1. GÜN PROGRAM / 1st DAy PROGRAMME
HALİÇ SALONU / HALİÇ HALL
09.30
Kayıt / Fuarın Ziyarete Açılması
Registration / Opening of the Fair
Tüm Salonlar
All Halls
10.00-11.00 Açılış Etkinlikleri ve Açılış Konuşmaları
OpenIng Speeches and ActIvItIes
11.00-12.30 1.Oturum / 1st SessIon
MUHTEŞEM YÜZYIL’IN MUHTEŞEM BAŞARISI
THE MAGNIFICENT SUCCESS OF THE MAGNIFICENT CENTURY
Moderatör / Moderator: Didem Arslanoğlu
Timur Savcı
İzzet Pinto
Selin Arat
12.30-14.00 Öğle Yemeği / Fuar Ziyareti
Lunch / Fair Visitation
Tüm Salonlar
All Halls
14.00-15.30 2. Oturum / 2nd SessIon
KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ
Kültür Üretiminin Sosyal ve Ekonomik Alandaki Etkileri
THE CULTURE INDUSTRY
The Effect of Producing Culture in Social and Economic Fields
Moderatör / Moderator: Dr. Ş. Abdurrahman Çelik
Birol Güven
Bülent Forta
Kerem Çatay
Yiğit Şardan
15.30-16.00 Kahve Molası / Fuar Ziyareti
Coffee Break / Fair Visitation
16.00-16.45
Tüm Salonlar
All Halls
3. Oturum / 3RD SessIon
Kültür Endüstrisi ve Yayıncılar arasındaki stratejik ve yaratıcı ortaklıklar
Avrupa’da Kültür Endüstrisi Kavramı ve Tedarik Zinciri
Strategıc and creatıve partnershıps between the culturE Industry and broadcasters
The Concept of The Culture Industry and Supply Chains
Bettina Brinkmann
16
12 hazİran PERŞEMBE /12 JUNE Thursday
SADABAD SALONU / SADABAD HALL
13.30-13.35 DTT GELİŞİMİ & MEVCUT TRENDLER
DTT DEVELOPMENT & CURRENT TRENDS
Moderatör / Moderator: Taha Yücel
Açılış Konuşması / Opening Speech: Prof. Dr. Mehmet Kesim
13.35-13.55 DVB-T2’nin Türkiye’deki Son Hali ve Geleceği
Last Status and Future of DVB-T2 in Turkey
Muzaffer Şafak
13.55-14.15 DVB Gelişmeler & Gelecek Standard Trendleri
DVB Development & Future Standard Trends
Peter Siebert
14.15-14.35 DTT Gelişimine Genel Bakış: Avrupa & Dünya Çapında
Overview of DTT Development: Europe & Worldwide
Stan Baaijens
14.35-14.55 Dijitale Geçiş/Analog Kapanış ve 1. Bölge Sayısal Paylama Durumu
DSO/ASO and Digital dividends status in Region 1
Ilham Ghazi
14.55-15.15 DTT Pazarına Açılma Stratejileri
Market Entry Strategies for DTT
Cüneyt Saltık
15.15-15.35 Türkiye’de Karasal Yayıncılığın Geleceği: Anten A.Ş. ve Faaliyetleri
Future of Terrestrial Broadcasting in Turkey: Activities of Anten A.S
İbrahim Cucioğlu
15.35-15.55 Kahve Molası / Fuar Ziyareti
Coffee Break / Fair Visitation
Tüm Salonlar
All Halls
15.55-16.15 DTT’yi Yaymakta Önemli Hususlar
DTT Deployment Considerations
Yan Mostovoy
