Katalóg
korporátnych
služieb
Platný od 1. 4. 2014
Obsah:
1.
Internet podnikateľov
2.
Internet Small BUSINESS pre malé podniky
3.
Internet BUSINESS pre malé a stredné podniky
4.
Internet GARANT pre veľké podniky a malých ISP
5.
TeatrO Penvá Linka
6.
Hlasové služby pre malé a stredné podniky
1. Internet pre podnikateľov
Pevné pripojenie do internetu pre živnostníkov a malé firmy. Pripojenie je odovzdané ethernetovým portom u
zákazníka a technické riešenie last-mile je poskytnuté prevádzkovateľom. Výber technického riešenia je v
kompetencii prevádzkovateľa a zohľadňuje podmienky pre danú lokalitu a rozsah poskytovaných služieb tak, aby
bolo možné služby garantovať.
Súčasťou služby sú:
-
kvalita a dostupnosť služby 99%
odozva na servisný prípad do 3 hodín
mailové služby – až 5 mailových schránok
posielanie faktúry elektronicky + inkaso
wifi router
zvýhodnená cena mesačného poplatku za verejnú IP – 3€ bez DPH/mesiac
Cenník produktov Internet SmallBusiness (ceny bez DPH)
Program
Aktivácia
Rýchlosť
pripojenia
Mesačný paušál
bez viazanosti
Mesačný paušál s
viazanosťou na 24
mesiacov
IP Air 6
19 €
6/1 Mbit/s
22,50 €
17,50 €
IP Air 9
19 €
9/1 Mbit/s
27,50 €
22,50 €
IP Fiber 50
19 €
50/5 Mbit/s
22,50 €
17,50 €
IP Fiber 100
19 €
100/100 Mbit/s
27,50 €
22,50 €
2. Internet Small BUSINESS pre malé podniky
Pevné pripojenie do internetu pre malé firmy. Pripojenie je odovzdané ethernetovým portom u zákazníka a
technické riešenie last-mile je poskytnuté prevádzkovateľom. Výber technického riešenia je v kompetencii
prevádzkovateľa a zohľadňuje podmienky pre danú lokalitu a rozsah poskytovaných služieb tak, aby bolo možné
služby garantovať.
Súčasťou služby sú:
-
kvalita a dostupnosť služby 99%
mailové služby – až 5 mailových schránok
posielanie faktúry elektronicky + inkaso
jedno bezplatné pripojenie TeatrO TV s kompletnou ponukou TV programov, ktoré sú aktuálne k dispozícii
STB TeatrO BoX
rýchlosť pripojenia do internetu pri optickej infraštruktúre je zdieľaná až do 100Mbit / 100Mbit.
rýchlosť pripojenia do internetu pri WiFi infraštruktúre je zdieľaná až do 9Mbit / 1Mbit.
pri ISB2 jedno bezplatné pripojenie v domácnosti (pre účely IT pracovníka alebo majiteľa)
wifi Router
zvýhodnená cena mesačného poplatku za verejnú IP – 3€ bez DPH/mesiac
za každé daľšie prípojné miesto je účtovaný zvýhodnený mesačný poplatok 12,50€ bez DPH / prípojné
miesto pri zachovaní všetkých parametrov pripojenia
Technické riešenie:
Služba je odovzdaná formou ethernetového portu v budove užívateľa a to buď na prístupovom L2 switchi, alebo
vhodným ethernet prevodníkom s rozhraním 100/100 Mbit. Zo strany užívateľa je potrebné zabezpečiť pripojenie
vhodným routrom. Pre efektívne a čo najširšie využitie služby odporúčame nasadenie routra RB433 až RB1000 so
systémom Mikrotik. V prípade použitia RR spoja v licencovanom pásme alebo iných neštandardných nákladov
súvisiacich s poskytnutím služby, uvádzaná cena nezahŕňa tieto poplatky. Maximálne MTU pri službe je 1500B.
