t e s t
hardware
e x k l u z í v n y
Knihy a magazíny
BUDÚCNOSTI
O čítačkách elektronických kníh
sme písali v reportáži z výstavy
CES 2010 a prehľadový článok
sme uverejnili aj v magazíne BZ!
č. 2/2010. Teraz sa pozrieme na
konkrétne čítačky, a to na také,
ktoré bez problémov dostanete na
slovenskom trhu. Povieme si však
aj o modeloch, ktoré nás zaujali
na výstave CES, a predstavíme
novinky, ktoré sa na trh len
pripravujú.
Čo je to elektronická čítačka kníh
V podstate je to prenosný počítač, ktorý sa od
notebookov a netbookov líši v podstatných parametroch. Predovšetkým displej všetkých testovaných čítačiek je monochromatický, teda farba je
biela a čierna, úroveň odtieňov sivej farby 4 až 8.
Čítačky sú mimoriadne ľahké – majú hmotnosť
okolo 500 gramov. Pri prevádzke sa vôbec nehrejú, nepotrebujú chladenie ani vetranie. Výdrž
na batérie je mimoriadne dlhá. Čítačky majú spotrebu len pri zmene zobrazenia displeja, pri vypnutom stave je nemerateľná. V prípade čítačiek
sa teda výdrž batérie udáva počtom otočení strán.
Výrobcovia pri súčasných čítačkách uvádzajú aj
8000 otočení. Nepočítali sme to, ale náš reálny
odhad je okolo 5000 otočení strán. Ak to chceme
vyjadriť jasnejšie, pri ceste z Bratislavy do Košíc
vám plne nabitá čítačka vydrží aj v meškajúcom
rýchliku na celú cestu tam i späť, a to aj niekoľkokrát. Displej je pri zobrazení strany vynikajúci –
ostrý ako britva a vôbec neťahá oči.
Samozrejme, čítačky nemajú len výhody, je tu aj
celý rad nevýhod. Povedzme, že ide o detské choroby, keďže tento typ produktu je zatiaľ úplne nový.
46
marec
2010
Predovšetkým je to aktuálna cena, ktorá sa dnes
približuje cenám vyspelých notebookov. A notebook toho predsa len dokáže oveľa viac ako
čítačka, hoci aj v našom teste sme mali multimediálne modely čítačiek. Displej je pri zobrazení
strany super, ale keď listujete, preblikne čiernou farbou. Pravdepodobne sa pri novom zobrazení
všetky pixely resetujú, čo je nepríjemný jav. Navyše
dosť dlho trvá, kým sa zobrazí ďalšia strana – pri
komplikovanom dokumente aj dve sekundy, čo je
viac ako pozorovateľné oneskorenie. Ďalej je tu
problém s veľkosťou displeja. Tá je v našom teste
okolo 6 palcov a táto hodnota je pri viacerých dokumentoch primalá na pohodlné čítanie pri zobrazení celej strany. Ak zobrazíte dokument vo
zväčšenej mierke, je to podstatne lepšie a pre dokumenty čisto v textovej podobe je to vynikajúce
riešenie. Horšie je to pri dokumentoch, ktoré obsahujú obrázky alebo tabuľky, navyše sú dodané vo
formáte PDF. A úplne zle je to v prípade stĺpcovej
sadzby, ktorá je zase pre magazíny, ako je napr. aj
PC REVUE, úplne bežná. V tomto prípade dôjde
obyčajne pri zväčšenom pohľade k rozhodeniu dokumentu na viacero úsekov, čo sťažuje čitateľnosť.
No ak chcete slabšími očami prečítať text na 6-palcovom displeji, bez zväčšovania dokumentu to jednoducho nejde. V noci na tomto displeji nevidíte
nič, keďže nemá podsvietenie. Čítať sa dá len pri
dobrom svetle. Naopak, na ostrom slniečku alebo
pri silnej lampe je text radosť čítať.
Čítačky v súčasnej verzii dokážu zobraziť znaky
zo slovenskej abecedy. Občas sa nájdu dokumenty, ktoré nemajú správny kerning (vzájomné
medzery medzi písmenami), ale najčastejšie je
zobrazenie korektné. O správne zobrazenie znakov sa zaslúžila česká firma Acomp, ktorej výsledok práce sa dostal do aktuálneho firmvéru vo
väčšine čítačiek (www.digiknihy.cz).
