www.osiad.org.tr
Sanayileşmek en büyük milli davamızdır.
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Sunuş
Sözümüz çoğalmalı…
Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.
Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikâyet ölümden olsun.
Şair Cahit Sıtkı Tarancı, “Memleket İsterim” adlı şiirinde
böyle der. Kardeş kavgasının yaşanmadığı, herkesin evinin
barkının olduğu bir ülkenin hayalini kurar. Yıllardır sanayinin
içinde binbir güçlükle üretim ve ihracat yapmaya, yurtdışı
pazarlara daha çok açılmaya çalışan sanayici ve işadamları
olarak biz de aynı hayalin peşindeyiz.
Kalkınmış, gelir dağılımında adaleti sağlamış bir ülkenin inşasında bize düşen sorumluluklar çerçevesinde
fabrikalarımızın kapısı açık, tezgahlarımızı çalışır durumda tutmanın çabası içindeyiz. Yıllardır, katma
değeri yüksek ürünlerin üretilmesinden, ekonominin dengelerinin kalıcı bir istikrara kavuşmasından
bahsediyoruz.
Gelin görün ki, yıllar değişiyor ancak üretim dünyasının derdi de; ülke ekonomisinin kalıcı sorunları da
değişmiyor. Örneğin, ihracatımız içerisinde düşük ve orta düşük katma değerli ürünlerimizin payının
yüzde 62.1 olması, yüksek teknolojili ürünlerin ise yüzde 2.7 oranında kalması bizim üç aşağı beş yukarı
değişmeyen gerçeğimiz oldu.
Ar-Ge alanında bir türlü istediğimiz atılımı gerçekleştirememiş olmamız, hala Ar-Ge yatırım oranlarının
OECD ortalamasının ancak üçte biri düzeyinde kalması bizim değişmeyen eksiğimiz haline geldi.
Haliyle, yükselen cari açık, istihdam alanlarının artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak oranları
yakalayamaması, her 4 gençten birinin işsiz kalması, yoksulluk, teknolojiyi üretmek yerine ithalat yolunu
tercih etmek v.s gibi sorunlar da değişmiyor.
4
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Sunuş
Aslında bahsettiğim konuların her biri bir sonuç… Nedeni, her yıl milyonlarca öğrenciye yaşamı zehir
eden, onlara aydınlık değil, karartılmış bir gelecek sunan eğitim sistemi… Bunu biz değil, uluslar arası
ölçme değerlendirme kuruluşlarının verileri söylüyor.
Üç yılda bir yapılan ve uluslararası eğitim ölçme-değerlendirme sistemi olarak adlandırılabilecek PISA
(The Programme for International Student Assessment) 2012 sonuçlarına göre, Türkiye’deki öğrencilerin
matematik, okuma-anlama becerisi ve fen bilgisi alanlarında OECD ülkelerinin çok çok gerisinde… PISA
2012’de toplam 65 ülke arasında genel ortalamada 45. sırada. Türkiye, Matematik’te 44, Okuma - Anlama
Becerilerinde 42., Fen Bilgisi’nde ise 43. sırada.
Bu verilerle, elbette ki, yüksek teknolojili ürünleri üretmek güç görünüyor. Eğitim sisteminde yapılan son
düzenlemelerin de mesleki eğitim alanındaki ihtiyaçları gidermekten uzak kaldığını, sanayicinin hala
kalifiye eleman bulmakta zorlandığını gözlemliyoruz, sıkıntısını yaşıyoruz.
Kaba haliyle değindiğimiz sorunlara çözüm bulmak zorundayız. Aksi takdirde, Türkiye’nin avantajı
olabilecek genç nüfus, en büyük baş belasına dönüşecek. Üretimde patinaj yapmaktan kurtulamayacak
ve orta gelir tuzağı olarak adlandırılan sürecin içinden çıkamayacağız; bu da toplumun sosyal, ekonomik,
kültürel, siyasi istikrarı önünde ciddi bir tehdit…
Bu tehdidin bertaraf edilmesine dönük yeterli bir tartışma ortamının uzağındayız. Yaklaşık bir yıldır
Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi gerilim ekonomideki kalıcı sorunların ciddiyetle algılanamadığını
gösteriyor. Önce belediye, ardından cumhurbaşkanlığı gelecek yıl da genel seçimlerin yapılacak olması
siyasi ortamın hararetini yükseltirken OSİAD gibi sivil toplum örgütlerine gerçekleri objektif şekilde
kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşma görevi düşüyor.
OSİAD, bugüne kadar sivil toplum örgütü olmanın omuzlarına yüklediği sorumluluğunun farkında
olarak hareket etti. Ama sorunlar hala dağ gibi önümüzde duruyor; bitmedi; bizim de sözümüz bitmedi;
bitmeyecek…
Genel kurulumuzun söyleyecek sözümüzü çoğaltması dileğiyle…
Adnan KESKİN
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı
5
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Yönetim Kurulu
Adnan KESKİN
Başkan
Ahmet KURT
Emrullah BALIKÇIOĞLU
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
6
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Yönetim - Denetim Kurulu
Av. Serhad ŞAHİN
Yazman
İsmet BEYAZKILIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ERBASAN
Sayman
Süleyman EKİNCİ
Yönetim Kurulu Üyesi
Mert TAŞ
Denetim Kurulu Üyesi
Atila ÇINAR
Yeliz ÖZKARAOĞLU
Tamer TUĞLU
Esat Hisarcıklılar
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül ÇAKMAK GENÇ
Denetim Kurulu Üyesi
7
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal ÖZDEM
Denetim Kurulu Üyesi
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
OSİAD Çalışma Grupları
AR-GE ve Strateji Çalışma Grubu
Ahmet Kurt
Ayşegül Çakmak
Gülşen İnal
Serhad Şahin
Ahmet Okan Gezinir
Gürhan Cihaner
Atila Çınar
Ayşe Beltan
M. Adnan Saraçoğlu
Yeliz Özkaraoğlu
Bekir Sağlamyürek
Mehmet Gül
Serap Arzuman
Hukuk Çalışma Grubu
Ahmet Kurt
Hasan Gürel
Sahir Keskin
Serhad Şahin
Mehmet Duman
Selma Ergen
Tamer Tuğlu
Özge Ergen Güvenç
Serap Arzuman
Sosyal İşler Çalışma Grubu
Emrullah Balıkçıoğlu
Kemal Özdem
İsmet Beyazkılıç
Serap Arzuman
Tamer Tuğlu
Tanıtım Çalışma Grubu
Ahmet Cemil Abiş
Kelime Ata
Bülent Vural
M. Nihat Angı
Güven Bozsu
Serap Arzuman
İsmail Şadi Aycan
Tüzük Yenileme Geçici Çalışma Grubu
Adnan Keskin
Ahmet Erbasan
Ahmet Kurt
Hasan Gürel
Emrullah Balıkçıoğlu
Serap Arzuman
Serhad Şahin
8
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
2013
23 Mart: 22. Genel Kurulumuzu yaptık
Ostim Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (OSİAD) 22’nci Olağan Genel Kurulu,
OSİAD Konferans Salonunda yapıldı.
Genel Kurula CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Çırak Eğitim Vakfı Başkanı
İbrahim Karakoç, Ostim OSB Başkanı Orhan Aydın, Yenimahalle Belediye Başkanı
Fethi Yaşar, OSBDER ve Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, S.S. Orta
Büyüklükte Yapı Kooperatifi Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, OSİAD A.Ş Yönetim
Kurulu Başkanı Akman Karakülah, S.S. OSİAD Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Ahmet Şevki Oğan katıldı.
Kongrenin açılışını yapan OSİAD Başkanı Adnan Keskin, yerli ürünlerin tercih edilmesi konusunda hükümetin bir çok genelge yayınladığını hatırlatarak, savunma
sanayi ve otomotiv sektörü başta olmak üzere bazı sektörlerde yerlileştirme oranlarının yükseltilmeye çalışıldığını kaydetti.
Kamu İhale Yasası ve Kamu Alım İhale Sözleşmesi’nde 2003 yılında yapılan deği-
9
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
şiklikle kamu ihalelerinde ve alımlarında yüzde 51 yerli alım şartı getirildiğini anımsatan Keskin, “Ancak gelin görün ki uygulamada ne bu genelgeler, ne de diğer yasal düzenlemeler dikkate alınıyor. Kamu kurumları, muadili olmasına rağmen ithal
ürünleri tercih ediyor. Örneğin, Türkiye, bir taş zengini olmasına rağmen Çin’den
taş ithal ediyor” değerlendirmesinde bulundu. Keskin Ankara metrosu ihalesini kazanan Çinli firmanın, Ostim’deki raylı sistem kümelenmesini dikkate almadığını ve
yüzde 51 şartına uymadığını savundu.
Toprak: Sanayiciye sahip çıkmamız lazım
Genel kurulda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, Türk sanayicisinin ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını ifade etti. Toprak, “Sizin yaptığınız her ihracat Türkiye’de bir atölyenin çalışması demek. Sizin yaptığınız her
bir liralık ihracat Türkiye’de bir vatandaşın iş bulması demek, o bir vatandaşın iş
bulması da ailenin tenceresinin kaynaması ve o ailenin mutluluğu demek. Ülkede
mutluluk ailede başlar eğer aile mutluysa ülke mutludur” ifadelerini kullandı.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye’nin sanayide ciddi
mesafeler aldığını belirtirken, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, demok-
10
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
ratik kitle örgütlerinin bağımsız ve özgür olması halinde demokrasinin kökleşebileceğini söyledi. Memur şehri Ankara’nın artık sanayinin şehrine dönüştüğünü ifade
eden Yaşar, üretenlerin kaybettiği bir dönemin yaşandığını, köylerin boşaldığını,
tarım ve hayvancılığın öldüğünü söyledi.
Ostim Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Orhan Aydın, OSİAD’ın Ostim’le bütünleşmiş bir dernek olduğunu ve bölgeye katkılarının büyük olduğu hatırlatarak başladığı konuşmasını “Ostim, Ankara’nın sanayileşmesinde önemli bir merkezdir. Ostim,
Ankara’nın diğer yerlerine gitmiş firmaları da Ostimli kabul ediyor, Ostim’de büyüttüğümüz firmaların gururunu yaşıyoruz” diyerek sürdürdü.
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Türkiye’de artık
ak ve karanın tartışıldığını belirterek “Bugün, siyah denilen şeyin beyaz, beyaz
denilen şeyin de siyah olduğunu tartışır hale geldik. Son gelişmelerden kaygılıyız”
dedi. OSİAD’ın Onursal Başkanlarından Mehmet Akyürek de Ostim ve İvedik’te 15
bin işletmenin bulunduğunu belirtti ve siyasette iş dünyasının temsilcilerine de yer
verilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Yeni yönetim
22. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığını OSİAD Onursal Başkanlarından Sait
Ulusoy yaptı. Dİvan Başkan Yardımcılığını ise Hasan Gürel ve Bülent Vural yaptılar. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçimlere geçildi.
