńetky hodnoty poĉítať nadol.
Programy uņívateľa (U1~U4)
1.
Výber prísluńného programu sa vykonáva pomocou tlaĉidiel UP, DOWN.
2.
Pred zahájením cviĉenia je nutné zadať tieto údaje: pohlavie, vek, výńka, váha.
3.
Zvolený program a zadané hodnoty sa potvrdzuje stlaĉením tlaĉidla ENTER.
30
4.
Pred zahájením cviĉenia môņe úņívateğ ğubovoğne nastaviť poņadované hodnoty na dosiahnutie - TIME (ĉas), DISTANCE (vzdialenosť), CALORIES (kalórie), PULSE
(pulz), RESISTANCE (úroveň odporu) pri pouņití tlaĉidiel UP a DOWN. Zvolená hodnota sa potvrdzuje stlaĉením tlaĉidla ENTER.
5.
Zadané hodnoty zostanú v pamäti poĉitadla. Kaņdý graf zostavajúci z 10 stĝpcov zobrazuje profil uņívateğa.
Transformátor urĉený na napájanie poĉitadla:
230V/50Hz or 60Hz Output: 6V AC/0.5A
-
V prípade, ņe sa poĉitadlo nezapne, odpojte transformátor od prúdu a poĉkajte 15 sekúnd.
ÚDRŅBA
1.
Pred kaņdým poņitím zariadenia sa najskôr presvedĉte, ĉi sú vńetky skrutky, matice a otoĉné matice dobre dotiahnuté.
2.
Na ĉistenie zariadenia nepouņívajte agresívne ĉistiace prostriedky. Ńpinu a prach odstraňujte výluĉne mäkkou a vlhkou utierkou. Zo zariadenia odstraňujte stopy potu,
nakoğko kyslé pH potu môņe pońkodiť jeho povrch.
3.
Zariadenie skladujte v suchom mieste, ĉím zaistíte jeho ochranu pred vlhkom a koróziou.
4.
Ak poĉítaĉ nepracuje správne, presvedĉte sa, prosím, ĉi sú vńetky káble dobre zapojené, a hlavne ĉi je horný kábel dobre zapojený do poĉítaĉa. V prípade ak poĉítaĉ
ćalej nefunguje správne, należy sprawdzić czy zasilacz jest dobrze podłączony do źródła zasilania.
5.
Ak nie je moņné regulovať odpor zariadenia, skontrolujte, ĉi je horný kábel senzora dobre spojený z dolným.
Zariadenie je vybavené napájacím zdrojom. Z dôvodu ochrany ņivotného prostredia, vybité batérie, napájacie zdroje, motorĉeky a pod. sa zakazuje vyhadzovať z odpadom z
domácností. Vybité batérie, napájacie zdroje, akumulátory a pod. je treba odovzdať v mieste, ktoré vykoná likvidáciu spôsobom zhodným s platnou legislatívou o ochrane
ņivotného prostredia.
Odporúĉa sa periodická kontrola elektrického vedenia a zástrĉky. V prípade pońkodenia zariadenie nesmie byť pouņívané. Nikdy neopravujte zariadenie na vlastnú päsť.
Opravu musí vykonať kvalifikovaný zamestnanec firmy SPOKEY. Nikdy neťahajte kábel.
SK
31
LT
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prień pradedant naudoti įrenginį, atidņiai perskaitykite ńią instrukciją ir saugokite ją vėlesniam panaudojimui!!!

Produktas skirtas tik naudojimui namuose!
SAUGUMO INFORMACIJA
1.
Prień įrengimo montavimą ir naudojimo pradņią atidņiai susipaņinkite su ńią instrukciją. Tik teisingas ńioje instrukcijoje aprańytas montavimas, konservavimas ir
naudojimas uņtikrina saugų bei efektyvų įrenginio naudojimą. Jei jūs nesate ńio įrenginio naudotojas, perduokite ńią instrukciją visiems jo naudotojams ir informuokite
juos apie visus su įrenginio naudojimu susijusius pavojus ir atsargumo priemones.
2.
Prień pradedant pratybas, būtina pasikonsultuoti su gydytoju dėl galimų psichinių arba fizinių sutrikimų, dėl kurių tokios treniruotės būtų pavojingos jūsų sveikatai ar
saugumui. Pokalbis su gydytoju taip pat gali apsaugoti nuo netinkamo įrengimo naudojimo. Gydytojas nustatys, ar būtina vartoti vaistus, kurie galėtų daryti įtaką pulsui,
kraujo spaudimui ar cholesterolio lygiui.
3.
Stebėkite jūsų kūno siunĉiamus signalus. Neteisingai atliekami arba nesaikingi pratimai gali neigiamai veikti jūsų sveikatą. Būtina nedelsiant nutraukti pratimus, jei
atsirastų kuris nors iń ńių simptomų: skausmas, spaudimas krūtinės srityje, nereguliarus pulsas, daņnas kvėpavimas, sąmonės netekimas, galvos svaigimas, pykinimas.
Jei atsirastų kuri nors iń aukńĉiau nurodytų simptomų, būtina nedelsiant nutraukti visas treniruotes ir susisiekti su gydytuoju.
4.
Būtina saugoti įrenginį nuo vaikų ir gyvūnų. Įrenginiu gali naudotis tik suaugusieji.
5.
Įrenginys turi būti pastatytas ant horizontalaus, tvirto pavirńiaus apsaugoto kilimėliu. Saugumo atņvilgiu iń kiekvienos pusės palikite po 2m. laisvo ploto.
6.
Prień pradedant pratimus būtina įsitikinti, kad visi sraigtai ir verņlės yra gerai uņsukti.
7.
Įrenginio saugumas gali būti garantuojamas tik, jei reguliariai bus atliekamos techninės įrenginio apņiūros ir kontrolės. Ypatingą dėmesį būtina skirti dalims, kurios
greiĉiausiai susidėvi.
8.
Įrenginys visuomet turi būti naudotas pagal jo paskirtį. Jei montavimo arba naudojimo metu, kuri nors dalis būtų paņeista arba įrenginys skleidņia keistus garsus, būtina
nedelsiant nustoti naudoti įrenginį ir perduoti jį servisui. Draudņiama naudoti sugadintą įrenginį.
9.
Treniruotės metu būtina vilkėti tinkamus drabuņius. Venkite laisvų drabuņių, kurie galėtų įsisukti į įrenginį, arba tokius, kurie galėtų varņyti jūsų judesius.
Rekomenduojama apsiauti sportinius batus. Treniruotės metu būtina laikytis rankenų.
10. Pagal normą EN 957 įrenginys yra priskiriamas H ir C klasei ir yra skirtas naudojimui tik namų sąlygomis. Įrenginys negali būti naudojamas kaip terapijos ar reabilitacijos
įrenginys.
11. Įrenginys yra skirtas naudojimui tik namų sąlygomis. Pagal EN957 sertifikatą maksimalus vartotojo svoris yra 130 kg.
12. Pakeliant ir perneńant įrenginį iń vietos į vietą, būkite ypatingai atsargūs. Įrenginį turi perneńti du ņmonės. Pakeliant ir perneńant įrenginį būtina atsiminti apie teisingą
kūno pozą, kuri apsaugos nuo stuburo paņeidimo.
