Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11
VYHODNOTENIE
obvodného kola 62. ročníka medzinárodnej súťaže
EURÓPA V ŠKOLE
EURÓPA POMÁHA – POMÁHA EURÓPA? v školskom roku 2014/2015
Písomné práce žiakov
Víťazi obvodného kola EvŠ – postupujúci do celoštátneho kola
Téma: Kto tu volá o pomoc?
Veková kategória 1 (6 – 9 rokov) kód 211
1. miesto Nina Bavoľárová, ZŠ s MŠ M.R. Štefánika, Budimír Žabka Skočka
2. miesto Ema Korbová, ZŠ Družstevná p. Hornáde
Múdry medveď
3. miesto – neudelené
_________________________________________________________________________________
Téma: Vzdelanie je tu pre všetkých
Veková kategória 2 (10 – 12 rokov) kód 221
1. miesto Simona Ťapajnová, ZŠ Družstevná pri Hornáde
2. miesto Bianka Maťašovská, ZŠ Bidovce
3. miesto Michal Hudák, ZŠ s MŠ M.R. Štefánika, Budimír
Načo nám je škola?
Jurko a škola v Afrike
Vzdelanie pre všetkých
Téma: Voda znamená život
Veková kategória 3 (13 – 15 rokov) kód 231
1. miesto Simoneta Merténová, Gymn.Š. Moysesa, Moldava
Voda znamená život
2. miesto Katarína Hovancová, ZŠ s MŠ M.R. Štefánika, Budimír Voda je dôležitá
3.miesto Zuzana Boháčová, ZŠ s MŠ Družstevná p/H.
Africký denník
_________________________________________________________________________________
Špeciálna téma: 70 rokov mieru v Európe. Už žiadna voja?
kód 52
1. miesto Ema Bačová, ZŠ, Školská 10, Malá Ida
Mier
______________________________________________________________________________
Umelecké práce žiakov
Téma: Kto tu volá o pomoc?
Veková kategória 1 (6 – 9 rokov) kód 111
Individuálne
1. miesto Petra Vargová, ZŠ, Kysak 210
2. miesto Alexandra Baltovičová, ZŠ s MŠ M.R. Štefánika, Budimír
3. miesto Diana Szepesi, ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou
Skupinové
1. miesto 1. ročník , ZŠ, Školská 10, Malá Ida
2. miesto 1.A ZŠ Družstevná pri Hornáde
3. miesto neudelené
Zachráňme európske unikáty!
Zachráňme tigre!
Víla príroda
Európa pomáha – Pomáha Európa?
Netrhaj nás, prosím!
Téma: Vzdelanie je tu pre všetkých
Veková kategória 2 (10 – 12 rokov) kód 121
Individuálne
1. miesto Petronela Bodnárová, Gymn.Š. Moysesa, Moldava n/B. Voda znamená farebnú nádej
2. miesto Katarína Potočná, ZŠ, Kysak 210
Aj takto býva
3. miesto neudelené
Skupinové
1. miesto neudelené
2. miesto neudelené
3. miesto sekunda Gymn.Š. Moysesa, Moldava n/B.
Hravá Abeceda
Téma: Vzdelanie je tu pre všetkých - špeciálna trieda
Veková kategória 2 (10 – 12 rokov) kód 121
Individuálne
1. miesto Aleš Kaleja, ZŠ Družstevná pri Hornáde
Postav svoju školu!
Téma: Voda znamená život
Veková kategória 3 (13 – 15 rokov) kód 131
Individuálne
1. miesto Viktória Podolinská, ZŠ s MŠ Družstevná p/H.
2. miesto Miriam Bordášová, ZŠ Bidovce
Voda znamená život
Život v Afrike
3.miesto Alexandra Migasová, Gymn.Š. Moysesa, Moldava n/B.
Voda znamená farebná nádej
Téma: Voda znamená život
Veková kategória 3 (13 – 15 rokov) kód 131
Skupinové
1. miesto ZŠ s MŠ Družstevná p/H.
2. miesto ZŠ s MŠ M.R. Štefánika, Budimír
3.miesto neudelené
Voda zdroj života, návrh na film
Voda z našej batérie
Špeciálna téma: 70 rokov mieru v Európe. Už žiadna voja?
kód 53
1. miesto Peter Seman, ZŠ, Školská 10, Malá Ida
Už žiadna vojna?
Multimediálne práce žiakov
Téma: Kto tu volá o pomoc?
Veková kategória 1 (6 – 9 rokov) kód 311
Individuálne
1. miesto neudelené
2. miesto Ema Maková, ZŠ s MŠ M.R. Štefánika, Budimír
3. miesto neudelené
Skupinové
1. miesto 2. ročník, ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou
2. miesto neudelené
3. miesto neudelené
Tiger džungľový
Ako pomáhame?
Téma: Vzdelanie je tu pre všetkých
Veková kategória 2 (10 – 12 rokov) kód 321
Individuálne
1. miesto František Olha, ZŠ s MŠ M.R. Štefánika, Budimír
2. miesto Nikol Červená, ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou
3. miesto neudelené
Vzdelanie je tu pre všetkých
Vzdelanie je tu pre všetkých
Téma: Voda znamená život
Veková kategória 3 (13 – 15 rokov) kód 331
Individuálne
1. miesto Simona Hreščáková, ZŠ s MŠ Družstevná p/H.
2. miesto Soňa Radačiová, ZŠ, Školská 10, Malá Ida
Čarovná voda – voda nad zlato
Voda znamená život
3.miesto neudelené
Skupinové
1. miesto ZŠ s MŠ M.R. Štefánika, Budimír
2. miesto ZŠ, Školská 10, Malá Ida
3. miesto neudelené
Voda
Čistá voda je v našich rukách
Organizátor: Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11
Predseda OK EvŠ: Mgr. Mária Šuflitová
Download

EURÓPA V ŠKOLE - Základná škola s materskou školou Budimír 11