PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
GEMİ İNŞAATI PROGRAMI
I. YARIYIL (GÜZ)DERS İÇERİKLERİ
(ATA 1001) Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi-I (2+0)
Osmanlı Devleti’nden yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşumu ve nedenleri, Yeni Cumhuriyet’e ilişkin
yapılan devrimler ile Türk İnkılâbına yol açan nedenler ve Kurtuluş Savaşı’nın önemli aşamalarının
incelenmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayanağı ve Anayasa’da yer alan temel ilkelerin bilimsel
yorumu dersin kapsamındadır.
(MAT 1001) Matematik I (3+2)
Zaman ve açı hesapları, derece, dakika ve saniye cinsinden hesaplama yöntemleri, Tam sayılar ve bayağı
kesirli sayılar ile işlemler, Ondalıklı sayılar ile işlemler ve yuvarlatma, Üslü ve köklü sayılar ile işlemler,
Determinantlar, Matrisler, Logaritma, logaritma cetvellerinin kullanımı
(FIZ 1001) Fizik I (3+0)
Vektörler. Bir boyutta hareket; Yol, hız ve ivme. İki boyutta hareket. Newton’un hareket yasaları ve bunların
uygulamaları. Newton’un evrensel kütle çekimi yasası; Kütle, ağırlık ve kuvvet. İş, enerji ve güç. Enerjinin
korunumu. Momentum ve sistemlerin hareketi. Katı cisimlerin statik dengesi. Dönme ve açısal momentum.
Akışkanlar, Yoğunluk, Arşimet Yasası, Isı, Sıcaklık, Katıların ve sıvıların genleşmesi, Gazlar, Isının iletimi,
Fiziksel durum değişimi, Buharlar, Soğutma, Ses ve Işık, Dalgalar, Elektromanyetik radyasyon, Işık, Ses.
(KIM 1001) Denizcilik Kimyası (2+1)
Temel Kimya konuları. Çözeltiler, çözünürlük ve çözünürlük çarpanı. Asitler ve bazlar. Su ve suya
uygulanan testler ve işlemler. Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri. Korozyon ve korozyon
denetimi. Deniz Boyaları. Yakıtlar ve yağlar. Su kirliliğinde kullanılan parametreler.
(BIT 1001) Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2+2)
Bilgisayar Programları, Temel İlkeleri, Programlama Dilleri, Denizcilikte kullanılana bilgisayar sistemleri,
Hazır programların kullanımı, Bilgisayar destekli haberleşme
(GIN 1005) Denizcilik İngilizcesi-I (2+0)
Gemilerinin sınıflandırılması, Gemi ölçüleri ve tonaj kavramları, Teknik ve ticari gemi işletmeciliği, Gemi
işletmeciliği firmasının ilişkide bulunacağı kurum ve kuruluşların tanımlanması ve fonksiyonları, Gemi
yapısal elemanlarının analizi, muhtelif makine ekipman ve teçhizatın farklı gemi tiplerine göre tanımlanması
(GMI 1003) Teknik Resim-I (1+2)
Teknik resim türleri, Çizgi işi, Perspektif, izdüşümü, Açınım, Vida dişleri ve bağlayıcılar, Kilitleme ve tutma
aygıtları, Perçinli tür bağlama, Kaynaklı bağlantılar, Ölçülendirme, Sınırlamalar ve geçmeler, Geometrik
tolerans, Kemler, Yataklar, Keçeler, Bilyeli ve rulman yataklar.
(GMI 1009) Atölye-I (1+2)
Sabit bağlantılar, Perçin yapma, Lehim yapma, Kendinden güvenli bağlantılar, Kaynak çeşitleri, Ark kaynak
ve ekipmanları, Ark kaynağının yapılması, Ark kaynağı konumları, Elektrikli ark kaynağının ilkeleri, OksiAsetilen kaynağı ve ekipmanları, Oksi-Asetilen yapılması, Kaynak işlemi sırasında sağlık ve güvenlik, Düşük
karbonlu çeliklerde kaynak, Kaynak hataları, Boru işleri
(GIN 1009) Gemi İnşaatına Giriş (3+0)
Geminin tanımı, kısımları, tekne formları, sınıflandırılması, gemi dengesi ile ilgili temel kavramlar, gemi inşa
yöntemleri, Türkiyede gemi inşaatı ve tersanecilik
-1-
II. YARIYIL (BAHAR) DERS İÇERİKLERİ
(ATA 1002) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II (2+0)
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu izleyen siyasal, hukuksal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda
gerçekleştirilen inkılâplar, çok partili hayata geçiş denemeleri, yeni ekonomi politikasının saptanması,
Atatürk dönemi dış politikası, 1938-1945 ve 1945-1950 dönemlerindeki iç ve dış gelişmeler.
