Naše mesto Turzovka
www.turzovka.sk
2013
10
rokov sme tu pre turzovské deti
Otváraj sa brána – neinvestičný fond pre deti
Ďakujeme za pomoc !
2%
IČO: 378 158 49
č. ú. 0311837182/0900
Naše mesto Turzovka
Naše mesto opeknelo. Za ostatné desaťročie zmenilo výzor, nielen v centre, ale aj v iných
mestských častiach. Vybudovali sa dve námestia, pešia zóna, zrekonštruovali sa mestské
budovy aj paneláky. V Závodí pribudol rozsiahly areál športu s možnosťami aktívneho
oddychu pre obyvateľov aj návštevníkov Turzovky. Mnohé vynovené cesty do všetkých
mestských častí vyriešili problémy s ich neustálou údržbou.
Turzovka patrí k menším slovenským mestám. Má však dobrú polohu - leží v pokojnom
prírodnom prostredí a dopravne je prístupná zo všetkých svetových strán. Je ideálnym
miestom na bývanie pre rodiny s deťmi. A práve mladí ľudia a mladé rodiny potrebujú
podmienky na bývanie. Mesto systematicky rozvíja územný plán pre individuálnu
i komplexnú bytovú výstavbu, aby zabezpečilo dostatok bytov a domov najmä pre mladých
ľudí. Zároveň buduje infraštruktúru mesta tak, aby jeho obyvatelia v ňom mali všetko
potrebné: školy, zdravotnú starostlivosť, sociálnu starostlivosť, možnosti kultúrneho
a športového vyžitia.
V spolupráci s investorom mesto pripravilo do nasledujúcich rokov ponuku bytov v mestskej
časti Závodie prestavbou z nedostavanej a dlhodobo chátrajúcej školy. Objekt školy,
postavený ešte v minulom režime, v súčasnosti už nepotrebný, sa mesto rozhodlo prestavať
na moderné byty. Budova leží v tichom prostredí, len niekoľko minút do centra mesta
a zároveň v úzkom kontakte s okolitou prírodou. Byty sú naprojektované s dostatkom zelene
a parkovacích miest, celá lokalita ponúka ďalší rozvoj a je bezpečným miestom najmä pre
rodiny s deťmi. Viac informácií o nových bytoch v Turzovke na www.bytyturzovka.sk
Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Turzovka
Rímskokatolícky farský úrad, Jašíkova 38, 02354 Turzovka, tel. č. 041/43 52 492
Sväté omše v Turzovke
Sväté omše počas letných prázdnin
Pondelok, utorok, streda, piatok
Štvrtok
Sobota
Nedeľa
07.00 h 18.00 h
18.00 h
07.00 h 17.45 h
07.00 h 10.00 h 11.15 h
Pondelok, streda, piatok
Utorok, štvrtok
Sobota
Nedeľa
18.00 h
17.45 h
07.00 h 10.00 h
Prikázaný sviatok
(ak nie je deň pracovného pokoja)
(ak je deň pracovného pokoja)
07.00 h 16.00 h 18.00 h
07.00 h 10.00 h 11.15 h
Prikázaný sviatok
(ak nie je deň pracovného pokoja)
(ak je deň pracovného pokoja)
07.00 h 16.00 h 18.00 h
07.00 h 10.00 h
07.00 h
V prvopiatkovom týždni je sv. omša ráno o 7.00 h aj večer o 18.00 h
Liturgické obdobia
Pôstne obdobie začína Popolcovou stredou 13.
februára. Veľký piatok je 29. marca a Veľkonočná
nedeľa 31. marca. Zoslanie Ducha Svätého–Turíce
je 19. mája. Adventné obdobie začína 1. decembra.
Požehnanie siatin a prosba za úrodu
Prosebné dni 6. mája – 8. mája (tri dni pred
sviatkom Nanebovstúpenia Pána 9. mája)
Kántrové dni
Jarné: príprava na pokánie a sviatosť zmierenia, za
odpustenie hriechov (v týždni po 1. pôstnej nedeli)
Letné: za jednotu kresťanov a duchovné povolania
(v týždni pred nedeľou zoslania Ducha Svätého)
Jesenné: poďakovanie za úrodu (po sviatku
Povýšenia Svätého kríža)
Zimné: za pokoj a spravodlivosť vo svete, za
upevnenie rodín (v druhom adventnom týždni)
Te Deum – jún 2013
Na konci školského roka budeme sláviť ďakovnú
svätú omšu za Božiu pomoc v uplynulom školskom
roku.
Veni Sancte – september 2013
Na začiatku školského roku bude svätá omša
s prosbou o pomoc Ducha Svätého pre našich
žiakov, študentov a učiteľov.
Vysluhovanie svätých sviatostí
Každý deň polhodinu pred svätou omšou
vysluhujeme vo Farskom kostole sviatosť
zmierenia. V prvopiatkovom týždni okrem toho
spovedáme vo štvrtok od 17.00 h a v piatok od
16.00 h.