Genel kurulda, Adnan Keskin’in başkanlığında Ahmet Kurt, Emrullah Balıkçıoğlu,
Serhad Şahin, Ahmet Erbasan, Atila Çınar, Yeliz Özkaraoğlu, İsmet Beyazkılıç,
Süleyman Ekinci, Tamer Tuğlu ve Esat Hisarcıklılar’ın yeraldığı liste oybirliği ile
seçildi. Denetim kuruluna ise Mert Taş, Ayşegül Çakmak Genç ve Kemal Özdem
seçildi. Genel kurulda daha önce görev alan tüm başkanların da onursal başkan
olmasına karar verildi.
Teşekkür plaketi
Genel Kurulun ardından Önceki dönem yönetim kurulunda bulunan ancak bu dönem görevlerini yeni Yönetim Kurulu üyelerine devreden üyelere hizmetlerinden
dolayı teşekkür plaketi sunuldu.
11
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
26 Mart: Yenimahalle Belediyesi ve OSİAD işbirliği ile düzenlenen İşçi Sağlığı ve
İş Güvenliği konulu eğitim programı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başkan Yardımcımız Ahmet Kurt, toplantıda iş güvenliğinin önemine dikkat
çeken bir konuşma yaptı.
27 Mart: Akyurt SİAD’ın genel kurulu yapıldı. Genel kurulda derneğimizi Başkanımız Adnan Keskin temsil etti.
28 Mart: Yönetim Kurulu Başkanımız Adnan Keskin ve Yönetim Kurulu Üyeleri İran
Büyükelçisi Ali Rıza Bikdeli’yi elçilikte ziyaret ettiler.
30 Mart: Derneğimizin kurucu ortak olduğu Anadolu OSB’nin genel kurulu yapıldı.
Genel kurula Adnan Keskin’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
3 Nisan: Hukuk komitesi toplanarak gündemindeki konuları görüştü.
11 Nisan: İran büyükelçisi OSİAD’da.
OSİAD, İran’ın yeni Büyükelçisi Ali
Rıza Bikdeli, İran İslam Cumhuriyeti
Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Faraz
Chamani ve İran İslam Cumhuriyeti
Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Hasan Mollajafari’yi kahvaltıda ağırladı.
Bikdeli’nin ziyaretinde Türkiye ve İran
arasındaki ticari ilişkilerde firmaların yaşadıkları sorunlar gündeme getirildi.
OSİAD Başkanı Adnan Keskin ve yönetim kurulu üyeleri ile İran’a iş yapan işadamları tarafından karşılanan İran’ın Türkiye Büyükelçisi Alirıza Bikdeli, kahvaltı-
12
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
ya “Türk milletinin sofrası bereketli olsun” diyerek başladı. OSİAD Başkanı Adnan
Keskin, Bikdeli’ye Ostim ve OSİAD hakkında bilgi verdi. OSİAD’ın 1991 yılında
kurulduğunu, iki kooperatifi, çok ortaklı bir şirketi bulunduğunu ifade eden Keskin,
dernek öncülüğünde kurulan Anadolu OSB’de 15 bin kişinin istihdam edileceğini
anlattı. Ostim’den 160 ülkeye ihracat yapıldığını, 11 bin işyerinde 150 bine yakın
çalışan bulunduğunu ifade eden Keskin, ziyaretin İran’la yaşanan ticari sıkıntıların
giderilmesinde önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Keskin, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen İranlı firmalar için OSİAD’ın kurduğu Anadolu OSB’de altyapısı bitmiş
arsalar bulunduğunu da anımsattı.
Büyükelçi Bikdeli: İşbirliği artmalı
İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin artmasından yana olduklarını ifade eden
Büyükelçi Alirıza Bikdeli ise İran’la çalışan şirketleri parlak bir gelecek beklediğini,
sanayiyi temel edinmiş şirketlerin kapasite ve garantilerini belirleyerek çalışmak
istediklerini bildirdi. İran pazarında Hindistan, Çin ve Rusya’nın ciddi bir ağırlığının
bulunduğunu belirten Bikdeli, “Biz, Türkiye’yi İran’ın birinci ticari ortağı haline getirmek isteriz. Coğrafi konumumuzdan dolayı Türkiye, bizim için daha önceliklidir.
İran ekonomisinde Türkiye’nin ağırlığını yükseltmek gerekiyor. İran pazarı, büyük
bir pazardır” dedi.
11 Nisan: OSİAD Tanıtım komitesi toplandı.
13 Nisan: Çankaya Üniversitesi öğrencileri OSİAD’da.
Ostim’de üniversite-sanayi işbirliğine yönelik adımlar artıyor. Son olarak Çankaya
Üniversitesi’nin öğrencileri önce OSİAD’ı ziyaret etti, ardından işyerlerini gezdi.
Öğrencilerin OSİAD’ı ziyareti sırasında bir konuşma yapan OSİAD Başkan Yardımcısı Ahmet Kurt, derneğin Türkiye’nin en önemli SİAD’larından biri olduğunu,
13
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
sadece Ostim’le ilgili değil genel politikalar konusunda da üstlendiği görevleri bulunduğunu söyledi. İş dünyasının örgütlenmesine yönelik olarak 98 ortaklı bir şirketi ile kooperatifleri ve Anadolu OSB’de kurucu ortaklığı bulunduğunu anımsatan
Kurt,
“Ostim,
dünyaya
model olabilecek bir örnektir.
Burası
kuluçka
merkezidir. Firmalar burada büyüyor ve fabrikalaşıyor. Bugün Sincan
OSB’de bulunan pek çok
firma OSTİM’den gitmiştir. 7 farklı alanda da kümelenme çalışması var”
dedi.
OSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Çınar da Ostim’in artık mühendissiz yapamayacak noktaya geldiğine işaret etti. Bölgedeki kümelenme çalışmalarının devam
ettiğini, teknokent kurulduğunu belirten Çınar, “Ostim, geleceği olan bir alan. Ostim’de parça üretmeyi öğrendik. 15-20 yıl öncesine göre daha iyi bir konumdayız.
Parça tasarlama ve üretmeyi başardık ama asıl önemli olan parçaları birleştirmektir. Parçadan sisteme geçmeli, sistem tasarlamayı ve üretmeyi başarmamız gerekiyor” diye konuştu.
15 Nisan: OSİAD Genel Kurulu’nda
seçilen yeni yönetim kurulu ve denetim
kurulu üyeleri ASO Başkanı Sn.Nurettin
Özdebir’i ziyaret etti.
14
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
16 Nisan: Hukuk komitesi toplanarak gündemindeki konuları görüştü.
16 Nisan: İÇASİFED Genel kurulu yapıldı.
17 Nisan: OSİAD Genel Kurulu’nda seçilen yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu
üyeleri ATO Başkanı Salih Bezci’yi ziyaret etti.
17 Nisan: Sosyal İşler Komitesi toplandı.
18 Nisan: Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmek Kongre Merkezinde Ankara Ekin
Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Söz Meclisten İçeri” adlı tiyatro oyunu izlendi.
19 Nisan: OSİAD Yönetim ve Denetim Kurulu Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Süleyman Büyükberber’i ziyaret etti. Ziyarete OSİAD Başkanı Adnan Keskin,
Başkan Yardımcıları Ahmet Kurt, Emrullah Balıkçıoğlu, Sayman Ahmet Erbasan,
Yönetim Kurulu üyelerinden Süleyman Ekinci, Tamer Tuğlu, İsmet Beyazkılıç ve
Denetim Kurulu Üyesi Mert Taş katıldı.
22 Nisan: Kılıçdaroğlu’na banka şikayeti
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği’nin mart ayında seçilen yeni yönetim kurulu
üyeleri Adnan Keskin’in başkanlığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu
ziyaret etti. OSİAD Başkanı Adnan Keskin, Başkan Yardımcıları Ahmet Kurt ve Emrullah Balıkçıoğlu ile yönetim kurulu üyesi Atilla Çınar, Serhad Şahin, Atila Çınar,
İsmet Beyazkılıç, Mert Taş, Bülent Vural, Mehmet Fatih Özeren, Levent Saruhan,
Sahir Keskin, Soner Özgen, Gürhan Cihaner, Güven Bozsu ve Gülşen İnal’dan
oluşan işadamı heyetinin ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak da bulundu.
Ziyarette, iş dünyasının yaşadıkları önemli sorunlar ile barış süreci gündeme geldi.
OSİAD Başkanı Adnan Keskin, kıdem tazminatıyla ilgili CHP’nin bir rapor hazır-
15
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
laması gerektiğini belirtirken bankaların yüksek karlarından ve uyguladıkları faiz
oranlarından şikayet etti. Kıdem tazminatlarının devlet tarafından güvence altına
alınması konusunun önemine işaret eden Keskin, çalışma ortamında da bir barışa ihtiyaç duyulduğunu söyledi. İşçi ve işveren ilişkilerinde de barışın sağlanması
durumunda ekonomideki verimliliğin de artacağına işaret eden Keskin, CHP’nin
kıdem tazminatı konusunda rapor hazırlayarak hükümetle, TBMM ve kamuoyu ile
paylaşmasını istedi.
Keskin’in yakındığı konulardan biri
de bankaların yüksek karlılığı idi. Önceleri Merkez Bankası’nın faiz indirmediğinden şikayet edildiğini, ancak
Merkez Bankası’nın faizleri düşürmesine rağmen işletmelerin finans sorunlarının devam ettiğini anımsatan
Keskin, “Kağıt üstündeki faiz oranları
ile reel sektöre uygulanan faiz oranları birbiriyle uyuşmuyor. Bankalar, yüzde 1012 ile kredi kullandırıyorlar. Büyük işletmeler, yani krediye çok da ihtiyacı olmayanlar daha uygun koşullarda kredi kullanırken KOBİ’lere ağırlaştırılmış koşullar öne
sürüyorlar. Bankaların uyguladıkları faiz oranları, kesinlikle maliyetlerin üzerinde”
dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da üretimin ikinci plana atıldığını, verimliliği, üretimi, ihracatı artıracak politikaların daha da etkinleştirilmesi gerektiğine
dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, iş dünyası ile ilişkileri daha da geliştireceklerini söyledi.
24 Nisan: OSİAD Yönetim Kurulu Adnan Keskin başkanlığında, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’i ziyaret ederek OSİAD’ın yaptığı çalışmalar konusunda
bilgi verdiler.
16
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
24 Nisan: Sosyal işler komitesi toplandı.
25 Nisan: Hukuk komitesi toplandı.
25 Nisan: Atatürk Kültür Merkezinde yapılan “Karabük Günleri” açılışına katılım
oldu.
