Dvere Eclisse
Posuvné dvere
Zárubne
Kovania
ww w.eclisse.sk
Vďaka dlhoročným skúsenostiam a
neustálemu vývoju výrobnej technológie
je Eclisse lídrom na trhu so stavebnými
puzdrami pre dvere zasúvajúce sa do
steny.
Eclisse reaguje na požiadavky svojich
zákazníkov a zaraďuje do svojej ponuky
aj dvere, zárubne a kovania.
Tieto nové produkty znamenajú
skompletizovanie ponuky Eclisse a
prispejú k úspešnej realizácii systému
posuvu dverí do steny.
2
Obsah
POSUVNÉ DVERE
Posuvné dvere - rovné
4
Posuvno-zalamovacie dvere
6
Posuvné dvere - oblúkové
8
Zárubne a krycie obložky
10
Kovania a zámky
12
POSUVNÉ DVERE - SKLO+HLINÍK
Posuvné dvere - sklo+hliník
14
Model MARTE
16
Model VENERE
16
Madlá a zámky
17
Poznámky
17
POSUVNÉ DVERE - CELOSKLENENÉ
Posuvné dvere - celosklenené
18
Madlá
32
Zámka pre celosklenené dvere
32
Montážne svorky
32
Zárubne
33
www.eclisse.sk
3
POSUVNÉ DVERE - ROVNÉ
LAMINÁT
Laminát je absolútne trvácny a spoľahlivý
materiál, ktorý nepodlieha deformáciám a je
odolný voči rôznym druhom záťaže. Navyše
je elegantný a vkusný, ponúka dokonalé
spracovanie a stálosť dizajnu a farieb.
Dverné krídla sú 2110mm vysoké a ich
obvodový rám je vyrobený z vysušeného
jedľového dreva bez hrčí. V hornej časti je
rám zdvojený pre prípad potreby skrátenia
výšky na 2010mm.
Vnútornú štruktúru tvorí plástový kartón
s protiplesňovou úpravou a dve platne zo
4mm hrubej MDF dosky, ktorá je z obidvoch
strán pokrytá 0,4mm hrubým laminátom.
POLOTOVAR ORECH TANGANIKA
Dverné krídla sú 40mm hrubé a 2110mm vysoké. Rám z jedľového dreva je v hornej časti zdvojený pre prípad potreby
skrátenia na 2010mm. Vnútornú štruktúru tvorí plástový kartón s protiplesňovou úpravou a dve platne zo 4mm hrubej
MDF dosky, ktorá je z obidvoch strán pokrytá surovou dyhou z orecha tanganika.
ŠKÁLA PUZDIER PRE ROVNÉ POSUVNÉ DVERE
Eclisse JEDNOKRÍDLOVÉ
Eclisse DVOJKRÍDLOVÉ
Eclisse LUCE jednokrídlové
Eclisse LUCE dvojkrídlové
Eclisse ZÁKRYT
Bohatá škála puzdier
obsahujúca aj
exkluzívne modely
ponúka riešenie pre
ušetrenie priestoru
a dizajn ideálny pre
každý interiér.
Eclisse SYNTESIS jednokrídlové
Eclisse SYNTESIS dvojkrídlové
Eclisse TELESKOPICKÉ
LIŠTA “PROFIL SECURITY”
10.3
17
Hliníková lišta sa vkladá do drážky vyfrézovanej
v spodnej časti dverného krídla. Zlepšuje
plynulosť posuvu dverného krídla, zvyšuje
odolnosť proti opotrebovaniu a ochranu
proti deformáciám spôsobeným vlhkosťou.
 Je súčasťou dodávky dverí v prevedení
polotovar orech tanganika
 Odporúčané pre všetky modely
4
9.7
Eclisse TELESKOPICKÉ dvojité
Povrchové úpravy a odtiene
1
2
3
POLOTOVAR:
1) orech tanganika
LAMINÁT:
2) biela ral 9010
3) čerešňa
4
4) orech svetlý
Rozmery dverného krídla
DVERNÝ PRIECHOD
H
HP
LP
(hr. 40 mm)
DVERNÉ KRÍDLO
LxH
LP
HP
600 x 2100 (2000)
635
2110 (2010)
700 x 2100 (2000)
735
2110 (2010)
800 x 2100 (2000)
835
2110 (2010)
900 x 2100 (2000)
935
2110 (2010)
1000 x 2100 (2000)
1035
2110 (2010)
5
5) orech tmavý
Poznámka
Puzdrá ECLISSE môžu byť
osadené štandardnými
posuvnými dverami,
ktoré sú na trhu.
