Uzun süre kayıt özellikli
termometreler (akıllı termometre)
Mevcut saat /
Isıya maruziyet
Günler /
30 gün
Soğuk zincir
kırılması
uyarısı
Ayar
düğmesi
Soğuk
zincir
kırılmaları
Mevcut /
maruz
kalınan ısı
Okuma
düğmesi
Donma izlemcileri
• Elektronik çalışan donma
izlemcileri de mevcuttur.
• Bunlar da geri dönüşümsüz
olarak çalışırlar.
• Ekranda bulunan √ işareti
aşının iyi korunduğunu, X
işareti ise donmaya maruz
kaldığını belirtmektedir.
Download

Soğuk Zincir Uygulamasında Genel İlkeler