Každý druhý týždeň v sobotu pri svätej omši
o 17.45 h vysluhujeme sviatosť krstu.
Krstné stretnutie rodičov a krstných rodičov býva
v deň krstu o 9.00 h v Pastoračnom centre.
Predmanželská príprava pred sobášom trvá
minimálne tri mesiace. Úradné záležitosti
vybavujeme ráno i večer po svätej omši. Prvé sväté
prijímanie detí bude v mesiaci apríl a máj.
Január
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Február
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Máj
1
2
3
4
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Jún
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
September
1
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10
Marec
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Júl
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Október
23 30
24
25
26
27
28
29
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 29
23 30
24
25
26
27
28
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 29
23 30
24 31
25
26
27
28
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
17
18
19
20
21
22
23 30
24 31
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
4
5
6
7
8
9
1
2
10
11
12
13
14
15
16
Marec
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Jún
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
December
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Február
Máj
August
November
21
22
23
24
25
26
27
Január
Apríl
15
16
17
18
19
20
21
22 29
23 30
24
25
26
27
28
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 31
25
26
27
28
29
30
Júl
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 30
24
25
26
27
28
29
Október
1
2
3
4
5
3
4
5
6
7
8
9
Apríl
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
27
28
29
30
31
1
2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 28
22 29
23 30
24
25
26
27
August
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
November
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
December
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 29
23 30
24 31
25
26
27
28
December 2012/Január 2013
Január 2013
1. týždeň
Pondelok
Pondelok
31
7
Silvester
Bohuslava
Utorok
Utorok
1
8
Deň vzniku Sr
Nový rok
Severín
Streda
Streda
2
9
Alexandra, Karina
Alexej
Štvrtok
Štvrtok
3
10
Daniela
Dáša
Piatok
Piatok
4
VolejbaloVý
tUrnaj
cVČ
11
Športová hala
Drahoslav
Sobota
5
Malvína
trojkráľoVý
VýStUp na
Sobota
kamenité
12
Štart: železničná stanica Turzovka
Andrea
Ernest
Nedeľa
Nedeľa
6
Antónia
13
Traja králi
Ďalšie podujatia v mesiaci január:
Mikovčákova rozhľadňa na vrchu Kamenité (Turzovská vrchovina) 834 m. n. m.
Verejný
koncert
ZUŠ tUrZoVka Výstavná sieň KD R. Jašíka  Súťaž
o najkrajŠieho SnehUliaka
Rastislav
Materská škola Turzovka
2. týždeň
Koniec vianočných prázdnin
Január 2013
Január 2013
3. týždeň
Pondelok
Pondelok
14
21
Radovan
Vincent
Utorok
Utorok
15
22
Dobroslav
Zora
Streda
Streda
16
23
Kristína
Miloš
Štvrtok
Štvrtok
17
24
Nataša
Timotej
Piatok
Piatok
18
25
Bohdana
Gejza
Sobota
Sobota
19
26
Drahomíra, Mário
Tamara
Nedeľa
20
Dalibor
FarSký
4. týždeň
pleS
KD R. Jašíka
Nedeľa
Veľtrhy cestovného ruchu Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava či Holiday world Praha sú
miestom prezentácie turistickej ponuky i rozvíjania partnerstiev v Euroregióne Beskydy
(predstavitelia samospráv Turzovka, Frýdland nad Ostravicí a Staré Hamry)
27
Bohuš
Ďalšie podujatia v mesiaci január: kráSa SloVa, predneS – ŠkolSké kolo ZŠ Bukovina  regiontoUr brno, itF SloVakiatoUr bratiSlaVa, holidaZ world praha
Január/Február 2013
Február 2013
5. týždeň
Pondelok
Pondelok
28
4
Alfonz
Veronika
Utorok
Utorok
29
5
Gašpar
Agáta
Streda
Streda
30
ZápiS
detí do
1.
roČníka
6
ZŠ Bukovina
Ema
Dorota
Štvrtok
Štvrtok
31
ZápiS
detí do
1.