16.15-16.35 Dolby’nin DVB-T2 için Değer Teklifi
Dolby’s Value Proposition for DVB-T2
Arkın Kol
16.35-16.55 DVB-T2’yi Uygulamaya Almak: T2’yi Sizin Pazarınızda Etkili Kılmak
Launching DVB-T2: Making T2 Work in Your Market
Toshihiro Matsuzaka
16.55-17.15 Test ve Uyum: Tüketiciye En İyi Ürünleri Sunmak
Testing & Compliance: Delivering the Best Products to the Consumer
Keith Potter
17.15-17.35 Multi-Ekran Hizmetler ve HbbTV’de Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus in Multi-Screen Services and HbbTV
Rolf Schmitz
17.35-17.55 TRT, Kapanış / Closing from TRT
Recep Yurduseven
17.55-18.15 Soru/Cevap + Kapanış Konuşmaları
Q&A + Closing Remarks
17
2. GÜN PROGRAM / 2nd DAy PROGRAMME
HALİÇ SALONU / HALİÇ HALL
11.00-12.30 4. Oturum / 4rd SessIon
TV YAPIMLARINDA KOMEDİNİN YÜKSELİŞİ-KARDEŞ PAYI
THE RISE OF COMEDY IN TV PRODUCTIONS-KARDEŞ PAYI
Mehmet Yiğit Alp
Selçuk Aydemir
Ahmet Kural
Murat Cemcir
12.30-14.00 Öğle Yemeği / Fuar Ziyareti
Lunch / Fair Visitation
Tüm Salonlar
All Halls
14.00-15.30 5. Oturum / 5th SessIon
MARKALAR, GİZLİ REKLAM VE
ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARI
BRANDS, HIDDEN ADVERTISEMENTS AND
PRODUCT PLACEMENT
Mehmet Büyükekşi
Nihat Zeybekçi
1.Bölüm / 1st Panel
Yaptırımlar, Sorunlar ve Beklentiler
Sanctions, Problems and Expectations
Moderatör / Moderator: Prof.Dr. Adem Sözüer
Dr. Hamit Ersoy
Adem Gürses
Doç. (Ass.) Dr. Emrehan İnal
Erdem Türkekul
15.30-15.45 Kahve Molası / Fuar Ziyareti
Coffee Break / Fair Visitation
15.45-16.45 MARKALAR, GİZLİ REKLAM VE
ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARI
BRANDS, HIDDEN ADVERTISEMENTS AND
PRODUCT PLACEMENT
2. Bölüm / 2nd Panel
Gizli Reklam mı, Ürün Yerleştirme mi?
Hidden Advertisements or Product Placement?
Moderatör / Moderator: Yusuf Gürsoy
Mustafa Mente
Arslan Narin
M. Akif Ebiçlioğlu
Başak Demiryumruk Dikici
Yakup Yengil
18
Tüm Salonlar
All Halls
13 hazİran CUMA /13 JUNE FRIDAY
SADABAD SALONU / SADABAD HALL
10.30-12.00 TV YAYINCILIĞININ GELECEĞİ
THE FUTURE OF TV BROADCASTING
1.Bölüm / 1st Panel
Uydu ve Hibrit Teknolojilerinde TV Yayıncılığını
Gelecekte Neler Bekliyor?
The Future of TV Broadcasting in Regards to Satellite
and Hybrid Technologies
Ali Korur
Ahmet Eren
Ruhi Taş
Xiaoyan Ren
12.00-14.30 Öğle Yemeği / Fuar Ziyareti
Tüm Salonlar
Lunch / Fair Visitation
All Halls
14.30-16.00 TV YAYINCILIĞININ GELECEĞİ
THE FUTURE OF TV BROADCASTING
2. Bölüm / 2nd Panel
IPTV, WebTV, Bulut Teknolojilerinde TV Yayıncılığını
Gelecekte Neler Bekliyor?