13. Įrenginio montavimo metu būtina laikytis ńios instrukcijos nurodymų ir naudoti tik dalis, įeinanĉias į komplektą. Prień pradedant montavimą, būtina patikrinti sąrańe
nurodytų dalių komplektaciją.
14. Nerekomenduojama yra palikti reguliacinių įrenginių, galinĉių trukdyti vartotojo judesius, tokioje padėtyje, kad būtų ińkińtas koks nors elementas.
LT
ĮSPĖJIMAS!! Prień naudojant įrenginį būtina perskaityti instrukciją. Gamintojas neatsako uņ galimas kontuzijas arba daiktų sugadinimą, kurie įvyko neteisingai
naudojant įrenginį.
Sveikatos sutrikimai gali atsirasti dėl neteisingo arba pernelyg intensyvaus treningo.
TECHNINIAI DUOMENYS
Matmenys sumontavus:
117 x 56,5 x 153 cm
Neto masė:
41 kg
Smagraĉio masė:
9 kg
Maksimalus vartotojo svoris:
130 kg
KOMPONENTŲ SĄRAŃAS(SCHEMA, p.2)
Nr.
DALIS
KIEKIS
Nr.
DALIS
KIEKIS
Nr.
DALIS
KIEKIS
A
Spidometras
1
E-8
Gnybtas
4
H-1
Nylon nut
1
A-1
Spidometro pamatas
4
E-9
Plokńĉia poverņlė
2
H-2
Flat washer
1
B-1
Priekinė kolona
1
E-10
Sulenkta poverņlė
2
H-3
Transportavimo ritinėliai
1
B-2
Virńutinis daviklio laidas
1
E-11
Plastikinė įvorė
4
I
Pedalų pamatas
1
B-3
Sraigtas
4
E-12
Įvorė
2
J-L/R
Pedalas
1
B-4
Sulenkta poverņlė
8
E-13
Sraigtas
2
J-1
Blokuojanti plokńtelė
4
B-5
Bidonas
1
E-14
Verņlė
4
J-2
Plokńĉia poverņlė
4
B-6
Bidono laikiklis
1
F
Pagrindinis rėmas
1
J-3
Varņtas
4
B-7
Sraigtas
2
F-1
Gnybtas
1
J-4
Verņlė
4
B-8
Verņlė
2
F-2
Plokńĉia poverņlė
1
K
Smagratis
1
B-9
Plokńĉia poverņlė
2
F-3
Sulenkta poverņlė
1
K-1
Verņlė
4
B-10
Plastikinis sujungėjas
1
F-4
Guolis
2
K-2
Įvorė
2
B-11
Sujungėjas
1
F-5
Juostelė
1
K-3
Ańis
1
B-12
Įvorė
2
F-6
Įvorė
1
K-4
Verņlė
2
B-13
Sraigtas
2
F-7
Skriemulys
1
K-5
Guolis
1
C
Vairas
1
F-8
Korpusas
1
K-6
Guolis
1
C-1
Pulso daviklis
2
F-9
Varņtas
3
L
Priekinis stabilizatorius
1
C-2
Putplasĉio griebtuvas
2
F-10
Rinkinys
2
L-1
Transportavimo ritinėliai
2
C-3
Sraigtas
2
F-11
Verņlė
2
L-2
Sraigtas
2
C-4
Aklė
2
F-12
Lygintuvas
1
L-3
Sraigtas
4
C-5
Daviklio laidas
1
F-13
Daviklis
1
M
Uņpakalinis stabilizatorius
1
D-L
Kairė ńoninė alkūnė
1
F-14
Sraigtas
1
M-1
Aklės
2
D-R
Deńinė ńoninė alkūnė
1
F-15
Įrankių rinkinys
1
N
Magnetų laikikliai
1
D-1
Putplasĉio griebtuvas
2
F-16
Sraigtas
2
N-1
Magnetų pamatas
1
D-2
Aklė
2
F-17
Sujungimas
1
N-2
Sujungėjas
1
32
D-3
Varņtas
4
F-18
Laidas
1
N-3
Ańis
1
D-4
Verņlė
4
G-L/R
Gaubtas
1
N-4
Plastikinis pamatas
1
E
Apatinė ńoninė alkūnė
1
G-1
Sraigtas
8
N-5
Magnetas
8
E-1
Verņlė
4
G-2
Sraigtas
4
N-6
Spyruoklė
1
E-2
Plokńĉia poverņlė
2
G-3
Rinkinys
2
N-7
Varņtas
2
E-3
Plastikinė įvorė
10
G-4
Verņlė
2
N-8
Blokuojanti plokńtelė
2
E-4
Ańis
1
G-5
Jungiamoji dalis
1
N-9
Plokńĉia poverņlė
2
E-5
Poverņlė
2
G-6
Uņpakalinis gaubtas
1
N-10
Sujungėjas
2
E-6
Verņlė
2
G-7
Sraigtas
4
N-11
Sulenkta poverņlė
1
E-7
Plokńĉia poverņlė
4
G-8
Plokńĉia poverņlė
4
MONTAVIMO INSTRUKCIJA (Iliustracijas, p. 4-5)
Prietaiso montavimui naudokite ńiuos įrankius:
ŅINGSNIS 1.
Sujunkite priekinį stabilizatorių (L) su pagrindiniu rėmu naudodami du varņtus (L-3). Ńį ņingsnį pakartokite su uņpakaliniu stabilizatorium (M).
Priekinis stabilizatorius turi transportavimo ritinius, taĉiau uņpakalinis – antgalius, kuriais stabilizuojama treniruoklio pozicija.
ŅINGSNIS 2.
Sujunkite kairį (J-L) ir deńinį pedalą (J-R) su pagrindinio rėmo ańimi, naudodami varņtus (E-1), plokńĉias poverņles (E-2) ir verņles (E-14).
ŅINGSNIS 3.
Dabar sujunkite priekinę koloną (B-1) su pagrindiniu rėmu.
PASTABA: atsiminkite, kad atsargiai sujungtų ińkińanĉius laidus: apatinį (E-15) ir virńutinį (B-2).
Būkite atsargūs vairo kolonos montavimo metu, kad atsitiktinai nepaņeistų laidų.
Po to prisukite vairo koloną prie pagrindinio rėmo naudodami sraigtus (B-3) ir poverņles (B-4).
ŅINGSNIS 4.
Įtaisykite vairą ant priekinės kolonos naudodami gaubtą (B-10, B-9), poverņlę, įvorę ir rankenėlę.
Po to sujunkite griebtuvus su ńoninėmis alkūnėmis naudodami varņtus (D-3), poverņles (B-4) ir verņles (D-4).
ŅINGSNIS 5.
Sujunkite spidometro laidus su iń vairo kolonos ińkińanĉiais laidais (B-2).
LT
Po to, įtaisykite spidometrą (A) ant vairo kolonos virńūnės naudodami keturis varņtus (A-1).
ŅINGSNIS 6.
Įtaisykite bidono laikiklį (B-6) ant priekinės kolonos naudodami du varņtus (B-7) ir plastikinius pedalus (J-L, J-R) ant jų pamatų naudodami varņtus (J-3), poverņles (J-1, J-2) ir
verņles (J-4).
