Štvrtčan
Štvrtčan
Štvrťročník pre obyvateľov Plaveckého Štvrtka • Číslo 1 • Ročník 6.
1
Číslo 1
marec
2 0 1 2
Fašiangové slávnosti trochu ináč
Jednou z obnovených tradícií
Občianskeho združenia ŠTVRTČAN pred 7. rokmi boli fašiangové
slávnosti. Ľudia si na ne už zvykli,
o čom svedčí z roka na rok väčšia
účasť. No, ale zmena je život a tak
sme v tomto roku tradičné slávnosti
inovovali.
Okrem OZ ŠTVRTČAN spolupracovali na zabezpečení slávnosti
i Kultúrna komisia pri OcZ v Plaveckom Štvrtku, Poľovnícke združenie
SOKOL v Plaveckom Štvrtku, Obv.
org. Slovenského rybárskeho zväzu,
Dobrovoľný hasičský zbor Plavecký
Štvrtok a MŠ v Plaveckom Štvrtku.
Širší okruh spolupráce umožnil
i širšiu ponuku občerstvenia. Okrem
tradičných zabíjačkových špecialít sa podával i poľovnícky guláš,
halaszlé a smažené ryby. Členky
z klubu NEZÁBUDKA ako obvykle
napiekli šišky, fánky, rôzne rolády
a rezy, francúzske krémeše a iné
dobroty. I keď sme si mysleli, že je
všetkého neuveriteľné množstvo, tak
na poludnie mali rybári, poľovníci
i NEZÁBUDKÁRI svoje pulty
prázdne a upratané. Určite to svedčí
o výbornej kvalite. Okrem konzumácie na mieste si občania odnášali
domov i nakúpený tovar.
Popoludnie sa začalo maškarným sprievodom. Bol pestrý. V čele
išli muzikanti zo ZÁHORIENKY.
V maskách boli roztomilé detičky
z MŠ so svojimi rodičmi, občania, ktorí majú zmysel pre humor
a samozrejme večne mladí Nezábudkári. Sprievod si patrične uctili
manželia Lisí, Blažkovci, M.Tarrová,
Mackaninovci i Koliba Nemec, kde
pripravili občerstvovacie stanice pre
účastníkov sprievodu.
Sprievod masiek končil pri
Podnikateľskom centre, kde už čakali
smútoční pozostalí, ktorí sa prišli
veselo rozlúčiť s basou. Náš osvedčený „farár“, „funebráci“ a „plačky“,
ktorí každý rok basu pochovávajú,
boli ale so svojimi prázdninujúcimi
deťmi na lyžovačke a tak i tu sme
mali zmenu. „Farára“ nám robil
Jožko Benkovič z Lábu a plačky
zastúpili výborné herečky z divadla
Na hambálku. Boli skvelí a výborne
občanov zabavili.
O 16,00 h vypukol vo vyzdobenej
sále EKO centra detský karneval
a o 20,00 h diskotéka v Podnikateľskom centre.
Fašiangy sme ukončili skutočne
veselo. Všetci, ktorí sa chceli zabaviť,
prišli a zabavili sa. A tí, ktorí sa
zabaviť nechcú, by neprišli, ani keby
sme na námestí postavili čokoládovú
fontánu. Tak pre tých zábavychtivých to radi a ešte lepšie urobíme
i v budúcom roku.
Z.R.
Fašiangy, životné prostredie, regenerácia verejných priestranstiev
V prvom čísle našich obecných novín sa chcem krátko venovať trom témam,
ktoré sú v nadpise tohto môjho príhovoru.
Najprv aspoň krátke poohliadnutie za zimným obdobím, ktoré bolo
mimoriadne chladné.
Je to obdobie, kedy ľudia už pripravujú plány na jarné a letné obdobie, ale
dobre im padne trochu zábavy v dobe fašiangov. Som rád, že aj v tomto roku
sa aktívni členovia Občianskeho združenia Štvrtčan ujali úlohy zorganizovať
fašiangové slávnosti, o ktorých sa píše na inom mieste našich novín.
Mňa ako starostu najviac potešila skutočnosť, že tentoraz sa aktívne
zapojili aj ďalšie združenia a spolky a to Poľovnícke združenie Sokol a Miestna
organizácia Slovenského rybárskeho zväzu, ako aj naši dobrovoľní hasiči.
Veľkým oživením osláv bol aj detský karneval, ktorý zorganizovali riaditeľka
a učiteľky materskej školy. Je to pozitívny poznatok v našej obci.
Na druhej strane sú veci, ktoré ma však mimoriadne znepokojujú a aj väčšinu občanov. Určite ste už na začiatku jari absolvovali niekoľko prechádzok
do našich okolitých lesov. S hrôzou zisťujete, čo sa v nich nachádza. Namiesto
krásnych chodníkov, kvitnúcich lesných kvetov, či tichých a pekných zákutí,
kde by sme mohli nájsť pokoj, nachádzame haldy špiny, odpadkov, starého
nábytku, stavebného odpadu, plastov, papierov a všeličoho iného, čo do
lesa nepatrí. Najhoršie na tom je, že je len veľmi ťažko odhaliť tých, čo to
spôsobujú. Napriek tomu sa podarilo našim obecným policajtom aj pracovníkom obecného úradu odhaliť niekoľkých vinníkov. Tí, síce boli nútení, to
čo spôsobili, odstrániť, ale drvivé počty nelegálnych skládok čakajú na to, aby
boli odstránené obcou za naše spoločné peniaze. Žiaľ, taký je zákon.
Máme zistené, že v našej obci operuje minimálne jedna skupina tiež občanov, ktorí za mizerný groš zvážajú do našich lesov odpady nielen z Bratislavy,
ale dokonca aj z prihraničných obcí v Rakúsku. Žiadam a vyzývam všetkých
zodpovedných občanov, aby pomohli túto skupinu odhaliť. Som presvedčený,
že je ešte veľa občanov, ktorým záleží na čistote okolo nás. Za všetkých by
som chcel menovať mladú občianku Zuzku Ondriašovú, ktorá vychádzky so
svojím psíkom využíva aj na zber odpadkov. Aj keď je to málo proti tým
druhým, je to príklad hodný nasledovania. Aby som nepísal len o negatívach, tak sa zmienim o najbližšej možnosti na zlepšenie života v našej obci.
Rozhodli sme sa spolu s poslancami využiť ďalšiu výzvu, ktorá umožňuje
čerpať finančné prostriedky zo zdrojov Európskej únie.
Operačný program Bratislavského samosprávneho kraja umožňuje regenerovať ďalšie verejné priestranstvo. Ide o územie pri železničnej stanici, ktoré
je pre každého návštevníka prvý kontakt s našou obcou. Jeho súčasný stav si
priam vyžaduje vytvoriť tu jednu peknú a modernú časť obce.
Časť parcely je vlastníctvom štátu (Železnice SR) a preto sme začali
rokovanie o dlhodobom prenájme. Zároveň sme rozbehli prípravu žiadosti
o projektovej dokumentácii. V predstave máme vybudovať spevnené plochy,
parkovisko, chodníky a autobusové zastávky. Jednak na mieste, kde sa otáčajú
autobusy verejnej dopravy, ako i na druhej strane cesty v smere do Lábu.
pokračovanie na strane 2
Štvrtčan
2
Využité bude i územie pred rodinnými domami č. 501 – 504.
Zároveň chceme toto územie prepojiť s nedávno regenerovaným územím
v centre obce a zrekonštruovať chodník, ktorý je nevhodne vyspádovaný a na
mnohých miestach sa pri väčších dažďoch drží voda a bráni pohybu chodcov.
Zároveň je možnosť vylepšiť verejné osvetlenie, ktoré je hlavne popri
cintoríne nedostatočné.
Podobne priestor pred materskou školou zahrnieme do tejto akcie, kde
je nutné vybudovať spevnené plochy pre parkovanie vozidiel pre rodičov
detí z MŠ. Spoluúčasť obce v tomto projekte je 5 % z oprávnených nákladov
+ náklady spojené s prípravou žiadosti.
Ak by sme v tomto projekte boli úspešní, mohli by sme mať ďalšiu časť
obce krajšiu a bude slúžiť nielen nám, ale aj návštevníkom našej obce, ktorí
prichádzajú vlakovou i autobusovou verejnou dopravou. Zároveň pri tomto
projekte môžeme využiť aj skúsenosti z prvého projektu a vyvarovať sa chýb.
Ing. Ivan Slezák
starosta
Foto: I. Slezák, J. Fuchs
Termíny separovaného zberu papiera
a plastov na rok 2012 v obci
Výsledky volieb do NR SR konané 10. 3. 2012
v Plaveckom Štvrtku
Január
Február Marec
Apríl
Máj
Jún Júl
August
September
Október
November
December
Celkový počet voličov zapísaných v zozname voličov bol 1874. Z toho sa
volieb zúčastnilo 955 voličov, čo predstavuje účasť 50,96 %.
Plasty
12
10
9
13
11
8
14
11
14
12
9
14
Papier
26
22
25
19
27
29
Za rok 2011 bolo z obce Plavecký Štvrtok vyvezených celkovo 631,93
ton odpadu. Z toho tvorilo: 3,50 ton elektroodpadu, 21,68 ton papiera,
20,22 ton sklo, 1,13 ton pneumatiky, 17,22 ton plasty, 568,18 ton zmesový
komunálny odpad.
