sezóna
2015
„čisto exteriérová záležitosť“
prvé vydanie
DOLMAR NOVINY
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
Dolmar
v ZOO
4-taktné
krovinorezy
Demobus
pre Vás
na str. 14
na str. 22
na str. 47
na
ďalšíchh
stranác
NÁKUP NA
SPLÁTKY
RPMN 0%
Dolmar úver bez
navýšenia
Dolmar prichádza
od 1. marca
s BOMBA cenami!
ZAČIATOK ÚŽASNÉHO ÚSPECHU
KNOW-HOW
OD ROKU 1927
Od chvíle, keď spoločnosť DOLMAR v roku 1927 vyrobila historicky prvú motorovú pílu na svete,
výrobky DOLMAR určujú trend,
pokiaľ ide o kvalitu, funkčnosť,
jednoduchosť použitia, dizajn, ergonómiu a rovnako ako aj spoľahlivosť
a služby. DOLMAR je preto dnes
dobre známa značka po celom
svete, keď hovoríme o kvalitných
motorových zariadeniach.
Stroje značky DOLMAR su vyrábané v Nemecku.
Tak ako vždy, vyrobené v Nemecku znamená spoľahlivú a modernú technológiu a najnáročnejšie
štandardy kvality. Staráme sa, aby
sme našim zákazníkom poskytli
popri kvalitných strojoch taktiež
kvalitné služby spojené s predajom cez našich autorizovaných
predajcov. Mimochodom, mohli by
sme spomenúť, že už dvakrát za
ostatných 10 rokov vybrali nemeckí
špecializovaní predajcovia značku
DOLMAR za značku roka.
Práve nové myšlienky
spôsobujú, že spĺňame
požiadavky aj tých
najnáročnejších užívateľov.
RPMN
BEZ OBÁV !
..do 3 dní
je naspäť
Autorizovaný záručný servis do 3 dní?
Áno. Ako to funguje?
Spoločnosť DOLMAR Vám už
tradične ponúka produkt s názvom
DOLMAR ÚVER. Tento produkt
znamená splátky bez úrokov (bez
navýšenia) pre všetkych záujemcov
o výrobky DOLMAR. Dnes zaplatíte
10 % z ceny tovaru a potom
9 × 10 % z celkovej predajnej ceny,
tzn. cena výrobku sa vám rozloží
do 10 rovnakých platieb.
Jednoducho úver bez
úrokov a bez akýchkoľvek
poplatkov.
0%
NAOZAJ BEZ
NAVÝŠENIA???
ÁNO!!!
ŽIADNY TRIK, ŽIADNY PODVOD:
BEZ NAVÝŠENIA!!!
BEZ NAVÝŠENIA!
10 SPLÁTOK PO 10 % = 100 %!
ANI O PROMILE NAVYŠE!!!
PRVÝ DEŇ:
Odovzdaj výrobok DOLMAR u autorizovaného predajcu DOLMAR
do 12:00 hod. Zoznam autorizovaných záručných predajcov
DOLMAR – www.dolmar.sk.
DRUHÝ DEŇ:
TRETÍ DEŇ:
ZHRNUTÉ A PODČIARKNUTÉ: SERVIS DOLMAR FUNGUJE
PODĽA HESLA „maximálne 3 × 24“
– viac informácií na strane číslo 48.
A to nie je všetko. V prípade, že centrálny servis DOLMAR pre Slovensko
z akýchkoľvek dôvodov nedodrží dodaciu dobu 3 dní na vybavenie
ZÁRUČNEJ opravy, tak Vám spoločnosť DOLMAR dodá nový výrobok!
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
4
DOLMAR NOVINY
DOLMAR NOVINY
5
> Logo spoločnosti je z roku 1928, stále
ále s africkými
ľaliami ako symbolom pre reťazové píly.
DOLMAR =
nový štandard
pre emisie
> Logo spoločnosti z roku 1950 stále zobrazuje pílu,
ktorú prevádzkujú dvaja ľudia, ako bolo v tom čase
bežné.
Berieme svoju zodpovednosť
za životné prostredie vážne
a výrazne investujeme
do vývoja technológií motorov
s nízkymi emisiami.
> Naša spoločnosť dostala názov podľa hory Dolmar v Durínsku, ktorá
má nadmorskú výšku 739 m. Tu sa v roku 1927 prvýkrát použila prvá
reťazová píla na benzínový pohon model A.
> Reťazová píla DOLMAR „model A“ vážila 58 kg
a prevádzkovali ju dve osoby. Mala 8,0 HP (5,9 kW)
a zdvihový objem 245 cm3.
Začiatok
úžasného úspechu
História spoločnosti je často spojená
pojená
ojom, ktorý
s históriou všeobecne a s vývojom,
oločnosť
vytvára históriu. Napríklad spoločnosť
o začiatku
E. Lerp & Co. bola od samého
spoločnosťou z Hamburgu. Emil Lerp ju
vytvoril v roku 1927 kvôli svojmu vývoju
prvej reťazovej píly poháňanej benzínovým motorom, reťazovej píle DOLMAR
model A.
Prečo sa DOLMAR volá DOLMAR?
Emil Lerp bol moderný progresívny
podnikateľ, ktorý vedel,
ako motivovať svojich zamestnancov.
Zorganizoval vnútropodnikovú súťaž
a požiadal jej účastníkov, aby vymysleli
názov pre jeho pílu. Mal byť jednoduchý,
mal dobre znieť a ľahko sa vyslovovať
v mnohých jazykoch. Nakoniec práve
manželka Emila Lerpa Martha sa stala
víťazkou so svojim návrhom, aby sa píla
volala DOLMAR. Bolo to preto, lebo
prvá reťazová píla na benzínový pohon
sa prvýkrát použila v roku 1927 práve na
vrchole hory Dolmar v Durínsku, ktorá
má nadmorskú výšku 739 metrov. Emil
Lerp bol tiež rodákom z Durínska a hora
Dolmar bola počas prázdnin miestom,
ktoré jeho rodina často navštevovala.
Táto píla sa tak osvedčila, že Emil Lerp
začal čoskoro používať názov DOLMAR
aj pre svoju spoločnosť. Píla predstavovala technickú revolúciu v lesníctve na
celom svete. V nasledujúcich rokoch
nasledovali jedna po druhej ďalšie inovácie a všetky výrazne predbehli svoju
dobu. Model CL sa spustil v roku 1939.
Vyrábal sa skoro 30 rokov a používal sa
na celej zemeguli. V roku 1935 spoločnosť uviedla na trh prvú elektrickú pílu
prevádzkovanú jedným človekom, model
DB 35, a nakoniec v roku 1952 prvú
pílu na benzínový pohon prevádzkovanú jedným človekom. Nasledoval nový
membránový karburátor, ktorý bol prvý
svojho druhu a umožnil pílenie v každej
polohe, priamy pohon bez prevodov,
systém dvojhmotového tlmiča vibrácií,
motor Wankel a mnoho revolučných
nových vývojov, ktoré znovu a znovu
určovali nové trendy. Budúcnosť má pre
DOLMAR dlhú tradíciu.
> Model CL z roku 1939 s inovatívnou konštrukciou predstavoval vo svojom čase posun
vpred. Táto píla sa vyrábala skoro 30 rokov a mala celosvetový úspech.
> Model DB 35 z roku 1935 je prvá píla, ktorú prevádzkuje jeden človek. Táto
elektrická píla vážila „len“ 22 kg.
> Model CP z roku 1953 teraz vážil „len“ 13,6 kg. Horná časť vodiacej lišty už
bola jednotlivo vymeniteľná.
> Model CF z roku 1958 s novým membránovým karburátorom, ktorý umožňuje
pílenie vo všetkých polohách. To spôsobilo, že otáčanie prevodovky sa stalo
zbytočným. Tento nový model vážil „len“ 10 kg.
> Legendárnu KMS 4 z roku 1975 vyrábala spoločnosť DOLMAR spolu so
spoločnosťou Fichtel & Sachs. Bola to prvá reťazová píla s rotačným motorom.
Aby bol vzduch, ktorý dýchame, čistejší
a prírodné prostredie chránené pred
poškodením, výrobcovia musia spĺňať
nové, náročnejšie normy pre emisie.
Výrobcovia majú niekoľko možností,
ako dosiahnuť splnenie týchto nových
noriem, napr. použitím štvortaktných
motorov s variabilným časovaním ventilov (rozvod s premenlivým časovaním –
VVT), nasadenie dvojtaktných motorov
so sofistikovanou technológiou nasávania vzduchu alebo inštaláciu katalyzátorov na čistenie výfukových plynov.
Použitie technológie sofistikovaného
nasávania vzduchu zvyšuje celkovú
hmotnosť stroja, čo je významnou
nevýhodou pre prenosné náradie
s menším výkonom motora. V konvenčných dvojtaktných motoroch vytvárajú
nespálené zložky paliva výfukové plyny
s vysokou teplotou. Čistenie týchto
plynov katalyzátormi vyžaduje zložité
a nákladné technické riešenie.
DOLMAR odhaľuje nový míľnik vo vývoji technológií pre dvojtaktné motory.
V dôsledku strát pri odsávaní obsahujú výfukové plyny z konvenčných
dvojtaktných motorov veľké množstvo
nespáleného paliva. Technici zo spoločnosti DOLMAR vyvinuli optimalizovaný
systém riadenia výmeny plynov (GEM),
ktorému sa podarilo znížiť straty pri
odsávaní v dvojtaktných motoroch na
polovicu.
Vďaka vývoju tohto nového systému
riadenia výmeny plynov môžu technici
spoločnosti DOLMAR použiť menší katalyzátor, ktorý má len minimálny vplyv
na pomer výkonu k hmotnosti, pričom
sa spotreba paliva zníži zhruba o 10 %.
Nová technológia motorov spoločnosti
DOLMAR je predurčená na to, aby sa
v rámci trhu energetických produktov stala nosným prvkom. Technológia motorov systému GEM vyvinutá
spoločnosťou DOLMAR je praktické,
každodenné riešenie určené najmä
na použitie v prenosných motorových
produktoch.
Pri vývoji súčasnej aj budúcej generácie
zážihových motorov bude spoločnosť
DOLMAR na zníženie emisií výfukových
plynov využívať všetky tri možnosti:
bude používať štvortaktné motory s variabilným časovaním ventilov, nasadením dvojtaktných motorov s technológiou sofistikovaného nasávania vzduchu
a do výfukového systému zakomponuje
katalyzátory. Už dnes spĺňa spoločnosť
DOLMAR všetky požiadavky medzinárodných noriem pre emisie výfukových
plynov s pohodlnou rezervou, pričom
emisie sú v mnohých prípadoch výrazne pod povolenými hranicami.
6
DOLMAR NOVINY
www.dolmar.sk
TEC HNOLÓGIA KOSE NIA 3C UT
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
DOLMAR NOVINY
TEC HNOLÓGIA KOSE NIA 4C UT
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
7
www.dolmar.sk
8
DOLMAR NOVINY
DOLMAR NOVINY
9
99
29, €
– ÚVER
DOLMAR
v cene
DY7060
AM-3643
27, 99
€
DOLM
AR ÚVE
R
NOVINKA
Rotačný
zavlažovač
akumulátorová LITHIUM-ION kosačka
10, 99
€
Akumulátorové napätie: 36 V / Šírka záberu: 43 cm / Šasi: plast /
Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia:
centrálne / 13 stupňov / Pohon kolies: bez pohonu / Objem koša: 50 litrov
Hmotnosť: 17,9 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do: 200 m2 / Technológia
kosenia: 3Cut / Príslušenstvo: bez akumulátora a nabíjačky
DOLM
AR ÚVE
R
660.195.412
660.362.200
660.196.060
299,90 €
399,90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Akumulátor
660.195.412
Batéria 36 V 2,2 Ah
197,27 €
Nabíjačka
93,44 €
PM-411
Žací nôž
15,34 €
benzínová kosačka
Nabíjačka
660.362.200
Žací nôž
EM-370
EM-330
660.196.060
elektrická kosačka
elektrická kosačka
Príkon: 1100 W / Šírka záberu: 33 cm / Šasi: plast / Uloženie kolies: klzné
ložisko / Nastavenie výšky kosenia: 20–55 mm / Pohon kolies:
bez pohonu / Objem koša: 27 litrov / Hmotnosť: 13,1 kg / Ideálna
pre trávnatú plochu do: 400 m2 / Technológia kosenia: 3Cut
Príkon: 1300 W / Šírka záberu: 37 cm / Šasi: plast / Uloženie kolies:
klzné ložisko / Nastavenie výšky kosenia: 20–55 mm / Pohon kolies: bez
pohonu / Objem koša: 35 litrov / Hmotnosť: 14,9 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do: 500 m2 / Technológia kosenia: 3Cut
109,90 €
988.311.000
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Predlžovacia šnúra
Predlžovacia šnúra
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
49,62 €
988.311.000
39,99 €
v cene
DY7060
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
DOLMAR – ÚVER
39,99 €
49,62 €
Žací nôž
671.002.549
6,91 €
Žací nôž
90 €
399,
v cene
671.005.130
671.005.130
379,90 €
671.001.433
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žací nôž
11,58 €
Žací nôž
671.001.433
Rotačný zavlažovač
v cene
26, 99
€
671.005.130
DOLM
AR ÚVE
R
21, 99
€
279,90 €
980.008.120
699,90 €
9,53 €
v cene
Šírka záberu: 41 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 500 E/158 / Šasi:
oceľ / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia:
centrálne / 20–75 mm / Pohon kolies: bez pohonu / Systém štartovania:
lankom / Objem koša: 50 litrov / Hmotnosť: 26,0 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do: 1000 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
980.008.120
39,99 €
Žací nôž
Žací nôž
671.002.550
139,90 €
671.014.142
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
988.311.000
Akumulátorové napätie: 36 V / Šírka záberu: 43 cm / Šasi: plast /
Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia:
centrálne / 13 stupňov / Pohon kolies: bez pohonu / Objem koša: 50 litrov
Hmotnosť: 17,9 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do: 200 m2 / Technológia
kosenia: 3Cut / Príslušenstvo: 1x akumulátor AP-3622 , nabíjačka
109,
84,
671.002.550
akumulátorová LITHIUM-ION kosačka
90 €
90 €
988.311.000
AM-3643 LG
34, 99
€
DOLM
AR ÚVE
R
33, 99
€
postrekovacia hadica
(30 m) s postrekovacím
nadstavcom
EM-461
elektrická kosačka
Príkon: 1600 W / Šírka záberu: 41 cm / Šasi: oceľ / Uloženie kolies:
guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia: 20–75 mm / Pohon kolies:
bez pohonu / Priemer kolies – predné/zadné: 178/203 mm / Objem
koša: 50 litrov / Hmotnosť: 25,8 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do:
600 m2 / Technológia kosenia: 3Cut
179,90 €
671.001.427
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Predlžovacia šnúra
Predlžovacia šnúra
39,99 €
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
49,62 €
39,99 €
Žací nôž
11,02 €
671.146.102
Žací nôž
14,06 €
benzínová kosačka s katalyzátorom
benzínová kosačka
benzínová kosačka
Šírka záberu: 41 cm / Typ motora: Briggs&Stratton / Šasi: oceľ / Uloženie
kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia: centrálne / 20–75
mm / Pohon kolies: bez pohonu / Systém štartovania: lankom / Objem
koša: 50 litrov / Hmotnosť: 26,0 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do:
1000 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
Šírka záberu: 46 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 625 E/190 / Šasi:
oceľ / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia:
centrálne / 20–75 mm / Pohon kolies: bez pohonu / Systém štartovania:
lankom / Objem koša: 60 litrov / Hmotnosť: 31,1 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do: 1200 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
Šírka záberu: 46 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 675 EX / 190 ReadyStart
/ Šasi: oceľ / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky
kosenia: centrálne / 20–75 mm / Pohon kolies: bez pohonu / Systém
štartovania: lankom / Objem koša: 60 litrov / Hmotnosť: 31,5 kg / Ideálna
pre trávnatú plochu do: 1200 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
988.311.000
399,90 €
671.001.461
Predlžovacia šnúra
988.311.000
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
49,62 €
39,99 €
Žací nôž
671.146.102
Žací nôž
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
14,06 €
339,90 €
90 €
289,
269,
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Žací nôž
Žací nôž
671.001.427
988.311.000
329,90 €
671.001.461
PM-462
90 €
219,
988.311.000
49,62 €
Príkon: 1800 W / Šírka záberu: 46 cm / Šasi: oceľ / Uloženie kolies:
guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia: 20–75 mm / Pohon kolies:
1-stupňový pohon / Objem koša: 60 litrov / Hmotnosť: 32,1 kg / Ideálna
pre trávnatú plochu do: 1000 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
elektrická kosačka s pojazdom
Príkon: 1800 W / Šírka záberu: 46 cm / Šasi: oceľ / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia: 20–75 mm / Pohon kolies: bez
pohonu / Objem koša: 60 litrov / Hmotnosť: 29 kg / Ideálna pre trávnatú
plochu do: 800 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
PM-461
PM-411 C
EM-461 S
elektrická kosačka
269,90 €
988.311.000
postrekovacia hadica
(30 m) s postrekovacím
nadstavcom
ilustračný obrázok
EM-41
988.311.000
DOLM
AR ÚVE
R
postrekovacia hadica
(30 m) s postrekovacím
nadstavcom
NOVINKA
DOLM
AR ÚVE
R
DOLM
AR ÚVE
R
NOVINKA
28, 99
€
17, 99
€
DOLM
AR ÚVE
R
980.008.120
671.001.433
389,90 €
980.008.120
671.001.451
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Olej
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žací nôž
671.001.433
980.008.120
439,90 €
11,58 €
671.014.610
980.008.120
671.001.451
449,90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žací nôž
