M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva mesto Modra
Ročník XX • Číslo • Marec • 2012
3
6. parlamentné voľby zaznamenali
u nás 63, 7 % účasť
Aj Modra si jednoznačne zvolila SMER-SD
foto: JK
Sobota 10. marca, bola na celom Slovensku dňom volebným. V histórii Slovenskej republiky to boli 6. parlamentné voľby. Volebné miestnosti sa otvorili o 7.00
h. aj v Modre. Spolu 70 členov volebných komisií
v siedmych volebných okrskoch pracovalo až do neskorých nočných hodín. Volebná účasť v našom meste
dosiahla vysokých, viac ako 63%. Aj Modrania zvolili
stranu SMER-DS za lídra novej vlády.
Atmosféra v jednotlivých volebných miestnostiach mala pokojný charakter, podľa náčelníka MsP
v Modre kpt. Štefana Farkaša:
„Počas volebného dňa sme nezaznamenali žiadne protiprávne konanie, priebeh volieb v Modre bol
bezproblémový“. Voliči prichádzali
postupne, no boli aj momenty, kedy
museli občania čakať v poradí. Voľby predčili očakávania, čo sa týka
účasti a to nielen v celoslovenskom
meradle, ale i v jednotlivých volebných okrskoch. Štatistický úrad SR
zverejňoval po 22.00 hodine priebežné sčítania hlasov, podľa čoho
v jednotlivých volebných centrálach politických strán lídri so svojimi členmi prejavovali radosť, ale
aj sklamanie. V Modre volili nielen
domáci, ale aj voliči s voličským
preukazom. Tak sme zaznamenali napríklad aj poslanca na stranu
SMER-DS Róberta Kaliňáka, ako
odvolil v modranskom kultúrnom dome, vo volebnom
okrsku č. 4. Predčasné parlamentné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, vyhrala nakoniec
s výrazným náskokom strana SMER – Sociálna demokracia. Toto víťazstvo
znamená pre stranu až 83
parlamentných poslaneckých kresiel. V Modre „smerákom“ vyslovilo dôveru
1757 voličov. Do parlamentu sa dostali aj ďalšie strany:
Obyčajní ľudia a Nezávislé osobnosti – počet hlasov
v Modre: 722, tretie miesto
obsadila Sloboda a Solida-
rita – Modrania odovzdali 563
hlasov, strane SDKÚ
dôveruje
541 obyvateľov Modry a MOST-HÍD
si
odnáša
z modranských volebných
miestností
154 hlasov.
Podrobnejšie čítajte
n a
strane
2.(red)
Kancelária
prvého
kontaktu
O tom, že podateľňu, pokladňu
a matriku Mestského úradu nájdete od apríla už na novej adrese sa viac dozviete na strane 3.
Máme novú
kontrolórku
Koncom februára rozhodli poslanci Mestského zastupiteľstva,
že Ing. Zuzana Lazarová bude
vykonávať funkciu hlavnej kontrolórky.
Čítajte na str. 4.
Jarné
upratovanie
Cieľom akcie vyhlásenej Mes-tom Modra je zapojenie čo najväčšieho počtu obyvateľov do
jarnej úpravy okolia. O renovovaní, zametaní, zbieraní odpadkov, Ekodni , Odpadovej linke
aj o Konferencii neziskových
združení si prečítajte na stranách 11 až 14.
Aprílová
uzávierka
Najbližšia uzávierka aprílového
vydania MZ bude v stredu 18.
4. do 12.00 h.
(red)
VESELÉ
VE¼KONOÈNÉ
SVIATKY
praje redakcia MZ
MODRANSKÉ ZVESTI
2
MODRA - VÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR - 10. marca 2012
p.č.
Politická strana/hnutie
1.
ZELENÍ
2.
KDH
okrs.1
okrs.2
okrs.3
okrs.4
okrs.5
okrs.6
okrs.7
spolu
3
4
7
2
0
1
0
17
39
32
47
66
49
68
25
326
3.
SDĽ
1
0
1
0
0
5
2
9
4.
SNS
29
23
38
38
49
36
21
234
5.
OBYČAJNÍ ĽUDIA A NO
107
116
112
132
94
126
35
722
6.
SaS
65
51
97
100
73
124
53
563
7.
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
3
2
2
8
3
3
1
22
8.
NÁŠ KRAJ
0
0
1
0
0
1
1
3
9.
STRANA ZELENÝCH
6
5
12
4
7
3
2
39
10.
ĽSNS
8
11
21
3
3
9
4
59
11.
SMER - SD
228
300
312
294
284
271
68
1757
12.
ZMENA ZDOLA, DÚ
14
14
20
19
16
13
7
103
13.
NaS - NS
5
1
7
2
3
5
0
23
14.
KSS
5
6
3
2
4
2
0
22
15.
SRÚS
0
0
0
1
0
1
1
3
16.
MOST - HÍD
20
17
28
24
16
34
15
154
17.
99% - OBČIANSKY HLAS
14
6
14
11
11
9
8
73
18.
ĽS - HZDS
4
3
2
6
3
3
2
23
19.
STRANA + 1 HLAS
0
0
0
2
1
0
0
3
20.
ROBÍME TO PRE DETI - SF
5
6
0
3
2
6
3
25
21.
OBYČAJNÍ ĽUDIA
2
1
1
1
2
4
0
11
22.
SDKÚ - DS
85
58
102
126
49
89
32
541
23.
SOSKA
0
0
0
1
0
3
0
4
24.
SMK - MKP
0
0
0
0
0
3
0
3
25.
SSS - NORY MOJSEJOVEJ
4
2
4
3
8
6
3
30
26.
SŽS
1
0
0
0
0
2
1
4
648
658
831
848
677
827
284
4773
Počet platných hlasov
657
667
854
857
685
833
288
4841
Počet zapísaných voličov
Voliči, ktorí hlasovali
1035
1063
1466
1227
1056
1345
410
7602
Účasť v %
63,5
62,7
58,3
69,8
64,9
61,9
70,2
63,7
Počet získaných
hlasov v Modre
vo Voľbách 2012
Foto: jk a edita sviteková
1. SMER - SD
2. OĽaNO
3. SaS
4. SDKÚ-DS
5. KDH
6. MOST - HÍD
7. ostatní
Volebná atmosféra (vľavo). V Modre
odvolil aj Robert Kaliňák (vpravo).
36,81%
15,13%
11,80%
11,33%
6,83%
3,22%
14,88%
MODRANSKÉ ZVESTI
Podateľňa, pokladňa a matrika od 2. apríla na Štúrovej 59
Kancelária prvého kontaktu na Štúrovej ul. č. 59 je od 2. apríla pripravená slúžiť Modranom na rýchle vybavovanie s Mestským úradom Modra.
Pri akejkoľvek osobnej komunikácii
s MsÚ treba prvé kroky smerovať
sem, tu vybavíte väčšinu vecí, alebo
vám poradia, na koho presne a s akými podkladmi sa obrátiť ďalej.
Do kancelárie prvého kontaktu sa
presťahovala podateľňa, pokladňa,
matrika a evidencia obyvateľstva.
Od 2. apríla ich už v budove MsÚ
na Dukelskej nenájdete. Dobrá
správa pre menej mobilných Modranov: do novej kancelárie vedú iba
4 schody, ku kanceláriám na mestskom úrade až 45 schodov. V prípade, že pomoc potrebuje nemobilný klient, pracovníci kancelárie
osobne prídu k nemu do podbránia.
(mf)
Príhovor
primátorky
Foto: archív hh
Kancelária prvého kontaktu
3
Foto: jk
Kancelária 1. kontaktu, Štúrova 59.
Memorandum o ochrane vinohradov
ilustračné Foto: jk
Dohodu o spoločnom postupe pri ochrane malokarpatských vinohradov podpísali predseda BSK a predstavitelia 13 miest a obcí
vrátane Modry. Cieľom memoranda je udržať historické i kultúrne dedičstvo predošlých generácií, ktoré po stáročia na súčasnej
Malokarpatskej vínnej ceste pestovali vinič a vyrábali víno. Za Modru podpísala memorandum primátorka Hana Hlubocká:
„Našťastie v Modre nie je plán
na zástavbu vinohradov. Chceme
chrániť krajinu a zároveň s ňou začať pracovať. Memorandum nám
pomôže naše myšlienky a zámery
realizovať.“ Modra má schválený
územný plán, v ktorom je územie
vinohradov zadefinované a tým aj
chránené. Problémom však ostáva
kvalita vinohradov, lebo ich veľká
časť je neobrobená.
Bratislavský kraj má v súčasnosti
rozpracovaný novy územný plán,
ktorý by mal presne vymedziť
plochy vhodné na ďalšiu urbanizáciu a priemyselný rozvoj ako
aj plochy vinohradov v Malokarpatskej oblasti. Záväzné územné
plány prijímajú jednotlivé mestá
a obce, musia byť pritom však dodržané záväzné regulatívy územného plánu regiónu. Memorandum o spolupráci a spo-
ločnom postupe pri ochrane plôch
vinohradov na svahoch Malých
Karpát ako súčasti historického
krajinného obrazu podpísali 8.
marca 2012 predseda Bratislavského kraja, štyria primátori a deviati starostovia, čím sa zaviazali
chrániť ráz vinohradov.
Skrátené a doplnené, viac na:
www.bsk.sk.
(mf)
Milí Modrania,
slnko nám vracia energiu, ktorú sa
nám zima snažila vyčerpať. Jar je
obdobím otvárania okien, dvier, záhrad i šatníkov. Všetky treba po zime upratať, nemusí byť generálka,
niekde stačí iba zmeniť usporiadanie
a vyradenie nepotrebného.
Každý dvor sa po zime dáva do poriadku, aj mesto potrebuje očistu.
Preto sme v spolupráci s vami, Modranmi, podnikateľmi, školami, občianskymi združeniami a všetkými,
ktorí majú chuť si vyhrnúť rukávy
a popracovať na krajšej tvári mesta,
pripravili Jarné upratovanie.
Mesto dokáže aktívnym ľuďom vytvoriť priestor a pomôcť v ich práci.
Podpora aktívnych ľudí v Modre bude aj hlavnou témou prvej Mestskej
konferencie neziskových organizácií. Ekológii sa môžeme priučiť vďaka projektu EKO DEŇ.
Pre mňa a kolegov sa celý minulý
rok niesol v znamení upratovania, táto jar je jeho vrcholom. Celý rok sme
„upratovali na úrade“. Na začiatku
sme si zanalyzovali stav, potom sme
postupne nastavovali systém a robili
personálne zmeny s cieľom sfunkčniť úrad k spokojnosti jeho klientov
– obyvateľov a podnikateľov Modry.
Dali sme do poriadku archív, pripravili sme pre vás kanceláriu prvého
kontaktu. Upratali sme zmluvnú dokumentáciu. Viac o minulom roku
spolu s praktickými informáciami,
ako vybaviť v MsÚ všetko, čo potrebujete, nájdete onedlho v špeciálnom
vydaní Modranských zvestí.
Prajem vám do jari veľa sily. Upratovanie je pre mňa aj duševná očista a triedenie myšlienok. Po veľkom
upratovaní som síce fyzicky vyčerpaná, ale psychicky pookrejem. Prajem vám rovnako dobrý pocit a teším sa, že sa stretneme v pracovnom
oblečení v našom meste.
Hana HLUBOCKÁ,
primátorka Modry
MODRANSKÉ ZVESTI
4
Poslanci schválili dotácie
vo výške 57 540 €
Oblasť kultúry: 17 600 €
Oblasti školstva a vzdelávania:
5190 €
Sociálna a zdravotná oblasť:
1350 €
Environmentálna oblasť: 500 €
Podrobné tabuľky nájdete na
w w w. m o d r a . s k .
(red)
Mesto dva razy do roka schvaľuje príspevok pre rozvoj záujmových a verejnoprospešných aktivít. Ďalší balík dotácií budú
komisie rozdeľovať v auguste.
O čom rokovali
poslanci
Foto: jk
28. februára 2012 sa uskutočnilo
17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Modranskí poslanci prijali
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Modra o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi
látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania.
Poslanci odsúhlasili finančnú spolu účasť mesta v projekte Dopravná štúdia mesta Modra vo výške 2
000 €. Ďalej sa MsZ vyjadrilo, že
informačný systém Modry považuje za základnú otázku života mesta.
Stanovili preto funkčné požiadavky
a spôsobilosti poskytovania požadovaných služieb. Po vypovedaní
súčasnej servisnej a licenčnej zmluvy s doterajším dodávateľom CoraGeo s.r.o. dostalo MsÚ úlohu prerokovať nové požiadavky s uvedenou
spoločnosťou. V prípade, že budú
akceptované, tak zo strany dodávateľa bude MsÚ žiadať predloženie
návrhu dodatku zmluvy.
(red, podľa www.modra.sk)
nársky oddiel Slovan Modra na
činnosť 15 družstiev, DFS Magdalénka na prípravu choreografií,
nácviky, vystúpenia a technické
zabezpečenie, Slovenský skauting
40. zbor Fénix, MS Slovenského
červeného kríža. V environmentálnej oblasti bol iba jediný žiadateľ o podporu, poslanci jeho žiadosti vyhoveli.
Ako boli dotácie prerozdelené?
Športová oblasť: 32 900 €
IlustraČné Foto: web
Na 17. zasadnutí schvaľovali poslanci MsZ Modra dotácie z rozpočtu mesta určené pre organizácie
z oblasti kultúry, športu, školstva,
sociálnych vecí a z oblasti environmentálnej. Žiadosť o dotáciu
si mohli podať právnické osoby,
ktoré majú sídlo a vykonávajú činnosť v Modre. Z mestskej kasy na
podporu týchto združení poputuje
celkovo 57 540 EUR.
Dotácie získali napríklad Hádza-
Ing. Z. Lazarová je novou
kontrolórkou Modry
Vo voľbe uspela už v prvom kole
28. februára sa uskutočnilo 17. zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva Modra. Jedným z hlavných bodov programu bola voľba
hlavného kontrolóra mesta. Volebná komisia pracovala v zložení Viera Jančovičová, Jakub Liška a Svetozár Gábriš.
Po predchádzajúcej prezentácii,
konanej v Kultúrnom dome začiatkom februára, kde mali poslanci
možnosť podrobne sa oboznámiť
s adeptmi na uvedenú funkciu, vyjadrili svoje rozhodnutie tajným
hlasovaním v priamej voľbe.
Už v prvom kole získala nadpolovičnú väčšinu hlasov kandidátka
Ing. Zuzana Lazarová – 7 hlasov.
Tá sa týmto úkonom stala novou hlavnou kontrolórkou mesta Modra. Do funkcie nastupuje
po predchádzajúcom, poslanca-
Pošli ďalej čo vieš
Vo februári sa v Súkromnom centre voľného času v Modre uskutočnil projekt „Pošli ďalej čo vieš“, financovaný z prostriedkov EÚ
a OP Vzdelávanie. Prostriedky poskytol Národný projekt – KomPrax - kompetencie pre prax, ktorý realizuje Iuventa. Projekt sa
zameriava na podporu kvality práce s mládežou, ktorá má pomôcť
pri výchove mladej aktívnej generácie.