(LG)
Programová štruktúra PS Kábel, s.r.o.
TV Program
Pásmo Kanál Frekvencia ( MHz ) Norma
DOMA
S
04
126,25
BG
ČT1
S
06
140,25
BG
ČT2
S
08
154,25
BG
TA3
S
10
168,25
BG
Pro Sieben
S
12
238,25
BG
Noe
S
14
252,25
BG
Nova / skušobná prevádzka
S
16
266,25
BG
Pro Sieben
S
18
280,25
BG
Óčko
S
20
294,25
BG
STV3/ ukončenie vysielania
S
22
311,25
BG
JOJ PLUS
S
24
327,25
BG
Spektrum
S
26
343,25
BG
Sport1
S
28
359,25
BG
tv Paprika
S
30
375,25
BG
Spektrum Home
S
32
391,25
BG
Minimax/Animax
S
34
407,25
BG
Fishing and Hunting
S
36
423,25
BG
STV1
C
06
182,25
BG
STV2
C
08
196,25
BG
Markíza
C
10
210,25
BG
JOJ
C
12
224,25
BG
Eurosport CZ
C
21
471,25
BG
Nickelodeon
C
23
487,25
BG
SAT1
C
30
543,25
BG
aktualizované ku dňu 01.01.2012
Počet hlasov pre jednotlivé strany:
1.SMER- SD
2.Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
3.Sloboda a solidarita
4.
Kresťanskodemokratické hnutie
5.SDKÚ – DS
6.SNS
7.
Ľudová strana Naše Slovensko
8.MOST-HÍD
9.
Národ a spravodlivosť -naša strana
10.
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 11.Strana rómskej únie na Slovensku
12.
99 % – občiansky hlas
13.
Právo a spravodlivosť
14.
Robíme to pre deti – SF
15.
Zelení
16.Obyčajní ľudia
17.Strana občanov Slovenska
18.Strana Slobodné Slovo- Nory Mojsejovej
19.
Náš kraj
20.
Ľudová strana – HZDS
21.Strana + 1 hlas
(ISo)
399 hlasov
128 hlasov
88 hlasov
64 hlasov
57 hlasov
44 hlasov
34 hlasov
22 hlasov
19 hlasov
17 hlasov
12 hlasov
8 hlasov
4 hlasy
4 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
Foto: M. Brezová, A. Breza, Okrsková volebná komisia volebného okrsku
č. 1 a č. 2.
Štvrtčan
3
Plán kultúrnej činnosti v Plaveckom Štvrtku na rok 2012
Január
09. 01.
21. 01.
Novoročné stretnutie
seniorov
5. štvrtčanský
reprezentačný ples
Február
04. 02. Krojovaný ples
v Záhorskej Bystrici
18. 02. Fašiangové slávnosti:
Záhorácka zabíjačka
Sprievod masiek
Pochovávanie basy
Detský karneval
Marec
Výstava fotografií
alebo beseda
Divadelné predstavenie
Baa
Apríl
Veľkonočné tvorivé
dielne
Výstava kraslíc,
výšiviek...
Hrkanie
Burza
30. 04.Stavanie máje
Máj
13. 05.Oslavy dňa matiek
Cyklistický výlet
Zoznam neplatičov
Zoznam neplatičov z priestorových dôvodov neuvádzame v novinách
Štvrtčan. Zoznam je zverejnený na webovej stránke obce www.obecplaveckystvrtok.sk a na úradnej tabuli pri Obecnom úrade Plavecký Štvrtok.
Noc s Andersenom
Obecná knižnica Plavecký Štvrtok srdečne pozýva všetky deti od 5 do 13
rokov na druhý ročník Noci s Andersenom, ktorá sa uskutoční dňa 30.
marca 2012
o 18,00 h,
vstupné 4 €.
Prihlásiť svoje
deti môžete
priamo v knižnici počas otváracích hodín
(Pondelok 15,30
– 16,30, Streda
17,00 – 18,30,
Sobota 14,00
– 15,30, telefonicky 0908
069 643, alebo
emailom na [email protected] Prihláška sa dá stiahnuť na stránke
knižnice: www.kniznicaps.webnode.sk
Jún
02. 06.
Deň detí
Turistická vychádzka
August
18. 08.
Hodové slávnosti
September
15. 09. Festival Mravenec
Futbalový turnaj
o pohár starostu
Október
Mesiac úcty k starším
Divadelné predstavenie
Zájazd do moravského
„sklípku“
November
10. 11.Lampiónový sprievod
December
01. 12. Príchod sv. Mikuláša
Adventný večer
Vianočné tvorivé dielne
Silvestrovský pochod
na KM
Tieto podujatia budú organizované
OZ Štvrtčan, Komisiou pre kultúru,
vzdelávanie, mládež a šport,
Sociálnou komisiou pri Obecnom
zastupiteľstve v Plaveckom Štvrtku.
Chrobák v hlave
Komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládež a šport pri Obecnom zastupiteľstve v Plaveckom Štvrtku organizuje divadelné predstavenie komédie
Chrobák v hlave. Predstavenie sa uskutoční v nedeľu 22. apríla 2012
o 18,00 h v historickej budove SND na Hviezdoslavovom námestí.
Odchod autobusu bude o 16,45 h z parkoviska pri Jednote. Vstupenku
je potrebné zaplatiť na obecnom úrade pri prihlásení u p. Matlovičovej.
Cena vstupenky je 7,20 €.
Natália
Prvé dieťa narodené v roku 2012 z našej obce je dievčatko Natália.
Narodila sa v bratislavskej nemocnici krásna a zdravá. Šťastnými rodičmi
dcérky sú Jana a Jozef Ježovičovi, ktorí žijú v našej obci už niekoľko rokov.
Srdečne gratulujeme a želáme celej rodinke zdravie, šťastie a spokojnosť.
Redakcia
Pozor! Zmena otváracích hodín v knižnici
Pondelok: 15,30 h do 16,30 h
Streda:
17,00 h do 18,30 h
Sobota: 14,00 h do 15,30 h
Štatistika evidencie obyvateľov v obci Plavecký Štvrtok za rok 2011
Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Plavecký Štvrtok
k 31.01.2011 bol 2346.
V roku 2011 sa narodilo 29 detí s trvalým pobytom.
Zomrelo 22 občanov s trvalým pobytom.
K trvalému pobytu v obci sa prihlásilo 37 občanov.
Z trvalého pobytu sa odhlásilo 29 občanov.
K prechodnému pobytu sa prihlásilo 7 občanov.
Manželstvo uzatvorilo 12 občanov našej obce.
(EMa)
4
S p o l o č e nsk á
kr o n i ka
NARODILI SA
v mesiacoch december 2011 –
marec 2012
Júlia Lošonská
Dominik Babinský
Emanuel Zeman
Natália Ježovičová
Dominic Valla
Simona Šperglová
Nikolas Kostráb
Sofia Anna Kráľovičová
Rodičom a ich deťom želáme
veľa šťastia.
NAŠI JUBILANTI
v mesiacoch január – marec
70 rokov
RNDr. Rudolf Trutz
75 rokov
Eva Koulová
Anna Lenčová
Ružena Ševčíková
Jozef Sirota
80 rokov
Martina Harantová
Anastázia Filípková
85 rokov
Alojz Krajčír
Amália Kimličková
Ladislav Haranta
Jubilantom srdečne blahoželáme
a želáme veľa zdravia, spokojnosti a pohody.
ZOSOBÁŠILI SA
v mesiaci február 2012
Štvrtčan
Záhradkári v našej obci
V dnešnom vydaní chcem oboznámiť všetkých, najmä však mladších
občanov s jednou zo spoločenských
organizácií v našej obci – o Miestnej
organizácii Slovenského ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu (MO
SOZZ).
Táto organizácia patrila medzi
najmladšie v obci. O jej pôsobení
sa v obecnej kronike nachádza viac
zápisov, z ktorých najzaujímavejšie
uvádzam.
Miestna organizácia SOZZ
bola založená ustanovujúcou
členskou schôdzou dňa 15. marca
1970. Organizácia mala 45 členov
a viedol ju 4 členný výbor. Hlavným cieľom tejto organizácie bolo
oboznamovať občanov s novými
metódami a spôsobmi pestovania
ovocných stromov a ozdobných
kríkov, ich tvarovaním, hygienou, ošetrovaním proti škodcom
a chorobám, tiež pestovaniu
dostupných druhov zeleniny,
s novými druhmi hnojív a postrekových látok. Zabezpečovalo sa
to formou prednášok popredných odborníkov Slovenského
zväzu záhradkárov a výskumných
ústavov. Organizovali sa návštevy
pestovateľských podnikov, výstav
a ukážkových záhrad. Hlavná činnosť organizácie bola zameraná na
skrášľovanie životného prostredia
v rodinách a v celej obci.
V ďalšom zápise o činnosti sa
v kronike uvádza:
MO zabezpečovala svojím
členom za výhodné ceny množstvo
ovocných stromov, sadbu zemiakov, zeleniny a chemikálií, najmä
tých, čo sa nedali kúpiť na trhu,
Lucia Švajdlenková
a Martin Židek
Na spoločnej ceste životom
želáme veľa lásky a porozumenia.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
v mesiacoch január – marec 2012
Petr Salay
Mária Trutzová
Ján Greššak
Leopold Kimlička
Katarína Jakubcová
Jarmila Kalivodová
Mária Nemcová
Mária Haramiová
Anna Zemanová
Pozostalým vyslovujeme úprimnú
sústrasť.
