VÝSTAVNÝ KALENDÁR
2015
ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV
www.unkk.sk
2015
KYNOLOGICKÝ KALENDÁR
Medzinárodné, národné, celoštátne a oblastné výstavy
10.01.2015
Medzinárodná výstava psov - CACIB
NITRA
Organizátor: ÚKK
11.01.2015
Medzinárodná výstava psov - CACIB
NITRA
Organizátor: ÚKK
NITRA
Organizátor: ÚKK a ZŠK SR
z poverenia SKJ
http://www.wintershow.sk
27.02.2015
VICTORY SHOW - CAC &
ŠAMPIÓN ŠAMPIÓNOV 2013
http://www.dogshow.sk/victoryshow
28.02.2015
Medzinárodná výstava psov - CACIB
NITRA
Organizátor: ZŠK SR
01.03.2015
Medzinárodná výstava psov - CACIB
NITRA
Organizátor: ZŠK SR
http://www.nitradog.sk
09.05.2015
10.05.2015
Celoštátna výstava psov - CAC
Medzinárodná výstava psov - CACIB
LUČENEC
LUČENEC
Organizátor: ÚKK
Organizátor: ZŠK SR
http://www.novohraddog.sk
05.06.2015
Celoštátna výstava psov - CAC
NITRA
Organizátor: SPZ
06.06.2015
Medzinárodná výstava psov - CACIB
NITRA
Organizátor: SPZ
07.06.2015
Medzinárodná výstava psov - CACIB
NITRA
Organizátor: SPZ
http://www.nitracacib.sk
04.07.2015
Národná výstava psov - CAC
VEĽKÁ IDA
Organizátor: ZŠK SR
05.07.2015
Medzinárodná výstava psov - CACIB
VEĽKÁ IDA
Organizátor: ZŠK SR
http://www.dogfestival.sk
25.07.2015
Oblastná výstava
POVODA
Organizátor: ÚKK
15.08.2015
Oblastná výstava
VRBOVÉ
Organizátor: ÚKK
http://www.dogshow.sk/krajne
22.08.2015
Medzinárodná výstava psov - CACIB
BRATISLAVA
Organizátor: SPZ
23.08.2015
Medzinárodná výstava psov - CACIB
BRATISLAVA
Organizátor: SPZ
http://www.duodanube.sk
24.10.2015
Medzinárodná výstava psov - CACIB
BRATISLAVA
Organizátor: SKJ
25.10.2015
Medzinárodná výstava psov - CACIB
BRATISLAVA
Organizátor: SKJ
http://www.danubeduocacib.sk
28.11.2015
Medzinárodná výstava psov - CACIB
NITRA
Organizátor: ÚKK
29.11.2015
Medzinárodná výstava psov - CACIB
NITRA
Organizátor: ÚKK
http://www.duonitradog.sk
SKJ - Slovenská kynologická jednota
SPZ - Slovenský poľovnícky zväz
ÚKK - Únia kynologických klubov
ZŠK SR - Zväz športovej kynológie SR
7=2
Vystav v roku 2015 sedemkrát a získavaš
dve výstavy v roku 2016 zadarmo a ešte
niečo navyše!
Go to 7 dog shows in 2015, enjoy and
receive 2 shows in 2016 for free and even
more!
Každý majiteľ (nie spolumajiteľ), ktorý
bude v roku 2015 prihlásený na minimálne
siedmich výstavách organizovaných ÚKK a
ZŠK získava automaticky výstavný poplatok
na dve výstavy (jeden víkend) zadarmo pre
taký počet psov, s koľkými sa sedemkrát
zúčastnil na minimálne siedmich výstavách
v roku 2015.
Each owner (not co-owner) who will be
entered in 2015 at minimum 7 dog shows
organised by UKK and ZSK, automatically
receive enter fee for free, for 2 dog shows
(one weekend) for the same number of
dogs, which shows seven times.
Navyše všetci títo vystavovatelia budú
zaradení do zlosovania o výstavný
poplatok pre dvoch psov na všetky
výstavy organizované ÚKK a ZŠK v roku
2016. Vylosovaní budú 15-ti výhercovia.
Vylosovanie prebehne verejne na výstave v
Nitre dňa 29.11.2015. Na využitie výhry nie
je podmienkou, aby majiteľ prihlasoval tých
istých psov.
