Biomedicínský technik
OBMI FNOL
Ing. Miroslav Rosulek
Biomedicínský inženýr
Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6
 775 20 Olomouc

50 klinik a pracovišť
 3 100 zaměstnanců
 16 600 operací za rok
 4 700 / 776 000 pacientů za rok

Oddělení biomedicíny FNOL
Technicko-investiční úsek
 Odbor
hlavního mechanika






Dispečink oprav
Oddělení biomedicíny
Metrolog
Technik vyhrazených zařízení
Technik elektronických systémů
Struktura OBMI FNOL
Vedoucí oddělení
Administrativní
Preventivně servisní
Klinické
Výzkumné
1-3 pracovníci
8-11 techniků
3-6 techniků
2-3 technici
(pro 16-30lidí)
1-2 inženýr
1-2 inženýr
Řízený rozvoj vedením nemocnice
 Vývoj 5 – 6 let


Nyní:
 Pilíře personálu
 Náplň práce a
kompetencí
Biomedicínský technik OBMI

Preventivně servisní pracovník
◦ BTK a KEZ, drobný servis, protokoly, VaV

Klinická pomoc na ORT klinice
◦ Podpora na sále, správa ZPr, pomoc personálu
Vzdělání pracovníka OBMI
Bakalář:
 - Biomedicínský technik
 - elektrotechnik + AKK zák. 96/2004Sb.

Elektrotechnika, číslicová technika
 Technický software
 §6 vyhl. 50/78Sb.
 Práce na PC, mezinárodní jazyk

Odměna a benefity






Platové podmínky v souladu s platovými
předpisy pro státní příspěvkové
organizace pro pozici Biomedicínský
technik.
Osobní příplatky a odměny, VaV
Zaměstnanecké benefity
Příspěvek na stravování, FKSP
Ubytování v nemocnici
Odborná školení, stáže, konference
Žádost o zaměstnání


http://www.fnol.cz/kariera.asp
Biomedicínský technik pro oddělení biomedicíny
Kontakt

Ing. Miroslav Rosulek

[email protected]
+420 588 443 750
 +420 588 445 931

Biomedicínský technik OBMI
Děkuji za pozornost
a prosím o dotazy.
Download

Biomedicínský technik OBMI FNOL