TÜV SÜD
Zaistime, aby vaše výrobky boli
v súlade s bezpečnostnými
predpismi Ruska a Colnej únie
TÜV SÜD
23/10/2012
Slide 1
Rusko – atraktívny trh
V posledných rokoch Ruská federácia (RF) urobila
významný pokrok vo svojich trhových reformách.
Hospodársky rast krajiny v tomto období je
konzistentný a zosúladený s ekonomickou
stratégiou zameranou na modernizáciu finančného
systému krajiny a rozvoj infraštruktúry trhu.
Rusko je v súčasnosti najrýchlejšie rastúcim
exportným trhom a tretí najväčší po Európe a
Severnej Amerike. Príležitosti narastajú, z časti
kvôli modernizácii ekonomiky a rozvoju
infraštruktúry. Existujú však požiadavky, ktoré
musia byť splnené, aby bolo možné dodávať tovar
a služby do Ruska.
Táto prezentácia chce poskytnúť praktický prístup
k tomu, čo potrebujete vedieť o certifikačnom
systéme v Rusku a na území Colnej únie (Rusko,
Bielorusko a Kazachstan).
TÜV SÜD
23/10/2012
Slide 2
Hlavní obchodní partneri Ruska
Krajina
Obrat v roku
2011, americké
doláre*
Čína
83,5 mld.
Nemecko
71,8 mld.
Taliansko
46,0 mld.
Francúzsko
28,1 mld
Turecko
31,8 mld.
Japonsko
29,7 mld.
USA
Kórea
31,2 mld.
25,0 mld.
Spojené kráľovstvo
10,2 mld.
* http://www.tpprf.ru
TÜV SÜD
23/10/2012
Slide 3
1. Technické predpisy nahradzujúce GOST-R
Rusko ponúka isté jedinečné výhody oproti mnohým rozvíjajúcim sa trhom. Mnoho zahraničných podnikov, ktoré
chcú pracovať na ruskom trhu musí najprv riešiť problém národnej certifikácie.
Rusko má svoj ​vlastný systém posudzovania zhody pre riadenie dovozu a predaja tovaru a zariadení - GOST-R.
GOST znamená "národná norma" a R je skratka pre "Rusko". Vzhľadom k tomu, že neexistuje žiadna zmluva
medzi Ruskom a Európskou úniou o vzájomnom uznávaní certifikátov, musia experti preskúmať certifikáty, aby
overili, či sú v súlade s ruskými štandardmi, pred tým ako výrobky vstúpia do krajiny .
Jednou z podmienok vstupu Ruska do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) bola reforma jeho technických
predpisov tak, aby ruský normalizačný systém bol v súlade s európskym a aby sa dostal na úroveň, ktorá
zodpovedá požiadavkám súčasného podnikateľského prostredia.
V roku 2011 bolo schválenžch viac ako 30 nových technických predpisov a GOST-TR nahradilo
predchádzajúce GOST-R.
RST značka (stará)
STR značka (nová)
GOST-TR Certifikát je oficiálny dokument vydaný certifikačným orgánom, ktorým sa potvrdzuje zhoda s príslušnými technickými nariadenia.mi.
TÜV SÜD
23/10/2012
Slide 4
2. Vitajte v novom ekonomickom priestore – Colná únia
1. júla 2010 vznikla medzi Ruskou federáciou,
Bieloruskom a Kazachstanom Colná únia (CU).
Sú stanovené jasnejšie hranice rozširovania trhov
podnikania v rámci zóny, čím sa stáva obchodovanie
viac konkurencieschopným. Zahraničné spoločnosti už
pôsobiace na jednom z troch trhov môžu ťažiť z
ľahšieho prístupu do iných štátov v rámci únie.
Boli vyvinuté jednotné štandardy - technické predpisy
colnej únie, ktoré sú platné na území 3 štátov (Rusko,
Bielorusko a Kazachstan).
Medzi ďalšie krajiny, ktoré vyjadrili záujem o členstvo v
únii, patrí Kirgizsko, Tadžikistan a Ukrajina.
