Oficiálne podmienky predajnej akcie – „Jar 2014“
spoločnosti BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o.
Usporiadateľom predajnej akcie “Jar 2014” je spoločnosť BRAMAC – strešné systémy, spol. s
r. o., so sídlom Mojmírovská 9, 951 12 Ivanka pri Nitre (ďalej len Bramac), spolu so zmluvnými
predajcami, ktorých zoznam je uvedený na www.bramac.sk.
Termín a predmet akcie:
Ak si konečný zákazník v termíne od 3.3.2014 do 20.5.2014 kúpi základnú škridlu 1/1 z nižšie
uvedených modelov krytín, získa na ne nasledovné akciové zľavy z cenníkových cien:
 Základná škridla 1/1 modelu Bramac Renova vo všetkých farbách
– akciová zľava vo výške 40 %
 Základná škridla 1/1 modelu Bramac Klasik Protector vo všetkých farbách
– akciová zľava vo výške 30 %
 Základná škridla 1/1 modelu Braas Rubin 9 Engoba vo všetkých farbách
– akciová zľava vo výške 20 %
 Vstavané solárne kolektory BDS s integrovaným oplechovaním
– akciová zľava vo výške 30 %
a ako bonus navyše, pri splnení základnej podmienky nákupu minimálne 160 m2 základnej
škridly 1/1 z modelov akciovej strešnej krytiny Bramac Klasik Protector alebo Braas Rubín
s povrchom Engoba – spolu s balíčkom originálneho príslušenstva Bramac Istota alebo
Bramac Komfort, môže získať od spoločnosti BRAMAC dovolenkovú kartu BRAMAC
HOLIDAY pre 2 osoby.
Podmienky pre získanie dovolenkovej karty BRAMAC HOLIDAY:
1. Podmienkou pre získanie karty je kúpa min. 160 m2 základnej škridly 1/1 modelu krytiny
Bramac Klasik Protector, resp. keramickej krytiny Braas Rubín 9 Engoba spolu s
balíčkom originálneho príslušenstva Bramac Istota alebo Bramac Komfort (ich zloženie
je rozpísané na www.bramac.sk) v termíne od 3. 3. 2014 do 20. 5. 2014.
2. Dovolenkovú kartu BRAMAC HOLIDAY si môže nárokovať len konečný zákazník, t.j.
zákazník kupujúci strechu jednorazovo pre svoje vlastné použitie (na svoj vlastný objekt).
Do tejto skupiny nepatria sprostredkovatelia - predajcovia alebo realizátori - kupujúci a
predávajúci strechy opakovane 3. osobe za účelom zisku.
3. Vyplnenie a vlastnoručné podpísanie všetkých predpísaných náležitostí Registračného
formuláru na získanie dovolenkovej karty BRAMAC HOLIDAY (je súčasťou akciovej
brožúry u predajcov, resp. ho je možné stiahnuť z www.bramac.sk), t.j. meno
a priezvisko, kontaktná poštová adresa, telefón, e-mail, model škridly, balíček
originálnych doplnkov, dátum kúpy strechy.
4. Pripojenie kópie dokladu o kúpe akciovej strešnej krytiny (faktúry alebo pokladničného
bloku, kde je položkovito rozpísaný celý strešný systém Bramac podľa jednotlivých
výrobkov)
5. Odoslanie všetkých vyššie uvedených podkladov na adresu sídla spoločnosti Bramac
najneskôr do 30. 5. 2014 poštou na adresu:
BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
Registračné kupóny doručené do spoločnosti Bramac po termíne 30.5.2014 už nebudú
akceptované.
6. Bramac v prípade splnenia všetkých predpísaných podmienok pošle najneskôr do 30. 6.
2014 na adresu uvedenú koncovým zákazníkom vo formulári dovolenkovú kartu
BRAMAC HOLIDAY spolu s inštrukciami na jej uplatnenie.
Vymedzenie platnosti dovolenkovej karty BRAMAC HOLIDAY:
-
-
Kartu BRAMAC HOLIDAY môže konečný zákazník využiť v termíne od 1.7.2014 do
31.12.2014.
Dovolenková karta umožňuje 2 osobám počas jej platnosti neobmedzený počet ubytovaní
zadarmo vo viac ako 1800 hoteloch v 16 krajinách Európy. Počas pobytu je nutné zaplatiť
len polpenziu – t.j. raňajky a večeru na osobu a noc. Zoznam hotelov a ceny polpenzií sú
uvedené na adrese: www.holidayplus-unlimited.net.
Výmena dovolenkovej karty za peňažnú hotovosť od Bramacu zo strany konečného
zákazníka nie je možná.
Ostatné podmienky akcie:
Súčasťou registračného formulára je súhlas so spracovaním osobných údajov konečného
zákazníka.
Bližšie informácie o akcii môžu koneční zákazníci získať na telefónnej linke Bramacu: 037/ 692
00 00, na adrese www.bramac.sk, prípadne u zmluvných predajcov, resp. realizátorov
spoločnosti Bramac pôsobiacich na území Slovenskej republiky.
Akcia je územne obmedzená na územie Slovenskej republiky a platí výlučne na tovar predaný
spoločnosťou Bramac v Slovenskej republike.
Zoznam zmluvných predajcov, resp. realizátorov akciovej strešnej krytiny je zverejnený na
www.bramac.sk, pričom ide o zoznam informatívny a spoločnosť Bramac nevylučuje, že akciovú
strešnú krytinu bude možné počas trvania akcie zakúpiť aj u iných predajcov, resp. realizátorov
pôsobiacich v Slovenskej republike, s nárokom na obdržanie dovolenkovej karty.
Akciová ponuka platí len do vypredania zásob akciovej strešnej krytiny.
Štatút akcie vydaný dňa 28.2.2014.
Download

Oficiálne podmienky predajnej akcie – „Jar 2014