(MAT 1002) Matematik-II (3+2)
Cebir, Grafikler, Orantı, sapma ve ara değer hesaplama (enterpolasyon), Limit ve türev, Diferansiyel ve
entegral, Geometri, Alan ve hacim hesapları, Trigonometri, Karmaşık sayılar, Ölçme, Ölçmede belirsizlik,
Küresel Trigonometri, Matematik cetvellerinin kullanılması, Vektörler, Elips ve hiperbol
(GIN 1018) Denizcilik İngilizcesi-II (2+0)
Gemi inşa ve onarım faaliyetlerinde kullanılan komut, bilgilendirme ve raporlama usulleri ile genel emniyet
ve iş emniyeti hususlarını kapsayan IMO tarafından belirlenmiş İngilizce Standart Denizcilik İletişim
ifadelerinin (SMPC) öğretilmesi
(GMI 1004) Malzeme Bilgisi (2+1)
Yapım ve onarım malzemeleri, İşlemler, Temel metalürji, metaller ve işlemleri, Metal olmayan malzemeler,
Yük altındaki malzemeler, Titreşim
(GMI 1010) Teknik Resim-II (CAD) (1+2)
Teknik resim uyg., Yüzey pürüzlülüğü, Kesit alma, Ara kesitler, açılımlar ve gerçek büyüklüklerin
bulunması, Dişli profil ve yapım resimleri, Montaj resimleri
(GMI 1012) Atölye-II (1+2)
Boru işleri, Gemilerde bakım ve imalatın tanıtımı, Makine dairesindeki takımlar ve avadanlıklar, Eğeler ve
eğeleme, Gönyeleme, Markalama, Ölçme ve kontrol, Kesme aletleri, Matkaplar, Vargel, planya tezgahları,
Karbon çeliklerinin ısıl işlemleri, Yapıştırıcılar ve yapıştırma, Bakım tutum, Çalışma Güvenliği
Uygulamaları.
(GMI 1002) Statik (2+0)
Vektörel cebir ve vektör sistemleri, Kuvvet sistemleri, kütle merkezi, Maddesel noktanın statiği, Denge,
Moment, Sürtünme ve sürtünme kanunları.
(GIN 1006) Gemi Geometrisi (2+1)
Gemi genel Planının çizilmesi, Ofset tablosu verilen bir geminin endazesinin çizilmesi ve endaze resminden
yola çıkarak gemin temel boy ve katsayılarını hesaplanması
(GIN 1022) Gemi Yapısal Elemanları (3+0)
Gemilerin yapısal elemanları; Posta sistemleri (enine ve boyuna posta sistemleri), gemi elemanlarının
boyutlandırılması (dip kaplama, levha omurga, merkez tulani, yan tulaniler, döşekler, sintine dönüm
braketleri) borda boyutlandırılması, borda stringerleri, güverte elemanlarının boyutlandırılması (güverte
kemereleri, boyuna kemereler, punteller, braketler) perdeler.
GIN 1004 Gemi Makineleri Elemanları (2+0)
Gemide bulunan ana makineler ve yardımcı makineler hakkında temel bilgiler; makinelerin sınıflandırılması,
dizel motorları ve çalışma prensipleri, dizel yardımcı sistemleri; gemi yardımcı makineleri
-2-
III. (GÜZ) YARIYIL DERS İÇERİKLERİ
(GIN 2013) Denizcilik İngilizcesi III (2+0)
Tersanelerdeki gemi inşa veya onarım faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında uygulanan işletme usullerine
yönelik İngilizce terminolojinin öğrenilmesi
(TUR 2001) Türk Dili Ve Edebiyatı-I (2+0)
Dersin amacı öğrencilere Türk dilinin gramer, linguistik yapısı ve temel karakterini öğretmektir. Türk
yazarlarının bazı öykü, edebi eser ve şiirleri kullanılarak, Türkçe’ nin bir edebiyat dili olarak kullanımı
gösterilecektir. Ayrıca, Türk dili, kültürü ve dilin kültürü ifade etme ve yaymadaki önemi çeşitli örnekler
verilerek açıklanacaktır.
(DEU1008) Deniz Hukuku (2+0)
Temel Hukuk, Deniz Hukuku, Deniz iş yasası, Kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları Geminin tanımı ve
denize, yola ve yüke elverişliliği, Deniz Ticaret Hukuku hakkında temel bilgiler, Gemide bulundurulması
gereken belgeler ve kayıtlar, Deniz kazaları ve çatma, Avaryalar, Kurtarma yardım
(GIN 2001) Gemi İnşaaatı (2+1)
Çelik gemi inşa yöntemleri (yığma blok) gemi inşasında başlangıçtan bitişe kadar olan kısımların uygulama
yöntemleri, farklı bölümlerde kullanılan kaynak yöntemleri ve ısıl işlemler, gemi inşa projesi okuma ve
kullanılan resimler (çelik, donatım, yerleştirme vs.) makine dairesi konstrüksiyon esasları, makine
yerleştirilmesi ve şaft hattının belirlenmesi, dümen sistemleri ve kıç form planları, pervane tipleri.