(EMa)
Ukážky okrasných záhrad našich občanov
či v obchode. Tak sa zabezpečilo napr. v roku 1984 uhorkové
semeno, 30 q zemiakov, 120 kg
cibule, 300 ks jahôd, ovocné
stromy v hodnote 1280,- Kčs.
Druhou, snáď ešte dôležitejšou
úlohou MO bolo umožniť
svojím členom v dobe
zberu odpredaj dopestovaného ovocia a zeleniny
v miestnej zberni. Tento
výkup bol zmluvne
zabezpečovaný
s podnikom Zelenina.
Tak napr. v roku
1982 odpredali naši
občania vyše 300
metrákov uhoriek,
v roku 1984 to bolo
245 q uhoriek a 10 675 kg
sliviek. Vykupovala sa mrkva
a petržlen vo viazaničkách. Táto
priaznivá situácia vo zvýšenom
výkupe zrejme potešila našich
pestovateľov, ale zrejme aj pozitívne sa hodnotila skutočnosť, že
sa týmto značne pomohlo zvládnuť zásobovanie občanov čerstvou
zeleninou a ovocím.
Výsledky snahy organizácie sa
postupne prejavovali najmä v tom,
že v záhradkách našich občanov sa
okrem sliviek, orechov a čerešní,
začali odborne pestovať viaceré
odrody jabĺk, broskýň, marhúľ
a ďalšieho ovocia. No nešlo len
o ovocné stromy. V minulosti
neupravené dvory a priestranstvá
v obci sa postupne menili na dvory
s pestovaným trávnikom, záhonmi
kvetín a okrasných kríkov. Obecné
priestranstvá sa úpravou menili na
parky so zeleným trávnikom a okras-
nými kríkmi. Podarilo sa takto plniť
hlavné poslanie MO záhradkárov
v našej obci, čo bolo však dôležité,
takýmito úpravami na viacerých
miestach dostala obec krajší vzhľad
a občania získali istotne dobrý
pocit z prospešnej
práce.
Výsledky
svojej pestovateľskej snahy
naši záhradkári
viackrát prezentovali – pochválili
sa – na výstavách
ovocia a zeleniny
v kultúrnom
dome v obci.
V obecnej kronike
sa o týchto výstavách uvádzalo aj toto:
Prvá výstava ovocia a zeleniny sa uskutočnila 9. októbra
1977. Svoju úrodu tu prezentovalo 38 pestovateľov a vystavených bolo 154 exponátov,
z toho 75 ovocia a 79 zeleniny.
Komisiou boli vyhodnotení títo
najúspešnejší:
u ovocia 1. miesto Somolányi
Alojz, 2. miesto Haček Robert,
3. miesto Polák Ján, u zeleniny 1.
miesto Ort Ján, 2. miesto Federič
Ernest, 3. miesto Krajčír Alojz
a Binčík Augustín.
Čestné uznanie za vypestovanú papriku udelila komisia p.
Jurkovičovej Hermíne.
Druhá výstava uskutočnená dňa
9. októbra 1982 bola rozšírená aj a o aranžovanie kvetov
a doplnená aj ukážkami MO
Štvrtčan
Výstava ovocia rok 1977
Robert Haček
včelárov. Výstava bola doplnená
aj dostupnou odbornou literatúrou. Odborná komisia tentoraz
ocenila prvou cenou troch pestovateľov ovocia: Krajčír Alojz,
Somolányi Alojz a Štefek Milan.
Druhú cenu získali dvaja: Haček
Robert, Kotora Anton. Tretiu
cenu získali: Filípek Damian,
Klačka Stanislav, Krajčír Viktor.
Z pestovateľov zeleniny boli
vyhodnotení:
Prvá cena – Hačková Margita,
Ščepán Jozef.
Druhá cena – Ort Ján, Kotora
Anton,
Tretia cena Weismann Ján, Jurica
František.
Za aranžovanie kvetov boli
ocenení:
1. cena Rudavská Terézia,
2. cena Kotora Anton,
3. cena Krajčírová Matilda.
V poradí tretia výstava ovocia,
zeleniny a kvetov sa uskutočnila
dňa 5. augusta 1985 (vyhodnotenia neboli uvedené).
Okrem rokov dobrej úrody, tým
aj uskutočnenia výstavy, ale najmä
úspešného predaja do výkupu boli
a j roky menej úrodné. Uvediem
zápis z roku 1985:
Pestovanie zeleniny a tiež
predaj do výkupu sa časom
rozšíril. V tomto roku však stojí
za zmienku aj veľmi zlá situácia
v pestovaní uhoriek. Takmer
každému pestovateľovi sa stalo,
že uhorky síce vyrástli, ale po
zbere prvých koreň veľmi rýchlo
prestal rodiť a uschol. Uhorky
boli napadnuté plesňou tak, že
nepomáhali žiadne chemické
postreky ani mechanické
ošetrenie. Táto pleseň zamorila
územie celej republiky, ale aj
okolité štáty v Európe. Toto malo
za následok veľmi zlú situáciu na
trhu s uhorkami, tieto sa vytratili
z trhu a obchodov. Gazdinky ich
museli nahrádzať inou dostupnou zeleninou.
Výstava zeleniny
V roku 1988 sa v kronike uvádza:
Situácia v pestovaní ovocia a zeleniny sa zhoršuje. Stále častejší
je výskyt chorôb a pôsobenia
škodcov na ovocných stromoch
a na zelenine. Je to predovšetkým
chrastavitosť u jabĺk, hrušiek,
sliviek a značný je výskyt obaľovača jablčného – vyskytli sa až 2
generácie v priebehu roka.
Veľmi závažným ochorením
je peronospóra uhoriek. Vyskytla
sa pred pár rokmi, potom akoby
bola odstránená a v roku 1988 sa
vo veľ kej miere prejavila znovu.
Uhorky predčasne uschli –
nepomohlo ani morenie semena,
čo v minulosti stačilo na dobrú
odolnosť. Avšak napriek týmto
problémom narastá záujem
o pestovanie a odpredaj zeleniny,
najmä uhoriek, mrkvy a petržlenu
vo zväzkoch, póru a hlávkového
šalátu.
V prvých rokoch deväťdesiatych
sa začali vyskytovať problémy, že
výkupný podnik napriek uzavretým
zmluvám neodobral od pestovateľa
úrodu a keď, tak neskoro a za znížené ceny. Toto aj začalo pestovateľov odrádzať od pestovania väčšieho
množstva zeleniny.
Ďalším neduhom sú v poslednom období čoraz častejšie krádeže
úrody, alebo zničenie časti, alebo
celej úrody v záhradkách a záhumienkoch v nočných hodinách.
Najsmutnejšie na tom je, že títo
vandali a zlodeji, nie sú len z radov
miestnych cigánov, ale aj ostatných
občanov. V druhej polovici deväťdesiatych rokov sa situácia v MO
záhradkárov postupne zhoršovala.
Zmena nastala aj v tom, že viaceré
pozemky obhospodarované záhradkármi sa v rámci reštitúcií vracali
pôvodným majiteľom. Prestala platiť
dovtedy dobrá spolupráca medzi
MO a dodávateľmi a aj odberateľmi
poľnohospodárskych plodín. Nastali
problémy pri zabezpečovaní osív,
sadív, chemikálií a hnojív a s ešte
väčšími sa stretávali pestovatelia pri
dovtedy bezproblémovom vykupovaní ovocia a zeleniny. Sprvu sa ešte
ako-tak dalo úrodu predať, väčšinou
však už mimo výkupných stredísk,
pričom problémy boli čoraz väčšie až
napokon vykupovanie v obci zaniklo.
Príčinou tohto stavu bolo stále sa
rozširujúce súkromno-podnikateľské
vzťahy na trhu. Častejšie sa začal
na trhu objavovať tovar z cudziny,
lacnejší a väčšinou aj nižšej kvality
a tento stav neustále narastal. Dalo
by sa konštatovať, že sa v plnej
miere začali uplatňovať drsné
podmienky trhového hospodárstva
v tom nepriaznivom smere, čo veľmi
negatívne vplývalo na organizácie
záhradkárov a svedčí o tom aj zápis
v kronike v roku 2000.
Miestna organizácia Zväzu
záhradkárov Slovenska v tomto
roku – presnejšie – rozhodnutím
členstva na výročnej schôdzi dňa
15. marca 2000 zanikla. Táto
neradostná skutočnosť mala viac
5
dôvodov vychádzajúcich z dnešnej
situácie záhradkárstva na Slovensku. Upadol záujem o členstvo
a činnosť v takejto organizácii.
Žiaľ tieto zmeny sa ukázali ako
celospoločenský jav a preto bola
aj uzákonená možnosť záhradkárske organizácie zrušiť. Stalo
sa to aj v našej obci. Je to škoda,
lebo poslanie, ktoré táto organizácia zabezpečovala a sledovala,
bolo veľmi prospešné a uplatňuje
sa i v dnešnej dobe pri vytváraní
nových záhrad a predzáhradok,
pretože veľ ká časť týchto sa pretvára z funkcie pestovateľskej na
rekreačnú a okrasnú.