Ako sme spomínali, čítačky sú dnes multimediálne zariadenia, a preto okrem zobrazenia si
poradia aj s hudobnými súbormi a obrázkami.
Zvládnu bežné formáty a práca s nimi je pohodl-
Podstatné vlastnosti
čítačky sú malá hrúbka,
kvalitný displej a dlhá výdrž
na batérie
Spodný panel modelu Sony PRS-600 s napojením na port USB alebo ďalší
napájací adaptér, pripojenie slúchadiel a nastavenie hlasitosti
ná. Počúvanie hudby cez slúchadlá vám navyše
spríjemní čítanie knihy, keďže tieto úlohy bežia
paralelne. Niektoré čítačky zvládnu aj ďalšie funkcie, ako je napr. zaradenie textovej poznámky,
kreslenie obrázka, a mali sme aj model, ktorý dokázal nahrať hlas.
Väčšina čítačiek bola dodaná s nedotykovým
displejom a ovládala sa len pomocou tlačidiel.
V niektorých modeloch sme si všimli, že tlačidlá sú
usporiadané chaoticky a používateľ musí premýšľať nad tým, čo má vlastne stlačiť na výber príslušnej funkcie. Model Sony PRS-600 mal ako jediný
dotykový displej, ktorý zaistí pohodlnejšie ovládanie (tlačidlá sú však aj v tomto prípade nevyhnutné), ale na druhej strane takýto displej prináša
najmenší kontrast zo všetkých testovaných modelov. Stále je to veľmi dobrá kvalita zobrazenia a text
sa dá pohodlne čítať, ibaže sa viac leskne a čierna
je menej čierna ako pri nedotykových modeloch.
Elektronické čítačky disponujú vlastnou pamäťovou kapacitou na dokumenty a multimédiá
a obsahujú aj čítačky kariet. Najčastejšie je to čítačka na kartu SD, modely od firmy Sony, samozrejme, podporujú aj Memory Stick. Nabíjanie sa
najčastejšie realizuje pomocou portu USB pri pripojení napr. na počítač, modely Sony majú navyše port na externé napájanie, napájací adaptér
je však za doplatok. Doplnkové príslušenstvo tvoria rôzne obaly na čítačky, našli sme aj svetielko
na čítanie v noci.
Kde vziať obsah?
Obsah je kľúčová otázka, čítačka je nanič, ak nemáte na nej čo čítať. Práve tu je dôležitá podpora
súborov PDF. Natívne sú čítačky navrhnuté na
podporu súborov ePub, s ktorými si dobre poradia aj pri zmene mierky. Sú to predovšetkým čítačky kníh, a to prevažne kníh v textovej podobe.
Jednoduché ilustračné obrázky nespôsobujú problém, ale veľké bitmapové súbory či tabuľky im zatiaľ veľmi „nepristanú“. Elektronické knihy nájdete
na internete, ale zatiaľ tento trh na Slovensku nie
je rozvinutý. To, čo nájdete, je často zadarmo, elektronické kníhkupectvá na Slovensku ponúkajú
knihy v elektronickom formáte skôr len výnimočne.
Viac elektronických kníh nájdete v češtine, také
boli pribalené aj k testovaným čítačkám. V elektronickom formáte najčastejšie nájdete knihy s vypršanými autorskými právami alebo knihy, pri
ktorých dali súhlas na elektronickú publikáciu sami
autori. Výber teda nie je ohurujúci a rozhodne
medzi nimi nehľadajte najnovšie bestsellery. Vyskúšajte www.palmknihy.cz (podľa nás najlepšia
t e s t
teľné. Na dokumenty PDF z magazínu PC REVUE
tak čítačky zatiaľ nedorástli. Je jasné, že sa tak
stane, je to len otázka času.
Ak už máte čítačku, nezabudnite sa pravidelne
pozrieť na stránku výrobcu. Nová verzia firmvéru
často prichádza aj v týždenných intervaloch a prináša napr. podporu nových formátov. Treba to
však brať tak, že čítačky sú ešte horúci produkt,
prebieha ich vývoj, a to aj po tom, ako sú predané
koncovému zákazníkovi.