PASTABA: Pedalo pamatas turi 3 įvairias angas, kurių pagalba galima pritaikyti pedalų poziciją individualioms vartotojo reikmėms.
ŅINGSNIS 7.
Norėdami pradėti pratimus prijunkite maitinimo bloką prie elektros ńaltinio.
ĮRENGINIO PERKĖLIMAS Į KITĄ VIETĄ
Atsargiai pakelkite dviratį ant priekinių transportavimo ratukų ir, palaikant iń abejų pusių, perstumkite į norimą
vietą.
TRENIRUOTĖS INSTRUKCIJA
Treniruotės ciklo laikymasis suteikia daug privalumų sveikatai pvz. gerą fizinę formą, raumenų formavimą bei
kartu su valgomų kalorijų kontrole – svorio praradimą.
APŃILIMO FAZĖ
Ńis etapas garantuoja teisingą kraujo apytaką ir uņtikrina teisingą raumenų darbą. Apńilimas maņina raumenų mėńlungio ir raumens paņeidimo riziką. Rekomenduojama
atlikti kelis tempiamuosius pratimus pagal ņemiau pateiktus paveiksliukus. Kiekviena pozicija turi būti laikoma apie 30 sekundņių, atliekant pratimus negalima pernelyg
stipriai tempti raumenų. Jei pajusite skausmą, turite nedelsiant nustoti daryti pratimą.
NUSILENKIMAS Į
PRIEKĮ
VIDINIAI ŃLAUNŲ
RAUMENYS
KAKLO RAUMENYS, PEĈIŲ, VIDINIAI ŃLAUNŲ RAUMENYS BEI NUGAROS
BLAUZDA / ACHILLES
NUSILENKIMAS
ŃONĄ
PULSAS
Į
IŃORINIAI ŃLAUNŲ
RAUMENYS
TRENIRUOTĖS FAZĖ
33
KOJŲ RAUMENYS, NUSILENKIMAS Į PRIEKĮ
Ńiam etapui atlikti reikia pastangų. Laikui bėgant, po reguliariu treniruoĉių jūsų kojų raumenys taps labiau elastingi. Pratimus atlikite jūsų tempu. Labai svarbu yra visos
treniruotės metu palaikyti vienodą tempą. Pratimų metu jūsų pulsas negali perņengti nustatytų ribų.
Ńis etapas turėtų trukti maņiausiai 12 minuĉių, taĉiau daugumai ņmonių jis gali trukti apie 15-20 minuĉių.
POILSIS
Ńis etapas leidņia atstatyti normalų pulsą ir raumenims atvėsti. Ńis etapas – tai apńilimo pakartojimas. Pratimai turi būti atliekami apie 5 minutes. Reikia pakartoti
tempiamuosius pratimus, atsiminkite, kad negalima pernelyg stipriai tempti raumenų. Rekomenduojama treniruotis maņiausiai tris kartus per savaitę.
POZICIJA
Atsistokite ant pedalų, rankomis laikykitės rankenų. Darykite judesius rankomis ir
kojomis. Pratimų metu nugara turi būti tiesi (ņr. pav. ņemiau).
Pratimai ant elipsinio treniruoklio yra tokie pat efektyvūs kaip ir ant įprasto
dviraĉio.
RAUMENŲ FORMAVIMAS
Norint pradėti formuoti raumenis, reikia ņymiai padidinti pasiprieńinimą.
Raumenys bus labiau įtempti, kas reińkia, kad galite nesugebėti
treniruotis taip ilgai, kaip norėtumėte. Jei jūs norėsite treniruoti ne tik raumenis,
bet ir pagerinti savo forma, turite keisti treniruotės programą. Treniruotę
reikia pradėti nuo apńilimo, po to atlikti pagrindinius pratimus ir baigti poilsiu, bet pagrindinio treniruotės etapo pabaigoje rekomenduojame padidinti pasiprieńinimą, kas
padidins kojų darbą. Didinant pasiprieńinimą, būtina sumaņinti greitį – pulsas negali virńyti nustatytų ribų.
SVORIO NUMETIMAS
Norint numesti svorį labai svarbus yra pastangų kiekis, kurias jūs įdėsite į pratimus. Kuo ilgiau ir sunkiau treniruojatės, tuo daugiau sudeginate kalorijų. Geriausiu rezultatu
bus identińko kaip ir formos gerinimo treniruotės metu efektyvumo pasiekimas.
ĮRENGINIO KLAIDA
Jei įrenginio ekrane nėra jokios informacijos, tai įsitikinkite, kad visi laidai yra teisingai pajungti bei ar yra įdėti tinkami bei neińkrauti maitinimo elementai.
NAUDOJIMAS
PASIPRIEŃINIMO REGULIAVIMAS
Intensyvumo reguliavimo funkcija leidņia keisti pedalų pasiprieńinimą. Didelis pasiprieńinimas reikalauja daugiau pastangų vaņinėjimo metu, taĉiau maņas reikalauja maņiau
pastangų
Pasiprieńinimo lygis reguliuojamas spidometro pagalba. Siekiant gauti patikimus rezultatus, intensyvumas turėtų būti nustatomas treniravimo metu naudojant mygtukus UP
(+) ir DOWN (-). Perkrovimo sistema yra nepriklausoma nuo greiĉio.
LT
TRENIRUOTĖS PABAIGIMO IR STABDYMO BŪDAS
Siekiant sustabdyti treniravimo prietaisą reikia nutraukti vaņinėti. Treniruoklis neturi blokavimo sistemos ir apsauginio stabdņio.
PRIETAISO HORIZONTALUMO NUSTATYMAS
Prień pradedant treniruotis rekomenduojama patikrinti tinkamą prietaiso nustatymą.
Nustatykite prietaisą horizontalioje pozicijoje naudodami uņpakalinio stabilizatoriaus kojytes.
SPIDOMETRO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
SPIDOMETRO FUNKCIJOS
a)
Maitinimo blokas – siekiant pasinaudoti spidometro funkcijomis prień pradedant treniravimo sesiją reikia prijungti maitinimo bloką prie elektros ńaltinio. Atlikus ńį veiksmą
displėjus įsijungs ir tik po to sukels būdingą signalą.
b)
Programos pasirinkimas – Naudokite mygtukus UP ir DOWN, kad
pasirinktų tinkamą programą ir ENTER, kad patvirtintų savo
PROGRAMOS HISTOGRAMA /
WATT/PULSAS
pasirinkimą.
c)
LAIKAS
Mygtukai
GREITIS
MARŃRUTAS
Mygtuko funkcijos:
DOWN
PULSE RECOVERY
- sumaņinti įvestą vertę
- pasirinkti treniravimo programą
Nuspauskite mygtuką RECOVER, kad patikrintų ńirdies plakimo tempą
34
VARTOTOJO NUMERIS
WATT/SUDEGINTOS
KALORIJOS
PROGRAMOS
START/STOP
Nuspauskite mygtuką START/STOP, kad pradėtų arba baigtų treniravimo sesiją Nuspaudus mygtuką galima pradėti pratimus. Visos
vertės skaiĉiuojamos nuo „0” į priekį.