Moreover, all these exhibitors will be entered
into the drawing for the exhibition fee for
two dogs, at all shows, organised by UKK
and ZSK in 2016. We will draw 15 winners.
Drawing of lots will take place on public
exhibition in Nitra on 29.11.2015. It is not a
condition to enter the same dogs.
Podmienkou súťaže *7=2 a vylosovanie*
je prihlasovanie rovnakým emailom na
všetkých výstavách v roku 2015 a 2016 v
systéme online www.dogshow.sk. Súťaž
prebehne automaticky a nie je potrebné sa
do nej prihlasovať.
Only condition of *7=2 + drawing* is
entering in dog shows in 2015 and 2016
via online system www.dogshow.sk. You
don´t need to enter into drawing, it takes
automatically.
ÚKK - Únia kynologických klubov
ZŠK SR - Zväz športovej kynológie SR
UKK - Unia kynologickych klubov
ZSK SR - Zvaz sportovej kynologie SR
Kalendár ÚKK - ZŠK 2015 / Calendar UKK-ZSK 2015:
CACIB Nitra 10.01.2015
CACIB Nitra 11.01.2015
CACIB Nitra 28.02.2015
CACIB Nitra 01.03.2015
CAC Lučenec 09.05.2015
CACIB Lučenec 10.05.2015
CAC Veľká Ida 04.07.2015 (Víťaz Slovenska)
CACIB Veľká Ida 05.07.2015
CACIB Nitra 28.11.2015
CACIB Nitra 29.11.2015
Únia kynologických klubov - Chovateľské kluby
BIELY ŠVAJČIARSKY OVČIAK - KLUB SLOVENSKO
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
11.04.2015
Špeciálna výstava CAC
KAMENNÝ MLYN
05.09.2015
Klubová výstava CAC
TATRANSKÁ ŠTRBA
http://www.white-shepherd.szm.com/
BIEWER CLUB SLOVAKIA
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
02.05.2015
Špeciálna výstava CAC
BORINKA
15.08.2015
Špeciálna výstava
VRBOVÉ
september 2015 Klubová výstava CAC
http://www.biewer.sk/
BICHON CLUB SLOVAKIA
21.03.2015
Klubová výstava CAC
22.03.2015
Špeciálna výstava
12.09.2015
Špeciálna výstava CAC
13.09.2015
Špeciálna výstava
http://www.bichonklub.sk/
BULLDOG A MOPS KLUB
BORINKA
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
SVÄTÝ JUR
SVÄTÝ JUR
zatiaľ neurčené
zatiaľ neurčené
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
11.04.2015
Špeciálna výstava CAC
BUDČA
15.08.2015
Klubová výstava
BUDČA
17.10.2015
Špeciálna výstava CAC
ZÁVADKA N.HRONOM
http://www.bulldogamopsklub.sk
DOBERMAN KLUB SR
24.05.2015
Klubová výstava CAC
KAMENNÝ MLYN
16.08.2015
Špeciálna výstava CAC
LIPTOVSKÁ SIELNICA
http://www.dobermann.sk/klub
KLUB CANE CORSO A DOGO CANARIO
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
21.06.2015
EPEIROS CUP / Špeciálna výstava CAC
ŠOPORŇA
12.09.2015
Klubová výstava CAC
VRÚTKY
http://www.canecorsoklub.sk/
KLUB CHOVATEĽOV A PRIATEĽOV NEMECKÝCH DÔG
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
16.05.2015
Špeciálna výstava CAC
BOJNÁ
19.09.2015
Klubová výstava CAC
NITRIANSKE RUDNO
http://www.nemecka-doga.sk/
Únia kynologických klubov - Chovateľské kluby
KLUB CHOVATEĽOV AMERICKÝCH AKÍT
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
19.04.2015
Špeciálna výstava CAC
BELADICE
19.09.2015
Klubová výstava CAC
MALÝ LAPÁŠ
http://www.americanakita.sk/
KLUB CHOVATEĽOV ČÍNSKYCH CHOCHOLATÝCH PSOV
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
14.03.2015
Klubová výstava CAC
BERNOLÁKOVO
15.11.2015
