NOVÉ IZOLÁCIE ROCKWOOL
zaistia teplo vášho domu
Zoznámte sa s novým radom výrobkov
pre izoláciu podkrovia, deliacich priečok
a drevostavieb!
www.rockwool.sk
λD 0,035
λD 0,035
Doska z kamennej minerálnej vlny ROCKWOOL
Nehorľavá izolácia pre:
Rolka z kamennej minerálnej vlny ROCKWOOL
Nehorľavá izolácia pre:
• podkrovia, šikmé preve• výplň trámových stropov
trávané strechy, nadkroka podláh na vankúšoch
vové zateplenie v systéme
• nepochôdznu povalu
TOPROCK
zateplenú zhora
• akustické priečky alebo
• zavesené podhľady
predsteny
• dvojplášťové ploché
• obvodové steny drevostavieb
strechy – izolácia
• prevetrávané fasády
spodného plášťa
• výplň trámových stropov
a podláh na vankúšoch
• podlahy na nepochôdznej povale
• zavesené podhľady, stropy pivníc
a garáží
• dvojplášťové ploché strechy –
izolácia pre drevostavby, nízkoenergetické a pasívne domy
λD 0,037
Doska z kamennej minerálnej vlny ROCKWOOL
λD 0,039
Rolka z kamennej minerálnej vlny ROCKWOOL
Nehorľavá izolácia pre:
Nehorľavá izolácia pre:
• podkrovia, šikmé prevetrávané strechy
• výplň trámových stropov
a podláh na vankúšoch
• podlahy na nepochôdznej
povale
• zavesené podhľady, stropy
pivníc a garáží
• dvojplášťové ploché
strechy – izolácia
spodného plášťa
• výplň trámových stropov
a podláh na vankúšoch
• nepochôdznu povalu
zateplenú zhora
• zavesené podhľady
• dvojplášťové ploché
strechy – izolácia
spodného plášťa
λD 0,044
Rolka z kamennej minerálnej vlny ROCKWOOL
Nehorľavá izolácia pre:
• výplň trámových stropov a podláh medzi vankúše
• nepochôdznu povalu zateplenú zhora
• zavesené podhľady
• dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa
λD 0,035
Doska z kamennej minerálnej vlny ROCKWOOL
Nehorľavá a akustická izolácia pre:
• akustické priečky alebo predsteny
• podkrovia, šikmé prevetrávané strechy,
nadkrokvové zateplenie v systéme TOPROCK
• akustické priečky alebo predsteny
• obvodové steny drevostavieb
• prevetrávané fasády
• výplň trámových stropov a podláh na vankúšoch
• podlahy na nepochôdznej povale
• zavesené podhľady, stropy pivníc a garáží
• dvojplášťové ploché strechy – izolácia spodného plášťa
• odporučená izolácia pre drevostavby, nízkoenergetické a pasívne domy
Rozmery, balenie, odporúčané ceny bez DPH
doska SUPERROCK (pokračovanie)
Rozmery: 1 000 x 610 mm, λD = 0,035 (W.m-1.K-1)
(mm)
(EUR/m2)
80
100
120
140
150
160
180
200
4,16
5,20
6,24
7,28
7,80
8,32
9,36
10,40
(EUR/m2) (m2·K·W-1)
4,99
6,24
7,49
8,74
9,36
9,98
11,23
12,48
2,25
2,85
3,40
4,00
4,25
4,55
5,10
5,70
(m2)
(balíky)
(m2)
6,1
4,88
4,27
3,66
3,05
3,05
2,44
2,44
30
30
30
30
30
30
30
30
183
146,4
128,1
109,8
91,5
91,5
73,2
73,2
rolka TOPROCK SUPER
doska SUPERROCK
Rozmery: 1 000 x 610 mm, λD = 0,035 (W.m-1.K-1)
cena
cena tepelný
balík/
hrúbka
m2/balík
m2/paleta
paleta
bez DPH s DPH odpor R
(mm)
(EUR/m2)
40
50
60
2,08
2,60
3,12
(EUR/m2) (m2·K·W-1)
2,50
3,12
3,74
1,10
1,40
1,70
(m2)
(balíky)
(m2)
10,98
9,15
7,32
30
30
30
329,4
274,5
219,6