26 Nisan: TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e ziyaret
OSİAD’ın 22. olağan genel kurulunda seçilen yeni
yönetim kurulu, Adnan Keskin’in başkanlığında
TBMM Başkanı Cemil Çiçek’i ziyaret etti. OSİAD Başkanı Adnan Keskin ve Başkan Yardımcısı Ahmet Kurt, Ahmet Erbasan, Süleyman Ekinci, Tamer Tuğlu, Mert Taş, Soner Özgen, Kemal
Özdem, Güven Bozsu, M. Zafer Oğuz ve Gürhan
Cihaner’den oluşan yönetim kurulunun ziyaretinde barış süreci, yeni anayasa çalışmaları konusu gündeme geldi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, siyasi partilerin yeni
anayasanın çıkarılması konusundaki sorumluluğuna dikkat çekerken barış sürecine de toplumun geniş bir kesiminin destek vermesi gerektiğini anlattı. Çiçek, sivil
toplum örgütlerini önemsediğini, Türkiye’nin temel problemleri karşısında sivil toplum örgütlerinin de sesini duyurması gerektiğini söyledi.
26 Nisan: ANKARA – OSİAD- Kaşgar İş Forumu derneğimizin salonunda gerçekleştirildi. TÜÇİDER – Türk Çin İpekyolu İşadamları Derneği’nin
temsilcileri OSİAD’ı ziyaret ederek karşılıklı işbirliği konusunu görüştü. OSİAD Başkanı Adnan
Keskin’in açılış konuşmasını yaptığı İş Forumu’na
17
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
Ostim OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, Ostim OSB Koordinatörleri ve bölgeden çok
sayıda işadamı katıldı. Ticaret heyetinde Kaşgar Komünist Partisi Genel Sekreteri
Li Suihua, Kaşgar Vilayeti Vali Vekili Wang Yunzhi, Kaşgar Gümrük Genel Müdürü
Li Shirui, Kaşgar Dışişleri Genel Müdürü Xu Jiming, Sanayi ve Ticaret Bankası
Genel Müdürü Fu Guangyi, Guangzhou Kaşgar Ticaret Müdürü Liu Yicong, Guangzhou İnşaat Holding Y.Y. Başkanı Liang Huqing, Guangzhou Yeni Şehir Genel
Müdürü Wu Zhizheng, Guangzhou Yeni Şehir Yatırımcı Müdürü Yang Ou, Guangzhou İnşaat Malzemeleri ve Otel Ekipmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Lan Fang, Enerji Şirketi Genel Müdürü Langzhi, Dış işleri Koordinatörü Tursun
Abdulreşit bulundu.
2 Mayıs: Hukuk Komitesi toplandı.
8 Mayıs: Halk Bankası tarafından Halk Akademi KOBİ buluşmaları adıyla Metem
Tesislerinde yapılan toplantıya Başkanımız Adnan Keskin ve Yönetim Kurulu üyelerimiz katıldılar.
9 Mayıs: OSİAD Yönetim Kurulu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’i
Rektörlük Binasında ziyaret etti.
13 Mayıs: Yönetim Kurulumuz, ANGİAD tarafından Rixos Otel’de düzenlenen ve
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katıldığı “Gündem 06” toplantısına katıldı.
14 Mayıs: Ostim Mesleki Eğitim Merkezi ile yapılan proje kapsamında AB Eğitim
Uzmanları CEDEFOB çalışma ziyaretinde bulundular. Konukları Başkan Yardımcımız Sn. Ahmet Kurt ve Yönetim Kurulu Üyemiz Süleyman Ekinci Karşıladı.
16 Mayıs: Yönetim Kurulumuz MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeliyi ziyaret
etti.
18
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
17 Mayıs: Çankaya Belediyesi yeni bina açılışına OSİAD Başkanı Adnan Keskin
ve Yönetim Kurulumuz katıldılar.
17 Mayıs: 22. yılımızı kutladık
Bilkent Otel’de yapılan OSİAD’ın kuruluş yıldönümü gecesi, sanayici ve işadamlarını bir araya getirdi. Gecede yapılan konuşmalar, üretimin önemine dikkat çeken
vurgularla doluydu. Bilkent Otel’de düzenlenen OSİAD 22. Kuruluş Yılı Yemeği’ne
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Anadolu OSB ve OSBDER Başkanı
Hüseyin Kutsi Tuncay, Ostim OSB Başkanı Orhan Aydın, İÇASİFED Başkanı Nihat
Güçlü, önceki dönem başkanlarımızdan Mehmet Akyürek ve Suat Hisarcıklılar da
katıldı.
Gecenin açılış konuşmasını yapan OSİAD Başkanı Adnan Keskin, Reyhanlı saldırısını kınayarak başladığı konuşmasına 19 Mayıs’ın önemini anlatarak devam etti.
19
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
Keskin, Mustafa Kemal’in gençlere işgalden kurtarılmış bir ülke bıraktığını ancak
günümüzde her 4 gençten birinin işsiz olduğunu söyledi. Bankaların kredi faizlerinde uyguladığı oranlarla KOBİ’leri zor durumda bıraktığını belirten Keskin, Anadolu
OSB’yi kurduklarını, şehitlik anıtı yaptıklarını belirterek, “Kurtuluş savaşında Ankara’dan cepheye gidip de şehit düşen askerlerimizin anısına Anadolu OSB içinde
Şehitler Anıtı yaptırdık. Askerlerimizin bizlerin daha bağımsız bir ülkede özgürce
yaşaması için canını kanını vermesi karşısında bizler de vefa göstermek istedik.
Ostim merkezde zor şartlar altında nasıl ki Atatürk Anıtı’nı yaptırdıysak Anadolu
OSB içinde de Şehitler Anıtı’nı açtık. Biz, üreten Türkiye hayaline sahibiz. Bilgiyi,
teknolojiyi, düşünceyi üreten bir Türkiye istiyoruz ve çabamız bu yöndedir. “
Gecenin sponsorlarından Kam Beton’un sahibi Mahir Baykam, 30 yıl önce kurdukları Kam Beton’un lider bir kuruluş olduğunu anlattı. Patent, faydalı modelleri
bulunduğunu belirten Baykam, son 10 yıldır daha fazla tanındıklarını, bunun da
kalite yolculuğu ile ilgili olduğunu vurguladı.
İÇASİFED Başkanı Nihat Güçlü, OSİAD’ın 22 yılı başarıyla geride bıraktığını belirterek “Artık birbirimize daha fazla destek olmalıyız, daha fazla paylaşmacı davranmalıyız. Güçlerimizi birleştirmeliyiz” derken, OSTİM OSB Başkanı Aydın, 22 yıl
öncesine göre Ostim’in büyük bir ilerleme gösterdiğini, Ankara’nın pek çok sanayi
bölgesine Ostim’den firmaların gittiğini, Ostim’in markalaştığını ve bundan gurur
duyduklarını ifade etti.
Tuncay: OSİAD ile gurur duyuyoruz
Anadolu OSB ve OSBDER Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay da üyesi olduğu OSİAD ile gurur duyduğunu söyledi. OSİAD yönetiminin 1997 yılında organize sanayi
20
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
bölgesi kurma konusunda karar aldığını belirten Tuncay, Anadolu Organize Sanayi
Bölgesi için toplanan 20 liralarla işe başlandığını ve bugün 300 milyon dolarlık bir
büyüklüğe ulaştığını anlattı. Altyapı için
de 80 milyon lira harcandığını ifade eden
Tuncay, “Bu miktar, Ankara’da Eskişehir
yolunda önce yapılan ardından da sökülüp atılan çelik kafes için harcanan paraya eşit. Bu parayla Ankara’da büyük bir
sanayi yerleşkesi kuruldu” dedi.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi
Yaşar da Türkiye’nin üretmek zorunda
olduğuna dikkat çektiği konuşmasında ithalatın sakıncalarına değindi. Daha çok
üreterek, istihdam yaratarak mutlu olunabileceğini anlatan Yeşer, üretim yapılmadan kalkınmanın gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.
20 Mayıs: Hukuk komitesi toplandı.
21 Mayıs: Sincan Belediyesi’ne yol ziyareti
İstanbul yolunu Eskişehir yoluna sanayi havzası üzerinden bağlayacak çevre yoluyla ilgili sorun aşıldı. Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ikinci çevre yolunun da planlama aşamasında olduğunu söyledi.
OSİAD Başkanı Adnan Keskin, Başkan Yardımcısı Ahmet Kurt ve Denetleme Kurulu Üyesi Kemal Özdem, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı ziyaret ederek
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’nin yol sorununu görüştüler. OSİAD Başkanı Adnan Keskin, Ankara 2023 nazım imar planına göre Anadolu OSB’de altyapı inşaatına başlandığını, Anadolu OSB’nin batısında yeralan 35 metre genişliğindeki yolla
ilgili kamulaştırmayı da yaptıklarını ancak 2011 yılına gelindiğinde yeni bir imar
21
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
planı yapıldığını anımsattı. Yolun genişliğinin
35 metreden 50 metreye çıkarıldığını ancak
bu yolun Anadolu OSB’deki fabrika sınırları
üzerine geldiğini söyledi ve “Bu yolun en kısa
sürede yapılması gerekiyor. Bu yol OSB için
hayati bir mesele. Mevcut yolda bir tır döndürmek için sürücüler kan ter içinde kalıyor. Bu,
Türkiye için utanç meselesi” dedi.
Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile görüşmeleri sonrasında yolun Karayolları ağı kapsamına alındığını ve bunun büyük
bir başarı olduğunu söyledi. Tuna, “Sayın Bakanımız bu yolun yapımını önemsiyor
ve gerekli desteği sunuyor. Zir vadisi de viyadükle geçilecek. İkinci çevre yolu da
planlama aşamasında, hatta ödeneği bile hazır. Bu yol yapıldığında Sincan için
çok güzel sonuçları olacak” diye konuştu
24 Mayıs: Basın yayın komitesi toplandı.
25 Mayıs: Üretim sevinci
Derneğimizin kurucu ortak
olduğu Anadolu OSB’de 5.
Bölge buluşması ve 45 fabrikanın temel atma töreni
gerçekleştirildi. OSİAD yönetim kurulu ile üyelerinin
hazır bulunduğu temel atma
törenine; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,
22
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ayaş Belediye Başkanı Ali Başkaraağaç,
Ankara Milletvekilleri Aylin Nazlıaka ve Sinan Aygün, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç ve ASO Başkanı Nurettin Özdebir de katıldı.
Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun butona basması ile 45 katılımcıyı temsilen Erdoğan Bayraktar’ın sahibi olduğu EAG Demir
Sanayi A.Ş.’nin temeline ilk harç konuldu.
27 Mayıs: Hukuk, Çalışma ve Basın Yayın Grubu toplanarak gündemindeki konular görüşüldü.
29 Mayıs: Gazi Meslek Yüksek Okulu Plastik Kauçuk Teknolojileri Sempozyumu
ve Ürün Sergisi’ne Başkan Yardımcımız Ahmet Kurt katıldı.