roČníka
7
ZŠ Bukovina
Emil
Vanda
Piatok
Piatok
1
8
Tatiana
Sobota
2
Erika, Erik
Polročné prázdnny
poľoVnícky
Zoja
Sobota
pleS
9
KD R. Jašíka
Hromnice
Zdenko
Nedeľa
3
Blažej
6. týždeň
Nedeľa
Zápis detí do prvého ročníka v ZŠ Bukovina absolvuje
každoročne okolo 70 predškolákov
Ďalšie podujatia v mesiaci február: Vybíjaná žiakoV 4. roČníkoV  deň otVorených dVerí MŠ Turzovka
10
Gabriela
13. repreZentaČný
KD R. Jašíka
pleS meSta tUrZoVka
Február 2013
Február 2013
7. týždeň
Pondelok
Pondelok
11
18
Dezider
Jaromír
Utorok
Utorok
12
19
Perla
Vlasta
Streda
Streda
13
Arpád
20
Lívia
Popolcová streda (začiatok pôstneho obdobia)
Štvrtok
Štvrtok
14
21
Valentín
Eleonóra
Piatok
Piatok
15
22
Pravoslav
Etela
Sobota
Sobota
16
23
VýStaVa Sakrálnych
cyrila a metoda
obraZoV V rokU
KD R. Jašíka
Ida, Liana
Roman, Romana
Nedeľa
Nedeľa
17
8. týždeň
1602 – vydanie lokačnej listiny Turzovky
palatínom Jurajom Thurzom, pamätný deň mesta
24
Fašiangy oslavujú malí i veľkí, tradičné sú karnevaly i ľudový zvyk „pochovávania basy“
Miloslava
Ďalšie podujatia v mesiaci február:
prVá
pomoc pre deti
mŠ
Matej
FUtbaloVý tUrnaj mládeže 5. ročník futbalového turnaja, Športová hala  FaŠiangy So ženSkoU FolklórnoU SkUpinoU tradičné kultúrne podujatie, Šarkpark
ZŠ prednášky a prezentácie na tému prvá pomoc, CVČ  mám báSniČkU na jaZýČkU školské kolo v prednese poézie a prózy, Materská škola Turzovka
a
Február/marec 2013
marec 2013
9. týždeň
Pondelok
Pondelok
25
4
Začiatok jarných prázdnin
Frederik, Frederika
Utorok
26
10. týždeň
Zober
Kazimír
Utorok
loptU nie drogy
5
basketbalový turnaj žiakov, ZŠ Bukovina
Viktor
Fridrich
Streda
Streda
27
6
Alexander
Radoslav, Radoslava
Štvrtok
Štvrtok
28
7
Zlatica
Tomáš
Piatok
Piatok
1
Albín
8
Koniec jarných prázdnin
Alan, Alana
Sobota
Sobota
2
9
Anežka
Františka
Nedeľa
Nedeľa
3
Bohumil, Bohumila
Turzovský slávik – žiaci vďaka mnohým podujatiam dostávajú príležitosť
ukázať svoj talent, spev patrí medzi obľúbené disciplíny
10
Bruno, Branislav
Ďalšie podujatia v mesiaci marec: týždeň SloVenSkých knižníc týždeň venovaný knižniciam: informačno-vzdelávacie návštevy, besedy, zábavno-súťažné hry, KD R. Jašíka
tUrZoVSký SláVik ZŠ Bukovina  FUtbaloVý tUrnaj 22. ročník futbalového turnaja pre žiakov, športová hala
Medzinárodný deň žien
marec 2013
marec 2013
11. týždeň
Pondelok
Pondelok
11
18
Angela, Angelika
Eduard
Utorok
Utorok
12
19
Gregor
Jozef
Streda
Streda
VeľkonoČná
13
20
Vlastimil
Víťazoslav, Klaudius
Štvrtok
Štvrtok
14
21
Matilda
Blahoslav
Piatok
Piatok
15
22
Svetlana
Beňadik
Sobota
Sobota
16
23
Boleslav
Nedeľa
17
Ľubica
KD R. Jašíka
Adrián
Tanečné topánky – o poháre a medailové
umiestnenie súťažia nielen domáce tanečné
skupiny Silver, Rytmik, Reflex, ale i mnohé
ďalšie z okolitých škôl či obcí
Nedeľa
24
Gabriel
Ďalšie podujatia v mesiaci marec: taneČné topánky súťaž v tancoch pre žiakov Základných škôl, KD R. Jašíka  SláVici horných kySúc súťaž v speve ľudových piesní
VeľkonoČná VýStaVa výstava veľkonočných kraslíc, ikebán, výšiviek a dečiek, KD R. Jašíka Turzovka
12. týždeň
VýStaVa
marec 2013
apríl 2013
13. týždeň
Pondelok
Pondelok
25
1
Marián
Hugo
Utorok
Utorok
26
2
Emanuel
Zita
Streda
Streda
27
3
Alena
Richard
Štvrtok
Štvrtok
28
Soňa
Začiatok veľkonočných prázdnin
5
Veľký piatok
Miroslava
Sobota
SVetoVý deň ZdraVia ZŠ Bukovina
deň narciSoV Mesto Turzovka
VeľkonoČný VolejbaloVý tUrnaj ZŠ Bukovina
Sobota
30
6
Biela sobota (koniec pôstneho obdobia)
Irena
Nedeľa
Nedeľa
31
Benjamín
Koniec veľkonočných prázdnin
Izidor
Piatok
29
Vieroslava
Veľkonočný pondelok
4
Deň učiteľov
Piatok
Miroslav
7
Veľkonočná nedeľa
Veľkonočná výstava
Zoltán
Ďalšie podujatia v mesiaci apríl: deň otVorených dVerí V SamoSpráVe MsÚ  SpieVaj, že Si SpieVaj školské kolo v speve ľudových piesní, MŠ Turzovka
dielne CVČ Turzovka  deň narciSoV verejná finančná zbierka Liga proti rakovine, Mesto Turzovka  Veľká noc, jar tvorivé dielne rodičov s deťmi, MŠ
VeľkonoČné
14. týždeň
apríl 2013
apríl 2013
15. týždeň
Pondelok
Pondelok
8
15
Albert
Fedor
Utorok
Utorok
9
16
Dana, Danica
Milena
10
Igor
Štvrtok
11
Július
Piatok
12
Estera
Sobota
13
Aleš
Nedeľa
14
Justina
Tomáš Uhorčík, turzovský rodák
a verný druh Juraja Jánošíka. Počas
Beskydských slávností v auguste
sa koná turistický pochod Uhorčíkovým
chodníkom pohorím Beskýd
a Turzovskou vrchovinou.