Čítačka Kindle od spoločnosti Amazon umožňuje
aj napojenie Wi-Fi a stojí 259 USD
ponuka prevažne z beletrie), http://knihy.root.cz,
www.texty.citanka.cz či www.gutenberg.cz. Zo slovenských zdrojov je to napr. www.zlatyfond.
sme.sk, www.ekniznica.sk alebo http://e-knihy.
tvorbawebov.eu. Zo zahraničných stránok odporúčame napr. www.CyberRead.com, www.
eBooks.com, www.RandomHouse.com a pre multiformátové knihy www.FictionWise.com. Každý
z výrobcov čítačiek spája svoj biznis s predajom
kníh, preto elektronické knihy v angličtine nie sú
problém. Veľké kníhkupectvo nájdete aj na
www.amazon.com, táto spoločnosť poskytuje aj
vlastnú čítačku s označením Kindle.
Je nám jasné, že čítačky elektronických kníh
predstavujú ďalšiu alternatívu, ako sa budú v budúcnosti zobrazovať elektronické magazíny. Preto
sme si pri všetkých prístrojoch vyskúšali aj zobrazenie dokumentu PDF s kompletným vydaním
nášho magazínu. Pravda je taká, že ani na jednej čítačke sa nám to nepodarilo dostať do takého stavu,
aby sa podoba aspoň čiastočne priblížila tomu, čo
poznáme z papierového vydania nášho magazínu.
Na časti čítačiek sa zobrazil najprv text a potom na
ďalších stranách obrázky a „prelistovanie“ na ďalšiu
stranu trvalo aj niekoľko minút. Na ďalších čítačkách
sa síce zobrazil aj text, aj obrázky, ale zase nie celý
text a pomalé „rolovanie“ bolo pri čítaní neznesi-
Budúcnosť čítačiek
Na výstave CES patrila čítačkám samostatná časť
jednej z najväčších výstavných hál. Stretnutie
všetkých svetových konkurentov na jednom
mieste je ideálna príležitosť na to, aby ste zistili,
čo sa pripravuje. Asi najväčšiu pozornosť tu pútala čítačka Que od firmy Plastic Logic. Mali sme
ju v rukách a bola na nej sprístupnená aj elektronická verzia magazínu Wall Street Journal. Ťažko
teraz povedať, do akej miery to bolo špeciálne pripravené na výstavnú ukážku a aká je realita
v iných prípadoch, ale na tejto čítačke s displejom OLED s uhlopriečkou 10,7 palca a v programe proReader to fungovalo ukážkovo. Čítačka
je to však dosť veľká (215 × 279 mm) a dotykový
displej bol ostrý ako britva. Navyše je to zariadenie s bezdrôtovým napojením na internet cez WiFi alebo 3G. Výrobca o svojich kvalitách vie
a prispôsobil tomu aj cenu – siaha od 649 do 799
USD podľa kapacity pamäte.
Nám sa podarilo nájsť ešte ďalšie čítačky, ktoré
neboli až tak veľmi na očiach, ale boli o to zaujímavejšie. Skiff Reader je niečo, čo nie je snom,
hoci to tak možno vyzerá. Je to ohybná čítačka
s displejom až 11,5 palca. Displej je potiahnutý
kovovou fóliou, ktorá prispieva k odolnosti prístroja. Podľa informácií získaných od výrobcu má
batéria vydržať na týždeň (tisíce otočených strán
s periodickým používaním bezdrôtového pripojenia). Vnútorná pamäť má 4 GB, vnútri je aj reproduktor, hmotnosť je 498 gramov. Na tomto displeji
vyzerali bitmapové obrázky úžasne.
A teraz spomenieme prototypy, ktoré už smerujú trochu ďalej od pôvodnej myšlienky elektronickej čítačky. Prvý z nich je enTourage eDGe,
ktorý má podobu klasickej knihy, teda je vybavený dvoma displejmi. Každý z nich má uhlopriečku 9,7 palca, jeden je podobného typu ako
v čítačkách, druhý je podsvietený a prináša funkcionalitu notebooku. Prístroj tak kombinuje elektronickú čítačku, audio-, ale aj videonahrávač,
umožňuje prehliadať internet, komunikovať vo
Čítačka Que od Plastic Logic
s viacerými doplnkami na každodenné
používanie
marec
2010
47
hardware
e x k l u z í v n y
e x k l u z í v n y
t e s t
hardware
Technické parametre,
ceny a niektoré výsledky
testov s čítačkami
Názov produktu/Vlastnosť
Veľkosť displeja [palcov]
Interná pamäť [MB]
Procesor
Rozmery [mm]
Hmotnosť [gramov]
Rozlíšenie displeja [bodov]
Typ slotu
Batéria
Udávaná výdrž [otočení]
Bookeen Cybook Ge3 Gold Ed.