Šírka: 1 000 mm, λD = 0,035 (W.m-1.K-1)
cena
cena tepelný
hrúbka
m2/role
bez DPH s DPH odpor R
(mm)
(EUR/m2)
80
100
120
160
180
200
4,16
5,20
6,24
8,32
9,36
10,40
(EUR/m2) (m2·K·W-1)
4,99
6,24
7,49
9,98
11,23
12,48
2,25
2,85
3,40
4,55
5,10
5,70
role/
m2/paleta
paleta
(m2)
(role)
(m2)
6
5
4,5
3
2,5
2,5
20
20
20
20
20
20
120
100
90
60
50
50
doska ROCKMIN PLUS
Rozmery: 1 000 x 610 mm, λD = 0,037 (W.m-1.K-1)
cena
cena tepelný
balík/
hrúbka
m2/balík
m2/paleta
paleta
bez DPH s DPH odpor R
rolka MEGAROCK PLUS
Šírka: 1 000 mm, λD = 0,039 (W.m-1.K-1)
cena
cena tepelný
hrúbka
m2/role
bez DPH s DPH odpor R
(mm)
(EUR/m2)
100
120
160
200
4,20
5,04
6,72
8,40
(EUR/m2) (m2·K·W-1)
5,04
6,05
8,06
10,08
2,55
3,05
4,10
5,10
role/
m2/paleta
paleta
(m2)
(role)
(m2)
6
5
4
3
20
20
20
20
120
100
80
60
(mm)
(EUR/m2)
40
50
60
70
80
100
120
140
150
160
180
200
1,68
2,10
2,52
2,94
3,36
4,20
5,04
5,88
6,30
6,72
7,56
8,40
(EUR/m2) (m2·K·W-1)
2,02
2,52
3,02
3,53
4,03
5,04
6,05
7,06
7,56
8,06
9,07
10,08
1,05
1,35
1,60
1,85
2,15
2,70
3,20
3,75
4,05
4,30
4,85
5,40
(m2)
(balíky)
(m2)
10,98
10,98
9,15
7,32
7,32
6,1
4,88
4,27
3,66
3,66
3,05
3,05
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
329,4
329,4
274,5
219,6
219,6
183
146,4
128,1
109,8
109,8
91,5
91,5
Rozmery: 1 000 x 625 mm, λD = 0,037 (W.m-1.K-1)
(mm)
(EUR/m2)
50
80
100
2,10
3,36
4,20
(EUR/m2) (m2·K·W-1)
2,52
4,03
5,04
1,35
2,15
2,70
(m2)
(balíky)
(m2)
11,25
7,5
6,25
30
30
30
337,5
225
187,5
rolka MULTIROCK ROLL
Šírka: 1 000 mm, λD = 0,044 (W.m-1.K-1)
cena
cena tepelný
hrúbka
m2/role
bez DPH s DPH odpor R
(mm)
(EUR/m2)
100
150
200
3,50
5,25
7,00
(EUR/m2) (m2·K·W-1)
4,20
6,30
8,40
2,25
3,40
4,50
role/
m2/paleta
paleta
(m2)
(role)
(m2)
9
6,25
4,75
20
20
20
180
125
95
doska ROCKTON
Rozmery: 1 000 x 610 mm, λD = 0,035 (W.m-1.K-1)
cena
cena tepelný
balík/
hrúbka
m2/balík
m2/paleta
paleta
bez DPH s DPH odpor R
(mm)
(EUR/m2)
40
50
60
80
100
120
140
160
180
200
2,48
3,10
3,72
4,96
6,20
7,44
8,68
9,92
11,16
12,40
(EUR/m2) (m2·K·W-1)
2,98
3,72
4,46
5,95
7,44
8,93
10,42
11,90
13,39
14,88
1,10
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,55
5,10
5,70
(m2)
(balíky)
(m2)
9,15
7,32
6,1
3,66
3,66
3,05
2,44
1,83
1,83
1,83
20
20
20
25
20
20
20
25
20
20
183
146,4
122
91,5
73,2
61
48,8
45,75
36,6
36,6
Výrobky ROCKWOOL pre izoláciu podkrovia, priečok a konštrukcií drevostavieb
Nové izolácie sa vyznačujú skvelými mechanickými vlastnosťami:
• sú tvarovo stabilné
• vďaka svojej pružnosti priľnú na konštrukciu, vyplnia celý priestor, zamedzia vzniku škár
• dosky v konštrukcii „nesadajú“ v porovnaní s mäkkými a ľahkými izoláciami
• zamedzia úletu vláken v prevetrávanej konštrukcii
• nová základná šírka dosiek: 610 mm v rošte 600 mm vyplní naplno konštrukciu, zamedzí netesnostiam a vzniku škár
NOVINKY PRINÁŠAJÚ VEĽA VÝHOD
VYŠŠIA KVALITA
Izolácia z kamennej minerálnej vlny ponúka, vďaka modernej
technológii výroby, ešte vyššiu kvalitu samotnej izolácie.
