MB.Kovanie
Tesnenie drevených okien a dverí Trelleborg DIPRO
Dipro L 3000 okenné tesnenie 12 mm presah
dvojkomponentné (penové) tesnenie TwinTec Foam
kód
typ
farba brutto
SDT300003 L3000 béžová 0,63
SDT300004 L3000 hnedá
0,63
SDT300099 L3000 biela
0,63
Dipro L 6000 okenné tesnenie 12 mm presah
tesnenie TwinTec Gold
kód
typ
farba brutto
SDT600003 L6000 béžová 0,67
SDT600004 L6000 hnedá
0,67
SDT600099 L6000 biela
0,67
Dipro L 7001 zrazové tesnenie 2-krídlových okien 12 mm presah
kód
typ
farba brutto
SDT700103 L7001 béžová 0,63
SDT700104 L7001 hnedá
0,63
SDT700199 L7001 biela
0,63
Dipro L 7002 zrazové tesnenie 2-krídlových okien 19 mm presah
kód
typ
farba brutto
SDT700203 L7002 béžová 0,63
SDT700204 L7002 hnedá
0,63
SDT700299 L7002 biela
0,63
Dipro SKS 600
štulpová koncovka
pre 2 kr. okna
kód
typ
SDSK6003R;L SDSK600
SDSK6004R;L SDSK600
SDSK6099R;L SDSK600
ľavá
strana 162
pravá
farba
béžová
hnedá
biela
brutto
0,27
0,27
0,27
MB.Kovanie
Tesnenie drevených okien a dverí Trelleborg DIPRO
Dipro L 6010 prídavné naliehavkové tesnenie okien 10 mm presah
kód
typ
farba brutto
SDT601003 L6010 béžová 0,62
SDT601004 L6010 hnedá
0,62
SDT601099 L6010 biela
0,62
tesnenie TwinTec Gold
Dipro L 2110 prídavné naliehavkové tesnenie okien 10 mm presah
kód
typ
farba brutto
SDT211003 L2110 béžová 0,71
SDT211004 L2110 hnedá
0,71
SDT211099 L2110 biela
0,71
dvojkomponentné tesnenie TwinTec Foam
Dipro L 2020 prídavné naliehavkové tesnenie okien 7,5 mm presah
kód
typ
farba brutto
SDT202003 L2020 béžová 0,39
SDT202004 L2020 hnedá
0,39
SDT202099 L2020 biela
0,39
dvojkomponentné tesnenie TwinTec Foam
Dipro L 7006 zasklievací profil čierny
kód
typ
SDT700606 L7006
farba
čierna
brutto
0,45
Dipro K 5286 okenné tesnenie 12 mm presah
kód
SDT528603
SDT528604
SDT528699
typ
K 5286
K 5286
K 5286
farba
béžová
hnedá
biela
brutto
0,41
0,41
0,41
strana 163
MB.Kovanie
Tesnenie drevených okien a dverí Trelleborg DIPRO
Dipro SH 112 dverové tesnenie 12 mm presah
kód
typ
farba brutto
SDT011203 SH 112 béžová 1,16
SDT011204 SH 112 hnedá
1,16
SDT011299 SH 112
biela
1,16
pre vysoké tolerancie
Dipro SH 115 dverové tesnenie 15 mm presah
kód
typ
farba brutto
SDT011503 SH 115 béžová 0,89
SDT011504 SH 115 hnedá
0,89
SDT011599 SH 115
biela
0,89
pre vysoké tolerancie
Dipro SH 118 dverové tesnenie 18 mm presah
kód
typ
farba brutto
SDT011803 SH 118 béžová 0,97
SDT011804 SH 118 hnedá
0,97
SDT011899 SH 118
biela
0,97
pre vysoké tolerancie
Nožnice na tesnenie DSV 1521
kód
SVD1521
SVD1521P
SVD1521N
SVD1521K
strana 164
typ
DSV 1521
DSV 1527
DSV 1525
DSV 1526
popis
nožnice na tesnenie
náhradná podložka strihu
náhradné nože
vodiace koliesko
brutto
255,63
37,06
8,44
22,25
MB.Kovanie
Tesnenie drevených okien a dverí Trelleborg DIPRO
Dipro L 3001 interiérové dverové tesnenie pre obložkové zárubne
pre klasické laky
kód
SDT300100
SDT300103
SDT300104
SDT300106
SDT300199
typ
farba
brutto
L 3001 transparent 0,38
L 3001
béžová
0,38
L 3001
hnedá
0,38
L 3001
čierna
0,38
L 3001
biela
0,38
Dipro L 3002 inter. dverové tesnenie PVC pre obložkové zárubne
pre klasické laky
kód
SDT300200
SDT300203
SDT300204
SDT300206
SDT300299
typ
farba
brutto
L 3002 transparent 0,39
L 3002
béžová
0,39
L 3002
hnedá
0,39
L 3002
čierna
0,39
L 3002
biela
0,39
Dipro L 8002 interiér. dverové tesnenie TPE pre obložkové zárubne
kód
SDT800203
SDT800204
SDT800206
SDT800299
typ
L 8002
L 8002
L 8002
L 8002
farba
béžová
hnedá
čierna
biela
brutto
0,50
0,50
0,50
0,50
pre vodouriediteľné laky
Deventer S 6577 interiérové dverové tesnenie pre bezfalcové dvere
kód
SV657703
SV657704
SV657799
typ
S6577
S6577
S6577
farba
béžová
hnedá
biela
brutto
0,56
0,56
0,56
Dipro K 3231 interiérové dverové tesnenie pre obložkové zárubne
kód
SDT323103
SDT323104
SDT323106
SDT323199
typ
K 3231
K 3231
K 3231
K 3231
farba
béžová
hnedá
čierna
biela
brutto
0,37
0,37
0,37
0,37
pre klasické laky
strana 165
MB.Kovanie
Tesnenie drevených okien a dverí SCHLEGEL
Tesnenie s penovou výplňou.
QL-3053 krídlové tesnenie Q-lon
kód
farba
SQS305303 béžová
SQS305304 hnedá
SQS305399 biela
brutto
0,51
0,51
0,51
QL-3034 presahové tesnenie Q-lon
kód
farba
SQS303403 béžová
SQS303404 hnedá
SQS303499 biela
brutto
0,35
0,35
0,35
QL-3050 dverové tesnenie 18 mm Q-lon
kód
farba
SQS305004 hnedá
SQS305099 biela
brutto
1,44
1,44
Lozaron DX 1362 – štulpové tesnenie
kód
SLS136203
SLS136204
SLS136206
SLS136299
typ
DX1362
DX1362
DX1362
DX1362
farba
béžová
hnedá
čierna
biela
brutto
0,63
0,63
0,63
0,63
Lozaron MIS 9185 – ukončenie štulpového tesnenia
kód
SLS918503
SLS918504
SLS918506
SLS918599
strana 166
typ
9185
9185
9185
9185
farba
béžová
hnedá
čierna
biela
brutto
0,20
0,20
0,20
0,20
Download

Tesnenie drevených okien a dverí Trelleborg DIPRO