6
16/64
Samsung ARM9 400 MHz
118 × 188 × 8,5
174
600 × 800
SD
Li-Pol 1000 mA
8000
nabíjačka, slúchadlá, kábel USB,
kožené puzdro
Výbava
HanLin eReader V3
6
32/512
Samsung ARM9 200 MHz
184 × 120 × 9,9
220
600 × 800
SD
Li-Pol 950 mA
9000
nabíjačka, slúchadlá, kábel USB ,
kožené puzdro
iRiver Story
6
2048
N/A
127 × 203 × 9,4
284
800 × 600
SD
Li-Pol
9000
Sony PRS-300
5
N/A/512
N/A
107 × 157 × 10
220
800 × 600
žiadna
Li-Ion
N/A
Sony PRS-600
6
N/A/512
N/A
121 × 174 × 10
286
800 × 600
SD + MS
Li-Ion
N/A
kábel USB
puzdro, kábel USB
textilné puzdro, kábel USB
klávesnica, hlas. nahrávanie,
Office reader
14,9
8,3
274,57
kovový predný panel
dotykový displej
3,1
13,7
228,46
3,1
2,3
323,82
Poznámka
2,5 mm jack na slúchadlá
hlasové čítanie textu v angličtine
Doba štartu [s]
Otvorenie dokumentu [s]
Cena [EUR s DPH]
19,4
7,4
304,75
13,3
9,6
228,46
Skiff Reader sa bude dať aj ohnúť a obrovský
displej zjednoduší čítanie
forme mailov, ale i sledovať video. Batéria v režime čítačky vydrží asi na 16 hodín.
Podobné zariadenie ponúka aj ASUS DR-950.
Má takisto monochromatický displej OLED
s uhlopriečkou 9 palcov, jeho hrúbka je len 9 mm
a hmotnosť 390 gramov. Vo výbave sú 2 alebo 4
GB pamäte, softvér na prevod textu na hlas, slot
SD, Wi-Fi a WiMax i HSDPA. MSI eBook je zasa
zástupca prenosných prístrojov, ktoré sú zalo-
žené na platforme Tegra 2. Je vybavený farebným
displejom a dosahuje výdrž asi 10 hodín pri prehliadaní videa. K dôležitým hráčom v oblasti čítačiek patrí aj firma Qualcomm, ktorá poskytuje aj
procesory pre tieto zariadenia.
No a niečo na tento spôsob predstavila na
konci januára za veľkých tajností aj firma Apple.
iPad je niečo, čo videl málokto, ale všetci o ňom
hovoria. Má uhlopriečku 9,7 palca, je to v podstate zväčšenina telefónu iPhone. Umožní prehrávať video, čítať elektronické dokumenty a komunikovať cez maily. Zdá sa, že Apple si zo sťažností používateľov na neexistujúci multitasking nič
nerobí a aj iPad dokáže prevádzkovať naraz len
jednu aplikáciu. Vyvažuje to multidotykovým ovládaním displeja. Vo výbave chýba trochu nepochopiteľne kamera a vyzerá to tak, že nebude
podporovať Adobe Flash. iPad má hrúbku 13 mm
a hmotnosť 0,7 kg. Všetky aplikácie fungujú
v zobrazení na výšku aj na šírku, vo výbave je snímač akcelerácie. Na iPad je napojená predajňa
elektronických kníh Apple iBookstore, ktorá ponúka knihy z viacerých vydavateľstiev. iPad umožňuje zadávanie znakov na virtuálnej klávesnici
a dá sa k nemu pripojiť aj hardvérová klávesnica.
Výdrž batérie je 10 hodín, existuje verzia s Wi-Fi,
ale i 3G. Apple navyše používa iný typ SIM karty,
ako je štandardný. Veď ako inak... Preto si určite
bude vyberať aj operátorov, u ktorých musíte mať
zmluvu, aby ste všetky jeho vlastnosti využili.
Poďme však predstaviť konkrétne modely.
Všetky sme mali zapožičané na začiatku februára
a k tomu termínu sa viažu aj ich zverejnené ceny.
