Cenová ponuka
●
─
ATF
ATF 3500
ATF 2000
ATF 3000 PLUS
v dodávke
nie je v dodávke
Objednávací
index
Manuálny cyklus
Automatický cyklus
Pumpa 220V
Pumpa 12V DC
Nádoba na vypúšťaný olej
Nádoba na nový olej
Sada fitingov pre Ázijske a Európske vozy
Teplota vypúšťaného oleja
Filter
Metóda merania
Sada SOND
SPIN 02.023.08
SPIN 02.023.03
SPIN 02.022.01
●
●
●
●
─
─
2
1
─
─
─
●
40 lt
20 lt
20 lt
20 lt
2x20 lt
20 lt
●
●
● Sada SPIN
02.022.08
●
─
─
Kazetový
Textilný
Kazetový
elektronická
vizuálna
vizuálna
●
●
●
3015,- €
na vyžiadanie
MOC BEZ DPH SO ZÁKLADNýM
PRÍSLUŠENSTVOM + VŠETKO NIžŠIE UVEDENÉ 4999,- €
DOPLNKOVé PRíSLUšENSTVO
Doplnkové príslušenstvo (MOC bez DPH)
02.022.11
Sada adaptérov pre prevodovky ASI
47,- €
02.022.12
Sada adaptérov pre filtre DSG prevodoviek
62,- €
02.022.13
Špeciálny strmeň pre prevodovky Audi Q5/Q7
35,- €
«ATF Info» balík
135,-€
02.022.17
Sada adaptérov pre Fiat
27,- €
02.022.24
Sada 2 odmeriek oleja Mercedes Classe A&C
51,- €
02.022.51
Sada aditív 10x375 ml (krabica)
170,- €
02.022.14/15/16
automatika
ATF
3500
SPIN 02.023.08
Popis ATF 3500:
ATF 3500 môže byť použité pre väčšinu automatických prevodoviek inštalovaných vo vozoch
ŠKODA a je možné pracovať v manuálnom ako aj automatickom režime v závislosti od typu prevodovky, čiastočne v súčasnosti pre DSG automatické prevodovky operácia výmeny oleja môže
byť vykonaný iba manuálne cez otvory nachádzajúce sa v spodnej časti prevodovky, kde sa olej
vypúšťa/napúšťa. Na systémoch DSG nie je výkon čistenia plánovaný.
Technické vlastnosti:
- Príkon: 220V 50 Hz
- Grafický displej (pozrite foto nižšie)
- Užívateľsky jednoduchý softvér a ovládanie (pozrite foto nižšie)
- Čistenie (s prísadami) a výmena oleja u manuálnych a
automatických prevodoviek
- Signalizácia v momentoch ukončenia výmeny, odzískavania, plnej
nádoby použitého oleja.
2 elektornické mierky.
- Meranie tlaku a teploty oleja prevodovky (pozrite nižšie obrázok
A/B)
- 2 pumpy na 220V pre dokonalú elimináciu medzi starým a novým
olejom (pozrite nižšie obrázok D)
- Možnosť použitia na zapečatených prevodovkách so zabudovaným
systémom sondy (pozrite nižšie obrázok C)
- Prietokomer pre kontrolu stavu použitého a nového oleja (pozrite
nižšie obrázok E)
- Veľká vnútorná nádoba (40Kg.) pre použitý olej a možnosť napĺňať
nový olej priamo z dodávanej 20kg nádrže (pozrite nižšie obrázok F)
- Možnosť voľby špecifickej váhy oleja pre čo najlepšie množstvo
výmeny.
- Štandardne je v dodávke skrinka so spojkami a objímkami a
hadicami vhodnými pre väčšinu EU vozov
ATF LINE
Rozšírenia pre zariadenie atf
SPIN 02.022.11
Popis:
Popis:
SPIN 02.022.12
Sada adaptérov pre Sada adaptérov pre prácu
ASI prevodovky (Fiat s filtrami DSG prevoCroma, Lancia The- dovky (VW, Audi, Seat,
sis, Renault Espace,
Skoda).
Citroen C5)
SPIN 02.022.17
A
B
SPIN 02.023.03
SPIN 02.022.24
ATF
Popis:
Popis:
A: 2 fittingy pre
teplotný výmenník Fiat Croma (na
prevodovky) (F)
B:1 fitting (H) pre Fiat
Croma 6M, MB ML,
Chrysler Voyager
Špeciálny strmeňa
pre prevodovky
Audi Q5/Q7
Sada sond
Popis:
Popis:
SPIN 02.022.13
Sada sond pre ATF 2000
Umožňuje prácu aj na zaplombovaných prevodovkách, alebo prevodovkách s komplikovaným
pripojením.
Je štandardne inštalovaný od februára 2011. Je
k dispozícii pre inštalácie na už dodaných ATF
2000.
Sada 2 sond na olej pre Mercedes trieda A e C
ATF iNFO PACK
AT F 3 5 0 0
AT F 2 0 0 0
SPIN 02.022.16
SPIN 02.022.15
A T F 3 0 0 0 PLUS
SPIN 02.022.14
AT
F
Man 3500
u
Ope ale Op
er
ratin
g M ativo
anu
al
A
C
B
Balík zahŕňa:
►A: DVD s ukážkou práce zariadenia ATF v 6 jazykoch (ita,uk,fr,de,es,ru)
►B: Heslo na prístup po dobu 12 mesiacov na web Datamotiv pre info z databázy o vybraných technických info
(obrázky, umiestnenia fittingov, atď.)
►C: Prevádzkový manuál
www.vybaveniedielni.sk
ATF
www.intercars.sk
www.autocrew.sk
www.q-service.sk
www.qualityservice.sk/
Download

Cenová ponuka ATF