14,06 €
Žací nôž
Žací nôž
Žací nôž
349,90 €
Žací nôž
14,06 €
671.014.610
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
10
DOLMAR NOVINY
DOLMAR NOVINY
11
benzínové
kosačky
v cene
v cene
671.005.815
671.005.815
v cene
57,99 €
671.005.815
DOLMAR - ÚVER
34, 99
€
54,99 €
NOVINKA
53,99 €
DOLM
AR ÚVE
R
29, 99
€
postrekovacia hadica
(15 m) s postrekovacím
nadstavcom
postrekovacia hadica
(15 m) s postrekovacím
nadstavcom
postrekovacia hadica
(15 m) s postrekovacím
nadstavcom
NOVINKA
DOLM
AR ÚVE
R
DOLMAR - ÚVER
DOLMAR - ÚVER
PM-46 SBC
PM-46 N
benzínová kosačka
s možnostou bočného vyhadzovania trávy
benzínová kosačka s pojazdom,
možnosťou bočného vyhadzovania trávy
a katalyzátorom
Optická kontrola plnosti koša
Šírka záberu: 46 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 500/158 / Šasi: oceľ /
Nastavenie výšky kosenia: centrálne / 30–75 mm / Pohon kolies: bez
pohonu / Systém štartovania: lankom / Objem koša: 60 litrov / Hmotnosť:
28,6 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do: 1200 m2 / Technológia kosenia:
4Cut
Šírka záberu: 46 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 500 E/140 / Šasi:
oceľ / Nastavenie výšky kosenia: centrálne / 30–75 mm / Pohon kolies:
1-stupňový pohon / Systém štartovania: lankom / Objem koša:
60 litrov / Hmotnosť: 31,2 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do: 1600 m2
299,90 €
PM-5102
PM
P
51 S3
PM-5600 S3
benzínová kosačka s pojazdom
a možnostou bočného vyhadzovania trávy
benzínová kosačka s pojazdom
a možnostou bočného vyhadzovania trávy
benzínová kosačka s pojazdom
a možnostou bočného vyhadzovania trávy
Šírka záberu: 51 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 675 EX/190 Ready
Start / Šasi: oceľ / Uloženie kolies: predné/zadné guličkové ložisko/dvojité
guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia: centrálne / 20–75 mm /
Pohon kolies: 3-stupňový pohon / Systém štartovania: lankom / Objem
koša: 65 litrov / Hmotnosť: 37,7 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do:
2000 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
Šírka záberu: 51 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 750EX/161 Ready
Start / Šasi: oceľ / Uloženie kolies: predné/zadné guličkové ložisko/dvojité
guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia: centrálne / 20–75 mm /
Pohon kolies: 3-stupňový pohon / Systém štartovania: lankom / Objem
koša: 65 litrov / Hmotnosť: 38,0 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do:
2000 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
Šírka záberu: 56 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 675/190 EX Ready
Start / Šasi: oceľ / Uloženie kolies: predné/zadné guličkové ložisko/dvojité
guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia: centrálne / 20–75 mm / Pohon kolies: 3-stupňový pohon / Systém štartovania: lankom / Objem
koša: 70 litrov / Hmotnosť: 39,8 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do:
2200 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
349,90 €
439,90 €
980.008.120
PM-5101 S3
559,90 €
671.001.451
980.008.120
671.001.451
549,
539,
980.008.120
669,90 €
671.001.554
980.008.120
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Olej
Olej
Olej
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
980.008.120
Bočné vyhadzovanie
Žací nôž
671.014.610
Žací nôž
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
671.014.610
Žací nôž
14,06 €
671.002.552
3,10 €
980.008.120
Žací nôž
14,49 €
671.002.552
v cene
DOLM
AR ÚVE
R
671.005.815
671.002.532
Olej
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žací nôž
Žací nôž
14,49 €
54, 99
€
DOLM
AR ÚVE
R
44, 99
€
719,90 €
980.008.120
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Žací nôž
69, 99
€
42, 99
€
41, 99
€
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
Žací nôž
Žací nôž
14,06 €
980.008.120
689,90 €
671.001.554
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
980.008.120
579,90 €
90 €
90 €
671.002.532
Žací nôž
14,77 €
v cene
v cene
671.005.815
671.005.815
64, 99
€
DOLM
AR ÚVE
R
DOLM
AR ÚVE
R
DOLM
AR ÚVE
R
DOLM
AR ÚVE
R
NOVINKA
PM-4601 S3
PM-4601 S
PM-4602 S
benzínová kosačka s pojazdom
benzínová kosačka s pojazdom
Šírka záberu: 46 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 650 E/190 ReadyStart /
Šasi: oceľ / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia:
centrálne / 20–75 mm / Pohon kolies: 1-stupňový pohon / Systém štartovania: lankom / Objem koša: 60 litrov / Hmotnosť: 33,8 kg / Ideálna
pre trávnatú plochu do: 1400 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
449,90 €
419,90 €
980.008.120
559,90 €
671.001.451
Šírka záberu: 46 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 675 EX/190 ReadyStart /
Šasi: oceľ / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia:
centrálne / 20–75 mm / Pohon kolies: 3-stupňový pohon /
Systém štartovania: lankom / Objem koša: 60 litrov /
Hmotnosť: 35,4 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do: 1800 m2 /
Technológia kosenia: 4Cut
980.008.120
671.001.451
569,90 €
PM-4655 S4
benzínová kosačka s pojazdom
benzínová kosačka s pojazdom
benzínová kosačka s pojazdom
Šírka záberu: 51 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 750/160 DOV Ready
Start / Šasi: hliník / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky
kosenia: centrálne / 30–80 mm / Pohon kolies: 1-stupňový pohon / Systém
štartovania: lankom / Objem koša: 70 litrov / Hmotnosť: 39,8 kg / Ideálna
pre trávnatú plochu do: 2200 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
Šírka záberu: 46 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 675/190 Ready
Start / Šasi: hliník / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky
kosenia: centrálne / 30–80 mm / Pohon kolies: 1-stupňový pohon / Systém
štartovania: lankom / Objem koša: 70 litrov / Hmotnosť: 40,0 kg / Ideálna
pre trávnatú plochu do: 1800 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
Šírka záberu: 46 cm / Typ motora: Honda GCV/160 / Šasi: hliník / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia: centrálne /
30–80 mm / Pohon kolies: 4-stupňový pohon / Systém štartovania: lankom / Objem koša: 70 litrov / Hmotnosť: 41,8 kg / Ideálna pre trávnatú
plochu do: 2000 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
699,90 €
549,90 €
429,90 €
980.008.120
671.001.451
629,90 €
980.008.120
664.004.381
1.029,00 €
980.008.120
664.004.366
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Olej
Olej
Olej
Olej
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žací nôž
671.014.610
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žací nôž
Žací nôž
14,06 €
671.014.610
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žací nôž
14,06 €
671.014.610
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žací nôž
Žací nôž
Žací nôž
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
14,06 €
postrekovacia hadica
(15 m) s postrekovacím
nadstavcom
PM-4660 S1
PM-5175 S1
benzínová kosačka s pojazdom
Šírka záberu: 46 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 675 EX/190 ReadyStart /
Šasi: oceľ / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia:
centrálne / 20–75 mm / Pohon kolies: 1-stupňový pohon / Systém štartovania: lankom / Objem koša: 60 litrov / Hmotnosť: 34,0 kg / Ideálna
pre trávnatú plochu do: 1400 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
postrekovacia hadica
(15 m) s postrekovacím
nadstavcom
postrekovacia hadica
(15 m) s postrekovacím
nadstavcom
664.004.381
980.008.120
889,90 €
8,86 €
664.004.366
980.008.120
664.004.366
959,90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žací nôž
Žací nôž
Žací nôž
649,90 €
Žací nôž
10,26 €
664.004.366
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
Žací nôž
10,26 €
12
DOLMAR NOVINY
K odberu
od júna 2015
DOLMAR NOVINY
K odberu
od júna 2015
13
K odberu
od júna 2015
9
v cene
v cene
v cene
671.005.815
671.005.815
671.005.815
9
51,
AR DOLM
€
ÚVER
10,99 €
99 €
37,
99
31, €
PM-4810
- ÚVER
DOLMAR
NOVINKA
postrekovacia hadica
(15 m) s postrekovacím
nadstavcom
postrekovacia hadica
(15 m) s postrekovacím
nadstavcom
PM-4820
ilustračný obrázok
benzínová kosačka
Šírka záberu: 48 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 500 E / 190 Ready
Start / Šasi: oceľ / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky
kosenia: centrálne / 20–75 mm / Pohon kolies: bez pohonu / Systém
štartovania: lankom
409,90 €
postrekovacia hadica
(15 m) s postrekovacím
nadstavcom
PM-4820 S
ilustračný obrázok
ilustračný obrázok
benzínová kosačka s pojazdom
Šírka záberu: 48 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 575 EX / 190 Ready
Start / Šasi: oceľ / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky
kosenia: centrálne / 20–75 mm / Pohon kolies: bez pohonu / Systém
štartovania: lankom
Šírka záberu: 48 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 625 E / 150 Ready
Start / Šasi: oceľ / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky
kosenia: centrálne / 20–75 mm / Pohon kolies: 1-stupňový pohon / Systém
štartovania: lankom
319,90 €
439,90 €
980.008.120
99 €
17,
- ÚVER
DOLMAR
elektrický vertikutátor
379,90 €
499,90 €
980.008.120
EV-3618
EV-3213
benzínová kosačka
279,90 €
980.008.120
DOLMAR - ÚVER
DOLMAR - ÚVER
NOVINKA
DOLM
AR ÚVE
R
NOVINKA
27, 99
€
elektrický vertikutátor
(prevzdušňovač trávnika)
Napätie: 230 V / Príkon: 1300 W / Voľnobežné otáčky: 3500 min-1 / Šírka
záberu: 32 cm / Pracovná hĺbka: −10 ~ +10 mm / Nastavenie výšky: centrálne / 5 stupňov / Objem koša: 30 litrov / Hmotnosť: 10,5 kg / Voliteľné
príslušenstvo: valec s oceľovými pružinami, 2 v 1 valci
90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
109,
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
149,90 €
988.311.000
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
49,62 €
benzínový vertikutátor
179,90 €
39,99 €
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
39,99 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Valec
652.024.746
Valec - nože
14,95 €
980.008.120
Olej
Olej
Olej
652.024.718
Valec - nože
13,13 €
652.024.750
Valec - struny
17,19 €
Nôž
652.024.719
Valec - struny
15,83 €
652.024.749
Valec 2 v 1
31,34 €
682.018.430
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
769,90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Valec
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
980.008.120
519,90 €
249,90 €
49,62 €
(prevzdušňovač trávnika)
Výkon: 2,2 kW (3,0 KS) / Šírka záberu: 36 cm / Typ motora:
Briggs&Stratton 550 / 158 / Šasi: oceľ / Uloženie kolies: guličkové
ložisko / Nastavenie pracovnej hĺbky: plynulé, centrálne / Priemer kolies
– predné/zadné (cm): 20 / 20 / Systém štartovania: lankom / Objem koša:
40 litrov / Hmotnosť: 30 kg
Predlžovacia šnúra
Predlžovacia šnúra
988.311.000
PV-3936
(prevzdušňovač trávnika)
Napätie: 230 V / Príkon: 1800 W / Voľnobežné otáčky: 3700 min-1 / Šírka
záberu: 36 cm / Pracovná hĺbka: −10 ~ +5 mm / Nastavenie výšky: centrálne / 4 stupne / Objem koša: 40 litrov / Hmotnosť: 15,7 kg / Voliteľné
príslušenstvo: valec s oceľovými pružinami, 2 v 1 valci
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Nôž. Vertikutátor má 15 nožov
5,29 €
AK-3622
akumulátorový LITHIUM-ION kultivátor
NOŽE
PRE PREVZDUŠŇOVAČE
TRÁVNIKOV A KULTIVÁTORY
Akumulátorové napätie: 36 V / Kultivovaná plocha na jeden akumulátor: do
20 m2 / Pohon: 1-stupňový / Hmotnosť: 23,9 kg / Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora a nabíjačky
42, 99
€
DOLM
AR ÚVE
R
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
999,90 €
1 299,90 €
Akumulátor
660 195 412
33, 99
€
Akumulátor Li-Ion 36V, 2,2 Ah
197,27 €
Nabíjačka 36 V, 2,2 Ah
93,44 €
Nabíjačka
DOLM
AR ÚVE
R
660 362 200
* vertikutátor PV-3936
má 15 nožov
SAMOSTATNÉ
PRÍSLUŠENSTVO
KU KOSAČKÁM:
PM-5120
PM-5120 S
benzínová kosačka
s bočným vyhadzovaním trávy
benzínová kosačka
s bočným vyhadzovaním trávy a pojazdom
Šírka záberu: 51 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 625 E/190 / Šasi:
oceľ / Uloženie kolies: predné/zadné guličkové ložisko/dvojité guličkové
ložisko / Nastavenie výšky kosenia: centrálne / 25–70 mm / Pohon kolies:
bez pohonu / Systém štartovania: lankom / Hmotnosť: 28 kg / Ideálna pre
trávnatú plochu do: 2200 m2
Šírka záberu: 51 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 675 EX/190 ReadyStart / Šasi: oceľ / Uloženie kolies: predné/zadné guličkové ložisko/
dvojité guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia: centrálne /
25–70 mm / Pohon kolies: 1-stupňový pohon / Systém štartovania: lankom / Hmotnosť: 31,7 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do: 2200 m2
449,90 €
671.001.826
980.008.120
671.001.826
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Olej
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žací nôž
14,77 €
Žací nôž
671.001.826
Valec nože pre EV-3213
obj. číslo: 682 018 430
obj. číslo: 652 024 718
5,29 €
13,13 €
Valec struny pre EV-3213
Valec nože pre EV-3618
obj. číslo: 652 024 719
obj. číslo: 652 024 746
15,83 €
14,95 €
99,99 €
DOLMAR - ÚVER
664.718.000
Vysávačka oleja / striekačka
BR992029
Kľúč na vypúšťanie oleja
23,20 €
2,40 €
980.008.123
Štvortaktný olej (80 ml) (Cena za 1 L 26,25 €)
2,10 €
980.008.124
Štvortaktný olej (100 ml) (Cena za 1L 24,00 €)
3,00 €
664.718.000
429,90 €
339,90 €
980.008.120
Nôž pre PV-3936
980.008.120
529,90 €
BR992029
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žací nôž
14,77 €
Žací nôž
671.001.826
980.008.123
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
980.008.124
Valec struny pre EV-3618
Valec kombi 2 v 1 pre EV-3618
obj. číslo: 652 024 750
obj. číslo: 652 024 749
17,19 €
31,34 €
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
ReadyStart
– Spustenie kosačky nebolo nikdy ľahšie
Spoločnosť DOLMAR teraz ponúka technológiu ReadyStart pre motory
všetkých zariadení, ktoré patria medzi exkluzívny modelový rad.*
Cieľ pri vývoji týchto motorov kosačiek bol úplne jasný: drasticky znížiť náklady
potrebné na štartovanie motora a optimálny chod motora pri štartovaní.
Vďaka týmto technickým inováciám sa dosiahlo viac než tento cieľ:
• Plne automatická regulácia sýtiča
(zapnutie/vypnutie) pri štartovaní
a úvodnej fáze chodu motora.
• Nový karburátor vybavený novými
dýzami s vysokou rýchlosťou, aby
sa zabezpečil lepší prísun paliva
pri nízkych štartovacích otáčkach.
• Upravený vysokonapäťový
systém zapaľovania umožňuje
lepšie štartovanie pri nízkych
štartovacích otáčkach.
Dolmar
pre ZOO
* Okrem modelov vybavených funkciou E-Start a profimodelov s motormi HONDA.
Technológia
kosenia 3Cut a 4Cut
Ticho lieči, asi takto by sa dal pomenovať projekt, ktorý sme spustili spoločne s p.
Piroškovou v ZOO v Bratislave. Hluk, vibrácie a emisie sú úhlavným nepriateľom
nielen zamestnancov a návštevníkov, ale hlavne zvierat.