Technické parametre čítačiek sme zhrnuli do tabuľky. Takisto uvádzame aj doby, ktoré uplynú od
zapnutia čítačky po zobrazenie úvodnej ponuky
alebo otvorenej knihy, ale aj to, koľko sme čakali
na otvorenie titulnej strany februárového vydania
magazínu PC REVUE vo formáte PDF.
Bookeen Cybook Ge3
Gold Edition
Prístroj nás zaujal už na prvý pohľad hlavne tým,
že je najtenší z celého testu. Používa pomerne
rýchly procesor, a preto sa aj operácie realizujú
o niečo rýchlejšie. Na pravej strane sú dve tlačidlá na zoomovanie a na ľavej štyri doplnkové
tlačidlá. Pomocou nich možno nastaviť hudobný
súbor na prehrávanie, volať rýchle menu na
správu a zobrazenie súborov, ďalej je to tlačidlo
na vrátenie sa späť o jeden krok a špeciálne tlačidlo patrí mazaniu súborov. Základné ovládanie sa uskutočňuje pomocou päťsmerového
tlačidla na prednom paneli. Kvalita displeja je
na druhom mieste za prístrojom iRiver. Vo výbave bolo 380 kníh, najčastejšie od českých
autorov. Pri zobrazení nášho magazínu v PDF
sa titulná strana s komplikovaným obrázkom
Apple iPad je opradený tajomstvom už pred jeho príchodom na trh
enTourage obsahuje jeden klasický displej a jeden displej určený na čítačku
48
marec
2010
šajte na slovenský text ☺). V3 nás
zaujala malými rozmermi a koženkovým puzdrom. Prakticky totožný
prístroj je BEBook One, ktorý je odlišný len iným pomocným ovládaním vpravo, označením čítačky
a absenciou čítania v angličtine.
Jeho dovoz na náš trh sa pripravuje
a bude mať vynikajúcu cenu.
Cena: 228,46 EUR
Hodnotenie: iRiver
Story
nezobrazila správne. Listovanie
v PDF však bolo dostatočne rýchle. Na zobrazovanie skutočných
elektronických kníh je to ideálne
zariadenie.
Cena: 304,75 EUR
Hodnotenie: výkon/cena
HanLin
eReader
V3
Ovládanie tohto prístroja je sparťanské, používateľ sa orientuje
podľa čísel volieb a tie potom zadáva na 10 tlačidlách na prednom
paneli. Na ľavej strane vedľa displeja sú dve tlačidlá na listovanie.
Hlavné ovládanie je vpravo dole,
ide o kombináciu kroku vzad a volania pomocného menu. Vpravo od
displeja sa ešte nachádza trojsmerové tlačidlo na listovanie a volanie
pomocného menu. Vo výbave bola
aj 2 GB karta SD s 250 knihami,
najčastejšie od českých autorov.
PC REVUE v PDF bolo na tomto prístroji zobrazené najlepšie z testu.
Pri niektorých dokumentoch PDF
sme sa však pri nastavovaní mierky
dostali do stavu, že sa celý dokument zlial do jedného riadka. Špeciálna vlastnosť je čítanie textu
s anglickou výslovnosťou (vyskú-
Jednoznačne najvybavenejšia čítačka v našom teste. Okrem funkcie
čítania elektronických kníh poslúži
aj ako audiorekordér. Je teda vybavená aj interným mikrofónom na
spodnom paneli, v zadnej časti sme
našli 0,6 W reproduktor. Kvalita
zobrazenia textu je najvyššia zo
všetkých čítačiek, pamäť má kapacitu až 2 GB. V spodnej časti je ešte
čítačka karty SD, keby táto kapacita
nepostačovala. Ďalšia veľká výhoda
tohto zariadenia je hardvérová
klávesnica QWERTY. Umožňuje
zadávanie textu, ale aj ovládanie
zobrazenia a listovanie. Na pravej
i ľavej strane zariadenia sú veľké dotykové tlačidlá na listovanie v dokumente. Tretia veľká výhoda je plná
podpora dokumentov Office. Ľahko
tak zobrazíte napr. súbory DOC,
XLS alebo PPT. Zariadenie je aj dostatočne rýchle, s naším súborom
PDF si ako-tak poradilo, ale na skutočné čítanie to stále nie je to pravé
riešenie.