Cenník produktov Internet SmallBusiness (ceny bez DPH)
Program
Aktivácia
Mesačný paušál
bez viazanosti
ISB1
ISB2
99 €
99 €
70 €
90 €
Mesačný paušál bez
viazanosti so zľavovým
bonusom na 24 mesiacov
50 €
60 €
3. Internet BUSINESS pre malé a stredné podniky
Pevné pripojenie do internetu pre malé a stredné firmy. Pripojenie je odovzdané ethernetovým portom u zákazníka
a technické riešenie last-mile je poskytnuté prevádzkovateľom. Výber technického riešenia je v kompetencii
prevádzkovateľa a zohľadňuje podmienky pre danú lokalitu a rozsah poskytovaných služieb tak, aby bolo možné
služby garantovať.
Súčasťou služby sú:
- vysoká kvalita a dostupnosť služby 99,7%
- 1 statická verejná IP adresa, alebo pridelenie segmentu 6- tich verejných IP adries
- rDNS záznamy pre pridelené IP adresy
- mailové služby
- posielanie faktúry elektronicky + inkaso
- jedno bezplatné pripojenie v domácnosti (pre účely IT pracovníka alebo majiteľa, základný program
zvoleného typu domáceho pripojenia, bez viazanosti, bez dotácie na zariadenia)
Technické riešenie:
Služba je odovzdaná formou ethernetového portu v budove užívateľa a to buď na prístupovom L2 switchi, alebo
vhodným ethernet prevodníkom s rozhraním 100/100 Mbit. Zo strany užívateľa je potrebné zabezpečiť pripojenie
vhodným routrom. Pre efektívne a čo najširšie využitie služby odporúčame nasadenie routra RB433 až RB1000 so
systémom Mikrotik. V prípade použitia RR spoja v licencovanom pásme alebo iných neštandardných nákladov
súvisiacich s poskytnutím služby, uvádzaná cena nezahŕňa tieto poplatky. Maximálne MTU pri službe je 1500B.
Využitie:
Služba Internet Business vrátane nasadenia odporúčaného routra je pripojenie vhodné pre nasledovné aplikácie:
• NAT a DNAT služby, prevádzka verejného servera (napr. mail server, www server a pod...),
• QoS služba (quality of service), nevyhnutná služba pre prevádzku verejných serverov, hlasových prenosov,
videokonferencií, a pod...,
• VPN PPP vzdialené prístupy, bezpečné prístupy mobilných a externých užívateľov do LAN siete
prostredníctvom protokolu PPTP
• VPN tunely, bezpečné prepojenie LAN sietí pobočiek firmy prostredníctvom Ipsec alebo L2TP tunelov
prostredníctvom internetu a vytvorenie privátnej WAN siete firmy (vnútrofiremná dátová komunikácia,
hlasová komunikácia, kamerové prenosy a pod... )
• Riešenie redundantného pripojenia do internetu a redundantného prepojenia pobočiek prostredníctvom
záložnej linky, napr. linky ADSL. Router automaticky monitoruje stav pripojenia a dynamicky prepína
komunikačné linky pre zabezpečenie neprerušeného spojenia s internetom alebo pobočkami firmy.
Cenník produktov Internet Business (ceny bez DPH)
Program
Rýchlosť
pripojenia
Aktivácia
Mesačný paušál
bez viazanosti
Mesačný s viazanosťou
na 24 mesiacov
IB2
IB5
IB10
IB20
2Mbit / 2Mbit
5Mbit / 5Mbit
10Mbit / 10Mbit
20Mbit / 20Mbit
19 €
19 €
19 €
19 €
100 €
200 €
350 €
650 €
50 €
100 €
175 €
350 €
4. Internet GARANT pre veľké podniky a malých ISP
Pevné pripojenie do internetu s vyhradenou dátovou kapacitou vrátane zahraničnej konektivity. Pripojenie je
odovzdané ethernetovým portom v uzle prevádzkovateľa a technické riešenie last-mile nie je zahrnuté v cene
pripojenia.