The Future of TV Broadcasting in Regards to IPTV,
WebTV and Cloud Technologies
Moderatör / Moderator: Atıf Ünaldı
Hakan Bakır
Merve Naz Atmaca
Volkan Üst
19
3. GÜN PROGRAM / 3RD DAY PROGRAMME
HALİÇ SALONU / HALİÇ HALL
11.00-12.30 6. Oturum / 6th SessIon
EVRENSEL İÇERİKLERLE KÜLTÜREL SINIRLARI AŞMAK
REMOVING BORDERS WITH UNIVERSAL CONTENT
İçeriklerin Yerel Kültürler Üzerindeki Etkisi
The Effects of Content on Local Culture
Avi Armoza
Eric Kafoe
Raffaella Bonivento
12.30-14.00 Öğle Yemeği / Fuar Ziyareti
Tüm Salonlar
Lunch / Fair Visitation
All Halls
14.00-16.00 BAK ÖDÜL TÖRENİ
BAK AWARD CEREMONY
Belgesel, Animasyon, Kısa Film Ödül Töreni, SETEM
Documentary, Animation and Short Film Awards, SETEM
20
14 hazİran CUMARTESİ /14 JUNE SATURDAY
SADABAD SALONU / SADABAD HALL
09.15-09.45
DAB+ DİJİTAL RADYOYU UYGULAMAK
HOW TO IMPLEMENT DAB+ DIGITAL RADIO
Moderatör / Moderator: Patrick Hannon
Türkiye’deki Radyo Sektörüne Genel Bakış
An Overview of the Status of the Radio Industry in Turkey
Mevlüt Taçyıldız
Türkiye’de Dijital Radyo Yayıncılığı
Digital Radio Broadcasting in Turkey
Erdem Çakmak
Türkiye’de Dijital Radyo: Özel Radyo Yayıncısının Bakış Açısından
Digital Radio in Turkey: A Private Radio Broadcaster’s Perspective
Murat Duran
09.45-10.05 1: DAB / DAB+ Hizmetlerine Küresel Açıdan Genel Bakış
1: Global Overview of DAB / DAB+ Services
Patrick Hannon
10.05-10.30 2: Mevzuat Ve Kapatma Planı: Norveç Vaka İncelemesi
2: Regulatory Framework and Switch off Plan: Norway Case Study
Ole Jorgen Torvmark
10.30-11.00 Kahve Molası / Fuar Ziyareti
Coffee Break / Fair Visitation
Tüm Salonlar
All Halls
11.00-11.20 3: İşletme Açısından DAB+ / 3: The Business Case for DAB+
Patrick Hannon
11.20-11.40
4: Karasal Radyo Neden Dijital’e Dönüşüyor DAB+ Avantajları ve Akıllı Radyo
4: Why Terrestrial Radio Goes Digital Advantages of DAB+ and Smart Radio
Christian Vogg
11.40-12.00 5: DAB+ Alıcıları Ve Acil İkaz Sistemleri
5: DAB+ Receivers and Emergency Warning Systems
Bernd Linz, Bernie O’Neill
12.00-13.00
13.00-13.30
Öğle Yemeği / Fuar Ziyareti
Lunch / Fair Visitation
13.30-14.00
7: DAB+ Pratik Anlamda Dikkate Alınacak Hususlar ve Tasarruf -
DAB+ Vericisinin Açısından
7: DAB+ Practical Considerations and Cost Savings - The DAB+ Transmitter’s Perspective
Christian Wachter
Tüm Salonlar
All Halls
6: Teknik Açıdan DAB+ Ağ ve Yayın Alanı Planlamasında
Dikkate Alınacak Hususlar
6: Technical Considerations for DAB+ Network and Coverage Planning
David Peters
14.00-14.30 Networking Arası / Networking Break
14.30-15.00 8: Dinleyiciye DAB+ ‘yı Pazarlama / 8: Marketing DAB+ to the Listener
Sam Bonham
15.00-15.30 9: DAB+ Uygulaması - Bütün Parçaları Birleştirme
9: DAB+ Implementation - How To Bring It All Together
Patrick Hannon
15.30-15.45 Kapanış Konuşmaları - TRT ve WorldDMB
Closing Remarks - TRT and WorldDMB
15.45-16.00 iTVF Forum Kapanış Konuşması / iTVF Conference Closing Remarks
Prof Dr. Mehmet Kesim
21
1. GÜN WORKSHOP PROGRAMI /1st Day WORKSHOP PROGRAMME
TOPHANE SALONU / TOPHANE HALL
09.30
Kayıt / Fuarın Ziyarete Açılması
Registration / Opening of the Fair
Tüm Salonlar
All Halls
11.00-12.30 İNOVASYON ATÖLYESİ
INNOVATION WORKSHOP
11.00-11.15 İnovasyon Pavilyonu B3 / Innovation Pavillion B3
Verimli içerik dağıtım ağları, içerik sahipleri için ne ifade eder?
What does efficient CDN mean for the content owner?
11.20-11.35 Inovasyon Pavilyonu B5 / Innovation Pavillion B5
p2p.js ile online video dağıtımında ciddi tasarruf edin
Save big on online video delivery costs with p2p.js!