Neviem, či to bola náhoda, ale
organizácia záhradkárov v našej
obci vznikla rozhodnutím členskej
schôdze dňa 15. marca 1970
a zanikla taktiež rozhodnutím
výročnej členskej schôdze dňa 15.
marca 2000. Existovala teda 30
rokov, presne na deň.
Záverom ešte zopár údajov
o občanoch, funkcionároch, ktorí
činnosť záhradkárov v našej obci
riadili a zabezpečovali.
V prvých rokoch po vzniku
to bol 4 členný výbor, neskôr až
7 členný výbor, ktorý sa schádzal
viackrát ročne, vždy podľa potreby.
Počet členov MO z pôvodných
45 postupne narastal až do počtu
169 v roku 1984. Potom sa zase
z uvádzaných dôvodov počet
členov znižoval, až nakoniec prišlo
k zániku organizácie.
Zakladajúcimi členmi organizácie boli: Somolányi Alojz, Polák
Ján, Haček Robert, Kotora Anton,
Kuch Jozef, Krajčír Viktor, Klačka
Stanislav, Šefčík Karol, Rudavský
František.
Ako hospodári a vykupovači
pracovali: Kuch Jozef, Kotora
Anton, Rudavský František
a Klačka Stasnislav.
Do funkcie predsedu miestnej organizácie záhradkárov
bol pri vzniku zvolený Robert
Haček a zotrval v nej až do zániku
organizácie. Iste aj jeho zásluhou
dosahovala organizácia také dobré
výsledky v práci pre spokojnosť
členov aj v prospech obce. Tajomníkom bol Milan Štefek. V čase
zániku organizácie záhradkárov
boli vo výbore títo naši občania:
Haček Robert, Štefek Milan,
Čechová Vlasta, Foltín Milan,
Haranta Laco, Kadlíček Ján,
Klačka Stanislav, Krajčír Alojz,
Pavlačič Vendelín, Rohlíček Jozef.
Úplne na záver tejto spomienky
na miestnu organizáciu záhradkárov
v našej obci, dovoľte mi, vysloviť
všetkým, čo obetovali čas i energiu
pre túto organizáciu, úprimný obdiv
a srdečné poďakovanie. Veď robili
skutočne prospešnú a záslužnú
prácu.
Z a j í č e k V o jt e c h
kronikár
6
Štvrtčan
Veľ konočné tajomstvo – výzva pre našu vieru
Už od malička vieme, že Veľká noc
a veľkonočné sviatky a celá skutočnosť Kristovho víťazstva je pre
kresťanov na celom svete vrcholom
a zmyslom celého tajomstva našej
viery. Preto veľkonočné sviatky sú
pre nás aj veľkou výzvou, aby sme
znovuzrodení prijali nekonečný
dar božského života, ktorý sme si
sami hriechom zmarili. Bol to práve
Kristus a jeho heroizmus lásky, ktorý
pre nás vykonal niečo, čo by sme my
svojou vlastnou silou neboli schopní
vrátiť k životu. Svätý otec Benedikt
XVI. pri veľkopiatkovej liturgii
v rímskom Koloseu povedal (budem
parafrázovať), že my sa často snažíme vymaniť Bohu a snažíme sa byť
iba sami sebou (to by však nebolo
ešte zlé), ale pápež upozorňuje, že
sa často dostávame do myšlienok,
že vlastne ani nepotrebujeme večnú
Lásku a chceme si sami vytvoriť tvár
nášmu životu. A to je už len krôčik
od toho, že sa ľahko vzbúrime voči
večnej pravde v snahe byť „akýmisi
stvoriteľmi“ a sudcami navzájom.
A práve toto je dnes nebezpečne
zničujúce. Prečo? Lebo človek sa
ľahko môže stať vlastnou karikatúrou a miesto božieho obrazu v sebe
sa stáva výsmechom Stvoriteľa.
V minulých dňoch kresťania na
celom svete rozjímali o troch Kristových pádoch na Krížovej ceste.
Jedno z vysvetlení nám k tomuto
podáva sv. Ján vo svojom prvom
liste. Hovorí, že ide o tri ľudské
viny:“ Žiadostivosť očí, žiadostivosť
tela a pýchu života ( 1. Jn 2, 16).“
Ak sa nad týmto úprimne zamyslíme, musíme uznať Jánovu pravdu.
A Kristus na tomto stále padá
a padá a snaží sa i napriek bolestiam
z týchto pádov prísť k nám. Veď
koľko odpornosti vo svete spôsobuje
žiadostivosť očí, žiadostivosť tela
a pýcha života. Aj toto je v podtóne
veľkonočnej oslavy. A ak na toto
práve cez Veľkú noc zabudneme,
Čo nové v škole
Vystúpenie sokoliarov
Vedenie školy pripravilo 12. januára
2012 pre svojich žiakov zaujímavé
podujatie – vystúpenie sokoliarov.
Všetci žiaci sa zhromaždili v telocvični. Mnohí z nich mohli vidieť po
prvý raz v živote zblízka niekoľkých
dravých vtákov, napríklad sokola,
orla, sovy. Pri ukážkach preletu po
telocvični a náletu na korisť vzbudzovali rešpekt až strach, ktorý však
pominul, keď ich mohli pohladkať
a odfotografovať sa s nimi. Bol to
pre všetkých žiakov i pedagogický
zbor neobyčajný zážitok. Podujatia
sa zúčastnili aj deti z materskej školy.
Mini hokej
Centrum voľného času pripravilo
26. januára 2012 pre žiakov druhého
stupňa turnaj v mini hokeji, ktorého
sa zúčastnilo osem družstiev
z okresu Malacky a jedna škola
s Bratislavy. Našu školu reprezentovali žiaci, ktorí podali veľmi dobrý
výkon. Umiestnili sa na 4. mieste.
Tretia priečka im unikla len o vlások. Prehrali až v predĺžení a rozhodlo trestné strieľanie. Najlepším
strelcom celého turnaja bol náš žiak
Bohuš Olah, ktorý strelil 6 gólov.
Poradie:
1. miesto ZŠ Záhorácka Malacky A
2., miesto ZŠ Tbiliská, Bratislava
3. miesto Gymnázium Malacky B
4. miesto ZŠ Plavecký Štvrtok
Zápis
Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. sa
deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta
vek 6 rokov, musia zúčastniť zápisu
do školy. Termín zápisu určuje
zriaďovateľ Všeobecným záväzným
nariadením a musí sa vykonať v termíne od 15. januára do 15. februára.
Rodičia majú v zmysle zákona
právo vybrať školu pre svoje dieťa.
V našej škole sa uskutočnil zápis 28.
1. 2012. Do I. ročníka pre školský
rok 2012/2013 bolo zapísaných 10
detí. Na zápise bola prítomná aj
psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Malackách, ktorá
vykonávala s deťmi testy na posúdenie školskej zrelosti.
Karneval
Obľúbenou akciou pre žiakov školy
je karneval. Najväčšiu radosť z neho
majú vždy tí najmenší žiaci. Tento
rok sa karneval uskutočnil v réžii
triednych učiteliek prvého stupňa,
ktoré pripravili pre deti rôzne hry
a súťaže. Karneval bol pre mnohých
aj dôvodom na oslavu a veselú
náladu, lebo bol v deň vydania výpisov vysvedčení – 31. januára. Masky
môže prísť aj k tragédii, ktorú
v bolestiach predvídal v agónii
v Getsemanskej záhrade sám Ježiš,
že jeho obeta môže byť pre niekoho
aj zbytočná. Asi k takejto tragédii
u nás nedôjde, ale určite máme
dôvod byť smutní z toho, že o týchto
epidémiách sme vedeli a vieme,
ale žiaľ zatiaľ nijaká prevencia
nenastúpila. Ak by nastúpila, potom
aj tohtoročné veľkonočné sviatky
môžu byť pre nás aj v tomto novou
výzvou. Aj dobrý úmysel sa v nás
však môže skomplikovať. Emauzskí
učeníci v dobrom úmysle čakali
úplne niečo iné. Odchádzali z Jeruzalema sklamaní. Nie však nadlho.
Pripojil sa k ním Ježiš a otvoril im
zmysel Písma a prorokov.
Na písmo a na prorokov si aj my
často spomenieme vtedy, keď sa to
naplní. Preto často taká skepsa. Ale
Veľká noc už nie je len proroctvom,
je to realita, je to skutočnosť. Pán
naozaj vstal – radujme sa . Je to jeho
víťazstvo a v ňom aj naše. Nedajme
si ho od nikoho vziať. Žiaľ niekedy
Ježiša aj náboženské štruktúry tak
zmodelizovali a zaškatuľkovali do
nejakého systému, ktorý determinuje
jeho pôsobenie a často nedovolí
veriacim prekročiť medze tohto
systému, akoby On nebol suverénom,
ale dostal sa do vlastníctva niekoho.
Ježiš vždy sám bol, je a aj vždy bude
víťazom, milosrdenstvom a nádejou. A práve v tomto je dôvod aj
k nášmu tohtoročnému radostnému
Aleluja .
Svätý otec Benedikt XVI. vo
svojom pôstnom posolstve pozýva
kresťanov, aby si dali záležať, aby
tento požehnaný čas využili aj pre
duchovné dobro blížneho. A tento
môj príspevok je motivovaný práve
touto výzvou.
sa predviedli v promenáde a každý
dostal sladkú odmenu.
nej a vzdelávacej situácie na škole.