29 Mayıs: Komatek fuar açılışı yapıldı. Açılışa Başkanımız Adnan Keskin ve yönetim kurulu üyelerimiz katıldı.
30 Mayıs: KOMATEK fuarına katılan üyelere ziyaret
KOMATEK-2013 Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı
Atatürk Kültür Merkezi alanında açıldı. Yapı
malzemeleri, teknolojileri ve iş makineleri sektörlerindeki uluslararası katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirmeyi hedefleyen KOMATEK
Fuarı, kendi alanında en önemli fuarlardan biri kabul ediliyor. Ostim Sanayici ve
İşadamları Derneği, firmaların kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan bu fuara
katılımı önemsedi. 16 üyesi fuarın katılımcısı olurken Ostim Sanayici ve İşadamları
Derneği Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Keskin ve beraberindeki yönetim
23
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
kurulu üyeleri, fuar katılımcısı üye firmaları tek tek gezerek başarılar diledi ve kendilerine belge verdiler.
5 Haziran: OSİAD’dan İran’la işbirliği arayışları
OSİAD, üyelerinin iş yapma olanaklarını artırmak amacıyla İran’la işbirliği zeminleri
yaratmaya çalışıyor. İran’ın Ankara Büyükelçisi Ali Rıza Bikdeli’nin OSİAD ziyare-
tiyle başlayan ekonomik işbirliği arayışları devam etti. Bikdeli’nin daveti üzerine
OSİAD yönetimi ve İran’da iş yapan firma temsilcileri tekrar bir araya geldi.
İran’ın Ankara’daki büyükelçilik binasında gerçekleştirilen görüşmede Ticari Ateşe
Faraz Chamani, OSİAD Başkanı Adnan Keskin, yönetim kurulu üyeleri ve İran’a iş
yapan firmaların temsilcileri bulundu. Ticari Ataşe Faraz Chamani, Türkiye açısından İran’ın iyi bir pazar olduğunu, Türk sanayicilerinin de bu pazarda yer edinmelerini istediklerini söylerken Büyükelçi Ali Rıza Bikdeli, İran ve Türkiye arasındaki
işbirliğinin artmasından yana olduklarını bildirdi. İran’a uygulanan yaptırımlar ne-
24
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
deniyle iki Müslüman komşu ülkenin işbirliğine engel konulduğunu belirten Bikdeli,
“Türkiye, komşu ülkeleri ile ilişkilerini güçlendirmek zorundadır. Türkiye’nin büyümesi sevindiricidir. Ticaret adamı güvenliği olan yerde yatırım yapmak ister. İran,
Türk yatırımcılar için güvenli bir ülkedir. İran’a gelin, yatırım yapın” dedi.
OSİAD Başkanı Adnan Keskin iki ülke arasındaki sorunların aşılmasından sonra
ticaret yapmaktan mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.
6 Haziran: OSİAD Başkanı Adnan Keskin işadamları ile TÜÇİDER’i ziyaret etti.
12 Haziran: Hukuk ve Basın Yayın komitesi toplandı.
13 Haziran: İran Büyükelçiliği Ticari Ateşesi Faraz Chamani OSİAD Başkanı Adnan Keskin’i Dernek Binasında ziyaret etti.
28 Haziran: BAGİAD Yönetim Kurulu OSİAD’ı ziyaret etti.
29 Haziran: ORSİAD’ın Genel Kurul toplantısında derneğimizi, Başkanımız Adnan
Keskin temsil etti.
11 Temmuz: ORSİAD’ın iftar yemeğine katılım sağlandı.
12 Temmuz: ASO’nun iftar yemeğine Başkan Yardımcılarımız Ahmet Kurt, Emrullah Balıkçıoğlu ve Yönetim Kurulu üyemiz İsmet Beyazkılıç katıldı.
15 Temmuz: OSİAD’ın geleneksel iftar sofrasında buluşma
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği’nin kurum ve kuruluşlarının katkısıyla düzenlediği geleneksel iftar yemeği, sanayicileri, işadamlarını, siyasetçileri, Ostim’deki
çalışanları bir araya getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, OSİAD’ın iftar yemeğinde yaptığı
konuşmada, siyasetin zenginleşme aracı olmadığını belirterek, siyasetçilerin halka
adanması gerektiğini söyledi.
Çırak Eğitim Vakfı’nda yapılan iftar yemeğinde salon hıncahınç doldu. CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak,An-
25
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
kara Milletvekili Sinan Aygün,
Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Genel Sekreteri
Üzeyir Tunç,DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, Ankara Ticaret
Odası Başkanı Salih Bezci,CHP
İl Başkanı Zeki Alçın, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ali Buçan,
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ayaş Belediye Başkanı Ali Başkaraağaç, Keçiören Kaymakamı Nusret Dirim, KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan,Ostim OSB Başkanı Orhan Aydın,
Dökümcüler İhtisas OSB Başkanı Emin Uğur Yavuz, ATİSAN
Başkanı Yaşar Özelge, ORSİAD Başkan Yrd. Nedret Yener,Yenimahalle Müftüsü Eyüp Demir, Genç Girişim ve Yönetişim
Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu,
Halkbankası 3. Bölge Müdürü
İsmet Gergerli, İşbankası 3. Bölge Koordinatörü Fuat Cildam, Ziraat Bankası Bölge
Koordinatörü Emin Çubukçu,Ostim ve İvedik bölgesi Banka Müdürleri, konuklarımız ve çok sayıda üyemizin katıldığı iftar yemeğinde konuşan OSİAD Başkanı Adnan Keskin, iftar yemeğine gelen herkesin sofrayı şenlendirdiğini, farklı görüşlere
sahip insanların aynı mekanda orucunu açtığını söyledi. Kardeşçe yaşamak gerektiğini, ancak Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada ızdırap çekildiğini ifade
26
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
eden Keskin, “Bizi yönetenleri sağduyuya ve bölgemizdeki hassasiyetleri daha iyi
algılamaya davet ediyorum” dedi. Keskin iftar yemeğinin düzenlenmesinde katkıları olan Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, OSİAD A.Ş Yönetim Kurulu
Başkanı Akman Karakülah, S.S. OSİAD Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Ahmet Şevki Oğan, S.S. Ortabüyüklükte Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru ve İÇASİFED Başkanı Nihat Güçlü’ye teşekkür etti.
İftar yemeğinde Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, BBP Genel Başkanı
Mustafa Destici ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir konuşma yaptı.
16 Temmuz-31 Temmuz: Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, Halk Bankası, Yenimahalle Belediyesi, ASO 1, POLSİAD, Ostim OSB, MHP Ankara İl Başkanlığı, Fas
Krallığı Büyükelçiliği, Ankara Fenerbahçeli İşadamları ve Yöneticiler Derneği’nin
düzenlediği iftar yemeği organizasyonlarında derneğimiz temsil edildi.
26 Temmuz: Çin Büyükelçiliği’nin verdiği resepsiyona Başkanımız Adnan Keskin
katıldı.
29 Temmuz: OSİAD Başkanı Adnan Keskin, Başkan Yardımcılarımız Ahmet Kurt
ve Emrullah Balıkçıoğlu Ankara Valisi Alaaddin Yüksel’i ziyaret etti.
3 Ağustos: İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ali Rıza Bikdeli’nin vermiş
olduğu iftar yemeğine Başkanımız Adnan Keskin katıldı.
13 Ağustos: İran Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Faraz Chamani ve Zancan Ticaret
Odası Başkanı OSİAD’ı ziyaret ederek Başkanımız Adnan Keskin ile görüştü.
23 Ağustos: OSİAD Başkanı Adnan Keskin Kanal B Bekleme Odası Programına
canlı yayın konuğu olarak katıldı.
4 Eylül: Türkiye Barolar Birliği’ne ziyaret
OSİAD Başkanı Adnan Keskin ile Başkan Yardımcısı Emrullah Balıkçıoğlu ve Ah-
27
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
met Kurt, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Erbasan, Serhad Şahin, Atila Çınar, Süleyman Ekinci, Denetim Kurulu üyesi Ayşegül Çakmak Genç’ten oluşan OSİAD
heyeti Türkiye Barolar Birliği başkanlığına seçilen Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti.
OSİAD heyeti, Feyzioğlu’nu kutladı ve başarılar diledi. OSİAD Başkanı Adnan Keskin, demokrasiye, temel insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkan bir dernek olduklarını belirtti ve para politikalarını değil üretimi savunduklarını söyledi.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu da Türkiye’nin otoriterleştiğini, böyle bir ortamda
kimin canının yanacağının belli olmayacağını, bugün keyfilikten yararlanan birinin
yarın otoriterliğin kurbanı olabileceğini söyledi. Liberal ekonominin ayrımcılık yapmayan ekonomi olduğunu, kalkınma stratejilerinin hazırlanması gerektiğini, hukukun üstünlüğü kavramının kalkınmada da geçerli olduğunu ifade eden Feyzioğlu,
“Ben mahkemeye gittiğimde siyasi iktidara yakınlığına veya uzaklığına göre haklı
iken haksız çıkmamalıyım. Ayrıca oyunun kurallarının bilinmesi gerekir. Yatırımcının da hukuki güvenliğinin olması lazım” dedi. Yabancı yatırımcının bitmiş tesisleri
28
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
almak üzere geldiğini, bu nedenle katma değer yaratamadığını belirten Feyzioğlu,
tam istihdam için maliyet kalemlerinin azaltılması gerektiğini, işadamlarının da söğüşlenecek değil teşvik edilmesi gereken kesim olduğunu anlattı.
11 Eylül: Ar-ge komitesi toplantısı yapıldı.
13 Eylül: Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, derneğimizin giriş katında
Ostim Hizmet Birimi açtı. Açılış töreninde sanayiciler ile mühendisler buluştu.
16 Eylül: Sosyal işler komite toplantısı yapıldı.
3 Ekim: Ar-Ge ve Hukuk Komitesi toplantısı yapıldı.
5 Ekim: Ankara Kulübü Derneğinin düzenlediği etkinliğe Başkanımız Adnan Keskin katıldı.
9 Ekim: Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisince yapılan toplantıya Başkanımız Adnan Keskin ve Başkan Yardımcımız Ahmet Kurt Katıldı.
22 Ekim: Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve OSİAD işbirliğinde; “Kesici
Takımlar Teknolojisi ve Kesici Takım Kullanım Teknikleri”ne seminer Serkan Malcı’nın anlatımıyla OSİAD Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Açılış konuşmaları
OSİAD Başkanı Adnan Keskin ve MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin Eksin tarafından yapılan seminerde sunum TUNGALOY Türkiye Temsilciliği
Teknik Müdürü Serkan Malcı tarafından yapıldı.
