Podrobný sprievodca inováciou na
operačný systém Windows 8
DÔVERNÉ
1/53
Obsah
1. Kým zahájite proces inovácie
1. Proces inštalácie systému Windows 8
2. Systémové požiadavky
3. Prípravné kroky
2. Možnosti inštalácie
3. Inštalácia inovácie formou ESD
4. Inštalácia inovácie pomocou inštalačného disku DVD
5. Čistá inštalácia pomocou inštalačného disku DVD
6. Používateľské nastavenia
1. Prispôsobenie
2. Bezdrôtové rozhranie
3. Vlastné nastavenia
4. Prihlásenie do vášho PC
7. Kontrolný zoznam po dokončení inštalácie
1. Kontrola systému Windows 8
2. Často kladené otázky k inovácii na systém Windows 8
2/41
1. Kým zahájite proces inovácie
DÔVERNÉ
3/53
1. Proces inštalácie systému Windows 8
 Proces inštalácie systému Windows 8
Príprava
systému
Výber spôsobu
inštalácie
Výber možnosti
inštalácie
ESD (inštalácia cez
internet)
Nastavenia systému
Windows, osobné súbory a
aplikácie
Disk DVD na inštaláciu
systému Windows 8
Len osobné súbory
Kontrola
kompatibility
Inštalácia
Konfigurácia
používateľskýc
h nastavení
Nič
※ ESD (elektronické prevzatie softvéru): Spôsob inštalácie s prístupom k webovej stránke Microsoft Upgrade. K
tejto webovej stránke môžete pristupovať cez internet a uložiť softvér na disk DVD/zariadenie USB na účely budúcej
inštalácie.
※ Disk DVD na inštaláciu systému Windows 8: Spôsob inštalácie využívajúci disk DVD zakúpený z webovej stránky
Microsoft Upgrade.
※ Táto používateľská príručka obsahuje inštalačné pokyny len pre inštaláciou formou ESD (inštalácia cez
internet) a inštaláciu systému Windows 8 z inštalačného disku DVD.
4/41
2. Systémové požiadavky
 Systémové požiadavky Windows 8
–
Procesor: 1 GHz alebo rýchlejší
–
Pamäť: 1 GB (32-bitový)/2 GB (64-bitový)
–
Voľné miesto na pevnom disku: minimálne 16 GB (32-bitový)/20 GB (64-bitový)
–
Grafický adaptér: Grafický adaptér s podporou rozhrania Microsoft DirectX 9 alebo novšieho
–
Ďalšie požiadavky
•
Ak chcete využívať multidotykovú funkciu, vyžaduje sa monitor alebo tablet s podporou multidotykovej funkcie
•
Vyžaduje sa obrazovka s minimálnym rozlíšením 1024 * 768 bodov.
•
Ak chcete využívať režim prichytenia (Snap mode) na úvodnej stránke, vyžaduje sa minimálne rozlíšenie 1366 * 768 bodov.
•
Ak chcete vykonať aktualizácie pre systém Windows a mať systém naviazaný na konto Microsoft, vyžaduje sa pripojenie k
Kým zahájite proces
inovácie
Možnosti inštalácie
Inštalácia inovácie
formou ESD
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
internetu.
–
Podporované operačné systémy a položky, ktoré je možné zachovať
•
Windows 7: Zachovajú sa nastavenia operačného systému Windows, osobné súbory a aplikácie.
•
Windows Vista SP1 alebo novší: Zachovajú sa nastavenia systému Windows a osobné súbory.
•
Windows XP SP3 alebo novší: Zachovajú sa len osobné súbory.
Používateľské
nastavenia
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
※ Ak ste si zakúpili počítač s operačným systémom Windows 7 v období propagačnej akcie na inováciu,
potom máte nárok na zakúpenie systému Windows 8 za príslušnú akciovú cenu z webovej stránky
spoločnosti Microsoft. Taktiež môžete prevziať a nainštalovať program „SW Update“ slúžiaci na
inštaláciu ovládačov a softvérových aplikácií dostupných pre jednotlivé podporované modely pre systém
Windows 8.