Rozmery sú uvedené v mm.
L
MODEL SYNTESIS - charakteristika dverného krídla
40
20
200
20
Dverné krídlo pre puzdro
Syntesis musí mať v hornej
časti dve drážky tak, ako je
to zobrazené.
20
Rozmery dverného krídla
DVERNÝ OTVOR
H
HP
LP
(hr. 40 mm)
DVERNÉ KRÍDLO
AxH
LP
HP
680 x 2100 (2000)
715
2092 (1992)
780 x 2100 (2000)
815
2092 (1992)
880 x 2100 (2000)
915
2092 (1992)
980 x 2100 (2000)
1015
2092 (1992)
Poznámka
Rozmer “L” je čistý dverný
priechod. Odlišuje sa od
rozmeru “A” kvôli technickým
požiadavkám systému dverné krídlo musí 80mm
vyčnievať z puzdra.
Rozmery sú uvedené v mm.
L
A
Poznámka: puzdro Syntesis nie je možné osadiť celoskleneným dverným krídlom.
www.eclisse.sk
POSUVNÉ DVERE - ROVNÉ
Frézovanie dverného krídla a rozmery
5
POSUVNO-ZALAMOVACIE DVERE
POSUVNO-ZALAMOVACIE
DVERE PRE MODEL
NOVANTA
Polovica dverí sa zasúva do menšieho
puzdra a druhá polovica sa otvára ako
bežné dverné krídlo. Je to perfektné
riešenie pre maximálne využitie
nevyužitých priestorov. Dvere sa dajú
dokonale zladiť s jemným
a elegantným nábytkom.
Duté jadro dverí pozostáva z dvoch
platní, pokrytých laminátom alebo
poloupravenou dyhou z orecha
tanganika. Oceľové pánty, ktoré
spájajú obidva dverné panely sú
súčasťou dodávky.
PRÍKLADY POUŽITIA
Príklady s posuvno-zalamovacími dverami
Puzdro NOVANTA s posuvnozalamovacími dverami: zatiaľ
čo jedna časť dverí sa ukryje
v puzdre, druhá sa otvára
bežným spôsobom a ponúka
tak štandardný dverný priechod
pri limitujúcich priestorových
pomeroch.
Okrem toho zmenšená plocha
potrebná pre otváranie
dverného krídla umožňuje
výrazne lepšie využitie
priestoru v miestnosti.
LIŠTA “PROFIL SECURITY”
 Odporúčané pre všetky modely
6
10.3
17
Hliníková lišta sa vkladá do drážky vyfrézovanej
v spodnej časti dverného krídla. Zlepšuje
plynulosť posuvu dverného krídla, zvyšuje
odolnosť proti opotrebovaniu a ochranu
proti deformáciám spôsobeným vlhkosťou.
9.7
Príklady s bežnými otočnými dverami
Povrchové úpravy a odtiene
2
3
POLOTOVAR:
1) orech tanganika
LAMINÁT:
2) biela ral 9010
3) čerešňa
4
4) orech svetlý
5) orech tmavý
Rozmery dverného krídla
DVERNÝ PRIECHOD
H
HP
LP1
LP2
Poznámka
DVERNÉ KRÍDLO
VNÚTRI
LxH
LP1
LP2
HP
600 x 2100 (2000)
350
310
2110 (2010)
700 x 2100 (2000)
400
360
2110 (2010)
800 x 2100 (2000)
450
410
2110 (2010)
900 x 2100 (2000)
500
460
2110 (2010)
1000 x 2100 (2000)
550
510
2110 (2010)
L
5
SX
DX
VONKU
Špecifikujte smer otvárania
dverí.
Rozmery sú uvedené v mm.
UPLATNENIE PUZDRA NOVANTA
Komory, kúpeľne, chodby
“Tiež pre ušetrenie priestoru tam,
kde sa to zdalo nemožné.”
www.eclisse.sk
POSUVNO-ZALAMOVACIE DVERE
1
7
POSUVNÉ DVERE - OBLÚKOVÉ
OBLÚKOVÉ POSUVNÉ
DVERE PRE MODEL
CIRCULAR
Model Eclisse CIRCULAR ponúka
nové estetické riešenia pre interiérový
dizajn. Eclisse CIRCULAR je možné
elegantne a vkusne zladiť so
zariadením miestností.