Streda
Vitráž Janka Alexiho umiestnená v interiéri PKO v Bratislave
Streda
16. týždeň
17
Rudolf
Štvrtok
18
Valér
Piatok
19
Jela
Sobota
20
Marcel
medZinárodný
VýStUp na iVanČenU
medzinárodný výstup k mohyle, uctenie pamiatky
padlých v II. sv. vojne (skautský odd. 72. prístav Kysuca)
Nedeľa
21
Ervín
Tomáš Uhorčík – popravený lámaním v kolese 21. 4. 1713 na
popravisku v Liptovskom Mikuláši
Ďalšie podujatia v mesiaci apríl: Súťaž V predneSe poéZie a próZy KD R. Jašíka  môj anjel Strážny výstava, maľba na plátno, KD R. Jašíka  Verejný koncert žiakoV ZUŠ tUrZoVka Výstavná sieň KD R. Jašíka
deti deťom burza kníh a hračiek, KD R. Jašíka  poZorko dopravná súťaž, zahájenie krúžkovej činnosti CVČ, Pred Kultúrnym domom
apríl 2013
apríl/máJ 2013
17. týždeň
Pondelok
22
Pondelok
deň Zeme –
29
ČiSté meSto
Slavomír
Lea
Utorok
Utorok
23
30
Vojtech
Anastázia
Streda
Streda
24
1
meSiac
18. týždeň
leSoV
beseda s lesným pedagógom, ZŠ Bukovina
Juraj
Sviatok práce
Štvrtok
Štvrtok
25
2
Marek
Žigmund
Piatok
Piatok
26
3
Jaroslava
Galina
Sobota
Sobota
27
4
Jaroslav
Florián
Nedeľa
Nedeľa
28
Deň Zeme – čisté mesto
Jarmila
Oslobodenie Turzovky počas 2. sv. vojny,
pamätný deň mesta
5
Lesia, Lesana
poZnaj
Stromy
Ďalšie podujatia v mesiaci apríl: poZnአkySUce? vedomostná súťaž pre deti, CVČ Turzovka  premietanie pod holým nebom zahájenie krúžkovej činnosti CVČ, Pred KD
dlhodobý projekt v spolupráci s Lesmi SR, pokračovanie výsadby v areáli školy, ZŠ Bukovina  StaVanie mája Šarkpark  oSlaVy SVätého Floriána, patróna haSiČoV
DHZ Turzovka
máJ 2013
máJ 2013
19. týždeň
Pondelok
Pondelok
6
13
Hermína
Servác
Utorok
Utorok
7
14
Monika
Bonifác
Streda
Streda
8
15
Ingrida
Deň víťazstva nad fašizmom
Žofia, Sofia
Štvrtok
Štvrtok
9
16
Roland
Piatok
10
Viktória
Svetozár
SVetoVý
deň pohybU
Piatok
17
podujatie určené pre každého kto sa rád hýbe,
ZŠ Bukovina
Gizela
Sobota
Sobota
11
18
Blažena
Viola
Nedeľa
Nedeľa
12
Pankrác
20. týždeň
deň
matiek
kultúrny program venovaný matkám, KD R. Jašíka
celoSloVenSké
symbolické odomykanie vodáckej sezóny skautov
a splav rieky, Vrútky
19
Turzovský vrabčiak
odomykanie Vody
Gertrúda
Ďalšie podujatia v mesiaci máj: tUrZoVSký VrabČiak – 8. roČník KD R. Jašíka Turzovka  premietanie pod holým nebom krúžková činnosť CVČ, pred KD
o pohár mikroregiónU horné kySUce súťaž v love kapra – rybníky v MČ Predmier
máJ 2013
máJ/Jún 2013
21. týždeň
Pondelok
Pondelok
20
27
Bernard
Iveta
Utorok
Utorok
21
28
Zina
Viliam
Streda
Streda
22
29
Júlia, Juliana
Vilma
Štvrtok
Štvrtok
23
30
Želmíra
Ferdinand
Piatok
Piatok
24
31
Ela
Petrana, Petronela
Sobota
25
Urban
najkrajŠí
domáci miláČik
Sobota
1
súťažná prehliadka zvieratiek chovaných žiakmi,
ZŠ Bukovina
Žaneta
Nedeľa
26
Dušan
22. týždeň
tUrZoVka na koleSách spoločné podujatie pre
žiakov, rodičov a všetkých, ktorí majú radi pohyb
na akýchkoľvek kolesách, Areál športu a oddychu
Medzinárodný deň detí
Nedeľa
Prehliadka mažoretiek a roztlieskávačiek je vhodnou príležitosťou
