United Fire & Security
Hlavný distribútor UTC F&S pre
Rusko a SNŠ, Strednú a Východnú Európu, Východnú Afriku
Ochrana života,
majetku a životného prostredia
ÚVOD
United Fire & Security
United Fire and Security, je hlavným distribútorom produktov spoločnosti United Technologies Corporation Fire and Security
pre Rusko a SNŠ, Strednú a Východnú Európu, a Východnú Afriku. Firma United Technologies Corporation (UTC) patrí medzi
500 najvýznamnejších svetových spoločností podľa rebríčka časopisu Fortune, s ročným obratom vyše 58 miliárd USD.
Táto spoločnosť, zameraná na rôznorodú priemyselnú výrobu, sídli v americkom Hartforde, v štáte Connecticut. Vo viac ako
4 000 regionálnych zastúpeniach po celom svete UTC zamestnáva približne 225 000 zamestnancov. Medzi jej hlavných
klientov patria spravovatelia a stavitelia obchodných budov a letecký priemysel.
Naša spoločnosť United Fire and Security ponúka svojím klientom výrobky najnovšej technológie, zahrňujúce všetky aspekty zabezpečenia
ochrany života, protipožiarnych a bezpečnostných systémov, detekcie unikajúceho plynu, a ďalšieho vybavenia vrátane:
•
Protipožiarnej ochrany: Angus, National Foam, Silvani, Kidde de Mexico, Guardfire, Noha, Eau & Feu
•
Požiarnických vozidiel: Sides, Silvani
•
Detekčných a poplašných systémov: Autronica, Kidde Fenwal, Chubb Securite, Kidde Fire Protection
•
Hasiacich produktov: Kidde Fenwal, Kidde Brand- und Explosionsschutz (KBE), Kidde Fire Protection, Chemetron, Silvani
•
Hasiacich prístrojov: Badger, Gloria, Kidde Safety, Angus
•
Simulácie a školenia: Kidde Fire Trainers
Naša expertíza:
Aby sme našim zákazníkom zabezpečili včasnú a efektívnu technickú pomoc a podporu, ponúkame k dispozícii služby nášho
vyškoleného týmu inžinierov, sídliaceho vo firemnej centrále v meste Šardžáh, v Spojených Arabských Emirátoch.
NAŠE PRODUKTY
Našim zákazníkom pomáhame čeliť požiaru prostredníctvom detekčných a poplašných systémov na súši, mori či vo vzduchu.
Ponúkame rôznorodú škálu vysoko-senzitívnych detekčných a poplašných systémov, reagujúcich na olejové opary, dym,
zvýšenú teplotu, plamene, či únik plynu.
Naša spoločnosť ďalej ponúka širokú škálu hasiacich systémov, používajúcich environmentálne neutrálnych (tzv. "čistých" )
agentov - látky ako napr. FM 200, Agronite, Novec 1230, FE13, CO2, suché a tekuté chemické systémy, a systémy zabezpečujúce
ochranu pred priemyselnými explóziami a požiarmi v čo počiatočnej fáze. Takýmto spôsobom, majú tieto látky schopnosť zneškodniť
požiar prv než stihne poškodiť
dôležité technické vybavenie,
zničiť uskladnené informácie,
či iným spôsobom výrazne
narušiť podnikateľskú činnosť.
Zároveň sú tieto látky zdravotne
neškodlivé a priateľské k životnému prostrediu.
Spoločnosť UFS ponúka najnovšie technológie a širokú ponuku najkvalitnejších produktov na trhu, počnúc mobilným
vybavením až po fixné inštalácie, či inžinierske služby.
Naša škála ponúkaných produktov
zahŕňa hasiace hadice, priemyselné
a flexibilné potrubie, parné a penové
systémy, premiestniteľné vybavenie,
integrované systémy a hasiaci prášok.
UFS ponúka vysokokvalitné výrobky,
slúžiace na kontrolu či distribúciu
vody, vrátane rozstrekovania a
rozprašovania, polievania, či aplikovania
vodnej pary.
Kidde Fire Trainers patrí medzi popredných výrobcov tzv. "živých" (horúcich) požiarnych simulátorov a centier pre požiarnu
ochranu. Ponuka systémov Kidde Fire Trainers zahŕňa fixné a mobilné letecké simulátory, štrukturálne simulátory, prírodné
a priemyselné simulátory, námorné simulátory, ako aj skladateľné "panvové" simulátory.
Tekutý Chemický podtlakový systém,
Model WHDR™
Je určený na ochranu priestorov
využívaných na komerčné varenie, ako
aj na ochranu kuchynských spotrebičov,
digestorov a potrubí.