Oblúkové 40mm hrubé posuvné
dvere majú jedľový spojený obvodový
rám. Vnútorná štruktúra pozostáva
z plástového kartónu s protiplesňovou
úpravou a dvoch 4mm hrubých MDF
platní, ktoré sú z vonkajších strán
pokryté drevenou dyhou podľa dreva
v ponuke: orech tanganika, mahagón,
dub, buk, orech tmavý a čerešňa.
Dvere sú dodávané ako polotovar,
pripravené na konečnú povrchovú
úpravu lakovaním. S dverami sa
dodáva aj zárubňa s krycími
obložkami pre hrúbku dokončenej
steny 125mm.
Poznámka: možnosť výroby atypických
rozmerov a polomerov.
Eclisse CIRCULAR jednokrídlové
Eclisse CIRCULAR dvojkrídlové
ODTIENE DREVA
1
2
3
4
6 ODTIEŇOV POLOTOVAROV:
1) orech tanganika
8
2) mahagón
3) dub
4) buk
5) orech tmavý
6) čerešňa
4
5
6
Rozmery puzdier
Eclisse CIRCULAR jednokrídlové
Eclisse CIRCULAR dvojkrídlové
125
125
H H1
H H1
30
30
30
72
L
B
B
B
C
R
C
A
125
125
L
A
R
72
Polomer
Dverný priechod
Rozmery puzdra
Polomer
Dverný priechod
R
LxH
C x H1
A
B
R
LxH
C x H1
A
B
1000
600 x 2000/2100
1250 x 2158/2258
660
650
1000
1200 x 2000/2100
1870 x 2158/2258
1260
695
1400 x 2000/2100
1840 x 2158/2258
1460
820
1200 x 2000/2100
2115 x 2158/2258
1260
665
800
1200
1300
1500
1700
1800
2000
Rozmery puzdra
700 x 2000/2100
1390 x 2158/2258
760
735
800 x 2000/2100
1545 x 2158/2258
860
860
900 x 2000/2100
1650 x 2158/2258
960
940
1400 x 2000/2100
2265 x 2158/2258
1460
1000 x 2000/2100
1760 x 2158/2258
1060
1055
1600 x 2000/2100
2295 x 2158/2258
1660
930
600 x 2000/2100
1295 x 2158/2258
660
665
1800 x 2000/2100
2180 x 2158/2258
1860
1055
1200
700 x 2000/2100
1450 x 2158/2258
760
755
1200 x 2000/2100
2180 x 2158/2258
1260
670
800 x 2000/2100
1600 x 2158/2258
860
840
1400 x 2000/2100
2345 x 2158/2258
1460
760
900 x 2000/2100
1770 x 2158/2258
960
970
1600 x 2000/2100
2460 x 2158/2258
1660
895
1000 x 2000/2100
1890 x 2158/2258
1060
1055
1800 x 2000/2100
2455 x 2158/2258
1860
1025
600 x 2000/2100
1305 x 2158/2258
660
670
700 x 2000/2100
1470 x 2158/2258
760
760
800 x 2000/2100
1625 x 2158/2258
860
900 x 2000/2100
1775 x 2158/2258
1000 x 2000/2100
1940 x 2158/2258
1300
2000 x 2000/2100
2320 x 2158/2258
2060
1150
1200 x 2000/2100
2300 x 2158/2258
1260
680
850
1400 x 2000/2100
2520 x 2158/2258
1460
770
960
935
1600 x 2000/2100
2730 x 2158/2258
1660
910
1060
1065
1800 x 2000/2100
2835 x 2158/2258
1860
1000
2000 x 2000/2100
2875 x 2158/2258
2060
1130
1200 x 2000/2100
2330 x 2158/2258
1260
640
1500
600 x 2000/2100
1330 x 2158/2258
660
675
700 x 2000/2100
1500 x 2158/2258
760
770
800 x 2000/2100
1665 x 2158/2258
860
860
1400 x 2000/2100
2660 x 2158/2258
1460
780
900 x 2000/2100
1825 x 2158/2258
960
950
1600 x 2000/2100
2885 x 2158/2258