PRS-300 je model bez dotykového
displeja s dobrým kontrastom. Celkové vyhotovenie prístroja zodpovedá zvyklostiam Sony (napr. predný panel je z hliníka). Aj tento prístroj sa ovláda pomocou číselných
volieb, tlačidlá sú však v tomto prípade usporiadané logickejšie ako
na prístroji HanLin, a to na pravej
strane displeja. Poloha jednotlivých
volieb potom zodpovedá konkrétnemu tlačidlu. Na spodnej strane
predného panela je päťsmerové tlačidlo na pohyb v knihách, tlačidlo
Home, na krok späť, prechod do
knižnice a nastavenie lupy. Tento
prístroj nepodporuje prehrávanie
hudby, je to predovšetkým čítačka
kníh. Napájať sa dá z portu USB
alebo doplnkovej nabíjačky 5,2 V.
Inštalácia pre synchronizačný softvér je priamo na čítačke, po registrácii sa dostanete asi k stovke
klasických kníh v angličtine.
Cena: 228,46 EUR
Hodnotenie: Sony PRS-600
Cena: 274,57 EUR
Hodnotenie: Sony PRS-300
Sony ide do biznisu s čítačkami
veľmi razantne. Firma pochopila, že
týmto prístrojom patrí budúcnosť.
Toto je jediná čítačka v našom teste
s dotykovým displejom a je aj najdrahšia. Umožňuje oveľa jednoduchšie a intuitívnejšie ovládanie, ale
kvalita zobrazenia knihy na displeji je
najnižšia v našom teste. Stále je však
vyhovujúca na čítanie kníh. Okrem
t e s t
čítačky elektronických kníh ponúka
tento prístroj aj funkcie hudobného
prehrávača, zápisníka na textové poznámky, zobrazovača bitmapových
obrázkov a na kreslenie voľnou rukou. Na hornom paneli sú dve čítačky pamäťových kariet – jedna na
Memory Stick a jedna na SD. Súčasťou dodávky je aj dotykové pero. Aj
v tomto prípade výrobca použil pri
výrobe odolné kovové časti. Mechanické vyhotovenie je najprepracovanejšie z celého testu. Okrem dotykového ovládania sa používajú aj
tlačidlá umiestnené pri spodnej časti
displeja. Táto čítačka je k dispozícii
v striebornom, čiernom a červenom
vyhotovení.
Cena: 323,82 EUR
Hodnotenie: Vyhodnotenie
Čítačky v súčasnosti predstavujú
generáciu zariadení, na ktorých sa
dajú čítať elektronické knihy predovšetkým v textovej podobe. Na čítačkách je založený budúci biznis
pri novom type predaja kníh. Očakávame posilnenie bezdrôtového
pripojenia čítačiek, aby si používateľ mohol kúpiť knihu práve vtedy,
keď ju potrebuje. Niektoré modely aj
v našom teste sú však multimediálne a zasahujú aj do iných oblastí, ako je len čítanie kníh.
Z testovaných modelov sme najviac ocenili iRiver Story, ktorý za
výhodnú cenu prináša kvalitný displej a časť multimediálnej výbavy.
Naozaj dokázal zobraziť súbory
DOC i XLS, poradil si aj s natívnymi
formátmi z Office 2007 (XLSX
a DOCX). V režime na šírku sa tak
najviac priblížil k tomu, čo si pod čítačkou elektronických kníh predstavuje redakcia PC REVUE. Stáva sa
tak víťazom nášho testu. Druhým dychom však treba dodať, že doplnková výbava je najchudobnejšia, navyše ide o prístroj, ktorý dlhšie štartuje. Najlepší pomer výkon/cena dosahuje čítačka HanLin eReader V3,
ktorá je o 50 EUR lacnejšia a stále sa
na nej dajú dobre čítať elektronické
knihy, pričom je aj celkom rýchla. Expresný pri štarte i zobrazení dokumentov je model Sony PRS-600,
ktorý je aj technologicky najďalej
s dotykovým displejom. Je to však
najdrahšia čítačka z nášho testu.
Väčšinu čítačiek sme mali zapožičanú od firmy ALZA.sk, ktorej ďakujeme za rýchle dodanie produktov. Pilotnú vzorku modelu
BeBook One sme mali od firmy
AGEM Computers.
Ondrej Macko
marec
2010
49
hardware
e x k l u z í v n y
Download

Knihy a magazíny BUDÚCNOSTI