Pod hájom 1092/73,Dubnica nad Váhom 018 41
IČO: 46615491, IČ DPH:SK2023482131
Tel: + 421 905 540 534
NONSTOP servis + 421 917 168 254
[email protected]
www.pemoinstal.sk
[email protected]
www.sossvb.sk
Spoločnosť PEMO instal s.r.o. ponúka
bytovým spoločenstvám nasledovné služby.
Vodoinštalačné – kúrenárske práce:
v byte a spoločných priestoroch: montáže, opravy a výmeny radiátorov, ventilov, rozvodov SV,
TÚV, regulačných ventilov a armatúr ÚK, batérii, WC, nádržiek, sprchovacích kútov, výmeny
a montáže meračov spotreby ( vodomerov ) SV a TÚV, meračov tepla, kontrola funkčnosti
armatúr a rozvodov TÚV a ÚK pred vykurovacou sezónou , zriaďovacích predmetov a odpadov
vrátane výmeny hlavných zvislých kanalizačných stúpačiek ....
Prepchávanie a čistenie odpadov, monitoring:
v byte a spoločných priestoroch: čistenie upchatého potrubia umývadiel, drezov, vaní, spŕch,
WC, dažďových zvodov, stúpačiek v bytových domoch, domových prípojok, odpadových a
odtokových potrubí kanalizácie .....
Elektroinštalačné práce:
v byte a spoločných priestoroch: montáže, opravy a výmeny elektroinštalačných rozvodov, el.
bojlerov, ohrievačov vody, krabíc, vypínačov, zásuviek, ističov, svietidiel, senzorov, elektrických
zámkov, hlásnikov, domácich telefónov, schodišťových automatov, výmena a montáž elektromerov
a pod. , odborná prehliadka (revízia) elektroinštalácie a bleskozvodu .....
Plynoinštalačné práce:
v byte a spoločných priestoroch: montáže, opravy a výmeny rozvodov plynového potrubia,
armatúr, odstránenie únikov plynu na závitových spojoch a armatúrach v byte, montáž spotrebičov –
záručný a po záručný servis spotrebičov, výmena regulátora tlaku plynu (RTP) a skrinky RTP,
výmena a montáž plynomerov, odborné prehliadky (revízie), tlakové skúšky rozvodov plynu
a regulačných staníc, opravy plynových kotlov a regulačných staníc.....
Spravovanie a obsluha výmenníkových staníc a plynových kotolní.
Ďalšie práce:
•
zámočnícke a zváračské práce - oprava vstupných, schodišťových a výťahových oceľových
stien a zábradlia vrátane výmeny zámkov, závesov okien a dverí, samozatváračov, výroba
a oprava rohoží, stojanov, madiel a pod.
•
maliarske a natieračské práce – vnútorné maľby a nátery stien
•
murárske práce
VODA
KÚRENIE
PLYN ELEKTROINŠTALÁCIE
NON STOP servis - poruchová služba 0917 168 254 [email protected]
Download

SOS služby pre SVB