1660
870
1000 x 2000/2100
1975 x 2158/2258
1060
1040
1800 x 2000/2100
3065 x 2158/2258
1860
965
600 x 2000/2100
1300 x 2158/2258
660
640
2000 x 2000/2100
3225 x 2158/2258
2060
1100
1700
700 x 2000/2100
1480 x 2158/2258
760
730
1200 x 2000/2100
2355 x 2158/2258
1260
640
800 x 2000/2100
1695 x 2158/2258
860
870
1400 x 2000/2100
2685 x 2158/2258
1460
780
900 x 2000/2100
1865 x 2158/2258
960
965
1600 x 2000/2100
2930 x 2158/2258
1660
875
1000 x 2000/2100
2025 x 2158/2258
1060
1055
1800 x 2000/2100
3135 x 2158/2258
1860
970
600 x 2000/2100
1350 x 2158/2258
660
685
2000 x 2000/2100
3325 x 2158/2258
2060
1105
1800
700 x 2000/2100
1530 x 2158/2258
760
780
1200 x 2000/2100
2385 x 2158/2258
1260
645
800 x 2000/2100
1705 x 2158/2258
860
870
1400 x 2000/2100
2760 x 2158/2258
1460
785
900 x 2000/2100
1875 x 2158/2258
960
965
1600 x 2000/2100
3030 x 2158/2258
1660
880
1000 x 2000/2100
2040 x 2158/2258
1060
1055
1800 x 2000/2100
3275 x 2158/2258
1860
975
600 x 2000/2100
1360 x 2158/2258
660
690
2000 x 2000/2100
3480 x 2158/2258
2060
1070
700 x 2000/2100
1540 x 2158/2258
760
785
800 x 2000/2100
1720 x 2158/2258
860
880
900 x 2000/2100
1900 x 2158/2258
960
970
1000 x 2000/2100
2070 x 2158/2258
1060
1065
2000
Rozmery sú uvedené v mm.
Rozmery sú uvedené v mm.
SX
DX
Poznámka: špecifikujte smer otvárania dverí.
www.eclisse.sk
POSUVNÉ DVERE - OBLÚKOVÉ
30
9
ZÁRUBNE A KRYCIE OBLOŽKY
Dostupné sú dve verzie zárubní a krycích
obložiek:
LAMINÁT
Zárubne a krycie obložky sú vyrobené z
MDF a pokryté CPL laminátom.
Dodávané sú s protiprachovými štetinami
a gumenými tesneniami.
POLOTOVAR ORECH
TANGANIKA
Zárubne sú vyrobené z jedľového dreva
a pokryté dyhou v úprave poloupravený
orech tanganika. Sú pripravené na
konečnú povrchovú úpravu lakovaním.
Dodávané sú s protiprachovými štetinami
a gumenými tesneniami.
ODTIENE DREVA
1
2
POLOTOVAR:
1) orech tanganika
LAMINÁT:
2) biela ral 9010
10
3
3) čerešňa
4) orech svetlý
4
5) orech tmavý
5
Zárubne a krycie obložky
ZÁRUBNE PRE POSUVNÉ DVERE
Rozmery zárubní pre posuvné dvere
HRÚBKA DOKONČENEJ STENY
100/108
125
150
A
X
Y
19
50
31
50
43,5
50
B
X
Y
19
25
31
25
43,5
25
C
X
Y
100/108
25
125
25
150
25
A
B
C
s
Protiprachové
štetiny
g
Gumené tesnenie
ZÁRUBNE A KRYCIE OBLOŽKY
Rozmery sú uvedené v mm.
KRYCIE OBLOŽKY
KRYCIE OBLOŽKY
v tvare “L”
(70x30 mm)
www.eclisse.sk
11
KOVANIA, ZÁMKY
SÚPRAVY KOVANÍ ECLISSE
sú k dispozícii v troch verziách:
 WC zámok uzamykateľný
z jednej strany
 zámok na kľúč
 misky (mušle).
Kovania ECLISSE sa
dodávajú s patentovaným
samocentrovacím systémom,
ktorý redukuje čas potrebný
na montáž. Tento systém
zaručí, že zámka bude vždy
vycentrovaná a dokonale
funkčná.