Jeho cieľom je formulovať návrh
postupov, opatrení a odporúčaní pre
zlepšenie pedagogického procesu
v zmysle koncepcie inklúzie. Pracovné stretnutie viedol prof. Miron
Zelina, z Pedagogickej fakulty UK.
Členmi boli odborníci z Prešovského
kraja a  MPC v Prešove. Zúčastnili
sa besedy s učiteľmi, boli prítomní
aj na vyučovacích hodinách. Ocenili
prácu našich pedagógov. Vyzdvihli
výsledky a prácu učiteľky v nultom
ročníku.
Minister školstva Eugen Jurzyca
v našej škole
Za cieľ svojej návštevy si 6. februára
2012 zvolil pán minister školstva
Eugen Jurzyca našu školu. Po
krátkom rozhovore s riaditeľkou
školy a starostom obce si prezrel
jej priestory. Potom nasledovala
beseda s členmi pedagogického
zboru. Zaujímal sa o prácu našich
učiteľov, ktorí ho informovali
o situácii v našej škole. Problémy sa
nedajú vyriešiť ihneď, ale je lepšie
vypočuť si názory priamo ako o nich
len počúvať sprostredkovane. Bolo
to príjemné stretnutie. Nie do
každej školy zavíta minister školstva
osobne.
Pracovné stretnutie
V dňoch 27. a 28. 2. 2012 sa v našej
škole uskutočnilo pracovné stretnutie expertnej skupiny zriadenej
generálnym riaditeľom Metodicko-pedagogického centra v Bratislave
PaedDr. Ivanom Pavlovom, PhD.
MPC v rámci svojich kompetencií
odborno-metodického poradenstva
na základe požiadavky starostu
obce a riaditeľky školy realizovalo
pedagogický audit aktuálnej výchov-
J. Krajčí
Hviezdoslavov Kubín
V našej škole je tradíciou, že
v mesiaci február, kedy si pripomíname výročie narodenia nášho
významného básnika Pavla Országha Hviezdoslava, sa každoročne
koná školské kolo v prednese poézie
prózy. V tomto školskom roku bude
našu školu na Obvodnom kole
v Malackách reprezentovať žiak 3.
ročníka Tomáš Zambo s prózou
Srnka Cupilupka.
Výsledky I. stupeň 1. miesto – próza
Tomáš Zambo, III. tr.
1. miesto – poézia Hana Olahová,
II. tr.
Výsledky II. stupeň 5. – 7. ročník
1. miesto Lucia Salayová, VII. tr.
2. miesto Estera Polakovičová, VI. tr.
3. miesto Anna Billová, VI. tr.
8. – 9. ročník
1. miesto Iveta Štefanovičová, IX. tr.
2. miesto Patrik Gombár, IX. tr.
Nikola Ščepánová, IX. tr.
3. miesto Anna Mária Balážová,
VIII. tr.
E m í l i a Cz a g a ň o vá
Štvrtčan
7
Medzinárodný projekt angličtinárov z Dérerky
Milí priatelia, nakoľko sa naša
škola – Základná škola Dr. J.
Dérera v Malackách stala „druhým
domovom“ pre veľa detí z Plaveckého Štvrtka, dovoľte mi, aby som
Vás oboznámila s medzinárodným
projektom Comenius „Food Culture Exchange“, do ktorého sú naši
angličtinári zapojení.
Ide o projekt školského
partnerstva a medzinárodnej spolupráce medzi našou školou a partnerskými školami zo španielskeho
Mairena Del Aljarafe, poľských
Marklowic, slovinskej Škofja Loky
a talianskeho Piglia. Hlavným cieľom projektu je predstaviť dejiny
stravovacích návykov a jedál vo
svete, a tiež uskutočniť „medzinárodné výmeny kultúr stravovania“
a z hľadiska vzdelávania zamerať
sa na zdravú výživu mládeže. Prostredníctvom projektu zúčastnení
žiaci spoznávajú rôzne medzinárodné chute a štýly stravovania
a stolovania. Žiaci spolupracujú
so zahraničnými kamarátmi na
stanovených úlohách a aktivitách
prostredníctvom prostriedkov IKT
a vybraní žiaci budú na úlohách
pracovať s kamarátmi zo zahraničia priamo na školách v partnerských krajinách
Naša škola sa 11. -15. decembra 2011 stala hostiteľom prvého
projektového stretnutia žiakov
a pedagógov. Termín stretnutia
predurčil jeho obsah. Žiaci sa na
stretnutie svedomito pripravovali, chystali aktivity spoločných
predvianočných tvorivých dielní,
pripravili powerpointové prezentácie o Vianociach, vianočných
zvykoch, tradíciách na Slovensku.
Pre svojich kamarátov vyrábali
vianočné recepty, koláčiky, ozdoby
či drobné darčeky.
Na prijatie trinástich žiakov
z cudziny sa pripravovali aj rodiny
našich žiakov. V nedeľu 11. decembra 2011 žiaci si so svojimi rodičmi
prišli do Hotela Atrium vyzdvihnúť svojich nových „súrodencov“.
Bolo veľmi milé vidieť tešiacich sa
žiakov, ale i rodičov, ktorí sa nevedeli kamarátov dočkať. S malým
meškaním predsa všetci dorazili.
Obavy nás – učiteľov z prvého
stretnutia boli úplne zbytočné.
Deti sa vopred kontaktovali
emailami, čo pomohlo zbaviť sa
akéhokoľvek ostychu zo stretnutia.
Prvé projektové stretnutie
žiakov sa začalo v pondelok 12.
decembra v priestoroch školy, kde
naši žiaci privítali hostí a predstavili im školu. Po uvítacom ceremoniáli nasledoval prvý workshop.
Všetci sme sa odeli do záster
s logom nášho projektu a pustili
sme sa do pečenia medovníčkov.
Žiaci pracovali usilovne v tímoch.
Každý sa snažil vyvaľkať a vykrojiť
tie najkrajšie medovníčky, ktoré si
deti hneď po upečení sami ozdobovali potravinárskymi farbami.
Na prácu detí dohliadala po celý
čas kamera Slovenskej televízie. Naše umelecké dielka boli
predstavené vo večernom vysielaní
relácie Slovensko dnes. Hostí
privítal v Spoločenskom dome
i primátor Malaciek RNDr. Jozef
Ondrejka. Popoludní program
pokračoval prehliadkou malackých
historických pamiatok – synagógy,
kaštieľa, krýpt a kostola. Prvý deň
spoločného programu zavŕšilo
vynikajúce vystúpenie folklórneho súboru Macejko a detského
folklórneho súboru Štvrtčánek
v priestoroch Kultúrního domečka.
Druhý deň projektového
stretnutia sme začali IT worshopom. Žiaci partnerských škôl
predstavili formou prezentácií
vianočné zvyklosti vo svojich krajinách. Potom dve dievčatá, odeté
ako Lucie, v tento trinásty decembrový deň povyháňali zlé sily zo
všetkých kútov školy. Žiaci mohli
pokojne a bez obáv pokračovať
v napĺňaní spoločného programu.
Deti s učiteľmi vyrábali zaujímavé
vianočné svietniky, pozdravy
a rôzne ozdoby. Po obede sme sa
všetci pustili do ochutnávky tradičného slovenského, talianskeho,
španielskeho, poľského a slovinského vianočného pečiva. Popri
príjemnom posedení sme očakávali výnimočnú návštevu – troch
top šéfkuchárov: Jožka Klubníka,
Jardu Žideka a Braňa Križana. Páni
kuchári veľmi ochotne, s veľkou
profesionalitou, milým prístupom
a s pohotovými detskými pomocníkmi predviedli svoje umenie.
Pre nás a našich hostí pripravili
skutočné „nebíčka v papuľkách“.
Vďaka ich umeniu sme našim
hosťom ponúkli slovenské nielen
vianočné menu. Na pripravených
slovenských vianočných stoloch
nechýbala fantastická hríbová
polievka, kapustnica, kuracia
roláda s mandľovou plnkou,
jahňacinka na slivkovo-zeleninovej
omáčke, bravčové karé s tymianom
v oravskej slaninke, bryndzové
halušky, strapačky, zapekané
zemiaky, slovenská ryža a tradičné
slovenské syry. Žiaci ochutnali
i trubičky, oblátky s medom
a orieškami, ba aj rôzne sušené
ovocie. Za pomoc pri zrealizovaní
vynikajúcej vianočnej večere patrí
spomínaným „umelcom gastronómie“ veľká vďaka.
Hostia sa u nás nenudili ani
v stredu. Najskôr sme spoločne
ozdobili vianočný stromček tradičnými i netradičnými ozdobami.
Tie žiaci vyrobili v partnerských
školách. Rozvoniavala vanilka
i škorica, znel klavír, spoločne sme
si zaspievali vianočné koledy. Po
obede sme si všetci obuli túlavé
topánky a vyrazili do nášho hlavného mesta. Návštevu Bratislavy
sme začali prehliadkou Bratislavského hradu, odkiaľ sme pokračovali do parlamentu. Tu sme priamo
z novinárskych miest sledovali
rokovanie poslancov Národnej
rady Slovenskej republiky. Našim
hosťom sme predstavili štátne
symboly Slovenskej republiky.
