Download

povinnosť dokazovania ako princíp a právna úprava správneho