26 Ekim : Ormanımız da OSİAD’la birlikte büyüyor
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Temelli kasabası yakınlarında oluşturduğu ormanlık alana yeni ağaçlar dikildi, ağaçlandırmaya katkı sunan kişi ve kuruluşlara teşekkür plaketi verildi. OSİAD’ın kurucu ortak olduğu Anadolu Organize
Sanayi Bölgesi çevresinde oluşturulan alanın yeşillendirmesi devam ediyor. Son
olarak işadamı Ahmet Cemil Abiş 2 bin ağaç dikerken, Yenimahalle Belediyesi de
ormanın yolunu yaptı. Yaz sıcaklarının devam ettiği hafta sonunda işadamlarını
piknikte bir araya getiren Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği, ağaçlandırma ala-
29
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
nının oluşumuna ilk katkıyı koyanlardan OSİAD Onursal Başkanlarından Mehmet Akyürek, işadamı Ahmet Cemil Abiş ve yolu yapan
Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Müslüm
Ertekin’e teşekkür plaketi verdi. OSİAD Başkanı Adnan Keskin, yıllar önce kurdukları hayallerin birer birer gerçeğe dönüştüğünü belirtirken daha önce diktikleri ağacın gölgesinde
oturur hale geldiklerini, kurdukları Anadolu
OSB’de de fabrikaların yapılmasına başlandığını, OSİAD’ın çevre duyarlılığı yüksek bir
işadamı örgütü olduğunu söyledi. Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Müslüm Ertekin,
ODTÜ’ye gönderme yaparak “Ağacı kesende
var, diken de var” derken, OSİAD’ın Onursal
Başkanlarından Mehmet Akyürek, “Sanayici
üretirken doğayı kirletiyor. Bizim derdimiz bunu en aza indirmek. Sanayici her zaman kirletmez. Ağaç dikmek herkesten daha fazla bizlerin görevi” diye konuştu.
29 Ekim: Cumhuriyet’in ilan edilişinin yıldönümünde minnettarlığımızı belirtmek
üzere Ata’nın huzurundaydık. Derneğimizin öncülüğünde Ostim Atatürk Anıtı önünde yapılan törende anıta çelenk konuldu; Başkanımız Adnan Keskin, “Cumhuriyet’imizin kıymetini bilmeliyiz” dedi. Törenin bitiminden sonra OSİAD, üyeleriyle
birlikte kahvaltı yaptı.
29 Ekim: Türk’ün Işığa Çağrısı: Cumhuriyet konseri
Yenimahalle Belediyesi ve Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) işbirli-
30
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
ğiyle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Türk’ün Işığa Çağrısı: Cumhuriyet Konseri” Başkent Sanat Topluluğu’nca gerçekleştirildi.
Konsere, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar,OSİAD
Başkanı Adnan Keskin,Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Müslüm Ertekin,
Başkan Yardımcısı Başar Bal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ali Buçan, CHP Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Perçin, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet
Yıldırım, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Başkent Sanat Topluluğu Başkanı Kenan Yıldız, Başkan
Yaşar’a ve OSİAD Başkanı Adnan Keskin’e katkılarından dolayı teşekkür etti.
Yıldız’dan sonra söz alan OSİAD Başkanı Keskin, “Cumhuriyet kurulduğunda ülkemiz yüzünü batıya döndü. Bizler de temel hak ve özgürlükleri ön planda tuta-
rak cumhuriyeti yaşatacağız” dedi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da,
“Çağdaş cumhuriyeti yaşatmak için daha nice 90 yıllara. Cumhuriyetimiz kanla,
büyük zorluklar ile kazanılmış bir cumhuriyettir. Atatürk ve silah arkadaşlarına olan
minnet borcumuzu önce bizler, sonra torunlarımız ödeyecek. Cumhuriyete sahip
çıkmak hepimizin asli görevidir” dedi. Konuşmaların ardından sahne alan Şef M.
Erkan Efe yönetimindeki koro birbirinden güzel şarkı ve türküleri seslendirdi. Elinde
gazete ile “Yazıyor yazıyor” diye bağırarak salonda bir anda koşmaya başlayan ço-
31
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
cuk davetlileri şaşırtarak nostalji dolu anlar yaşattı. Ardından Yörük Ali Efe türküsü
eşliğinde Yörük Ali zeybeği sergilendi. Cumhuriyetin 90’ıncı yılı anısına Yaşar ve
Keskin’e Başkent Sanat Topluluğu tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.
30 Ekim: TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan Cumhuriyet ve Demokrasi konulu söyleşi
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, OSİAD tarafından düzenlenen “Cumhuriyet ve Demokrasi” konulu söyleşinin konuğu oldu. İşadamlarının
ilgiyle dinlediği söyleşide Feyzioğlu, G-20 ülkeleri arasında 17. sırada bulunan Türkiye’nin kalkınma endeksinde 205 ülke içinde 183. sırada bulunduğuna dikkat çekti
ve bunun gelir dağılımındaki adaletsizliğin göstergesi olduğunu söyledi.
OSİAD’ın spekülatif ekonomik hareketlerin revaçta olduğu bir dönemde kurulduğunu ve “üretim, üretim, üretim” dediğini ifade eden Feyzioğlu, sanayicilere hitaben
“Türkiye’nin gerçek yapı ustaları sizlersiniz. KOBİ’ler istihdamın yüzde 60’ını karşılıyor ama gayri safi milli hasıladan yüzde 35 pay alıyor. Bir yanlışlık var ve kimse
bunu düzeltmiyor. Türkiye, yurttaşlarının menfaatlerini yabancıların menfaatlerinden üstün tutan milli devlet özelliğini kasıtlı olarak yıpratıyor” dedi. Londra, Paris
32
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
gibi dünyanın en zengin şehirlerinin esnaf şehirleri olduğunu, bu şehirleri birinci
sınıf yapan şeyin yayaya saygı olduğunu belirten Feyzioğlu, konuşmasını şöyle
sürdürdü:
“Yaya adımını attığı anda otomobil durur. Otobüse binmek fakirlikten değildir, keyiftendir. Sokaklarda, meydanlarda yaşayan insanlar 250 yıllık bir şemsiyeciden
şemsiye alır. Esnaf müşterisiyle bütünleşir. Esnaf, kendi ülkesinde üretileni satar.
Bizde ise otomobille yaşamaya mahkumiyet vardır. Bir şehir otobanlarla yarılıyorsa
karşıdan karşıya geçmek mümkün değilse, bir engelli o şehirde yaşayamıyorsa o
şehrin insanları 200 yıllık bakkala değil AVM’lere gidiyor. AVM’lerde de ithal mal
satılıyor”
1 Kasım: OSİAD Başkanı Adnan Keskin Kanal B Bekleme Odası Programına canlı
yayın konuğu olarak katılarak güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.
6 Kasım: KOSGEB yetkilileri ile OSİAD’ın birlikte yapacağı çalışmalar konusunda
istişare toplantısı yapıldı.
6 Kasım: Dünyayı döndüren rulman
OSİAD ve Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin işbirliği ile düzenlenen seminer
programının ikincisi gerçekleştirildi. Teknik seminerler serisinin ikincisi olan ‘Endüstride Rulman Kullanımı’ 6 Kasım 2013’te OSİAD Talay
Konferans Salonu’nda düzenlendi.
Seminerin açılış konuşmasını yapan OSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Çınar,
ekipman, takım tezgahları, CNC tezgahlarının milyarlarca döviz ödenerek yurtdı-
33
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
şından getirildiğini hatırlattı, nitelikli CNC tezgahlarına rağmen nitelikli malzeme
üretiminin olmadığını söyledi. Takım imalatında da benzer sorunlar yaşandığını,
ayrıca nitelikli eleman sıkıntısı çekildiğini ifade eden Çınar, sanayi kesiminde yaşanan sorunlara cevap bulmak amacıyla bu tür seminerlerin organize edildiğini
anlattı. Çınar, rulmanların da yurtdışından ithal edildiğini dolayısıyla seçiminin,
temizliğinin önemli olduğunu, seminerin rulmanda daha doğru seçim yapılmasını
sağlama işlevini yerine getireceğine inandığını anlattı.
Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin Eksin,
rulmanların gündelik hayattaki yerine işaret ederken seminerin sunumu INA FAG
Rulmanları Türkiye Distribütörü ENDAŞ AŞ Mühendisleri Alper Bodur, Mustafa Şamil Örücü ve Gökhan Emek tarafından yapıldı.
6 Kasım: MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, MHP Ankara
Milletvekili Özcan Yeniçeri, MHP Yenimahalle İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz, Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Devran Kutlugün ve beraberindeki heyet OSİAD’ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette OSİAD Başkanı Adnan Keskin,
Başkan Yardımcısı Ahmet Kurt ve Emrullah Balıkçıoğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri
Atilla Çınar, Esat Hisarcıklılar, Mert Taş, Ayşegül Çakmak Genç, Süleyman Ekinci,
Ahmet Erbasan, Serhad Şahin, İsmet Beyazkılıç bulundu.
8 Kasım: ASO’nun 50. kuruluş yıldönümüne Başkanımız Adnan Keskin ve eşi katıldı.
8 Kasım: Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve OSİAD işbirliğinde hidrolik
sektör toplantısı yapıldı.
10 Kasım: Ata’mızın huzurundayız
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği, Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 75. yıldönümünde Ostim Meydanı’nda andı.
34
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
İşadamları ve aileleri, OSİAD tarafından yaptırılan Atatürk Anıtı önünde saat
09:05’te bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı’nı okudu.
Anıta çelenk koyan OSİAD Başkanı Adnan Keskin yaptığı kısa konuşmada, yüz
binlerin Atatürk’ün ölüm yıldönümünde Anıtkabir’e aktığını söyledi.
11 Kasım: T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından KOSGEB Ostim Konferans Salonunda “İş Sürekliliği” konulu etkinliğe Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet Kurt katıldı.
13 Kasım: 2013 Yılı Ostim istişare toplantısındaki önerilerimiz ve yapılan çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda OSİAD Başkanı Adnan
Keskin, OSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, Ostim OSB Başkanı Orhan Aydın, Ostim
Yönetim Kurulu üyeleri ve Bölge Müdürü Adem Arıcı ile bir araya gelindi. Ostim’de
çalışan ve işverenlerce ihtiyaç duyulan Kreş ve gündüz bakım evi açılması konusu
gündeme geldi. Ayrıca, istişare toplantısı önerilerimizden olan OSTİM içinde ulaşımın kolaylıkla sağlanabilmesi için, OSTİM Metro İstasyonu’ndan kalkıp, belli yerlerde durak yaparak dolaşan ücretsiz ring otobüslerine olan ihtiyaç yinelenmiştir.
15 Kasım: Kıdem tazminatıyla ilgili yapılması düşünülen değişiklikler konusunda
OSİAD’ın kurumsal görüşünün belirlenmesi amacıyla Hukuk Komitesi’nin uzun bir
süredir yürüttüğü çalışmaya, üyelerimizin katıldığı toplantıda tartışılarak son şekli
verildi.