5/41
3. Prípravné kroky
 Pred inštaláciou
–
Pred inštaláciou systému Windows 8 si zálohujte všetky dôležité dáta
•
na externé úložné zariadenie, ako je zariadenie USB, externý pevný disk, disk CD/DVD atď.,
•
prípadne na iný diskový oddiel, kde nie je nainštalovaný systém Windows.
–
Pripojte sa k sieti (odporúča sa pripojenie ku káblovej sieti)
–
Vykonajte aktualizáciu na najnovší BIOS pre systém Windows 7
–
Aktualizujte a nainštalujte najnovšie aplikácie a ovládače.
–
Systém pripojte k napájaciemu zdroju
 Funkčné obmedzenia systému Windows 8 po inovácii
–
V závislosti od konkrétneho modelu môžu niektoré funkčné klávesy fungovať inak
Kým zahájite proces
inovácie
Možnosti inštalácie
Inštalácia inovácie
formou ESD
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
Používateľské
nastavenia
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
ako v systéme Windows 7.
6/41
2. Inštalácia systému Windows 8 – Možnosti
inštalácie
DÔVERNÉ
7/53
Možnosti inštalácie
 Inštalácia inovácie
–
Spôsob inštalácie: formou ESD, z disku DVD na inštaláciu systému Windows 8
–
Aktuálne nastavenia systému, osobné súbory a aplikácie zo systému Windows 7 môžete
Kým zahájite proces
inovácie
Možnosti inštalácie
zachovať. Niektoré aplikácie nekompatibilné so systémom Windows 8 je však pred inováciou
potrebné vymazať. Zoznam týchto aplikácií sa zobrazí počas inovácie.
Možnosti inštalácie
Položky, ktoré je možné zachovať
Nastavenia systému Windows, osobné súbory a
aplikácie
(Možné len v prípade inštalácie systému
Windows 8 v rovnakom jazyku a rovnakej 32alebo 64-bitovej verzii ako v prípade systému
Windows 7.)
• Obľúbené položky prehliadača IE, tapeta pracovnej plochy (vlastný obrázok),
zjednodušenie prístupu
• Priečinky Moje dokumenty, Moja hudba, Moje videá, súbory a priečinky na pracovnej
ploche alebo iné vlastné priečinky
• Aplikácie zo systému Windows 7, ktoré sú kompatibilné so systémom Windows 8
Len osobné súbory
• Priečinky Moje dokumenty, Moja hudba, Moje videá, súbory a priečinky na pracovnej
ploche alebo iné vlastné priečinky
Nič
Inštalácia inovácie
formou ESD
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
Používateľské
nastavenia
• Ponechá niektoré predchádzajúce dáta v priečinku Windows.old.
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
※ ESD (Elektronické prevzatie softvéru): Spôsob inštalácie s prístupom k webovej stránke Microsoft
Upgrade. K tejto webovej stránke môžete pristupovať cez internet a uložiť softvér na disk DVD/zariadenie
USB na účely budúcej inštalácie.
8/41
Možnosti inštalácie
 Čistá inštalácia
-
Spôsob inštalácie: Disk DVD na inštaláciu systému Windows 8
-
Zabezpečí čisté systémové prostredie
Kým zahájite proces
inovácie
Možnosti inštalácie
• Odporúča sa v prípade, ak systém Windows 7 nepracuje spoľahlivo, je
napadnutý programom typu malware, spywarom atď., prípadne je v ňom
nainštalovaných priveľa nepotrebných aplikácií.
-
Ak chcete vytvoriť alebo vymazať diskové oddiely, spustite počítač z disku DVD na
inštaláciu systému Windows 8, zvoľte možnosť „Rozšírené“ a vykonajte inštaláciu.