TÜV SÜD
23/10/2012
Slide 5
3. Federálna agentúra – ROS Akreditácia
V súčasnosti existuje v Rusku 1638 oficiaálnych certifikačných orgánov a viac ako 8000 laboratórií a
sprostredkovateľských spoločností.*
Dňa 24. januára 2011, v súlade so zákonom č. 86 o jednotnom národnom systéme akreditácie bola založená
Federálna agentúra akreditácie – Ros Akreditácia. To je autorizovaný federálny výkonný orgán, ktorý je
zodpovedný za vznik jednotného národného systému akreditácie Ruskej federácie. **
V oblasti akreditácie, Ros Akreditácia právne pôsobí ako Rosselkhoznadzor (Federálna služba pre veterinárny
a fytosanitárny dozor), Ministerstvo pre regionálny rozvoj, Ministerstvo komunikácií, Rostehregulirovanie
(Federálna agentúra pre technickú reguláciu a metrológiu), Rospotrebnadzor (Federálna agentúra pre kontrolu
v oblasti ochrany práv spotrebiteľov) a dokonca aj ako Federálna agentúra pre železničnú dopravu.
* http://www.gost.ru/wps/portal/pages.en.SertificationOrgans
** http://www.fsa.gov.ru
TÜV SÜD
23/10/2012
Slide 6
Niektoré platné ruské technické predpisy
12/04/2006
Odborný technický predpis o požiadavkách na emisie škodlivých (znečisťujúcich) látok vozidiel v
prevádzke na území RF
05/09/2008
Technický predpis o požiadavkách na automobilový a letecký benzín, naftu a lodné palivo, tryskové
palivo a vykurovací olej
17/12/2008
Technický predpis na mlieko a mliečne produkty
28/12/2008
Technický predpis na olej a výrobky z tukov
28/04/2009
Technický predpis na ovocní a zeleninoví šťavy
01/05/2009
Technický predpis na požiadavky technickej bezpečnosti
26/12/2009
Technický predpis na tabakové výrobky
01/07/2010
Technický predpis na bezpečnosť budov a stavieb
23/09/2010
Technický predpis na bezpečnosť kolesových vozidiel
25/09/2010
Technický predpis na bezpečnosť strojov a zariadení
14/10/2010
Technický predpis na bezpečnosť výťahov
31/12/2010
Technický predpis na schválenie technických pravidiel bezpečnostných požiadaviek na krv, jej produkty
nahradzujúce riešenia a technické prostriedky používané v transfúzno-infúznej terapii
01/01/2011
Technický predpis o bezpečnosti plynových zariadení
Reformácia v priebehu ...
TÜV SÜD
23/10/2012
Slide 7
Modernizácia posudzovania zhody v Colnej únii
Zákon o certifikácii výrobkov a služieb z 10. júna 1993,
č. 5151-1
(pravidlá certifikácie) už nie sú platné
GOST-R
RST značenie
Zákon o technických predpisoch z 27. decembra 2002 č. 184-ФЗ
(Technické prespisy)
TR
CTR značenie
TÜV SÜD
23/10/2012
Rozhodnutie Colnej únie (CU) č. 319
z 18. júna 2010,
(zoznam výrobkov v rámci povinného posúdenia zhody Colnou úniou)
CU
Značenie podľa národného práva
Dohoda o zjednotených zásadách a pravidlách technickej regulácie v
Bielorusku, Kazachstane a Rusku
TR CU
EAC značenie (Eurasian conformity)
Slide 8
Vývoj technických predpisov Colnej únie
Nadobúdajú platnosť
15/02/2012
O bezpečnosti zábavnej pyrotechniky
01/06/2012
O bezpečnosti osobných ochranných prostriedkov
01/07/2012
O bezpečnosti hračiek
O bezpečnosti výrobkov určených pre deti a dorast
O bezpečnosti parfumov a kozmetiky
O bezpečnosti obalov
O bezpečnosti výroby spotrebného tovaru
31/12/2012
O požiadavkách na automobilový a letecký benzín, naftu a lodné palivo, tryskové palivo a vykurovací
olej
TÜV SÜD
23/10/2012
Slide 9
Vývoj technických predpisov Colnej únie
Nadobudnú platnosť:
15/02/2013
O bezpečnosti strojov a zariadení