Jedným z výstupov tohto Národného projektu boli popri školeniach pre vybraných účastníkov
aj tzv. “malé projektové zámery”.
Cieľom môjho projektu bol rozvoj
schopností a zručností pracovníkov SCVČ v Modre pri práci s deťmi a mládežou
na základe získaných informácií
mi MsZ odvolanom Ing. Alexandrovi Čiernom. Primátorka Hana
Hlubocká skonštatovala, že voľba hlavného kontrolóra prebehla
v súlade s uznesením MsZ a v súlade so zákonom a stáva sa platnou.
Ako poslanci udelili hlasy jednotlivým kandidátom
Z 12. odovzdaných hlasov, bolo
11 platných a 1 neplatný. Poslanci MsZ hlasovali nasledovne:
Alexander Čierny - 2 hlasy
Zlatica Opáleková – 0 hlasov
Margita Chmelová – 2 hlasy
Zuzana Lazarová – 7 hlasov
Blanka Vasilová – 0 hlasov
Peter Olexa – 0 hlasov.
(red)
zo spoločných stretnutí. Pracovníci si stretnutia pochvaľovali
a na otázku: „Chcel by si v týchto stretnutiach pokračovať?“, zúčastnení vyslovili jednoznačné
„Áno“. Preto sa naše stretnutia
týmto projektom neskončili. Nebudeme síce mať finančnú podporu od sponzorov, avšak bez ich
vstupnej finančnej „motivácie“,
by sme nemali možnosť spoznať
úžasných mladých ľudí, ktorí
„popri“ nás pracujú. Ďakujeme
sponzorom projektu a SCVČ za
podporu. Viac na: www.poslidalejcovies.wbl.sk
Veronika HOLZMANNOVÁ,
(red, krátené)
MODRANSKÉ ZVESTI
Vitis Aurea Modra 2012
Poznáme najlepšie vína tohto ročníka súťaže
V atraktívnych priestoroch vinárskeho závodu Elesko wine park sa
dňa 2. marca uskutočnil 12. ročník súťažnej ochutnávky vín Vitis
aurea. Hodnotiaca komisia pod vedením Ing. Gabriely Vojtekovej
Csc. hodnotila celkovo 35 ružových, 94 červených a 222 bielych vín.
Ochutnať víťazné vína môžete na verejnej degustácii, v sobotu 31.
marca od 13.00, v športovej hale na Komenského 1/A v Modre.
Ocenenia získali:
Šampión vína biele tiché suché
a polosuché, kat. I. /zv. cukor do
12 g/l /
VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO – SKOVAJSA MILAN, Pezinok
RIZLING VLAŠSKÝ, 2011, NZ,
č. vz. 63
Šampión vína biele tiché ostatné
kat. II. / zv. cukor nad 12g/l /
ELESKO WINE PARK, Modra
PÁLAVA, 2011, slamové, č. vz.
160A
Šampión vína ružové tiché, kat.
III. / bez rozdielu zv. cukru/
VINÁRSTVO SADLOŇ, Limbach
CABERNET
SAUVIGNON,
2011, akostné, č. vz. 341
Šampión vína červené tiché, kat.
IV. / bez rozdielu zv. cukru/
VINÁRSTVO SADLOŇ, Limbach
CABERNET
SAUVIGNON,
2009, neskorý zber, č. vz. 275
Cena PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Doc. JUDr. Ivana Gašparoviča,
Csc.
najlepšia kolekcia vín Modranského vystavovateľa
ELESKO WINE PARK, Modra
Cena PREDSEDU BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Ing. Pavla Freša
najlepšia kolekcia červených vín
RODINNÁ PRODUKCIA J. a R.
RUŽEK, Modra
Cena MINISTRA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR
najlepší vystavovateľ Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
vo veku do 40 rokov
SKOVAJSA MILAN, Pezinok
Cena PRIMÁTORKY MESTA
Foto: e. sviteková
Vitis Aurea, hodnotenie komisií.
Deň modranských
pivníc už 14. apríla
Tajomno modranských vínnych pivníc
Už o pár dní, v sobotu 14. apríla, sprístupní 27 modranských vinárov svoje pivnice pre milovníkov vína. V čase od 13.00 do 22.00
sa uskutoční 9. ročník najstaršieho jarného podujatia v regióne
- Deň modranských pivníc 2012.
Neopakovateľnú atmosféru môžete načerpať v 21 modranských pivniciach. Každý návštevník dostane
ku vstupenke aj pohárik s vygraví-
rovaným logom podujatia, katalóg
s mapkou, zoznam vinárov a vín,
ako aj keramické logo „Modranských pivníc“. V rámci vstupen-
ky v hodnote 20 € má návštevník
k dispozícii 65 degustačných lístkov, ktoré bude používať ako platidlo u vinárov. Zvyšné lístky, ktoré návštevníkovi zostanú, môže
vymeniť u ktoréhokoľvek vinára
za fľašu vína a to podľa hodnoty
lístkov.
Súčasťou tohtoročných modranských pivníc bude aj vyhodnotenie
súťaže „Reprezentačné víno mesta
Modry“. Je to nový projekt, pri ktorom špeciálne vytvorená degustačná komisia každoročne vyberie 10
najlepších vín od modranských vinárov, vyrobených z hrozna pochá-
5
MODRA – Ing. arch. Hany Hlubockej
najvyššie ohodnotené víno Veltlínske zelené
/typická modranská odroda/
VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO – SKOVAJSA MILAN, Pezinok
VELTLÍNSKE ZELENÉ, 2011,
NZ, č. vz. 16
Cena firmy EVER TRADE,
s.r.o., Pezinok
najvyššie ohodnotené víno súťaže
ročníka 2010
ELESKO WINE PARK, Modra
CHARDONNAY Barrique, 2010,
NZ, č. vz. 100A
Cena RIADITEĽA SOŠVO
MODRA
najvyššie ohodnotené víno modranského vystavovateľa,
vyrobené z hrozna Modranského
vinohradníckeho rajónu
BRATIA ČIČKOVCI, Modra
FETEASCA REGALA, 2011,
NZ, č. vz. 152
Cena
MALOKARPATSKEJ
VÍNNEJ CESTY
najlepšia kolekcia vín z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO – SKOVAJSA MILAN, Pezinok
Cena
MALOKARPATSKEJ
KOMUNITNEJ
NADÁCIE
RÉVIA, Pezinok
najúspešnejší slovenský vystavovateľ súťaže
VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO – SKOVAJSA MILAN, Pezinok
Cena MALOKARPATSKEJ INFORMAČNEJ KANCELÁRIE
najúspešnejší zahraničný vystavovateľ
WEINGUT HIRTL, Poysdorf,
Rakúsko.
(red)
dzajúceho výlučne z modranského
chotára. Tieto vybrané vína bude
mesto Modra ponúkať pri všetkých
oficiálnych návštevách, ako súčasť
prezentácie nášho mesta a našich
tradícií. Slávnostné odovzdávanie
reprezentačných listín sa uskutoční
počas slávnostného otvorenia podujatia „Deň modranských pivníc“
dňa 14. apríla o 14.00 hod. na nádvorí starej radnice (vchod cez Základnú umeleckú školu), v prípade
nepriaznivého počasia v mestskej
pivnici pod radnicou. Podrobné informácie nájdete na www.modranskepivnice.sk.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI
6
Nevinne na modranskom víne – časť 2.
Víno Miroslav Dudo
Posolstvo v duchu rodinných tradícií
Miroslav Dudo nás privítal s úprimným úsmevom, a iskrami v bobuľových očiach. Len sme si podali ruky a ihneď nás pozýval na
malú prechádzku tam, kde to všetko začína - do vinohradu. Stačilo
prejsť len zopár metrov od jeho domu, a predstavili sa nám Šimle.
Vinohradnícky hon, ktorý dáva vzniknúť Rulandskému bielelmu
a o kúsok ďalej i červenému Svätovavrincovi. To je však len časť
vinohradov, ktoré táto rodinná firma obhospodaruje.
Celková výmera vinohradov,
spolu s nádejným nováčikom
Dunaj, dosahuje sedem hektárov a dáva vzniknúť vínam, ktoré Miro produkuje v súlade s prírodou, bez chemických zásahov,
bez mechanizovaného zberu,
prosto tak, ako mnohé generácie
predtým. Precízna práca a láska k remeslu je tak odzrkadlená
v lahodnosti jeho vína.
Pradedo Dudo
Ak by sme sa vrátili v čase späť,
o tri pokolenia, vo vinohrade by
sme videli stáť pradeda Pavla Duda. Ten patril medzi významných
modranských vinohradníkov. Ako
62-ročný vlastnoručne vysadil
svoju poslednú vinicu a poľahky
si stihol aj odpiť z čaše jej plodov. Zomrel v úctyhodnom veku
97 rokov, no jeho posolstvo žije
vo víne dodnes. Hovoríme o časoch, keď bolo vinohradníctvo
samozrejmé ako ranné vstávanie.
Bola to práca tvrdá, na celý deň
aj rok! Predsa len, ľudia nemali
stroje a technológie ako dnes. Pavol Dudo zasvätil vínu život. Dve
generácie po ňom zostali v miernom úzadí, no v jeho stopách pokračoval Miroslav Dudo. Ten na
pradeda nadviazal aj profesionálne, ako hrdý študent modranskej
vinárky, a neskôr štúdiom na univerzite v Brne. Po vojenčine bol
členom tímu Ing. Pospíšilovej,
neskôr sa stal šéfom pivnice niekdajšej modranskej vinársko-ovocinárskej školy). V 2001 si založil
vlastnú firmu, ktorej sa naplno oddal v roku 2003. Ako sám povedal: „Začal som vinárčiť, naozaj,
smutne, pomaly...čo to dá.“ A čo
to nakoniec dalo? Bohatú odrodovú skladbu, množstvo ocenení,
nezanedbateľných úspechov, ale
hlavne, kvalitné víno. Je to však
náročná cesta a dlhý proces. No aj
príbeh Miroslava Duda poukazuje
na skutočnosť, že stálo za to vytrvať a bojovať.
Syn Tomáš
Lásku k viniciam a vínu zdedil aj
jeho syn Tomáš, ktorý je študovaný právnik. Prácu vo vinohrade však pozná do detailu, a otca
dokáže bez problémov zastúpiť.
Spolu budujú firmu čo najzodpovednejšie. „Zámerom nie je rozširovať, ale zdokonaľovať a uživiť sa“, hovorí Miroslav. Silný
dôraz kladú na tradície a bohatú
minulosť. Pracujú ľudsky a myslia na ľudí. Pre vinárstvo Miroslav Dudo je spokojný zákazník
zmyslom práce. V ponuke aktivít podniku majú degustácie, či
zabíjačkové slávnosti. Prostredie je rovnako príjemné, ako vôňa starodávnych sudov a bariku
v pivnici pod domom. Všetko tu
priam dýcha vínom.
Foto: Lucia Mandincová, 2x
Odroda Dunaj
Novinkou tohto roku bude panenská odroda Dunaj, ktorá sa podľa slov Miroslava Duda urodí na
najkrajšom slnečnom svahu pod
lesom, aký pozná. Obavy má len
zo zveri, ktorá má v hlave zabudovaný presný muštomer a hrozno chodí objedať až keď sa jeho
cukornatosť blíži k hodnotám
vhodným na zber. Nechajme sa
však prekvapiť jesenným výsledkom, veríme že nesklame tak,
ako už veľa krát predtým.
Lucia MANDINCOVÁ,
Roman ZELENAY,
projekt manažér
MODRANSKÉ ZVESTI
Zastavme sa pri minulosti
Informačné centrum zbiera starodávne predmety
Pripomeňme si a majme v úcte
veci staré a odslúžilé, dnes nepotrebné, recesistické a úsmevné.
Všetky boli niekedy v minulosti vzácne, vytvorené pre potrebu
človeka. Mesto Modra má svoju
históriu v dorábaní vína. Svedčia
o tom práve tie kuriozitky, ktoré
vám dnes už zavadzajú v pivnici.
Radi by sme zozbierali takéto milé „haraburdy“, zreparovali ich,
okorenili nejakým príbehom a vystavili v našich informačných
centrách a na internete. Spoločne
by sme mohli prezentovať našim
návštevníkom príbehy o ťažkej
práci vinohradníka, ktorý do viniča musí vložiť drinu, mozole,
odriekania, ale hlavne lásku. Ukázať snahu vinára, ktorý sa pokúša
z bobúľ plných slnka a vody vytvoriť vínny mok. A dajme možnosť vidieť aj tú časť, kedy sa lopota vinohradníka a kumšt vinára
prezentuje v podobe lahodného nápoja. Ako živá voda vyčarí
úsmev, žiaru v tvári a na duši, pesničku, ale hlavne radosť žiť, lásku
a úctu k našej zemi.
Aj vďaka vinárstvu je
Modra príťažlivejšia
Možno raz budeme mať aj naše
modranské vinohradnícke a vinárske múzeum. Bude oveľa ľahšie prezentovať Modru ako vinársku, keď budeme môcť ukázať
čosi z našej histórie, porozprávať
o rôznych pomôckach od starostlivosti o vinohrad, cez dorábanie
vína až po jeho konzum. Ak práve neviete čo so starými predmetmi a je vám ľúto vyhodiť ich, venujte tieto pradávne pomôcky na
dobrú vec. Darujte kúsok minulosti generáciám, ktoré sa ešte len
pripravujú na život, ale aj tým,
ktorí ho už takmer odžili a pohľad na tieto exponáty bude pre
nich len nostalgická spomienka.
V rámci prezentácie mesta v cestovnom ruchu sa takto dostaneme o kúsok dopredu a krok za
krokom sa stávame príťažlivejším objektom záujmu verejnosti.
V Modre budú môcť turisti zažiť o ďalšiu atraktivitu viac, budú
odchádzať a vracať sa aj s ďalšími, ktorí tiež budú chcieť „zažiť
Modru“.
Maya KAROVIC,
TIC Modra
Foto: Šymon kliman
Aj v Modre už kraľuje jar. Na lyžovačku na „Zoške“ ostávajú len
spomienky. Dokonca aj na snežienky iba spomíname. S jarou prichádza nová sila v nás aj v prírode. Je čas pretriediť pivnice a špajze.
Treba sa pripraviť na novú sezónu. Pri jarnom upratovaní mnohokrát chytíme do rúk veci, ktoré už dnes nikto nepoužíva. Nahradili ich modernejšie. Slúžili našim rodičom, či pra a pra-prarodičom.
Nezahadzujte preto tieto unikáty. Sú svedectvom doby minulej, spomienkou na určitú etapu života našich dedov, sú našim dedičstvom.
Nevyhadzujte
„starinky“ z pivníc
a domácností
7
Podujatia sú súčasťou cestovného
ruchu aj u nás v Modre. Radi spropagujeme vaše podujatie, ak nám
pošlete zaujímavé a potrebné informácie na e-mailovú adresu: tic@
modra.sk.
