Frekvenčné meniče a sofštartéry
Produktové portfólio
Obsah
●
Sofštartéry
● Frekvenčné meniče
● VN menič ATV1200
● Záver (diskusia)
Schneider Electric - Division - Name – Date
2
Riadenie otáčok a momentu
● Sofštartéry
a frekvenčné meniče > 0,18 kW – 2400 kW
» Altistart
» Altivar
Schneider Electric - Division - Name – Date
3
Sofštartéry Altistar 01> 0,37 – 15kW
ATS01N1
0.37 to 5.5 kW
 Malé kompresory,
čerpadlá, ventilátory
 Dopravníky, auto. dvere
 Práčky, umývačky...
ATS01N2
0.75 to 15 kW
ATS01N2 + TeSys U
0.75 to 15 kW
 Väčšie pumpy
 Dopravníky
 Umývacie linky
• Čas rozbehu / dobehu 1 – 25s, max. počet cyklov 360s/hod, IP20
Schneider Electric - Division - Name – Date
4
Sofštartér Altistar 22 > 4 – 400kW
Zameraný na úsporu a bezpečnosť vašich aplikácií
● Redukcia prevádzkových nákladov
● Jednoduché káblovanie
● Chráni elektrickú inštaláciu
Redukcia
času 50%
kabeláže
● Úspora priestoru
● Integrovaný by-pas a ochranné
funkcie
Schneider Electric - Division - Name – Date
5
Sofštartér Altistar 22
● Aplikácie s riadeným rozbehom a
zastavením 3f. asynchrónnych motorov
● Čerpadlá
● Ventilátory
● Kompresory
Schneider Electric - Division - Name – Date
6
Sofštartéry Altistar 48 > 4 – 630kW (50/60Hz, 17 – 1200A)
● Určený pre stroje vyžadujúce precízne riadenie
rozbehu a dobehu vďaka patentovanému SE „TCS“
momentovému riadeniu
● Jednoduchá inštalácia
● Záťaž štandard do 3,5xIn, a ťažká do5xIn
● Momentové riadenie bez spätnej väzby
● Plynulý rozbeh, predídeme preťaženiu reťazových
pohonov a preklzávanie pásov
● Skrátenie času brzdenia dynamickým brzdením
● Zabudovaný Modbus + voliteľná komunikácia cez
prevodníky (Ethernet, Profibus DP, CANopen, Devicenet ...)
● Čerpadlá, ventilátory a ťažko sa rozbiehajúce stroje, kompresory, drviče,
dopravníky, píly...
Schneider Electric - Division - Name – Date
7
Frekvenčné meniče
Schneider Electric - Division - Name – Date
8
Altivar 12: > 0,18 – 2,2 kW
malý, všestranný a výkonný
• Malý: jednoducho integrovateľný
• Jeden z najmenších meničov na trhu s
integrovaným EMC filtrom (kategória C1) a
integrovaným Modbus-om
• Diskrétny
• Nízke rušenie okolia
• Intuitívny
• Nový HMI panel s lokálnym riadením
• Štruktúrované užívateľsky prispôsobené
nastavenie
• Číselné označenie
• Spoľahlivý: kvalita testovaná časom
• Prvky navrhnuté v posledných 10-tich rokoch
• Pripravený aj na najnáročnejšie podmienky
• Výkonný: aj bez nastavovania
• Pripravenosť na množstvo aplikácií
prostredníctvom továrenského nastavenia
• Vylepšené profily riadenia motora
• Konfigurácia v balení bez napájania
Schneider Electric - Division - Name – Date
9
Stroje pre potr.priemysel
Čerpadlá integrované v
strojoch a zariadeniach
Špeciálne stroje
Fitnes
Špeciálne stroje
Schneider Electric - Division - Name – Date
11
Altivar 312 > 0,18 - 15kW do 600V 3f.