11.40-11.55 Inovasyon Pavilyonu B4 / Innovation Pavillion B4
3G/4G LTE ağları için online video yayınına inovatif yaklaşım
An innovative approach for online video broadcasting in 3G/4G LTE Networks
12.00-12.15 Inovasyon Pavilyonu B6 / Innovation Pavillion B6
BMIXr: CGI entegrasyonu ile ayrıcalıklı yüksek performans TV program prodüksiyon sistemleri
BMIXr: Unique high-performance
TV show production system with CGI integration
12.30-13.30 Öğle Yemeği / Fuar Ziyareti
Tüm Salonlar
Lunch / Fair Visitation
All Halls
13.30-15.00 CANLANDIRMA ATÖLYESİ
ANIMATION WORKSHOP
Animasyonun Türkiye’deki Geçmişten Günümüze Yolculuğu
The Journey of Animation in Turkey
Levent Elpen & Ateş Benice & Mehmet Dal & Tunç Gençer
Turan Asan & Murat Çelik & Emrullah Çıta & Arif Şen
& Mesut Çorak & Meltem Baturay & Kemal Yargıcı
15.00-15.30 Kahve Molası / Fuar Ziyareti
Tüm Salonlar
Coffee Break / Fair Visitation
All Halls
15.30-17.00 STÜDYO AYDINLATMASI
StudIo LIghtIng
TV ve İnternet Yayıncılığı için Aydınlatma Tasarımı ve Sistemleri
Lighting Design and Systems for TV and Internet Broadcasting
Raffael Pollak
22
12 hazİran PERŞEMBE /12 JUNE Thursday
PERA FUAye / PERA FOYER
13.30-15.00 K5600 FİLM SETİ AYDINLATMA
K5600 FILM SET LIGHTING
Sebastien Barbedienne
15.00-15.30 Kahve Molası / Fuar Ziyareti
Coffee Break / Fair Visitation
15.30-17.00
ARRI AmIra & ARRI Alexa XT ATÖLYESİ
ARRI AmIra & ARRI Alexa XT Workshop
Johan Meunier
ZeIss Lens Atölyesi
ZeIss Lens Workshop
Marco Auricchio
23
Tüm Salonlar
All Halls
2. GÜN WORKSHOP PROGRAMI / 2nd DAY WORKSHOP PROGRAMME
TOPHANE SALONU / TOPHANE HALL
13.30-14.15 STÜDYO AYDINLATMASI
StudIo LIghtIng
TV ve İnternet Yayıncılığı için Aydınlatma Tasarımı ve Sistemleri
Lighting Design and Systems for TV and Internet Broadcasting
Raffael Pollak
14.30-16.00 IkegamI Broadcast KAMERALARI ATÖLYESİ
IkegamI Broadcast Cameras Workshop
Masanori Kondo
16.00-16.30 Kahve Molası / Fuar Ziyareti
Coffee Break / Fair Visitation
16.30-17.15 AKTÜEL IŞIK
Portable LIghtıng
Aktüel TV ve film ekipleri için aydınlatma teknikleri
Lighting Techniques for Portable TV and Film Crews
Raffael Pollak
24
Tüm Salonlar
All Halls
13 hazİran CUMA /13 JUNE FRIDAY
PERA FUAye / PERA FOYER
13.30-15.00 K5600 FİLM SETİ AYDINLATMA
K5600 FILM SET LIGHTING
Sebastien Barbedienne
15.00-15.30 Kahve Molası / Fuar Ziyareti
Coffee Break / Fair Visitation
15.30-17.00 ARRIRAW İş Akışı
ARRIRAW Workflow
Piers Leighton
25
Tüm Salonlar
All Halls
3. GÜN WORKSHOP PROGRAMI /3rd DAY WORKSHOP PROGRAMME
TOPHANE SALONU / TOPHANE HALL
13.30-15.00 ARRIRAW İş Akışı
ARRIRAW Workflow
Piers Leighton
15.00-15.30 Kahve Molası / Fuar Ziyareti
Coffee Break / Fair Visitation
Tüm Salonlar
All Halls
15.30-17.00 Işığı Anlamak, Yeni Sensör Teknolojisi - Uzaktan IR ve
UV Kontrollü Fosfor Işığı
UnderstandIng The LIght, New Sensor Technology - IR and UV Remote Phosphor LIght
Soeren Pietersen
26
14 hazİran CUMARTESİ /14 JUNE SATURDAY
PERA FUAye / PERA FOYER
13.30-15.00 K5600 FİLM SETİ AYDINLATMA
K5600 FILM SET LIGHTING
Sebastien Barbedienne
27
Download

HALİÇ SALONU / HALİÇ HALL