Od organizátorov potrebujeme
nasledovné:
text vo formáte WORD alebo email obsahujúci: názov podujatia, základný opis, miesto, dátum a čas,
kontakty na organizátora, prípadne
vizuál vo formáte JPG alebo PDF,
tlačová správa, plagát alebo iná
forma tlačoviny
Kontakt: TIC Harmónia, tel.: 033 647
23 12, e-mail: [email protected] (mk)
Foto: web
Spropagujeme vaše podujatia
Súťaž o najzaujímavejší
predmet z histórie
Informačné centrum Mesta Modry vyhlasuje súťaž o najzaujímavejšiu
kuriozitu z regiónu Malých Karpát. Hľadáme predmety z prvej polovice
20. storočia i staršie. Exponáty zhromažďujeme do 5. mája 2012 a budú
vystavené a hodnotené verejnosťou na podujatí Modranský piknik dňa
12. 5. 2012 v Modre - Harmónii. Predmet by mal byť zľahka očistený a identifikovateľný. Boli by sme radi, keby majiteľ popísal k akému
úkonu sa daný predmet v minulosti používal. Exponáty zberáme v Informačnom centre v Harmónii denne od 8.00 do 16.00 hod. Výherca
Kontakt: Turistické informačné centrum,
bude ocenený.
tel.: 033 647 41 34, e-mail.: [email protected]
MODRANSKÉ ZVESTI
8
Deň našich učiteľov
Modra je bezpochyby aj mestom škôl
Hovorí sa, že dobrá škola je tá, kde milujú deti a vážia si ich rodičov. Práve v marci oslavujú pedagógovia Deň učiteľov, kedy si
uvedomia, koľko detí im prešlo rukami, koľké roky zasvätili tomuto povolaniu, koľko úsilia to všetko stojí, ale najmä koľko radosti im prinášajú úspechy detí a študentov.
1. februára sa sedem žiakov
Základnej školy Ľ. Štúra zúčastnilo okresného kola Dejepisnej olympiády v Báhoni. Po
predchádzajúcej príprave s pani učiteľkou Mgr. V. Burčíkovou mali možnosť popasovať sa
s dejinami Rímskej ríše, ktoré
dopĺňali otázky týkajúce sa regionálnych dejín.
Foto: web
Úspech napokon dosiahli štyria
žiaci. Na 3. mieste vo svojich
kategóriách umiestnenie získali
M. Kotásek zo VI.A a J. Jakubec
zo VII. A . Druhé miesto a tým
aj postup do krajského kola vybojovali svojimi vedomosťami
z oblasti histórie M. Havlíček zo
VII.A a N. Trajda z IX.B triedy.
Začiatkom februára sa konalo aj
okresné kolo Geografickej olympiády vo Svätom Juri. Svojimi
vedomosťami sa blysli a umiestnenie tak získali M. Macinská
z V.B, J. Fiala z V.A a R. Frno
z IX. A triedy.
Umiestneným žiakom srdečne
blahoželáme a postupujúcim želáme veľa šťastia pri ďalšej reprezentácii školy.
(set)
Prednášky o poľovníctve žiakov zaujali
V dňoch 15. až 17. marca sa uskutočnila v spoločenskej sále Strednej
odbornej školy vinársko-ovocinárskej okresná chovateľská prehliadka
trofejí poľovnej zveri, ktorá každoročne hodnotí výsledky činnosti poľovníckych organizácií obhospodarujúcich 26 revírov v okrese Pezinok.
Žiaci ZŠ Ľ. Štúra.
Konanie tejto akcie za okres Pezinok v Modre je už dlhoročnou tradíciou. V minulosti sa
tieto prehliadky konali v KDĽŠ
Modra, niekdajšom Lesníckom
učilišti
a posledné
roky
v SOŠVO Modra. Poľovníctvo
má u občanov Modry dlhodobú
tradíciu, nakoľko Modra ako slobodné kráľovské mesto a jej občania majú vo svojom vlastníctve
vinohrady, polia a lesy už niekoľko storočí. V Modre vznikla
v roku 1851 v poradí druhá poľovnícka organizácia na Slovensku. V katastri mesta sa nachádzajú dva poľovné revíry, ktoré
užívajú dve poľovné združenia –
PZ Harmónia a PZ Modra-Pole.
Ako uviedol predseda Okresnej
poľovníckej komory a predseda Poľovníckeho združenia (PZ)
Modra-Harmónia František Bi-
lík: „V našom poľovnom revíri
sa členovia PZ starajú najmä o jeleniu, muflóniu, dančiu a diviačiu
zver. Súčasťou poľovníctva je aj
osvetová činnosť, pri ktorej sme
sa zamerali najmä na žiakov
modranských škôl.“ Najmä deti
zo základných škôl privítali prehliadku spojenú s prednáškami
na témy ako poľovníctvo, ochrana a starostlivosť o lesnú zver,
ktoré pre nich zabezpečili poľovníci z modranského PZ Harmónia. Žiaci sa aktívne zapájali
do diskusie s členom PZ Harmónia p. Hubertom Hrnčírom najmä
na tému nesprávny odstrel. Tento
neduh poľovníctva našťastie nie
je výrazným problémom v okrese Pezinok, kde v 26 revíroch
a celkovom počte 344 kusov ulovenej trofejovej zveri odborná
komisia vyhodnotila iba dva odstrely ako nesprávne.
(red)
Foto: jk
Úspechy
žiakov ZŠ
Ľudovíta Štúra
zýva mestom škôl. Materské školy máme štyri a v nich 12 tried
plných najmenších školákov. Do
nového, veľkého sveta skutočnej školy, nás zasvätí vždy pani
učiteľka či učiteľ na základnej
škole. Hranie a predškolskú prípravu vystriedajú prvé školské la-
a typoch škôl pracujú stovky učiteľov, ktorých práca je zároveň
poslaním. V dnešnej dobe nie je
toto povolanie ľahké. Preto je potrebné povedať, že najmä vďaka
nim sa naše deti posúvajú ďalej
v spoznávaní života a v získavaní vedomostí. Všetkým učiteľom patrí veľké poďakovanie za
trpezlivosť aj ochotu venovať sa
mladým i mimo pracovného času.
Užite si svoj sviatok a nech vám
nielen Deň učiteľov, ale i dni ostatné, prinesú pocit zadosťučinenia. Mesto Modra si modranských učiteľov uctí v utorok 28.
3. na slávnosti v Kultúrnom dome
Ľ. Štúra.
(red)
Kŕmenie zveri.
Foto: archív fb
Každý mal predsa svoju prvú,
alebo obľúbenú pani učiteľku.
Prvou je tá, s ktorou sa zoznamujeme už v materskej škole. Pre
jej múdrosť, láskavosť a ochotu
ukázať najmenším nové veci, ju
mávame častokrát aj najradšej.
Mesto Modra sa nenadarmo na-
vice. Vo dvoch modranských základných školách, pani učiteľky
pripravujú deväť rokov svojich
žiakov do života, učia nielen
vedomosťami. Deviataci majú
možnosť pokračovať v štúdiu na
stredných školách, napríklad aj
v Modre. Výber je bohatý. Mladí
sa môžu rozhodnúť medzi gymnáziom, pedagogickou školou
a vinárskou školou. Každá z nich
je v niečom jedinečná. Aj v nich
pokračujú pedagógovia v príprave detí do života. Nuž a po stredoškolských rokoch už čaká na
mnohých realita života, alebo pokračovanie v štúdiu na vysokých
školách. Vo všetkých stupňoch
MODRANSKÉ ZVESTI
Veľkonočné sviatky
nám už klopú na dvere
Vyberte si z ponuky jarných podujatí
Foto: jk
Oblievačka a šibačka, obe sú typické pre jarné veľkonočné
sviatky. Okrem toho veľa dobrého jedla, svieža jarná výzdoba
a dobrá nálada. Veľká noc je aj najvýznamnejším kresťanským
sviatkom, ktorý pripadá na marec alebo apríl. Podstatou, ešte
v dobách predkresťanských, bolo vítanie jari, v prenesenom slova zmysle víťazstvo života nad smrťou. Veľkonočným sviatkom
sa končí dlhý – štyridsať dňový pôst. Veľký piatok nám pripadne na 6. apríl a známa šibačka vypukne v pondelok 9. apríla.
Mestské kultúrne stredisko
v Modre a OZ Kraľovan v Kráľovej pripravujú rovnako, ako
po uplynulé roky – jarné podujatia venovanej Veľkej noci.
V Modre sa stretneme v sobotu 31. marca v Kultúrnom dome Ľ. Štúra na podujatí Vítanie
jari, ktoré začína o 15.00. Budú pripravené tvorivé dielne pre
najmenších, marionetové detské predstavenie, pletenie korbáčov, zdobenie šibačkových
kraslíc háčkovaním, voskom,
maľovaním, lepením, či zdobenie medovníčkov s tematikou
jari. Remeselníci z okolia navodia jarnú atmosféru svojimi
ľudovoumeleckými výrobkami.
O to, aby mali modranskí chlapci naše dievčatá čím vyšibať,
ale aj aby dievčatá mali šibačom čo ponúknuť, sa postarajú
aj členky a členovia OZ Kraľo-
Pletenie korbáčov.
Rehabilitácie pre
onkologických pacientov
Aj vďaka dňu narcisov máme prístroj Lymfaven
V mesiaci apríli 2011 prebehla po celom Slovensku v poradí už 15.
charitatívna zbierka DEŇ NARCISOV, ktorú každoročne poriada
Liga proti rakovine SR. Aj v meste Pezinok a v okolitých obciach, sa
skupiny dobrovoľníkov na tejto zbierke úspešne podieľali. Pre nás
a pre okolie mesta Pezinok môžeme s radosťou oznámiť, že Generálna rada LPR SR pridelila finančné prostriedky aj na zakúpenie prístroja „Lymfaven“ pre klub Venuša Pezinok, ktorý je určený pre onkologických pacientov regiónu za účelom zlepšenia kvality ich života,
po absolvovaní operácie a následnej liečbe v nemocnici.
Prístroj obsluhuje certifikovaný fyzioterapeut, ktorý je zárukou kvalifikovanej pomoci. Je umiestnený
v prevádzke p. Čermáka, ul. Štefánikova č.19, Pezinok. Podmienkou
van. V Kultúrnom dome Kráľova budete môcť načerpať inšpiráciu na veľkonočnú výzdobu.
Krásne zdobené vajíčka, kvetinové dekorácie, pletenie korbáčov, to všetko nájdete u Kraľovanov na Predveľkonočnom
stretnutí, v nedeľu 1. apríla od
14.00. Samozrejme nezabúdame spomenúť ani známe minivianočky a sladké osúchy.
Prijmite pozvanie na obe jarné
podujatia, ktoré majú v našom
meste niekoľko ročnú tradíciu.
(red)
je ukončená liečba na onkológii
podľa uváženia príslušného onkológa. Poskytovaná rehabilitácia je
pre onkologických pacientov bezplatná pri dodržaní určených pod-
mienok. Hradí ju v plnom rozsahu
Liga proti rakovine SR.
Pacienti nemusia toľko cestovať
Záujemcovia z radov onkologických pacientov klubu Venuša,
ale aj ostatní onkologickí pacienti z regiónu už nebudú musieť pri
každom zhoršení svojho stavu
cestovať do Bratislavy, ale sa budú môcť, ak s tým bude súhlasiť
ošetrujúci onkológ, telefonicky objednať na čísle tel: 0918/ 070 643
a absolvovať rehabilitáciu na tomto prístroji v Pezinku. Podmienkou
prijatia na rehabilitáciu je vyjadrenie ošetrujúceho lekára špecialistu,
že pacient môže tento druh rehabilitácie absolvovať. Ostatné podmienky a informácie sú poskytnuté
osobne u fyzioterapeuta.
Charitatívna zbierka Deň narcisov
priniesol svoje ovocie
9
Deň narcisov
2012
Aj v tomto roku pripravuje Liga proti
rakovine SR svoju už tradičnú, jedinečnú, jednodňovú finančnú zbierku,
známu pod názvom „DEŇ NARCISOV. Je to jediná finančná zbierka,
ktorú organizuje Liga proti rakovine
SR na Slovensku. V tomto roku je
to už v poradí 16.ročník a pripadol
na deň 13.apríl 2012. Je to tradične
v piatok, no a v tomto roku je to ešte aj piatok trinásteho. Sme však presvedčení, že to nijak neuberie na kvalite, pozitívnych emóciách a pekných
zážitkoch. Význam tejto zbierky, ako
aj účel pre ktorý sa organizuje je už
určite všetkým dobre známy. Liga
proti rakovine SR jej výnosom pomáha onkologickým pacientom a ich
rodinám počas choroby, liečenia, pomáha aspoň čiastočne, ak sa to v niektorých prípadoch nedá úplne zlepšiť
kvalitu života tým, ktorí túto zákernú
chorobu dostanú. A veru, ona si nevyberá – sú to deti, mládež, dospelí bez
rozdielu. Verím, že aj v tomto roku sa
stretneme v uliciach nášho mesta Pezinok, ako aj v obciach, na školách,
ktoré sa k nám pridajú. Za pomoci našich dobrovoľníkov, členov klubu Venuša, skautov aj my podporíme dobrú
myšlienku a účel LPR SR , na ktorý
sa peniažky zbierajú. Príspevok je
dobrovoľný, nerozhoduje výška.
Verím, že aj v tomto roku dosiahneme
pekný výsledok.
Anna ŠTILHAMMEROVÁ,
vedúca klubu VENUŠA Pezinok
Aj touto formou ďakujeme LPR SR,
že pri prerozdeľovaní tak pekného
výnosu: 932.612,97 € pamätala aj
na náš región a uľahčila dochádzku
na takúto formu rehabilitácie onkologickým pacientom nášho regiónu
za výhodných podmienok. Aj toto
je jeden spôsob, ako účelne využiť
prostriedky zbierky Dňa narcisov
pre skvalitnenie života onkologických pacientov priamo v regiónoch
Slovenska. Verím, že aj táto dobrá správa bude podnetom, že ešte
viac našich spoluobčanov sa pripojí ku zbierke DŇA NARCISOV
2012, ktorá bude v tomto roku dňa
13.apríla 2012 na celom Slovensku.
Vďaka Vám všetkým za akýkoľvek
príspevok na tento účel.
Anna ŠTILHAMMEROVÁ,
vedúca klubu VENUŠA,
(krátené)
MODRANSKÉ ZVESTI
10
Nadšenci z Modranského
turistického spolku
Turisti sú na 709 metrov vysokú vežu pyšní.
V Modre zastrešujú oblasť, ktorú treba zachraňovať
Aj v tomto vydaní MZ radi predstavíme ďalšie z mnohých občianskych združení a „neziskoviek“, ktoré na pôde mesta robia verejnoprospešnú prácu. Keďže sa začala jar a prebúdza sa príroda v modranskom chotári, predstavíme našich modranských turistov. Ich
činnosť siaha až do roku 1892, majú za sebou mnoho hodín záslužnej činnosti v ochrane prírody. Členovia Modranského turistického
spolku potrebujú však nových, mladých členov, ktorí by mali záujem
napĺňať ideu spolku, ktorý má dnes 75 aktívnych členov.