Súčasťou služby sú:
- bezplatné pridelenie požadovaného počtu IP adries ( v zmysle bežných podmienok RIPE )
- dostupnosť 99,9%
- rDNS záznamy pre pridelené IP adresy
- prevádzka mailových služieb zvolenou formou bez obmedzenia na počet prevádzkovaných mailboxov*
- mailové služby
- prevádzka DNS a hostingových služieb Beta na jednej doméne alebo doménových aliasoch.
Technické riešenie:
Služba je odovzdaná formou ethernetového portu v dátovom uzle prevádzkovateľa. Technické riešenie lastmile je
navrhnuté s ohľadom na potreby užívateľa. Môže ísť o pripojenie synchrónnym RR spojom, optickým, alebo
metalickým vedením. Zo strany užívateľa je potrebné zabezpečiť pripojenie vhodným routrom / L2 /L3 switchom. V
prípade použitia RR spoja v licencovanom pásme uvádzaná cena nezahŕňa licenčné poplatky TUSR.
Využitie:
Služba Internet Garant je pripojenie vhodné pre prevádzku regionálnych ISP služieb alebo náročných podnikových
pripojení do internetu.
Cenník produktov Internet Business (ceny bez DPH)
Program
Rýchlosť
pripojenia
Aktivácia
Mesačný paušál
bez viazanosti
Mesačný s viazanosťou
na 24 mesiacov
IG10
10Mbit / 10Mbit
dohodou
600 €
dohodou
IG50
50Mbit / 50Mbit
dohodou
2 650 €
dohodou
5. TeatrO Pevná linka
K používaniu služby IP telefónia je potrebné vhodné technické vybavenie. Služba môže byť využívaná jednou
z nasledovných možností:
•
pomocou nainštalovaného softvérového telefónu v počítači,
•
pomocou samostatného zariadenia, ktorým môže byť:
o
VoIP telefónna brána umožňujúca pripojenie jedného, alebo viacerých analógových telefónov
alebo bezdrôtových telefónov (napr. starého telefónneho prístroja pripojeného na pôvodnú
telefónnu linku)
o
VoIP telefónny prístroj
o
HAG (Home Access Gateway) zariadenie, ktoré v sebe integruje funkcie routra, domáceho WiFi,
telefónu a zariadenia pre zapojenie viac STB pre pripojenie IPTV v domácnosti
Cenníková cena
Zriadenie telefónnej služby a pridelenie telefónneho čísla
Jednorázovo
1,- €
Zriadenie služby virtuálneho faxu a pridelenie faxového čísla.
Jednorázovo
1,- €
Administratívny poplatok za prenesenie jednoduchého telefónneho
čísla od iného operátora.
Jednorázovo
19,- €
Administratívny poplatok za prenesenie ISDN a DDI telefónneho
čísla od iného operátora.
Jednorázovo
69,- €
4.2 Prevádzkové poplatky
Cenníková cena
Základná telefónna služba s kreditom 0 €
Služba virtuálneho faxu
1
mesačne
0€
mesačne
1€
1
Odosielanie faxu je realizované odoslaním PDF alebo TXT súboru, prijatie faxu je realizované prijatím PDF
súboru, prijaté môžu byť odoslané na určenú e-mailovú adresu prijímateľa. Pre správu odosielania a prijímania
faxov má užívateľ k dispozícii www aplikáciu dostupnú z internetu.
4.3 Hovorné v rámci Slovenskej republiky
Cenníková cena
Hovory v rámci siete RSNET, DTNET, DSI DATA
za minútu
0,00 €
Miestne hovory
za minútu
0,041 €
Medzimestské hovory
za minútu
0,041 €
Mobilné siete - Orange, T-Mobile, Telefonica O2
za minútu
0,200 €
Bezplatné čísla 08x0xxxxxx
za minútu
0,000 €
Hovorné do ostatných krajín a sietí nájdete na našej stránke http://www.rsnet.sk/voip/hovorne-do-ostatnych-krajina-sieti/
6.