–
Inštalácia inovácie
formou ESD
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
Nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov na externom úložnom
zariadení, pretože všetky údaje sa vymažú.
Používateľské
nastavenia
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
9/41
3. Inštalácia systému Windows 8
•
Inštalácia inovácie formou ESD (Elektronické prevzatie softvéru)
DÔVERNÉ
10/53
Inštalácia inovácie formou ESD
(Elektronické prevzatie softvéru)
 Inovácia formou ESD (Elektronické prevzatie softvéru)
ESD (Elektronické prevzatie softvéru) realizuje inštaláciu bez použitia „disku DVD na inštaláciu
Kým zahájite proces
inovácie
systému Windows 8“. Inštaláciu systému Windows 8 však vykoná po prevzatí inštalačnej snímky z
webovej stránky Microsoft Upgrade na nasledujúcej adrese. Zaregistrujte údaje o nákupe a
Možnosti inštalácie
vykonajte príslušné postupy podľa pokynov v programe inovácie zverejnenom na príslušnej
webovej stránke.
Inštalácia inovácie
formou ESD
–
http://windowsupgradeoffer.com
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
–
Ak sa webová stránka nezobrazí normálne, nainštalujte aplikáciu Silverlight.
•
–
–
Prepojenie na inštaláciu: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149156
Pripojte sa k sieti a prevezmite súbor z webovej stránky. Pokyny k prevzatiu a inštalácii súboru snímky
žiadajte na domovskej stránke spoločnosti Microsoft alebo od pracovníka zákazníckeho strediska.
Pokyny a hlásenia na obrazovke počas inštalácie sa môžu odlišovať od tých, ktoré uvádza
používateľská príručka.
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
Používateľské
nastavenia
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
11/41
Inštalácia inovácie formou ESD
(Elektronické prevzatie softvéru)
Ak dôjde k obsluhe tohto programu, prevezme a
aktivuje sa aplikácia na inováciu. Po prevzatí
Kým zahájite proces
inovácie
asistenčného programu na inováciu musí byť
aktívne sieťové pripojenie.
–
Pokiaľ ide o programy spustené v systéme
Možnosti inštalácie
Inštalácia inovácie
formou ESD
Windows 7, zobrazia sa výsledky kontroly pre
položky, ktorým je potrebné venovať pozornosť,
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
kompatibilné položky a položky nekompatibilné s
prostredím operačného systému Windows 8.
•
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
Podrobnosti jednotlivých položiek si môžete
preštudovať v časti „See compatibility details“.
–
Prevezmite najnovšiu aktualizáciu.
–
Uistite sa, že tento proces prebehol, pretože jeho
Používateľské
nastavenia
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
súčasťou je inštalácia dôležitých aktualizácií
nevyhnutných na inštaláciu a používanie systému
Windows 8.
12/41
Inštalácia inovácie formou ESD
(Elektronické prevzatie softvéru)
–
Pripravte sa na prevzatie príslušného
Kým zahájite proces
inovácie
operačného systému. Ide o proces
prevzatia sprievodných informácií.
Možnosti inštalácie
Inštalácia inovácie
formou ESD
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
–
Na obrazovke sa automaticky zobrazí
produktový kľúč. Stlačením tlačidla
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
Používateľské
nastavenia
„Next “ spustíte inštaláciu systému
Windows 8.
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
13/41
Inštalácia inovácie formou ESD
(Elektronické prevzatie softvéru)
–
Prečítajte si licenčnú zmluvu a vyjadrite súhlas s jej
Kým zahájite proces
inovácie
znením.
Možnosti inštalácie
Inštalácia inovácie
formou ESD
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
–
Vyberte možnosť inštalácie. Možnosť „Windows
settings, personal files and apps“ je k dispozícii len
Používateľské
nastavenia
v prípade, ak inštalujete rovnakú jazykovú verziu a
rovnakú 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu systému.