Zjednocuje ich práve
vyhľadávaná rozhľadňa
Modra je bezpochyby aj vďaka
snahe našich turistov významným
centrom turistiky. Neopakovateľný
výhľad z rozhľadne, od jej sprístupnenia verejnosti v roku 2001, zažilo už niekoľko tisíc návštevníkov
z domova i zo zahraničia. Pri priaznivom počasí navštívi rozhľadňu
počas víkend aj dvesto turistov. Nezáleží na tom, či je mrazivé, sychravé, či mimoriadne horúce počasie
– rozhľadňa láka vždy za každých
podmienok. Členovia Modranského
turistického spolku areál rozhľadne
upravujú a starajú sa o prevádzku
stavby. I keď nie vždy je jednoduché
pochopiť konanie niektorých „turistov“. Mnoho skúseností má aj predsedníčka MTS pani Anna Kováčová: „Nedisciplinovaní návštevníci
zničili oznamovaciu tabuľu, náradie
potrebné na údržbu rozhľadne, smerovník, zopár schodov na rozhľadni,
A čo nám ešte vedia
naši turisti ponúknuť?
Vždy na Nový rok organizuje
MTS stretnutie turistov a priateľov
rozhľadne. Ďalšie stretnutie nadšencov a milovníkov prírody pripravuje výbor MTS vždy na jar a na jeseň. Práve v čase, kedy býva príroda
v tom najkrajšom šate. Turisti venujú mimoriadnu pozornosť mládeži
a deťom. Obľúbené je popoludnie
s Mikulášom, ktorý obdarúva všetky
deti, ktoré zdolali výstup na vrch
Veľká homoľa. V neposlednom rade,
modranskí turisti, zorganizovali niekoľko prednášok aj v rámci Festivalu turistiky a cestovania, ale aj výstav
zo života a histórie MTS. Turisti obnovujú turistické chodníky, systematicky propagujú mesto Modra doma
aj v zahraničí, kde cestujú na spoznávacie pobyty. A. Kováčová bilancuje: „Opravy a údržbu rozhľadne
sme čiastočne financovali z už daro-
Brigáda pod lyžiarskymi
vlekmi na Zochovej chate.
Foto: jk
Modranský turistický spolok nadväzuje na činnosť turistického
spolku, ktorý v Modre vznikol 15.
mája 1892. Bol prvým turistickým
spolkom na Slovensku. Tak vtedajší, ako aj súčasní členovia vykonávajú činnosti, ktoré v dnešnej
dobe, už pomaly nemá kto robiť.
Značkujú turistické chodníky, starajú sa o prírodu v katastri Modry.
Aj vďaka nim stojí známa a vyhľadávaná - 709,2 metrov vysoká, turistická rozhľadňa na Veľkej homoli. Na známu 20-metrovú vežu
vedie neuveriteľných 115 drevených schodov. V minulom roku turisti zhotovili nový prístrešok pod
rozhľadňou, ktorý má slúžiť návštevníkom v prípade nepriaznivého
počasia. Pri lyžiarskych svahoch,
začali s opravou jednej z chatiek.
ktoré polámali skákaním, lavičky,
ale aj stoly. Mnohí zanechávajú odpadky nielen pod rozhľadňou, ale aj
po celej trase na rozhľadňu.“
vaných 2% dane. I v tomto roku sa
uchádzame o vaše „2%“, ktoré by
sme radi použili na ďalšiu opravu
rozhľadne: Taktiež potrebuje už nový náter. Ak sa rozhodnete prispieť,
naše údaje sú:
Modranský turisticky spolok, Bratislavská 11, 900 01 Modra, Občianske združenie, IČO: 30854512,
Č. ú.: 2621061147/1100. Za vašu
podporu vám úprimne ďakujeme.“
(jk)
Foto: mts
Vedia pochopiť prírodu,
preto ju chránia
M O D R A N S K É Z V E S T I • Téma mesiaca: jarné upratovanie nášho mesta
Celomestské jarné upratovanie –
začnime pred svojím prahom
Aké prostredie si vytvoríme, v takom budeme žiť
Marec je prvým jarným mesiacom i časom, kedy začíname s úpravami svojho okolia. Jarné upratovanie zahŕňajúce čistenie, renovovanie, zbieranie odpadkov – to všetko je súčasťou tohtoročnej
akcie Mesta Modra. Jej cieľom je zmobilizovať Modranov a s ich
pomocou upratať mesto pred Veľkou nocou Každému z nás musí
záležať na prostredí, v ktorom žijeme.
žia pre školy. V stredu 28. marca
sa uskutočnia brigády na školách.
Deti si poupratujú nielen areál
škôl, ale aj svoje triedy. Žiaci ZŠ
Ľ. Štúra vyčistia pamätné miesta
spojené s Ľudovítom Štúrom. Starší študenti budú pomáhať mladším
brigádnikom pri náročnejších úkonoch – ako je maľovanie plotov,
alebo strihanie kríkov.
Modranská
upratovacia sobota
je 31. marca
Mestský úrad v spolupráci so školami, organizáciami pôsobiacimi na
území mesta, dobrovoľníkmi z radov občanov, každoročne pripravuje jarné čistenie mesta a jeho chotára. Začnime od svojho prahu – je
tiež myšlienka marcovej upratovacej aktivity. Pri svojich vlastných
dverách chceme mať vždy čisto
a útulne, a tak by sme sa mali cítiť aj na verejných priestranstvách.
Čím nás bude viac, tým väčšie územie vieme dať do poriadku.
Foto: jk, 2x
Zapojte sa všetci do
upratovacích aktivít
Celomestské upratovanie vypukne
v termíne od 24. 3. do 5. 4. Budeme
zametať ulice, zbierať smeti, čistiť
potoky, upravovať predzáhradky,
upratovať nebytové priestory a zbytočné veci z nich ukladať priamo na
Zberný dvor. V rámci upratovacieho „dvojtýždnia“ sa zapoja do aktivít v Modre aj modranské školy,
organizácie zriadené mestom, občianske združenia, aj ochotní podnikatelia. Uskutoční sa aj 1. Mestská
konferencia neziskových organizácií a deň venovaný výhradne ekológii Eodeň. V rámci projektu or-
ganizovaného Európskou komisiou
a Ministerstvom zahraničných vecí
SR je pripravený aj tradičný Festivalu turistiky.
Vzájomná pomoc
starších pre mladších
Občania môžu vypomôcť i deťom.
Ako? Tak, že starý papier odlo-
Najvhodnejšou príležitosťou na
upratovanie a brigády, pred začiatkom veľkonočných sviatkov,
bude 31. marec. Občania budú
môcť využiť jarný elektrozber
a novozriadenú odpadovú linku. Brigádnici môžu kontaktovať Ing. K. Čechovú (MsÚ) na
tel.: 033/6908 304, ktorá poskytne bližšie informácie o miestach
a termínoch zvozu odpadu. Nezabúdajme, že odpad je potrebné triediť, v najbližšej dobe bude
vykonané aj nové označenie kontajnerov. Všetci máme možnosť
zapojiť sa do skrášlenia ulíc a lokalít v našom meste.
Pamätajme na to, že čím menej
neporiadku budeme robiť, tým
menej času budeme musieť tráviť
upratovaním.
(jk)
Zber papiera
v MŠ SNP
V termíne celomestského jarného
upratovania bude prebiehať zber
papiera v Materskej škole na ulici
SNP od 19. 3. do 26. 3.
(red)
Jarný zber
elektroodpadu
24. marec
V sobotu 24. marca 2012
sa uskutoční v meste Modra
a v historickej časti Králová
zber nebezpečných odpadov
z domácností. Odpad môžete do 9.00 hodiny vyložiť pred
rodinné domy a na zvyčajné
zberné miesta – stojiská kontajnerov na komunálny a separovaný odpad tak, aby neprekážal
chodcom a premávke na ceste.
Zbierať sa budú nasledovné
druhy odpadov:
elektroodpad – všetky druhy
batérie a akumulátory
žiarivky
Upozorňujeme, že je prísne zakázané vyložené elektrospotrebiče rozoberať a vykrádať.
Zber elektroodpadu bude vykonávať spoločnosť A.S.A. Trnava, spol. s r.o. Prípadné bližšie informácie budú občanom
mesta Modra poskytnuté zamestnankyňou Mestského úradu Ing. Kristínou Čechovou tel.:
033/6908304, e-mail: kristina.
[email protected]/., Odpadová
linka - 0904 889 542. (kč, red)
Odpadová
linka
0904 889 542
Počas
zberu
elektroodpadu
v meste Modra a v časti Králova budú môcť občania využiť
novozriadenú, tzv. odpadovú
linku. Pre lepšiu komunikáciu
mesta s občanmi je k dispozícii
telefónne číslo 0904 889 542.
Na odpadovú linku môžete telefonovať, ak zistíte rozkrádanie vyloženého odpadu, alebo ak
vami vyložený odpad nebude do
14.00 hod. odvezený.
(red)
11
M O D R A N S K É Z V E S T I • Téma mesiaca: jarné upratovanie nášho mesta
Využite zberný
dvor v Modre!
Zberný dvor Modra sa nachádza na Dolnej ulici, v areáli
bývalých Technických služieb. Je
k dispozícii občanom Modry šesť
dní v týždni, počas celého roka,
v nasledovných časoch: pondelok
– piatok: od 11.00 do 17.00, sobota: od 8.00 do 17.00.
Všetci Modrania platia daň za odpad, v ktorej je zahrnutá aj služba
zberného dvora. Odvoz odpadu uloženého pri kontajneroch partnerskou spoločnosťou je dvakrát taký
drahý ako odvoz zo zberného dvora. Každá cesta na zberný dvor šetrí spoločné peniaze nás všetkých,
čím viac ho budeme využívať, tým
nižšiu daň za odpad zaplatíme. Nie
každá obec a mesto prevádzkuje zberný dvor a preto my, ktorí ho
máme možnosť využiť – využívajme ho. Neodkladajme nepotrebné,
zväčša veľkokapacitné predmety,
nábytok a stavebný odpad ku kontajnerom na sídliskách.
Mesto chce zamedziť vytváraniu tzv.
čiernych skládok v Modre a jej exteriéri. Zatiaľ je však realita opačná.
Nelegálnych skládok pribúda a sú
tvorené na akýchkoľvek miestach.
Mesto privíta ochotu pomôcť odstrániť takéto skládky, aj ochotu poukázať na takýto čin a nebáť sa pomenovať neporiadnych občanov.
V prípade akýchkoľvek poznatkov týkajúcich sa založenia čiernej skládky, neváhajte kontaktovať Mestskú políciu na tel.: 0911
436 752.
(red)
Brigáda
v Parku hrania
a oddychu
V sobotu 31. 3. 2012 od 9.00 hod.
bude brigáda na ihrisku na Vajanského ul. Stretneme sa v pracovnom
oblečení. Uvítame, ak si prinesiete aj
pracovné náradie. Na prvej jarnej brigáde plánujeme novobudovaný Park
hrania a oddychu upratať a dosiať novou trávou. Ďalej vymeníme polámané latky na kolotoči, budeme natierať
lavičky a kovové preliezačky.
Vopred ďakujeme všetkým za pomoc.
Kontakt: [email protected]
(pho)
JARNÉ UPRATOVANIE v Modre
24. 3.
SOBOTA
Elektrozber - vyloži odpad pred dom do 9.00
Mestská konferencia nezískových organizácií v KD¼Š
25. 3.
NEDE¼A
èas na oddych
26. 3.
PONDELOK
brigády v MŠ SNP, Kalinèiakova, Sládkovièova a Partizánska
pri upratovaní doma - odklada papier pre deti do škôl
27. 3.
UTOROK
brigády vo všetkých materských školách v Modre
pri upratovaní doma - odklada papier pre deti do škôl
28. 3.
STREDA
brigády vo všetkých materských školách v Modre
brigády detí a pedagógov základných a stredných škôl
29. 3.
ŠTVRTOK
brigády vo všetkých materských školách v Modre
pri upratovaní doma - odklada papier pre deti do škôl
30. 3.
PIATOK
brigády vo všetkých materských školách v Modre
pri upratovaní doma - odklada papier pre deti do škôl
31. 3.
SOBOTA
Modranská upratovacia sobota - zapoji sa môže každý
1. 4.
NEDE¼A
èas na oddych
2. 4.
PONDELOK
3. 4.
UTOROK
4. 4.
STREDA
odkladajme papier pre deti do škôl
Ekodeò: 9.00 - KD¼Š (hry, eko pokusy, prednášky, inteaktívne divadlo),
14.00 - Park hrania a oddychu (sadenie stromov primátorkou, ekotrh, divadlo), 17.00 - Kino Mier (eko filmy, prednášky, A. Kováèová: MTS,
nový film Pavla Barabáša)
Ve¾konoèný piatok
ODPADOVÁ LINKA
tel.: 0904
atky
i
v
s
é
n
konoè
a ve¾
yn
v
a
r
p
í
r
p
5. 4.
ŠTVRTOK
6. 4.
PIATOK
Zber papiera v MŠ SNP
od 19. 3 do 26. 3
12
889 542
Ing. K. Èechová (MsÚ) - 033/6908 304
Ing. Z. Knetigová (MsÚ) - 033/6908 317
ZBERNÝ DVOR
PO - PIA: 11.00 - 17.00
SO: 8.00 - 17.00
Zber papiera plánujú základné školy v mesiaci máj.
M O D R A N S K É Z V E S T I • Téma mesiaca: jarné upratovanie nášho mesta
Rozhovor
V marci upratujeme,
čistíme a zveľaďujeme
Ing. Zuzana Knetigová: „Zámerom jarnej akcie
je skrášlenie nášho spoločného prostredia“
Foto: jk
V súvislosti s jarným upratovaním mesta, jeho častí a okolia sme
požiadali o rozhovor jeho koordinátorku Ing. Zuzanu Knetigovú
zo Správy majetku mesta.
Plánuje mesto v rámci jarného
upratovania renovovať aj detské
ihriská?
Pri hlavnej ročnej kontrole sme zistili chyby aj na detských ihriskách. Tie
by sme chceli postupne začať od 24.
marca odstraňovať. Chceme najmä
opraviť a vymeniť poškodené časti
tak, aby bol hrací prvok plne funkčný, spĺňal všetky bezpečnostné predpoklady a korešpondoval s platnou
legislatívou. Ide o ihriská, ktoré sú
z hľadiska návštevnosti najfrekventovanejšie: na ulici Podhorská, Na
pažitiach, ihrisko na Zochovej chate,
na Vajanského ulici – budovaný Park
hrania a oddychu, ako aj ihrisko pred
pedagogickou školou. S pomocou
študentov by sme chceli premaľovať
časti ihrísk.
mou môžu občania „priložiť ruku k dielu“?
Do upratovania sa môže zapojiť
ktokoľvek. Privítame pomoc nielen
škôl a OZ, ale aj obyvateľov obytných či rodinných domov. Účelom
dvojtýždňovej akcie je najmä vyzbieranie papierov, petfľaší a drobného odpadu z trávnikov po zime.
Aj takto vieme spoločne skrášliť
prostredie okolo nás. Záujemcom
z bytoviek vie MsÚ pomôcť dodaním odpadových vriec, takisto
sa dohodneme, ktorý druh odpadu
na akom mieste uložiť. Zámerom
tejto akcie však nie je veľkoplošná výsadba, vypratávanie veľkoobjemného odpadu alebo veľké renovácie. Ide o drobné úpravy, ktoré
skultúrnia Modru.