Akým spôsobom chrániť citlivý sluch
zvierat v ZOO? Ako zamedziť nadmernému hluku pri bežných činnostiach ako
je kosenie, mulčovanie, strihanie krovín,
čistenie klietok a výbehov? Odpoveďou
je akumulátorová, respektíve elektrická
technológia. Veď napríklad vďaka akumulátorovému krovinorezu DOLMAR
sa znížila hladina zvuku na 83 dB.
Japonskí konštruktéri využili pri jeho
konštrukcii svoje bohaté skúsenosti
z akumulátorového náradia Makita,
ktoré je známe svojou spoľahlivosťou
a dlhou životnosťou (Dolmar je sto
percentnou dcérskou spoločnosťou Makita). Kvalitu, robustnosť a dokonalosť
užívateľ ocení už pri prvom kontakte
s týmto krovinorezom.
Používanie akumulátorového programu
je najlepšou voľbou v rekreačných strediskách, na verejných priestranstvách
a v obytných zónach vďaka minimálnej
hlučnosti, nízkym vibráciám a nulovým
emisiám. Toto bolo základným parametrom pri výbere náradia do ZOO
v Bratislave, či už sa jedná o krovinorez,
fukár alebo plotostrih.
Dokonca nie je potrebná ani údržba
motoru s označením BLDC, ktorý je
hlavnou pohonnou jednotkou akumulátorových strojov spoločnosti Dolmar.
Vďaka bezuhlíkovej konštrukcii je výroba energie efektívnejšia ako pri uhlíkovom jednosmernom motore, keďže
nevzniká trenie spôsobené uhlíkmi.
Preto je možné znížiť intenzitu prúdu,
vďaka čomu sa motor menej prehrieva
a dosahuje tak dlhšiu dobu prevádzky
na jedno nabitie.
• Nový štartér na štartovanie
ťahom, ktorý rýchlejšie zaberá
a umožňuje plné využitie dráhy
ťažného lanka.
• Výhody týchto inovácií sú zrejmé:
nie je potrebné nastriekavania
paliva ani sýtič a ovládanie štartéra na štartovanie ťahom je jednoduchšie.
Hovorí p. Pirošková, vedúca zoologického oddelenia v ZOO Bratislava:
„Dôležitým faktorom pri výbere
akumulátorového náradia bolo
aj zníženie nákladov na údržbu
a prevádzku týchto strojov a mobilitu pracovníkov. Prakticky
nám odpadol servis tohto náradia, keďže nie je nutné vymieňať
olej, čistiť vzduchové filtre a palivové filtre, sviečky a podobne.
...a spolupráca pokračovala.....
Na základe skúseností a vďaka pozitívnej spätnej väzbe sme sa zamerali na
čistotu, ktorá je dôležitým faktorom
spokojnosti aj pri zvieratách. S našim
demonštrátorom sme navštívili ZOO
opäť a spoločne s pracovníkmi vytipovali vysokotlakové čistiace stroje podľa
ich potreby. Vďaka takejto službe našej
spoločnosti si mohli zamestnanci ZOO
presne vyskúšať, otestovať kvalitu a silu
strojov, ktoré potrebujú pre ich každodennú prácu.
..postrehy zamestnanca...
„Som nesmierne prekvapený aký
silný prúd vody dokáže tak malý
stroj vyvinúť. Sila keramických
piestov je neskutočná. Vďaka
týmto mašinkám je práca doslova hrou. Chcel by som poďakovať
pracovníkom spoločnosti Dolmar za ich trpezlivosť a perfektné predvedenie strojov ako aj za
možnosť si ich otestovať.“
Sme veľmi radi, že sme mohli poskytnúť
naše dlhoročné skúsenosti v „priamom
prenose“ a je nám potešením, že sme
uľahčili a aj urýchlili tak namáhavú prácu ako vykonávajú zamestnanci v ZOO
v Bratislave. Ich spokojnosť je vidno aj
na samotných zvieratách.....
Kosačky DOLMAR a pojazdné kosačky D-Trac sú charakteristické výnimočnou technológiou kosenia. Pri
používaní 3Cut alebo 4Cut je kosenie trávnika viac ako jednoduché rezanie trávy. Iba pomocou jediného kusu
zariadenia záhradné práce ani nemôžu byť pestrejšie. Šetrí to nielen prácu, ale aj peniaze.
Presvedčte sa sami, čo odlišuje zariadenie vybavené technológiou kosenia 3Cut alebo 4Cut od ostatných:
1. POKOSENÁ TRÁVA SA OKAMŽITE
VYHADZUJE (3CUT / 4CUT)
Veľmi pohodlné riešenie: Kosačka na trávu alebo pojazdná kosačka okamžite vyhadzuje trávu. Na kosačkách na trávu zadná klapka
usmerňuje pokosenú trávu priamo za kosačkou. Rovnakú funkciu plní
voliteľný kryt deflektora u pojazdných kosačiek. Tento spôsob je zvlášť
účinný pri práci s veľmi dlhou vlhkou trávou.
2. ZBIERANIE POKOSENEJ TRÁVY
(3CUT / 4CUT)
Je to bežná metóda pri pravidelnom kosení: Vak na trávu bráni padaniu
pokosenej trávy na zem. Pri kosačkách až 75 l a pri pojazdných kosačkách možno naraz vysypať do kompostu až 300 l posekanej trávy.
3. ZBER LÍSTIA (3CUT / 4CUT)
OSVEDČENÁ A PRESKÚŠANÁ KVALITA
VÝSKUM A VÝVOJ
Komplexný systém riadenia materiálu
a kontroly funkčnosti pred výrobným
procesom, počas neho a po jeho skončení zabezpečuje, že motorové zariadenie spoločnosti DOLMAR je vyrobené
tak, aby dôsledne spĺňalo vysoké štandardy kvality.
Skúšobné ústavy na celom svete vykonali rozsiahle bezpečnostné skúšky
reťazových píl DOLMAR. Výsledky boli
presvedčivé, čo dokazujú protokoly
o skúškach.
V Nemecku motorové zariadenia spoločnosti DOLMAR skúšajú a certifikujú tieto
organizácie:
• Účasť v národných a medzinárodných
výboroch pre normalizáciu a usmernenia
• Kontrola normalizácie a súlad so zákonom vo
vnútropodnikovom laboratóriu
· bezpečnosť
· hluk a vibrácie
· spaliny
· zachytávanie iskier (hlavne pre Ameriku)
· dokumentácia
• Koordinácia certifikačných činností s úradmi
a externými organizáciami
• Kontrola výrobkov OEM
· Schvaľovanie vzoriek
· Kontrola a dokumentovanie príručiek
• Kompilácia a správa návodov na použitie
• KWF Kuratorium für Waldarbeit und
Forstwirtschaft (Úrad pre lesníctvo
a lesnícku techniku)
• TÜV-Product Service GmbH
• VDE Verband deutscher
Elektrotechniker e.V. (Zväz
nemeckých elektrotechnikov)
• DLF Deutsche LandwirtschaftsGesellschaft (Nemecký
poľnohospodársky zväz), Ústav
poľnohospodárskej techniky
• DPLF Deutsche Prüfstelle für
Land- und Forsttechnik (Nemecká
skúšobná agentúra pre techniku pre
poľnohospodárstvo a lesníctvo)
Opadané lístie sa dá ľahko pozbierať
z trávnika pomocou kosačiek DOLMAR –
bez zohýbania sa alebo používania hrablí.
Jednoducho sa pohybujte s kosačkou po
opadanom lístí s bežiacimi nožmi. Lístie sa
presunie do zberného vaku na trávu a potom ho môžete zlikvidovať.
4. MULČOVANIE (4CUT)
Najlepší spôsob kosenia: Pri mulčovaní sa pokosená tráva opakovane
poreže a poseká nožmi, kým nezostane ležať medzi steblami trávy. Živiny v posekanej tráve budú pôsobiť ako prírodné zelené hnojivo, ktoré
tiež ochráni povrch pred slnkom a odparovaním, a zároveň sa zlepší
schopnosť trávnika udržať vodu.
Kosačky vyžadujú voliteľný mulčovací adaptér, pojazdné kosačky D-Trac je možné upraviť
pomocou voliteľnej mulčovacej súpravy, ktorá sa skladá z mulčovacieho noža a mulčovacieho adaptéra.
Toto
všetko
spravíme pre Vás / za Vás
Vieme, čo je potrebné urobiť, aby stroje podporili Váš „koncept“.
Môžete ich doniesť do servisu alebo sami postupovať podľa návodu nižšie.
1.
Diagnostika
2.
Výmena sviečky
6.
Základná údržba a presné špecifikovanie poruchy šetrí Váš čas a peniaze.
Zanesená sviečka zvyšuje spotrebu a skoršie opotrebovanie motora.
Čistenie stroja
7.
Všeobecná
údržba
3.
Výmena filtra
Špinavý filter má za následok bohatú zmes v motore, vysokú spotrebu a rýchlejšie opotrebovanie.
Ostrenie noža
Veľmi dôležité je vyváženie noža, nielen jeho naostrenie.
Premazanie a dotiahnutie uvoľnených skrutiek zabráni ďalším prípadným poruchám.
8.
Nastavenie
otáčok
4.
Vyčistenie pohyblivých častí zaručí bezproblémovú prevádzku počas celej sezóny.
Výrobcom odporúčané otáčky motora sa nastavujú pomocou špeciálneho merača.
9.
Kontrola hlavných Odskúšanie a presné nastavenie ovládacích prvkov zabezpečí využitie všetkých funkcií kosačky.
funkcií
5.
Výmena oleja
Kvalitný olej motor nielen maže, ale aj čistí a chladí. Výmenu doporučujeme po každej sezóne.
Dôležitá je aj hladina oleja v motore.
pre kosačky
18
DOLMAR NOVINY
DOLMAR NOVINY
4 -TA K T P R E T E B A :)
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
19
www.dolmar.sk
20
DOLMAR NOVINY
DOLMAR NOVINY
21
krovinorezy
18, 99
€
DOLM
AR ÚVE
R
ET-40
21, 99
€
elektrický vyžínač
21, 99
€
99
21, €
DOLM
AR ÚVER
- ÚVER
DOLMAR
DOLM
AR ÚVE
R
Príkon: 450 W / Motor: 230 V / Šírka záberu: 30 cm / Hmotnosť (bez
rezného nástroja): 2,3 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj: 2-lanková
žacia hlava
59,90 €
988.311.000
89,90 €
DA0000001
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Predlžovacia šnúra
988.311.000
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
39,99 €
49,62 €
Žacia hlava
Žacia hlava
5,12 €
Do vypredania
zásob
LT-245.4
ET-70 C
4-taktný benzínový vyžínač
Do vypredania
zásob
Výkon: 0,71 kW (0,97 KS) / Obsah: 24,5 cm3 / Nádrž na benzín: 0,5 litra /
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 4,9 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj:
2-lanková žacia hlava
elektrický vyžínač
Príkon: 700 W / Motor: 230 V / Šírka záberu: 40 cm / Hmotnosť (bez
rezného nástroja): 5,0 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj: 2-lanková
žacia hlava
129,
988.311.000
DOLM
AR ÚVE
R
980.008.120
141,90 €
680.224.200
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
381,224,262
Olej
381.224.262
39,99 €
49,62 €
980.008.107
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
3,10 €
Žacia hlava
Predlžovacia šnúra
988.311.000
189,90 €
Olej
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
MS-22 C
Výkon: 0,73 kW (1,0 KS) / Obsah: 24,5 cm3 / Nádrž na benzín: 0,5 litra /
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 4,2 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj:
2-lanková žacia hlava
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
980.008.120
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
289,90 €
381.224.262
Do vypredania
zásob
benzínový vyžínač
219,90 €
12, 99
€
90 €
LT-250
NOVINKA
DA00000001
980.008.107
22,51 €
381.224.263
Výkon: 0,57 kW (0,8 KS) / Obsah: 21,0 cm3 / Nádrž na benzín: 0,4 litra /
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 3,6 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj:
žacia hlava
219,90 €
299,90 €
299,90 €
980.008.107
Olej dvojtaktný (1 L)
5,10 €
Žacia hlava
Žacia hlava
benzínový vyžínač, vybavený priamym
hriadeľom a držadlom v tvare „C“
Žacia hlava
benzínový krovinorez, vybavený priamym
hriadeľom a držadlom v tvare „U“
Výkon: 0,57 kW (0,8 KS) / Obsah: 20,0 cm3 / Nádrž na benzín: 0,4 litra /
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 3,9 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj:
4-zubý žací nôž
219,90 €
980.008.107
Žacia hlava
381.224.263
Žacia hlava
680.224.200
Žacia hlava
ET-100 C
13,85 €
Do vypredania
zásob
elektrický vyžínač
s elektronickou reguláciou otáčok
Príkon: 1000 W / Motor: 230 V / Šírka záberu: 40 cm / Hmotnosť (bez
rezného nástroja): 5,1 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj: 2-lanková
žacia hlava
14, 99
€
90 €
149,
988.311.000
16, 99
€
Predlžovacia šnúra
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
49,62 €
DOLM
AR -
ÚVER
ÚVER
DOLM
AR - ÚV
ER
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
988.311.000
DOLM
AR -
164,90 €
680.224.200
48, 99
€
45, 99
€
22,99
€
DOLM
AR ÚVE
R
v cene
v cene
382.224.300
382.224.310
382.224.300
382.224.310
DOLM
AR ÚVE
R
39,99 €
Žacia hlava
680.224.200
Žacia hlava
13,85 €
LT-27
279,90 €
980.008.107
ok
áz
br
ýo
str
ač
n
ilu
169,90 €
NOVINKA
2-taktný benzínový vyžínač
Výkon: 0,71 kW (0,97 KS) / Obsah: 24,5 cm3 / Nádrž na benzín: 0,5 litra /
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 4,9 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj:
2-lanková žacia hlava
MS-27 U
MS-340 U
MS-400 U
benzínový krovinorez, vybavený priamym
hriadeľom a držadlom v tvare „U“
benzínový krovinorez, vybavený priamym
hriadeľom a držadlom v tvare „U“
benzínový krovinorez, vybavený priamym
hriadeľom a držadlom v tvare „U“
Výkon: 0,83 kW (1,12 KS) / Obsah: 25,7 cm3 / Nádrž na benzín: 0,6
litra / Hmotnosť (bez rezného nástroja): 5,0 kg / Štandardne dodávaný žací
nástroj: 4-zubý žací nôž a 2-lanková žacia hlava
Výkon: 1,6 kW (2,2 KS) / Obsah: 33,0 cm3 / Nádrž na benzín: 0,5 litra
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 6,7 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj:
4-zubý žací nôž
Výkon: 1,8 kW (2,5 KS) / Obsah: 39,0 cm3 / Nádrž na benzín: 0,5 litra
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 6,7 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj:
4-zubý žací nôž
229,90 €
459,90 €
489,90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
980.008.107
Olej dvojtaktný (1 L)
5,10 €
980.008.107
381.224.263
299,90 €
980.008.107
384.224.503
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Olej
980.008.107
Olej dvojtaktný (1 L)
5,10 €
Žacia hlava
381.224.263
980.008.107
662,90 €
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
28,94 €
384.224.503
384.224.503
699,90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Olej dvojtaktný (1 L)
5,10 €
Žacia hlava
Žacia hlava
980.008.107
980.008.107
Olej dvojtaktný (1 L)
5,10 €
Žacia hlava
27,04 €
Žacia hlava
Žacia hlava
27,04 €
384.224.503
299,90 €
Olej
980.008.107
5,10 €
381,224,263
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Olej dvojtaktný (1 L)
Do vypredania
zásob
MS-20 U
M
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
980.008.107
28,94 €
v cene
381.224.263
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
Olej dvojtaktný (1 L)
5,10 €
Žacia hlava
28,94 €
22
DOLMAR NOVINY
DOLMAR NOVINY
23
Štvortaktné krovinorezy
Dolmar – vysoký výkon s úsporou nákladov
29,99 €
Chcete prežiť prichádzajúcu jar a leto vo väčšej pohode a bez zbytočných výdavkov? Spoločnosť Dolmar,
popredný nemecký výrobca profesionálnej lesnej a záhradnej techniky, vyvinula spolu s japonskými
konštruktérmi bezkonkurenčný benzínový štvortaktný motor s vysokým výkonom a kompaktnou a ľahkou
konštrukciou. Tento konštrukčný unikát nájdete teraz v strojoch záhradnej techniky Dolmar – napríklad
v krovinorezoch, vodných čerpadlách, postrekovačoch, záhradných fukároch či dúchadlách.
Prečo práve štvortaktné
krovinorezy DOLMAR?
odlučovač
oleja
vahadlová
komora
VÝKON
pre prenosné
motorové vybavenie
■ pracujú s novým unikátnym benzínovým štvortaktným motorom,
■ možno ich použiť na akýchkoľvek
sklonoch,
■ majú nižšiu spotrebu paliva,
■ usporia náklady na prevádzku,
■ sú šetrné k životnému prostrediu.