Špeciálna výstava CAC
BERNOLÁKOVO
http://www.cinskychocholatypes.sk/
KLUB CHOVATEĽOV ČIVÁV A PAPILLÓNOV
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
21.02.2015
Špeciálna výstava CAC
URMINCE
13.06.2015
Špeciálna výstava
LEVICE
03.10.2015
Klubová výstava CAC
KOŠICE
http://www.civavapapillon.sk/
KLUB CHOVATEĽOV FLÁMSKEHO BOUVIERA
27.11..2015
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
MALÝ LAPÁŠ
Klubová špeciálna výstava CAC
http://www.kchfb.wbl.sk/
KLUB CHOVATEĽOV CHOW-CHOW
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
02.05.2015
Klubová výstava CAC
MALÝ LAPÁŠ
21.06.2015
EPEIROS CUP / Špeciálna výstava CAC
ŠOPORŇA
http://www.chow-chow.webnode.sk/
KLUB CHOVATEĽOV CHRTOV - 35.výročie založenia klubu
21.02.2015
Špeciálna výstava CAC
BRATISLAVA
27.06.2015
Výročná špeciálna výstava CAC
JASENIE
23.10.2015
Klubová výstava CAC
BRATISLAVA
http://www.netspace.sk/chrty/
KLUB CHOVATEĽOV KÓLIÍ A ŠELTIÍ
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
11.04.2015
Klubová výstava CAC
LUČENEC
20.09.2015
Špeciálna výstava CAC
PREŠOV
http://www.koliaklub.sk/
KLUB CHOVATEĽOV MAĎARSKÝCH PASTIERSKYCH PLEMIENDOGSHOW
PSOV
S
25.07.2015
Klubová špeciálna výstava CAC
http://www.hungariandogs.eu/
L
O
V
A
K
I
A
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
POVODA
Únia kynologických klubov - Chovateľské kluby
KLUB CHOVATEĽOV MÁLOPOČETNÝCH PLEMIEN PSOV
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
03.05.2015
Klubová výstava CAC
ALEKŠINCE
13.09.2015
Špeciálna výstava CAC
JASENIE
http://www.kchmpp.sk/
KLUB CHOVATEĽOV PLEMENA BRADÁČ
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
30.05.2015
Špeciálna výstava CAC
JASENIE
23.10.2015
Klubová výstava CAC
BRATISLAVA
http://bradac-klub.webnode.sk/
KLUB CHOVATEĽOV PLEMENA JUHORUSKÝ OVČIAK
03.07.2015
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
PODHRABINA
Klubová špeciálna výstava CAC
http://www.podhrabina.sk/dogs.html
KLUB CHOVATEĽOV SVÄTOBERNARDSKÝCH PSOV
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
11.04.2015
Špeciálna výstava CAC
DONOVALY
29.08.2015
Klubová výstava CAC
zatiaľ neurčené
http://www.bernardin.sk/
KLUB CHOVATEĽOV TIBETSKÝCH PLEMIEN
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
02.05.2015
Klubová výstava CAC
ALEKŠINCE
12.09.2015
Špeciálna výstava CAC
JASENIE
http://www.ktp-sk.sk/
PINČ KLUB SLOVAKIA
25.07.2015
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
POVODA
Klubová špeciálna výstava CAC
http://www.pincklubslovakia.sk/
RTW KLUB SLOVENSKA
21.06.2015
EPEIROS CUP / Klubová výstava CAC
ŠOPORŇA
okt.-nov. 2015
Špeciálna výstava CAC
zatiaľ neurčené
www.rtw-klub.sk/
SAMOJED KLUB SLOVENSKO
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
01.05.2015
Špeciálna výstava CAC
SKALICA
15.08.2015
Špeciálna výstava
VRBOVÉ
02.05.2015
Klubová výstava CAC
SKALICA
http://www.samojed-klub.sk/
Únia kynologických klubov - Chovateľské kluby
SHAR-PEI CLUB
21.06.2015
EPEIROS CUP / Klubová výstava CAC
ŠOPORŇA
23.10.2015
Špeciálna výstava CAC
BRATISLAVA
http://www.shar-peiclub.eu/
SLOVAKIA MOLOSS KLUB
02.05.2015
Špeciálna výstava CAC
