zasúvacia skriňa sára 2700
Výber modulov
zasúvacia
skriňa SARA - 2700
2790x670x2160, skriňa s posuvnými dverami
DT
DT
D
2160
DT
DT
90
90
D
les
k
les
DT
DT
k
DT
D
dvere F-1
dvere A
dvere A-1
2790x2160
2790x2160
les
DT
zrk
k
zrk
dvere F-2
2790x2160
zrk
ad
lo
DT
D
zrk
ad
lo
2790x2160
D
D
DT
D
les
k
D
k
dvere C-1
zrkadlo je delené na 3 časti
2790x2160
CELOŽIVOTNÁ
GARANCIA
KVALITY
D
les
zrkadlo A-1, A-2
dvere A-2
ad
ad
les
lo
DT
k
dvere C-2
2790x2160
2790x2160
les
D
DT
k
zasúvacia skriňa Sara - 2700, dvere G1, obloženie 270/68
2790x670x2160
Dekor: bardolino čoko- jasmín lesk
D
k
obloženie v hrúbke materiálu 38 mm
D
Výstuha 90-22
priečka s tromi
policami do
SARA - 2700
lo
zrkadlo F-1, F-2
zrkadlo je delené na 2 časti
dvere G-1
2790x2160
CELOŽIVOTNÁ
GARANCIA
KVALITY
DT
DT
zrk
DT
D
D
DT
les
D
D
DT
zrk
k
DT
D
DT
zrk
D
D
75
dvere A-1
dvere A
75
1516x2000
1516x2000
Kontajner H
600x530x506
3 zásuvky do skriňe
SARA - 1500, SARA - 2000
SARA 2700
zasúvacia
skriňa VERA - 2000
2016x670x2000
ad
ad
ad
DT
lo
DT
DT
lo
DT
lo
zrkadlo A-1, A-2
1516x2000
zrkadlo je delené na 3 časti
DT
D
les
D
D
zrk
k
zrk
ad
D
D
zrk
les
k
D
lo
ad
DT
zrk
lo
ad
lo
ad
dvere C-2
dvere C-1
1516x2000
1516x2000
korpus - hrúbka materiálu 16 mm
lo
zrkadlo C-1, C-2
zrkadlo je delené na 4 časti
Hettich systém s dojazdom
skriňa s posuvnými dverami
2000
Slovenský nábytok
so spoľahlivým kovaním
10
CELOŽIVOTNÁ
GARANCIA
KVALITY
D
0
D
DT
DT
DT
DT
D
D
0
10
DT
DT
D
D
dvere A
dvere A-1
2016x2000
2016x2000
DT
D
zrk
les
k
DT
D
zrk
dvere A-2
2016x2000
ad
ad
biela
cream
tabacco
slivka
gaštan
dub
hacienda white white
D
DT
D
les
k
zrk
D
DT
D
zrk
les
k
zrk
DT
DT
ad
D
lo
zrkadlo A-1, A-2
zrkadlo je delené na 3 časti
dvere C-1
dvere C-2
2016x2000
2016x2000
predné plochy DTD SARA, VERA
bardolino
bardolino čoko
cream
zrk
D
DT
lo
farebné vyhotovenia: korpus, predné plochy DTD SARA, VERA
orech
DT
lo
je v bielom dekore.
zasúvacia skriňa vera
dvere A-2
zrk
vybavenie skríň
Obloženie 270/20
SARA - 2700
korpus - hrúbka materiálu 16 mm
D
DT
Vnútorné a voľne dokúpené
2790x2160
1516x670x2000
skriňa s posuvnými dverami
Slovenský nábytok
so spoľahlivým kovaním
Police 90-22
3 ks do skriňe
SARA - 2700
dvere G-2
zasúvacia skriňa VERA - 1500
2000
DT
DT
DOPLNKY
k
D
D
les
k
D
skrine s
integrov
aným tl
mením
Slovenský nábytok
so spoľahlivým kovaním
2000 mm
les
DT
DT
DT
D
D
zrk
ad
lo
les
D
D
DT
D
DT
D
DT
DT
90
korpus - hrúbka materiálu 22 mm
beige
mokka ST 26
white
ad
lo
ad
lo
ad
lo
ad
lo
zrkadlo C-1, C-2
zrkadlo je delené na 4 časti
predné plochy lesk
jasmín
biela
2016 m
Výstuha 75-16
m
priečka s tromi zasúvacia skriňa VERA - 2000, dvere A1
2016x670x2000
policami do skrine Dekor: bardolino-white
VERA - 1500
Police 75-16
3 ks do skriňe
VERA - 1500
Výstuha 100-16
priečka s tromi
Police 100-16
Kontajner H
policami do
3 ks do skriňe
600x530x506
skrine VERA - 2000
VERA - 2000
3 zásuvky do skriňe
VERA - 1500, VERA - 2000
farebné vyhotovenia: obloženie SARA, obloženie v hrúbke materiálu 38 mm
biela
dub
cream
white
bardolino
cortina grey dub star
- vysoký lesk
cortina grey mali wenge black
dub schwarz bardolino brown dub star
stone grey ST 26 jasmín ST 26 white ST 26
bardolino čoko hacienda white tabacco
black
dub schwarz bardolino brown
Download

zasúvacia skriňa sára 2700 zasúvacia skriňa vera