Suchý Chemický podtlakový systém
Model IND ™
Slúži na nepretržitú ochranu širokého
spektra výrobných procesov, vybavenia
a prístrojov. Je možné zvoliť medzi suchým
a chemickým agentom, efektívnym proti
požiarom triedy A, B, a C, a medzi
celoplošnou, či lokálnou distribúciou.
Kidde Vehicle Systems ™
Sú nastaviteľné systémy určené na
kontrolu, detekciu, a prevenciu vzniku
požiarov na úžitkových a osobných
vozidlách.
Spoločnosť UFS ponúka širokú
škálu kvalitných produktov určených
na zabezpečenie ochrany vrátane
prívodových a vývodových ventilov
chrániacich hlavný prívod elektriny,
kotúče na voľné či vertikálne
uskladnenie hadíc, a široký výber
skriniek s požiarnym vybavením,
ktoré zabezpečia rýchly, efektívny
a spoľahlivý prítok vody.
Spoločnosť UFS ponúka široký výber špičkových hasiacich prístrojov, určených pre zneškodnenie požiarov vyskytujúcich sa vo
väčšine obchodných a priemyselných priestoroch a v domácnostiach. Konkrétne ponúkame tieto typy hasiacich prístrojov:
viacúčelový ABC suchý chemický, BC suchý chemický, Purple K, Class D suchý, prášok Monnex, CO2, vodný, tekutý chemický,
penový AFFF, penový AR-AFFF, a Halotron 1.
Spoločnosť UFS ponúka zriadenie inteligentných sieťových systémov, sprostredkujúcich prístup, kontrolu a video monitoring
od izolovaných, malých a vzdialených objektov, až po nadnárodné organizácie so sídlami po celom svete.
Ponuka spoločnosti UFS zahŕňa požiarnické a záchranné vozidlá značky
Sides, ktorá patrí k popredným francúzskym výrobcom, a ktorá je silným
hráčom na svetových trhoch s výrobkami z oblasti civilnej ochrany,
obranného priemyslu, a civilného a vojenského letectva. Takisto ponúkame
požiarnické a záchranné vozidlá značky Silvani, ktoré sú často vyhľadávané
požiarnikmi z rôznych krajín, petrochemickými závodmi, a civilnými
a vojenskými letiskami.
Vozidlá sú vybavené modulmi typu National Foam alebo Servo Command™
Foam, ktoré poskytujú na mieru šité, štandardné vybavenie a spĺňajú
bezpečnostné kritériá podľa nariadenia NFPA 11 pre nízko-, stredne-,
a vysoko-expanzívnu penu, a podľa nariadenia NFPA 1901 pre automobilové
zariadenia.
ZNAČKY, KTORÉ DISTRIBUJEME
Angus Fire
Angus Fire patrí medzi popredných svetových výrobcov protipožiarnych produktov, používaných najmä
v priemyselných objektoch. Systémy Angus Fire pozostávajú z hadíc, penového koncentrátu a ďalšieho
protipožiarneho vybavenia. História tejto spoločnosti je dlhšia ako 200 rokov, od čias kedy výrobca
poskytoval hadice vyrobené z kože, až po dnešné, vyspelé technológie používajúce gumu a iný textilný
materiál.
Angus Fire Engineering (AFE)
AFE ponúka špičkové inžinierske služby na zmluvnom základe vo vysokorizikových priemyselných
odvetviach typu ropa a plyn, petrochemická výroba, námorná doprava, letectvo a výroba elektriny.
EAU & FEU
Už viac ako 50 rokov, spoločnosť Eau & Feu zohráva významnú úlohu vo svete Protipožiarnej
bezpečnosti. Tento výrobca ponúka bohaté spektrum výrobkov ako hadice, hubice, penové prostriedky,
či elektrické pumpy.
Guardfire
Firma Guardfire sa špecializuje na ochranu priestorov v rizikových priemyselných odvetviach, ako
sú petrochemický, ropný, či plynárenský priemysel. Táto firma ponúka aj produkty zabezpečujúce
elektrárne, továrne na výrobu polovodičov, alebo letectvo. Guardfire poskytuje kompletné prevádzkové
služby, vrátane dizajnu, dodania, inštalácie a údržby, pričom kladie hlavný dôraz, aby boli všetky
vyrobené produkty a ponúkané služby na mieru šité špecifickým potrebám jednotlivých zákazníkov.