Nové balenie využíva metódu komprimácie, t. j. stlačenia,
tým umožní ľahkú manipuláciu.
ROCKWOOL je viac než len kameň!
Komfortné bývanie s izoláciami ROCKWOOL.
Presvedčite sa, čo získate použitím kamennej minerálnej
vlny ROCKWOOL.
www.viacnezibakamen.rockwool.sk
POŽIARNA BEZPEČNOSŤ
Ochrana v extrémnych podmienkach
Základnou charakteristickou vlastnosťou izolácií
ROCKWOOL je nehorľavosť, potvrdená triedou reakcie na oheň A1. Izolácie ROCKWOOL nehoria, zvyšujú
požiarnu bezpečnosť budov a bránia šíreniu ohňa
v prípade požiaru. Nehorľavé izolácie z kamennej vlny
zároveň poskytujú viac času nutného na záchranné
akcie a na evakuáciu osôb ohrozených požiarom.
VÝBER VÝROBKOV PODĽA VAŠICH POTRIEB
Ponuka ušitá na mieru
Pre správny výber vhodnej izolácie je možné zvoliť výrobky
z troch kvalitatívnych kategórií, ktoré sú odlíšené farbou
obalu a názvom: PLUS, SUPER a STANDARD.
Ponuku dopĺňa výrobok určený na akustické izolácie
vnútorných priečok (ROCKTON), ktorý je odlíšený
modrou farbou a symbolom akustiky na obale.
Pre ľahší výber izolácie sú jednotlivé produkty zvýraznené
súčiniteľom tepelnej vodivosti λ a začlenené do príslušných skupín.
AKUSTICKÝ KOMFORT
Ochrana pred hlukom
Použitie izolácií ROCKWOOL významne prispieva
k zvýšeniu akustického komfortu v miestnosti.
Správne zvolené produkty ROCKWOOL tlmia
nežiaduce zvuky a zaistia ticho a pokoj vo vašom dome.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Prírodné vlastnosti
Kamenná minerálna vlna ROCKWOOL pochádza
z prírody, vyrába sa z prírodných surovín, ako je bazalt
a gabro. Vďaka svojmu prírodnému pôvodu je plne
recyklovateľná. Použitím izolácií ROCKWOOL znížite
spotrebu energie na vykurovanie alebo chladenie vo
vašom dome, týmto pomôžete obmedziť emisie CO2.
ZARUČENÁ INVESTÍCIA
Dlhodobá kvalita
ÚSPORY NAVYŠE
Vďaka novej technológii balenia dosiek sa v balíkoch
aj na paletách nachádza podstatne viac m2 izolácie.
To umožní zníženie nákladov na prepravu
a skladovanie.
ROCKWOOL Slovensko s.r.o.
Rožnavská 24, 821 04 Bratislava
e-mail: [email protected]
Obchodno-technický zástupca:
Západ (BA, TT, NR) | tel.: 0903 411 243
Stred (ZA, TN, BB) | tel.: 0903 778 988
Východ (KE, PO) | tel.: 0911 563 010
Kamenná minerálna vlna ROCKWOOL je jednorazová
investícia, ktorá sa rýchlo vracia. Energeticky úsporná
izolácia ROCKWOOL postupne, mesiac čo mesiac,
znižuje vaše účty za vykurovanie a navyše zvyšuje
hodnotu vášho domu.
Váš predajca:
Download

NOVÉ IZOLÁCIE ROCKWOOL