PATENTOVANÉ
ODTIENE
WC zámok uzamykateľný
z jednej strany
Lesklé zlato (OLV)
Matná tmavá mosadz (OFG)
Lesklý chróm (OCR)
OSO3
OSA
OSO1
Matný chróm (OCS)
OSS
Lesklá čierna (OVN)
OSA1
OSO3
OSA
OSO1
OSS
OSA1
OSO4
OSO6
OSO7
OSS1
OSA2
OSO8
OSC4
OSC2
OSC1
OSA5
Zámok na kľúč
Lesklé zlato (OLV)
OSO4
Matná tmavá mosadz (OFG)
OSO6
Lesklý chróm (OCR)
OSO7
Matný chróm (OCS)
OSS1
Lesklá čierna (OVN)
OSA2
Misky
Lesklé zlato (OLV)
OSO8
Matná tmavá mosadz (OFG)
OSC4
Lesklý chróm (OCR)
OSC2
Matný chróm (OCS)
OSC1
Lesklá čierna (OVN)
OSA5
Kovanie s párom kľučiek
(pre model NOVANTA)
Lesklé zlato (OLV)
12
OSO5
OSO5
Kovania, zámky
WC ZÁMOK UZAMYKATEĽNÝ Z JEDNEJ STRANY
ZÁMOK NA KĽÚČ
KOVANIA, ZÁMKY
MISKY
KĽUČKY PRE MODEL NOVANTA
Pre model Novanta je k dispozícii súprava kovania obsahujúca jeden párkľučiek v odtieni
lesklé zlato. Kovanie sa dodáva so samocentrovacím systémom.
www.eclisse.sk
13
POSUVNÉ DVERE SKLO+HLINÍK
Systémy pre posuvné dvere Eclisse umožňujú nielen optimalizáciu obytného priestoru, ale tiež aj
rozširujú možnosti interiérového dizajnu. Preto Eclisse ponúka Marte a Venere, dvere zo skla a hliníka.
Marte - strohé línie a čistota formy. Ideálne pre minimalistické zariaďovanie.
Venere - jemné a oblé línie v štýle lahodiacom oku.
Dvere Marte a Venere sú vhodné pre puzdrá Jednokrídlové, Dvojkrídlové, Luce jednokrídlové,
Luce dvojkrídlové, Syntesis jednokrídlové a Syntesis dvojkrídlové.
14
Venere
POSUVNÉ DVERE - SKLO+HLINÍK
VENERE
Marte
www.eclisse.sk
15
MARTE
POSUVNÉ DVERE - SKLO+HLINÍK
Marte so spevňujúcim profilom
Marte
Dvere zo skla v odtieni biele satinato
s rámom v odtieni prírodný hliník.
Rám dverí tvoria ploché profily
40x40mm. Krycie obložky
zárubne sú ploché.
Venere so spevňujúcim profilom
Venere
Dvere zo skla v odtieni biele satinato
s rámom v odtieni prírodný hliník.
Rám dverí tvoria zaoblené profily
40x45mm a plochý spodný profil
40x70mm. Krycie obložky zárubne
sú zaoblené.
16
Madlá a zámky
MADLÁ PRE MODEL MARTE
Cubo
Fly
Fly
so zámkou
 Madlá s jednoduchým a čistým dizajnom.
Cubo a Fly: madlá pre posuvné dvere; Fly: k dispozícii aj so zámkou.
MADLÁ PRE MODEL VENERE
Linea
Vela
Vela
so zámkou
 Chytré príslušenstvo, ktoré obohatí dvere.
POZNÁMKY
• Bezpečnostné sklo hrúbky 6 alebo 7mm.
• Pri ploche dverí väčšej ako 2 m2 budú použité priečne spevňujúce profily rozdeľujúce sklo.
• Priečne dekoračné lišty sa dodávajú na želanie.
• Hmotnosť dverného krídla so sklom hrúbky 6mm je približne 22kg / m2.
• K dispozícii s rozmermi: šírka 600-1200mm, výška 2000-2600mm.
• Vhodné pre puzdrá: Jednokrídlové, Dvojkrídlové, Luce jednokrídlové a Luce dvojkrídlové,
Syntesis jednokrídlové, Syntesis dvojkrídlové
www.eclisse.sk
MADLÁ A ZÁMKY
Linea e Vela: madlá pre posuvné dvere; Vela: k dispozícii aj so zámkou.
17
CELOSKLENENÉ POSUVNÉ DVERE
ECLISSE ponúka širokú škálu celosklenených posuvných dverí, ktoré dovoľujú ďalšie
inovatívne riešenia pre každý jeden priestor.
Sklo je materiál, ktorý zariadi akýkoľvek priestor vždy s harmonickým výsledkom.
18
Sklenené dvere Eclisse sú vyrobené
z kaleného bezpečnostného skla
na čírom alebo satinovanom
základe s hrúbkou 10mm. Jednu
stranu dverí je možné pieskovaním
ozdobiť vybranou dekoráciou.
