KE
HO
1990
2015
ETU
B RÁ
RN
NA
TE
DO
IN
S
VE
TA
O H O S P O DÁ
N
Ľ
RS
PO
WWW.RNO.SK
2030
2000 pr.n.l.
WWW.PROFI PRESS.SK
2
Á STRÁN
N
V
KA
A
L
H
Roľnícke noviny, www.rno.sk
Obchodný riaditeľ Profi Press SK, s. r. o.
Ing. Juraj Vrabec
tel.: +421 373 141 141
mobil: +421 903 616 641
e-mail: [email protected]
3
Roľnícke noviny, www.rno.sk
Manažér inzercie
Ing. Petra Poláková
Tel.: +421 372 420 002
Mobil: +421 903 555 538
e-mail: [email protected]
4
ANÉ O
V
O
Z
I
L
D
A
BO
I
C
R
E
Y
ŠP
Roľnícke noviny, www.rno.sk
Obchodný riaditeľ Profi Press SK, s. r. o.
Ing. Juraj Vrabec
tel.: +421 373 141 141
mobil: +421 903 616 641
e-mail: [email protected]
5
Roľnícke noviny, www.rno.sk
Manažér inzercie
Ing. Petra Poláková
Tel.: +421 372 420 002
Mobil: +421 903 555 538
e-mail: [email protected]
6
Š
SŠ
E
P
Á
CI
DU
K
T
Kľúčové slovo
800 €/rok
Firemný odborný text a foto, ostáva v
archive neobmedzene dlho,
cena 70 €/článok
Odborný text a foto, ostáva v archíve
neobmedzene dlho,
cena 30 €/umiestnenie upútavky
(vizitky)
na záver článku
ROMOPR
P
E
O
LN
Y
Firemný
F
iremný o
odborný
dborný ččlánok
lánok
Redakčný
R
edakčný ččlánok
lánok
(reportáž) s vizitkou
Y
OMOPR
R
P
P
E
Í
OD
N
N
L
L
ÁÁ
UK
I
I
C
C
T
E
E
PP
Odborný firemný článok
s videom
Firemný odborný text,
ostáva v archive neobmedzene dlho,
cena 110 €/článok s videom
Kalendár akcií
ZDARMA – pridanie akcie
PLATENÉ – logo s aktívnym
odkazom v zozname akcií od
podania po neobmedzenú dobu
30 €/akcia
Odborný firemný článok
s videom
Redakčný článok
(reportáž)
Firemný odborný text, ostáva v archive
neobmedzene dlho, na závěr článku
sa automaticky zobrazí banner
Odborný text a foto, ostáva v archive
neobmedzene dlho, na závěr článku
sa automaticky zobrazí banner
WWW.RNO.SK
WWW.
PROFIPRESS
.SK
Voľné miesta v odbore
Umiestnenie vášho dopytu do rubriky
voľné miesta, cena 70 €/pozícia, ostáva podľa potreby, maximálne
1 rok od zverejnenia
Firemný odborný článok
Firemný odborný text a foto, ostáva
v archive neobmedzene dlho, na
závěr článku sa automaticky zobrazí
banner
Videorozhovor
Ostáva v archive neobmedzene dlho,
současně s videom se automaticky
zobrazí banner
Videorozhovor
Ostáva v archíve neobmedzene dlho,
cena 110 €/videorozhovor
Pri objednání kľúčového slova (názov firmy/značka) sa pri
otvorení akéhokoľvek textu, ktorý slovo obsahuje, zobrazí
súčasne banner (620 x 70 px) pod textom.
Umiestnenie PDF
firemného časopisu
Pri objednání služby (kľúčové slovo)
striktne dodržiavame práva importérov,
držiteľov registrácií a ochranných známok.
7
8
ÚPTE
T
S
V
PRIEMERNÁ MESAČNÁ NÁVŠTEVNOSŤ
WEBOVÝCH STRÁNOK
web
návštevy
8 325
www.rno.sk
Návštevy – celkový počet návštev počas daného časového obdobia.
Návšteva je doba, po ktorú sa užívateľ aktívně venuje
webovým stránkam, aplikácii atď.
80 % návštevníkov sa vracia na naše stránky pravidelne.
Každý návštevník sa v priemere vracia 2,7x za deň.
VÁŠ VIRTUÁLNY BAZÁR
www.agro-obchody.sk
Profi Press SK s. r. o.
Dlhá 25, 949 01 Nitra
www.profipress.sk
Roľnícke noviny, www.rno.sk
Obchodný riaditeľ Profi Press SK, s. r. o.
Ing. Juraj Vrabec
tel.: +421 373 141 141
mobil: +421 903 616 641
e-mail: [email protected]
Roľnícke noviny, www.rno.sk
Manažér inzercie
Ing. Petra Poláková
Tel.: +421 372 420 002
Mobil: +421 903 555 538
e-mail: [email protected]
9
Download

3 - Roľnícke noviny