Čistejšie výfukové emisie
Ľahká údržba
Kompaktné a ľahké riešenie
Nízka hlučnosť
Minimálna spotreba paliva
Nižšie prevádzkové náklady
Výkonné pohodlie
Ekonomická prevádzka
Priateľský k životnému
prostrediu
Vysoký výkon verzus nízka
spotreba paliva
Vysoký výkon nových štvortaktných
motorov zabezpečuje porovnateľnú
krútiacu silu s výkonnostne rovnakými
dvojtaktnými motormi.
komora
vačkového
rozvodu
uzatváracia
ventilová
guľôčka
olejová nádrž
25 ml trieda
Max. výkon
(kW/ot./min.)
35 ml trieda
Max. výkon
(kW/ot./min.)
24,5 ml
24,5 ml
4-taktný motor 2-taktný motor
0,81 / 7000
0,88 / 7000
DOLMAR - ÚVER
prietok vzduchovo-olejových pár
v cene
381.224.263
32,99 €
DOLMAR
- ÚVER
MS-245.4 U
4-taktný benzínový krovinorez vybavený
priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“
Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba
Výkon: 0,71 kW (0,97 KS) / Obsah: 24,5 cm3 / Nádrž na benzín: 0,5 litra /
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 5,7 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj:
4-zubý žací nôž
MS-245.4 CE
360.300.030
299,90 €
+ kultivátor
prietok oleja
980.008.120
33,5 ml
30,5 ml
4-taktný motor 2-taktný motor
1,18 / 7000
1,18 / 7000
Test 24,5 ml štvortaktného benzínového
krovinorezu Dolmar a ekvivalentného
dvojtaktného benzínového krovinorezu ukazuje, že krovinorez Dolmar má
vo svojej triede nižšiu spotrebu paliva,
a teda aj nižšie celkové náklady na
prevádzku.
Prednosti vďaka unikátnemu
mazaciemu systému
Patentovaný unikátny mazací systém
spoločnosti Dolmar umožňuje dosiahnuť
najmenšie rozmery spomedzi štvortaktných motorov na trhu. Systém mazania
dovolí bez problémov používať krovinorezy na akýchkoľvek sklonoch – napríklad v priekopách, na brehoch riek alebo
v lesoch. Prirodzené zmeny tlaku v kľukovke vyvolané pohybom piestu vo valci
miešanie oleja s benzínom a emisie sú
zredukované na hodnoty, ktoré s prehľadom a dostatočnou rezervou spĺňajú
prísne svetové emisné limity (CARB Tier
3 Kalifonia, USA a EU Stage 2 Európa).
Motory majú výrazne nízke vibrácie,
nízku hladinu hluku aj spotrebu, a najmä nízke emisie výfukových plynov.
Summa summarum: Používaním
záhradnej techniky Dolmar s novým
štvortaktným motorom prejavíte aj svoj
vzťah k životnému prostrediu.
sa využívajú na čerpanie oleja cez motor.
Olej čerpaný z nádržky umiestnenej na
spodnej časti motora cez sieť jednosmerných ventilov dosiahne spoľahlivé mazanie a dlhú životnosť bez nutnosti udržiavania motora vo vodorovnej polohe.
Technika bez negatívneho
vplyvu na životné prostredie
Neodmysliteľnou výhodou štvortaktných motorov Dolmar je ochrana životé op
ost ed a. Nenastáva
e astá tu žiadne
ného
prostredia.
v cene
362.224.140
360.300.030
399,90 €
381.224.263
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žacia hlava
28,94 €
Žacia hlava
381.224.263
49,99 €
DOLMAR - ÚVER
499,90 €
v cene
362.224.140
v cene
381.224.263
539,37 €
MS-245.4 CE
MS-245.4 CE
4-taktný benzínový krovinorez vybavený
priamym hriadeľom, držadlom v tvare „C“
a s funkciou EasyStart
360.300.010
Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba
Výkon: 0,71 kW (0,97 KS) / Obsah: 24,5 cm3 / Nádrž na benzín: 0,5 litra /
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 5,3 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj:
2-lanková žacia hlava
31,99 €
v cene
+ nadstavec na pílenie
konárov s integrovanou
nádržkou na olej
362.224.140
360.300.010
53,99 €
MS-245.4 UE
4-taktný benzínový krovinorez vybavený
priamym hriadeľom, držadlom v tvare „U“
a s funkciou EasyStart
Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba
Výkon: 0,71 kW (0,97 KS) / Obsah: 24,5 cm3 / Nádrž na benzín: 0,5 litra /
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 5,9 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj:
4-zubý žací nôž
DOLMAR - ÚVER
329,90 €
980.008.120
319,90 €
399,90 €
381.224.263
980.008.120
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
90 €
539,
3,10 €
Žacia hlava
381.224.263
Žacia hlava
381.224.263
499,90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
980.008.120
DOLMAR - ÚVER
28,94 €
Olej
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žacia hlava
28,94 €
Žacia hlava
604,80 €
381.224.263
konvenčný
4-taktný motor
94,5 dB
MS-245.4 CE
MS-245.4 CE
360.300.020
360.300.010 + 360.300.020 + 360.300.030
+ nadstavec na strihanie živých plotov
+ nadstavec na pílenie
konárov s integrovanou
nádržkou na olej
+ nadstavec na strihanie
živých plotov
+ kultivátor
v cene
87,7 dB
Hlukový ventil pre JEDEN 2-taktný motor
zodpovedá PIATIM 4-taktným motorom
je ľahší a kompaktnejší
ako bežné 4-taktné motory
MM4 pridáva
k hluku viac ticha
362.224.140
360.300.020
55,99 €
DOLMAR - ÚVER
v cene
362.224.140
360.300.010
360.300.020
360.300.030
DOLMAR - ÚVER
559,90 €
614,25 €
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
89,99 €
899,90 €
Toolless quick fastening allows transport position and individual angle
adjustment
958,71 €
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
DOLMAR NOVINY
TIETO AUTÁ SÚ
ABSOLÚTNE
ROVNAKÉ
25
99 €
32,
ER
AR - ÚV
DOLM
35,99 €
DOLMAR
- ÚVER
Až na jeden rozdiel: SPOTREBU!
49,99 €
59,99 €
DOLMAR - ÚVER
DOLMAR - ÚVER
v cene
NOVINKA
v cene
381.224.263
MS-246.4 UE
MS-246.4 U
spotreba
6
litrov na 100 km
spotreba
10
litrov na 100 km
KTORÉ SI KÚPITE?
No samozrejme to s nižšou spotrebou! Tak je to i pri krovinorezoch.
Porovnajte si spotrebu 2-taktného a 4-taktného krovinorezu
a ušetrite na prevádzkových nákladoch až 115 € ročne.
Spotreba paliva
Spotreba oleja
Celkovo
štvortaktný motor
(MS-245.4 U)
0,45 (L/h) x 300 (h)
= 135 (L)
0,08 (L) x 7 + 0,3 (L)
= 0,86 (L)
198 €
dvojtaktný motor
(MS-252 U)
0,69 (L/h) x 300 (h)
= 207 (L)
4-taktný benzínový krovinorez vybavený
priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“
4-taktný benzínový krovinorez vybavený
priamym hriadeľom, držadlom v tvare „U“
a s funkciou EasyStart
Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba
Výkon: 0,77 kW (1,05 KS) / Obsah: 25,4 cm3 / Nádrž na benzín: 0,6 litra /
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 5,6 kg / Štandardne dodávaný žací
nástroj: 3-zubý žací nôž
Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba
Výkon: 0,77 kW (1,05 KS) / Obsah: 25,4 cm3 / Nádrž na benzín: 0,6 litra /
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 5,6 kg / Štandardne dodávaný žací
nástroj: 3-zubý žací nôž
329,90 €
381.224.263
4-taktný benzínový krovinorez vybavený
priamym hriadeľom a držadlom
v tvare „U“, nizke vybrácie
Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba
Výkon: 1,5 kW (2,04 KS) / Obsah: 43,0 cm3 / Hmotnosť (bez rezného
nástroja): 8,3 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj: 3-zubý žací nôž a žacia
hlava B6
Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba
Výkon: 1,5 kW (2,04 KS) / Obsah: 43,0 cm3 / Hmotnosť (bez rezného
nástroja): 8,6 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj: 3-zubý žací nôž a žacia
hlava B6
499,90 €
599,90 €
980.008.120
381.224.263
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Olej
Olej
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1l 5,17 €
3,10 €
Žacia hlava
381.224.263
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1l 5,17 €
3,10 €
980.008.120
Žacia hlava
Žacia hlava
28,94 €
381.224.263
779,90 €
381.224.263
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Žacia hlava
28,94 €
367.122.882
980.008.120
429,90 €
381.224.263
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žacia hlava
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žacia hlava
50,69 €
Žacia hlava
Žacia hlava
50,69 €
367.122.882
4,14 (L)
313 €
Pri prevádzkovej dobe 300 hodín, (Ref.) cena benzínu: 1,40 € / liter
59,99 €
39, 99
€
A to ešte nevravíme o jednoduchšej údržbe
(krovinorez netreba „zazimovávať“ = vypúšťať palivo),
nižšej hlučnosti, nižších vibráciách a hlavne nižších emisiách.
71,99 €
DOLMAR - ÚVER
DOLMAR - ÚVER
DOLM
AR ÚVE
R
59,99 €
NOVINKA
DOLMAR - ÚVER
HC+NOx*
50 g/kWh
*
4-taktný benzínový krovinorez vybavený
priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“
449,90 €
980.008.120
MS-4300.4 U
MS-430.4
M
S 4
U
359,90 €
419,90 €
980.008.120
NOVINKA
381.224.263
v cene
381.224.263
27
32
<50
>150
DOLMAR nový
4-taktný motor
DOLMAR 4-taktný motor
bežnej konštrukcie
dvojtaktný motor
spĺňajúci emisné predpisy
dvojtaktný motor
bežnej konštrukcie
v cene
HC = Hydrocarbon (Uhľovodík), NOx = Oxid dusíka (skleníkový plyn)
384.224.503
MS-4010 U
MS-335.4 U
4-taktný benzínový krovinorez vybavený
priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“
Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba
Výkon: 1,07 kW (1,4 KS) / Obsah: 33,5 cm3 / Nádrž na benzín: 0,65 litra /
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 7,1 kg / Štandardne dodávaný žací
nástroj: 3-zubý žací nôž
benzínový krovinorez triedy „PROFI“,
vybavený priamym hriadeľom
a držadlom v tvare „U“
Výkon: 1,8 kW (2,5 KS) / Obsah: 39,0 cm3 / Nádrž na benzín: 0,9 litra / Hmotnosť (bez rezného nástroja): 7,9 kg / Štandardne dodávaný žací
nástroj: 3-zubý žací nôž
399,90 €
381.224.263
benzínový krovinorez triedy „PROFI“,
vybavený priamym hriadeľom
a držadlom v tvare „U“
980.008.107
384.224.503
828,90 €
980.008.107
384.224.503
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Olej
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1l 5,17 €
3,10 €
381.224.263
980.008.107
Olej dvojtaktný (1 L)
5,10 €
Žacia hlava
28,94 €
384.224.503
Žacia hlava
27,04 €
Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba
Výkon: 1,5 kW (2,04 KS) / Obsah: 43,0 cm3 / Hmotnosť (bez rezného
nástroja): 8,6 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj: 3-zubý žací nôž
980.008.107
384.224.503
599,90 €
895,90 €
889,90 €
980.008.107
Olej dvojtaktný (1 L)
5,10 €
Žacia hlava
27,04 €
Žacia hlava
Žacia hlava
4-taktný benzínový chrbtový krovinorez
719,90 €
Olej
Žacia hlava
MS-4300.4 R
Výkon: 2,3, kW (3,1 KS) / Obsah: 45,0 cm3 / Nádrž na benzín: 1,0
litra / Hmotnosť (bez rezného nástroja): 7,9 kg / Štandardne dodávaný žací
nástroj: 3-zubý žací nôž
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
980.008.120
www.dolmar.sk
MS-4510 U
599,90 €
499,90 €
980.008.120
v cene
384.224.503
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
980.008.120
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
26
DOLMAR NOVINY
DOLMAR NOVINY
27
ŽACIE LANKÁ
Priemer
lanka
Okrúhle lanko
MH-246.4 D
4-taktné benzínové nožnice na živé ploty
Výkon: 0,77 kW (1,05 KS) / Obsah: 25,4 cm3 / Nádrž na benzín: 0,6 litra / Hmotnosť (bez rezného nástroja): 7,2 kg / Štandardne dodávaný žací
nástroj: nadstavec na strihanie živých plotov
44,99 €
Okrúhle lanko +
59,
99
DOLMAR - ÚVER
€
DOLMAR - ÚVER
v cene
90 €
449,
980.008.120
383.800.300
699,90 €
980.008.301
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Dĺžka
lanka
Objednávacie
číslo
OLEJE
MOC EUR
s DPH
MOC
s DPH
MOC EUR
s DPH za 1 m
Cena za 1 liter
Balenie
Obj. čáslo
Olej pre dvojtaktné motory 1:50
1,3 mm
15 m
369 224 807
1,90 €
0,13 €
1,6 mm
15 m
369 224 808
1,97 €
0,13 €
2,0 mm
15 m
369 224 790
1,88 €
0,13 €
2,0 mm
126 m
369 224 791
8,25 €
0,07 €
2,4 mm
15 m
369 224 792
2,38 €
0,16 €
2,4 mm
87 m
369 224 793
8,86 €
0,10 €
2,4 mm
262 m
369 224 794
23,90 €
0,09 €
3,0 mm
15 m
369 224 809
3,15 €
0,21 €
3,0 mm
56 m
369 224 811
9,32 €
0,17 €
100 ml
1,70 €
17,00 €
50
980.008.104
100 ml
1,40 €
14,00 €
50
980.008.106
1 liter
5,10 €
5,10 €
12
980.008.107
1 liter s odmerkou
7,80 €
7,80 €
12
980.008.112
5 litrov
23,00 €
4,60 €
4
980.008.118
60 litrov
266,00 €
4,43 €
1
980 008 270
200 litrov
772,00 €
3,86 €
1
980.008.151
Olej EXTRA (plne syntetický) pre dvojtaktné motory 1:100
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
MS-352.4 R
3,0 mm
168 m
369 224 815
24,86 €
0,15 €
1 liter
8,90 €
8,90 €
12
980.008.103
980.008.301
Multifunkčný olej na strihací nôž (300 ml)
Cena za 1 L 18,33 €
5,50 €
4-taktný chrbtový benzínový krovinorez
3,3 mm
15 m
369 224 810
3,52 €
0,23 €
5 litrov
42,00 €
8,40 €
4
980.008.102
126293-2
Strihací nôž
219,90 €
965.603.027
(RJ19LM)
Sviečka pre 4-taktné motory (kosačky Dolmar)
Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba
Výkon: 1,07 kW (1,45 KS) / Obsah: 33,5 cm3 / Nádrž na benzín: 0,65 litra /
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 10,2 kg / Štandardne dodávaný žací
nástroj: 4-zubý žací nôž
3,3 mm
46 m
369 224 812
9,32 €
0,20 €
3,3 mm
139 m
369 224 816
24,86 €
0,18 €
Olej pre dvojtaktné motory 1:100
3,5 mm
41 m
369 224 813
9,32 €
0,23 €
500 ml s odmerkou
20,00 €
12
980.008.113
3,5 mm
123 m
369 224 817
24,86 €
0,20 €
4,0 mm
30 m
369 224 814
9,32 €
0,31 €
4,0 mm
90 m
369 224 818
24,86 €
0,28 €
2,4 mm
15 m
369 224 795
2,68 €
0,18 €
2,4 mm
69 m
369 224 796
8,86 €
0,13 €
2,4 mm
206 m
369 224 797
21,60 €
0,10 €
3,0 mm
15 m
369 224 819
3,86 €
0,26 €
3,0 mm
44 m
369 224 821
9,32 €
0,21 €
3,0 mm
132 m
369 224 825
24,86 €
0,19 €
3,3 mm
15 m
369 224 820
3,70 €
0,25 €
3,3 mm
36 m
369 224 822
8,40 €
0,23 €
3,3 mm
109 m
369 224 826
23,00 €
0,21 €
PE-254.4
3,5 mm
32 m
369 224 823
9,32 €
0,29 €
4-taktný benzínový orezávač okrajov trávnikov
3,5 mm
96 m
369 224 827
24,86 €
0,26 €
Výkon: 0,77 kW (1,05 KS) / Obsah: 25,4 cm3 / Nádrž na benzín: 0,6 litra /
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 6,6 kg / Štandardne dodávaný rezný nástroj:
orezávací nôž
4,0 mm
25 m
369 224 824
9,32 €
0,37 €
4,0 mm
75 m
369 224 828
24,86 €
0,33 €
3,0 mm
15 m
369 224 798
3,72 €
0,25 €
3,0 mm
56 m
369 224 799
10,30 €
0,18 €
3,0 mm
168 m
369 224 800
27,00 €
0,16 €
3,0 mm
279 m
369 224 801
39,90 €
0,14 €
3,0 mm
15 m
369 224 802
3,97 €
0,26 €
3,0 mm
44 m
369 224 803
10,90 €
0,25 €
3,0 mm
132 m
369 224 804
29,90 €
0,23 €
3,0 mm
219 m
369 224 805
45,60 €
0,21 €
263,41 €
3,41 €
599,90 €
980.008.120
699,90 €
366.224.010
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Hranaté lanko +
Žacia hlava
366.224.010
Žacia hlava
23,98 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