NENINCE
12.09.2015
Klubová výstava CAC
KAMENNÝ MLYN
http://www.molossclub.sk/
SLOVENSKÝ BEAUCERON KLUB
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
25.04.2015
Klubová výstava CAC
NITRA
06.09.2015
Špeciálna výstava CAC
NITRA
http://www.beauceron.wbl.sk/
SLOVENSKÝ BOXER KLUB
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
13.06.2015
Klubová výstava CAC
POĽNÝ KESOV
13.06.2015
Boxer Night Gala Show
POĽNÝ KESOV
05.09.2015
Špeciálna výročná výstava CAC
BOJNICE
06.09.2015
3. Winner Show
BOJNICE
http://www.boxerklub.sk/
SLOVENSKÝ HOVAWART KLUB
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
02.05.2015
Klubová výstava CAC
PODSKALIE
29.08.2015
Špeciálna výstava CAC
STARÁ MYJAVA
http://www.hovawart-klub.sk/
SLOVENSKÝ KLUB ÁZIJSKÝCH A RUSKÝCH OVČIAKOV
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
25.04.2015
Špeciálna výstava CAC
NOVÝ TEKOV
19.09.2015
Klubová výstava CAC
NOVÝ TEKOV
http://www.skaaro.sk/
SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV PLEMENA BELGICKÝ OVČIAK
18.04.2015
Klubová výstava CAC
MALÝ LAPÁŠ
27.11.2015
Špeciálna výstava CAC
MALÝ LAPÁŠ
http://www.belgickyovciak.sk/
SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV A PRIATEĽOV ČIERNEHO RUSKÉHO TERIÉRA
02.05.2015
Klubová výstava CAC
MODRA
sept.-nov. 2015
Špeciálna výstava
zatiaľ neurčené
http://www.blackterrier.sk/
Únia kynologických klubov - Chovateľské kluby
SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV PUDLOV
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
27.06.2015
Klubová výstava CAC
KAMENNÝ MLYN
28.06.2015
Špeciálna výstava CAC
KAMENNÝ MLYN
http://www.pudelklub.sk
SLOVENSKÝ KLUB MALTÉZSKYCH PSÍKOV
23.05.2015
Špeciálna výstava CAC
zatiaľ neurčené
10.10.2015
Klubová výstava CAC
zatiaľ neurčené
http://www.slovakmalteseclub.sk/
SLOVENSKÝ KLUB SEVERSKÝCH A JAPONSKÝCH PLEMIEN
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
11.04.2015
Klubová výstava CAC
zatiaľ neurčené
17.10.2015
Špeciálna výstava CAC
zatiaľ neurčené
http://www.huskyslovakia.sk/
SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV ŠPICOVITYCH PLEMIEN PSOV
11.04.2015
Špeciálna výstava CAC
NEDANOVCE
18.10.2015
Klubová výstava CAC
NEDANOVCE
http://www.spic-skch.sk/
SLOVENSKÝ KLUB ŠVAJČIARSKYCH SALAŠNÍCKYCH PSOV
23.05.2015
Klubová výstava CAC
VEĽKÝ MEDER
03.10.2015
Špeciálna výstava CAC
CHVOJNICA
http://www.skssp.eu/
SLOVENSKÝ LEONBERGER KLUB
16.05.2015
Klubová výstava CAC
JASENIE
12.09.2015
Špeciálna výstava CAC
zatiaľ neurčené
http://www.leonberger.sk/
SLOVENSKÝ NEWFOUNDLANDSKÝ KLUB
18.04.2015
Klubová výstava CAC
KAMENNÝ MLYN
05.09.2015
Špeciálna výstava CAC
KAMENNÝ MLYN
http://www.newfoundland-sk.com/
ŠARPLANINAC KLUB SLOVENSKO
25.07.2015
Klubová špeciálna výstava CAC
POVODA
http://www.sarplaninac-club.sk/
WELSH CORGI CLUB SLOVAKIA
Klubová špeciálna výstava CAC
http://www.welshcorgi-club-slovakia.sk/
HURBANOVO
Únia kynologických klubov
Furmanská 9
841 03 Bratislava
www.unkk.sk
e-mail: [email protected]
DOGSHOW
DOGSHOW
S
L
O
V
A
K
I
A
S
L
O
V
A
K
I
A
aktualizované 21.01.2015
Download

VÝSTAVNÝ KALENDÁR 2015 ÚNIA KYNOLOGICKÝCH