Prezreli sme si nádherné diela
Albína Brunovského. Z hradu sme
sa kľukatými uličkami vybrali do
Starého mesta. Tu sme zažili pravú
predvianočnú atmosféru. Prešli
sme sa až na Hlavné námestie,
kde sme si na vianočnom trhu
pochutili na lokšiach plnených všakovakými dobrotami, cigánskych
pečienkach, jablkách v karameli či
na detskom punči.
Každý príbeh sa raz skončí.
A tak to bolo i v prípade nášho
projektového stretnutia, ktoré sa
zavŕšilo vo štvrtok 15. decembra
odchodom našich hostí. Všetci
sme sa tešili z dobre vykonanej
spoločnej práce, no na tvárach detí
sa objavili záblesky smútku. Bolo
im ľúto, že sa musia so svojimi
novými kamarátmi už rozlúčiť. Nie
však na dlhý čas, pretože ďalšie
projektové stretnutie sa uskutoční
13. – 18. mája 2012 v Taliansku.
Opäť máme kopec práce, pretože
na stretnutie žiaci pripravujú
komiksy, rozprávky, divadielko,
pesničky, krátke videá o varení
a tiež návrhy na obálku spoločnej
kuchárskej knihy. Niektorí zo
žiakov sa v Pigliu opäť stretnú.
Ďalší budú mať možnosť spoločne
pobudnúť v Poľsku, Španielsku
alebo v Slovinsku. Veď náš projekt
bude trvať dva roky!
Fotogaléria z projektového
stretnutia je prístupná na www.
dererka.edupage.org alebo na
www.food-culture-exchange.org.
Za obsah predmetného článku
zodpovedá autor. Európska
komisia ani Národná agentúra
Programu celoživotného vzdelávania nenesú zodpovednosť za použitie vyššie uvedených informácií.
Mi l a d a K ri s t í n o vá
koordinátor projektu
8
Štvrtčan
Detský karneval
Tohtoročné fašiangové obdobie veselosti a zábav
sme v našej obci zavŕšili v sobotu 18.2.2012
fašiangovými slávnosťami, ktorých súčasťou bola
spoločenská udalosť, určená prevažne deťom
predškolského veku a mladším školákom. Tú pre
ne pripravila Kultúrna komisia pri OZ v spolupráci s Materskou školou v Plaveckom Štvrtku.
V tento deň sa v budove Ekocentra konal ako
plynulé pokračovanie pochovávania basy detský
karneval. Vzhľadom na hojnú účasť detí a ich
rodičov môžeme smelo konštatovať, že karneval
je veľmi populárny. Pre deti bola pripravená nielen krásne vyzdobená sála, ale i lákavý program
a veselej hudby. Sála Ekocentra sa za okamih
zmenila na rozprávkovú krajinu plnú prekrásnych rozprávkových bytostí, ktoré sa nám pri
úvodnej pesničke predviedli a predstavili. A my
sme len hádali, kto je tá krásna víla, princezná,
bojovník, robot, usmievavý hríbik, či kto sa
skrýva v kostýme rôznych zvieratiek. Súčasťou karnevalu boli i rôzne súťaže, tance. Veľmi
zaujímavé a atraktívne bolo i magické vystúpenie
kúzelníka p. Šestáka, ktorý do svojho čarovania
zasvätil i deti. Ich pozornosť a asistenciu odmenil
milým darčekom – zvieratkom z balónov. Rovnako zaujímavá bola i bohatá tombola a súťaž
v stoličkovom tanci o slniečkovú tortu od p.
Masarovičovej.
V tejto súvislosti by sme radi poďakovali všetkým, ktorí svojim aktívnym prístupom, podporou a sponzorskými darmi prispeli k príjemnému
prežitiu tohto dňa.
Veríme, že sa všetkým ukončenie fašiangov
páčilo a že sa o rok v hojnom počte uvidíme zase.
J a n a B á c h o r o vá
POVEDALI MÚDRI MÚDROSť
„Ak sa chceme priblížiť k pravde, musíme sa vzdialiť od všedného života“.
Túto múdrosť vyriekol grécky filozof a mysliteľ v 5. storočí pred Kristom –
Sokrates -silno ovplyvnil antické myslenie. O jeho živote vieme zo svedectva
jeho žiaka Platóna. Jeho zásadou bola veta: „Ten, kto jedná a koná dobre,
nemôže byť necnostný.“
V tejto múdrosti Sokrates robí rozdiel v poznaní pravdy a jej aplikácii do všedného života. Poznanie pravdy je totiž mimo všedného života – má nadprirodzenú dimenziu. Aplikácia pravdy však musí byť súčasťou všedného života,
pretože ona ten všedný život nielenže skvalitňuje, stabilizuje, ale pozdvihuje
ho do „vyšších sfér“ a robí človeka a ľudstvo spokojným a šťastným.
„ Kto chce vládnuť, nesmie hnať ľud pred sebou, ale musí kráčať pred ním“.
Túto múdrosť máme od francúzskeho spisovateľa, filozofa, sociológa a historika, Montesquieu ( 1689 – 1755). Bol predstaviteľom osvietenstva a kritikom
kráľovského absolutizmu. Snažil sa objasňovať pôvod štátu a význam a povahu
zákonov. Vytvoril plán spoločenských reforiem vo Francúzsku.
Jeho múdrosť je nadčasová. Hodí sa veľmi aktuálne aj do našej doby. Sám Ježiš
Kristus konal tak, že svojou skromnosťou a tichosťou šiel príkladom a službou
všetkým, ukázal, ako treba vládnuť.
„Minulé opravovať, prítomné dobre usporiadať“.
Túto vetu vyslovil, český kráľ a rímsky cisár Karol IV. ( 1316 – 1378). V Prahe
založil univerzitu, dal postaviť most cez Vltavu ( Karlov most), Nove Město
pražské a hrad Karlštejn. Bol zakladateľom novej koncepcie českého štátu.
V tejto múdrosti sa nachádza snaha chrániť dedičstvo minulosti, ktoré nám
pomôže zorientovať sa pre spravodlivú prítomnosť a nádejnú budúcnosť.
Štvrtčan
9
Deň Zeme –
Vyčistime si náš les
Predpokladám, že pre väčšinu z vás nebudú tieto vety niečím novým, no prinajmenšom vám pomôžu sa pozrieť na svoje okolie inými očami. Rada by som Vás
upozornila na súčasnú situáciu v okolí našej obce. Plavecký Štvrtok sa nachádza
v krásnom prostredí a ktoroukoľvek cestou sa vyberiete, väčšinou vždy sa ocitnete v prírode. Či už na poliach popri potoku, pri jazere, alebo v borovicovom
lese. Je pre nás všetkých obrovským darom žiť v tak krásnom prostredí, o čom
svedčí i fakt, že pri jazere pieskovňa sú desiatky chát. Nemalému množstvu ľudí
sa v našom prostredí páči natoľko, že investovali svoje prostriedky, aby si mohli
vychutnávať pokoj vidieka v okolí prírody. Naše lesy nám poskytujú okrem príjemného pocitu z relaxácie a pobytu na čerstvom vzduchu, i stretnutia so srnkami, zajacmi či inou zverou. Je pre mňa preto nepochopiteľné, že sme schopní
len využívať všetky možnosti a zdroje a necítime zodpovednosť za ochranu
a zveľaďovanie nášho životného prostredia. Podaktorí ignoranti naše okolie arogantne znečisťujú, čoho dôsledok môžete vidieť na mnohých miestach, zväčša
na okrajoch obce. Sú to „čierne“ skládky, ktoré sa stávajú nebezpečnými aj
z hľadiska šírenia chorôb, rozmnožovania nebezpečných parazitov, sú miestom
šírenia nežiaducich druhov rastlín a znečisťujú povrchové i podpovrchové vody.
Ďalším vážnym problémom je nielen úbytok lesného porastu, ale doslovné zmrzačovanie stromov. Považujem za potrebné, aby sme v tejto veci začali konať
nielen ako jednotlivci, ale spoločne ako občania našej obce.
Akcia vedúca k znižovaniu znečistenia životného prostredia začína
u každého z nás doma. Enviromentálne a právne povedomie našich občanov
je veľmi nízke ako i neochota ľudí poukázať na spoluobčanov, ktorí naše prostredie znečisťujú. Deti sú vychovávané podľa vzoru svojich rodičov a je našou
povinnosťou aj pre budúce generácie chrániť a zachovať našu prírodu.
Keď sa prechádzame po našich chodníkoch a všímame si koľko špiny
sa okolo povaľuje, väčšinu z nás to hnevá. Pokúsme sa to zmeniť! Je určite
viac možností, ale napríklad, spomeňte si ako sme sa za minulého režimu
zúčastňovali na jarných a jesenných brigádach. Vtedajšie Národné výbory
v spolupráci so školami vyzývali úplne všetkých občanov, aby upratali svoje
a spoločné okolie. Okrem hrabania listov sme vyčistili parky, ulice od všemožného odpadu a z vlastnej skúsenosti viem, že tieto brigády boli i výchovné.
Tento pocit je podobný tomu ako keď si upracete doma, v záhrade, či na
dvore a je pravdepodobné, že odradí nezodpovedných občanov od ďalšieho
znečisťovania nášho životného prostredia.