Okrúhle lanko Pro
3,10 €
90 €
299,
9
9
29,
AR DOLM
429,90 €
€
ÚVER
Hranaté lanko Pro
10,00 €
Olej pre štvortaktné motory (do kosačiek, krovinorezov a traktorov)
80 ml
2,10 €
26,25 €
10
980.008.123
100 ml
3,00 €
30,00 €
10
980.008.124
600 ml
3,10 €
5,17 €
12
980.008.120
1,4 l
9,24 €
6,60 €
1
980.008.122
1 liter (SAE 5 W 30)
na zimnú prevádzku
6,00 €
6,00 €
12
980.008.121
Olej na mazanie pílových reťazí
1 liter
3,60 €
3,60 €
12
988.002.256
5 litrov
15,50 €
3,10 €
4
988.002.258
10 litrov
29,80 €
2,98 €
2
988.002.259
20 litrov
57,00 €
2,85 €
1
988.002.255
60 litrov
166,00 €
2,77 €
1
988 002 265
200 litrov
508,00 €
2,54 €
1
988.002.261
Olej na mazanie pílových reťazí BIOTOP (biologicky degradovateľný)
1 liter
4,80 €
4,80 €
12
980.008.210
5 litrov
21,60 €
4,32 €
4
980.008.211
10 litrov
41,00 €
4,10 €
2
980.008.212
20 litrov
79,40 €
3,97 €
1
980.008.213
60 litrov
229,00 €
3,82 €
1
980 008 265
200 litrov
726,00 €
3,63 €
1
980.008.218
18,33 €
12
980.008.301
Multifunkčný olej (olej na čistenie a ošetrovanie)
300 ml
5,50 €
Prostriedok na čistenie pílových reťazí
99
29, €
CS-246.4 C
- ÚVER
DOLMAR
99
CS-246.4 CBC
4-taktný viacúčelový benzínový
krovinorez s beznástrojovou
výmenou nadstavcov
4-taktný viacúčelový benzínový
krovinorez s beznástrojovou
výmenou nadstavcov
Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba
Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba
39,
AR DOLM
Výkon: 0,77 kW (1,05 KS) / Obsah: 25,4 cm / Nádrž
na benzín: 0,6 litra / Hmotnosť (bez rezného nástroja):
5.6 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj: nadstavec
so žacou hlavou prepravná taška
299,90 €
399,90 €
419,90 €
ÚVER
529,90 €
980.008.120
6,00 €
12,00 €
12
980.008.125
5 litrov
22,00 €
4,40 €
4
980.008.126
1,70 €
6,80 €
24
980.008.302
1 liter
3,30 €
3,30 €
12
988.002.500
5 litrov
14,80 €
2,96 €
4
988.002.510
€
3
Výkon: 0,77 kW (1,05 KS) / Obsah: 25,4 cm3 / Nádrž
na benzín: 0,6 litra / Hmotnosť (bez rezného nástroja): 4,6 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj: bez
príslušenstva
500 ml
Olej na ochranu proti korózii
250 ml
Hydraulický olej
Olej do vzduchového filtra a čistiaci prostriedok pre motorové rozbrusovačky
500 ml (Čistiaci prostrie6,00 €
12,00 €
1 980.008.127
dok na vzduchový filter)
1 liter (Olej do
12,00 €
12,00 €
1 980.008.128
vzduchového filtra)
Sada: olej + čistiaci
20,00 €
–
1 980.008.129
prostriedok
381.224.263
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žacia hlava
28,94 €
Žacia hlava
381.224.263
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
28
DOLMAR NOVINY
DOLMAR NOVINY
29
944.360.000
Vazelína na mazanie uhlových
prevodov (50 g)
8,92€
904135
90€
9,
111710
90€
10,
Jednočepeľové nožnice
Jednočepeľové nožnice
ŽACIE HLAVY
2,10€
980.008.123
351.502.030
381.224.263
384.224.503
Vhodné pre modely:
MS-260 U, MS-330 U,
Vhodné pre modely:
MS-20U, MS-26U, MS-245.4U,UE, MS-335.4U, MS-252U,
LT-245.4, MS-3202, MS-246.4 U/UE, MS-24U, CS-246.4 C/CBC
Vhodné pre modely:
MS-30C,U, MS-340 U, MS-400 U, MS-3310 U,
MS-4010 U, MS-4510 U
28,57€
náhradné diely
kryt
k
kry
ryyt hlavy
h
hlav
lavvy sspodný
podný
pod
ný
ný
28,93€
Štvortaktný olej (80 ml)
Cena za 1l 26,25 €
30,91€
27,05€
367.122.907
Dvojramenný popruh
veko hlavy
00€
3,
kryt hlavy spodný
980.008.124
Štvortaktný olej (100 ml)
351.502.032
7,48€
bubon silónu
351.502.033
adaptér M8 (LH)
11,99€
pružina
384.224.510
1,94€
5,56€
8,53€
6,48€
adaptér (M10 x 1,25L)
očko nylónovej hlavy
adaptér
351.502.034
23
5, €
očko nylónovej hlavy
Dvojramenný popruh
385.224.571
381.224.350
1,90€
2,00€
bubon silónu
6,91€
351.502.037
3,41€
8,64€
381.224.310
8,77€
29,33€
384.224.530
6,16€
351.502.031
(BS-SV)
Sviečka pre 4-taktné motory
(traktory Dolmar)
988.048.324
krytka nyl. hlavy spodná
bubon silónu
BR992301
(RJ19LM)
Sviečka pre 4-taktné motory
(kosačky Dolmar)
9,70€
381.224.320
6,07€
pružina
384.224.520
12,48€
vnútorné telo hlavy
kryt hlavy – domec
Cena za 1l 30,00 €
381.224.390
965.603.027
385.224.130
381.224.330
387.224.590
05
6, €
22
3, €
3 zubý žací nôž 300 x 20 mm
362.224.140
4 zubý žací nôž 230 x 25,4 mm
skrutka hlavy horná
351.502.015
384.224.540
34
46
1, €
5, €
22,01€
48€
385.224.161
očko nylónovej hlavy
385.224.560
3,11€
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
6,
16,42€
pílový žací nôž 225 x 20 mm
362.224.180
8 zubý žací nôž 230 x 25,4 mm
385.224.340
3 zubý žací nôž 255 x 25,4 mm
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
Toto
všetko
spravíme pre Vás / za Vás
Viem čo je potrebné urobiť, aby stroje podporili Váš „koncept“.
Vieme,
Môžete ich doniesť do servisu alebo sami postupovať podľa návodu nižšie.
Môž
7.
1.
Diagnostika
Vďaka dôslednej kontrole a nastaveniu, naštartujete svoj krovinorez bez akýchkoľvek problémov
aj po dlhej zimnej prestávke.
2.
Výmena sviečky
3.
Výmena filtra
Správne funkčná a čistá sviečka je dobrým základom pre dokonalý chod motora.
Filter sa môže skladať z viacerých častí tzv. predfiltrov, tieto časti musia byť vždy čisté a suché.
Kontrola
karburátora
8.
Kontrola krytu hla- Kryt žacej hlavy sa môže skladať z dvoch častí, dôležité je skontrolovať upnutie na hriadeli a nastavenie
noža na orezávanie lanka.
vice
9.
Kontrola oleja
(štvortaktné motory Dolmar)
4.
Kontrola hriadeľa
Kontrolou tejto časti môžeme predísť možnému zadreniu stroja.
10.
Kontrola spojky
5.
Premazanie
uhlového prevodu
Na túto časť je prenášaná veľká sila a točivý moment, dôležité je pravidelné mazanie aj počas sezóny.
Pri 4-taktných krovinorezoch skontrolovať min. prípadne max. stav oleja, doporučujeme meniť raz za
sezónu. Štvortaktné krovinorezy skladujte vo vodorovnej polohe, prípadne motorom nahor.
Doporučujeme skontrolovať kondíciu (pružnosť) samotných pružín spojky.
11.
Nastavenie
otáčok
Vďaka nastaveniu správnych otáčok pomocou špeciálneho merača vyťažíte z Vášho krovinorezu
maximum.
pre krovinorezy
6.
Čistenie stroja
Vyžaduje zručnejšie ruky, prečistenie samotného karburátora a membrány dodá motoru pravidelný chod.
Nemenej dôležitým úkonom je vyčistenie stroja a hnacieho prevodu. Žacia hlava alebo nôž sa musia točiť
s minimálny odporom.
32
DOLMAR NOVINY
DOLMAR NOVINY
33
HT-5510
elektrické nožnice na živé ploty
triedy PROFI
Príkon: 670 W / Elektromotor - napätie: 230 V / Dĺžka lišty: 55 cm / Max.
priemer konárov: 21 mm / Rozstup nožov: 28 mm / Počet zdvihov:
1500 min.-1 / Hmotnosť: 4,3 kg
18 9
, 9
DO
LM
AR
-
988.311.000
980.008.301
660.194.672
189,90 €
€
ÚVE
R
259,90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Predlžovacia šnúra
988.311.000
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
49,62 €
39,99 €
Olej
980.008.301
Multifunkčný olej na strihací nôž (300 ml) Cena za 1 L 18,33 € 5,50 €
Strihací nôž
660.194.672
Strihací nôž
76,25 €
HT-5510
HT-6510
HT-7510
HT-6510
elektrické nožnice na živé ploty
triedy PROFI
HT-43
HT-49
HT-53
HT-7510
19,99 €
elektrické nožnice na živé ploty
triedy PROFI
DOLMAR - ÚVER
Príkon: 670 W / Elektromotor - napätie: 230 V / Dĺžka lišty: 65 cm / Max.
priemer konárov: 21 mm / Rozstup nožov: 28 mm / Počet zdvihov:
1500 min.-1 / Hmotnosť: 4,4 kg
HT-43
elektrické nožnice na živé ploty
triedy HOBBY
Príkon: 400 W / Elektromotor - napätie: 230 V / Dĺžka lišty: 42 cm / Max.
priemer konárov: 10 mm / Počet zdvihov: 1600 min.-1 / Hmotnosť: 2,9 kg
980.008.301
109,90 €
660.140.826
HT-49
HT-53
elektrické nožnice na živé ploty
triedy HOBBY
elektrické nožnice na živé ploty
triedy HOBBY
988.311.000
Príkon: 400 W / Elektromotor - napätie: 230 V / Dĺžka lišty: 48 cm / Max.
priemer konárov: 10 mm / Počet zdvihov: 1600 min.-1 / Hmotnosť: 3,0 kg
Príkon: 400 W / Elektromotor - napätie: 230 V / Dĺžka lišty: 52 cm / Max.
priemer konárov: 10 mm / Počet zdvihov: 1600 min.-1 / Hmotnosť: 3,0 kg
Strihací nôž
980.008.301
114,90 €
660.140.830
988.311.000
980.008.301
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Predlžovacia šnúra
Predlžovacia šnúra
Predlžovacia šnúra
988.311.000
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
39,99 €
49,62 €
980.008.301
Multifunkčný olej na strihací nôž (300 ml) Cena za 1 L 18,33 € 5,50 €
Strihací nôž
660.140.826
988.311.000
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
39,99 €
49,62 €
Olej
980.008.301
48,08 €
660.140.830
279,90 €
660.194.676
49,62 €
39,99 €
988.311.000
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
49,62 €
39,99 €
Olej
Multifunkčný olej na strihací nôž (300 ml) Cena za 1 L 18,33 € 5,50 €
980.008.301
Multifunkčný olej na strihací nôž (300 ml) Cena za 1 L 18,33 € 5,50 €
Strihací nôž
Strihací nôž
81,86 €
660.194.676
Strihací nôž
93,20 €
988.311.000
benzínové nožnice na živé ploty
119,90 €
660.140.827
Multifunkčný olej na strihací nôž (300 ml) Cena za 1 L 18,33 €
5,50 €
980.008.301
Dĺžka lišty: 49 cm / Výkon: 0,6 kW (0,82 KS) / Obsah: 21 cm3 / Nádrž na
benzín: 0,4 litra / Rozstup nožov: 29 mm / Hmotnosť: 4,7 kg
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
39,99 €
49,62 €
Multifunkčný olej na strihací nôž (300 ml) Cena za 1 L 18,33 €
5,50 €
Strihací nôž
57,00 €
379,90 €
Strihací nôž
Strihací nôž
51,47 €
660.140.827
Do vypredania
zásob
HT-2249 D
Olej
Strihací nôž
Strihací nôž
980.008.301
89,90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
660.194.674
988.311.000
Predlžovacia šnúra
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
Olej
980.008.301
209,90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Predlžovacia šnúra
84,90 €
988.311.000
269,90 €
660.194.674
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
79,90 €
988.311.000
980.008.301
DOLMAR - ÚVER
Príkon: 670 W / Elektromotor - napätie: 230 V / Dĺžka lišty: 75 cm / Max.
priemer konárov: 21 mm / Rozstup nožov: 28 mm / Počet zdvihov:
1500 min.-1 / Hmotnosť: 4,6 kg
199,90 €
988.311.000
20,99 €
980.008.107
559,90 €
980.008.301
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
9
9
37,
AR DOLM
9
9
12,
AR DOLM
€
ÚVER
980.008.107
Olej dvojtaktný (1 L)
5,10 €
980.008.301
Multifunkčný olej na strihací nôž (300 ml) Cena za 1 L 18,33 €
5,50 €
344.329.000
Ochrana noža
17,58 €
374.522.000
Strihací nôž vrchný
64,45 €
374.522.000
Strihací nôž spodný
64,45 €
Strihací nôž
HT-2556 D
€
benzínové nožnice na živé ploty
ÚVER
Dĺžka lišty: 56 cm / Výkon: 0,88 kW (1,2 KS) / Obsah: 24,5 cm3 /
Nádrž na benzín: 0,6 litra / Rozstup nožov: 28 mm / Hmotnosť: 5,1 kg
399,90 €
HT-345
HT-355
HT-365
980.008.107
579,90 €
980.008.301
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
HT-2556 D
980.008.107
Olej dvojtaktný (1 L)
5,10 €
980.008.301
Multifunkčný olej na strihací nôž (300 ml) Cena za 1 L 18,33 €
5,50 €
374.077.106
Strihací nôž vrchný
55,17 €
374.077.107
Strihací nôž spodný
55,17 €
Strihací nôž
9
HT-345
99
12,
elektrické nožnice na živé ploty
triedy FARMA
€
DOLMAR - ÚVER
Príkon: 550 W / Elektromotor - napätie: 230 V / Dĺžka lišty: 45 cm /
Max. priemer konárov: 21 mm / Rozstup nožov: 27 mm /
Počet zdvihov: 1600 min.-1 / Hmotnosť: 3,6 kg
HT-355
13,49 €
elektrické nožnice na živé ploty
triedy FARMA
Príkon: 550 W / Elektromotor - napätie: 230 V / Dĺžka lišty: 55 cm /
Max. priemer konárov: 21 mm / Rozstup nožov: 27 mm /
Počet zdvihov: 1600 min.-1 / Hmotnosť: 3,7 kg
980.008.301
179,90 €
344.194.661
HT-365
elektrické nožnice na živé ploty
triedy FARMA
988.311.000
980.008.301
189,90 €
344.194.664
988.311.000
980.008.301
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Predlžovacia šnúra
Predlžovacia šnúra
Predlžovacia šnúra
49,62 €
39,99 €
Olej
980.008.301
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
49,62 €
39,99 €
Olej
Multifunkčný olej na strihací nôž (300 ml) Cena za 1 L 18,33 €
5,50 €
Strihací nôž
344.194.661
988.311.000
980.008.301
43,96 €
344.194.664
HT-2576 E
DOLMAR - ÚVER
benzínové nožnice na živé ploty
Dĺžka lišty: 76 cm / Výkon: 0,88 kW (1,2 KS) / Obsah: 24,5 cm3 /
Nádrž na benzín: 0,6 litra / Rozstup nožov: 25 mm /
Hmotnosť: 5,4 kg
988.311.000
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
Multifunkčný olej na strihací nôž (300 ml) Cena za 1 L 18,33 €
5,50 €
980.008.301
980.008.107
46,12 €
344.194.667
980.008.301
374.030.106
629,90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
49,62 €
Olej
39,99 €
Multifunkčný olej na strihací nôž (300 ml) Cena za 1 L 18,33 €
5,50 €
Strihací nôž
51,52 €
9
9
33,
AR DOLM
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
980.008.107
Olej dvojtaktný (1 L)
5,10 €
980.008.301
Multifunkčný olej na strihací nôž (300 ml) Cena za 1 L 18,33 €
5,50 €
374.030.106
Strihací nôž vrchný
43,48 €
374.030.107
Strihací nôž spodný
54,22 €
Strihací nôž
Strihací nôž
Strihací nôž
339,90 €
HT-2576 E
199,90 €
344.194.667
Olej
Strihací nôž
Strihací nôž
€
ÚVER
139,90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
€
AR DOLM
Príkon: 550 W / Elektromotor - napätie: 230 V / Dĺžka lišty: 65 cm /
Max. priemer konárov: 21 mm / Rozstup nožov: 27 mm /
Počet zdvihov: 1600 min.-1 / Hmotnosť: 3,8 kg
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
988.311.000
13,
134,90 €
129,90 €
988.311.000
DOLMAR - ÚVER
9
39,
99
€
ÚVER
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
DOLMAR NOVINY
DOLMAR NOVINY
NOVINKA
NOVINK
KA
49
11, €
V R
- ÚVE
DOLMAR
ES-39
E
S-39 TLC
elektrická píla s motorom „naprieč“
35
49
12, €
NOVINKA
34
Príkon: 1800 W / Elektromotor – napätie: 230 V / Dĺžka lišty: 35 cm
Model reťaze: 291 / Delenie reťaze: 3/8“ / Hmotnosť: 4,7 kg
9
9
9,
90 €
114,
NOVINKA
AR DOLM
179,90 €
- ÚVER
DOLMAR
€
ÚVER
EB-165
EB-165 V
elektrické dúchadlo
elektrické dúchadlo / vysávač
Príkon: 1650 W / Elektromotor - napätie: 230 V / Prietok vzduchu:
660 m3/h / Max. rýchlosť prúdenia vzduchu 1. rýchlosť: 42 m/s / 2. rýchlosť: 83 m/s / Hmotnosť: 3,2 kg
Príkon: 1650 W / Elektromotor - napätie: 230 V / Prietok vzduchu:
660 m3/h / Max. rýchlosť prúdenia vzduchu 1. rýchlosť: 42 m/s / 2. rýchlosť: 83 m/s / Kapacita vaku na vysávanie: 35 l / Hmotnosť: 3,8 kg
99,90 €
139,90 €
988.311.000
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
988.311.000
958.090.046
95
958.