predstaviť najmä domáce tanečné skupiny Silver, Rytmik, Reflex a mažoretky NICOL
2
Xénia, Oxana
Ďalšie podujatia v mesiaci máj: májoVý VolejbaloVý tUrnaj mládeže ZŠ Bukovina  prehliadka mažoretiek, roZtlieSkaVaČiek a taneČných SúboroV 10. ročník prehliadky, pešia zóna  ČiStenie kySUce Turzovka
Šport nepoZná hranice atletické preteky – Frýdlant nad Ostravicou, ZŠ Bukovina  Váľanie mája Šarkpark
Jún 2013
Jún 2013
23. týždeň
Pondelok
Pondelok
3
10
Karolína
Margaréta
Utorok
Utorok
4
11
Lenka
Dobroslava
Streda
Streda
5
12
Laura
Zlatko
Štvrtok
Štvrtok
6
13
Norbert
Anton
Piatok
Piatok
7
14
Róbert
Vasil
Sobota
Sobota
8
15
Medard
Vít
Nedeľa
Nedeľa
9
Stanislava
Privítanie detí, podujatie sa koná v podvečer Medzinárodného dňa detí
pre rodičov a novorodencov za predchádzajúci rok
24. týždeň
SloVenSký
ZdatnoSti
pohár V
pretekoch
tUriStickej
Turzovka – ZŠ Bukovina
16
Blanka, Bianka
Ďalšie podujatia v mesiaci jún: bUblinkoVo pešia zóna, Park rodákov  premietanie pod holým nebom Pred KD  SVetoVý deň žiVotného proStredia ZŠ Bukovina
dopraVná VýchoVa dopravná výchova pre deti MŠ a ZŠ, Športový areál  SloVenSký abSolVentSký koncert žiakoV ZUŠ tUrZoVka Výstavná sieň KD R. Jašíka
ZáVereČná VýStaVa VýtVarných prác žiakoV ZUŠ tUrZoVka Výstavná sieň KD R. Jašíka
Deň otcov
Jún 2013
Jún 2013
25. týždeň
Pondelok
Pondelok
17
24
Adolf
Ján
Utorok
Utorok
18
25
Vratislav
Olívia, Tadeáš
Streda
Streda
19
26
Alfréd
Adriána
Štvrtok
Štvrtok
20
27
Valéria
Ladislav, Ladislava
Piatok
Piatok
21
28
Alojz
Beáta
Sobota
22
Paulína
Nedeľa
23
Sidónia
o pohár primátora
14. roČník
Sobota
meSta tUrZoVka
do SVeta
29
kultúrno-športové podujatie pre rodiny s ďeťmi
Peter, Pavol, Petra Areál športu a oddychu, Závodie
turnaj mladších žiakov, Ihrisko FK Tatran
QUick Sport cUp
futbalový turnaj dorastencov o putovný pohár spoločnosti Stavmarket – 5. ročník, Ihrisko FK Tatran
balónom
26. týždeň
Nedeľa
Hurá prázdniny - Turzovské leto tradične začína športovými
turnajmi a podujatiami v Areáli športu a oddychu v Závodí
30
Melánia
Ďalšie podujatia v mesiaci jún: FUtbaloVý tUrnaj futbalový turnaj priateľov CVČ Turzovka, Športová hala  VolejbaloVý tUrnaj volejbalový turnaj priateľov CVČ Turzovka, Športová hala
hokejbaloVý tUrnaj hokejbalový turnaj priateľov CVČ, Areál športu a oddychu  ŠportoVá olympiáda Vo Frýdlante nad oStraVicoU cezhraničná spolupráca MŠ, Frýdlant nad Ostravicou
Júl 2013
Júl 2013
27. týždeň
Pondelok
Pondelok
1
Diana
8
Ivan
Začiatok letných prázdnin
Utorok
Utorok
2
9
Berta
Lujza
Streda
Streda
3
10
Miloslav
Amália
Štvrtok
Štvrtok
4
11
Prokop
Milota
Piatok
Piatok
5
Cyril, Metod
28. týždeň
12
Sviatok sv. cyrila a metoda
Nina
Sobota
Sobota
6
13
Patrik, Patrícia
Margita
Nedeľa
Nedeľa
7
Legendárny Olympic a Petr Janda boli jedným z hlavných hostí ročníka 2012
Oliver
o
pohár ČeSko-SloVenSkej VZájomnoSti
68. ročník medzinárodného futbalového turnaja
14
Kamil
Ďalšie podujatia v mesiaci júl:
Súťaž
o najlepŠí gUláŠ
