2
Plastra
bir Asy
a Trafik
Sinyali
za
syon m
arkasıd
ır. Katalo
2014
gda yer
alan ürü
nler “Tü
rk Pate
nt Ensti
tüs
ü” tarafı
ndan te
scillenm
iştir.
www.asyatrafik.com.tr
ÜRÜN KATALOĞU 2014
Hakkımızda
Plastra markalı yol güvenliği ürünlerimiz, trafik ve
yol standartlarına uygun olarak üretilmektedir.
Türkiye’de 81 şehirde ve Dünya’da 15’den fazla
ülkede Plastra markalı ürünler kullanılmaktadır.
Kauçuk hız kesici grubu, 1.sınıf kauçuk
malzemeden imal edilmekte ve bu gruptaki
ürünlerde görünürlüğü yüksek, dayanımı fazla,
uzun ömürlü reflektif bantlar kullanılmaktadır.
Trafik konileri grubu, PVC malzemeden iamel
edilmekte ve bu gruptaki ürünlerde reflektif
özelliği yüksek çeşitli reflektif malzemeler
kullanılmaktadır.
Alüminyum yol buton grubu, ağır yol koşullarına
dayanıklı saf alüminyumdan imal edilmekte ve bu
gruptaki ürünlerde EN 1463 Avrupa normlarına
uygun Swareflex marka cam reflektörler
kullanılmaktadır.
Delinatör grubu, %100 TPU (Termoplastik
Poliüretan) malzemeden imal edilmekte ve bu
gruptaki ürünlerde reflektif özelliği yüksek çeşitli
reflektif malzemeler kullanılmaktadır.
Uyarı dikmeleri grubu, PPC malzemeden
imal edilmekte, kauçuk ya da plastik ağırlık
seçenekleri bulunmakta ve bu gruptaki ürünlerde
reflektif özelliği yüksek çeşitli reflektif malzemeler
kullanılmaktadır.
Otopark ürünleri grubu, otoparklarda ihtiyaç
duyulan kolon köşe koruyucu, trafik aynası, araç
stopperi vb. bir çok ürünü içermektedir.
KAUÇUK HIZ KESİCİLER
ALUMİNYUM YOL BUTONLARI
PLASTİK YOL BUTONLARI
DELİNATÖRLER
UYARI DİKMELERİ
TRAFİK KONİLERİ
OTOPARK ÜRÜNLERİ
ISO
9001
ISO
14001
EN
1463
KAUÇUK HIZ KESİCİLER
50 x 50 cm Kauçuk Hız Kesici
YGKS-001
Gövde Ölçü
Kapak Ölçü
Malzeme Türü
Renk Opsiyonları
Ağırlık
Teknik Özellikler
Montaj Şekli
Ürün çeşit ve kodları:
YGKS-001
YGKS-002
500 x 465 x 45 mm
500 x 250 x 45 mm
Kauçuk
Siyah
Gövde: 9.45 kg / Kapak: 2.90 kg
4 x Reflektif sarı yol bandı
10 x 120 mm Trifon vida, 14 mm
Plastik dubel
Gövde 500 x 500 x 45 mm
Kapak 500 x 250 x 45 mm
50 x 40 cm Kauçuk Hız Kesici
YGKS-007
Gövde Ölçü
Kapak Ölçü
Malzeme Türü
Renk Opsiyonları
Ağırlık
Teknik Özellikler
Montaj Şekli
Ürün çeşit ve kodları:
YGKS-007
YGKS-008
4
500 x 400 x 45 mm
400 x 200 x 45 mm
Kauçuk
Siyah
Gövde: 7.10 kg / Kapak: 2.00 kg
4 x Reflektif sarı yol bandı
10 x 120 mm Trifon vida, 14 mm
Plastik dubel
Gövde 4 bantlı 500 x 400 x 45 mm
Kapak 400 x 200 x 45 mm
KAUÇUK HIZ KESİCİLER
50 x 60 cm Kauçuk Hız Kesici
YGKS-005
Gövde Ölçü