958.090
5 090.
9 046
466
958.400.001
958.400.
958
95
58 400
400.
00.001
001
00
01
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Reťaze
90 €
99,
164,90 €
958.291.046
Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm 9,72 €
958.291.052
Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm 10,82 €
958.291.056
Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm 11,56 €
511.492.756
Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 11,12 €
Lišty
elektrická píla s motorom „naprieč“
958.400.001
Dĺžka
ĺ lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm 11,02 €
958.400.002
Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm 11,88 €
Príkon: 1800 W / Elektromotor – napätie: 230 V / Dĺžka lišty: 30 cm
Model reťaze: 291 / Delenie reťaze: 3/8“ / Hmotnosť: 4,6 kg
442.040.611
Dĺžka lišty: 40 cm / 16“, delenie reťaze: 3/8“, šírka drážky: 1,1 mm 12,74 €
958.500.051
Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 12,74 €
Predlžovacia šnúra
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
49,62 €
39,99 €
988.311.000
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
NOVINKA
V R
- ÚVE
DOLMAR
ES-43
E
S-4
43 T
TLC
LC
elektrická píla s motorom
m
„naprieč“
naprieč““
39,99 €
49,62 €
LS-9004
hydraulický štiepač dreva
Príkon: 4,0 kW / Elektromotor - napätie: 400 V / Tlak:
9 ton / Max. dĺžka kmeňa: 1350 mm / Dĺžka kmeňa
s medzistolom: 550 mm / Rýchlosť štiepenia: 6,25 cm/s /
Celková výška (vysunutý): 1600 mm / Celková výška
(zasunutý): 1100 mm / Hmotnosť: 218 kg
Príkon: 1800 W / Elektromotor – napätie: 230 V / Dĺžka lišty: 40 cm
Model reťaze: 492 / Delenie reťaze: 3/8“ / Hmotnosť: 4,7 kg
124,90 €
2.999,00 €
199,90 €
3.499,00 €
90 €
299,
AR DOLM
ÚVER
45, 90
€
99
18, €
NOVINKA
V R
- ÚVE
DOLMAR
ES-2131 TLC
elektrická píla s motorom „pozdĺž“
Príkon: 2000 W / Elektromotor – napätie: 230 V / Dĺžka lišty: 30 cm
Model reťaze: 492 / Delenie reťaze: 3/8“ / Hmotnosť: 5,5 kg
189,90 €
239,90 €
958.090.046
958.500.003
Stroj je
dodávaný
bez vrtáku.
DOLM
AR ÚVE
R
988.311.000
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Reťaze
958.492.046
Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 9,83 €
958.492.052
Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 11,64 €
958.492.056
Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 12,36 €
511.492.762
Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 12,23 €
Lišty
958.500.003
Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 11,02 €
958.500.002
Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 11,88 €
958.500.051
Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 12,74 €
412.045.661
Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 13,82 €
Olej na mazanie reťaze
988.002.256
Olej na mazanie pílových reťazí 1 L
3,60 €
Predlžovací kábel
988.311.000
25 m, 230 V
49,62
49 62 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
39,99 €
Olej hydraulický
1l
988.002.500
21,99 €
DOLMAR - ÚVER
99 €
NOVINKA
20,
99
19, €
V R
- ÚVE
DOLMAR
ES-2136 TLC
C
elektrická píla s mo
motorom
motor
rom „pozdĺž“
ž
ES-2141 TLC
elektrická píla s motorom „pozdĺž“
Príkon: 2000 W / Elektromotor – napätie: 230 V / Dĺžka
ka lišty: 35 cm
Model reťaze: 492 / Delenie reťaze: 3/8“ / Hmotnosť: 5,5 kg
610.248.010
- ÚVER
DOLMAR
NOVINKA
NOVINKA
ES-34
ES
3 T
TLC
LC
C
12,
179,90 €
988.311.000
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Predlžovacia šnúra
49 €
124,90 €
Príkon: 2000 W / Elektromotor – napätie: 230 V / Dĺžkaa lišty: 40 cm
Model reťaze: 492 / Delenie reťaze: 3/8“ / Hmotnosť:: 5,6
5 6 kg
elektrický drvič
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
610.248.020
Predlžovacia šnúra 230 V
199,
249,90 €
90 €
209,
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
264,90 €
90 €
219,
299,90 €
988.311.000
39, €
49,62 €
benzínový zemný vrták
k
Obsah: 51,7 cm3 / Výkon: 1,98 kW (2,7 KS)
KS)
/ Nádrž na benzín: 0,9 litra / Hmotnosť:
ť: 10,5 kg
10,5 kg
vhodný pre LS-6002,LS-6004,LS-9004.
459,00 €
72,71€
596,90 €
720.020
720
020
71
72, €
750.360
750 360
980.008.107
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Vrtáky
720.020
Vrták Ø 80 x 800 mm
75,34 €
720.040
Vrták Ø 100 x 800 mm
74,69 €
720.070
Vrták Ø 120 x 800 mm
82,68 €
720.170
Vrták Ø 150 x 800 mm
82,60 €
Predlžovací štiepací klin
pozinkovaný (280 mm),
720.210
Vrták Ø 180 x 800 mm
84,72 €
vhodný pre LS-6002,LS-6004,LS-9004.
720.350
Vrták Ø 200 x 800 mm
88,13 €
727.430
Vrták Ø 250 x 800 mm
148,13 €
157,52€
99
PD-520 R
Rozšírený štiepací klin
pozinkovaný,
vhodný pre LS-6002,LS-6004,LS-9004.
25 m, H0 7 RN-F
90 €
3, €
Krížový štiepací klin
pozinkovaný,
FH-2500
Napájacie napätie: 230 V / Príkon: 2500 W
Voľnobežné otáčky noža: 40 min-1
Max. priemer vetiev: 45 mm / Objem zberného
kontajnera: 67 litrov / Hmotnosť: 27,6 kg
30
Predlžovací nadstavec
750.360
Predlžovací nadstavec 400 mm
41,64 €
Olej dvojtaktný (1 L)
5,10 €
Olej
615.248.030
980.008.107
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
36
DOLMAR NOVINY
DOLMAR NOVINY
37
ľahký,
tichý,
a pritom
vysoko účinný
postrekovač
na chrbát
49, 99
€
74, 99
€
DOL
MAR
- ÚV
ER
DOL
MAR
- ÚV
ER
EP-84
EP-84 D
EP-144 D
ponorné čerpadlo
ponorné čerpadlo
ponorné čerpadlo
Napájacie napätie: 230 V / Príkon: 300 W / Voľnobežné
otáčky: 2800 min-1 / Max. výtlak: 7 m / Max. výkon: 140 l/
min / Hĺbka ponoru: 5 m / Hmotnosť: 3,3 kg
Napájacie napätie: 230 V / Príkon: 400 W / Voľnobežné
otáčky: 2800 min-1 / Max. výtlak: 5 m / Max. výkon: 140 l/
min / Hĺbka ponoru: 5 m / Hmotnosť: 3,3 kg
Napájacie napätie: 230 V / Príkon: 1100 W / Voľnobežné
otáčky: 2800 min-1 / Max. výtlak: 10 m / Max. výkon: 240 l/
min / Hĺbka ponoru: 5 m / Hmotnosť: 5,3 kg
90 €
49,
90 €
52,
79,90 €
90 €
84,
82,90 €
BVF104RF
akumulátorový LITHIUM-ION
postrekovač
Akumulátorové napätie: 18 V / Objem nádrže na chemikáliu:
10 L / Max. tlak: 0,3 Mpa / Výtlak zvislá tryska: 0,8 l/min /
Výtlak širokouhlá tryska: 1,3 l/min / Plne nabitý akumulátor
vystačí na 10 nádrží: 100 l / Hmotnosť: 3,8 kg /
Príslušenstvo: 1x akumulátor BL1830 a nabíjačka
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
119,90 €
Predlžovacia šnúra 230 V
25 m, H0 7 RN-F
988.311.000
SP-252.4 R
499,90 €
4-taktný benzínový postrekovač
39,99€
49,62 €
Obsah: 24,5 cm3 / Výkon: 0,8 kW (1,1 KS) / Max. tlak:
2,5 Mpa / Prietok: 7,1 L/min / Obsah benzínovej nádrže:
0,6 L / Obsah nádoby na chemikáliu: 20 L
Hmotnosť: 9,1 kg
699,90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
749,90 €
Li-Ion batéria
18 V, 3,0 Ah
929,90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
99,90€
194204-5
Štvortaktný olej (600 ml)
(Cena za 1 L 5,17 €)
Nabíjačka Li-Ion batérií
18/14,4 V
10
3, €
980.008.120
195584-2
69,90€
9,49 €
DOLMAR - ÚVER
PRÍSLUŠENSTVO PRE SP–252.4 R
EP-720 S
EP-960 DS
EP-1500 DS
ponorné čerpadlo
ponorné čerpadlo
ponorné čerpadlo
Napájacie napätie: 230 V / Príkon: 400 W / Voľnobežné
otáčky: 2800 min-1 / Max. výtlak: 6,5 m / Max. výkon: 120 l/
min / Hĺbka ponoru: 5 m / Hmotnosť: 3,6 kg
Napájacie napätie: 230 V / Príkon: 550 W / Voľnobežné
otáčky: 2800 min-1 / Max. výtlak: 7 m / Max. výkon: 180 l/
min / Hĺbka ponoru: 5 m / Hmotnosť: 4,6 kg
Napájacie napätie: 230 V / Príkon: 1100 W / Voľnobežné
otáčky: 2800 min-1 / Max. výtlak: 10 m / Max. výkon: 250 l/
min / Hĺbka ponoru: 5 m / Hmotnosť: 5,9 kg
69,90 €
79,90 €
99,90 €
107,90 €
129,90 €
MP-245.4 Z
benzínové čerpadlo
so 4-taktným motorom
3
329,
399,90 €
Hadica
Nadstavec
Dýza dvojitá
Dýza široká
obj. číslo: 6909039001
obj. číslo: 6909511500
obj. číslo: 6949001000
obj. číslo: 6908031000
12,70 €
10,57 €
28,44 €
9,73 €
Dýza herbicíd
Dýza dvojitá tvar Y
Dýza dvojitá tvar U
Dýza trojitá
obj. číslo: 6958011000
obj. číslo: 6958025000
obj. číslo: 6958018000
obj. číslo: 6909500100
8,78 €
21,18 €
13,47 €
15,81 €
MP-335.4 Z
32,99 €
DOLMAR - ÚVER
Obsah: 24,5 cm / Príkon: 0,71 kW (0,97KS) / Max. prietok vody: 110 l/min / Max. sacia hĺbka: 8 m / Max. výtlak:
35 m / Objem palivovej nádrže: 0,5 l / Hmotnosť: 5,8 kg
Dodávané príslušenstvo: sacia hadica s filtrom a odtoková
hadica (8 m) s dýzou
90 €
144,90 €
benzínové čerpadlo
so 4-taktným motorom
39,99 €
DOLMAR - ÚVER
Obsah: 33,5 cm3 / Príkon: 1,07 kW (1,45KS)
Max. prietok vody: 130 l/min / Max. sacia hĺbka: 8 m
Max. výtlak: 45 m / Objem palivovej nádrže: 0,65 l
Hmotnosť: 7,3 kg / Dodávané príslušenstvo: sacia hadica
s filtrom a odtoková hadica (8 m) s dýzou
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Štvortaktný olej (600 ml)
(Cena za 1 L 5,17 €)
90 €
399,
499,90 €
980.008.120
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
3,10 €
Dýza štvoritá
Dýza kompaktná
Dýza postreková
Dýza postreková super
obj. číslo: 6919500000
obj. číslo: 6939025000
obj. číslo: 6939024000
obj. číslo: 6939028000
18,62 €
98,88 €
138,82 €
107,59 €
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
DOLMAR NOVINY
DOLMAR NOVINY
NOVINKA
38
39
vysokotlakové čističe
príslušenstvo
HP-20
HP-10
HP-20
vysokotlakový čistič
vysokotlakový čistič
Príkon: 1.300 W / Elektromotor napätie: 230 V / Max. pracovný tlak:
100 bar / Max. prietok vody: 360 l/
hod. / Max. teplota privádzanej vody:
50°C / Hmotnosť: 7,3 kg
Príkon: 1.300 W / Elektromotor
or ný tlak:
napätie: 230 V / Max. pracovný
100 bar / Max. prietok vody: 360 l/
ej vody:
hod. / Max. teplota privádzanej
50°C / Hmotnosť: 5,8 kg
Dodávané príslušenstvo:
5 m vysokotlaková hadica, nadstavec
s tryskou, nadstavec s turbo tryskou,
striekacia rukoväť
Dodávané príslušenstvo:
5 m vysokotlaková hadica, nadstavec
stavec
yskou,
s tryskou, nadstavec s turbo tryskou,
striekacia rukoväť
90 €
79,
HP-350
HP-450
HP-1500 HP-7000
☺
HP-20
HP-300
HP-350
HP-400
☺
☺
☺
☺
Nastavec s aretovateľnou tryskou M22 x 1,5
☺
☺
☺
☺
Turbo tryska
129,90
90 €
☺
Turbotryska M22 x 1,5
☺
Vysokotlaková hadica 5m
☺
69, 99
€
DOLM
AR ÚVE
R
74, 99
€
21, 99
€
DOLM
AR ÚVE
R
DOLM
AR -
☺
☺
☺
4,13 €
609.640.650
4,60 €
609.640.930
5,90 €
609.040.551
32,68 €
609.040.886
37,67 €
609.041.193
9,35 €
609.041.195
14,06 €
609.041.217
56,55 €
609.040.867
44,90 €
609.041.197
28,23 €
609.041.199
61,26 €
609.041.201
65,99 €
Vysokotlaková hadica 8m
☺
DOLM
AR ÚVE
VR
ÚVE
R
Vysokotlaková hadica 15m
☺
609.040.858
122,60 €
Hadica na čistenie potrubia 8 m
☺
609.040.865
65,99 €
Hadica na čistenie potrubia 10 m
☺
☺
☺
☺
☺
609.041.203
65,99 €
☺
☺
☺
☺
☺
609.041.205
103,72 €
609.040.866
69,90 €
609.041.207
47,09 €
609.040.860
56,55 €
609.041.209
18,79 €
609.040.870
21,23 €
609.041.211
32,94 €
609.040.897
32,94 €
609.041.213
47,09 €
☺
609.040.876
80,14 €
☺
609.041.215
14,06 €
609.040.855
14,06 €
609.040.877
94,28 €
609.040.895
16,91 €
Hadica na čistenie potrubia 16 m
☺
29, 99
€
☺
DOLM
AR ÚVE
R
☺
☺
☺
☺
Sacia súprava
☺
☺
☺
☺
☺
☺
Kefa
☺
HP-300
vysokotlakový čistič
Príkon: 1.700 W / Elektromotor
- napätie: 230 V / Max.
pracovný tlak: 110 bar / Max.
prietok vody: 370 l/hod. / Max.