Ihrisko FK Tatran  milan raStiSlaV ŠteFánik pietna spomienka  medZinárodný motoZraZ Areál športu a oddychu
Júl 2013
Júl 2013
29. týždeň
Pondelok
Pondelok
15
22
Henrich
Magdaléna
Utorok
Utorok
16
23
Drahomír
Oľga
Streda
Streda
17
24
Bohuslav
Vladimír
Štvrtok
Štvrtok
18
25
Kamila
Piatok
19
Dušana
Sobota
20
Iľja, Eliáš
30. týždeň
Jakub
drotária 2013
Piatok
26
9. ročník festivalu folk, country a trampskej
piesne, Amfiteáter
Anna, Hana
drotária 2013 druhý festivalový deň
o notU Z drôtU súťaž amatérskych skupín
Sobota
27
a interprétov, Amfiteáter
Božena
Nedeľa
beSkyd rallye 2013
16. ročník prehliadky historických vozidiel a súťaž
elegancie
Nedeľa
21
28
Beskydský pohár česko-slovenskej vzájomnosti si v roku 2012
zapísal do kroniky jubilejný 40. ročník
Daniel
Krištof
Ďalšie podujatia v mesiaci júl:
dreVené
tajomStVá
Viii. plenér rezbárov z beskydskej oblasti, Šarkpark  StretnUtie
heligonkároV
Motel Smažák
Júl/auguST 2013
auguST 2013
31. týždeň
Pondelok
Pondelok
29
5
Marta
Hortenzia
Utorok
Utorok
30
6
Libuša
Jozefína
Streda
Streda
31
7
Ignác
Štefánia
Štvrtok
Štvrtok
1
8
Božidara
Oskar
Piatok
Piatok
2
9
Gustáv
Ľubomíra
Sobota
Sobota
3
10
Jerguš
Vavrinec
Nedeľa
Nedeľa
4
Dominika, Dominik
Turzovské rekordy už absolvovalo vyše 16-tisíc účastníkov a preto mestu od
roku 2010 právom patrí titul Hlavné mesto Slovenských rekordov
11
Zuzana
Ďalšie podujatia v mesiaci august: rock beSkyd FeSt 2013 rockový festival, Amfiteáter  beSkydSký pohár VZájomnoSti 41. ročník medzinárodnej súťaže hasičských družstiev, Areál športu v Závodí
diSco hody XVi. laserová disco show, Amfiteáter
32. týždeň
auguST 2013
auguST 2013
33. týždeň
Pondelok
Pondelok
12
42. beSkydSké SláVnoSti tUrZoVka
16. – 18. aUgUSta
Darina
Utorok
13
19
Lýdia
Utorok
20
Ľubomír
Anabela
Streda
Streda
14
21
Mojmír
Jana
Štvrtok
Štvrtok
15
22
Marcela
Tichomír
Piatok
Piatok
16
SláVnoStné ZaSadnUtie meStSkého ZaStUpiteľStVa
odovzdanie ocenení mesta, Zasadacia sála MsÚ
Leonard
Sobota
17
Milica
Nedeľa
18
Elena, Helena
34. týždeň
23
Filip
UhorČíkoVým
chodníkom
27. ročník turistického pochodu Beskydami
a Turzovskou vrchovinou
tUrZoVSká
Sobota
24
Bartolomej
Nedeľa
ciFroVaČka
medzinárodné stretnutie heligonkárov, Šarkpark
25
Ľudovít
Sprievodné podujatia Beskydských slávností: pokUS o ZápiS do knihy SloVenSkých a gUinneSSoVých rekordoV Pred MsÚ  beSkyd dance prehliadka tanečných skupín, Pred MsÚ  mladé talenty ZUŠ prehliadka talentov ZUŠ, pred MsÚ
práce Starých majStroV remeselnícky jarmok, ukážky ľudových remesiel, Šarkpark  SprieVod meStom prehliadka dychových hudieb, speváckych skupín a folklórnych súborov, pešia zóna
auguST/SepTember 2013
SepTember 2013
35. týždeň
Pondelok
Pondelok
26
2
Samuel
Linda, Rebeka
Utorok
Utorok
27
3
Silvia
Belo
Streda
Streda
28
4
Augustín
Rozália
Štvrtok
Štvrtok
29
5
Nikola, Nikolaj
Výročie Snp
Regina
Piatok
Piatok
30
6
Ružena
Sobota
31
Nora
deň
pomoci prírode
Sobota
7
čistenie turistických chodníkov v okolí Turzovky,
Turzovka
Nedeľa
Marianna
Samospráva mesta udelila prezidentovi SR, I.