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
(Podrobné informácie o jednotlivých možnostiach
inštalácie nájdete na stránke „Možnosti inštalácie“.)
14/41
Inštalácia inovácie formou ESD
(Elektronické prevzatie softvéru)
–
Vyberte možnosť pre inštaláciu
systému Windows 8.
•
•
•
„Install now“ Okamžite vykoná proces
inštalácie.
„Install by creating media“ Uloží snímku
systému Windows 8 na úložné
zariadenie USB alebo disk DVD za
účelom neskoršej inštalácie.
„Install later from your desktop“ Zavrie
aktuálne okno a zastaví inštalačný
proces.
Kým zahájite proces
inovácie
Možnosti inštalácie
Inštalácia inovácie
formou ESD
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
Používateľské
nastavenia
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
※ V tejto používateľskej príručke uvádzame pokyny len
pre možnosť „Install now“.
15/41
Inštalácia inovácie formou ESD
(Elektronické prevzatie softvéru)
–
Ak zvolíte možnosť [Windows settings,
Kliknutím
vymažte softvér.
Kým zahájite proces
inovácie
personal files and apps], systém vykoná
kontrolu nekompatibilných ovládačov a
aplikácií.
–
Softvér Samsung, ktorý je potrebné
vymazať pred inováciou
–
Po inštalácii systému Windows 8
Možnosti inštalácie
Inštalácia inovácie
formou ESD
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
Používateľské
nastavenia
prevezmite softvér a ovládače pre systém
Windows 8 na webovej lokalite
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
http://www.samsung.com/sk/support/downlo
ad/supportDownloadMain.do.
16/41
Inštalácia inovácie formou ESD
(Elektronické prevzatie softvéru)
–
Potvrďte svoj výber a stlačením tlačidla
Kým zahájite proces
inovácie
„Install“ spustite inováciu.
Možnosti inštalácie
–
Počítač sa počas inštalácie systému
Windows 8 automaticky niekoľkokrát
reštartuje.
•
Nevykonávajte, prosím, žiadne ďalšie úlohy a
čakajte na dokončenie procesu inštalácie.
•
Keď sa zobrazí hlásenie „Press any key to
boot from the CD or DVD“, nestláčajte žiadne
klávesy. Ak stlačíte niektorý kláves, proces
inštalácie systému Windows 8 sa spustí
znova od začiatku.
Inštalácia inovácie
formou ESD
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
Používateľské
nastavenia
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
17/41
4. Inštalácia systému Windows 8
•
Inštalácia inovácie pomocou inštalačného disku DVD
DÔVERNÉ
18/53
Inštalácia inovácie pomocou inštalačného
disku DVD
 Inštalácia inovácie pomocou disku DVD na inštaláciu
systému Windows 8
Nainštalujte systém Windows 8 z disku DVD zakúpeného na webovej lokalite
Kým zahájite proces
inovácie
Možnosti inštalácie
Microsoft Upgrade.
Inštalácia inovácie
formou ESD
– Možnosť inštalácie môžete zvoliť spomedzi nasledujúcich položiek: Ponechať
nastavenie systému Windows, osobné súbory a aplikácie, Ponechať len osobné
súbory alebo Nič.
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
(Podrobné informácie o jednotlivých možnostiach inštalácie nájdete na stránke
„Možnosti inštalácie“.)
Používateľské
nastavenia
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
19/41
Inštalácia inovácie pomocou inštalačného
disku DVD
 Spustenie inštalácie systému
Windows 8
Kým zahájite proces
inovácie
Možnosti inštalácie
–
Do mechaniky DVR na počítači vložte
inštalačný disk DVD.
–
Po vložení disku DVD sa automaticky spustí
súbor „Setup.exe“.