15 Kasım: Makine Mühendisleri Odası ve OSİAD işbirliği ile düzenlenen toplantıda
iş makinesi sektörü bir araya geldi.
16 Kasım: Makine Mühendisleri Odası ve OSİAD işbirliği ile Geometrik Boyutlandırma Ve Toleranslandırma konulu Eğitim verildi.
16 Kasım: Güncel Group’un 15. kuruluş yıldönümü davetine yönetim kurulu üyelerimiz katıldı.
35
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
19 Kasım: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar ve
beraberindeki Rektör Yardımcısı Volkan Atalay, Rektör Danışmanı İrem
Dikmen Toker, TEKNOKENT A.Ş Genel Müdürü Mustafa İ. Kızıltaş’ın Anadolu OSB’ye yaptığı ziyarette Başkanımız
Adnan Keskin bulundu.
26 Kasım: Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı’nın her yıl olduğu gibi 2013-2014 öğretim
yılında da Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim gören 2000 çırak öğrenciye kaban,
ceket, kazak, pantolon, gömlek, iç çamaşırı ile ayakkabının giydirildiği ve kırtasiye
malzemesinin verildiği 26’ncı Giysi Dağıtım Töreni Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı’nın Eğitim Merkez Binasında gerçekleşti. Törene Başkanımız Adnan Keskin ve
Başkan Yardımcımız Ahmet Kurt katıldı. Törende, katkılarından dolayı Keskin’e
plaket verildi.
26 Kasım: Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği, kamuoyunda tartışılan kıdem
tazminatı fonuyla ilgili olarak teknik bir çalışma yaparak hazırladığı raporu siyasi
partilere ve hükümet kanadına iletme kararı verdi. Bu çerçevede ilk ziyaret CHP
Grup Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’ye yapıldı.
26 Kasım: KOSGEB Ostim Merkez Müdürlüğü tarafından KOBİ Haftası kapsamında düzenlenen “Ostim’de Ölçüm Test ve Analiz Laboratuar Hizmetleri” konulu
panel, KOSGEB Ostim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapıldı.
Panelde, Ostim’de hizmet veren ölçüm, test ve analiz laboratuarlarının tanıtımı ve
verdiği hizmetlerin kapsamı hakkında katılımcılara bilgi verildi. Panelde, OSİAD’ı
36
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
Yönetim Kurulu Üyemiz Atilla Çınar temsil etti.
KOSGEB Ostim Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Tezyetiş, ölçüm, test ve analiz konusunu
bilmeyen işletmelerin bulunduğunu belirterek,
KOBİ haftası kapsamında konuyla ilgili farkındalığı artırmak için panel düzenlediklerini
söyledi. KOSGEB’in genel destek programı
içerisinde test, analiz, belge destekleri kaleminin de bulunduğuna dikkat çeken
Tezyetiş, “KOSGEB, Ostim’in göbeğinde yer alıyor. Bizim, TSE’nin laboratuarları var, Ölçüm, test ve analiz hizmetleriyle ilgili olarak yurtdışına milyarlarca döviz
akıyor. Bu dövizin bizde kalması için ne yapabiliriz konusunda tartışıyoruz, çalışıyoruz” dedi. KOSGEB Ostim Müdürlüğü uzmanlarından Bilgehan Çelenk kamu
kurumu laboratuarlarının kar amacı gütmeyen, kamu güvencesi ve kamunun geniş
imkanlarına sahip olduğunu belirtti. KOSGEB’in ihtiyaç olması halinde laboratuar
danışmanlık hizmeti de verdiğini, laboratuarların TÜRKAK tarafından akredite edildiğini ifade eden Çelenk, 2012 yılında 64 firmadan geri dönüş aldıklarını, firmaların
yüzde 82’sinin spektral analiz, yüzde 23’ünün darbe testi, yüzde 65’inin mekanik
test, yüzde 28’inin sertlik ölçümü, yüzde 44’ünün kalite belirleme yaptırdığını söyledi. TSE Yapı Malzemeleri Laboratuar Müdürü Musa Çakır da, Türkiye’deki laboratuarlar hakkında bilgi verdi ve TSE’nin Temelli’de 300 dönümlük bir alan üzerinde
her türlü laboratuar hizmetlerini vereceği yeni bir merkez yaptırdığı müjdesini verdi.
Makine Mühendisleri Odası Ankara Şube Teknik Görevlisi Tuna Gönüllü ile Barış
Ayyıldız, Oda’nın verdiği hizmetler konusunda sunum yaparken TÜRKAK temsilcisi Osman Muzaffer Afyon kurumun hizmetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Panelin
bitiminden sonra katılımcılar KOSGEB laboratuarlarını gezdi.
37
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
28 Kasım: Lise öğrencileri, meslek seçimi ve deneyim paylaşımı için OSİAD’ı
ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Atilla Çınar ile Saymanımız Ahmet Erbasan, öğrencilerin sordukları sorulara cevap verdiler ve önerilerini aktardılar.
29 Kasım: OSTİM OSB tarafından yapılan Almanya Ekonomi Günü konulu toplantıya Yönetim Kurulu üyelerimiz katıldı.
30 Kasım: Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) Yönetim Kurulu üyeleri Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay’ın konuğu oldu. Bölgede yapılan kahvaltılı toplantıda Tuncay tarafından yönetim kurulu üyelerine çalışmalar hakkında bilgi verildi. Toplantıdan sonra bölgeye
teknik gezi yapıldı.
30 Kasım: Makine Mühendisleri Odası ve OSİAD işbirliği ile düzenlenen toplantıda
“Dış Ticarete Giriş” konusu ele alındı.
5 Aralık: TÜRKONFED’in 17.Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’ne Başkanımız Adnan
Keskin, Başkan Yardımcısı Ahmet Kurt, Yönetim Kurulu üyeleri İsmet Beyazkılıç,
Esat Hisarcıklılar, OSİAD Onursal Başkanlarından ve İÇASİFED Başkanı Nihat
Güçlü katıldı.
7 Aralık: Makine Mühendisleri Odası ve OSİAD işbirliği ile düzenlenen toplantıda
“İmalatta kaynak prosesi” konusu ele alındı.
13 Aralık: MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mevlüt Karakaya, derneğimizi ziyaret etti. Küçük esnafın korunmadığını,
“pahalıya üret ucuza sat, yapamıyorsan bırak” mantığının hakim olduğunu belirten
Karakaya, “Ankara çok zengin, 7 katrilyon bütçesi var ama bir o kadar da hafriyat,
otopark, altyapı gibi alanlardan rant var. 17 üniversitesi olan, 5’i geliyor, tekno kenti, organize sanayisi, altyapısı ile büyük bir potansiyel taşıyan Ankara finansının
İstanbul’a taşınmasına gerek yok. Tarım faaliyetlerinin görmezden gelinmesi de
gerekmiyor. Siz üretime verdiğiniz desteği, 3-5 firmaya destek olarak görüyorsanız
38
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
burada yanılıyorsunuz” dedi. Karakaya, uzman bir ekiple önemli projeler
hazırladıklarını, engelleri kaldırmak
için hazır olduklarını dile getirerek,
“Ankaranın tek bir engeli var, o da
Melih Gökçek. Ankara’da 400 bin
ailenin yardım aldığı söyleniyor. Ankara’da bir elin parmağı kadar zengin var, nereden zengin o da ranttan zengin.
Acımasız bir rekabet var” iddiasında bulundu.
13 Aralık: Makine Mühendisleri Odası’nın 59. kuruluş yıldönümüne yönetim kurulu
üyelerimiz katıldı.
17 Aralık: Makine Mühendisleri Odası ve OSİAD işbirliği ile düzenlenen toplantıda
mühendislerin çalışma yaşamındaki hakları ele alındı.
18 Aralık: OSİAD ve Amerikan Kültür Derneği Dil Okulları İşbirliğinde
OSİAD üyelerine yönelik İş İngilizcesi kurs protokolü imzalandı.
2014 YILI
4 Ocak: OSTİM OSB İstişare toplantısı yapıldı. Toplantıda Ostim’e ilişkin önerilerimizi sunduk. 12 Ocak 2013 tarihinde yapılan OSTİM OSB 2013 Yılı İstişare Toplantısı’nda da görüşlerimizi OSTİM OSB yönetimi ile paylaşmıştık. Bu önerilerimiz
şöyle:
- Çalışma yaşamında kadın sayısının giderek artmasının bölgemize olumlu katkıları vardır. Kadının iş yaşamında ve sosyal yaşamda daha fazla yer almasının
OSTİM’in geleceği için önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle, bölgemizi
kadın çalışanlarımıza daha cazip hale getirmek için kreş düşüncesinin gerçekleştirilmesinin şart olduğuna inanıyoruz.
39
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
- Geçtiğimiz yıl içerisinde OSTİM Stadyumu yanında düzenlenen fuarın başarılı
olmadığını ve OSTİM’e yakışmadığını düşünmekteyiz. OSTİM’de üretilen mal ve
hizmetlerin daha etkin tanıtımı için, altyapısı iyi hazırlanmış, nitelikli bir fuarın düzenlenmesini önermekteyiz.
- OSTİM OSB bünyesinde oluşturulan ve başarılı çalışmalar yapan sektör kümelerinin öncü ve sürükleyici rollerinin gerçekleşmesi için, bu kümelerin OSTİM sivil
toplum kuruluşları ile iletişim ve ilişkilerinin güçlendirilmesini önermekteyiz. Bu ilişkilerin güçlü ve sürekli hale gelmesi, küme faaliyetlerine daha çok yeni firmanın
katılımını sağlayacaktır. Bunun için kümelerin ve faaliyetlerinin bölgemizde bulunan OSİAD vb. sivil toplum kuruluşlarınca yakından tanınmasını sağlayacak ortak
toplantılar yapılmalı, eşgüdüm kurulları oluşturulmalıdır.
- OSİAD, OSTİM’in geleceği için yapılan plan ve projelerde OSTİM’in tüm bileşenlerinin yer almasının önemli olduğunu düşünmektedir. Bu bağlamda OSTİM OSB
İstişare Toplantısı çok önemli bir platformdur. OSTİM bileşenlerinin, yıllık istişare
toplantılarında gündeme gelen önerilerin projelere dönüştürülmesi, projelerin hayata geçmesi süreçlerinde yer almaları da sağlanmalıdır.
8 Ocak: Başkent Sanat Topluluğunca kurulan Başkent Kültürü ve Sanatı Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Kenan Yıldız, Sanat Danışmanı Filiz Karadağ
ve Dernek Genel Sekreteri Gülşen İnal OSİAD’da Başkan Adnan Keskin’i ziyaret
ettiler.