Mesto privíta pri jarnom upratovaní aktivitu občanov. Akou for-
Je do harmonogramu upratovania zapojená aj lokalita Kráľo-
Ihrisko na Vajanského ulici.
vá, Harmónia a Piesok? Koho
všetkého mesto oslovilo na spoluprácu?
Akcia prebieha na celom území
mesta a jeho častiach. Oslovili
sme školy, združenia, organizácie,
cirkvi, aj miestnych podnikateľov,
ktorí majú prevádzky na území
mesta. Školy si zveľadia priestor
svojich areálov, podnikatelia okolie svojich prevádzok, cirkvi napríklad priestor pri kostoloch. Pre
každého, kto má záujem pridať sa,
sa činnosť určite nájde. Pri tohtoročnom jarnom upratovaní sme
zriadili aj Odpadovú linku - 0904
889 542, ktorá bude slúžiť ďalej počas celého roka. Tiež máme zámer, aby starší študenti pomohli pri niektorých činnostiach
mladším deťom. V každom prípade, Mestský úrad je k dispozícii
v pracovnej dobe a to na tel. číslach: 033/6908 304 - Ing. Kristína Čechová a 033/6908 317 - Ing.
Zuzana Knetigová.
(red)
Mestská
konferencia
24. marca sa prvý raz stretnú
dobrovoľníci a pracovníci neziskových organizácií, ktorí pôsobia v našom meste Modra.
Sobotňajšie predpoludnie venujú spolupráci s mestom. Konferenciu organizuje Mesto Modra
a je aj poďakovaním za ich prácu, ktorú robia mnohokrát vo
vlastnom osobnom voľne, bez
nároku na odmenu.
Počet dobrovoľníckych zoskupení a neziskových organizácií, ktoré pracujú pre dobro mesta a jeho
obyvateľov presne nepoznáme.
„Vážime si nadšencov pre mesto
a chceme neziskovkám v Modre
pomôcť. Môžeme pre ich prácu vytvoriť podmienky, zefektívniť papierovanie, informovanosť. Mesto
je pre neziskové organizácie jedným zo zdrojov financovania prostredníctvom dotácií, môžeme byť
aj garantom pri získavaní peňazí
z iných zdrojov, napríklad grantov. Aby spolupráca fungovala,
musí mať systém, ten predstavíme
na konferencii“, hovorí projektová
manažérka Modry Gabriela Fraňová. Na konferenciu bolo pozvaných viac ako 80 subjektov, mesto
ich vyzvalo aj k aktívnej účasti na
jarnom upratovaní.
(mf)
Ekodeň aj
vďaka EÚ
v Modre
Európska komisia a Ministerstvo zahraničných vecí SR 3.
apríla organizujú pre Modranov deň venovaný ekológii. Zadarmo si môžeme pozrieť premiéru filmu Pavla Barabáša
Pygmejovia – deti džungle.
Eko deň v Modre začne interaktívnym divadelným predstavením Zachráňme les, eko demonštráciami a pokusmi, ktoré
sú určené najmä pre prvý stupeň
základných škôl. O 14.00 hod.
bude primátorka Hana Hlubocká
so zástupcami EK sadiť stromy
na ihrisku na Vajanského ulici.
O dve hodiny neskôr začne v kine Mier eko prednáška a diskusia, ktorú zavŕšia ekofilmy z produkcie EÚ. Osobitnou lahôdkou
bude premietanie ešte nevysielaného filmu P. Barabáša Pygmejovia – deti džungle. Všetky aktivity financuje Európska komisia
a Ministerstvo zahraničných vecí SR. Ďakujeme. Viac na www.
ecoslovensko.eu.
Program Ekodňa:
9.00 – 12.00: Kultúrny dom Ľ.
Štúra
Európsky ekológ a hry pre mladých nadšencov (Európa, India,
Mexiko)
Ekologické demonštrácie a pokusy
Zachráňme les - interaktívne divadelné predstavenie
14.00: Park hrania a oddychu
(ihrisko na Vajanského ul.)
Sadenie stromov a zelene s primátorkou Hanou Hlubockou
Zachráňme les - interaktívne divadlo
Trh ekonápadov
17.00: Kino Mier
Európskej únii záleží na tom,eko žijeme prednáškaEkologické
hrozby planéty – neformálna diskusia
Ekofilmy z produkcie Európskej
komisie
18.00: 120. výročie založenia
Modranského turistického spolku – prednáška, A. Kováčová
Pygmejovia – Deti džungle, film
Pavla Barabáša/50 min.
(mf)
13
14
M O D R A N S K É Z V E S T I • Téma mesiaca: jarné upratovanie nášho mesta
Novinky v separovaní
Jedlé tuky, oleje aj autosklo patria do Zberného dvora
S referentkou Útvaru územnej správy a životného prostredia MsÚ
Modra Ing. Kristínou Čechovou pokračujeme v rozhovore o novinkách v oblasti separovania, ktoré pripravilo Mesto Modra v spolupráci so zmluvným partnerom A.S.A. Trnava.
Zber textilu bol úspešný. Mesto
pripravuje zber jedlých olejov,
tukov a zber autoskiel.
Rada by som poďakovala všetkým
Modranom, ktorí sa zapojili do
zberu textilu prostredníctvom charitatívnej zbierky, alebo odniesli
použitý odev do špecializovaných
kontajnerov. Plánujeme ďalšie lokality na umiestnenie nových kontajnerov, aby boli dobre dostupné
pre všetkých obyvateľov. Obnosené šatstvo môžete odovzdať aj
v zbernom dvore. Verím, že rovnako úspešný bude zber jedlých olejov a tukov. Presmažené a použité
tuky a jedlé oleje nepatria do verejnej kanalizácie, pri čistení odpadových vôd pôsobia prevádzkovateľom čističiek problémy. Stačí
použitý olej zliať do plastovej ale-
bol odpad čistý. Plechovku alebo škatuľu od mlieka treba vypláchnuť a odhodiť do nádoby
na plasty. My na mestskom úrade
urobíme opatrenia na to, aby boli
nádoby jasne označené.
bo sklenenej fľaše a priniesť ho do
zberného dvora. Ďalšou novinkou
je zber autoskiel. Autosklo sa nesmie vhadzovať spolu s ostatným sklom do separačných nádob
umiestnených na stojiskách pre
separovaný odpad, treba ho odniesť do zberného dvora.
Máme niečo z toho, že separujeme?
Recyklačný fond poskytol Mestu
Modra príspevok na nákup nádob
na separovaný odpad a za to sme
sa zaviazali v každej komodite
splniť určitý objem triedeného odpadu. Pri papieri, plastoch a skle si
svoje záväzky plníme. Pridať musíme ešte v triedení tetrapakov.
Prečo tetrapaky, ktoré treba
triediť do plastových nádob,
končia v zmiešanom odpade?
Výsledky separovania odpadu ma
presvedčili, že Modrania nie sú
ľahostajní k prostrediu, v ktorom
žijú. Myslím si, že príčinou je mätúce označenie zberných nádob.
Do nádoby s nápisom PLASTY
môžeme dávať aj tetrapaky, hliníkové plechovky od nápojov a ostatné plechovky. Dôležité je, aby
Prečo máme plechovky pred vyhodením vypláchnuť, keď sú to
smeti?
Odpad produkujú ľudia, a pri triediacich linkách opäť pracujú ľudia. Najdôležitejším článkom v reťazci spracovania odpadu je jeho
prvotný producent, čiže jednotlivci, domácnosti, spoločnosti „produkujúce smeti“. Od nás závisí
koľko a akého odpadu sa následne
dostane na opätovné spracovanie.
Foto: archív Mz, 4x
„Okrasy“
našej Modry
Chotár Modry „skrášľujú“
aj tzv. čierne skládky. Aj vy,
občania, môžete pomôcť
riešiť
tento
neľahký
problém. Povedzte, kde
sa
skládka
nachádza,
a ak viete, tak označte bez
strachu aj jej zakladateľa.
Likvidácia takejto „okrasy“ je pomerne nákladná,
ale mesto situáciu mapuje
a rieši. Nezabúdajme - na
akýkoľvek odpad nám slúži Zberný dvor na Dolnej
ulici (areál bývalých TS).
Kontakt: Referát životného
prostredia, MsÚ – 033/6908
304.
(red)
Mastný, znečistený a v mnohých
prípadoch aj plesnivý odpad môže
znehodnotiť aj ostatný už vytriedený odpad obyvateľov. Takýto
odpad končí na skládke.
Okolie niektorých kontajnerov
vyzerá ako smetisko. Čo s tým
plánuje mesto robiť?
Kontajnerové stojiská nemajú a nesmú slúžiť ako smetisko
či kompostovisko. Mesto pozná
presné lokality, kde sa s pravidelnosťou okolo kontajnerov objavujú sedačky, koberce, rozhádzané
smeti. Všetok tento odpad môžu
Modrania bezplatne odovzdať na
zbernom dvore, naši leniví susedia
však radšej nechajú mesto, aby na
náklady všetkých obyvateľov tento neporiadok odstránilo. Upozorňujem všetkých neporiadnikov, že
ide o nezákonnú činnosť, pri ktorej hrozia sankcie.
Aký bol najkurióznejší odpad,
ktorý ste likvidovali z okolia
kontajnerov?
Vyhodený autotrenažér.
(mf, kč)
MODRANSKÉ ZVESTI
Spoločenská kronika
Narodili sa:
Čistá Viktória
Esnault Alexej
Klimo Kristián
Šedivý Michal
Šišová Sára
Šteflovič Šimon
Zobok Michal
Bartoš Michal
Ferianc Adrián
Horvajová Ina
Rybár Filip
Spuchľák Michal
Opustili nás:
Kanka František, 72 r.
Baxa Augustín, 51 r.
Zemancová Katarína, 88 r.
Čistý Ľudovít, 88 r.
Talian Ján, 75 r.
Albertovič Jozef, 64 r.
Görfölová Barbora, 68 r.
Prídalová Božena, 79 r.
Galášová Ľudmila, 81 r.
Cabadaj Bernard, 80 r.
Jubilanti:
98-ročná
Ochabová Jozefína
90-ročná
Košnárová Helena
85-roční
Burghardtová Božena
Kršková Anna
Žáček Milan
Kintlerová Mária
Lukačovičová Helena
Šebová Mária
31. 12.
18. 1.
26. 1.
26. 1.
20. 1.
16. 1.
8. 1.
4. 2.
12. 2.
15. 2.
20. 2.
21. 2.
2. 1.
3. 1.
5. 1.
9. 1.
20. 1.
23. 1.
29. 1.
30. 1.
11. 2.
28. 2.
19. 2.
3.3.
2. 2.
28. 2.
17. 2.
19.3.
29.3.
23.3.
80-roční
Agnerová Helena
3. 2.
Horváthová Emília
22. 2.
Valentínová Božena
28. 2.
Belko František
26.3.
Benkovičová Margita
21.3.
Fialová Klotilda
24.3.
Klučárová Irena
21.3.
Orság Jozef
3.3.
Petrakovičová Eva
24.3.
Polakovičová Helena
4.3.
75-roční
Bartoš Miroslav
24. 2.
Fiala Ľubomír
23. 2.
Miškovičová Mária
24. 2.
Vrkočová Mária
2. 2.
Ondičová Jozefa
19.3.
Petrakovičová Salome
22.3.
Tlačíková Mária
25.3.
70-roční
Cíferský Anton
1. 2.
Fančovič Pavol
7. 2.
Jurkovičová Blažena
15. 2.
Mazániková Mária
28. 2.
Ružek Jozef
9. 2.
Čeligová Mária
17.3.
Terifajová Viktória
23.3.
Truncová Mária
4.3.
Voltemarová Ingeburg
27.3.
Eva HORVÁTHOVÁ,
evidencia obyvateľstva
Zosobášili sa:
Martin Gavorník
a Ivana Wittgrúberová
18. 02.
Eva HORNÁČKOVÁ, matrika
15
Spomienka
Je to už 15 rokov, čo nás po ťažkej chorobe vo veku
66 rokov opustil manžel, otec a starý otec
Vincent Glasa. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím tichú spomienku. S úctou a láskou na neho spomínajú manželka, deti a vnuci.
Spomienka
„Viac než kyticu kvetov Ti nemôžem dať, len postáť nad Tvojim hrobom a spomínať“.
13. marca 2012 uplynulo 10 rokov odo dňa, keď nás náhle a nečakane navždy opustil môj milovaný manžel Ing. Fedor Šimko. S láskou
a smútkom v srdci spomína manželka a dcéra. Nikdy nezabudneme.
Poďakovanie
Ďakujeme rodine, priateľom, známym, všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim milovaným manželom,
otcom, starým a krstným otcom, bratom Augustínom
Baxom, ktorý nás navždy opustil 3. 1. 2012 vo veku 51 rokov. Za prejavenú sústrasť a kvetinové dary
úprimne ďakuje manželka Eva a deti Katka, Zuzka, Gustino, Palko
a Adam s rodinou.
Tichá spomienka
12. apríla 2012 uplynie prvý najťažší rok nášho života, kedy nám navždy odišla do nebíčka naša milovaná, obetavá, múdra a dobrá mamuška, babinka a prababinka Ernuška Lesayová. Kto ste ju poznali a mali
radi, venujte jej prosím tichú spomienku. Vďačné deti Vierka a Michal, vnúčatá a pravnúčatá.
Tichá spomienka
Riadková inzercia
l Opatrím dieťa v Modre, u seba
doma.
Tel.: 0905/954 437
l Dám do prenájmu 2-izb. Byt
v Modre.
Tel.: 0905/49 38 76
l Prenajmem nebytové priestory
v Modre.
Tel.: 033/647 22 81
l Vezmem do prenájmu malú záhradu (4-6 á, nie vinohrad) v Mod-
re a blízkom okolí.
Tel.: 0907 244 202
l Dlhodobo prenajmem záhradu
v Modre.
Bližšie info na tel.: 0905/49 38 76
l Kúpim vinohrad alebo vinohrad
pusták v Modre.
Tel.: 0908 533 724
Dňa 14. 3. 2012 uplynulo 31 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý otec Štefan Lančarič zo Šenkvíc.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku. S úctou spomínajú syn Jaroslav s manželkou a s deťmi
a syn Ľubomír s rodinou a vnučka Drahomíra.
Spomíname
Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal, zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ... Dňa 7.
4.2012 uplynie 1 rok od úmrtia Anny Dubovskej.
Smútiaca rodina.
Kto žije v srdci nezomiera
Niet na svete priestor, ktorý by sme dokázali naplniť láskou k Tebe. Niet miesta, kde by sme nechceli
byť s Tebou. Niet dňa bez spomienky na Teba. Niet
slov, ktoré by vyjadrili smútok za Tebou. Príliš skoro si opustil tento svet, no naše srdcia neopustíš nikdy. 30. marca 2012 uplynul rok čo dotĺklo srdiečko
nášmu anjelikovi Jakubkovi Kmeťovi. S láskou na
Teba spomínajú všetci, ktorí ťa ľúbili. Chýbaš nám. Ľúbime Ťa stále.
Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého Bernarda Cabadaja, ktorý nás opustil
28. 2. 2012. Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Zvlášť ďakujeme Marekovi Polčicovi
z Pohrebníctva Dubová.
MODRANSKÉ ZVESTI
16
Chráňme si naše prírodné prostredie
Pozor na zakladanie ohňa v jarnom období
Často konáme
nezodpovedne
Príkladom môže byť aj požiar porastu o rozlohe cca 2 ha v neudržiavanom vinohrade pred Svätým
Jurom. Pri požiari zasahovalo až 9
príslušníkov HaZZ so štyrmi hasičskými vozidlami a taktiež boli použité genfovaky pre hasenie v nedostupnom teréne. V tomto prípade,
ako aj v mnohých ďalších, možno
hovoriť o nezodpovednom konaní
občanov. Upozorňujeme občanov,
aby nepoužívali otvorený oheň
OZ Kraľovan
ďakuje
sponzorom
Občianske združenia Kraľovan
ďakuje všetkým, ktorí podporujú a zúčastňujú sa našich podujatí a hlavne sponzorom.
Mesto Modra, Miroslav Dudo, Gertrúda Hutterová, Gloriosa - Janka Ružeková, Biolka
- p. Kováčová, Dobrovoľný hasičský zbor Modra-Kráľová, G.
P.R., spol. s r. o. Bratislava, p.
Baďura, Monika Bartošová, Tomáš Dudo, Ivan Farkaš, Ľudmila Galášová, rod. Milana Galáša,
Milan Hajdušek, Peter Hornáček
ml., Bohuslav Hornáček, Peter
Hornáček st., Ľuboš Ivica, Ľuboš
Kišoň, Renáta Kollárová, Natália Königová, Marek Kukumberg
(Šenkvice), Zuzana Lančaričová,
Ján Lenner, Peter Lenner, Miloš
Osuský, Juraj Peržo, Mária Trusinová, Hana Zaťková a ostatným priaznivcom OZ Kraľovan.
Mária RUŽEKOVA,
predseda Občianskeho
združenia Kraľovan
a nefajčili na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru,
aby nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by
sa mohol rozšíriť a aby dodržiavali zásady požiarnej bezpečnosti pri
činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Občania často spaľujú odpad vo vinohradoch a záhradách,
v blízkosti lesných porastov práve
v čase, keď je najväčší predpoklad
vzniku a šírenia požiarov. Nezabezpečia dôležité opatrenia a to
nezabezpečia okolie ohniska pred
rozšírením požiaru, stály dozor pri
spaľovaní a často krát sa stáva, že
nemajú ani dostatočné množstvo
vody na zahasenie ohniska.
Pozor na sankcie
Spôsobenie požiaru je porušením
platných právnych predpisov a mô-
Foto: jk
Dlho očakávané jarné, teplé a slnečné počasie pomaly prichádza.
Ľudí to čoraz častejšie ťahá do prírody a láka založiť si ohník. Avšak mnohí si neuvedomujú, aké následky môže mať aj malý ohník.
V priebehu mesiacov február – marec 2012 je na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Pezinku evidovaných
viac ako 301 požiarov v prírodnom prostredí.
že byť kvalifikované od priestupku
až po trestný čin, nehovoriac o tom,
aké škody môže v prírode spôsobiť.
Pri porušení povinností fyzických
osôb citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi môže OR HaZZ
v Pezinku postupovať voči fyzickej
osobe podľa § 61 zákona NR SR č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
a uložiť sankciu za priestupok až do
výšky 331 €.
(eo, hazz pk)
Mamičky, ďakujeme za spoluprácu
Jarná burza detského oblečenia
V dňoch 2. 3. - 5. 3. 2012 sa v Súkromnom centre voľného času a Materskom centre MODRÁČIK konala jarná burza detského oblečenia
a športových potrieb. Radi by sme poďakovali všetkým mamičkám,
ktoré pomohli pri organizovaní a priebehu tejto akcie.
Prebratie vecí, príprava na predaj,
predaj samotný, vyhodnotenie predaja, roztriedenie a pobalenie nepredaného tovaru a nakoniec jeho
odovzdanie majiteľom trvali spo-
lu 13 hodín a bez ich dobrovoľne
venovaného voľného času by sme
ich len ťažko zvládli. Rovnako ďakujeme aj predajcom a kupujúcim
za to, že sa zapojili a veríme, že čo
Ako darovať percento
z dane: zamestnanci
Poradňa Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA
Celé vaše dane odvediete štátu, ale o malej časti z nich môžete rozhodnúť, kam presne pôjdu, čo nimi budete financovať. Ak to štátu
neurčíte, tieto peniaze „sa stratia“ v obrovských číslach štátneho
rozpočtu. Nebude vás to stáť ani cent, stačí vyplniť iba dva papiere.
Koľko percent a peňazí?
Zamestnanci môžu darovať 2 % dane. Najnižšia možná čiastka je 3,32
€. Podmienkou pre darovanie je, že
nesmiete mať nedoplatok na dani.
Aký je postup?
Vypočítajte si, alebo si nechajte
vypočítať zamestnávateľom 2 %
z vašej dane. Urobte to čím skôr,
je dobré, ak má zamestnávateľ in-
formáciu, že chcete 2 % darovať.
Zároveň zamestnávateľa požiadajte
o Potvrdenie o zaplatení dane. Ďalej
vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2
% z dane, kde uvediete vaše meno,
rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane, údaje o prijímateľovi a pošlite ho spolu
s potvrdením do 30. apríla 2012 na
daňový úrad podľa vášho bydliska.
najviac z Vás odchádzalo spokojných. Z manipulačného poplatku
1€ a 10% zo zárobku každého predajcu sa vyzbierala suma 89,50 €.
Aj vďaka týmto peniazom sa nám
podarilo zakúpiť nový koberec do
herne Materského centra. V mene
detí, veľké ďakujeme.
Eva ONDROVÁ,
Materské centrum Modráčik
Potrebujem vedieť číslo účtu
obdarovanej inštitúcie?
Nepotrebujete číslo účtu, takúto
informáciu od vás ani tlačivá nežiadajú, pretože peniaze na účty
posielajú daňové úrady, ktoré naše číslo účtu majú. Daňový úrad
po kontrole údajov musí previesť
platbu do 90 dní.
Ako darovať percento z daní Malokarpatskej komunitnej
nadácii REVIA?
Podľa vyššie popísaného postupu,
s údajmi o prijímateľovi:
IČO: 36070181, právna forma:
Nadácia, obchodné meno: REVIA
– Malokarpatská komunitná nadácia, sídlo: Pezinok, 902 01, Moyzesova 26.
REVIA je garancia, že všetky peniaze sa zmysluplnými projektmi
vrátia do vášho regiónu.
(mf)
MODRANSKÉ ZVESTI
Pocta majstrovi
17
Ignác Bizmayer.
Stretnutie s národným umelcom Ignácom Bizmayerom
Národný umelec Ignác Bizmayer
sa narodil 20. apríla 1922 v Košolnej, v rokoch 1936 – 39 sa
vyučil v Slovenskej keramike
v Modre a do r. 1956 v podniku
aj pracoval. Odišiel zo Slovenskej
ľudovej majoliky koncom 50-tych
rokov 20. st. z funkcie umeleckého vedúceho maliarskej dielne do
vlastného ateliéru v Modre - Har-
mónii, kde pracuje ako umelec
v slobodnom povolaní. Formy
prevedenia umelcových diel prešli desaťročiami vývinu. Jeho keramické plastiky, závesné reliéfy,
reliéfne taniere, kachlice a ďalšie
výrobky sú známe po celom svete. Počas desaťročí vystavoval na
mnohých miestach doma i v zahraničí, jeho obdivovatelia sú zá-
Foto: jk
Talent. V jednom slove je obsiahnutý základ a východiskový bod, od
ktorého sa odvíja majstrovské dielo národného umelca Ignáca Bizmayera. Vytrvalosť a láska k práci zdedená po predkoch. Roky štúdia drobných detailov krojov, cesty po rázovitých regiónoch Slovenska. To všetko a ešte viac stojí za dielom, ktorého krásu, originalitu
a jedinečnosť môžeme obdivovať v Galérii národného umelca Ignáca
Bizmayera, súčasti SNM – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre.
roveň často majiteľmi diel, ktoré
vyšli z rúk umelca. Plastiky Ignáca Bizmayera sa nachádzajú
v múzeách a galériách ako vysoko
cenené akvizície.
Mgr. Sylvia HRDLOVIČOVÁ
Pri príležitosti blížiaceho sa vzácneho životného jubilea národného umelca Ignáca Bizmayera pripravilo SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
a mesto Modra 19. apríla 2011 o 15,00 stretnutie s umelcom v Galérii I.
Bizmayera o 17,00 v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra slávnostný večer
Pocta majstrovi, na ktorý vás všetkých srdečne pozývame!
Ing. Edita Kallová
Stretnutia s umelcami
Foto: archív mos modra
Edita Kallová sa narodila v roku 1941. Po maturite na 11 - ročnej strednej škole sa rozhodla pre
ďalšiu maturitu na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Bratislave. V rokoch 1964 – 1970
absolvovala štúdium na fakultách architektúry a pozemného staviteľstva Slovenskej
vysokej školy technickej. Už
počas stredoškolských štúdií
ju túžba maľovať pritiahla do
Ľudovej školy umenia. Výtvarné vzdelanie si ďalej významne rozšírila u akademického maliara Jozefa Šturdíka.
Vďaka vyslovenej dôvere, povzbudeniu a nasmerovaniu na
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre pani Juríčkovou, oboslala autorka svojimi
prácami súťaž Výtvarné spektrum 2010 v Bratislave. Získala Čestné uznanie za maliarsku
tvorbu a postúpila do Celoštátnej súťaže neprofesionálnej tvorby
v Piešťanoch. Od toho roku sa zúčastňuje i Salónu výtvarníkov Ma-
lokarpatského regiónu. Edita Kallová pracovala celý život v oblasti,
ktorá si vyžadovala presnosť, racionálne úvahy a sústredenie, prácu
s číslami a výpočtami. Maliarskou
tvorbou vyvažovala svet profesie
a do hmoty okolo seba vnášala a neustále vnáša - svetlo, poéziu,
melódie línií i farieb. Po 22-och
Foto: archív ek
Tvoriť výtvarné diela z vnútornej potreby pre radosť svojej duše, či pre
potešenie svojich najbližších, bez očakávania pochvál a uznaní. Čerpať
silu z čistého prameňa, ktorý je ukrytý v hĺbkach vlastného sveta skúseností, hľadania a poznávania. A znenazdania príde k stretnutiu, keď
človek pre autora neznámy povie: “..ukážte vaše práce verejnosti .“ Toto sa stalo Ing. Edite Kallovej v Modre roku 2010, keď v predajni, kde
zaniesla rámovať svoje obrazy bola prítomná i pani Juríčková.
rokoch života, práce a tvorby
v Modre sa otvorila širšiemu okruhu divákov a delí sa s nimi o svoje
vnútorné precítenie sveta prírody a jej prejavov v ríši ľudí,
zvierat i rastlín. Prevažne pracuje v technikách olejomaľba
a suchý pastel, ktoré si zvolí
podľa námetu a danej chvíle
jeho zaznamenania na pracovnú plochu. I maliarsky rukopis je súčasťou subjektívneho
prijatia videného, či poznávaného. Energickým delivým
rukopisom vznikajú výbušné
maľby plné radosti zo života.
V splývavom rukopise zachytáva jemnosť a hĺbavosť prírodných javov i duchovného
sveta. Kompozície zo sveta
prírody sú utvárané v statických horizontálnych vrstvách,
keď vertikálny detail vnáša do jednoty napätie a dynamiku. Hlboké vrstvy nášho vnútorného sveta
sú zväčša vyjadrené s dôrazom na
centrálnu skladbu výrazových prvkov alebo v diagonálnom pohybe
hmoty. V práci s bohatou farebnou
škálou významne spolupracuje so
svetlom. Farebné svetlo obohacuje výraz, preniká do hĺbky kompozičnej skladby, navršuje obsahové
prvky i dynamiku vyjadrenia. Svetlom rozkmitá tvary, nechá zažiariť
dôležité obsahové vyznenie.
V dielach Edity Kallovej sa prelína jej srdce s hĺbkou zobrazovaného námetu, aby vzniklo jedinečné
vyjadrenie života. Jej tvorba je vyjadrením vnútornej slobody, bez
akýchkoľvek vonkajších usmerňovaní, bez manipulácie výtvarného
prejavu či hmotných záujmov. Počas celého života podnecuje maľba, s neutíchajúcou intenzitou, jej
ducha k aktivite a pružnosti.
Na veľkú radosť najbližších i priateľov.
Tamara ŽIŠKOVÁ
MODRANSKÉ ZVESTI
18
Spomienka na Lýdiu
Vadkerti Gavorníkovú
30. marca by sa poetka dožila 80 rokov
Básne plné lásky
k svojim blízkym
Často v jej básňach znie motív lásky k blížnym. „Mala som šťastie,
že som vyrastala medzi ľuďmi,
ktorí mali do činenia s hlinou, pôdou, a drevom – starý otec bol keramikár, otec stolárčil. Ich reč zjavne súvisela s ich činnosťou. Bola
konkrétna, jasná, vystihovala príčinné súvislosti... Babička, s ktorou som v detstve strávila mnoho
neopakovateľných dní, ako rozprávačka nemala páru. Jej reč prýštila
obraznosťou,bola husto povyšívaná
prísloviami, porekadlami, prirovnaniami,v kontraste naopak s výstižnou stručnou rečou dedkovou“, píše vo svojich spomienkach poetka.
V Modre prežila detstvo, ku ktorému sa v motívoch svojich básní vracia, navždy. Predstavy istoty a spo-
ľahlivosti starostlivých a drahých
najbližších tvorili vzťahy aj pre budúce príležitosti. Základnú školu
navštevovala v Kopčanoch, študovala v Skalici a v Bratislave, nejaký
čas bola v učiteľskom povolaní. Od
roku 1962 ako invalidná dôchodkyňa sa venovala literatúre. V rokoch
1978 – 1987 pracovala ako redaktorka a zástupkyńa šéfredaktora časopisu Revue svetovej literatúry.
Myšlienkovo
vyzretá poetka
Azda práve detstvo prežité v Modre, reliéf malokarpatských vŕškov,
zaoblené hrany žulových kameňov a vinohrádkov, kde príčinlivá
ruka dokáže pozbierať úrodu , ale
predtým je pochopenie , usporiadanie dobrých myšlienok, ku ktorým napomáha báseň.
Osobnosť Štefan Žák
V minulom roku ukončil vo veku
85 rokov životnú púť Dpt. Štefan
Žák obyvateľ Modry, ktorý sa výrazným spôsobom zapájal do verejného života v meste a i celom
regióne. Ako vedúci kolektívu sa
podieľal na zostavení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Modra a bol aktívnym
propagátorom vidieckej turistiky a agroturistiky na Slovensku.
Publikoval množstvo odborných
článkov v tlači, zamerané na dejiny Modry, remeselnú a vinohradnícku výroby v regióne. Medzi
posledné autorské texty možno
zaradiť štúdiu o M. R. Štefánikovi, ktorého autor predstavuje ako
vedca, generála, vlastenca a politika.