22. apríla je Deň Zeme. Ako jedna z mnohých i naša obec sa zapojila do
súťaže “Vyčistime si naše Slovensko” vyhlásenej Ministerstvom životného
prostredia. V sobotu 21. 04. 2012 sa bude konať brigáda v lese za dedinou smerom do Lábu. Mnohí z nás si pamätajú, aký krásny les to býval, ale
v súčasnosti je to smetisko. Je mi úprimne ľúto každého zvieraťa, ktoré vidím
v lese a hanbím sa sama pred sebou, ako sme toto mohli dopustiť. Prosím,
nebuďte ľahostajní a pomôžte vrátiť tomuto lesu jeho pravú podobu.
Z uz a n a Ondri a š o vá
Foto: Zuzana Ondriašová
Bližšie informácie budú zverejnené
na webovej stránke obce www.obecplaveckystvrtok.sk, na úradnej tabuli
a miestnym rozhlasom.
Mravenčárska míla
Športový klub pozýva našich spoluobčanov na tradičné jarné podujatie, ktorým je už 26. ročník lesného behu v Plaveckom Štvrtku a bude sa konať 5. mája
2012 na futbalovom štadióne od deviatej hodiny.
Toto naše podujatie s dlhoročnou tradíciou sa v rámci seriálu „Grand Prix Záhorie“ stalo súčasťou Moravsko-Slovenského bežeckého pohára pre rok
2012, do ktorého je zaradených 35 pretekov. Z toho 22 v Českej republike a 13 na Slovensku. Účasť v tomto seriáli pretekov nám aj do budúcnosti zaručuje
vysokú kvalitu pretekárskeho poľa. Okrem seniorských kategórií sa v rámci GP Záhorie bodujú aj mládežnícke kategórie, preto by sme sa ako organizátori
tohto roku radi vrátili k pretekom detí. Vyzývame našich spoluobčanov, aby prišli aj so svojimi ratolesťami a strávili v príjemnom prostredí sobotné dopoludnie.
Cestou ŠK a aj svojím menom, by som chcel poďakovať za dlhoročnú prácu pri udržiavaní tohto atletického a spoločenského podujatia v našej obci p.
Vincentovi Jelemenskému, ktorý sa tohto roku vzdal funkcie riaditeľa pretekov. Verím, že sa s nami a zúčastnenými pretekármi bude ešte dlhé roky stretávať
na štadióne a my budeme dôstojnými nasledovníkmi jeho práce. Vinco ďakujeme.
Ing. Mi l o š S l ád e č e k
Štvrtčan
10
Krojovaný ples v Záhorskej Bystrici
V Záhorskej Bystrici veľmi dobre
pracuje miestny spolok Matice
Slovenskej pod
vedením p. Štefana Martinkoviča. Dňa 4. februára 2012 zorganizovali už 2. krojovaný ples.
Organizátorom sa podaril
zámer zhromaždiť ľudí, ktorí
milujú dedičstvo svojich predkov
vo forme ľudových krojov. Na ples
bolo pozvané i naše Občianske
združenie Štvrtčan, ktoré takisto
aktívne prezentuje ľudovú kultúru
Záhoria.
Boli sme najpočetnejšou skupinou na plese. Zaujali predovšetkým členovia nášho FS Štvrtčan
a DFS Štvrtčánek spolu s DFS
Klnka.
Všetci vystúpili v hlavnom
programe a predviedli nielen krásu
štvrteckých krojov, ale aj tanečné
umenie našich mladých ľudí. Našu
účasť doplnili aj členovia klubu
seniorov Nezábudka. Po úvodnej
promenáde a kultúrnom programe
pokračovala tanečná zábava. Sme
radi, že opäť raz naše občianske
združenie tým najlepším spôsobom zviditeľnilo obec Plavecký
Štvrtok pre účastníkmi zo širokého
okolia.
Správna rada OZ ŠTVRTČAN
Stretnutie pri príležitosti MDŽ
V stredu 7.3.2012 sa stretol podpredseda SNS Rafael Rafaj a Okresný predseda SNS Malacky Alexander Breza so ženami z našej obce pri príležitosti MDŽ.
Stretnutie prišiel podporiť aj starosta obce p. Ing. Ivan Slezák, pozvanie prijala i starostka susednej obce Láb p. Dr. Monika Valúchová a niektorí občania Plaveckého Štvrtka. Okresný predseda SNS A. Breza si uctil prítomné ženy ako i pracovníčky OcÚ červenými karafiátmi a upomienkovými darčekmi s logom SNS.
Rafael Rafaj pri tejto príležitosti vysvetlil Volebný program SNS, po ktorom sa rozprúdila živá diskusia.
PhDr. M o nik a B r e z o vá
Okresná tajomníčka SNS
Pani Anička a Mariška mi pripravili Vianoce
Neveríte, tak čítajte. Dňa 1. decembra 2011 som
bola kvôli štrajkom lekárov predčasne prepustená
do domáceho liečenia. Nešlo o ľahkú operáciu,
bola to výmena kolenného kĺbu. Prvýkrát v živote
som sa netešila domov. Bála som sa. Nebola som
zrehabilitovaná, len poučená.
Blížili sa Vianoce, na ktoré som sa síce v predstihu pripravila, nákup darčekov, uprataný dom.
No čo som nemohla v predstihu urobiť, to
bolo pečenie. Roky som vypekala niekoľko druhov
pečiva rodine i rodinným priateľom. Tentoraz to
nešlo.
Po niekoľkých dňoch strávených doma, ma
prišli navštíviť p. Anička a Mariška. Doslova som
sa rozplakala, keď som videla plné koše ovocia a 6
druhov čerstvo pečených sviatočných koláčov.
Vďaka.
Až po rokoch a to je už dobrých 15, som
pochopila, že nie sme celkom prisťahovalci. Veľmi
som sa tomu potešila. Pomohla i Daška Barteková,
ktorá mi prišla pomasírovať ubolený chrbát. Na
takéto skutky sa nezabúda.
Zdalo sa mi chovanie štvrtčanov trochu anonymné, nepripúšťajú si cudzích ľudí bližšie k sebe.
No som rada, že som sa mýlila.
Deň pred Štedrým dňom ma znova navštívila
p. Mariška s teplým štedrákom, výborným orechovým a makovým závinom a nechýbali ani škoricové oplátky. No a priamo pred štedrou večerou
prišla p. Anička s teplými makovými opekancami,
v mojej rodine je to neodmysliteľný chod.
Celý Štedrý večer som mala zvláštny pocit.
Ten, ktorý som ešte nezažila. Mala som totiž
dojem, že viac zo seba dávam, ako dostávam.
Nejde o hmotné vyjadrenie, ide o pocit lásky
a sympatií, za ktorý som vyššie spomínaným
paniam vďačná.
No a aby toho nebolo málo, prišlo na Silvestra
dopoludnia ďalšie prekvapenie vo forme umeleckého diela p. Aničky. Do toho podnosu nám bolo
ľúto zahryznúť. Tam bolo od výmyslu sveta všetko
a božsky to chutilo.
No a o ktoré panie ide? O pani Aničku Zajáčkovú
a Marišku Karmanovú.
U nás sa hovorievalo: „Nech Vám to pán Boh na
deťoch vynahradí“.
S vďakou a úctou Vykoukalová.
Štvrtčan
11
V. ŠTVRTČANSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES
Občianske združenie Štvrtčan aj tento rok zorganizovalo štvrtčanský reprezentačný ples. Uskutočnil sa dňa 21. januára, bolo to už po štvrtýkrát a opäť na
Kamennom mlyne.
Tentoraz sme vybrali hudobnú skupinu Danubius a urobili sme dobre, pretože
vytvorili vynikajúcu atmosféru. Ples však otvorili ukážkou spoločenských tancov
manželia
Csizmaziovci z Malaciek. Potom sa začala nefalšovaná zábava a mladí i starší
účastníci plesu strávili na Kamennom mlyne príjemnú zábavu.
K vynikajúcej úrovni prispelo i chutné jedlo a bohatá tombola, do ktorej
cenami prispeli členovia a priaznivci nášho združenia, za čo im patrí vďaka.
Dôkazom vynikajúcej zábavy bolo to, že dohodnutá doba hudobnej produkcie
musela byť na žiadosť účastníkov predĺžená. Už dnes sa tešíme na ďalší rok, keď sa
opäť stretneme s našimi priateľmi už na VI. ročníku.
Správna rada OZ Štvrtčan
Šťastný rok 2012
Si spoločne zaželali všetci účastníci silvestrovskej zábavy s hudobnou
skupinou Zajačkovci v Plaveckom Štvrtku.
Túto úžasnú rozlúčku so starým rokom zorganizovali priatelia dobrej
hudby, tanca a spoločnosti, jednoducho tí, ktorí sú pamätníkmi slávnych
štvrteckých čajov so Zajačkovcami, ktorými bol Plavecký Štvrtok známy
po celom okolí. A vydarila sa výborne aj nad očakávania samotných
organizátorov.
