A
B
C
Štáty susediace
so SR
Bug
Vis
la
Poznaň
G
H
1
Varšava
Varta
Zaujímavosť
Jed
JJednou
ednou
dnou z a
atrakcií
trak
tr
kci
ciíií Kyj
K
Kyjeva
yjeva
jeva je
je
budova s tajomnou históriou –
Dom s chimérami, ktorého
fasádu zdobia sochy démonicky
vyzerajúcich zvierat a bájnych
bytostí.
Lodž
POĽSKO
dr
O
RAKÚSKO
V Rakúsku žije vyše 8 miliónov obyvateľov. Člení sa
Vroclav
na 9 spolkových krajín, úradným jazykom je nemčina a patrí medzi štáty s vyspelou trhovou ekonomikou. Hovorí sa mu aj alpská krajina, pretože
väčšinu jeho územia pokrýva masív Álp.
Rakúskom preteká splavný Dunaj,
Liberec
leží na ňom aj hlavné mesHradec
to Viedeň. Dĺžka hraniKrálové
ce so SR je 106 km.
be
la
a
3
F
POĽSKO
V Poľsku žije vyše 38 miliónov obyvateľov, väčšina z nich sa hlási ku kresťanskej viere, najmä
k rímskokatolíckej cirkvi. Hlavným mestom je
Varšava. Územie štátu je rozdelené na 16 vojvodstiev a jeho povrch tvoria zväčša nížiny
okrem južnej časti, kde sa dvíhajú Karpaty. Poľské
hospodárstvo je založené na veľkom nerastnom
bohatstve. Dĺžka našej spoločnej hranice je
444 km.
Gdansk
ČESKO
S naším jazykovo, kultúrne aj politicky najbližším susedom sme až do r. 1993 tvorili
O
dr
spoločný štát. Česko je rozvinutá priemya
selná krajina s intenzívnym poľnohospodárstvom. Žije tu vyše 10 miliónov obyvateľov,
administratívne sa člení na 14 krajov. Hlavné
mesto Praha patrí k najvyhľadávanejším turistickým destináciám v Európe. Najvyšším
vrchom je Snežka (1 602 m n. m.), najdlhšou
riekou Vltava (430,2 km). Dĺžka hranice
Slovenska s Českom je 252 km.
2
E
Vis
la
1
D
s
Vi
Sa
2
Kyjev
D
ne
pe
r
Charkov
UKRAJINA
n
Krakov
3
Ľvov
La
Praha
Salzburg
ČESKO
Žilina
Prešov
a
Banská
Bystrica
Vá
h
av
M
or
Brno
Košice
Trenčín
4
SLOVENSKO
R AKÚSKO
Miškovec
Hr
on
Nitra
Dunaj
Linz
Bratislava
Viedeň
aj
Debrecín
Dun
Enža
Budapešť
Győr
nn
I
Innsbruck
Balaton
r
Mu
Graz
Segedín
aj
MAĎARSKO
Klagenfurt
Dun
5
A
B
C
UKRAJINA
Ukrajina vznikla ako samostatný štát po rozpade
Sovietskeho zväzu, ktorého súčasťou bola až do
roku 1991. Rozprestiera sa na území s kontinentálnym podnebím, ktoré má rozlohu 604-tisíc km2.
Žije tu približne 45 miliónov obyvateľov, hlavné
mesto Kyjev je centrom modernej architektúry aj
starobylých pamätihodností. Hranica so SR je dlhá
99 km.
Odesa
UKRAJINA
Zaujímavosť
5
K slávnym
slávny
sl
nym
m maďarským
maďars
ma
rský
ým rodákom
patrí aj sochár a architekt Ernő Rubik, vynálezca známeho mechanického hlavolamu, Rubikovej kocky.
Pécs
34
Če
Česko
Č
esk
sko
ko bolo
bolo
bol
bo
lo domovom
dom
omov
ovom
ov
om Jar
JJaroslava
ar
Haška, autora najprekladanejšej
európskej knihy Osudy dobrého
vojaka Švejka.
Olomouc
er
st
ne
4
Zaujímavosť
Ostrava
D
MAĎARSKO
Administratívne je rozdePlzeň
lené na 19 žúp a hlavné
mesto Budapešť, ktoré je
zároveň ekonomickým a politickým centrom krajiny. Maďarsko susedí až so siedmimi štátmi.
Najväčšou devízou krajiny je kvalitná
úrodná pôda a priaznivé klimatické podmienky. Aktuálne tu žije približne
10 miliónov obyvateľov. Slovensko-maďarská hranica má
dĺžku 677 km.
D
E
F
G
H
35
Download

Ukážka z knihy [PDF 288 kB]