–
Ak sa inštalácia nespustí automaticky,
zvoľte mechaniku DVD podľa znázornenia
Inštalácia inovácie
formou ESD
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
Používateľské
nastavenia
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
na obrázku vpravo a dvojitým kliknutím
spustite súbor „Setup.exe“.
20/41
Inštalácia inovácie pomocou inštalačného
disku DVD
Kým zahájite proces
inovácie
–
Inštalácia systému Windows 8 sa načítava.
Možnosti inštalácie
Inštalácia inovácie
formou ESD
–
Po skončení stlačením tlačidla „Ďalej“ prevezmite
najnovšie aktualizácie.
–
Uistite sa, že tento proces prebehol, pretože jeho
súčasťou je inštalácia dôležitých aktualizácií
nevyhnutných na inštaláciu a používanie systému
Windows 8.
–
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
Používateľské
nastavenia
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
Zadajte produktový kľúč pribalený v balení disku
DVD.
21/41
Inštalácia inovácie pomocou inštalačného
disku DVD
–
Prečítajte si licenčnú zmluvu a označte
položku „Súhlasím s licenčnými
Kým zahájite proces
inovácie
Možnosti inštalácie
podmienkami“.
Inštalácia inovácie
formou ESD
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
–
Vyberte možnosť inštalácie. Možnosť
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
„Ponechať nastavenie systému Windows,
osobné súbory a aplikácie“ je k dispozícii len
v prípade, ak inštalujete rovnakú jazykovú
verziu a rovnakú 32-bitovú alebo 64-bitovú
Používateľské
nastavenia
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
verziu. (Podrobné informácie o jednotlivých
možnostiach inštalácie nájdete na stránke
„Možnosti inštalácie“.)
22/41
Inštalácia inovácie pomocou inštalačného
disku DVD
–
Ak zvolíte možnosť [Ponechať nastavenia systému
Kliknutím
odinštalujte softvér.
Kým zahájite proces
inovácie
Windows, osobné súbory a aplikácie],systém vykoná
kontrolu nekompatibilných ovládačov a aplikácií.
–
Softvér Samsung, ktorý je pred inováciou potrebné
odinštalovať
–
Po inštalácii systému Windows 8 prevezmite a
nainštalujte softvér a ovládače pre systém Windows
8 na webovej lokalite
http://www.samsung.com/sk/support/download/supp
ortDownloadMain.do.
Možnosti inštalácie
Inštalácia inovácie
formou ESD
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
Používateľské
nastavenia
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
23/41
Inštalácia inovácie pomocou inštalačného
disku DVD
–
Potvrďte svoj výber a stlačením tlačidla
Kým zahájite proces
inovácie
„Inštalovať“ spustite inováciu.
Možnosti inštalácie
–
Systém sa niekoľkokrát reštartuje.
Nevykonávajte, prosím, žiadne ďalšie úlohy
a čakajte na dokončenie procesu inštalácie
systému Windows 8.
•
Keď sa zobrazí hlásenie „Press any key to
boot from the CD or DVD“, nestláčajte žiadne
klávesy. Ak stlačíte niektorý kláves, proces
inštalácie systému Windows 8 sa spustí
znova od začiatku.
Inštalácia inovácie
formou ESD
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
Používateľské
nastavenia
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
24/41
5. Inštalácia systému Windows 8
•
Čistá inštalácia pomocou inštalačného disku DVD
DÔVERNÉ
25/53
Čistá inštalácia pomocou inštalačného disku DVD
 Vykonanie čistej inštalácie spustením z disku DVD na
inštaláciu systému Windows 8
Kým zahájite proces
inovácie
Možnosti inštalácie
Inštaláciu systému Windows 8 zahájte spustením z disku DVD zakúpeného na
webovej lokalite Microsoft Upgrade. Všetky aplikácie a súbory sa vymažú.
– Nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov na externom úložnom
zariadení, pretože všetky údaje sa vymažú.
– Niektoré zo súborov používaných v predchádzajúcej verzii systému Windows sa
uložia do priečinka Windows.old.