Mygtuko funkcijos:
- padidinti įvestą vertę
UP
- pasirinkti treniravimo programą
Nuspauskite mygtuką ENTER/RESET kad:
- patvirtintų pasirinktą funkciją arba programą
ENTER/RESET
- patvirtintų įvestus duomenis
- pańalintų vertes arba atkurtų ińėjimo vertes laikant mygtuką per 2-3 sekundes (baigus treniravimo sesiją),
d)
Programa MANUAL (vartotojo) – prień pradedant pratimus, mygtukais UP ir DOWN ņemiau nurodytoms funkcijoms galima nustatyti vertę, kurią norime pasiekti:
LAIKAS (TIME), MARŃRUTAS (DISTANCE), KALORIJOS (CALORIES), PULSAS (PULSE)
Kiekvieną kartą pasiekus tam tikrą funkcijos vertę, spidometras pradės skleisti būdingą signalą ir nustos skaiĉiuoti.
Pasiekę vieną ńios funkcijos vertę, nuspauskite mygtuką START/STOP, kad tęstų pratimus.
Automatińkas įjungimas/ińjungimas (auto on/off)
Displėjus įsijungs automatińkai jeigu įjungsite maitinimo bloką, pradėsite judinti pedalus, arba nuspausite bet kokį mygtuką.
Displėjus ińsijungs automatińkai jeigu nutrauksite mankńtą ilgiau negu 4 minutėms arba atjungsite maitinimo bloką nuo elektros ńaltinio.
Funkcijos
1.
SPEED (greitis) - Rodo aktualų greitį, kokiu atliekamos pratybos (0,0~99,9 km/h)
2.
DISTANCE (marńrutas) - Rodo treniravimo metu nuvaņiuotą marńrutą (0,00~99,99 km)
3.
TIME (laikas) - Rodo treniruotės laiką (0:00~99:59)
4.
CALORIES (kalorijos) - Rodo treniravimo metu sudegintas kalorijas (0~999)
5.
PULSE (pulsas) - Rodo aktualų pulsą. Pulsas matuojamas vairo rankenose įmontuotais davikliais. (P~30~240)
6.
RPM – Rodo aktualų apsisukimų kiekį per minutę (0~15~999)
7.
WATT - Energijos suvartojimas atsiņvelgiant į laiką, nuvaņiuotą marńrutą ir sudegintas kalorijas (10~350)
8.
AGE (amņius) - siekiant pasinaudoti kai kuriomis programomis, reikia įvesti amņių, kuris reikalingas tinkamam pulso lygiui ińskaiĉiuoti atitinkamai pagal vartotojo amņių.
9.
RECOVERY: Norėdami pasinaudoti ńia funkcija, baigę treniravimo sesiją nuspauskite mygtuką RECOVERY ir nedelsdami padėkite abi rankas ant pulso daviklių,
LT
vadinamų sensorių. Visos vertės ińnyks iń ekrano ińskyrus laiką (time). Po to prasidės 1 minutės skaiĉiavimas atgal iki vertės 0:00. Baigus ńį etapą, displėjuje pasirodys
aktualus H.R.C. statusas, t.y. pulso matavimas poilsio fazėje su fizinės formos įvertinimu. Prieinami lygiai: F1 (geriausias)-F6 (blogiausias).
10. Pastaba: jeigu displėjuje pasirodys raidė “P” arba “ERR” tai reińkia, kad spidometras negavo signalo iń pulso daviklių. Tokiu atveju pakartokite veiksmus nuo pradņios
atsimindami, kad padėtų abi rankas ant pulso daviklių.
11. SCAN – pakaitomis rodo dvi vertes WATT/CALORIE i RPM/GREITIS kas 6 sekundes
12. VARTOTOJŲ SKAIĈIUS - keturi (U1~U4)
13. HRC – norėdami pasinaudoti ńia funkcija, įveskite amņių. Po to pasirinkite atitinkamą programą, pagal ńias vertes:
55% (lengvas lygis), 75% (vidutinis lygis), 90% (sporto lygis).
PROGRAMOS - pagrindinės naudojimo taisyklės
1.
Programas (nuo P1 iki P12) galima pasirinkti naudojant mygtukus UP, DOWN.
2.
Programos pasirinkimas patvirtinamas mygtuku ENTER.
3.
Prień pradedant pratimus tam tikroje programoje ņemiau nurodytoms funkcijoms mygtukais UP ir DOWN galima nustatyti vertę, kurią norime pasiekti - TIME (laikas),
DISTANCE (marńrutas), CALORIES (kalorijos). Pasirinkta vertė patvirtinama mygtuku ENTER.
4.
Treniravimo sesiją galima pradėti nuspaudus mygtuką ST/STOP.
5.
Pratimo metu galima pakeisti pasiprieńinimo lygį spaudņiant mygtukus UP arba DOWN.
Programa Manual
1.
Pratimo metu galima pakeisti pasiprieńinimo lygį spaudņiant mygtukus UP arba DOWN.
2.
Prień treniruojant ńioms funkcijoms galima nustatyti vertę, kurią norime pasiekti:
LAIKAS (TIME), MARŃRUTAS (DISTANCE), KALORIJOS (CALORIES), PULSAS (PULSE) spaudņiant mygtukus UP ir DOWN. Pasirinkta vertė patvirtinama mygtuku
ENTER.
3.
Įvedę visas vertes, nuspauskite mygtuką START, kad pradėtų pratimą. Ńiuo laiku visos vertės skaiĉiuojamos atgal.
Vartotojo programos (U1~U4)
1.
Programą galima pasirinkti naudojant mygtukus UP, DOWN.
2.
Prień treniruojant įveskite ńiuos duomenis: lytis, amņius, ūgis, svoris.
3.
Programos pasirinkimas patvirtinamas mygtuku ENTER.
Prień pradedant pratimus ņemiau nurodytoms funkcijoms mygtukais UP ir DOWN galima nustatyti vertę, kurią norime pasiekti - TIME (laikas), DISTANCE (marńrutas),
CALORIES (kalorijos), PULSE (pulsas), RESISTANCE (pasiprieńinimo lygis). Pasirinkta vertė patvirtinama mygtuku ENTER.
35
4.
Įvestos vertės pasilieka spidometro atmintyje. Kiekviena diagrana susidedanti iń 10 juostų rodo vartotojo profilį.
Maitinimo blokas skirtas spidometrui maitinti:
-
230V/50Hz or 60Hz Output: 6V AC/0.5A
- Jeigu monitorius neįsijungia reikia atjungti maitinimo bloką nuo elektros tinklo ir palaukti 15 sekundņių.
KONSERVAVIMAS
1.
Kiekvieną kartą prień naudojant prietaisą, reikia patikrinti, ar visi varņtai, verņlės ir rankenėlės prisukti.
2.
Prietaiso valymui negalima naudoti abrazyvinių valymo priemonių. Naudokite minkńtą, drėgną mazgotę, kad pańalintų neńvarumus ir dulkes. Ńalinkite prakaito dėmes,
nes rūgńti reakcija gali paņeisti apmuńimą.
3.