Zameraný na jednoduché užívateľské prostredie
● Rozšírená komunikácia:
● CANopen Daisy Chain, DeviceNet, ProfibusDP
● Jednoduché užívateľské rozhranie:
● Konfigurovateľné prostredníctvom mobilného telefónu
(Bluetooth®)
● Intuitívna navigácia (použitím grafického zobrazovacieho
terminálu)
● Lokálne riadenie na čele panelu
● Množstvo aplikačno-špecifických funkcií
● Automatické nastavenie meniča na optimálne
parametre pohonu
Schneider Electric - Division - Name – Date
12
ATV 312 :
zosilnenie vlastností pre priemyselné stroje
● Aplikačne orientované
funkcie pre všetky typy strojov
●
●
●
●
Dopravníky
Balenie a baličky
Špeciálne stroje
Čerpadlá a ventilátory
Schneider Electric - Division - Name – Date
13
Altivar 32 > 0,18 - 15kW do 480V 3f.
• Určený pre reguláciu otáčok ASM a SSM bez SV
• Regulácia rýchlosti V/f, vektorové riadenie momentu, kvadratické
riadenie čerpadiel a ventilátorov
• Autotuning, Integ. EMC filter C2
• Integrovaná jednoduchá ATV logika – Zelio Logic
• Krátkodobé preťaženie až 200%xMn
• Max. prúdové preťaženie do 150% In počas 60s
• Atex certifikát
• Komunikačné otvorený cez karty – integ. Modbus, CANopen
Bluetooth
• Bezpečnostné funkcie ako štandard – S STO, S SLS, SDI, SS1
Schneider Electric - Division - Name – Date
14
Priorita zameraná na komfort a efektívnosť
●
Rýchle, jednoduché zapojenie
Schéma zapojenia na vnútornej strane
● Rýchla inštalácia vďaka
modularite meniča
komunikačné moduly v tvare
kazety sa vkladajú do meniča
Schneider Electric - Division - Name – Date
15
Komunikácia
● zabudovaný Bluetooth®
na konfiguráciu cez mobilný
telefón alebo počítač
● komunikácia Modbus a
CANopen zabudovaná v meniči
Rozšíriteľné komunikačné moduly:
Profinet
Profibus DP
Ethercat
Ethernet IP
Schneider Electric - Division - Name – Date
16
Altivar 32 – Viac ako 150 integrovaných aplikačno –
špecifických funkcií
● Spracovanie kovov
● Ohýbanie, zváranie, rezanie.
● Textil
● Spracovanie dreva
● Výťahové aplikácie
Manipulácia
Balenie
Preprava
materiálu
Plnenie materiálu
● Dopravníky, úložné a vyhľadávacie
systémy, manipulácia strojov
● Balenie
● Jednoduché stroje
● Posúvanie reklamných panelov,
automatické dvere a iné.
Schneider Electric - Division - Name – Date
17
Iba jedna softvérová platforma
na programovanie a nastavenie vašich strojov
● SoMove
● Softvér na nastavenie spúšťania motorov TeSys, Altistart,
Altivar a Lexium.
● SoMove® Mobile (Bluetooth)
● Vybrané parametre
Schneider Electric - Division - Name – Date
18
BMP Motory - Energy Efficiency
Triedy účinnosti (ČSN EN 60034-30):
IE1 – standardní (Standard)
IE2 – zvýšená (High)
IE3 – vysoká (Premium)
IE4 – velmi vysoká (Super premium)
BMP Motor
IE3
IE2
Schneider Electric - Division - Name – Date
19
Altivar 61
> 0,37 - 2400kW do 690V 3f.
• Vysoko výkonný menič navrhnutý pre šetrenie energie a výkonu
čerpadiel a ventilátorov s kvadratickým momentom
• Integrované funkcie pre čerpadlá a ventilátory
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Momentové riadenie s a bez SV
Autotuning, Integ. EMC filter C2, IP20 a IP54
Preťažitelnosť 130% x Mn počas 60s
Brzdenie 30% x Mn štandardne
Max. prúdové preťaženie do 120% x In počas 60s
Pracovná frekvencia od 0,5 – 50Hz (do 37kW až 599Hz)
Zabudovaný Modbus, CANopen
Komunikačné otvorený cez príd. komunikačné karty
„Multi-pump“ karta kaskádového spúšťania čerpadiel
Karty rozšírených I/O, Programovateľná karta (CI)
Schneider Electric - Division - Name – Date
20
Altivar 71 > 0,37 - 2000kW do 690V 3f.