teplota privádzanej vody:
50°C / Hmotnosť: 7,4 kg
Dodávané príslušenstvo:
5,5 m vysokotlaková hadica,
nadstavec s tryskou, nadstavec
s turbo tryskou, striekacia
rukoväť, kefa
90 €
169,
219,90 €
HP-350
vysokotlakový čistič
Príkon: 1.600 W / Elektromotor napätie: 230 V / Max. pracovný tlak:
120 bar / Max. prietok vody: 370 l/
hod. / Max. teplota privádzanej
vody: 50°C / Hmotnosť: 16,2 kg
Dodávané príslušenstvo:
5,5 m vysokotlaková hadica,
nadstavec s tryskou, nadstavec
s turbo tryskou, striekacia rukoväť,
kefa
90 €
219,
299,90 €
HP-450
vysokotlakový čistič
HP-7000
vysokotlakový čistič
Príkon: 2.100 W / Elektromotor
- napätie: 230 V / Max.
pracovný tlak: 140 bar / Max.
prietok vody: 420 l/hod. / Max.
teplota privádzanej vody:
50°C / Hmotnosť: 18,8 kg
Príkon: 2.500 W / Elektromotor napätie: 230 V / Max. pracovný
tlak: 150 bar / Max. prietok
vody: 500 l/hod. / Max. teplota
privádzanej vody: 50°C / Hmotnosť:
26,9 kg
Dodávané príslušenstvo:
8 m vysokotlaková hadica,
nadstavec s tryskou, nadstavec
s turbo tryskou, striekacia rukoväť,
kefa
Dodávané príslušenstvo:
vodný filter, 10 m vysokotlaková
hadica, nadstavec s tryskou,
nadstavec s turbo tryskou,
striekacia rukoväť
90 €
299,
399,90 €
90 €
699,
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
899,90 €
MOC EUR s DPH
609.640.640
Aretovateľná dýza
☺
16, 99
€
Obj. číslo
HP-7000
89,900 €
89,90 €
HP-300
☺
☺
☺
☺
☺
Rotačná kefa
☺
☺
☺
☺
☺
Kefa na podlahy
☺
☺
☺
☺
☺
Filter na vodu
☺
Kefa na podlahy s nádržkou na čistiaci prostriedok
☺
Univerzálny čistiaci prostriedok 1L
☺
☺
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
40
DOLMAR NOVINY
DOLMAR NOVINY
41
AKU
AS-3726
akumulátorová LITHIUM-ION
reťazová píla
Akumulátorové napätie: 2 x 18 V = 36 V / Rezná dĺžka: 25 cm / Rýchlosť
reťaze: 8,3 m/s / Delenie reťaze: 3/8“ / Hmotnosť: 4,1 kg / Dodávané
príslušenstvo: reťaz, lišta, bez akumulátora a nabíjačky
COMPATIBLE
1,5/3,0/4,0Ah
259,90 €
25,99 €
2
399,90 €
DOLMAR - ÚVER
14, 99
€
DOL
MA
R-
ÚVE
R
AG-3729
26,99€
akumulátorový LITHIUM-ION fukár
DOLMAR
- ÚVER
v cene
akumulátorový LITHIUM-ION plotostrih
660.221.528
Akumulátorové napätie: 2 x 18 V = 36 V / Max. počet zdvihov: 1000–1800
min-1 / Dĺžka lišty: 650 mm / Rozostup nožov: 18 mm / Hmotnosť:
5,1 kg / Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora a nabíjačky
Akumulátorové napätie: 2 x 18 V = 36 V / Max. voľnobežné otáčky: 17.000
min-1 / Max. prietok vzduchu: 264 / m3/h / Hmotnosť: 3,1 kg / Dodávané
príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky
COMPATIBLE
1,5/3,0/4,0Ah
AH-3756
149,90 €
COMPATIBLE
1,5/3,0/4,0Ah
249,90 €
záberové
koleso ¼“
AS-3626 LG
269,90 €
37,99 €
DOLMAR - ÚVER
akumulátorová LITHIUM-ION reťazová píla
Akumulátorové napätie: 36 V / Rezná dĺžka: 25 cm / Rýchlosť reťaze:
7,5 m/s / Objem olejovej nádrže: 120 ml / Delenie reťaze: 3/8“ /
Hmotnosť: 4,5 kg / Dodávané príslušenstvo: reťaz, lišta, 1x akumulátor
a nabíjačka
399,90 €
379,90 €
519,90 €
AG-3628
akumulátorový LITHIUM-ION fukár
90 €
104,
512.466.760
31,99 €
AS-3626 C
239,90 €
57,36 €
39,90 €
194588-1
Nabíjačka Li-Ion 10,8 V 1,3 Ah
25,97 €
195243-8
Nôž na živý plot
17,33 €
195267-4
Nôž na trávu
29,55 €
195311-7
Reťaz - Carving
Akumulátorové napätie: 36 V / Rezná dĺžka: 25 cm / Rýchlosť reťaze:
7,6 m/s / Objem olejovej nádrže: 120 ml / Delenie reťaze: 1/4“ /
Hmotnosť: 4,5 kg / Dodávané príslušenstvo: reťaz, „karvingová“ lišta, bez
akumulátora a nabíjačky
90 €
319,
499,90 €
AT-3624
412.025.471
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
DOLMAR - ÚVER
akumulátorová LITHIUM-ION reťazová píla
s „karvingovou“ lištou
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Akumulátor Li-Ion 10,8 V 1,3 Ah
899,90 €
299,90 €
169,
194550-6
569,90 €
209,
90 €
ÚVE
R
DOLMAR - ÚVER
Akumulátorové napätie: 36 V / Rezná dĺžka: 25 cm / Rýchlosť reťaze:
7,6 m/s / Objem olejovej nádrže: 120 ml / Delenie reťaze: 1/4“ /
Hmotnosť: 4,5 kg / Dodávané príslušenstvo: reťaz, „karvingová“ lišta, 2x
akumulátor a nabíjačka
90 €
Akumulátorové napätie: 10,8 V / Doba nabíjania akumulátora:
50 min / Výška strihania - nožnice: 10, 15, 25 mm / Záber strihania nožnice: 160 mm / Záber strihania - plotostrih: 200 mm / Počet záberov:
1250 min-1 / Hmotnosť: 1,2 kg / Dodávané príslušenstvo: 2 x akumulátor
BL1013 a nabíjačka
56,99 €
akumulátorová LITHIUM-ION
reťazová píla s „karvingovou“ lištou
Akumulátorové napätie: 36 V / Rezná dĺžka: 25 cm / Rýchlosť reťaze:
7,5 m/s / Objem olejovej nádrže: 120 ml / Delenie reťaze: 3/8“ /
Hmotnosť: 4,5 kg / Dodávané príslušenstvo: reťaz, lišta,
bez akumulátora a nabíjačky
akumulátorový LITHIUM-ION
plotostrih/strihač trávy
10, 49
€
DOLMAR - ÚVER
akumulátorová LITHIUM-ION
reťazová píla
DOLMAR - ÚVER
AH-1020 LGEX
159,90 €
DOL
MAR
-
AS-3626
16,99 €
Akumulátorové napätie: 36 V / Prietok vzduchu: 264,4 m3/h /
Hmotnosť: 3,1 kg / Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky
AS-3626 CLGE
20,99 €
512.466.760
Dĺžka lišty: 25 cm / 10", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,1 mm 15,40 €
Reťaz
511.492.740
Dĺžka lišty: 25 cm / 10", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 9,94 €
Lišta – Carving
412.025.471
Dĺžka lišty: 25 cm / 10", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,1 mm 77,76 €
Lišta
412.025.661
Dĺžka lišty: 25 cm / 10", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm 12,74 €
Iné odporúčané príslušentvo:
195311-7
Predlžovací adaptér 36 V
31,77 €
194679-8
Ochrana na predlžovaciu šnúru
2,78 €
v cene
381.224.263
akumulátorový LITHIUM-ION krovinorez
Akumulátorové napätie: 36 V / Voľnobežné otáčky: 2 stupeň
0–7300 min-1 / Doba nabíjania akumulátora: 60 min / Hmotnosť vrátane
akumulátora a rezného nástroja: 7,1 kg / Dodávané príslušenstvo: 4-zubý
žací nôž, bez akumulátora a nabíjačky
43,99 €
DOLMAR - ÚVER
439,90 €
599,90 €
AT-3624 LGE
akumulátorový LITHIUM-ION krovinorez
Akumulátorové napätie: 36 V / Voľnobežné otáčky: 2 stupeň
0–7300 min-1 / Doba nabíjania akumulátora: 60 min / Hmotnosť vrátane
akumulátora a rezného nástroja: 7,1 kg / Dodávané príslušenstvo: 4-zubý
žací nôž, 2x akumulátor 36 V, 2,2 Ah, nabíjačka
69,99 €
DOLMAR - ÚVER
699,90 €
999,90 €
v cene
381.224.263
27, 49
€
DOLM
AR -
AT-3731 C
akumulátorový LITHIUM-ION vyžínač
s rukoväťou v tvare “C”
362.224.140
362.224.180
Akumulátorové napätie: 2 x 18 V = 36 V / Voľnobežné otáčky: 2 stupeň
3500–6600 min-1 / Hmotnosť vrátane akumulátora a rezného nástroja:
5,6 kg / Dodávané príslušenstvo: žacia hlava, bez akumulátora a nabíjačky
381.224.263
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
362.224.140
4 - zubý žací nôž
6,48 €
362.224.180
8 - zubý žací nôž
6,48 €
381.224.263
Žacia hlava
28,94 €
COMPATIBLE
1,5/3,0/4,0Ah
33,99 €
33
DOLMAR - ÚVER
339,90 €
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
539,90 €
ÚVER
AH-3656
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
194679-8
Ochrana na predlžovaciu šnúru
2,78 €
akumulátorový LITHIUM-ION plotostrih
akumulátorový LITHIUM-ION plotostrih
195311-7
Adaptér 36 V
31,77 €
194681-1
Zachytávač odrezkov
14,67 €
Akumulátorové napätie: 36 V / Max. počet zdvihov: 1800 min-1 /
Dĺžka lišty: 55 cm / Doba nabíjania akumulátora: 60 min /
Rozostup nožov: 27,5 mm / Hmotnosť: 5,1 kg /
Dodávané príslušenstvo: 1x akumulátor, nabíjačka
Akumulátorové napätie: 36 V / Max. počet zdvihov: 1800 min-1 / Dĺžka
lišty: 55 cm / Doba nabíjania akumulátora: 60 min / Rozostup nožov:
27,5 mm / Hmotnosť: 5,1 kg / Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora
a nabíjačky
660.194.672
Žací nôž
76,25 €
450489-6
Kryt žacieho noža
2,53 €
AH-3656 LG
39,99 €
DOLMAR - ÚVER
399,90 €
549,90 €
279,90 €
319,90 €
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
42
DOLMAR NOVINY
DOLMAR NOVINY
set X
(1 ks)
DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
(1 ks)
Batéria 36 V 2,2 Ah
129,27 €
660.362.200
Nabíjačka
99,90 €
381.224.263
Žacia hlava
28,94 €
362.224.140
4-zubý žací nôž
6,48 €
511.492.740
Reťaz, dĺžka lišty: 25 cm / 10", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm
9,94 €
412.025.661
Lišta, dĺžka lišty: 25 cm / 10", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm
12,74 €
660.194.672
Strihací nôž 550 mm „súčasť plotostrihu“
76,25 €
záberové koleso ¼``
3ks batéria
2ks nabíjačka
(1 ks)
121,90 €
DOLMAR - ÚVER
660.195.412
(1 ks)
AT-3624 LGE + AH-3656 LG
+ AS-3626 + AG-3628
v cene
660.196.372
660.018.020
660.221.528
43
00 €
1.219,
1.779,60 €
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
AT-3624 LGE
AH-3656 LG
AS-3626
AG-3628
akumulátorový LITHIUM-ION krovinorez
akumulátorový LITHIUM-ION plotostrih
akumulátorová LITHIUM-ION reťazová píla
akumulátorový LITHIUM-ION fukár
Akumulátorové napätie: 36 V
Voľnobežné otáčky: 2 stupeň 0–7300 min-1
Doba nabíjania akumulátora: 60 min
Hmotnosť vrátane akumulátora
a rezného nástroja: 7,1 kg
Akumulátorové napätie: 36 V
Max. počet zdvihov: 1800 min-1
Dĺžka lišty: 55 cm
Doba nabíjania akumulátora: 60 min
Rozostup nožov: 27,5 mm
Hmotnosť: 5,1 kg
Akumulátorové napätie: 36 V
Rezná dĺžka: 25 cm
Rýchlosť reťaze: 7,5 m/s
Objem olejovej nádrže: 120 ml
Delenie reťaze: 3/8“
Hmotnosť: 4,5 kg
Akumulátorové napätie: 36 V
Prietok vzduchu: 264,4 m3/h
Hmotnosť: 3,1 kg
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
44
DOLMAR NOVINY
DOLMAR NOVINY
45
set PLUS
31,99 €
DOLMAR - ÚVER
v cene
660.196.372
660.018.020
319,90 €
482,18 €
Do vypredania
zásob
16, 99
€
DOLM
AR ÚVE
R
v cene
10,49 €
AH-1852
AH-1852 Plus
DOLMAR - ÚVER
akumulátorový LITHIUM-ION plotostrih
akumulátorový LITHIUM-ION plotostrih
Akumulátorové napätie: 18 V / Max. počet zdvihov: 1350 min-1 /
Dĺžka lišty: 52 cm / Doba nabíjania akumulátora: 60 min /
Rozostup nožov: 26 mm / Hmotnosť: 3,1 kg /
Dodávané príslušenstvo: 1 x akumulátor AP-18 a nabíjačka
Akumulátorové napätie: 18 V / Max. počet zdvihov: 1350 min-1 /
Dĺžka lišty: 52 cm / Doba nabíjania akumulátora: 60 min /
Rozostup nožov: 26 mm / Hmotnosť: 3,1 kg /
Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora a nabíjačky
90 €
90 €
169,
104,
149,90 €
(1 ks)
(1 ks)
660.018.010
660.018.020
660.196.372
660.018.020
249,90 €
660.195.772
980.008.301
660.196.372
660.018.020
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
660.195.772
Strihací nôž 520 mm
980.008.301
Multifunkčný olej na strihací nôž (300ml) Cena za 1 L 18,33 €
54,02 €
5,50 €
660.196.372
Akumulátor Li-Ion 18 V 1,1 Ah
55,68 €
660.018.020
Nabíjačka Li-Ion 18 V 1,1 Ah
36,80 €
(1 ks)
AH-1852 + AT-1826 + AX-1820
Do vypredania
zásob
AH-1852
AT-1826
AX-1820
akumulátorový LITHIUM-ION plotostrih
akumulátorový LITHIUM-ION vyžínač
akumulátorový LITHIUM-ION strihač trávy
Akumulátorové napätie: 18 V / Max. počet zdvihov: 1350 min-1 / Dĺžka lišty: 52 cm
Doba nabíjania akumulátora: 60 min / Rozostup nožov: 26 mm / Hmotnosť: 3,1 kg
Akumulátorové napätie: 18 V / Doba nabíjania akumulátora: 60 min / Možnosť predĺženia
rukoväte: 0–200 mm / Hmotnosť vrátane žacieho nástroja: 2,9 kg
Akumulátorové napätie: 18 V / Doba nabíjania akumulátora: 60 min / Výšky strihania: 10,
20, 30 mm / Záber strihania: 160 mm / Hmotnosť: 1,4 kg
AT-1826
akumulátorový LITHIUM-ION vyžínač
Akumulátorové napätie: 18 V / Doba nabíjania akumulátora: 60 min /
Možnosť predĺženia rukoväte: 0–200 mm / Hmotnosť vrátane žacieho
nástroja: 2,9 kg / Dodávané príslušenstvo: žacia hlava bez akumulátora
a nabíjačky
Makita DK18024S
89,90 €
sada náradia
Akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač
Akumulátorové napätie: 18 V / Voľnobežné otáčky 1. stupeň: 0 - 400 min-1 /
Voľnobežné otáčky 2. stupeň: 0 - 1.300 min-1 / Upínací rozsah skľučovadla 1,5 13 mm / Max. vŕtací výkon do ocele 13 mm / Max. vŕtací výkon do dreva 36 mm /
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj) 42/27 Nm / Hmotnosť 1,6 kg
BUR181Z
Akumulátorový LITHIUM-ION vyžínač
Akumulátorové napätie: 18 V / Voľnobežné otáčky: 7.800 min-1 / Šírka záberu:
260 cm / Hmotnosť 2,9 kg / Príslušenstvo: popruh, ochranné okuliare, žacia hlava
BUM168
akumulátorový LITHIUM-ION vyžínač
99
33,
€
DOLMAR - ÚVER
660.018.010
660.018.020
AX-1820
14, 99
€
DOLM
AR ÚVE
R
akumulátorový LITHIUM-ION strihač trávy
Akumulátorové napätie: 18 V / Doba nabíjania akumulátora: 60 min /
Možnosť predĺženia rukoväte: 0–200 mm / Hmotnosť vrátane žacieho
nástroja: 2,9 kg / Dodávané príslušenstvo: žacia hlava,
1x akumulátor AP-18 a nabíjačka
Akumulátorové napätie: 18 V / Doba nabíjania akumulátora: 60 min /
Výšky strihania: 10, 20, 30 mm / Záber strihania: 160 mm / Hmotnosť:
1,4 kg / Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora a nabíjačky
69,90 €
90 €
149,
Dodávané príslušenstvo sady: 2x akumulátor BL1815 18 V, 1,3 Ah,
nabíjačka, prepravná taška
660.195.859 660.196.372
90 €
339,
589,90 €
660.018.020
99,90 €
239,90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
660.195.859
Cievka žacej hlavy
6,85 €
660.196.372
Akumulátor Li-Ion 18 V 1,1 Ah
55,68 €
660.018.020
Nabíjačka Li-Ion 18 V 1,1 Ah
36,80 €
€
ÚVER
AR DOLM
v cene
AT-1826 Plus
Akumulátorové LITHIUM-ION strihač trávy
Akumulátorové napätie: 18 V / Počet strihov: 1.250 min-1 /
Šírka záberu: 16 cm / Hmotnosť 1,4 kg
Do vypred
ania
zásob
9
4
13,
139,90 €
BDF453Z
Do vypredania
zásob
AX-1820 Plus
akumulátorový LITHIUM-ION strihač trávy
Akumulátorové napätie: 18 V / Doba nabíjania akumulátora: 60 min /
Výšky strihania: 10, 20, 30 mm / Záber strihania: 160 mm / Hmotnosť:
1,4 kg / Dodávané príslušenstvo: 1 x akumulátor AP-18 a nabíjačka
v cene
660.018.010
660.018.020
660.195.242
980.008.301
660.196.372
134,90 €
159,90 €
660.018.020
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
660.195.772
Strihací nôž 520 mm
54,02 €
980.008.301
Multifunkčný olej na strihací nôž (300ml) Cena za 1 L 18,33 €
5,50 €
660.196.372
Akumulátor Li-Ion 18 V 1,1 Ah
55,68 €
660.018.020
Nabíjačka Li-Ion 18 V 1,1 Ah
36,80 €
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
46
DOLMAR NOVINY
DOLMAR NOVINY
47
DEMOBUS
DOLMAR
cesta
ako si
ť
vyskúša
stroje
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
195242-0
Strihací nôž
56,98 €
980.008.301
Multifunkčný olej na strihací nôž (300ml) Cena za 1 L 18,33 €
5,50 €
194204-5
Akumulátor Li-Ion 18 V 3,0 Ah
99,90 €
194513-2
Akumulátor Li-ion 18 V 1,3 Ah
81,41 €
195584-2
Nabíjačka Li-Ion 18 V 3,0 Ah 1,3 Ah
904135
Jednočepeľové nožnice
16,79 €
9,90 €
111710
Jednočepeľové nožnice
17,79 €
10,90 €
69,90 €
AX-1820 H
AX-1820 H 1,3
AX-1820 H 3,0
akumulátorový LITHIUM-ION strihač trávy
akumulátorový LITHIUM-ION strihač trávy
akumulátorový LITHIUM-ION strihač trávy
Akumulátorové napätie: 18 V / Doba nabíjania akumulátora: 60 min / Výšky strihania: 10, 20, 30 mm / Záber strihania: 160 mm / Hmotnosť:
1,4 kg / Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora a nabíjačky
Akumulátorové napätie: 18 V / Doba nabíjania akumulátora: 60 min
Výšky strihania: 10, 20, 30 mm / Záber strihania: 160 mm / Hmotnosť:
1,4 kg / Dodávané príslušenstvo: 1 x akumulátor BL1815 a nabíjačka
Akumulátorové napätie: 18 V / Doba nabíjania akumulátora: 60 min
Výšky strihania: 10, 20, 30 mm / Záber strihania: 160 mm / Hmotnosť:
1,4 kg / Dodávané príslušenstvo: 1 x akumulátor BL1830 a nabíjačka
COMPATIBLE
1,5/3,0/4,0Ah
59,90 €
99,90 €
COMPATIBLE
1,5/3,0/4,0Ah
114,90 €
11 49 €
11,
COMPATIBLE
1,5/3,0/4,0Ah
199,90 €
DOLMAR - ÚVER
129,90 €
12,99 €
12
89229
DOLMAR - ÚVER
Jedným z projektov ktorý pre Vás robíme prostredníctvom našich autorizovaných predajcov je predvádzanie, testovanie a porovnávanie výrobkov
Dolmar. Na tento účel nám slúži vozidlo, ktoré sme pomenovali „Dolmar Demobus“,
vybavený celým sortimentom výrobkov Dolmar s vyškoleným pracovníkom.