Prietaisą reikia laikyti sausose vietose, norint jį apsaugoti nuo drėgmės ir korozijos.
4.
Jeigu spidometras neveikia taisyklingai prańome patikrinti ar visi laidai gerai prijungti, ypaĉ virńutinis laidas su spidometru. Jeigu spidometras dar neveikia taisyklingai,
reikia patikrinti ar maitintuvo laidas arba kińtukas nėra sugadintas.
5.
Jeigu pasiprieńinimas neińreguliuotas, patikrinkite ar virńutinis daviklio laidas tinkamai sujungtas su apatiniu laidu
Įrenginys aprūpintas tiekikliu. Atsiņvelgiant į aplinkos apsaugą, baterijų, tiekiklių, variklių atliekų ir t.t. negaliama ińmesti kartu su naminėmis atliekomis. Suvartotas baterijas,
tiekiklius, akumuliatorius ir t.t. reikia perduoti įstaigai, atsakingai uņ atliekų ńalinimą pagal galiojanĉius teisės aktus dėl aplinkos apsaugos.
Rekomenduojama periodińkai tikrinti elektros laidą ir kińtuką. Gedimo atveju, įrenginio negalima naudoti. Niekada neremontuokite įrenginio savarankińkai. Remontus
privaloma atlikti kvalifikuotas SPOKEY firmos darbuotojas. Niekada netraukite uņ kabelio.
LT
36
LV
LIETOŃANAS INSTRUKCIJA
UZMANĪBU!

Saglabājiet ńo instrukciju, lai varētu ieskatīties tajā arī turpmāk

Ńis produkts paredzēts tikai lietońanai mājsaimniecības apstākļos.
DROŃĪBAS PIEZĪMES
Pirms ierīces salikńanas sākńanas un pirms treniľa sākńanas, rūpīgi jāiepazīstas ar ńo instrukciju. Drońa un efektīva ierīces lietońana var būt nodrońināta tikai tad, kad
1.
tā būs salikta, saglabājama un lietojama pareizā, instrukcijā aprakstītā veidā. Ja pats neesat lietotājs, lūdzam pārdodiet visiem lietotājiem ńo instrukciju un paziľojiet par
visām briesmām un drońības līdzekļiem.
Pirms vingrinājumu sākńanas jākonsultējas ar ārstu, lai sazinātu vai nav nekādu psihisku vai fizisku stāvokļu, kas varētu būt bīstami Tavai veselībai un drońībai. Sarūna
2.
ar ārstu var arī nosargāt no nepareizas ierīces lietońanas. Ārsts noteiks, vai pamatota ir zāļu lietońana, kas varētu ietekmēt pulsu, spiedienu vai holesterīna līmeni.
Pievērsiet uzmanību Tava ķermeľa signāliem. Nepareizs vai pārmērīgs vingrinājums var negatīvā veidā ietekmēt Tavu veselību. Tūlīt jāpārtrauc vingrinājums, ja iznāks
3.
kāds no ńiem simptomiem: sāpes, spiediens krūńkurvī, neregulārs pulss, ārkārtēji saīsināta elpońana, ģīboľi, reiboľi, nelabumi. Ja kāds no iepriekńminētām iznāks,
jums tūlīt jākontaktējas ar savu ārstu un līdz tam laikam nav jāturpina treniľń.
4.
Bērni un dzīvnieki nedrīkst tuvoties ierīcei. Ierīce ir paredzēta tikai pieauguńajiem.
5.
Ierīce jāuzstāda uz līdzenas, stabilas un cietas virsmas apdrońinātas ar matētu apdari vai paklāju. Drońības dēļ, apkārt ierīces jāpaliek pa 2m brīvas telpas katrā pusē,
kas vajadzīgs drońai lietońanai.
6.
Pirms vingrinājumu sākńanas jāpārliecinās, ka visas skrūves un uzgrieņľi ir precīzi pieskrūvēti.
7.
Ierīces drońība var būt nodrońināta tik tad, ja tā būs regulāri pārbaudāma un kontrolējama.
8.
Vienmēr jālieto ierīce pēc tās izmantońanas. Ja montāņas vai lietońanas laikā kāda sastāvdaļa būs sabojāta, vai izdod satraucońas skaľas, jāpārtrauc lietońana un
jāatdod ierīce uz servisa punktu. Nedrīkst lietot ierīci ar bojājumiem.
Treniľa laikā jāvalkā piemēroti apģērbi. Jāizvairās no brīviem apģērbiem, kas varētu piesiet pie ierīces vai tādiem, kas varētu aprobeņot vai padarīt kustības
9.
neiespējamas. Ieteicams arī vingrināt ar piemērotiem apaviem. Sākumā jāuzstāda lēns temps. Vingrinājumu laikā jātur stūre un nenokāpt no velosipēda.
10. Jāsaglabā īpańa drońība ierīces pacelńanas un pārvietońanas laikā. Ierīce jāpārvieto vienmēr divas personas. Ierīces pacelńanas un pārvietońanas laikā jāsaglabā
pareiza pozīcija, lai nesabojātu mugurkaulu.
11. Ierīce ir pieńķirta klasei H un C - ir paredzēta tikai lietońanai mājsaimniecības apstākļos. Nedrīkst to lietot kā terapeitiska vai rehabilitācijas ierīce.
12. Maksimālā produkta piepūle - 130 kg
13. Montējot ierīci precīzi jāievēro piesaistīta instrukcija un tikai jālieto sastāvdaļas komplektā. Pirms montāņas sākńanas jāpārbauda vai visas sastāvdaļas, kas norādītas
saistītā sarakstā, atrodas komplektā.
14. Neieteicams palikt regulēńanas ierīces, kas varētu traucēt lietotāja kustībām, tādā stāvoklī, lai kāds to elements izstādītu.
15. Nerekomendējam atstāt regulēńanas piederumus, kuri var traucēt lietotāja kustību, tādā pozīcijā, lai stāvētu jebkurń elements.
LV
BRĪDINĀJUMS: PIRMS TRENIĽA SĀKŃANAS UZ IERĪCES JĀIZLASA INSTRUKCIJA.
PAR IESPĒJAMIEM IEVAINOJUMIEM VAI PRIEKŃMETU BOJĀJUMIEM, KAS TIKA IZRAISĪTI ŃĀ PRODUKTA NEPAREIZAS LIETOŃANAS DĒĻ, MĒS NEESAM
ATBILDĪGI.
IEVAINOJUMI VESELĪBAI VAR IZNĀKT NEPAREIZA VAI PĀRĀK INTENSĪVA TRENIĽA DĒĻ.
TEHNISKAS INFORMĀCIJAS
Svars neto – 41 kg
Izmērs pēc montāņas – 117 x 56,5 x 153 cm
Spararats – 9 kg
Maksimāls produkta noslogojums - 130 kg
ELEMENTU SARAKSTS (SHĒMA, p. 2)
NR.
DAĻA
DAUDZUMS
NR.
DAĻA
DAUDZUMS
NR.