(GIN 2003) Gemi Tipleri Ve Yapısal Özellikleri (3+0)
Gemilerin görev özelliklerine göre yapılarının incelenmesi, Tankerler, LPG, LNG, Cevher gemileri,
Konteyner, Ro-Ro Buzkıran, Romorker, Balıkçı gemilerinin özelliklerinin incelenmesi, Çelik dışı
alüminyum, Ferroement Fiberglass ve ağaçtan inşa edilen teknelerin özelliklerinin incelenmesi
(GIN 2005) Gemi Meslek Resmi (1+2)
Gemi projeleri, Genel Yerleşim Planı, Makine yerleşim planı, Blok Planı, imalat çizimleri
(GIN 2007) Gemi Elektriği ve Elektroniği (2+0)
Atomun yapısı, iletkenlik, yalıtkanlık, direnç ve ohm kanunu alternatif ve akım alternatörler, asekron
motorlar, transformatörler, kablolar, gerilim düşümü hesapları, tablolar şalterler, sigortalar ölçü aletleri,
motorlara yol verme devreleri şebeke sistemleri.
(GIN 2011) Bilgisayar Destekli Tasarım (2+1)
Ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutlarıyla BDÇ yazılımını çalıştırma seçeneklerini seçme, Çizim
komutlarını kullanarak teknik resim çizme ve çizimlere yazı ekleme, Çıktı alınarak tanımlanmış yazıcı
seçimini yapma, çıktı almada kullanılacak kâğıt boyutunun seçimini yapma, çıktı alınacak alanı belirlemek,
yazdırma ölçeğini seçebilme.
(GIN 2015) İş Güvenliği (2+0)
Genel olarak kaza İş kazalarının istatistiksel analizli. Meslek hastalıkları. İş kazalarının sebepleri ve kaza
zinciri, İş kazaları ve meslek hastalıklarının önemi ve etki alanı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından
ergonomik yaklaşım. İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından ergonomik yaklaşım.Gemi İnşa sektöründe iş
kazaları ve meslek hastalıkları risklerinde insan faktörünün önemi ve etkileri.
(GIN 2017) Endüstriye Dayalı Eğitim (Staj) (0+0)
Tersane veya yan sanayii üretim tesislerinde, 30 iş günü süreli staj
(GIN 2028) Gemi Ana Ve Yardımcı Sistemleri (2+1)
Gemi ana ve yardımcı makinelerinin tanımı; bağlantı şekilleri; önemli arızaları ve bakımları; gemi ana ve
yardımcı dizel motorlarının bağlanması; güç aktarma sistemi bağlantısı; kompresör, pompa, hidrofor ve
inert gaz sistemlerinin montajı buharlı, elektrikli, hidrolikli güverte makineleri dümen donanımları; demir
ırgatları, vinçler ve asansör montajı.
-3-
IV. YARIYIL (BAHAR) DERS İÇERİKLERİ
(GIN 2026) Denizcilik İngilizcesi -IV (2+0)
İngilizce olarak Proje sunumu CV hazırlama ve kendini ifade becerilerinin kazandırılması
(TUR 2002) Türk Dili Ve Edebiyatı-II (2+0)
Yazılı ve sözlü anlatım; Yaratıcı yazma(Öykü-Roman), Öğretici yazma (Makale, Araştırma, Özgeçmiş,
Dilekçe Rapor yazma) Sözlü anlatım, hazırlıklı konuşma(Seminer, Konferans, Münazara) türlerini açıklamak,
noktalama ve yazım kurallarının kullanımını kavrayabilme, anlatım bozukluklarını tanıyarak dilimize özen
gösterilmesinin gerekliliği açıklanmaktadır.