Kapak Ölçü
Malzeme Türü
Renk Opsiyonları
Ağırlık
Teknik Özellikler
Montaj Şekli
Ürün çeşit ve kodları:
YGKS-005
YGKS-003
YGKS-006
500 x 470 x 45 mm
600 x 300 x 45 mm
Kauçuk
Siyah
Gövde: 10.55 kg / Kapak: 4.30 kg
4/6 x Reflektif sarı yol bandı
10 x 120 mm Trifon vida ve 14 mm
Plastik dubel
Gövde, 4 bantlı, 500 x 600 x 45 mm
Gövde, 6 bantlı, 500 x 600 x 45 mm
Kapak, 600 x 300 x 45 mm
Kauçuk Yol Bölme Butonu
YGB-031
Ölçü
Malzeme Türü
Renk Opsiyonları
Ağırlık
Teknik Özellikler
Montaj Şekli
1100 x 140 x 50 mm
Kauçuk
Siyah
6.85 kg
10 x Reflektif sarı yol bandı
10 x 120 mm Trifon vida, 14 mm
Plastik dubel
5
TRAFİK KONİLERİ
50 cm PVC Trafik Konisi Reflektifsiz
ATK-001
Yükseklik
Ağırlık
Taban Özelliği
Taban Kenar Ölçüsü
Malzeme Türü
Renk Opsiyonları
Teknik Özellikler
500 mm
1350 gr
4 kenar
285 mm
PVC
Turuncu
Taşıma kancalı, kendinden aparat
montaj kısımlı
50 cm PVC Trafik Konisi Tek Reflektifli
ATK-002
Yükseklik
Ağırlık
Taban Özelliği
Taban Kenar Ölçüsü
Malzeme Türü
Renk Opsiyonları
Teknik Özellikler
500 mm
1350 gr
4 kenar
285 mm
PVC
Turuncu
Taşıma kancalı, kendinden aparat
montaj kısımlı
50 cm PVC Trafik Konisi Çift Reflektifli
ATK-003
Yükseklik
Ağırlık
Taban Özelliği
Taban Kenar Ölçüsü
Malzeme Türü
Renk Opsiyonları
Teknik Özellikler
6
500 mm
1350 gr
4 kenar
285 mm
PVC
Turuncu
Taşıma kancalı, kendinden aparat
montaj kısımlı
YOL BUTONLARI
Metal Yol Butonu
YGB-011
Ölçü
Malzeme Türü
Ağırlık
Reflektör
Basma Direnci
Fotometrik Standart
Montaj Şekli
120 x 120 x 28 mm
Al
0.4 kg
2 x 2 adet Swareflex marka Q10 mm
kırmızı / sarı
35 ton
EN 1463 ve BS 873
Vida dubel
Rotlu Alüminyum Buton
YGB-012
Ölçü
Malzeme Türü
Ağırlık
Reflektör
Basma Direnci
Montaj Şekli
Fotometrik Standart
100 x 100 x 20 mm
Al
0.32 kg
2 x 43 adet cam kürecikli Swareflex
marka
25 ton
20 x 50 mm ölçüsünde rot ile
EN 1463 ve BS 873
7
YOL BUTONLARI
Rotlu Alüminyum Buton
YGB-010
Ölçü
Malzeme Türü
Ağırlık
Reflektör
Basma Direnci
Montaj Şekli
Fotometrik Standart
100 x 70 x 20 mm
Al
0.26 kg
2 x 43 adet cam kürecikli Swareflex
marka
25 ton
25 x 40 mm ölçüsünde rot ile
EN 1463 ve BS 873
Çift Rotlu Alüminyum Buton
YGB-014
Ölçü
Malzeme Türü
Ağırlık
Reflektör
Basma Direnci
Montaj Şekli
Fotometrik Standart
8
220 x 100 x 40 mm
Al
0.94 kg
2 x 171 adet cam kürecikli Swareflex
marka
35 ton
14 x 65 mm ölçüsünde 2 adet rot ile
EN 1463 ve BS 873
YOL BUTONLARI
Cam Reflektörlü Mini Yol Butonu
YGB-017
Ölçü
Malzeme Türü
Ağırlık
Renk Opsiyonları
Reflektör
Montaj Şekli
