Download

zmysly – zmyslové orgány, umožňujú styk človeka