Gašparovičovi, počas jeho tretej návštevy Turzovky
(2006, 2010, 2012) titul Čestného občana mesta
1
Drahoslava
Alica
Koniec letných prádznin
Deň ústavy Sr
Nedeľa
8
Miriama
Ďalšie podujatia v mesiaci august: deň otVorených dVerí CVČ
36. týždeň
Začiatok školského roka 2013/2014
SepTember 2013
SepTember 2013
37. týždeň
Pondelok
Pondelok
9
16
Martina
Ľudmila
Utorok
Utorok
10
17
Oleg
Olympia
Streda
Streda
11
18
Bystrík
Eugénia
Štvrtok
Štvrtok
12
19
Mária
Konštantín
Piatok
Piatok
13
20
Ctibor
Ľuboslav, Ľuboslava
Sobota
14
Ľudomil
celoSloVenSké
Zamykanie Vody
Sobota
21
splav váhu a symbolické zamknutie skautskej
vodáckej sezóny, Bratislava
Matúš
Nedeľa
Nedeľa
15
Jolana
38. týždeň
22
Sedembolestná panna mária
Šarkaniáda v Šarkparku
Móric
Ďalšie podujatia v mesiaci september: premietanie pod holým nebom zahájenie krúžkovej činnosti CVČ, Pred KD  lietajúce roZpráVky súťaž o najkrajšieho šarkana s rozprávkovou tematikou, spojená s kultúrnym programom, Šarkpark
SepTember 2013
SepTember/okTóber 2013
39. týždeň
Pondelok
Pondelok
23
30
Zdenka
Jarolím
Utorok
Utorok
24
1
Ľuboš, Ľubor
Arnold
Streda
Streda
25
2
Vladislav, Vladislava
Levoslav
Štvrtok
Štvrtok
26
3
Edita
Stela
Piatok
Piatok
27
4
Cyprián
František
Sobota
Sobota
28
VýStUp
na najVyŠŠí Vrch tUrZoVky
5
hlinené
Václav
Viera
Nedeľa
Nedeľa
29
Jablko roka - výstava ovocia a zeleniny spojená s vyhodnotením súťaže „O najkrajší balkón“
Michal, Michaela
6
Natália
Ďalšie podujatia v mesiaci september: jablko roka KD R. Jašíka 
kUltúrne
programy pre dôchodcoV
v rámci mesiaca úcty k starším
Záložka
40. týždeň
do knihy Spája Školy
medzinárodné podujatie, výroba a následná
výmena záložiek so školou v zahraničí, ZŠ Bukovina
okTóber 2013
okTóber 2013
41. týždeň
Pondelok
Pondelok
7
14
Eliška
Boris
Utorok
Utorok
8
15
Brigita
Terézia
Streda
Streda
9
16
Dionýz
Vladimíra
Štvrtok
Štvrtok
10
17
Slavomíra
Hedviga
Piatok
Piatok
11
18
Valentína
Lukáš
Sobota
12
Sobota
chalúpkoVo breZno
19
45. ročník Celoslovenskej prehliadky umeleckej
tvorivosti, Materká škola Turzovka
Maximilián
Kristián
Nedeľa
Nedeľa
13
Koloman
Areál športu a oddychu v Závodí je miestom hier
a zábavy pre širokú verejnosť, dopravné ihrisko slúži
aj na výuku pre škôlkarov i školákov
Ďalšie podujatia v mesiaci október: beSeda S lekárom KD R. Jašíka  dopraVná VýchoVa MŠ Šarky, CVČ
20
Vendelín
42. týždeň
okTóber 2013
okTóber/noVember 2013
43. týždeň
Pondelok
Pondelok
21
28
Uršuľa
Dobromila
Utorok
Utorok
22
29
Sergej
Klára
Streda
Streda
23
30
Alojzia
Šimon, Simona
Štvrtok
Štvrtok
24
31
Kvetoslava
Aurélia
Piatok
Piatok
25
1
Aurel
Denis, Denisa
Sobota
Sobota
26
2
Nedeľa
Sabína
Začiatok jesenných prázdnin
Koniec jesenných prázdnin
Sviatok všetkých svätých
Pamiatka zosnulých
Demeter
27
44. týždeň
Nedeľa
Mariánske pútnické miesto Turzovka - Živčákova a jeho liečivé pramene sú navštevované
už vyše 50 rokov, kaplnka Panny Márie, vysvätená 17. októbra 1993, slúži pútnikom už 20 rokov
3
Hubert
Ďalšie podujatia v mesiaci október: o najZaUjímaVejŠie podUjatie ŠkolSkých knižníc celoslovenská súťaž pod záštitou MŠVVaŠ SR, ZŠ Bukovina  premietanie pod holým nebom krúžková činnosť CVČ, pred KD
noVember 2013
noVember 2013
45. týždeň
Pondelok
Pondelok
4
11
Karol
Martin, Maroš
Utorok
Utorok
5
12
Imrich
Svätopluk
Streda
Streda
