BISLA študentské praxe to date
zoznam partnerských organizácií BISLA
Mimovládne organizácie
*
Muslim Jewish Conference
Dagmar
*
Helsinský výbor pre ľudské
práva na Slovensku
Dagmar, Kálmán
Petocz
*
Nadácia Milana Šimečku
Laco Oravec
Partners for Democratic
Change Slovakia
Dušan Ondrušek
EKOSPLUS
Martin Kovačič
časť praxe v zime, časť v lete. Konferencia v júli
(Toronto). Fundraising, contents planning,
organizing
ľudské práva- monitoring, advokácia, výskum,
budovanie infraštruktúry, PR, fundraising;
Olympiáda ľudských práv (stredné školy)
menšiny, rómska problematika, životné dielo
filozofa Milana Šimečku, festival Týždeň nových
menšín
Riešenie konfliktov, mediácia, strategické
plánovanie, tréningy, workshopy, menšinové témy
"environmentálna realita"; poradenstvo pre firmy
ako spĺňať ekologické normy; 1-2 študenti s
vodičským preukazom
[email protected]
Eva Viteková, Katka
Kvačková
https://www.facebook.co
m/helcom.sk
[email protected]
Veronika Klempová
www.nms.sk
[email protected]
Barbora Rihariová,
Veronika Mojžišová
www.pdcs.sk
[email protected]
Ján Kraľovič
www.ekosplus.sk
Maroš Zeman, Szandra
[email protected] Tóthová
www.mjconference.org
*
Slovak Governance InstituteInštitút pre dobre spravovanú
spoločnosť
Ctibor Košťál
Kampaň odkaz pre starostu, vzdelávanie, stratégie a
www.sgi.sk
koncepcie ministerstiev, monitoring médií...
*
Open Society Foundation
Malovičová
podľa aktuálnych projektov.
www.osf.sk
[email protected]
Betka Hájková, Roman
Kalina
Maroš Zeman, Szandra
Tóthová
Via Iuris, Centrum pre práva
občana
Milan Šagát
právo, právna poradňa. Projekt Biele vrany,
pezinská skládka.
www.viaiuris.sk
email: info(at)viaiuris.sk
tel.: +421 33 641 25
75
Slovak Atlantic Commission
Convening – Public and Expert Events, Outreach Transfer of Know-How Program, Research – Central
European Policy Institute, Growth – Youth
Leadership Program, European Integration – Center
Daniela Richterová
for European Affairs
www.ata-sac.org,
http://www.atasac.org/article-181-601OPEN-CALL-INTERN/
[email protected]
*
*
Slovenská spoločnosť pre
zahraničnú politiku
Tomáš Strážay
Ľudia proti rasizmu
Irena Bihariová
CVEK – Centrum pre výskum
etnicity a kultúry
Elena Gallová
Krigelová
školstvo, migrácia, menšiny
Týždeň
Martin Mojžiš
zahraničná politika, domáca politika,
SME
Mirek Tóda
Jour-fixe, knižnica, konferencie-organizačná
výpomoc, magazín Listy SFPA, Balkán-projekty
www.sfpa.sk
[email protected]
www.rasizmus.sk
[email protected]
www.cvek.sk
[email protected],
[email protected]
Petra Ďurošiová
Petra Hayek
Médiá
Slovak Spectator
TV JOJ hlavné spravodajstvo
zahraničná politika
zahraničná, domáca politika; preklady, výskum,
editovanie
Abrahám
Salon
Marta Šimečková
TA 3
Abrahám
Peter Václavík
Zuzana Achbergerová
prináša denne aktualizovaný prehľad esejí a
fejtónov, publikovaných v európskej a svetovej tlači,
http://www.salon.eu.sk
s dôrazom na krajiny strednej Európy.
Eva Viteková
Štátne inštitúcie
Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny
Martin Krivošík
Ministerstvo zahraničných
vecí, Diplomatická akadémia
pre študentov magisterského stupňa. V minulosti
boli ochotní robiť výnimky, teraz už not so much
Úrad vlády
Centrála politickej strany
Andrej Kurucz
kolečko po oddeleniach- tlačové, ľudské práva,
(SDKÚ-DS, SaS)
riadenie, členstvo,kampane, outreach...
Richard Vizváry, Tomáš
Bakoš, Maroš Rojko
Betka Hájková
*
Asistent/-ka poslanca
Miroslav Beblavý,
Anton Marcinčin,
Fero Šebej
Dobrovoľnícke centrum
Zapájame obyvatelov Bratislavy a Bratislavského
kraja do aktivít v prospech mesta a ludí, ktorí to
potrebujú a ucíme organizácie, ako s dobrovolníkmi
http://www.dobrovolnict
pracovat. Prepájame organizácie, firmy a
Veronika Hrušková dobrovoľníkov.
voba.sk/
[email protected]
Juraj Vinš, Marián
Rehák
podľa ponuky
Veľvyslanectvá a medzinárodné organizácie
*
Soňa
Horvatovičová,
Embassy of the State of Israel Assistant to Consul
Veľvyslanectvo USA
Hon. Consul Ziv BarakBilaus. Kontakt:
[email protected]
kontakt s verejnosťou, manažovanie profilov na
sociálnych sieťach, promočné materiály, eventy
podľa ponuky
Ivana Sopociová
UNDP, regionálna pobočka
UN WOMEN
Kultúrne inštitúcie
ARTEM, o. z.
Darina
Abrahámová
p. PhDr. Ľuboslav
Moza 0903 700
508 riaditeľka
0905 700 508
Slovenská koalícia pre
kultúrnu diverzitu
Mirka Brezovská
Slovenské národné divadlo
*
Slovenské národné múzeum
Iné
Jana Hutťanová
Katka Boboničová
management umenia
management umenia
Cesta na Červený most
10, 811 04 Bratislava
Adriana Horecká
[email protected] Jakub Tlolka
Knižnica, archív, sprevádzanie (Bratislavský hrad,
Červený Kameň)
Bratislavský hrad
[email protected]
Alexandra Ballová
Slovak Centre for
Communication and
Development, n.o.
*
Erika Macsayova,
project manager
Učiteľ 2020: Aby každé dieťa
malo v škole kvalitného
učiteľa
Stanislav Boledovič
program rozvojového dobrovoľníctva
kampaň za skvalitňovanie vzdelávania
www.sccd-sk.org,
[email protected],
421908438666
[email protected]
com
Arnold Kiss
Download

BISLA študentské praxe to date