•
Inštalácia inovácie
formou ESD
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
Používateľské
nastavenia
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
údaje, ako sú osobné súbory, súbory v priečinkoch Program Files, Windows atď.
26/41
Čistá inštalácia pomocou inštalačného disku DVD
–
Systém spustite z disku DVD na inštaláciu
systému Windows 8.
–
Keď sa zobrazí hlásenie „Press any key to boot
Kým zahájite proces
inovácie
Možnosti inštalácie
from the CD or DVD“, stlačením ľubovoľného
klávesu pokračujte v inštalácii systému Windows
Inštalácia inovácie
formou ESD
8. Ak sa na obrazovke nezobrazí žiadne hlásenie,
pozrite si časť „Ak systém nie je možné spustiť z
inštalačného disku DVD“ na nasledujúcej stránke.
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
–
Kým kliknete na položku „Ďalej“, potvrďte jazyk,
formát dátumu a času a klávesnicu alebo spôsob
Používateľské
nastavenia
zadávania textu.
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
–
Zadajte produktový kľúč pribalený v balení disku
DVD.
27/41
Čistá inštalácia pomocou inštalačného disku DVD
※
Poznámka: Ak systém nie je možné
spustiť z inštalačného disku DVD
–
Vložte disk DVD na inštaláciu systému
Kým zahájite proces
inovácie
Windows 8 na spustenie systému a stláčaním
–
klávesu „F2“ vstúpte na obrazovku BIOS.
Možnosti inštalácie
Pomocou klávesu „→“ prejdite do ponuky
Inštalácia inovácie
formou ESD
„Advanced“. Potom nastavte položku „Fast
BIOS Mode“ na možnosť [Disabled]. Prejdite
do ponuky „Boot“ a stlačte kláves „Enter“.
–
Prejdite do ponuky „Boot Device Priority“ a
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
stlačte kláves „Enter“.
Používateľské
nastavenia
–
Prioritu spustenia nastavte tak, aby sa
položka obsahujúca reťazec „DVD“
nachádzala úplne hore.
•
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
Poradie spustenia môžete meniť pomocou
klávesov „F5“/„F6“.
–
Stlačením klávesu „F10“ uložte nastavenia a
stlačením tlačidla „Enter“ spustite systém.
28/41
Čistá inštalácia pomocou inštalačného disku DVD
–
Po zadaní produktového kľúča si
prečítajte licenčnú zmluvu a označte
položku „Súhlasím s licenčnými
Kým zahájite proces
inovácie
Možnosti inštalácie
podmienkami“.
Inštalácia inovácie
formou ESD
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
–
Vyberte možnosť „Vlastná: Len
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
inštalácia systému Windows (rozšírené
nastavenie)“.
(Možnosť Inovácia nie je k dispozícii. )
Používateľské
nastavenia
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
29/41
Čistá inštalácia pomocou inštalačného disku DVD
※ Nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých
údajov na externom úložnom zariadení, pretože
Kým zahájite proces
inovácie
všetky údaje sa vymažú.
Možnosti inštalácie
–
Vyberte, kam sa má nainštalovať systém
Windows 8.
•
[Spôsob 1] Stlačte tlačidlo „Možnosti jednotky
(rozšírené)“ a potom stlačte tlačidlo „Formátovať“.
Keď sa formátovanie dokončí, stlačte tlačidlo
Inštalácia inovácie
formou ESD
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
„Ďalej“.
•
[Spôsob 2] Ak chcete zmeniť veľkosť diskového
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
oddielu, vyberte a vymažte všetky oddiely
stláčaním tlačidla „Odstrániť“ dovtedy, kým
Používateľské
nastavenia
nezostane prítomný iba jeden nepridelený diskový
priestor. Stlačte tlačidlo „Nové“ a nakonfigurujte
primárny diskový oddiel. Keď dokončíte
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
konfiguráciu primárneho oddielu, stlačenímtlačidla
„Ďalej“ pokračujte v inštalácii.