6
13
Renáta
Stanislav
Štvrtok
Štvrtok
7
14
René
Irma
Piatok
Piatok
8
15
Bohumír
Leopold
Sobota
Sobota
9
16
Teodor
Agnesa
Nedeľa
Nedeľa
10
Tibor
Pasovanie prvákov
46. týždeň
anna VnUkoVá
jubilejná autorská výstava, KD R. Jašíka
17
Klaudia
Deň boja za slobodu a demokraciu
Ďalšie podujatia v mesiaci november: prijatie prVákoV do žiackej rodiny ZŠ Bukovina  predStaVUjeme Stredné Školy beseda so zástupcami SŠ zo Žilinského a Moravského kraja určená pre žiakov 9. ročníka a ich rodičov, ZŠ Bukovina
ZdraVý žiVotný Štýl preventívny program, ZŠ Bukovina  StolnoteniSoVý tUrnaj Areál športu a oddychu  hokejbaloVý tUrnaj pohár riaditeľky CVČ, Areál športu a oddychu
noVember 2013
noVember/December 2013
47. týždeň
Pondelok
Pondelok
18
25
Eugen
Katarína
Utorok
Utorok
19
26
Alžbeta
Kornel
Streda
Streda
20
27
Félix
Milan
Štvrtok
Štvrtok
21
28
Elvíra
Henrieta
Piatok
Piatok
22
29
Cecília
Vratko
Sobota
Sobota
23
30
Klement
Ondrej, Andrej
Nedeľa
Nedeľa
24
Emília
Tvorivé dielne sú navštevované mnohými deťmi a realizujú sa nielen v priestoroch CVČ,
ale aj v Nízkoprahovom dennom centre Dúha
tVoriVé
dielne
tvorba drobných vianočných dekorácií,
ZŠ Bukovina
VianoČný
VolejbaloVý tUrnaj
ZŠ Bukovina
1
Edmund
Ďalšie podujatia v mesiaci november: jaŠíkoVe dni V tUrZoVke, VýStaVa FotograFií na brehU prieZraČnej rieky  literárna Súťaž o cenU rUdolFa jaŠíka KD R. Jašíka
48. týždeň
December 2013
December 2013
49. týždeň
Pondelok
Pondelok
2
9
Bibiána
Izabela
Utorok
Utorok
3
10
Oldrich
Radúz
Streda
Streda
4
11
Barbora, Barbara
Hilda
Štvrtok
Štvrtok
5
mikUláŠ
V meSte
Otília
Piatok
Piatok
6
mikUláŠSky
Udelenie štatútu mesta (1967, s účinnosťou od 1. 1. 1968)
VianoČná
tUrnaj V malom FUtbale
13
ZŠ Bukovina
Mikuláš
Lucia
Sobota
Sobota
7
14
Ambróz
Branislava, Bronislava
Nedeľa
Nedeľa
12. - 14. decembra
8
Marína
15
Vianočné trhy sú každoročne spojené so zaujímavým kultúrnym programom.
Ďalšie podujatia v mesiaci december:
VianoČný
VolejbaloVý tUrnaj mládeže
Ivica
ZŠ Bukovina  VianoČné dielne CVČ
VýStaVa
kým
naStanú Vianoce
výstava vianočných ikebán, adventných vencov,
medovníkov, KD R. Jašíka
12
Pešia zóna, Šarkpark
Oto
50. týždeň
December 2013
December 2013
51. týždeň
Pondelok
Pondelok
16
23
Albína
Nadežda
Utorok
Utorok
17
24
Kornélia
Adam, Eva
Streda
Streda
18
25
Sláva
Štvrtok
19
26
Judita
Štefan
Piatok
Piatok
20
27
Dagmara
Filoména
Sobota
Sobota
21
28
Bohdan
22
Adela
Začiatok vianočných prázdnin
Štedrý deň
prvý sviatok vianočný
Štvrtok
Nedeľa
52. týždeň
Ivana, Ivona
betlehemSké
SVetlo V meSte
Svetové hnutie skautov, dovoz svetla do Turzovky
Žilina, Zwardoň, Turzovka
Nedeľa
„Zdrave, ščasče, pokoj svaty, vinšujema vom...“
29
Milada
Druhý sviatok vianočný
December 2013/Január 2014
1. týždeň
Január 2014
Pondelok
Pondelok
30
6
Dávid
Antónia
Utorok
31
Silvester
Vítanie
noVého rokU
Polnočné stretnutie občanov pri vianočnom
stromčeku na pešej zóne
7
Bohuslava
Streda
1
8
nový rok, Deň vzniku Sr
Severín
Štvrtok
Štvrtok
2
9
Alexandra, Karina
Alexej
Piatok
Piatok
3
10
Daniela
Dáša
Sobota
Sobota
4
11
Drahoslav
Malvína
Nedeľa
Nedeľa
Andrea
Traja králi
Utorok
Streda
5
2. týždeň
Pf 2014 12
Ernest
V novom roku veľa zdravia, šťastia, úspechov a osobnej pohody želá samospráva mesta.
Koniec vianočných prázdnin
Download

Naše mestoTurzovka 2013