Dpt. Štefan Žák aktívne pracoval
i v Neziskovej organizácii rozvoja vidieckej turistiky (NORVT)
v Modre. Jeho život a prínos pre
spoločnosť sú obsiahnuté i v publikácii „V zrkadle času“, ktorú
NORVT vydala v minulom roku. Publikácia obsahuje životné
osudy viac ako sto osobností agrorezortu a vidieka na Slovensku,
medzi ktorými je i zosnulý Dpt.
Štefan Žák. V snahe priblížiť čitateľom Modranských zvestí osobnosť Š. Žáka a jeho prácu o M. R.
Štefánikovi uverejňuje NORVT
na svojej webovej stránke www.
tik.sk obidva texty, ktoré veríme,
že zaujmú obyvateľov Modry
a ďalších záujemcov o osudy významných osobností slovenského
národa.
František MACH,
Karol ERDELSKÝ
Foto: archív snm-mľš
Práve v týchto dňoch, 30. marca si kultúrna verejnosť pripomenie nedožité 80 narodeniny modranskej rodáčky, poetky Lýdie Vadkerti Gavorníkovej (1932 – 1999), ktorá významne obohatila slovenskú literatúru o pohľad na okolitý svet, význam domova, dôstojné prežitie na
zemi, existenciálne istoty, malé radosti z pociťovania krásy, aj o túžby,
čo sú neuveriteľnou súčasťou hľadania. Lýdia Vadkerti Gavorníková
sa vyjadrovala básňami, v ktorých obraznosť udivuje a podnecuje našu predstavivosť. Akoby mala Modru, svoje rodisko, prečítané a precítené, z každej skulinky oznamuje, že ľudia tvoria súčasť jej bytia.
Tak sa originálne nápady u Lýdie
Vadkerti – Gavorníkovej sformovali do básnických zbierok týchto názvov Pohromnice (1965), Totožnosť
(1970), Kolovrátok (1972), Kameň
a džbán (1974), Piesočná pieseň
(1977), Trvanie (1979), Zrkadlenie (1999), čo sú výber z diela a jej
posledné verše. V kritike sa viacerí
autori zmieňovali, že v básnickom
diele ide o myšlienkovo zrelú poetku individuálneho výrazu, ktorú
charakterizuje vrúcnosť, originálne
básnické videnie a hĺbka reflexie.
Poetka Lýdia Vadkerti Gavorníková
neprestávala hľadať cesty k ľudskému šťastiu, neprestávala objavovať
zázemie vzťahu medzi ženou a mužom, vedela a uvidela trvalú hodnotu mihajúcej krásy, možno trblietky
a náznaky, pretože v tom je spájajúca predstava významu tvorby. K tomu, čo vyjadruje vo svojich básňach povedala: „Ide mi o to, aby
som básňou postrehla z celého zložitého a mnohostranného vesmíru
vnemov, pocitov, vzťahov a dejov
medzi narodením a smrťou, práve
to podstatné a trvanlivé, čo tvorí os
ľudského života a čo je ťažiskom,
zabraňujúcim jeho zrúteniu.“
Nazdávam sa, že sama poetka Lýdia Vadkerti Gavorníková nám zanechala úctyhodné posolstvo, ku
ktorému treba pristúpiť, poodhaliť z neho čosi pre náš život. Lýdia Vadkerti Gavorníková zomrela
22. mája 1999 v Bratislave.
Ľubomíra MIHÁLIKOVÁ,
(red)
Alfréd Bollardt: „Ako som
sa ocitol v MsCSS Modra“
Mám 95 rokov a stratil som svoje
korčule, na ktorých som hrával ligové zápasy ako hokejista. Už viackrát ma oslovila televízia JOJ, že by
chceli o mne nakrútiť reportáž tak,
ako to bolo aj pred svetovými majstrovstvami v hokeji, ktoré sa konali
na Slovensku. Zabudol som, že môj
dobrý spoluhráč K. Fako – Frmol, mi
pri poslednom natáčaní pre televíziu
zdôrazňoval, že bez helmy a chráničov, by som nemal v mojom veku
korčuľovať. Keďže som korčule stratil, kúpil som si nové a to s úmyslom,
že ak mi nebudú sedieť, darujem ich
vnukovi, respektíve štyrom pravnukom, keď dorastú. Nové korčule
som nevyskúšal a tak som niekoľkokrát na ľade spadol. Až som spadol
tak, že so zlomeninou ma odviezli do
nemocnice do Ružinova. Tam sa ma
ujala pani primárka MUDr. Petrášová
a usúdila, že je ešte do večera potrebné ma operovať. V nemocnici som
zostal niekoľko dní a som vďačný
p. primárke a ostatným jej spolupracovníkom, že po niekoľkých dňoch
ma prepustili do liečenia, v ktorom sa
teraz nachádzam. Ďakujem všetkým
užívateľom centra sociálnych služieb
v Modre na Zochovej ulici, v ktorom sa cítim ako doma. Na vysokej
úrovni je tu všetko, za čo ďakujem
zamestnancom centra. Stravu nám
dovážajú zo Súkenníckej ulice, kde
varia pre seniorov, varia ako doma. Aj
za to veľmi pekne ďakujem. Dúfam,
že čoskoro ma prepustia a budem sa
môcť osobne poďakovať. Ďakujem
aj svojej rodine, že na mňa nezabudli
a často ma navštevujú.
Alfréd BOLLARDT
MODRANSKÉ ZVESTI
Čo je ukryté
v marcovej
krížovke?
Mesiac marec je obdobím kedy sa
prebúdzame nielen my, ale aj príroda okolo nás. Snažíme sa upratať okolo seba, poupravovať svoje okolie, urobiť čo najviac pre to,
aby sme žili v príjemnejšom prostredí. V Modre, tak ako aj v každom inom meste Slovenska, prebiehajú rôzne aktivity vedúce ku
zveľadeniu spoločného životného
priestoru. Mestský úrad, združenia, jednotlivci, školy, upratujú
mladí i starší. Všetko by sme mali stihnúť ešte pred Veľkou nocou,
ktorá v tomto roku začína Zeleným štvrtkom 5. apríla. Počas
sviatkov by mohlo naše okolie vyzerať lepšie, najmä po dlhej zime.
Celomestské jarné upratovanie organizuje aj Mestský úrad, ktorý
uvíta pomoc každého z nás. Veď
predsa (tajnička).
(red)
Autor:
Juraj
Mitošinka
značka
jednotky
hektár
značka
striebra
starorímsky
básnik
ušli,
unikli
(zried.)
ručné
strelné
zbrane
druh
slabikovej
hádanky
Hana
(dom.)
miesto,
postavenie
druh
jaštera
zosnovalo
(zried.)
väzenie
(zastar.)
Pomôcky:
agama,
Naso, SJ,
Priska
kladný
výsledok
úsilia
19
oslie
mláďa,
osliatko
výrobky
na predaj
Pomôcky:
asent, šaráda,
andante
nanosí,
naznáša
citoslovce
zvuku
zvonca
básnik
(kniž.)
3. časť
tajničky
slúžiaci
na mletie
fosfid
nióbu
mužské
meno
1. časť
tajničky
4. časť
tajničky
vojenský
odvod
serv
(šport.)
zostavovateľka
úkolu
ženské
meno
ustanoví
(zastar.)
nápady,
myšlienky
vydal kovový zvuk
skratka
železničnej správy
Švédska
oxid
uránatý
žel. správa
Fínska
mesto
v Čechách
obchodný
stánok
citoslovce
zatľapkania
rímske
číslo 51
odovzdal
(zastar.)
európsky
pohár
majstrov
dvojhláska
tvrdý
(príslovka)
zn. trinitrotoluénu
Erich
(dom.)
usmerňuje, vedie
pestrý
papagáj
dvojmocný
alkohol
Pomôcky:
chinit, VR,
silk, RI,
Ariel, ára
vzorec
oxidu
cínatého
značka
pondsekundy
značka
hliníka
hydrid
sodíka
mierne
(hud.)
skratka
erytrocytu
vykonáva
MPZ
Indonézie
skratka
pre arkus
2. časť
tajničky
jemná
tkanina
(text.)
Historický
kalendár – časť 14.
Modranské osobnosti a udalosti
3. marca 1927 zomrel vo veku 81 rokov Michal Kišš. Študoval v Modre, pôsobil ako učiteľ. Vynikol ako organizátor ochotníckeho
divadla a básnik národnooslavnej poézie. Publikoval ľudovýchovné články v národných časopisoch a spomienky na významné osobnosti.
3. marca 1937 sa narodil František Hrtús. Patrí
k modranským výtvarníkom, ktorých diela inšpirované malebnosťou tohto mesta, zostávajú ako umelecký dokument rázovitosti nášho
kraja. Maľoval obrazy inšpirované modranskými humnami, poľné cesty spájajúce vinohrady, zachytené v čarovných premenách
striedajúcich sa ročných období. (Zomrel 2.
augusta 1997 vo veku 60 rokov). Je pochovaný
na modranskom cintoríne.
3. marca 1996 zomrel vo veku 86 rokov Teodor
Mesík. V Modre vlastnil kníhtlačiareň a vydavateľstvo, v ktorom vyšli viaceré slovenské knihy. Venoval sa však najmä vydávaniu hudobnín.
Je pochovaný na modranskom cintoríne.
4. marca 1832 zomrel vo veku 75 rokov Ján
mesiac
Urána
Borot. Po štúdiách v Modre a Bratislave ukončil
teológiu v Halle. Pôsobil ako farár, vydával katechizmy, písal duchovné piesne a veľmi úzko
spolupracoval so Štefanom Leškom pri zostavovaní evanjelického spevníka. Udržiaval úzke
kontakty s českými národnými obrodencami.
8. marca 1782 sa narodil Gabriel Kováč-Martini. Po štúdiách v Modre, tu pôsobil ako učiteľ
a riaditeľ školy. Venoval sa dejinám gymnázia
a bratislavského lýcea. Odchoval generáciu
národných a kultúrnych dejateľov. Napísal aj
učebnicu fyziky a určil zemepisnú dĺžku, šírku
i nadmorskú výšku Modry.
11. marca 1782 sa narodil v Modre Samuel Libai. Pôsobil ako umelecký zlatník. Bol cechmajstrom v Banskej Bystrici a čestným členom zlatníckych cechov vo Viedni i v Budapešti.
13. marca 1857 sa narodil Cyril Gallay. Študoval na učiteľskom ústave v Modre. Je príslušníkom básnickej generácie zoskupenej okolo
almanachu Napred. Venoval sa vlastnej dramatickej tvorbe i prekladom z nemčiny.
17. marca 1942 zomrel vo veku 59 rokov Emil
Hula. Pôsobil ako pedagóg na Učiteľskom
ústave v Modre, kde vyučoval hudbu a spev.
Zaslúžil sa o rozvoj hudobného života na Slovensku a je autorom viacerých metodických
učebníc a príručiek hudby.
citoslovce
prekvapenia, údivu
18. marca 1907 sa narodil Jozef Ďuriš. Študoval na Učiteľskom ústave v Modre. Pôsobil
ako organista, zbormajster, hudobný skladateľ
a vydavateľ. Upravoval cirkevné piesne a zbieral ľudové piesne.
21. marca 1842 sa narodil Ján Bežo. Študoval na gymnáziu v Modre. V Senici založil
významnú kníhtlačiareň, kde tlačil a vydával
cirkevnú literatúru a najmä školské príručky
a učebnice.
22. marca 1907 sa narodil Štefan Svoreň. Študoval v Modre na Učiteľskom ústave. Bol učiteľom v Modre, hudobným pedagógom a skladateľom. Je pochovaný na modranskom cintoríne.
23. marca 1907 zomrel vo veku 65 rokov
Augustín Doležal. Študoval na evanjelickom
gymnáziu v Modre. Pôsobil ako farár na viacerých miestach. Je známy literárnymi dielami,
v ktorých ako osvietenec propagoval novoty
poľnohospodárstva a ovocinárstva.
30. marca 1932 sa narodila v Modre Lýdia Vadkerti-Gavorníková, slovenská poetka
a prekladateľka. Pôsobila ako učiteľka, neskôr
redaktorka v časopise Revue svetovej literatúry. Vo svojej tvorbe zobrazuje vinohradnícky
kraj s jeho drsným životom, prácu otca v stolárskej dielni, osobný a rodinný život. Jej poézia je oslavou života, práce a rodiny. (kvm)
MODRANSKÉ ZVESTI
20
Šachový klub Modra sprostredkoval live prenos zápasov
“Béčko“ Modry strieborné v 2. lige
Zatiaľ čo prvý tím šachového klubu Modra zápolí v šachovej extralige, „B“ tím, nastupujúci v 2. Slovenskej lige, má už sezónu za
sebou. Výsledkom 11. kolového snaženia je skvelé druhé miesto. Zaujímavosťou je, že za Modru v 2. lige nastúpilo až 18 hráčov z 19
člennej súpisky, pričom v zápase nastupujú iba ôsmi hráči.
zápasy druhej ligy naživo. Fanúšikovia šachu mohli sledovať zápasy priamo na internetovej stránke
klubu www.skmodra.sk. Prenosy
mali vysokú divácku návštevnosť
a diváci mali možnosť zapojiť sa
priamo do online diskusie k šachovým partiám, prípadne si tipnúť jednotlivé výsledky. Zápasy
sa prenášali vďaka špeciálnym šachovniciam vybavenými senzormi, ktoré zapožičal Modre Slovenský šachový zväz.
(vk)
foto Šachový klub modra
O tímový úspech sa pričinili títo
hráči: Baňas, Matejovič, J. Federič , P. Federič, Škára, Dugovič,
Mydlárik, Baňasová, Mruškovič,
Prieložný, Kundrák, Šusták, Karlík, Horváth, Petrakovič, Soldán
a Hlubovič. Súťaž vyhral zastúpca
najväčšieho slovenského šachového klubu Doprastav Bratislava.
Okrem šachového úspech patrí
Modre aj jeden organizačný
úspech. Šachový klub Modra sa
stal prvým klubom, ktorý prenášal
V dňoch 17. - 19. 2. 2012 sa uskutočnil v talianskej Padove medzinárodný turnaj v pozemnom hokeji EUROCKEY INDOOR CLUB
CHALLENGE MEN, kam sme odcestovali v neúplnej zostave. Dvaja hráči pre zranenie museli zostať doma. Po vlaňajšom 4. mieste
z portugalskej Lousady, neboli naše ambície tak vysoké, avšak mládenci sa prekonávali a podali špičkové výkony, čoho bol výsledný
rezultát - nádherné 3. miesto a zisk
bronzových medailí pre náš ŠK
Šenkvice, v ktorom reprezentujú aj
Modrania.
Výsledky:
ŠK Šenkvice (Slovensko) - CUS
Padova (Taliansko) - 3:3, skórovali: Parajka 2, Lančarič
ŠK Šenkvice - Whitchurch HC
(WAL) - 4:3, Petrakovič 2, Lančarič, Pilka
ŠK Šenkvice - HK Triglav predanovci (Slovinsko) - 4:0, Mišovič
Ľ., Pilka, Petrakovič, Lančarič ŠK
foto archív
Nádherné 3. miesto pre
pozemných hokejistov!