O bezpečnosti zariadení pre prevádzku v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
O elektromagnetickej kompatibilite
O bezpečnosti výťahov
O bezpečnosti nízkonapäťových zariadení
O bezpečnosti zariadení, fungujúcich na plynné palivá
02/08/2014
O bezpečnosti železničných koľajových vozidiel
O bezpečnosti vysokorýchlostnej železničnej dopravy
O bezpečnosti železničnej infraštruktúry
15/02/2015
O bezpečnosti motorových ciest
Vývojový harmonogram:
47 Technických predpisov Colnej únie
v roku 2011 boli zahrnuté do plánu vývoja prednostne:
- Ruská federácia - 26
TÜV SÜD
23/10/2012
- Bielorusko – 8
- Kazachstan – 13
Slide 10
Zaradenie produktu
GOST-R  GOST- TR  Colná únia-TR
Požiarna
bezpečnosť
Skúška
výbušnosti
Hygiena
Metrológia
Schválenie
telekomunikácií
Zdravotnícka
registrácia
Technická dokumentácia
Národné schválenie priemyselnej bezpečnosti – RosTekhNadzor (Federálna agentúra pre ekologický, technologický a nukleárny
dohľad)
Zariadenie
Projekt
TÜV SÜD
23/10/2012
Vybavenie
Slide 11
Oblasti GOST-R
Hlavné oblasti GOST-R
Softlines
•Tkanina
• Oblečenie
• Bytový textil
• Koža a obuv
• Príslušenstvo
... a ďalšie
TÜV SÜD
Hardlines
Potraviny,
zdravia a krása
• Nábytok
• Batožina
• Športové náradie
• Výrobky pre
domácnosť
• Záhradné
vybavenie
• Príslušenstvo
do áut a pre bicykle
• Poľnohospodárske
komodity
• Morské plody
• Balené potraviny
• Obaly potravín
• Kozmetika
• Starostlivosť o
vlasy a telo
• Zdravotné doplnky
... a ďalšie
... a ďalšie
23/10/2012
Hračky a detské
výrobky
• Hračky
• Kočíky
• Detské postieľky
• Cumlíky
• Hry
…a ďalšie
Elektrika a
elektronika
• Svietidlá
• Telekomunikácie
• IT
• Audio a video
• Elektrické náradie
• Záhradná technika
• Elektrické
príslušenstvo
... a ďalšie
Slide 12
Naše služby
Portfólio služieb TÜV SÜD
• Certifikát zhody GOST-R/TR (pre výrobky vyrábané alebo
dovážané do Ruska)
• Certifikát zhody CU-TR (technické predpisy Colnej únie)
• Certifikát štátnej registrácie pre Colnú úniu (zhoda
s hygienickými normami)
• Registrácia zdravotníckych pomôcok (pre zdravotnícke
zariadenia)
• Certifikát požiarnej bezpečnosti (pre požiarnu bezpečnosť)
• Certifikát GOST-R ex pre zariadenia určené na použitie
v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (odolnosť voči
výbuchu)
• Certifikát typového schválenia meracích prístrojov
(Metrológia)
• Znalecký posudok priemyselnej bezpečnosti (znalecké
posúdenie priemyselnej bezpečnosti)
• Povolenie na používanie vydané ROSTEKHNADZOR
(potvrdzuje súlad s priemyselnou bezpečnosťou)
• Certifikát komunikačných zariadení (Telecom)
• Technická dokumentácia (podľa národných noriem)
TÜV SÜD
23/10/2012
Slide 13
GOST-R / TR / CU-TR Certifikát | Štátna registrácia pre CU
GOST-R / TR / CU-TR Certifikát
Certifikát pre výrobky vyrobené v Rusku alebo
dovezené zo zámoria potvrdzujúci splnenie národných
noriem. Tento certifikát môže byť vydaný buď na
skupinu tovaru alebo na sériovú výrobu. GOST-R
Certifikáty môžu byť povinné alebo dobrovoľné. Zoznam
produktov, ktoré sú
predmetom povinnej
certifikácie je uvedený
v nariadeniach Federálnej
agentúry pre technickú
reguláciu a metrológiu.
TÜV SÜD
23/10/2012
Certifikát Štátnej registrácie pre Colnú úniu
Od vzniku Colnej únie dňa 1. júla 2010, existuje
jeden spoločný certifikát pre všetky tri krajiny Rusko,
Kazachstan a Bielorusko potvrdzujúci dodržiavanie
hygienicko-epidemiologických pravidiel a špecifikácií
výrobkov, látok, diétnych
doplnkov (okrem liekov).
