VÁŠ POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB RETRANSMISIE A INTERNETU
AKCIA:
JESENNÁ 2012
PLATNÁ OD - DO:
17. 9. 2012 – 30. 11. 2012
ŠTANDARDNÁ
CENA
1 / PRODUKT:
ZRIADENIE KONCOVÉHO BODU
I. internetové pripojenie: a) ethernetové
b) modemové
c) WIFI
AKCIOVÁ
CENA
podľa platnej tarify 3/2011/RV
16,27 €
49,79 €
129,46 €
6€
25 €
70 €
(Táto akciová cena na zriadenie internetového pripojenia (a, b, c) platí v meste Rožňava a (c) v okolitých obciach, kde poskytujeme
dátové služby pri uzatvorení zmluvy v dobe od 17.09.2012 do 30.11.2012 s viazanosťou 24 mesiacov)
podľa platnej tarify 5/2008/RV
36,51 €
II. pripojenie TV: a) KDS
(Táto akciová cena na zriadenie pripojenia TV platí v meste Rožňava, Dobšiná
do 30.11.2012 s viazanosťou 24 mesiacov)
5€
pri uzatvorení zmluvy v dobe od 17.09.2012
podľa platnej tarify 5/2008/RV
III. znovuzapojenie koncového bodu KDS
IV. znovuzapojenie koncového bodu IT
13,28 €
1€
podľa platnej tarify 3/2011/RV
6,64 €
1€
(Táto akciová cena platí pre užívateľov, ktorí sú odpojení a nemajú voči spoločnosti žiadne pohľadávky v dobe od 17.09.2012
do 30.11.2012 s viazanosťou 24 mesiacov)
ŠTANDARDNÝ
MES. POPLATOK
2 / PRODUKT:
I. INTERNET - SLUŽBY :
a) IT BASIC (512)
b) IT STANDARD (1024)
c) IT PLUS I (2048)
d) IT PLUS II (4096)
e) IT PLUS EXTRA (10 Mbps)
AKCIOVÝ
MES.POPLATOK
podľa platnej tarify 3/2011/RV
11,62 €
19,25 €
21,58 €
26,55 €
29.90 €
5,60 €
9,90 €
13,99 €
16,90 €
19,99 €
(Táto akciová cena platí pre užívateľov, ktorí si objednajú službu v období od 17.09.2012 do 30.11.2012 s viazanosťou 24 mesiacov.
Pre užívateľov pripojení WIFI platia ceny a,b,c)
II. KDS – SLUŽBY:
a) ZPP
b) RPP
podľa platnej tarify 5/2008RV
8,30 €
13,11 €
5,97 €
9,99 €
(Akciová cena platí pre užívateľov, ktorí si objednajú službu v období od 17.09.2012 do 30.11.2012 s viazanosťou 24 mesiacov. )
Všetky ceny sú uvádzané s príslušnou sadzbou DPH
INFO: KID,a.s, ZS, Rožňava, Šafárikova č. 20 ,
tel.:058/78835 11 , e-mail: [email protected] ,
www.kid.sk
Download

Rožňava a okolie