Niektoré modely majú na strane
vkladané sklenené aplikácie. Preto
je pri objednávaní nutné
špecifikovať, na ktorej strane má
byť kresba umiestnená.
dodávajú s madielkami,
špeciálnym podlahovým vodiacim
prvkom a montážnymi svorkami na
uchytenie dverí do koľajnicového
systému Eclisse.
Kovové kovanie so zámkom s
matnou chrómovou úpravou alebo
nerezové madlá sa dodávajú na
požiadanie.
Všetky sklenené komponenty
zodpovedajú súčasným
bezpečnostným predpisom.
(normy UNI 7142 a UNI 7697).
www.eclisse.sk
POSUVNÉ DVERE - CELOSKLENENÉ
Celosklenené posuvné dvere sa
19
COLONNA
20
SARDINIA
DIADEMA
POSUVNÉ DVERE - CELOSKLENENÉ
SOL LEVANTE
www.eclisse.sk
21
VEGETA
22
ARABESCO
FIORI DI CAMPO
POSUVNÉ DVERE - CELOSKLENENÉ
SPRING
www.eclisse.sk
23
GIRANDOLE
24
CASCATA
GOCCE FIORITE
POSUVNÉ DVERE - CELOSKLENENÉ
DAMA
www.eclisse.sk
25
26
SHANG HAI
ACQUA MARINA
TOTEM
TROPICI
TRIA
GEO
BOLLE
CANNE AL VENTO
CUNEGONDA
HAYLIN
KENZIA
POSUVNÉ DVERE - CELOSKLENENÉ
EMOZIONI
www.eclisse.sk
27
28
PRILLO
VERTICALE
RAGNATELA
SEGNALI
SENTIERO
SOAP
MACCHIE
MACHUPICCHU
MEDITERRANEO
VITE
NOTTE
POSUVNÉ DVERE - CELOSKLENENÉ
PALMA
www.eclisse.sk
29
30
QUATRY
CUNEI
ACCADUEO
RIFLESSI
SIVIGLIA
SOLELUNA
FELCI
FELCI 1
SISMA
DEDALO
SPIGA
POSUVNÉ DVERE - CELOSKLENENÉ
RIQUA
www.eclisse.sk
31
MADLÁ - ZÁMKY - SVORKY
MADIELKO
NEREZOVÉ MADLO
Madielko dodávané štandardne s posuvnými
celosklenenými dverami.
ZÁMKA pre sklenené dvere
Madlo z
nerezovej
ocele s
moderným
dizajnom.
Priemer
20mm a
dĺžka
300mm.
Kovanie so zámkou pre celosklenené
posuvné dvere v prevedení matný chróm.
SVORKY na zavesenie celosklenených dverí
Vodiaci prvok
na podlahu pre
celosklenené dvere
32
Zárubne a odtiene
ZÁRUBŇA PRE CELOSKLENENÉ DVERE v prevedení orech tanganika
Rozmery zárubní pre celosklenené posuvné dvere
HRÚBKA DOKONČENEJ STENY
100
108
125
150
A
X
Y
32
48
36
48
43
48
54
48
B
X
Y
32
25
36
25
43
25
54
25
C
X
Y
100
25
108
25
125
25
150
25
A
B
C
g
s
Protiprachové štetiny
Gumené tesnenie
Rozmery sú uvedené v mm.
ODTIENE
1
2
POLOTOVAR:
1) orech tanganika
LAMINÁT:
2) biela ral 9010
FÓLIA:
6) imitácia hliník
3
3) čerešňa
4
4) orech svetlý
4
5
6
5) orech tmavý
www.eclisse.sk
KOVANIA A ZÁRUBNE PRE CELOSKLENENÉ DVERE
ZÁRUBŇA PRE CELOSKLENENÉ DVERE v prevedení fólia hliník
33
www.eclisse.sk
© ECLISSE. Všetky práva sú vyhradené . Bez výslovného písomného súhlasu firmy ECLISSE je zakázané úplne, čiastočne, mechanicky alebo elektronicky kopírovať alebo inak používať texty, obrázky a nákresy obsiahnuté v tejto publikácií.
ECLISSE Slovakia, s.r.o.
Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
Tel. 048-4160700 - Fax 048-4160701
[email protected] - www.eclisse.sk
Download

Katalóg dverí