Fotometrik Standart
Basma Direnci
128 x 88 x 30 mm
PPC
0.135 kg
Sarı, isteğe bağlı diğer renkler
4 x 7 adet cam kürecikli Swareflex
marka (Kırmızı ve Beyaz)
4 adet 7.5 x 80 mm buldex vida ve
dubel ile
EN 1463 -1 / P1A tipi
35 ton
Cam Reflektörlü Oval Yol Butonu
YGB-023
Ölçü
Malzeme Türü
Ağırlık
Renk Opsiyonları
Reflektör
Montaj Şekli
Basma direnci
Fotometrik Standart
220 x 120 x 28 mm
PPC
0.23 kg
Sarı, isteğe bağlı diğer renkler
6 x 7 adet cam kürecikli Swareflex
marka (Kırmızı ve Beyaz)
4 adet 7.5 x 80 mm buldex vida ve
dubel
35 ton
EN 1463 -1 / P1A tipi
9
DELİNATÖRLER
Delinatör 300 x 80 mm
YGD-006
Ölçü
Taban Çapı
Ağırlık
Malzeme Türü
Reflektif Malzeme
Teknik Özellikler
Montaj Şekli
300 x 80 mm
200 mm
0,67 kg
TPU
Turuncu, isteğe bağlı olarak diğer
renkler yapılabilir
Esnek, kırılmaz
Q10 x 100 mm Trifon vida ve Q14 mm
plastik dubel
Delinatör Üzeri Levha
YGD-012
Gövde Ölçü
Malzeme Türü
Ağırlık
Montaj Şekli
Renk Opsiyonları
Reflektif Malzeme
10
550 x 215 mm
TPU
1.15 kg
450 x 80 mm veya 750 x 80 mm
delinatör üzerine vidalanarak
Siyah, isteğe bağlı olarak diğer renkler
yapılabilir.
Yüksek Performans, Tip 3 (daire ve
dikdörtgen)
DELİNATÖRLER
Delinatör 450 x 80 mm
YGD-008
Ölçü
Taban Çapı
Ağırlık
Malzeme Türü
Renk Opsiyonları
Teknik Özellikler
Montaj Şekli
450 x 80 mm
Ø205 mm
0.90 kg
TPU
Turuncu, isteğe bağlı olarak diğer
renkler yapılabilir.
Esnek, kırılmaz
10 x 120 mm Trifon vida ve 14 mm
plastik dubel
Delinatör 750 x 80 mm
YGD-001
Ölçü
Taban Çapı
Ağırlık
Malzeme Türü
Renk Opsiyonları
Teknik Özellikler
Montaj Şekli
750 x 80 mm
Ø205 mm
1.25 kg
TPU
Turuncu, İsteğe bağlı olarak diğer
renkler yapılabilir.
Esnek, kırılmaz
10 x 120 mm Trifon vida ve 14 mm
plastik dubel
11
DELİNATÖRLER
Delinatör 450 x 90 mm
YGD-007
Ölçü
Taban Çapı
Ağırlık
Malzeme Türü
Renk Opsiyonları
Teknik Özellikler
Montaj Şekli
450 x 90 mm
Ø220 mm
0.95 kg
TPU
Turuncu, isteğe bağlı olarak diğer
renkler yapılabilir.
Esnek, kırılmaz
10 x 120 mm Trifon vida ve 14 mm
plastik dubel
Delinatör 750 x 90 mm
YGD-003
Ölçü
Taban Çapı
Ağırlık
Malzeme Türü
Renk Opsiyonları
Teknik Özellikler
Montaj Şekli
750 x 90 mm
Ø220 mm
1.56 kg
TPU
Turuncu, isteğe bağlı olarak diğer
renkler yapılabilir.
Esnek, kırılmaz
10 x 120 mm Trifon vida ve 14 mm
Plastik dubel
Delinatör 750 x 110 mm
YGD-005
Ölçü
Taban Çapı
Ağırlık
Malzeme Türü
Renk Opsiyonları
Teknik Özellikler
Montaj Şekli
12
750 x 110 mm
Ø240 mm
1.90 kg
TPU
Turuncu, isteğe bağlı olarak diğer
renkler yapılabilir.
