Objednávky
Detail objednávky
Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky
Popis objednaného plnenia
Hodnota objednaného plnenia
Garant objednávky
nie
1/2014/ 09. 05. 2014
Doména shur.sk
47,45 EUR s DPH
p. Rebek
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Websupport s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava
IČO: 36 421 928
Odberateľ – Slovenský historický ústav v Ríme
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko
Funkcia
p. Rebek
tajomník
Detail objednávky
Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky
Popis objednaného plnenia
Hodnota objednaného plnenia
áno
2/2014/ 239. 05. 2014
Ekonomický softwér
276 EUR + 94,80 EUR /m. s
DPH
p. Kissová
Garant objednávky
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Vema s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31355374
Odberateľ – Slovenský historický ústav v Ríme
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko
p. Kissová
Funkcia
ekonóm
Detail objednávky
Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky
Popis objednaného plnenia
Hodnota objednaného plnenia
Garant objednávky
nie
3/2014/ 09. 05. 2014
Letenka do Talianska
154,79 EUR bez DPH
p. Hrabovec
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Austrian Airlines AG
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Office Park 2 Vienna
IČO: 0091740
Odberateľ – Slovenský historický ústav v Ríme
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko
Funkcia
p. Hrabovec
riaditeľka
Detail objednávky
Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky
Popis objednaného plnenia
Hodnota objednaného plnenia
Garant objednávky
nie
4/2014/ 10. 10. 2014
Tlač pozvánok
277,20 EUR s DPH
p. Púčik
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tlačiareň GUPRESS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hattalová 10, 831 03 Bratislava
IČO: 31371647
Odberateľ – Slovenský historický ústav v Ríme
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko
Funkcia
p. Púčik
tajomník
Detail objednávky
Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky
Popis objednaného plnenia
Hodnota objednaného plnenia
Garant objednávky
nie
5/2014/ 10. 10. 2014
Tlač brožúry
1310,88 EUR s DPH
p. Púčik
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tlačiareň Gupress
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hattalová 10,
IČO: 31371647
Odberateľ – Slovenský historický ústav v Ríme
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko
Funkcia
p. Púčik
tajomník
Download

Objednávky k 30. 11. 2014 - Slovenský historický ústav v Ríme