9 Ocak: Anadolu Organize Sanayi Bölgesi ile Türkiye İş Bankası ve Kredi Garanti
Fonu arasında, Bölgemizde tahsis edilen arsalar üzerine yapılacak fabrika inşaatlarının finansmanı kapsamında; Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Kutsi Tuncay, İş Bankası Bölge Müdürü Fuat Cildam ve KGF Genel Müdürü Hikmet
Kurnaz tarafından işbirliği protokolü imzalandı. Protokolün imza töreninde Başka-
40
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
nımız Adnan Keskin ve OSİAD Yönetim Kurulu üyeleri de bulundu.
13 Ocak: ODTÜ Teknokent Ostim Direktörü Necip Özbey, Çözüm Ortağı Kobivasyon Firmasından Engin Eryılmaz ve Ali Varol OSİAD’a gelerek Teknokent çalışmaları, Devlet Teşvikleri ve uygulama esasları hakkında bilgi verdiler. Toplantıda
OSİAD Başkanı Adnan Keskin, Başkan Yardımcısı Ahmet Kurt ve Yönetim Kurulu
Üyesi Atila Çınar bulundular.
20 Ocak: “Kümelenme devletsiz olmaz”
Çankaya Üniversitesi Rektörü Ziya Burhanettin Güvenç’in Yönetim Kurulu Başkanlığını
yaptığı Ostim İşim Kümesi OSİAD Yönetim
Kurulu ile bir araya geldi.
Toplantıda, İş ve İnşaat Makineleri Kümesi
(İŞİM) Yürütme Kurulu üyelerinden Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya
Burhanettin Güvenç, Ömer Faruk Yılmaz (Palme Makine), Halide Rasim (Rasim
Makine), Murat Demirel (Pimmaksan), Cenap Mert (Oniş Makine) ve Küme Koordinatörü Fevzi Gökalp ile OSİAD Yönetim Kurulu katıldı. OSİAD Başkanı Adnan
Keskin, Çankaya Üniversitesi’nin uzun yıllardır Ostim’de saha çalışmaları yaptığını, kümelenme çalışmalarını desteklediklerini belirtti. Rekabet edebilir, verimliliği
yüksek, dünya ticaretinden daha fazla pay alan bir ekonomi için kümelenmenin
gerekliliğine inandıklarını, Ostim’de başlatılan bu çalışmaların başarıya ulaştırılması konusunda nasıl bir katkı koyabilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak istediklerini bildiren Keskin, İŞİM kümesinde derneğin 21 üyesinin yeraldığını
anımsattı. Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç de İŞİM
41
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
kümesinin 2007 yılında üniversite ile Ostim OSB yönetimi arasında imzalanan protokolle çalışmalarına başladığını, bugün alınan mesafe için epey çaba harcadıklarını, kümelenmenin anlatılmasının bile uzun zaman aldığını söyledi. Üniversitenin
varlığının çalışmaları biraz kolaylaştırdığını, 8-10 firma ile başlayan kümelenmede
bugün 110-120 firmaya ulaşıldığını bildiren Güvenç, “Kümelenmenin tohumunu
Ostim’de attık ama şu an Ostim’le sınırlı değil. Arzu ettiğimiz hızda olmasak bile iyi
yolda ilerliyoruz. Çeşitli kurumlarla, bakanlıkla temaslarımız meyvelerini vermeye
başladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kümelenme çalışmalarını destekleme
programları hazırladı” dedi. Rektör Güvenç, “Kümelenme çalışmaları devlet desteği olmadan başarıya ulaştırılamaz” diye konuştu.
22 Ocak: Mesleki ve Teknik Eğitim Platformunca, Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfında düzenlenen M.Rüştü Uzeli Anma Programında OSİAD Başkanı Adnan Keskin
Mesleki Eğitim Konusunda gelen konuklara hitap etti.
23 Ocak: CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ostim
Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu üyeleriyle kahvaltı yaptı. Yavaş,
“Ankara’yı imha değil ihya edeceğiz” dedi. Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı
Fethi Yaşar ve CHP Genel Merkez Danışmanı Özgün Ökmen ile birlikte OSİAD’ı
ziyaret etti. Açılış konuşmasını yapan OSİAD Başkanı Adnan Keskin, Yavaş’la bir
araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti aktardı. CHP adayının projeleri ve
yaklaşımları konusunda bilgi edinmek istediklerini belirten Keskin, Ankara’nın çok
ağır yaşadığını, şehircilik anlamında ileriye değil geriye gittiğini söyledi.
OSİAD’da sanayici ve işadamlarıyla birlikte kahvaltı yapan CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara’da bir yönetim sorunu bulunduğunu, bunun da kendisi açısından aday olma gerekçesi olduğunu söyledi. Yavaş,
Ankara Belediyesi’nin bazı alımlarda ithal ürünlerin tercih etmesinin yanlışlığına
42
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
işaret ederken, şartnamelerde yapılacak düzenlemelerle yerli sanayicinin, esnafın
desteklenebileceğini söyledi. Yavaş, genel olarak Ankara’da 20 senedir uygulanan
kent politikalarının imhaya yol açtığını belirterek “Biz, şehri imha etmek için değil,
ihya etmek için geliyoruz” diye konuştu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar
da Mansur Yavaş’ın herkesi kucaklayarak, ötekileştirme dönemini sona erdireceğini de sözlerine ekledi.
24 Ocak: ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı ticari ateşeliklerle tanışma yemeğine Başkan Yardımcımız Emrullah Balıkçıoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerimiz
İsmet Beyazkılıç ile Süleyman Ekinci katıldı.
30 Ocak: Teşvik uygulamaları semineri yapıldı. Üyelerimizden Arda YMM Denetim
Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından düzenlenen ‘’2014 Yılı Vergi Uygulamaları, Devlet
yardımları ve Teşvik uygulamaları’’ konulu seminer OSİAD Talay Konferans Salonu’nda verildi. Yeminli Mali Müşavir Coşkun Aras, YMM Özgür Özkan ve SMMM
Soner Gürbulak’ın konuşmacı olarak katıldığı bilgilendirme toplantısı İlgiyle izlendi.
2014 yılında uygulanacak vergilendirme sistemi ve Teşvikler konusunda ayrıntılı
bilgi veren uzmanlar konukların sorularını yanıtladı.
43
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
3 Şubat : Kauçuk kümesi ile OSİAD’da toplantı
OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Keskin tarafından 2014 Ostim İstişare
toplantısında OSTİM Kümeleri ile OSİAD’ın birlikte çalışmalar yapması yönündeki açıklamasına istinaden Kümeler ile ikinci toplantı OSTİM Kauçuk Teknolojileri
Kümesi ile yapıldı. Toplantıya, OSTİM Kauçuk Teknolojileri Küme Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Korkmaz, Küme Başkan Yardımcısı Akman Karakülah (Babacan
Kauçuk), Turan Değirmenci (Gülhan Kauçuk), Adife Aykaç (Natürel Kauçuk), Emira İpek (Emin İpek Kauçuk) ve Küme Koordinatörü Cenk Çınarbaş ile OSİAD Yönetim Kurulu katıldı. Küme bünyesinde yapılan çalışmalar ve faaliyetleri hakkında
bilgi alışverişinde bulunuldu.
10 Şubat: Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğince, Dernek yararına organize edilen
Çayyolu Tiyatrosu Cüneyt Gökçer sahnesinde “Yusuf Nalkesen Bestelerinde Aşk”
konserine yönetim kurulu üyelerimiz katıldılar.
11 Şubat: İran İslam Devriminin 35. Yıldönümü nedeniyle, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Rıza Bikdeli tarafından düzenlenen resepsiyon davetine OSİAD
Başkanı Adnan Keskin, Başkan Yardımcısı Ahmet Kurt ve Sayman Ahmet Erbasan
katıldılar.
11 Şubat: Ankara Sanayi Odası, Akyurt Belediyesi, Akyurt Sanayici ve İşadamları
Derneği, Pursaklar Sanayici ve İşadamları Derneği ve Çubuk Girişimci İşadamları
Derneği işbirliğinde organize edilen ASO Sohbet Günleri etkinlik davetine, Başkan
Yardımcımız Ahmet Kurt, Yönetim Kurulu üyemiz Süleyman Ekinci ile Denetim Kurulu üyemiz Ayşegül Çakmak Genç katıldılar.
13 Şubat: Gazi Üniversitesi Ostim Meslek Yüksek okulunun davetine Başkan Adnan Keskin katıldı.
17 Şubat : OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Keskin tarafından 2014 Ostim
İstişare toplantısında OSTİM Kümeleri ile OSİAD’ın birlikte çalışmalar yapması yö-
44
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
nündeki açıklamasına istinaden kümeler ile üçüncü toplantı OSTİM Anadolu Raylı
Ulaşım Sistemleri Kümesi ile yapıldı. Toplantıya, OSTİM Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Küme Yönetim Kurulu üyesi Önder Kefoğlu (İNOVASİS Elektronik), Küme
Koordinatörü İlhami Pektaş, Küme üyeleri Fahir Çelik (Sintek Elektronik) , Tayyar
Atış (ART Elektronik) ve OSİAD Yönetim Kurulu katıldılar.
Küme bünyesinde yapılan çalışmalar ve faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde
bulunuldu. Süreçte yaşanan sorunlar ile çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıda,
Küme Koordinatörü İlhami Pektaş, Küme olarak yapılan girişimler neticesinde Ankara Metrosunda %51 Yerli katkı şartı getirildiği, ardından tüm sektörlerde uygulanabilirliğinin tartışılmaya başlandığını ve Türkiye genelinde Örnek bir kümelenme uygulaması olduğunu belirtti. “Raylı sistem milli davadır” ilkesiyle yola çıkan,
ülkenin raylı ulaşım sistemlerindeki Her türlü ihtiyacının yerli sanayici tarafından
üretilebileceğini savunan raylı ulaşım sistemleri sanayicileri, destekleyici kurum ve
kuruluşları ile birlikte “İş Birliği ve Güç Birliği” inancıyla bir araya gelerek, Türkiye’nin ilk bölgesel olmayan ve Tüm Anadolu’yu kapsayan“ Anadolu Raylı Ulaşım
Sistemleri Kümelenmesini” oluşturdu. Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi’nin hedefi, küme üyesi firmalar tarafından, tasarımından üretimine kadar her
şeyi ile yerli raylı ulaşım sistemlerini üretebilmek ve oluşturulan yerli markayı kalıcı
bir dünya markası haline getirmek.
22 Şubat: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çayyolu Şubesi öğrencileri OSİAD’ı ziyaret etti, ayrıca işyerlerini gezdi. Öğrenciler önce OSİAD’da ağırlandı. Toplantıya Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra ÇYDD Ümitköy-Çayyolu Şube Başkanı Yıldız Aybars, OSİAD Onursal Başkanı Mehmet Akyürek ve
ÇYDD’nin burslu öğrencileri katıldı.