• Menič navrhnutý na použitie v najnáročnejších pohonárskych
aplikáciách do výkonu až 500kW pre 480V, 50Hz
• Patrí k špičke VSD - viac ako 150 integrovaných funkcií
• Momentové riadenie ASM s aj bez SV
• Regulácia rýchlosti, alebo momentu s vektorovým
riadením aj pri veľmi malých otáčkach ASM
• Riadenie momentu na základe hmotnosti bremena
• Momentové riadenie SM bez SV
• Možnosť riadenia pri nulových otáčkach a riadenie
SM bez SV
• ECO dizajn - 90% materiálu je recyklovateľných, kompatibilný
s RoHS
Schneider Electric - Division - Name – Date
22
Altivar 71
• Viac výkonu
• Brzdenie 30%xMn štandardne, 150% s Rb
• Preťažitelnosť 190%xMn počas 60s, 220%Mn počas 2s
• Max. prúdové preťaženie 150%xIn za 60s, 165% za 2s
● Viac flexibilný a komunikatívny
• Multifunkčný displej, SoMove, rôzne komunikácie
• Karty rozšírených I/O, Programovateľná karta (CI)
• Viac robustnosti
• Doplnkové EMC filtre triedy B pre IP21 (A ako štandard)
● Prelakované prevedenie do agresívnych prostredí
● Aj v prevedení IP54, Atex (výbušné prostredie)
● Široké spektrum príslušenstva – filtre, rezistory, atď.
Schneider Electric - Division - Name – Date
23
ATV71: funkcie pre každý typ aplikácie
Schneider Electric - Division - Name – Date
24
EE – vysoko účinné chladenie vodou
ATV 61/71 Q
Schneider Electric - Division - Name – Date
25
Frekvenčné meniče Altivar 61 a 71
● komunikácie:
• VW3A3311 Fipio
● VW3A3312 LonWorks
• VW3A3303 Uni-Telway/Modbus
● VW3A3315 BACnet
• VW3A3302 Modbus +
● VW3A3313 Metasys N2
• VW3A3304 Interbus-S
● VW3A3314 Apogee FLN
• VW3A3307S371 Profibus DP V1
• VW3A3310D Modbus TCP Daisy Chain
• VW3A3309 DeviceNet
• VW3A3316 Ethernet IP Daisy Chain
• VW3A3317 CC link
• VW3A33xx Powerlink (2011)
• VW3A33yy Profinet (2011)
Schneider Electric - Division - Name – Date
26
FM s nízkým podielom generovania
harmonických do siete
Altivar 71 Plus
Nabídka:
● LH menič od 55 do 630kW
“ATV61 / 71EXC●●●N4H”
● 400V, 50/60Hz
● Krytie IP23 alebo IP54
Schneider Electric - Division - Name – Date
27
VN frekvenčný menič Altivar 1200
Leader & Harvest Electric Technologies Co. Ltd. - Beiging
•
•
•
•
•
•
Napäťové hladiny do 11 kV
Výkony: do 18 MW
Vzduchom chladené
Kompletné dodávky vrátane trafa a motora
Obmedzenie harmonických - THDi podľa IEEE 519
Multihladinový striedač – nie je potreba motorový dU/dt filter
I a U - vstup
I a U - výstup
Schneider Electric - Division - Name – Date
28
Schneider Electric - Division - Name – Date
29
Nadštandardná seismická odolnosť
• Testovanie pre JEDU / JETE – rázy a vibrácie – VTÚPV Vyškov:
• V 3 osách – X, Y, Z
• Spektrum 0,1 až 50 Hz
• Preťaženie 10 g
• ATS22, ATV32, ATV61, ATV71
Schneider Electric - Division - Name – Date
30
Regulácia asynchronných motorov v prostredí
SNV - ATEX
Certifikát FTZÚ:
>Frekvenčný menič Altivar 32, 61, 71
Schneider Electric - Division - Name – Date
31
Maximum z Vašej energie
Ďakujeme za pozornosť!
Download

Frekvenčné meniče a softštartéry