Záštitu nad konferenciou
prevzal podpredseda vlády SR
a minister financií SR Peter Kažímír.
Odborná konferencia o informatizácii verejnej správy
5. ročník
20. júna 2012
Hotel Bôrik, Bratislava
ww.hotelborik.gov.sk
Organizátor:
Mediálni a obsahoví partneri:
Partneri:
Sponzori:
ÚVODNÝ BLOK KONFERENCIE
8:30
Registrácia, ranná káva
9:00
Privítanie
Milan Ištván, prezident PPP
9:15
Otvorenie konferencie
Peter Pellegrini, štátny tajomník MF SR
INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE
9:35
Digitálne mesto - kam smerujú elektronické
služby a moderné technológie pre
samosprávu
Ľuboš Petrík, Datalan
10:00
Inovatívny prístup k agende sociálnych
dávok - IS RSD
Iveta Fülöpová, Softec
10:25
Ideme k občanovi
Martin Mosný, Daniel Suchoň, SWAN
10:50
Inovatívne technológie v školstve
Roman Baranovič, Indícia, n.o.
11:15
Na kávu pozýva Asseco Central Europe, a.s.
OPIS POPOLUDNIE
13:30
Ako ďalej OPIS?
Norbert Molnár, generálny riaditeľ sekcie
Riadici orgán OPIS, ÚV SR
14:00
Elektronické služby verejnej správy a priority
implementácie OPIS
Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie
informatizácie spoločnosti, MF SR
14:30
NASES ako realizátor projektov OPIS
Ivan Ištvánffy, generálny riaditeľ NASES
15:00
Aktuálny stav implementácie Prioritnej osi 2
Jaroslav Mendel, generálny riaditeľ sekcie
Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry, MK SR
15:30
Na kávu pozýva CORA GEO
Panelová diskusia s realizátormi projektov
Prioritnej osi 1 OPIS:
„Príprava na prvé elektronické služby - výzvy a
riziká“
•
•
15:50
•
•
•
11:35
Európsky štandard na výmenu dopravných
informácií
Arpád Takács, VÚS, n.o., Banská Bystrica
11:55
Moderné komunikačné nástroje pre
moderné mesto
Michal Feik, poradca primátora Bratislavy,
Andrea Veselá, web editor www.bratislava.sk
12:15
Digitálna agenda pre Európu a príprava SR
na programovacie obdobie EÚ 2014-2020
Milan Ištván, prezident PPP
Denisa Žiláková, podpredsedníčka Riadiaceho
výboru pre koordináciu fondov EÚ, generálna
riaditeľka sekcie OP Doprava, MDVaRR SR
12:40
Na obed pozýva SWAN
•
•
Lukáš Lukáč, riaditeľ odboru riadenia OPIS,
MF SR
Gabriel Rusznyák, riaditeľ odboru
implementácie OPIS, MF SR
Ivan Ištvánffy, generálny riaditeľ NASES,
Pavol Maliarik, riaditeľ odboru aplikácií,
sekcia informatiky, telekomunikácií a
bezpečnosti, MV SR
Peter Szakács, generálny riaditeľ sekcie
informatiky, MZ SR
Štefan Červenka, riaditeľ sekcie informatiky,
Sociálna poisťovňa
Igor Baník, riaditeľ pre verejnú správu,
Softec
Konferenciu moderuje Katarína Lengyelová
17:10
Tombola
17:20
Záverečné slovo a pozvanie na raut
Milan Ištván, prezident PPP
17:25
Raut s kultúrnym prekvapením
Konferenciu pripravujú Partnerstvá pre prosperitu (PPP), www.p3.sk. PPP nie je platcom DPH.
PPP - občianske združenie, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, tel.: +421 2 482 91 379,
M. Ištván, mobil: +421 905 351 962, [email protected], J. Mlynárčiková, mobil: +421 908 685 832, [email protected]
Download

5. ročník 20. júna 2012 Hotel Bôrik, Bratislava ww