DAĻA
DAUDZUMS
A
Spidometrs
1
E-8
Skava
4
H-1
Nylon nut
1
A-1
Spidometra pamats
4
E-9
Plakana paplāksne
2
H-2
Flat washer
1
B-1
Priekńējais statnis
1
E-
Nolīkta paplāksne
2
H-3
Transporta ruļļi
1
B-2
Augńējais sensora vads
1
10
E-
Plastmasas ieliktnis
4
I
Pedāļu pamats
1
B-3
Skrūve
4
11
E-
Ieliktnis
2
J-L/R
Pedālis
1
B-4
Nolīkta paplāksne
8
12
E-
Skrūve
2
J-1
Bloķējońa paplāksne
4
B-5
Ūdens pudele
1
13
E-
Uzgrieznis
4
J-2
Plakana paplāksne
4
B-6
Ietvars ūdens pudelei
1
14
F
Galvenais rāmis
1
J-3
Skrūve
4
B-7
Skrūve
2
F-1
Skava
1
J-4
Uzgrieznis
4
B-8
Uzgrieznis
2
F-2
Plakana paplāksne
1
K
Spara rats
1
B-9
Plakana paplāksne
2
F-3
Nolīkta paplāksne
1
K-1
Uzgrieznis
4
B-
Plastmasas savienotājs
1
F-4
Gultnis
2
K-2
Ieliktnis
2
10
B-
Savienotājs
1
F-5
Josta
1
K-3
Ass
1
11
B-
Ieliktnis
2
F-6
Ieliktnis
1
K-4
Uzgrieznis
2
12
B-
Skrūve
2
F-7
Skriemelis
1
K-5
Gultnis
1
13
C
Stūre
1
F-8
Korpuss
1
K-6
Gultnis
1
C-1
Pulsa sensors
2
F-9
Skrūve
3
L
Priekńējais stabilizators
1
C-2
Putuplasta ietvars
2
F-
Komplekts
2
L-1
Transporta ruļļi
2
C-3
Skrūve
2
10
F-
Uzgrieznis
2
L-2
Skrūve
2
C-4
Tapa
2
11
F-
Taisngriezis
1
L-3
Skrūve
4
C-5
Sensora vads
1
12
F-
Sensors
1
M
Pakaļējais stabilizators
1
13
37
D-L
Kreisais sānu spārns
1
F-
Skrūve
1
M-1
Tapas
2
D-
Labais sānu spārns
1
14
F-
Ieroĉu komplekts
1
N
Magnētu ietvari
1
R
D-1
Putuplasta ietvars
2
15
F-
Skrūve
2
N-1
Magnēta pamats
1
D-2
Tapa
2
16
F-
Savienojums
1
N-2
Savienotājs
1
D-3
Skrūve
4
17
F-
Vads
1
N-3
Ass
1
D-4
Uzgrieznis
4
18
G-
Apvalks
1
N-4
Plastmasas pamats
1
E
Apakńējais mala rāmis
1
L/R
G-1
Skrūve
8
N-5
Magnēts
8
E-1
Uzgrieznis
4
G-2
Skrūve
4
N-6
Atspere
1
E-2
Plakana paplāksne
2
G-3
Komplekts
2
N-7
Skrūve
2
E-3
Plastmasas ieliktnis
10
G-4
Uzgrieznis
2
N-8
Bloķējońa paplāksne
2
E-4
Ass
1
G-5
Savienojuma daļa
1
N-9
Plakana paplāksne
2
E-5
Paplāksne
2
G-6
Pakaļējais apvalks
1
N-10
Savienotājs
2
E-6
Uzgrieznis
2
G-7
Skrūve
4
N-11
Nolīkta paplāksne
1
E-7
Plakana paplāksne
4
G-8
Plakana paplāksne
4
MONTĀŅAS INSTRUKCIJA (ILUSTRĀCIJAS, P. 4-5)
Ierīces montāņai lietojiet sekojońus darbarīkus:
SOLIS 1
Savienojiet priekńējo stabilizatoru (L) ar galveno rāmi lietojot divas skrūves (L-3). Pēc tam atkārtojiet ńo darbību ar pakaļējo stabilizatoru (M). Priekńējais stabilizators ir
aprīkots ar transportēńanas ruļļiem, taĉu pakaļējais - uzgaļiem, ar kuriem jāstabilizē trenaņiera pozīcija.
SOLIS 2
Pēc tam savienojiet kreiso (J-L) un labo pedāli (J-R) ar galvenā rāmja asi, lietojot skrūves (E-1), plakanas paplāksnes (E-2) un uzgrieņľus (E-14).
SOLIS 3
Savienojiet priekńējo statni (B-1) ar galveno rāmi.
Uzmanību: atcerieties, lai uzmanīgi savienotu visus izvirzītus vadus: apakńējo (F-6) un augńējo (B-2).
Pievērsiet īpańu uzmanību stūres statľa montāņas laikā, lai nejauńi nesabojātu vadus.Pēc tam pieskrūvējiet statni pie galvenā rāmja ar skrūvēm (B-3) un paplāksnēm (B-4).
LV
SOLIS 4
Pierīkojiet stūri uz priekńējā statľa lietojot apvalku (B-10, B-9), paplāksni, ieliktni un regulatoru. Pēc tam savienojiet ietvarus ar sānu spārniem lietojot skrūves (D-3),
paplāksnes (B-4) un uzgrieņľus (D-4).
SOLIS 5
Savienojiet spidometra vadus ar vadiem, izvirzītiem no stūres statľa (B-2).Pēc tam, pierīkojiet spidometru (A) stūres statľa virsotnē lietojot ĉetras skrūves (A-1).
SOLIS 6
Pierīkojiet ietvaru ūdens pudelei (B-6) uz priekńējā statľa lietojot divas skrūves (B-7) un plastmasas pedāļus (J-L, J-R) uz to pamatiem lietojot skrūves (J-3), paplāksnes (J-1,
J-2) un uzgrieņľus (J-4). Uzmanību: Pedāļa pamatam ir 3 daņādas atveres, kas ļauj pielāgot pedāļu pozīciju atkarīgi no individuālām lietotāja vajadzībām.
SOLIS 7
Lai sāktu vingroties pieslēdziet barońanas padevi elektrotīklam.
TRENAŅIERA PĀRVIETOŃANA
Uzmanīgi paceliet velotrenaņieru uz priekńējiem transporta skritulīńiem un turēńot no abām pusēm, pārvietojiet uz izvēlētu vietu.
TRENIĽA INSTRUKCIJA
TRENIĽA CIKLA ievērońana dod daudz labumu veselībai, tādu kā: fiziskā forma, muskuļu veidońana un kopā ar patērētu kaloriju kontroli - svara krińanās.
IESILDĪŃANĀS FĀZE
Ńis etaps nodrońina pareizu asins cirkulāciju un nodrońina pareizu muskuļu darbu. Iesildīńanās samazina krampju veidońanās un muskuļu sabojāńanas risku. Ieteicams
paveikt daņus izstiepńanās vingrojumus pēc zīmējumiem norādītiem zemāk. Katra pozīcija jāsaglabā 30 sekundes, nav jāsasprindzina vai jāvelk muskuļi vingrinājumu laikā.
Ja izjutīsit kādas sāpes, tūlīt jāpārtrauc.