Kidde Firetrainers
Spoločnosť Kidde Fire Trainers patrí medzi svetovú špičku v oblasti školiacich systémov a centier,
ktorých prevádzkuje približne 600 po celom svete. Táto spoločnosť združuje významných expertov
z oblasti protipožiarnej ochrany, ktorí ponúkajú širokú ponuku školení a cvičení v závislosti
od individuálnych potrieb klientov. Viac ako 30 rokov skúseností s protipožiarnou ochranou garantuje
spokojnosť a dôveru klientov Kidde Fire Trainers.
National Foam
Firma National Foam je výrobcom penového koncentrátu, rozdeľovacích systémov, montovaných
a prenosných penových hasiacich prístrojov, monitorov, hubíc a špeciálnych pumpovacích zariadení
so širokým tokom. National Foam patrí medzi priekopníkov penovej protipožiarnej ochrany. Sesterská
spoločnosť Feecon ponúka mobilné protipožiarne systémy určené na ochranu letísk.
Sides
Spoločnosť Sides patrí k vedúcim výrobcom hasičských áut a k hlavným hráčom na svetovom v trhu
v oblasti civilnej obrany, obranného priemyslu, a civilného ako aj vojenského letectva. Táto spoločnosť
ponúka svoje vybavenie na vozidlách vlastnej výroby, alebo na ostatných vozidlách, dostupných v súčasnosti
na trhu.
Silvani
Výrobca Slivani patrí medzi popredných európskych výrobcov protipožiarneho vybavenia a ochranných
systémov. Firma Silvani ponúka zariadenia určené na ochranu výroby elektromechanických systémov
a bežnej priemyselnej produkcie. Detekčné, preventívne a protipožiarne systémy značky Silvani spĺňajú
aj tie najnáročnejšie kritéria z hľadiska bezpečia a kvality.
Autronica
Firma Autronica Fire & Security patrí medzi popredných výrobcov, novátorov a dodávateľov zariadení
protipožiarnej požiarnej ochrany. Ich produkty zabezpečujú ochranu pred požiarom na súši a vo vode,
a v petrochemickom, ropnom či plynárenskom priemysle po celom svete. Aj v tých najkritickejších
situáciách, systémy Autronica Fire & Security poskytujú spoľahlivé riešenia a optimálny výkon pri nízkych
prevádzkových nákladoch. Široká ponuka zahŕňa detekčné systémy, integrované systémy na ochranu
pred ohňom a plynom a hlasové poplašné systémy.
Kidde Fire Protection
Kidde Fire Protection je svetovým lídrom na trhu s výrobkami určenými na detekciu a hasenie požiaru
v počiatočných fázach. Korene firmy siahajú k roku 1917, keď ju založil Walter Kidde v Spojených štátoch
amerických. Táto spoločnosť bola prvá, ktorá vyvinula lodný, integrovaný bezpečnostný systém,
schopný zaznamenať prítomnosť dymu a hasiť s použitím CO2.
Badger
Badger Fire Protection ponúka svojim klientom efektívnu ochranu pred požiarom už viac ako 100 rokov.
Táto spoločnosť, registrovaná ISO, ponúka širokú škálu priemyselných hasiacich zariadení, a suchých,
chemických, ochranných systémov. Jej produkt Range Guard je tekutý chemický systém, určený
na ochranu priemyselných a obchodných kuchýň.
Gloria
Gloria je globálnym výrobcom a dodávateľom kvalitných hasiacich zariadení, mobilných vozíkov,
servisného náradia a náhradných dielov.
Noha
Firma Noha bola založená v roku 1924 a postupne sa stala svetovým výrobcom hadíc, kotúčov
a skriniek. Spoločnosť Noha začala s výrobou hadíc v päťdesiatych rokoch, no postupne rozšírila svoju
výrobu, a v súčasnosti ponúka komplexnú protipožiarnu ochranu pre obytné a obchodné priestory.
Chemetron Fire Systems
Chemetron patrí k svetovým výrobcom priemyselných protipožiarnych systémov, pracujúcich na báze
látok - Nove12330 Fire Protection Fluid, FM-200, Argonite, vodnej pary, vysokonátlakovej a nízkonátlakovej
CO2. Táto firma ďalej ponúka poplašné a detekčné systémov.
Ginge-Kerr
S viac ako 80-ročnou tradíciou, firma Ginge-Kerr patrí medzi popredných hráčov vo svete protipožiarnej
ochrany. Špecializujúc sa na vývoj , výrobu, inštaláciu, a údržbu protipožiarnych systémov, Ginge-Kerr
chráni ľudské životy, majetok, a reputáciu naprieč hospodárskymi odvetviami po celom svete.
GW Sprinkler
Spoločnosť GW Sprinkler patrí medzi svetových dodávateľov komponentov do protipožiarnych systémov,
fungujúcich na vodnej báze. Táto firma vyvíja, vyrába, a dodáva širokú ponuku kvalitných výrobkov
určených na kontrolu vodného toku, polievanie a postrek rôznej intenzity.