Šenkvice - SC Stroitel Brest (Bulharsko) - 3:7, Lančarič, Pilka, Dobrovodský
ŠK Šenkvice - Epitok HC (Maďar-
sko) - 3:1, Dobrovodský, Parajka,
LančariŠK Šenkvice - HAHK Mladost (Chorvátsko) - 1:3, Lančarič.
(kraj)
Život v Mereme
Štyria chlapci sa učia samostatnému bývaniu
Svoj domov tu našli štyria klienti, ktorí sa už dlhší čas na osamostatnenie pripravovali. Spoločne
so svojimi inštruktormi, priateľmi a známymi sa krok za krokom
učili pre nich novým veciam ako
je upratovanie, varenie, pranie, či
žehlenie. Po dôkladnej príprave
prišiel čas overiť si získané zručnosti na vlastnej koži, v novom
samostatnom bývaní. Čiastočným
osamostatnením sa, získali zdravotne znevýhodnení ľudia väčšiu
slobodu, ale zároveň i viac povinností a zodpovednosti.
Ďakujeme Lions klub Pezinok Bozin, rodine Menkynovej a Mendelovej, pani Ondrejkovej, pánovi
Besedovi, Mikulášovi, Vachovi,
Gažovi, Šebekovi a všetkým za-
Foto: merema
Nový rok 2012 sa začal v Mereme vytvorením tréningového zariadenia podporovaného bývania, ktoré vzniklo vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Bratislavského samosprávneho kraja.
mestnancom, ktorí svojou morálnou, materiálnou i finančnou
podporou napomohli k vzniku tré-
ningového zariadenia podporovaného bývania.
Milada GAŠPARECOVÁ
MODRANSKÉ ZVESTI
21
Z policajných prípadov
n Poniektorí ľudia, v snahe zarobiť pár eur, postupujú bezohľadne,
dokonca neváhajú riskovať aj svoj
vlastný život. Trojica Marián V.,
Juraj V. a Matej V., neuvedomujúc
si možné riziká, z trafostanice pod
vysokým napätím, umiestnenej
pri vinohradoch vedľa niekdajších
TS, vylomili zámok na plechových
dverách, dvere zvesili a odniesli do
Zberných surovín na Šúrskej ulici.
Tu ich však následne objavil vedúci útvaru Verejnoprospešných služieb mesta Modra. Plechové dvere,
na zlosť pracovníka Zberných surovín, ktorý si teraz môže vymáhať škodu, boli vrátené na pôvodné miesto a podarenej trojici bola
za priestupok na majetku, uložená
bloková pokuta.
Štefan FARKAŠ, MsP Modra
n Na základe výbornej policajnej spolupráce a operatívno-pátracej činnosti boli obvinení dvaja
muži (51, 37 r.) zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov, alebo
prekurzorov, ich držanie a obcho-
dovanie s nimi formou spolupáchateľstva. Jeden z obvinených najneskôr od decembra roku 2010 až do
zadržania dňa 14. 2. 2012 predával
najmä v jednom z modranských bytov, ale aj na iných miestach metamfetamín (pervitín) a heroín osobám
závislým od návykových látok, ako
ich aj prechovával pre vlastnú potrebu. Metamfetamín si zadovažoval a kupoval na rôznych miestach,
ako aj v okrese Pezinok od ďalšieho obvineného. Muži po obvinení
putovali do policajnej cely s návrhom na väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mužom hrozia
tresty odňatia slobody na štyri až
desať rokov a desať až pätnásť rokov. Pričom metamfetamín je zaradený v zmysle zákona NR SR č.
139/1998 Z. z. o omamných, psychotropných látkach a prípravkoch
v znení neskorších predpisov do II.
skupiny psychotropných látok a heroín (diacetylmorfín) je zaradený do
I. skupiny omamných látok.
kpt. Mgr. Z. MIŠOVIČOVÁ,
skupina prevencie
OR PZ v Pezinku
Exkurzie v mestskej
knižnici majú úspech
Záujem o literatúru pekne stúpa
Na začiatku mesiaca knihovníčky pozvali na besedu spisovateľku
Zdenku Lacikovú. Mladým čitateľom predstavila svoju literárnu tvorbou a podujatie obohatila autogramiádou. Počas marca sme v knižnici
privítali detičky z materských škôl
a základných škôl. Rozprávkové bytosti (princezná, vodník, rytier a macocha) sprevádzali deti po knižnici,
vysvetlili im chod knižnice a základné pojmy ako sú: kniha, ilustrátor,
vydavateľ, knižnica a kníhkupectvo.
Spolu s rozprávkovými bytosťami
si malí návštevníci čítali obľúbené rozprávky - Popoluška, Cisáro-
vé nové šaty a veľa ďalších. Rytier
pasoval prváčikov a druháčikov ZŠ
za čitateľov knižnice. Počas návštev,
pripravili zamestnankyne knižnice
pre deti aj tvorivé dielne. Ku sviatku MDŽ žiaci zo špeciálnej základnej školy a školského klubu tvorili kvietky pre mamičky pomocou
techniky Origami. S prichádzajúcou
jarou si deti budú môcť pripraviť,
v sobotu 31. 3., veľkonočné ozdoby
v tvorivých dielňach. Spoločne sa
naučíme servítkovú techniku, orgiami a mnoho iných. Prijmite pozvanie
na podujatie Vítanie jari – 31. marca
od 15.00 h.
(red)
Foto: jk a mestská knižnica modra
Knihovníčky mestskej knižnice v Modre pripravili pre deti z Modry
mesiac plný zaujímavých prednášok a čítania. Aj tí, ktorí ešte nikdy
v našej knižnici neboli, sa úprimne potešili a odchádzali s dobrým
pocitom a vypožičanou knižkou. V posledný marcový týždeň je pre
čitateľov pripravená amnestia pokút a členských poplatkov. V piatok
30. 3. knihovníčky vyhlásia Kráľovnú a Kráľa knižnice (sú to čitatelia, ktorí prečítajú najviac kníh za rok).
MODRANSKÉ ZVESTI
knihy
fotk
y
,
,
NA ZOCHOVEJ CHATE
1. máj 2012 od 10,00 hod.
areál Hotela Zochova chata****
Program:
Opekanie vola – obnovenie tradície
Festival slovenských rekordov – súaže o zaujímavé ceny
Moderátor Richard Vrablec (www.zabavac.sk)
¼udová hudba
DJ Titus
Hudobný hos Pavol Hammel
Detské atrakcie
Súaže, zábava a celodenný program pre deti aj dospelých
Vstup v o ¾ n ý
DROGÉRIA
ŠIMONOVIÈ
Modra, Námestie
opä ponúka rozšírený
sortiment tovaru:
parfuméria-drogéria
farby, laky, lazúry,
lepidlá, tmely, lišty,
špárovacie hmoty,
bazénová chémia,
tapety, obrusy,
rebríky, ochranné
pomôcky ...
,
,
,
,
,
,
ivne
t
a
kre
by
potre
,
Vas rad privita 24.3.2012 - kazdy zvedavcek
,
,,
,
moze dostat darcek.
,
,
,
Dukelska 1, 900 01 Modra /vedla banky CSOB/
OPTIKA - TITUS
Karnevalové masky,
033/647 50 88
hraèiek za super ceny!
ved¾a predajne ORANGE
Na námestí
Štúrova 71
MODRA
Využite u nás kvalitné služby za nízke ceny.
30% z¾avy
na všetok tovar
široký výber okuliarových rámov
Otváracie hodiny:
PONDELOK - PIATOK:
8.00 - 13.30 14.00 - 18.00
SOBOTA:
9.00 - 12.00
Tešíme sa na Vašu návštevu!
doplnky, široký výber
foto: web
OPEKANIE VOLA
,
Obchodik plny napadov
obra
zy
LEV Í K
HRAÈKY
OC PLUS, PK, 1. poschodie
Inzerujte
v Modranských
zvestiach.
Tel.: 0911 999 784
2 hlasy h¾adajú +1 hlas
foto: JK
22
MODRANSKÉ ZVESTI
23
nové modely slnečných a dioptrických okuliarov
vyšetrenie zraku odborníkom
k.sk
meranie očného tlaku (Pezinok) www.omopti
predaj ďalekohľadov (Modra)
aplikácia a predaj kontaktných šošoviek
kontaktné šošovky skladom hneď k odberu
výrazné zľavy pre poistencov Dôvera+ a VšZP
U
V
A
ZĽ
A
N
N
Ó
R
KUP 20% TOVA
OK
T
E
čka M.R.Štefánika 12
čka Štúrova 87
VŠ
o
o
b
b
o
o
P
A
P
K
N
ODRA t.č.: 0948-46 45 46 EZINO t.č.: 0948-77 71 20
DR3E1.5.201
MO
do
v
í
t
i
jnmi a pla
a
d
pre i akcia
neťj s iným
e
r
a
tvo inov
2)
v
to
(tá
oo omb
novnedá k
va
zľa
sa
M
(oproti potravinám HATA,
zastávka na Častú)
Otvorené: Po-Pi 9.00-12.00 13.00-18.00
Sobota 9.00- 12.00
Kresanský zbor v Modre
Kresanské centrum BEREA
vás pozýva na prednášku
Ing. Jána Ostroluckého
KRESANSKÉ CENTRUM
P
(medzi VÚB bankou
a reštauráciou Korzo)
Otvorené: Po-Pi 9.00-18.00
Sobota 9.00- 12.00
Vchádzajte tesnou bránou!
Veï priestranná brána a široká cesta
vedú do záhuby a mnoho je tých, èo òou
vchádzajú. Do života vedie tesná brána
a úzka cesta, a málo je tých, èo ju nachádzajú.
(Biblia, Matúš 7,13-14)
Pozývame Vás na stretnutie na tému
sobášna miestnos†
Modra, Súkennícka 4
00
nede¾a 25. marca o 15
Vstup vo¾ný
sobášna miestnos
Modra, Súkennícka 4
00
sobota 24. marca o 18
Vstup vo¾ný
KRES‘ANSKÉ CENTRUM
Kres†anský zbor v Modre
Kres†anské centrum BEREA
Kam v meste Modra, marec/apríl 2012
Kultúrno-spoločenské podujatia
25. 3., 18.00: ĽUDOVÍT PETROVSKÝ – spomienkové stretnutie
miesto konania: Veľká sála KDĽŠ
organizátor: Modranské kráľovské divadlo, MsKS Modra
28. 3., 15.00: OSLAVA DŇA UČITEĽOV – vzdanie úcty učiteľom
modranských škôl
miesto konania: Veľká sála KDĽŠ
organizátor: Mesto Modra
30. 3., 21.00: MAJK SPIRIT a DJ BILLY HOLLYWOOD – koncert
miesto konania: Veľká sála KDĽŠ
vstupné: v predpredaji (Ticketportal a MsKS):
7 €, na mieste: 10 €
organizátor: MsKS Modra
22. 4., 19.00: HRNČIARSKY BÁL – premiéra operety
miesto konania: Veľká sála KDĽŠ
organizátor: Modranské kráľovské divadlo, MsKS Modra
24. 4., 9.00: ŠTÚROVA MODRA – krajská súťažná prehliadka
v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov
Kubín
miesto konania: Kino Mier Modra
organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko Modra
28. 4., 20.00: COUNTRY BÁL
miesto konania: Veľká sála KDĽŠ
organizátor: MsKS Modra
19. 4., 17.00: POCTA MAJSTROVI – slávnostný večer pri príležitosti
životného jubilea národného umelca Ignáca Bizmayera
miesto konania: Veľká sála KDĽŠ
organizátor: SNM-Múzeum Ľ. Štúra v Modre, MsK
30. 4., 17.00: STAVANIE MÁJA – tradičné zvyky v miestnej časti
Kráľova
miesto konania: Kráľova
organizátor: OZ Kraľovan.
(msks)
Filmy v kine Mier Modra
Protektor, dráma, ČR, 2009, 100 min., MN 12
Príbehy obyčajného šialenstva, komédia,
ČR/Nem/SR, 2005, 107 min., MN 12
Sherlock Holmes 2: Hra tieňov, krimi, USA,
2011, 129 min., MN 12
Kocúr v čižmách, animovaný, USA, 2011,
90 min., MP
Pražská päťka, divadelný, ČR, 1988,
97 min., MN 12
Bastardi 2, dráma, ČR, 2011, 95 min., MN 15
Kontraband, akčný, USA/VB, 2012, 110 min.,
MN 15
V žiari kráľovskej lásky, psychol., ČR, 1990,
87 min., MN 12
Zahraj to znova, Sam, komédia, USA, 1972,
86 min., MN 15
Trio z Belleville, animovaný, Fra/Kan/Belg.,
2002, 81 min., MP.
(bm)
15. 4., 17.00, nedeľa, Kocúr v čižmách.
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva mesto Modra. Redaktor: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava: Roman Benčurík, jazyková korektúra: Mgr. Jana Kuchtová. Adresa
redakcie: Sokolská 8, 900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected] Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu externých materiálov. Uzávierka čísla: 14. 3. 2012. NEPREDAJNÉ! EV 449/08. www.modra.sk
Foto: tatrafilm
31. 3., 15.00: VÍTANIE JARI – cyklus zvykov a tradícií na Veľkú noc
miesto konania: Kultúrny dom Ľ Štúra
organizátor: MsKS Modra
31. 3., 15.00: AKO SA JANKO S DRAKOM PORÁTAL –
detské marionetové divadlo
miesto konania: Kultúrny dom Ľ Štúra
vstupné: 1 €
organizátor: MsKS Modra
1. 4., 19.00: HLASNÉ ČÍTANIE – Sinclair Lewis, William Faulkner –
výber z diela
miesto konania: Malá sála
organizátor: MsKS Modra
1. 4., 14.00: PREDVEĽKONOČNÉ STRETNUTIE – tradície
Veľkej noci
miesto konania: Kultúrny dom Kráľova
organizátor: OZ Kraľovan
2. 4. – 10. 6: ŽIVOT V REČI – výstava a vzdelávací program
rozvíjajúci komunikačné a rečové schopnosti
miesto konania: výstavné priestory SNM-Múzeum
Ľ. Štúra v Modre
organizátor: SNM – MĽŠ
3. 4., 9.00: EKODEŇ - Festival turistiky – prednášky, interaktívne
divadlo, sadenie stromov a film Pavla Barabáša
(viac na strane 13.)
miesto konania: KDĽŠ, Park hrania a oddychu,
Kino Mier Modra
organizátor: Mesto Modra, MsKS Modra
14. 4., 13.00: DEŇ MODRANSKÝCH PIVNÍC – ochutnávky vín
a neopakovateľná atmosféra starobylých
modranských pivníc
miesto konania: Modra
organizátor: Spolok Vincúr a Mesto Modra
1. 4., 19.00 – ned.
13. 4., 19.00 – pia.
14. 4., 19.00 – sob.
15. 4., 17.00 – ned.
20. 4., 19.00 – pia.
21. 4., 19.00 – sob.
22. 4., 19.00 – ned.
27. 4., 19.00 – pia.
28. 4., 19.00 – sob.
29. 4., 17.00 – ned.
Download

3. 2012