NOLIEKŃANĀS
UZ PRIEKŃU
IEKŃĒJIE
AUGŃSTILBU MUSKUĻI
LIELS/ AHILEJA CĪPSLA
NOLIEKŃANĀS UZ PUSĒM
ĀRĒJIE AUGŃSTILBU
MUSKUĻI
KAKLA, PLECU MUSKUĻI, IEKŃĒJIE AUGŃSTILBJU UN
MUGURAS MUSKUĻI
38
KĀJU MUSKUĻI, NOLIEKŃANĀS UZ PRIEKŃU, AHILEJA
MUSKUĻI
TRENIĽA FĀZE
Ńis etaps pieprasa pūles. Ar laiku, trenējot regulāri Tavu kāju muskuļi kļūs elastīgāki. Jāvingrina savā
PULSS
tempā, bet ir svarīgi, lai pastāvīgi saglabātu tādu pańu tempu. Vingrinājumu laikā pulsam jāturas
plānotas joslas diapazonā.
MAKSIMUMS
Ńim etapam jāilgst vismaz 12 minūńu, taĉu personu vairākumam var ilgt starp 15-20 minūńu.
PLĀNOTA JOSLA
ATPŪTA
MINIMUMS
VECUMS
Ńis etaps ļauj atjaunot normālu pulsu un atdzist muskuļiem. Ńis etaps ir iesildīńanās atkārtońana un
tas jākontrolē apmēram 5 minūtes. Jāatkārto izstiepńanās vingrojumus, atceroties par to, lai
nesasprindzinātu muskuļus. Ieteicams trenēt vismaz trīs reizes nedēļā.
POZĪCIJA
Uzstādiet uz pedāļiem, ar rokām satveriet roku balstus. Vingriniet veicot
mainīgas kustības ar kājām un rokām.
Vingrinājumu laikā mugurai jābūt taisnai (zīmējums zemāk).
Vingrinājumi stacionārā trenaņierī aizstāj vingrinājumus veicamus parastā velosipēdā.
MUSKUĻU VEIDOŃANA
Lai veidotu muskuļus treniľa laikā nozīmīgi jāpalielina pretestība. Tas izraisīs lielāku muskuļu nostiepńanu un var nozīmēt, ka nevarēsit trenēt tik ilgi, cik
jūs gribēsit. Ja arī gribat trenēt savu fizisko formu jāmaina treniľa programma. Jātrenē kā parasti no iesildīńanās fāzes, treniľa un atpūtas, taĉu treniľa fāzes beidzās
jāpalielina pretestība, lai pastiprinātu kāju darbu. Jāaprobeņo ātrums, lai pulss turētos apzīmētā līmenī.
SVARA ZAUDĒŃANA
Ńeit svarīgs faktors ir piepūle kāda jāieliek vingrinājumā. Cik ilgāk un grūtāk trenējat, tik vairāk kaloriju zaudēsit. Panākumi būs tad, kad sasniegsit tādu pańu iedarbīgumu
kā trenējot fizisko formu.
IERĪCES KĻŪDA
Ja rādītājā neparādīsies neviena zīme, pārliecinieties, ka visi vadi ir pareizi pievienoti.
LV
LIETOŃANA
PRETESTĪBAS REGULĒŃANA
Intensitātes regulēńanas funkcija ļauj nomainīt pretestību pedāļos. Augsts pretestības līmenis pieprasa lielākas pūles braukāńanas laikā, taĉu maza to samazina.
Pretestības intensitāte ir regulējama ar spidometra palīdzību. Lai sasniegtu patīkamu rezultātu, intensitātes līmenim jābūt uzstādītam treniľa laikā ar pogām UP (+) un
DOWN (-). Piepūles sistēma ir neatkarīga no ātruma.
VINGRINĀŃANAS SESIJAS PABEIGŃANAS METODE UN BREMZĒŃANA
Lai apturēt velotrenaņieri, pietiek beigt spiest uz pedāļiem. Trenaņierim nav blokādes sistēmas un drońības bremzes.
IERĪCES HORIZONTĀLA NOVIETOŃANA
Pirms vingrināńanas uzsākńanas rekomendējam pārbaudīt attiecīgu
ierīces novietońanu.Lūdzam noregulēt ierīces horizontālu novietońanu
lietojot aizmugures stabilizatora atbalstus.
PROGRAMMAS HISTOGRAMMA /
WATT/PULSS
LAIKS
SPIDOMETRA LIETOŃANAS INSTRUKCIJA
ĀTRUMS
ATTĀLUMS
SPIDOMETRA FUNKCIJAS
a)
Barošanas padeve- lai izmantotu spidometra funkciju pirms treniľa
sesijas
jāpieslēdz
barońanas
padeve
elektrotīklam.
Pēc
iepriekńminētām darbībām displejs ieslēgsies un izdos specifisku
skaľu tikko pēc ieslēgńanas.
b)
Programmas izvēle - Lūdzam izmantot pogas UP un DOWN, lai
izvēlētu piemērotu programmu un ENTER, lai apstiprinātu savu
izvēli.
c)
Pogas
Ńī poga plānota:
DOWN
PULSE RECOVERY
- ievadītas vērtības zemināńanai
- treniľa programmas izvēlei
Nospiediet pogu RECOVERY, lai pārbaudītu sirds dauzīńanās tempa stāvokli.
39
LIETOTĀJA NUMURS
WATT/SADEDZINĀTAS
KALORIJAS
PROGRAMMAS
START/STOP
Nospiediet pogu START/STOP, lai sāktu vai pabeigtu treniľa sesiju. Pēc pogas nospieńanas var sākt vingroties. Visas vērtības tiek
skaitītas no "0" uz virsu.
Ńī poga plānota:
- ievadītas vērtības palielināńanai
UP
- treniľa programmas izvēlei
Nospiediet pogu ENTER/RESET, lai:
- apstiprinātu izvēlētu funkciju vai programmu
ENTER/RESET
- apstiprinātu ievadītus datus
- uzstādītu vērtības uz nulli vai atgrieztos pie izejas vērtībām pieturot to 2-3 sekundes (pēc pabeigtas treniľa sesijas),
d)
Programma MANUAL (lietotāja) - pirms vingrońanas, lietojot pogas UP un DOWN var uzstādīt vēlamo vērtību sekojońām funkcijām:
TIME (laiks), DISTANCE (attālums), CALORIES (kalorijas), PULSE (pulss).
Katru reizi pēc attiecīgas funkcijas vērtības sasniegńanas spidometrs izdos specifisku skaľu un apturēs skaitīńanu.
Gadījumā, kad viena no iepriekńminētu funkciju vērtībām tiks sasniegta un citas vēl ne, lūdzam nospiest pogu START/STOP, lai turpinātu vingrinājumus.
Automātiska ieslēgńana/izslēgńana (auto on/off)
Displejs ieslēgsies automātiski ja pieslēgsit barońanas padevi elektrotīklam, sāksit kustināt pedāļus, vai nospiedīsit izvēlētu pogu.
Displejs ieslēgsies automātiski ja pārtrauksit treniľu ilgāk nekā 4 minūtēm vai atvienosit barońanas padevi no elektrotīkla.
Funkcijas
1.
SPEED (ātrums) - Rāda aktuālu ātrumu ar kādu tiek veikti vingrinājumi (0,0~99,9 km/h)
2.