Chutný, bohatý výber jedál od manželov Klubníkovcov, tombola,
ktorá ponúkla až 67 cien a za ktoré zo srdca ďakujeme všetkým sponzorom, úžasná hudba našich Zajačkovcov, ktorá na parkete dokonale
spojila pamätníkov s tou najmladšou generáciou. Jednoducho parket
bol plný po celú noc až do 7 hodiny rannej, keď poslední hostia opustili
sálu. Ďakujem všetkým, ktorí túto silvestrovskú noc pripravili a všetkým,
ktorí ju prežili želám, aby im tá veselosť vydržala po celý rok, a aby sme
sa opäť pri budúcom „Silvestri“ mohli stretnúť.
Tak.. dovidenia o rok, priatelia!
(prosím napísať za zverejnené fotografie)
Ďalšie fotografie si môžete pozrieť na https://picasaweb.google.
com/114382847264774307735/Silvester2011PlavStvrtok
D ž a m in a
Futbalisti do jarnej časti s odhodlaním
Zimná príprava
Zimnú prípravu začali naši seniori
14. januára a prvé štyri týždne sa
pripravovali na novom ihrisku
s umelou trávou. Od 12. do 18.
februára absolvovali sústredenie
v Starom Smokovci a zvyšok
prípravy prebehol opäť v domácom
prostredí. Počas prípravy zohrali
naši futbalisti aj niekoľko prípravných zápasov s kvalitnými súpermi.
Ciele si naše družstvo kladie vysoko
a kvalitatívne určite má na to, aby
skončilo do tretieho miesta.
Dúfame, že na jarnú časť sme
pripravení dobre a že budeme
našich fanúšikov tešiť hrou i výsledkami. Mínusom pred štartom jarnej
časti sú zranenia hráčov Havlíka
a Spišiaka. Prvý jarný majstrovský zápas odohrá naše družstvo
v nedeľu 18. marca v Bratislave na
ihrisku FC Ružinov.
Zmeny v kádri
Počas zimy prišlo aj u nás k niekoľkým zmenám v kádri seniorského
družstva. Na prestup do Rakúska
odišiel Peter Melek. Na hosťovanie
do ŠK Láb bol uvoľnený na vlastnú
žiadosť z pracovných a rodinných
príčin Mário Ďurica. Hosťovanie
ukončil v zime aj Peter Čermák.
Do kádra pribudol na hosťovanie Jakub Nemec z Lábu, ktorý
je hráčom Brezovej pod Bradlom
a naposledy pôsobil v PŠC Pezinok.
Ďalším novým hráčom je Šimon
Spišiak, študent, ktorý prišiel na
hosťovanie z ŠK Riečka. Obidvaja
dvadsaťročný s perspektívou pre
ďalší rast. Ako posledný prišiel
na prestup z Čiech Martin Baláž,
rodák z Veľkých Levár, ktorý
naposledy pôsobil v Znojme. Jeho
zaradenie do mužstva bude závisieť
od jeho zdravotného stavu, pretože
začína trénovať po zranení.
Plusom prípravy bolo to, že
celú prípravu s družstvom seniorov
absolvoval aj domáci odchovanec
sedemnásťročný Juraj Miklušičák
a časť prípravy aj ostatní dorastenci.
Ihrisko s umelou trávou
Využitie ihriska s umelou trávou
na prípravu našich družstiev je
ďalším posunom v našej práci
pre zlepšenie podmienok našich
futbalistov. Okrem toho sa ihrisko
využíva na prenájom pre ostatných
záujemcov v rámci regiónu. Bohu-
žiaľ kríza vo futbalových kluboch
na Záhorí, ktoré majú v rámci
Bratislavského kraja najmenšiu
podporu samospráv sa prejavila
i v tom, že kluby pri nespôsobilých
terénoch nehrali prípravné zápasy,
lebo nemali na prenajatie si nášho
ihriska peniaze. Pritom náš cenník
je postavený veľmi reálne a sumy
za prenájom sú veľmi prijateľné.
Do budúcna sa budeme musieť pre
lepšiu vyťaženosť, zamerať na usporiadanie turnaja pre pozvané kluby
a naša ponuka musí zasiahnuť aj do
susedného Rakúska. Aj tak sa počas
zimy odohralo na našom ihrisku
niekoľko zaujímavých zápasov, keď
najčastejšími hosťami boli u nás
Veľké Leváre a Lozorno. Negatívnym javom zimy je poškodzovanie
ihriska a krádeže materiálu zo
Štvrtčan
12
28.1.
So
14:00
PLAVECKÝ ŠTVRTOK – INTER BRATISLAVA
6:2
4.2.
So
14:00
PLAVECKÝ ŠTVRTOK – PŠC PEZINOK
1:3
11.2.
So
14:00
PLAVECKÝ ŠTVRTOK – SLOVAN BRATISLAVA „B“
3:3
15.2.
Str
18:30
POPRAD – PLAVECKÝ ŠTVRTOK
4:3
25.2.
So
13:00
SKALICA – PLAVECKÝ ŠTVRTOK
0:3
3.3.
So
14:00
PIEŠŤANY – PLAVECKÝ ŠTVRTOK
6:1
10.3.
So
15:00
PLAVECKÝ ŠTVRTOK – D. N. VES
5:1
strany niektorých našich spoluobčanov, ktorí poškodzujú náš klub.
Potreba oplotenia obecného
areálu po rekonštrukcii sa
javí ako okamžitá nutnosť.
Dúfame, že sa ako nájomca
s obcou čo najrýchlejšie
dohodneme na riešení tohto
problému.
Našich fanúšikov žiadame
v jarnej časti o trpezlivosť
pri sledovaní majstrovských
zápasov, ktoré sa z dôvodu
rekonštrukcie hlavnej hracej
plochy budú zatiaľ hrávať na
ihrisku s umelou trávou, kde
nie je pripravená tribúna na
pozeranie.
Prípravka v príprave
Družstvo prípravky sa
taktiež poctivo pripravuje na
jarnú časť sezóny. Tréningový proces pod vedením
Miroslava Beňu a Miroslava
Šimka prebieha v telocvični
ZŠ v Plaveckom Štvrtku.
Družstvo sa od januára
zúčastňuje v rámci prípravy
zimného turnaja v Jakubove
za účasti domáceho Jakubova, Gajár, Zohoru, Vysokej
pri Morave a Žolíka Malacky.
Turnaj vyvrcholí 17. marca
a priebežne je naše družstvo
na treťom mieste. Do kádra
počas zimy pribudol Dávid
Bartalský.
Zároveň vyzývame rodičov detí ročníkov narodenia
2001 – 2005, aby sa prišli so
svojimi ratolesťami oboznámiť s našou prácou a pri
záujme ich prihlásiť do nášho
športového klubu.
Športový riaditeľ ŠK
I ng . Mi l o š
S l ád e č e k
Noviny občanov obce Plavecký Štvrtok
Horný rad zľava: Milan Hrica – tréner, Marek Zajíc, Filip Kakanka, Ján Šimlaštík, Marián Dvoran, Jakub Nemec, Igor Remák,
Martin Galajda, Jaroslav Zváč, Marek Horváth, Rasťo Havlík, Miloš Sládeček – športový riaditeľ.
Dolný rad zľava: Juraj Miklušičák, Róbert Kain, Tomáš Hájek, Peter Uhrinec, Branislav Juhas a Miroslav Beňa.
Chýbajú: Ján Adamčík, Šimon Spišiak a Martin Baláž.
VYLOSOVANIE SÚŤAŽE – JAR 2012
SENIORI „A“ – MRB
kolo
dátum
čas
domáci
16.
18.3.
15:00
Ružinov
17.
24.3.
16:00
ŠK Pl. Štvrtok
0:2
hostia
ŠK Pl. Štvrtok
Iskra Petržalka
18.
1.4.
10:30
Rača
ŠK Pl. Štvrtok
19.
7.4.
16:30
ŠK Pl. Štvrtok
Bernolákovo
20.
15.4.
16:30
Lozorno
ŠK Pl. Štvrtok
21.
21.4.
17:00
ŠK Pl. Štvrtok
Limbach
22.
29.4.
17:00
Stupava
ŠK Pl. Štvrtok
23.
1.5.
17:00
ŠK Pl. Štvrtok
Ivánka pri Dunaji
24.
5.5.
10:30 *
ŠKP Inter BA
ŠK Pl. Štvrtok
25.
8.5.
17:00
ŠK Pl. Štvrtok
Jablonec
26.
12.5.
17:00
ŠK Pl. Štvrtok
Rovinka
27.
20.5.
17:00
Slovenský Grob „A“
ŠK Pl. Štvrtok
28.
26.5.
17:00
ŠK Pl. Štvrtok
Svätý Jur
29.
2.6.
17:00
Domino
ŠK Pl. Štvrtok
30.
9.6.
17:00
ŠK Pl. Štvrtok
Králová pri Senci
* – z dôvodu mravenčárskej míle žiadosť o zmenu na 17:00
l Evidenčné číslo: EV 3008/09. Vydavateľ: Obec Plavecký Štvrtok l Šéfredaktor: Ing. Ivan
Slezák l Redakčná rada: Eva Matlovičová, Zuzana Roskopfová, Andrea Vyšvaderová,
Vojtech Zajíček l Tlač a realizácia: FO ART s. r. o., Bratislava l [email protected]
l www.obecplaveckystvrtok.sk
Redakčná rada nezodpovedá za obsah jednotlivých článkov, príspevky neprešli jazykovou úpravou
Download

Štvrtčan Marec 2012 - Obec Plavecký Štvrtok