※ Poznámka: Zmenou konfigurácie diskových
oddielov natrvalo prídete o možnosť použitia
funkcie „Samsung Recovery Solution“.
30/41
Čistá inštalácia pomocou inštalačného disku DVD
–
Systém sa niekoľkokrát reštartuje. Pred
realizáciou akýchkoľvek ďalších úloh
počkajte na dokončenie inštalácie
systému Windows 8.
Kým zahájite proces
inovácie
Možnosti inštalácie
•
Keď sa zobrazí hlásenie „Press any key to
boot from the CD or DVD“, nestláčajte
žiadne klávesy. Ak stlačíte niektorý
kláves, proces inštalácie systému
Windows 8 sa spustí znova od začiatku.
Inštalácia inovácie
formou ESD
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
Používateľské
nastavenia
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
31/41
6. Používateľské nastavenia
DÔVERNÉ
32/53
Používateľské nastavenia
 1. Prispôsobenie
Kým zahájite proces
inovácie
–
Vyberte farebný motív pre systém.
Možnosti inštalácie
–
–
Zadajte názov PC.
Políčko na zadanie názvu PC sa
nemusí zobraziť v závislosti od
zvolenej možnosti inštalácie.
Inštalácia inovácie
formou ESD
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
Používateľské
nastavenia
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
33/41
Používateľské nastavenia
 2. Bezdrôtové rozhranie
Kým zahájite proces
inovácie
–
Nakonfigurujte bezdrôtovú sieť pre svoj systém.
•
Ak chcete nakonfigurovať bezdrôtovú sieť
Možnosti inštalácie
až po dokončení inštalácie, stlačte tlačidlo
„Pripojiť sa k bezdrôtovej sieti neskôr“.
–
Vyberte bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete
Inštalácia inovácie
formou ESD
pripojiť. Potom nastavte heslo a zabezpečenie.
•
Ak chcete medzi počítačmi aktivovať
zdieľanie súborov, zvoľte možnosť „Áno,
zapnúť zdieľanie a pripojenie k
zariadeniam“. Ak chcete medzi počítačmi
deaktivovať zdieľanie súborov, zvoľte
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
možnosť „Nie, nezapnúť zdieľanie ani
pripojenie k zariadeniam“.
–
Používateľské
nastavenia
Nakonfigurujte najvýznamnejšie základné funkcie
systému Windows 8.
•
Stlačte tlačidlo „Použiť expresné
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
nastavenie“.
•
Ak chcete podrobne nakonfigurovať
jednotlivé nastavenia, stlačte tlačidlo
„Prispôsobiť“.
34/41
Používateľské nastavenia
 3. Vlastné nastavenia
Kým zahájite proces
inovácie
–
Podrobné položky vlastných
nastavení sú nasledujúce.
•
Pomoc s ochranou a aktualizáciou
vášho počítača
•
Pomoc s ochranou osobných údajov
a počítača
•
Možnosti inštalácie
Inštalácia inovácie
formou ESD
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
Podeliť sa so spoločnosťou Microsoft
o svoje skúsenosti a pomôcť zlepšiť
Používateľské
nastavenia
systém Windows a aplikácie
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
•
Zisťovať dostupnosť riešení
problémov online
•
Zdieľať informácie s aplikáciami
35/41
Používateľské nastavenia
 4. Prihlásenie k PC
Kým zahájite proces
inovácie
–
Príslušné možnosti sa môžu odlišovať v závislosti od zvolenej možnosti inštalácie.
Možnosti inštalácie
–
Vyberte konto na prihlásenie k svojmu počítaču.
Inštalácia inovácie
formou ESD
–
Vytvoriť môžete lokálne konto a konto Microsoft.