Cieľom tohto projektu je pomôcť Vám, koncovým užívateľom, otestovať a preveriť kvalitu a spoľahlivosť našich výrobkov, ale aj možnosť pre Vás vybrať si stroj nielen podľa
ceny, ale podľa toho aký presne potrebujete, jednoducho
povedané aký Vám padne do ruky. Demobus Dolmar taktiež pomáha pri školeniach autorizovaných predajcov kde
sú predvádzané novinky, ktoré sa uvádzajú na Slovenský
trh. Praktické odskúšanie stroja robíme priamo na mieste
u zákazníka.
Vďaka tejto službe máme priamu spätnú väzbu od Vás,
našich zákazníkov a v neposlednom rade vieme presne
reagovať na Vaše potreby.
Vďaka týmto návštevám a priamemu kontaktu s Vami sa
pravidelne stretávame so skúsenosťami z praxe, ktoré sa
snažíme využiť pri vývoji nových strojov. Tieto poznatky sú
následne podrobne konzultované a analyzované s našim
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
AH-1852 H
AH-1852 H 1,3
akumulátorový LITHIUM-ION plotostrih
akumulátorový LITHIUM-ION plotostrih
-1
Akumulátorové napätie: 18 V / Max. počet zdvihov: 1350 min / Dĺžka
lišty: 52 cm / Doba nabíjania akumulátora: 60 min / Rozostup nožov:
26 mm / Hmotnosť: 3,1 kg / Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora
a nabíjačky
COMPATIBLE
1,5/3,0/4,0Ah
99,90 €
149,90 €
14,
14
€
149,90 €
DOLMAR - ÚVER
DOLMA
38,65 €
Multifunkčný olej na strihací nôž (300ml) Cena za 1 L 18,33 Eur
5,50 €
194204-5
Akumulátor Li-Ion 18 V 3,0 Ah
99,90 €
194513-2
Akumulátor Li-ion 18 V 1,3 Ah
81,41 €
195584-2
Nabíjačka Li-Ion 18 V 3,0 Ah 1,3 Ah
69,90 €
akumulátorový LITHIUM-ION plotostrih
Akumulátorové napätie: 18 V / Max. počet zdvihov: 1350 min / Dĺžka
lišty: 52 cm / Doba nabíjania akumulátora: 60 min / Rozostup nožov:
26 mm / Hmotnosť: 3,1 kg / Dodávané príslušenstvo:
1 x akumulátor BL1815 a nabíjačka
COMPATIBLE
1,5/3,0/4,0Ah
Strihací nôž 520 mm
980.008.301
AH-1852 H 3,0
-1
99
195772-1
Akumulátorové napätie: 18 V / Max. počet zdvihov: 1350 min-1 / Dĺžka
lišty: 52 cm / Doba nabíjania akumulátora: 60 min / Rozostup nožov:
26 mm / Hmotnosť: 3,1 kg / Dodávané príslušenstvo: 1 x akumulátor
BL1830 a nabíjačka
16,49 €
16
229,90 €
COMPATIBLE
1,5/3,0/4,0Ah
164,90 €
249,90 €
DOLMAR - ÚVER
vývojovým strediskom v Hamburgu, vďaka čomu sme
schopný vyvíjať nové stroje presne podľa Vašich potrieb.
Ľepšie raz vidieť ako stokrát počuť.
Sme tu pre Vás, radi Vám pomôžeme v spolupráci s našim
autorizovaným predajcom. Ak potrebujete napríklad vyskúšať, otestovať stroj pre Vašu prevádzku, jeho parametre
a schopnosť či bude spĺnať Vaše nároky a požiadavky, stačí kontaktovať nášho autorizovaného predajcu a o ostatné
sa postaráme. Podľa Vami zadaných parametrov vytipujeme z našej ponuky stroj a po dohode Vám ho predvedieme
a otestujeme priamo vo Vašej prevádzke. Budete tak môcť
reálne zhodnotiť a posúdiť schopnosť daného modelu
splniť Vaše požiadavky a nároky. Za túto službu neplatíte,
odmenou pre nás je Vaša spokojnosť.
Tešíme sa na Vás,
do DEMOVIDENIA
PRE PROFÍKOV
AT-1826 H 1,3
akumulátorový LITHIUM-ION vyžínač
Akumulátorové napätie: 18 V / Doba nabíjania akumulátora:
60 min / Možnosť predĺženia rukoväte: 0–200 mm / Hmotnosť vratane
žacieho nástroja: 2,9 kg / Dodávané príslušenstvo: žacia hlava, 1 x
akumulátor BL1815 a nabíjačka
13,99 €
COMPATIBLE
1,5/3,0/4,0Ah
139,90 €
209,90 €
DOLMAR - ÚVER
AT-1826 H 3,0
akumulátorový LITHIUM-ION vyžínač
Akumulátorové napätie: 18 V / Doba nabíjania akumulátora:
60 min / Možnosť predĺženia rukoväte: 0–200 mm / Hmotnosť vratane
žacieho nástroja: 2,9 kg / Dodávané príslušenstvo: žacia hlava, 1 x
akumulátor BL1830 a nabíjačka
AT-1826 H
akumulátorový LITHIUM-ION vyžínač
Akumulátorové napätie: 18 V / Doba nabíjania akumulátora:
60 min / Možnosť predĺženia rukoväte: 0–200 mm / Hmotnosť vratane
žacieho nástroja: 2,9 kg / Dodávané príslušenstvo: žacia hlava, bez
akumulátora a nabíjačky
90 €
COMPATIBLE
1,5/3,0/4,0Ah
79,
139,90 €
14,99 €
COMPATIBLE
1,5/3,0/4,0Ah
149,90 €
AR - ÚVER
DOLMA
239,90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
195859-9
Cievka žacej hlavy
4,33 €
194204-5
Akumulátor Li-Ion 18 V 3,0 Ah
99,90 €
194513-2
Akumulátor Li-ion 18 V 1,3 Ah
81,41 €
195584-2
Nabíjačka Li-Ion 18 V 3,0 Ah 1,3 Ah
69,90 €
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
Firma Dolmar ponúka pre prácu v záhrade, parkoch a iných verejných
priestranstvách motorové krovinorezy, ktorých spoločným menovateľom je
prvotriedna kvalita. Znamená to vysoký výkon, spoľahlivosť, jednoduchú obsluhu
a dlhú životnosť. Profesionálne 2-taktné motorové krovinorezy, MS-4010 a MS4510 a 4-taktný motorový krovinorez MS-4300.4 U ľahko zvládnu ťažkú prácu.
Presvedčili sme sa o tom pri návštevách
v obecných úradov, ktoré sa s dôverou
obrátili na značku Dolmar a pre svojich
zamestnancov kúpili profesionálne krovinorezy. Vďaka všestrannému použitiu pri
starostlivosti o komunálnu zeleň, záhrady,
trávnaté plochy pri cestách a v lesníctve sa
dvojtaktné motorové krovinorezy Dolmar
osvedčili ako spoľahlivý pomocník, ktorý
svoju obsluhu nesklame v žiadnej situácii.
Jednou z ciest ako zistiť spoľahlivosť
výrobkov Dolmar a požiadavky zákazníkov na krovinorezy Dolmar je návšteva
priamo u konečného užívateľa. V prvom
rade bolo treba zvoliť kategóriu krovinorezu. Zo širokej ponuky Dolmar hobby,
farma a profi, sme sa zamerali práve na
profesionálne krovinorezy, ktoré sú najviac namáhané a zaťažované. Najčastejší
užívatelia týchto strojov sú obecné úrady
a komunálne služby. Z dlhého zoznamu
týchto úradov sme navštívili niekoľko
a podarilo sa nám zozbierať veľa poznatkov a skúseností ohľadom krovinorezov
a práce s nimi.
Zamestnanci obecných úradov, ktorí so
strojmi značky Dolmar pracujú denne
zhruba 8 hodín nám potvrdili, že vďaka
nízkej hmotnosti a ergonomicky tvarovaným a odpruženým rukovätiam je práca
oveľa jednoduchšia. Oceňujú taktiež
širokú ponuku príslušenstva: žacie hlavice
s nylonovými lankami, žacie nože na
kosenie divo rastúceho porastu, tráv a buriny, alebo na vypiľovanie stromčekov
s menším priemerom kmeňa. K pohodlnej obsluhe tiež prispieva ergonomický
profesionálny dvojramenný popruh
vybavený rýchloupínacím klipom.
Niektorí pracovníci sa sťažovali na hluk
a v neposlednom rade aj na spotrebu
benzínu.
Tieto poznatky potvrdili správnosť vývoja
nových 4-taktných motorov Nemeckou
spoločnosťou Dolmar pod záštitou značky Makita. Postupne sme tieto krovinorezy s patentovaným 4-taktným motorom
predstavili pracovníkom navštívených
obecných úradov. Pozitívne reakcie prišli
už po prvom naštartovaní. Veľkým prekvapením bola nižšia hlučnosť a vibrácie
oproti dvojtaktným krovinorezom.
Hlavným bodom tohto projektu bolo
dlhodobé porovnávanie dvojtaktných
a štvortaktných krovinorezov. Naša
spoločnosť sezónne zapožičiavala nové
4 – taktné krovinorezy s označením MS4300.4 U obecným úradom, ale aj veľkým
firmám ako napríklad vinárstvo Ostrožovič, ktoré obhospodaruje veľké plochy
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
viniča a trávnatých plôch.
4- taktný krovinorez MS-4300.4 U disponuje obsahom motora 43 cm3 s výkonom
2,04 konských síl. Dodávaný je so žacou
hlavou a trojzubým žacím nožom.
Po roku testovania strojov firmami sme
projekt vyhodnotili ako úspešný. Koncový užívatelia nám potvrdili klady nových
4-taktných krovinorezov v porovnaní
s krovinorezmi s 2-taktnými motormi.
Najväčšími plusmi sú: nízka spotreba,
nízka hladina hluku a vibrácií, ľahké štartovanie a nízka úroveň emisií.
Veľmi pozitívny ohlas bol na samotnú
prevádzku stroja, pretože pri štvortaktných strojoch sa používa čistý benzín
a tým pádom sa obsluha stroja nemusí báť,
že nariedi zmes benzín/olej v nesprávnom
pomere. Pozitívom v tomto prípade je fakt,
že sa tým predíde zadretiu stroja.
48
DOLMAR NOVINY
Servis, ktorý Vás nikdy
nesklame.
Naša „servisná“ filozofia sa riadi heslom „maximálne 3 x 24“, to znamená, že
záručná oprava strávi v našom servise maximálne 24 hodín. Ďalších 24 hodín je
vyhradených na cestu k nám a posledných 24 hodín na cestu naspäť k zákazníkovi. Samozrejme uvedená preprava kuriérom je pri záručných opravách zdarma,
plne hradená spoločnosťou DOLMAR. Stačí Vám iba navštíviť autorizované predajné miesto DOLMAR a o ostatné sa už postaráme.
DOLMAR NOVINY
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ
OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015
ALEBO DO VYPREDANIA
SKLADOVÝCH ZÁSOB
Originalita náhradných
dielov DOLMAR.
Želaním každého zákazníka je, aby výrobok dosiahol maximálnu životnosť pri minimálnych servisných a prevádzkových nákladoch. Zásadnou
podmienkou k dosiahnutiu optimálnych prevádzkových parametrov je pravidelná servisná údržba
a používanie originálnych náhradných dielov a príslušenstva. Používaním neoriginálnych dielov nielenže znižujete životnosť daného výrobku, ale ohrozujete i vlastnú bezpečnosť! Originálne náhradné
diely DOLMAR boli vyvinuté odborníkmi DOLMAR
z prvotriednych materiálov a prešli tisíckami hodín
testovania v testovacích laboratóriách. Navyše sa
pri ich vývoji prihliadalo na súčinnosť a kompatibilitu s ostatnými dielmi.
Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách elektrických a akumulátorových výrobkov.
Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky.
Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH.
Zoznam autorizovaných predajcov nájdete na www.dolmar.sk.
Makita s.r.o., Jegorovova 35, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048-4161 772, e-mail: [email protected]
• Servis: 048-4161 774, 048-4701 050, 0917 455 833, e-mail: [email protected]
Technické údaje a zobrazenia sú nezáväzné. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby.
www.dolmar.sk
Download

vo formáte PFD tu.