(GMI 2016) Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri (2+0)
Denizde Can Güvenliği ve Deniz Çevresinin Korunmasıyla İlgili IMO Sözleşmelerine İlişkin Temel Bilgiler,
Yükleme Hatları Uluslararası Sözleşmesi (LL), LL 88 Protokolü, SOLAS, Tehlikeli yüklerin taşınması
(IMDG Kod) ve ISM Kod, STCW 78 (2010 değişiklikleri ile), STCW-F 1995, ITU Telsiz Kuralları, STP
Sözleşmesi, SPACE STP, PAL 1974 ve TONİLATO 1969, MARPOL 73/78, LDC-1972, TONAJ 69,
COLREG 1972, SAR 1979, OK 1972, SFV 1993 Protokolü, INMARSAT C 1976, INMARSAT OA 1974,
LC 1996 Protokolü, INTERVENTION 1969/1973 Protokolü, CLC 1969/1976/1992 Protokolleri, FUND
1976/1992/2000/2003 Protokolleri, NUCLEAR 1971, PAL 1976/1990/2002 protokolleri, LLMC 1976/1996
Protokolleri, SUA 1998/2005 Protokolleri, SALVAGE 1989, OPRC 1990,
(GIN 2012) Bilgisayar Destekli Çizim (2+1)
Üç boyutlu çizim program komutları ve BDÇ yazılımının çalıştırma, Taslak çizim yapmak ve taslak çizim
komutlarının çalıştırma, Üç boyutlu katı modelleme yapmak, Üç boyutlu model montajı Üç boyutlu modelin
teknik resmini oluşturmak,
(GIN 2014) Gemi Sevki (2+1)
Gemi sevkinin esasları, Değişik sevk şekilleri , Pervane Geometrisi , Pervanelerin Hidrodinamik özellikleri
boyut analizi , Pervane ve geminin karşılıklı etkileri , (emme katsayıları sevk veriminin bileşenleri ) , Pervane
teorilerine giriş , Pervanelerin hesaplanması Pervane mukavemeti , Kavitasyon , Nozullu pervaneler
(GIN 2016) Gemi Stabilitesi (3+0)
Yüzebilirlik, Tatlı su payı, Durağan denge, Başlangıç dengesi, Yükleme çizgileri markası ve kana rakamları.
Gemi Dengesi; Taşırım, Meyil açısı, Durağan denge eğrileri, Ağırlık merkezinin yer değiştirmesi, Meyil ve
düzeltilmesi, Tam dolu olmayan tankların etkisi, Eğim, Tam yüzebilirliğin kaybı.
(GIN 2018) Proje (0+2)
Bir geminin inşatındaki bütün aşamalar, güverte-makine donanımları, gemi ana ve yardımcı makineleri,
gemi sistemleri ( yakıt, balans, sintine, yangın vs.) konularınde gerçek verilere dayalı olarak hazırlanan yazım
kurallarına uygun olarak yazılı metin haline getirilen ve sunulan, önlisans düzeyinde, kişisel bir araştırmainceleme çalışması
(GIN 2020) Üretim Kalite Güvence Ve Kontrol (2+0)
Kalite kontrol tanımları, amaçları, dizayn ve uygunluk kaliteleri, güvenilirlik, toplam ve istatistik kalite
kontrol yöntemleri, tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemleri, kalite kontrol organizasyonu
(GIN 2022) İleri Kaynak Teknolojisi (1+2)
Kaynağın tanımı, sınıflandırılması, gaz eritme kaynağı, oksijenle kesme, yüzey işlemleri, elektrik ark
kaynağı, kaynak hataları, sebepleri ve giderilmesi, kaynaklı parçalarda oluşan bozulma ve gerilmeler, bunlara
karşı alınacak önlemler, kaynak planı ve kaynaklı parçaların düzeltilmesi, toz altı kaynağı, koruyucu gazlı
kaynak tanımları, çeşitleri ve uygulama avantajları
(GIN 2024) Tersane Organizasyonu (2+0)
Tersane yerleştirme planları, Tersanelerde kapasite planlaması, iş planlaması ve metotları, tersanelerde
personel planlaması, modern planlama teknikleri, modern imalat metotları ve iş analizi. Tersaneler hakkında
-4-
genel bilgiler, Tersanelerde bölümler, Tersane seçiminde göz önüne alınacak hususlar, tersane yerleştirme
planları, tersanelere siparişin alınması için yapılacak işler, Gemi inşaatında inşaat kademeleri, Tersanelerde
optik metot, optik kontrollü ve Nümerik kontrollü kesme makineleri, Tersanelerde imalat akışı, Tersane
işletmesinde kapasite planlaması, iş, personel planlaması, Ağ planlama tekniği
(GİN 2030) Deniz ve Çevre Kirliliği (2+0)
Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri , Deniz kirliliğinin önemi;; Tersanelerdeki Üretim ortamından
ve Gemilerden kaynaklanan kirleticilerin deniz ortamına etkileri ve alınacak önlemler, Deniz deşarjı sistemi
; MARPOL (73/78) sözleşmesi ,Kalite ve tasarım kriterleri, TS EN ISO ISO 14001 Kalite güvence sistemi
-5-
Download

Gemi İnşaatı Programı - Piri Reis Üniversitesi