•
Lokálne konto je podobné kontu systému Windows 7. V položke Systémové nastavenia môžete prepnúť na konto
Microsoft.
–
Konto Microsoft môžete vytvoriť po dokončení inštalácie.
•
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
Ak sa prihlásite s kontom Microsoft
Môžete synchronizovať a používať on-line obsah, ako sú aplikácie Windows Store, Mail, obrázky konta, história prehľadávača atď.
Používateľské
nastavenia
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
36/41
Používateľské nastavenia
 Obrazovka dokončenia inštalácie
Kým zahájite proces
inovácie
Inštalácia je hotová po dokončení konfigurácie všetkých nastavení. Zobrazí sa
nasledujúca úvodná obrazovka.
Možnosti inštalácie
Inštalácia inovácie
formou ESD
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
Používateľské
nastavenia
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
37/41
7. Kontrolný zoznam po dokončení inštalácie
DÔVERNÉ
38/53
1. Kontrola systému Windows 8
 Inštalácia ovládačov a softvéru pre systém Windows 8
Kým zahájite proces
inovácie
–
–
–
Ak potrebujete samostatne nainštalovať ovládač zariadenia pre systém
Windows 8 alebo chcete nainštalovať aplikáciu, ktorá je kompatibilná so
systémom Windows 8, prejdite na webovú lokalitu
http://www.samsung.com/sk/support/download/supportDownloadMain.do a
prevezmite aplikáciu „SW Update“.
Keď aktivujete aplikáciu „SW Update“, tento program vyhľadá ovládače
zariadení a softvérové aplikácie nevyhnutné pre váš systém. Následne
môžete zvoliť požadované položky, ktoré sa majú nainštalovať.
Ako skontrolovať zariadenia, ktoré vyžadujú
inštaláciu ovládačov pre systém Windows 8
•
Stlačte kombináciu klávesov Windows + X
→ Aktivovať správcu zariadení:
Vyhľadajte položky so žltou ikonou výkričníka
Možnosti inštalácie
Inštalácia inovácie
formou ESD
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
Používateľské
nastavenia
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
39/41
2. Často kladené otázky k inovácii na operačný
systém Windows 8
 Otázka: Systém počas inovácie prejde späť na systém Windows 7.
Odpoveď: Softvér určený pre systém Windows 7 aktualizujte na najnovšiu verziu prevzatím zo služby
Windows Update alebo z lokality na preberanie súborov spoločnosti Samsung Electronics.
Kým zahájite proces
inovácie
Potom skúste znova. Ak operácia opäť zlyhá, možnosť inovácie zmeňte na „Ponechať len
osobné súbory“ alebo „Nič“. Potom skúste znova. Ak všetky predchádzajúce riešenia zlyhajú,
Možnosti inštalácie
skúste možnosť „Čistá inštalácia“.
Inštalácia inovácie
formou ESD
 Otázka: Pri obsluhe systém Windows 8 prestane reagovať a zobrazí sa
modrá obrazovka.
Odpoveď: http://www.samsung.com/sk/support/download/supportDownloadMain.do, spustite
aplikáciu „SW Update“ a vyberte položku BIOS, ktorá sa má nainštalovať.
 Otázka: Pri spustení programu počas obsluhy softvérovej aplikácie sa
zobrazí okno „Stop Working“.
Inštalácia inovácie
pomocou
inštalačného disku
DVD
Čistá inštalácia
pomocouinštalačnéh
o disku DVD
Používateľské
nastavenia
Odpoveď: Odinštalujte softvér a nainštalujte jeho najnovšiu verziu určenú pre systém Windows 8. Pokiaľ
ide o aktualizácie predinštalovaných programov, spustite aplikáciu „SW Update“, ktorá sa
Kontrolný zoznam
po dokončení
inštalácie
postará o automatickú aktualizáciu na najnovšiu verziu.
40/41
Ďakujeme
41/41
Download

Príručka na inováciu systému Windows 8