Kidde Brand - und Explosionsschutz
Kidde Brand- und Explosionsschutz Gmbh (KBE) ponúka riešenia v oblasti protipožiarnej ochrany už viac
ako 50 rokov. Vďaka overeným technológiám a pokračujúcemu vývoju stále nových produktov, táto firma
ponúka spoľahlivú ochranu proti požiaru.
Kidde Fire Protection
Kidde Fire Protection je svetovým lídrom na trhu s výrobkami určenými na detekciu a hasenie požiaru
v počiatočných fázach. Korene firmy siahajú k roku 1917, keď ju založil Walter Kidde v Spojených
štátoch amerických. Táto spoločnosť bola prvá, ktorá vyvinula lodný, integrovaný bezpečnostný systém,
schopný zaznamenať prítomnosť dymu a hasiť s použitím CO2.
Kidde Fire Systems
Firma Kide Fire Systems vyrába protipožiarne ochranné systémy. Výrobky tejto spoločnosti sú určené
na ochranu proti požiaru a výbuchom, vysokej teplote, a explóziám plynu, a funkčne sú zamerané
na detekciu, zaznamenanie, kontrolu a podobne.
Marioff
Spoločnosť Marioff je popredným výrobcom systémov operujúcich na báze vodnej pary. Ponúka
invenčný systém HI-FOG® Water Mist Fire Protection System, použiteľný na lodiach či súši.
PRIEMYSEL, KTORÝ OCHRAŇUJEME
Výroba elektriny
Komunikácia
Možnosti použitia:
Generátory a turbíny, palivové cisterny, káblové rozvody,
rozvodne, veterné turbíny
Možnosti použitia:
Prepínacie zariadenia, komunikačné centrá a bunky,
sklady batérií a zdrojov energie
Ropa a plyn
Ťažobný priemysel
Možnosti použitia:
Potrubie, frakcionáre, cisterny, uskladňujúce barely,
ropné veže
Možnosti použitia:
generátory, nosiče a prepravné vozíky, priestory
s uskladneným palivom, elektrické prepínače, ťažobné
prístroje
Oceľ
Ochrana vzácnych objektov
Možnosti použitia:
Prepravné nádoby, nakladače, naberače a nosiče,
prepravné vozíky a kontrolné miestnosti
Možnosti použitia:
Umelecké galérie, Zapečatené skrinky s artefaktmi,
garáže so vzácnymi automobilmi, Kultúrne centrá
Spracovanie informácií
Námorníctvo
Možnosti použitia:
Počítačové miestnosti, skrine s uskladnenými informáciami,
miestnosti s elektrickými zariadeniami, miestnosti UPS
Možnosti použitia:
Miestnosti s generátormi, palubná kuchyňa, miestnosti
s motormi, batožinou, či s prístrojenstvom
KRAJINY UFS
Rusko & SNŠ: Arménsko, Azerbajdžan,
Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan,
Kirgizsko, Moldavsko, Rusko,
Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajina,
Uzbekistan
Stredná a Východná Európa: Albánsko,
Bosna& Hercegovina, Bulharsko,
Chorvátsko, Česká Republika, Maďarsko,
Macedónsko, Čierna Hora, Poľsko,
Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko
Afrika: Keňa, Tanzánia, Uganda
Hlavné sídlo
Ústredie
Krajiny
Hlavné sídlo
United Fire & Security Fzc
United Fire & Security Ges.m.b.H
A4-006, SAIF Zone, P.O. Box 122009,
Sharjah, United Arab Emirates
Andromeda Tower, Donau City Str.6/9
1210 Vienna Austria
E-Mail: [email protected]
Te l: +971 6 5575176
Fax: +971 6 5570535
E-Mail: [email protected]
Tel: +431 2 699696
Fax: +431 2 69969620
ID No: FN 321941V, VAT No: ATU64683499
Zastúpenie v Ruskej Federácii
United Fire & Security pre Slovenskú republiku
PYROKONTROL Slovakia s.r.o.
United Fire & Security
Lyusinovskaya Str. 36, Bld. 1, 2nd Floor
115093, Moscow, Russia
E-Mail: [email protected]
Tel: +7 495 6636852
Fax: +7 495 6636853
Trnavská cesta 108
821 04 Bratislava, Slovenská republika
E-Mail: [email protected]
www. pyrokontrolslovakia.sk
Tel: +421 69201 4318
Fax: +421 4363 9400
www.unitedfireandsecurity.com
Download

Katalog Slovakia:Sestava 1