45
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
Toplantının açılışını yapan OSİAD Başkanı Adnan Keskin, dernek hakkında bilgiler
vererek “Sizler gibi ülke sevdasına gönül
vermiş gençlerle çalışmak isteriz” dedi. Ardından OSİAD Onursal Başkanı Mehmet
Akyürek, kendi hayatından kesitlerle girişimcilik konusunda gençlere bilgiler verdi.
Yaşar’a desteğini de dile getiren Akyürek, “Başkanımız da bizden biri. Başarılarını görüyor ve kendisini destekliyoruz. Yeni dönemde de sizi yeniden aramızda
görmek istiyoruz” dedi. ÇYDD Ümitköy-Çayyolu Şube Başkanı Yıldız Aybars ise
toplantıya katılan ve destek veren herkese teşekkür ederek bu tür programların
önemine değindi. Toplantıda öğrencilere altın gibi tavsiyeler veren Yaşar, üretimin
önemine değindi.
6 Mart: HASVAK- OSİAD işbirliğinde yaklaşık 40 kişiye “Kanserde Farkındalık” konusunda bilgi verildi.
6 Mart: OSİAD yönetimi Ostim OSB Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret ederek, Ostim
Anıtı’nın yapılmasında sağlanan destekten dolayı kendisine teşekkür plaketi verdi.
46
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Faaliyetlerimiz
Şehitler anıtımıza
ziyaretler
Derneğimizin öncülüğünde başlatılan kampanya çerçevesinde
üyelerimizin bağışlarıyla yaptırdığımız Şehitler Anıtı, kurucusu
olduğumuz Anadolu OSB sınırları içinde bulunuyor. Anıt, bölgeye
gelenlerin görmeden gitmediği
uğrak yerlerden biri oldu.
‘Perçin’ ve ‘OSİAD’
artık tescilli marka
Kurumsal kimlik oluşturma
çalışmaları çerçevesinde derneğimizin adı olan
‘OSİAD’ ile dergimizin adı
‘Perçin’ için marka tescil
belgesi aldık. Böylece OSİAD adının başka SİAD’lar
tarafından kullanılmasının
önüne geçildi.
47
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Anadolu OSB
Cumhuriyetimize Üreterek Sahip Çıkıyoruz
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi; Ankara’nın batı gelişim
aksında Ankara-Eskişehir Karayolu 40. Km’de MalıköyAlcı-Türkobası Mahalleri sınırları içerisindeki Temelli Sanayi
Havzasının tam ortasında, 290 hektar ana alan ile 120 hektar
ilave alan olmak üzere toplam 410 hektar alandan oluşuyor.
Makina Sanayi, Elektrik Sanayi, Demir-Çelik Sanayi, Gıda
Sanayi ve Sağlık Hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren
yatırımcılardan oluşan Anadolu OSB tamamlandığında;
300 fabrikada yaklaşık 15.000 ile 75.000 kişiye istihdam
Hüseyin Kutsi TUNCAY
sağlanacağı öngörülmektedir.
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı
Anadolu OSB’de tahsis işlemleri tamamlanan 116 parselde; üretime
geçen 2 adet fabrika ile üretime geçme hazırlığında olan 5 adet
fabrikada yaklaşık 350 ile 1.750 kişiye istihdam sağlanacaktır. Fabrika
inşaatları devam eden 30 adet fabrika ile projeleri onaylanan 28 adet
fabrika tamamlandığında 2.900 ile 14.500 kişinin istihdam edilmesi
hedeflenmektedir.
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi, kurulduğu günden bugüne yakaladığı
gelişme ivmesi ile ülkemizin en önemli yatırım merkezlerinden biri
haline gelmiştir. Yakalanan bu nokta, Bölgemizde yatırım yapan siz
katılımcılarımız ile burada görev yapan yönetimlerin birlikte yarattığı
bir eseridir. Birlikte çalışmayı, tecrübeyi ve bilgiyi paylaşan Bölgemiz
sürekli geliştirilen projelerle gelişimini sürdürmekte, başarılan her proje
daha büyük hedeflerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
48
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Anadolu OSB
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi olarak, Atatürk’ün çizdiği aydınlık yolda bütün
insanlığa örnek olabilecek bir gelişmeyi sergilemenin heyecanı içindeyiz. Modern
çağı temsil edecek projeler üreterek ileri teknolojiye ve üretim odaklı iş gücüne
olanak sağlayacak şekilde tasarlanan Bölgemizde Atatürk’ün gösterdiği hedefe
varmak için ekonomiye katkı sağlamaya ve istihdam yaratmaya devam ediyoruz.
Ağaçlandırma Alanları ve Anadolu Gölet’i ile çevreyle barışık bir yatırım ve yaşam
merkezi oluşturma hedefimizin yanı sıra Bölgemizde Çanakkale Şehitleri Anıtı
yaptırarak ve ana caddelerimize Gelibolu, Dumlupınar, Sakarya, 30 Ağustos ve
29 Ekim adlarını vererek Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere
bıraktığı bu mirasa sahip çıkıyoruz.
49
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
İÇASİFED
İç Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu,
İç Anadolu’da başta 6 derneğin (Ostim, Sincan, Akyurt, Karaman,
Nevşehir ve Sivas) güç birliği yaparak bir araya gelmesiyle 22
Ocak 2004’te Ankara’da kuruldu. Kayseri, Kazan, Konya, Develi
SİAD’larının federasyonumuza katılmasıyla 10 dernek İÇASİFED
çatısı altında birleşti. 2008’de Batı Ankara Girişimci ve Sanayici iş
Adamları Derneği (BAGİAD), Sakarya SİAD, Konya İş Kadınları
Derneği (KİKAD), Ankara Girişimci İş Kadınları ve Destekleme
Derneği (ANGİKAD) ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin
(TÜSİAD) katılımı gerçekleşti. Hasanoğlan Sanayici ve İş Adamları
Derneği ve Aksaray Girişimci İş Kadınları Derneği ve son olarak
Nihat GÜÇLÜ
İÇASİFED Başkanı
Ankara Genç İşadamları Derneği ANGİAD’ın katılımıyla üye dernek sayımız 12 oldu.
1997’den beri birlikteliklerini güçlendirip yeni boyutlar katarak geliştiren Türkiye SİAD
Platformu dernekleri, 2002 yılında başlatılan çalışmalarla Türkiye düzeyinde 5 bölge
federasyonu ve bir sektörel dernekler federasyonu olmak üzere 6 Federasyonda bir araya
gelerek TÜRKONFED-Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nu oluşturdular. Bugün,
TÜRKONFED, bünyesindeki 20 federasyon altında toplanan 141 dernek ile 208 milyar
dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan
fazla ihracat yapan, 11 binden fazla iş insanını temsil eden Türkiye’nin en büyük sivil toplum
örgütlerinden birisidir. İÇASİFED, TÜRKONFED’in kurucu üyesidir.
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’e, Meclis’te grubu bulunan partilerin Genel
Başkanlarına, Başbakan Yardımcılarına ve Bakanlara, Kurum ve Kuruluş Başkanlarına pek
çok ziyaretlerde bulunup görüş alış verişi yaptık. Ayrıca federasyon olarak TÜRKONFED
Başkanlar Zirvesi ve Başkanlar Konseyi’ne katılım sağladık. Ankara Kalkınma Ajansı
Kalkınma Kurulu üyesi olarak ajansın tüm toplantılarına, Mesleki Yeterlilik Kurumu MYK’nın
Ulusal Yeterlilikler Sistemi Güçlendirilmesi Projesi toplantılarına, İstihdam ve Mesleki
Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP) İzleme ve Değerlendirme Kurulu
toplantılarına, Rio+20 Toplantılarına, Yatırım Destek Ofisleri alt çalışma grubu toplantılarına
ve üye derneklerimizin düzenledikleri toplantılara katılım sağladık.
50
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
OSİAD A.Ş
21 Temmuz 2010 itibariyle yaptığımız ana faaliyetler şöyle;
İlk iş önceki dönem ruhsatı alınan benzinlik arsasının durumu hakkında
Sincan Belediyesi ile görüşmek oldu. 2005 yılında zaman aşımına
ugrayan ruhsatı yeniden alabilmek için
yeniden müracaat ettik,
yeni bir proje yapmamızı istediler. Tüm evraklar ve projeler Sincan
Belediyesi’ne teslim edilmesine rağmen bu yetkinin Büyükşehir
Belediyesi’nde olduğunu bildirdiler. Bizler de bu benzinlik ruhsat
işinin görüşmelerine Büyükşehir Belediyesi ile devam ediyoruz.
Rönesans firması ile üst yapı yapım işbirliği protokolü imzaladık ve
ilk iş olarak Başkent OSB’de bir fabrika inşaatının üst yapısını alip
Akman KARAKÜLAH
OSİAD A.Ş. Başkanı
bitirdik. Alka Proje ve Bulut Yapı Denetim Proje firması ile Grup Cam,
Yıldız Yemek, Eptim Elektrik, Ekol Plastik, Babacan Kauçuk, Ekon Kauçuk, Mursal Metal ve
Önarı Makine ile proje çalışmaları yapılarak, üst yapılarına talip olduğumuzu bildirdik. Grup
Cam ve Yıldız Yemek dışında görüşmelerimiz devam etmektedir. Betonel Prefabrik firması
ile iyi niyet anlaşması yapılarak, ortaklarımızın üst yapılarına talip olduğumuzu bildirdik.
Anadolu OSB’deki arazimiz üzerine 4000 m2’lik fabrika binamızı yaparak kullanıma hazır
hale getirdik. İskan ve ruhsat işlemlerini tamamladık. Efor Makine ve Dış Ticaret Ltd.Şti.’ne
5 yıllığına kiraya verildi.
20.10.2010 tarihinde yönetim ve denetim kurulu ile beraber taahhüt edilmeyen 245. hissenin
rüçhan hakkını kullanmak üzere tüm ortaklara teklif yolladık. Talip çıkan ortaklarımıza
hisseler devir edildi.
28.01.2011 tarihinde Opet (Uzaltaş Ltd.Şti.) ile anlaşma sağlanarak üyelerimize indirimli
akaryakıt alma şansını elde ettik.Üyelerimiz kullanmaya başladılar.
26.11.2012 tarihinde Ute İnşaat firmasıyla sözleşme imzalayarak üst yapıları yapar hale
geldik.
51
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Basında OSİAD
52
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Basında OSİAD
53
Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği
Basında OSİAD
54
Adres
Telefon
Faks
e-mail
:
:
:
:
Uzayçağı Caddesi No: 12, 06370 Ostim - ANKARA
+90 (312) 354 47 47 (pbx)
+90 (312) 354 47 52
[email protected]
www.osiad.org.tr
1997’den 2014’e
Ankara-Eskişehir Karayolu 40. Km. Malıköy Anadolu OSB Mah.
29 Ekim Cad. No: 8, 06909 Sincan - ANKARA
Tel: 0312 553 81 81 • Faks: 0312 553 81 91
e-mail: [email protected]
www.anadoluosb.org.tr
Download

İndir - OSİAD