DISTANCE (attālums) - Rāda veikto attālumu vingrońanas laikā (0,00~99,99 km)
3.
TIME (laiks) - Rāda treniľa laiku (0:00~99:59)
4.
CALORIES (kalorijas) - Rāda dedzinātas kalorijas vingrońanas laikā (0~999)
5.
PULSE (pulss) - Rāda aktuālu pulsa līmeni. Pulss tiek mērīts ar devējiem novietotiem stūres roku balstos. (P~30~240)
6.
RPM - Rāda aktuālus apgriezienus minūtē (0~15~999)
7.
WATT - enerģijas patēriľń ľemot vērā laiku, veikto attālumu un sadedzinātas kalorijas (10~350)
8.
AGE (vecums) - lai izmantotu kādas programmas jāievada vecums, kas ir nepiecieńams, lai apskaitītu atbilstońu pulsa līmeni uzstādītam vecumam.
9.
RECOVERY: Lai izmantotu ńo funkciju pēc pabeigtas sesijas jānospieņ poga RECOVERY un tūlīt jāuzliec abas plaukstas uz pulsa devējiem tā sauktajiem sensoriem.
LV
Visas vērtības pazudīs no monitorā izľemot laiku (time). Pēc tam sāksies 1 minūtes skaitīńana līdz vērtībai 0:00. Pēc tā etapa, displejā parādīsies aktuāls H.R.C.
stāvoklis, tas ir pulsa mērīńana atpūtas fāzē ar sagatavotības novērtējumu. Pieejamie līmeľi: F1 (vislabākais)-F6 (visvājākais).
a.
Piezīme: gadījumā, kad displejā paradīsies burts "P" vai "ERR" tas nozīmē, ka spidometrs nesaľēmis signālu no pulsa devējiem. Tajā gadījumā lūdzam atkārtot
darbību no sākuma atceroties, lai abas plaukstas būtu gulētu uz pulsa devējiem.
10. SCAN – mainīgi rāda divas vērtības WATT/CALORIE un RPM/ĀTRUMS katras 6 sekundes
11. LIETOTĀJU SKAITS - ĉetri (U1~U4)
12. HRC – lai izmantotu ńo funkciju ievadiet vecumu. Pēc tam izvēliet atbilstońu programmu pēc sekojońām vērtībām:
13. 55% (viegls līmenis), 75% (vidējais līmenis, 90% (sporta līmenis).
PROGRAMMAS - lietońanas pamata norādījumi
1.
Piemērotu programmu izvēlējam (no P1 līdz P16) ar pogām UP, DOWN.
2.
Izvēlētu programmu apstiprinām nospieņot pogu ENTER.
3.
Pirms vingrońanas attiecīgā programmā var uzstādīt vēlamo vērtību sekojońām funkcijām - TIME (laiks), DISTANCE (attālums), CALORIES (kalorijas) ar pogām UP un
DOWN. Izvēlētu vērtību apstiprinām ar pogu ENTER.
4.
Treniľa sesiju sākam nospieņot pogu START/STOP.
5.
Vingrońanas laikā var nomainīt pretestības līmeni nospieņot pogas UP vai DOWN.
Programma Manual
1.
Vingrońanas laikā var nomainīt pretestības līmeni nospieņot pogas UP vai DOWN.
2.
Pirms vingrońanas var uzstādīt vēlamo vērtību sekojońām funkcijām:
TIME (laiks), DISTANCE (attālums), CALORIES (kalorijas), PULSE (pulss) ar pogām UP un DOWN. Izvēlētu vērtību apstiprinām ar pogu ENTER.
3.
Pēc visu vērtību ievadīńanas, lūdzam nospiest pogu START, lai sāktu vingrinājumus. Tajā laikā, visas vērtības tiek skaitītas uz leju.
Lietotāja programmas (U1~U4)
1.
Attiecīgu programmu izvēlējam ar pogām UP, DOWN.
2.
Pirms vingrońanas ievadiet ńos datus: dzimums, vecums, augums, svars.
3.
Izvēlētu programmu un ievadītas vērtības apstiprinām nospieņot pogu ENTER.
40
4.
Pirms vingrońanas lietojot attiecīgu programmu var uzstādīt vēlamo vērtību sekojońām funkcijām - TIME (laiks), DISTANCE (attālums), CALORIES (kalorijas) ar pogām
UP un DOWN. Izvēlētu vērtību apstiprinām ar pogu ENTER.
5.
Ievadītas vērtības ir saglabātas spidometra atmiľā. Katra diagramma, kas sastāv no 10 joslām, rāda lietotāja profilu.
Barońanas padeve plānota spidometra barońanai:
-
230V/50Hz or 60Hz Output: 6V AC/0.5A
- Gadījumā, kad monitors neieslēdzas, jāatvieno barońanas padevi no elektrotīkla un jāpagaida 15 sekundes.
KONSERVĀCIJA
1.
Pirms katras ierīces lietońanas, jāpārliecinās, ka visas skrūves, uzgrieņľi un regulatori ir pieskrūvēti.
2.
Ierīces tīrīńanai nedrīkst lietot agresīvus tīrīńanas līdzekļus. Lietojiet mīkstu, mitru drānu netīrumu un putekļu novērńanai. Novērsiet svīńanas traipus jo skābā reakcija var
sabojāt polsterējumu.
3.
Ierīce jāsaglabā sausās vietās, lai apdraudētu to no mitruma un korozijas.
4.
Ja spidometrs nepareizi darbojas, lūdzam pārbaudīt, vai visi vadi ir pareizi pievienoti, īpańi augńējais vads ar spidometru. Gadījumā kad spidometrs vēl nedarbojas,
jāpārbauda vai piegādātāja vads vai dakńa nav sabojāta.
5.
Gadījumā kad nav pretestības regulācijas, lūdzam pārbaudīt, vai augńējais sensora vads ir pareizi savienots ar apakńējo vadu.
Ierīce ir aprīkota ar barońanas ierīci. Ľemot vērā vides aizsardzību, nolietotas baterijas, barońanas ierīces, dzinējus utt. nav jāizmet ar mājsaimniecības atkritumiem.
Nolietotas baterijas, barońanas ierīces, akumulatori utt. jāpārdod par atkritumu savākńanu atbildīgai iestādei, pēc spēkā esońā likuma par vides aizsardzību.
Ieteicams periodiski pārbaudīt elektrības vadu un kontaktdakńu. Bojājumu gadījumā, ierīci nedrīkst lietot. Nekad neremontējiet ierīci pańrocīgi. Remonti jāveic kvalificētam
SPOKEY uzľēmuma darbiniekam. Nekad nevelciet aiz vada.
LV
41
42
Spokey sp. z o.o.
ul. Woźniaka 5
40 – 389 Katowice
Tel.:+48 32 317 20 00
Fax: +48 32 317 20 01
[email protected] / [email protected]
DISTRIBUTOR:
KANLUX S.R.O.
M. R. Ńtefánika 379/19
911 01 Trenĉín
Slovakia
SPOKEY S.R.O.
Sadová 618
738 01 Frýdek - Místek
Czech Republic
43
Download

Pobierz plik