Slide 14
Registrácia zdravotníckych pomôcok | Schválenie telekomunikácií
Registrácia zdravotníckych pomôcok
Tento certifikát potvrdzuje registráciu zdravotníckeho
zariadenia. Zdravotnícke prostriedky nemôžu byť
použité na zdravotnícke účely bez registrácie na
Ministerstve zdravotníctva a sociálneho rozvoja Ruskej
federácie.
TÜV SÜD
23/10/2012
Certifikát pre komunikačné zariadenia
Certifikát ukazuje na skutočnosť, že prbehlo posúdenie
zhody zariadenia používaného v oblasti komunikácie:
Mobilné telefóny, vysielače, zariadenia s Wi-Fi,
Bluetooth, GPS atď
Slide 15
Certifikát požiarnej bezpečnosti | Osvedčenie o skúške výbušnosti
Certifikát požiarnej bezpečnosti
Osvedčenie o skúške výbušnosti
Dokument, potvrdzujúci zhodu produktov alebo služieb
s technickými predpismi o požiadavkách na požiarnu
ochranu.
Certifikát aplikovaný na zariadenia alebo vybavenie,
ktoré sa používa v prostredí s nebezpečenými
výrobnými zariadeniami.
Certifikát požiarnej ochrany môže byť povinný alebo
dobrovoľný. Zoznam
produktov, ktoré sú
predmetom povinnej
certifikácie je uvedený
vo vyhláške RF
(zo dňa 01.05.2009).
Zoznam týchto výrobkov – predmetom certifikácie je
zhotovený a schválený
výrobok podľa postupu
stanoveného vládou
Ruskej federácie
(Vyhláška o schválení
pravidiel certifikácie
zariadení určených pre
vysoko výbušné prostredie
zo dňa 19.03.2003, č. 28/10).
TÜV SÜD
23/10/2012
Slide 16
Povolenie na používanie ROSTEKHNADZOR |
Schválenie priemyselnej bezpečnosti
Povolenie na používanie ROSTEKHNADZOR
(RTN – Priemyselná bezpečnosť)
Dokument, ktorý potvrdzuje zhodu technických
zariadení s požiadavkami priemyselnej bezpečnosti a
povoľuje zaradenie takéhoto zariadenia medzi
nebezpečné výrobné zariadenia pod dohľadom
ROSTEKHNADZOR – Ruská Federálna agentúra
pre ekologický,
technologický
a nukleárny dohľad).
TÜV SÜD
23/10/2012
Schválenie priemyselnej bezpečnosti
Hodnotenie zhody skúšaného predmetu s požiadavkami
na priemyselnú bezpečnosť.
Predmetom schvaľovania – môže byť projekt,
dokumentácia, technické zariadenie, budovy, stavby
alebo ďalšia dokumentácia
nebezpečného výrobného
Zariadenia.
Slide 17
Technická dokumentácia | Certifikát metrológie
Technická dokumentácia
Spracovanie dokumentov, ktoré sú potrebné pre
certifikáciu v Rusku v súlade s vnútroštátnymi právnymi
predpismi a pravidlami.
Naši špecialisti v technickej dokumentácii sú pripravení
vás podporiť pri rozvíjaní
všetkých potrebných
technických dokumentácií:
Pas technického
zariadenia, prevádzkový
manuál v ruštine,
schvaľovacie skúšobné
protokoly a ďalšie.
TÜV SÜD
23/10/2012
Vzor osvedčenia o schválení meracích
prístrojov
Dokument vydaný Federálnou agentúrou pre technickú
reguláciu a metrológiu potvrdzuje, že súčasný typ
meradiel zodpovedá osobitným normám a predpisom,
stanovených Ruskou federáciou.
Tento certifikát tiež
potvrdzuje, že súčasný
merací prístroj
úspešne prešiel technickými
a metrologickými testami a je
schválený na používanie
v Rusku.
Slide 18
Informácie dostupné na internete
www.gost.ru
www.tsouz.ru
fsa.gov.ru
TÜV SÜD
23/10/2012
Slide 19
Kontaktujte nás ešte dnes!
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Ing. Dagmar Dudíková
Jašíkova 6
82103 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421(0)2 48 291 636
Fax: +421(0)2 48 291 266
E-mail: [email protected]
TÜV SÜD
23/10/2012
Slide 20
Download

Prečítajte si viac o certifikácii GOST