Hlasové služby pre malé a stredné podniky
Riešenie spočíva vo vybudovaní a konfigurácii tel. ústredne na báze IP telefónie. Ústredňa a telefónne prístroje sú súčasťou
existujúcej lokálnej siete. Ústredňa je ďalej pripájaná k sieti RSNET. Ústredňa umožňuje pripojenie aj k sieti Slovak Telecom a
sieťam mobilných operátorov. Klientské VoIP telefóny (HW, SW) alebo VoIP brány sa pripájajú na ústredňu pomocou protokolu
SIP (UDP 5060, RTP stream). Hardvérové telefóny je možné pripojiť na jeden ethernetový kábel spolu s počítačom, čím sa
ušetria voľné pozície na sieťových zásuvkách.
6.1
Telefónna ústredňa pre malé firmy
Súčasťou služby sú:
- Pripojenie 20 klapiek
- Pripojenie ústredne do VTS (ISDN alebo analógová linka)
- Číslovanie a pomenovanie klapiek podľa Vášho želania
- Prepojenie prebiehajúceho hovoru, CLIP, CLIR
- Presmerovanie, blokovanie hovorov, funkcia „Nerušiť“ (DND)
- Virtuálne klapky so skupinovým zvonením
Technické riešenie:
Riešenie je postavené na systéme embedded PC (Bezventilátorové zapuzdrené PC). Odchádzajúce hovory sú
realizované cez pridelené tel. čísla RSNET alebo cez ISDN (prípadne analógovú linku).
Využitie:
Ústredňa je určená pre malé spoločnosti, ktoré majú max. 20 zamestnancov a volanie je realizované vo väčšine
prípadov v rámci firmy. Volanie mimo firmu ma dovolené len menší počet zamestnancov. Hovory sú prijímané na
sekretariáte.
6.2
Telefónna ústredňa pre stredne podniky
Súčasťou služby sú:
- Pripojenie 50 a viac klapiek
- Pripojenie ústredne do VTS (ISDN linka)
- Pripojenie ústredne do GSM (2SIM, 4SIM)
- Automatické smerovanie hovorov cez výhodnejšieho operátora
- Číslovanie a pomenovanie klapiek podľa Vášho želania
- CLIP, CLIR
- Prepojenie prebiehajúceho hovoru (transfer)
- Presmerovanie, blokovanie hovorov, funkcia „Nerušiť“ (DND)
- Virtuálne klapky so skupinovým zvonením
- Interaktívne hlasové menu (IVR)
- Nahrávanie hovorov
- Podrobný on-line výpis hovorov vrátane možnosti prehratia / stiahnutia nahrávky hovoru
- Konferenčné hovory
- Presmerovanie prevádzky v prípade zlyhania pripojenia (failover)
Technické riešenie:
Riešenie je postavené na serveri umiestnenom do 19“ dátového rozvádzača. Odchádzajúci hovor je realizovaný na základe
automatických smerovaní podľa najnižších nákladov na hovor. Povodné telefónne čísla pevnej siete T-Com sú smerované do
ústredne a využívajú sa najmä na prijem hovoru. Odchádzajúce hovory do pevnej siete a do zahraničia sú pre nižšie poplatky
realizované cez tel. čísla RSNET. Po prijatí hovoru cez ISDN, GSM alebo linky RSNET sa spusti Interaktívne hlasové menu
(IVR), ktoré ponúkne volajúcemu možnosti pre zadanie voľby pre prepojenie na jednotlivé oddelenia. Ak volajúci pozná priamu
klapku, zadaním klapky bude hovor presmerovaný na danú osobu (telefón). Hovory na núdzové čísla a čísla záchrany budú
realizovane cez ISDN linku z dôvodu geografického zamerania.
Využitie:
Riešenie je určené pre spoločnosti s väčším počtom zamestnancov, ktorý potrebujú cenovo výhodné volanie do všetkých
telefónnych sietí.
Download

Stiahnite si náš katalóg korporátnych služieb