Esnek, kırılmaz
10 x 120 mm Trifon vida ve 14 mm
plastik dubel
UYARI DİKMELERİ
Kauçuk Ağırlıklı Yol Dikmesi
YGD-009A
Ölçü
Malzeme türü
Ağırlık
Montaj Şekli
Renk Opsiyonları
Reflektif malzeme
110 x 1200 mm
PPC ve Kauçuk
8,3 kg (1,4 kg / 6,9 kg)
Portatif yada isteğe bağlı vida-dubel ile
Turuncu, Kırmızı, isteğe bağlı diğer
renkler
3 tane, isteğe bağlı 6 taneye kadar
Plastik Ağırlıklı Yol Dikmesi
YGD-009B
Gövde Ölçü
Malzeme Türü
Ağırlık
Montaj Şekli
Renk Opsiyonları
Reflektif Malzeme
110 x 1200 mm
PPC (dikme) ve PP (taban)
8,3 kg (1,4 kg / 6,9 kg)
Portatif ya da isteğe bağlı vida-dubel
ile
Turuncu, Kırmızı, isteğe bağlı diğer
renkler
3 tane, isteğe bağlı 6 taneye kadar
Dubalı Uyarı Levhalı Bariyer
YGUB-003
Ölçü
Ağırlık
Reflektif
Renk Opsiyonları
Teknik Özellikler
1800 x 1200 mm
19 kg (Plastik ağırlıklı) / 21 kg (Kauçuk
ağırlıklı)
Normal Performans
Kırmızı, Turuncu, isteğe bağlı diğer
renkler
Portatif, 2 tane plastik ağırlıklı yol
dikmesi 1 tane plastik levha içerir
13
OTOPARK ÜRÜNLERİ
Kauçuk Otopark Araç Durdurucu
YGB-032
Ölçü
Malzeme Türü
Renk Opsiyonları
Ağırlık
Teknik Özellikler
Montaj Şekli
740 x 150 x 120 mm
Kauçuk
Siyah
6.90 kg
4 x Reflektif sarı yol bandı
10 x 150 mm Trifon vida, 14 mm
Plastik dubel
Otopark Araç Stoperi (Boru Tip)
YGB-033
Boy
Yükseklik
Flanş
Boru
Boya
Bağlantı
14
2000 mm
120 mm
Çap: 180 mm / Kalınlık: 2,5 mm
Çap: 60 mm / Kalınlık: 2 mm
Siyah, Elektrostatik, Fırın Toz Boya
üzeri sarı reflektif malzemeli
10 x 120 mm Trifon vida ve 16 mm
plastik dubel
OTOPARK ÜRÜNLERİ
Otopark Kolon Köşe Koruyucu
YGYP-066
Ölçü
Ağırlık
Malzeme Türü
Renk Opsiyonları
Teknik Özellikler
Montaj
90 x 115 x 810 mm
1400 gr.
PVC
Siyah, opsiyonel olarak istenilen renkte
Yüksek performans reflektif malzeme
6 adet 4 x 50 mm vida, dubel, pul
Güvenlik Aynaları
Malzeme Türü
Renk Opsiyonları
Teknik Özellikler
Montaj Şekli
Ürün çeşit ve kodları:
YGA-001
YGA-003
YGA-005
YGA-007
ABS
Sarı-Siyah, Beyaz-Kırmızı
Akrilik Ayna
M Ø8 Özel Aparatlı Ø50 ile 75 arası
Direğe montaj Dubel ve Vidayla
Duvara Montaj
YGA-001
Çap 80 cm Sarı-Siyah
Çap 80 cm Beyaz-Kırmızı
Çap 60 cm Sarı-Siyah
Çap 60 cm Beyaz-Kırmızı
Kilitli Otopark Direği
YGO-001
Yükseklik
Ağırlık
Malzeme Türü
Renk opsiyonları
Boya
Teknik Özellikler
Montaj
600 mm
3100 gr
2 mm sac (2 mm iron)
Sarı, Kırmızı, Siyah
Elektrostatik toz boya
Kilitli, anahtarlı, reflektif malzemeli
Q10 X 100 mm trifon vida ve Q16 mm
plastik dubel
15
Firma Adresi:
Yuva Mah. Yuva Yolu Pasifik
İş Merkezi No:9/6-13
Yenimahalle-ANKARA / TÜRKİYE
Kazan Fabrika: Fatih Mah. Turgut Özal Bulvarı
20. Sok. No:78 Kazan / ANKARA-TÜRKİYE
Tel: 90(312) 396 00 62/63 Faks: 90(312) 396 00 08
E-posta: asya@asyatrafik.com.tr
www.asyatrafik.com.tr
Download

Plastra 2014 Online Katalog için tıklayınız.