TransportnévalčekovévozíkyCaterroller™
▼ Na.obrázku.je:.SadaERS-20.
Jednoduché
abezpečné
premiestnenie
ťažkýchbremien
Zostavy.(pozri.v.tabuľke).
obsahujú.všetko,.čo.je.
potrebné.na.použitie ..
Obsahujú.dve.spojovacie.
tyče.ELB-1,.dve.riadiace.
tyče.ERH-1.(880.mm.dlhé).a.jednu.
kovovú.debnu.EMB-1 ..Voliteľná.dlhá.
riadiaca.tyč.ERH-2.(1295.mm).je.k.
dispozícii.len.pre.modely.60.a.80.t .
Zdvíhacíklina
zdvihákystrojov
Na.umiestnenie.valčekových.
vozíkov.je.potrebné.najprv.
nadvihnúť.bremeno ..To.
je.možné.dosiahnuť.jednoducho.a.
bezpečne.zdvíhacím.klinom.alebo.
zdvihákom.strojov.SOH .
• Robustnáaodolnákonštrukciapredlhúživotnosť
• Nízkakonštrukciazaručujevysokústabilitu
• Nízkyvalivýodporumožňujejednoduchúprepravu
• Vyrovnávaciedoskyzaručujúrovnakúvýškuaotočné
taniereumožňujúzatočenie.
Strana:
172
▼ Valčekovévozíkyjemožnéobjednaťsamostatnealeboakozostavu.
Výkon
zostavy*
Číslo
modelu
Valčekové
vozíky (4x)
Otočné
taniere (2x)
Vyrovnávacie
dosky (2x)
ES-10
ES-15
ES-30
ELP-10
ELP-15
ELP-30
t (kN)
20(178)
30(267)
60(533)
(kg)
ERS-20
ERS-30
ERS-60
ER-10
ER-15
ER-30
*...Sady.umožňujú.plne.zaťažiť.dva.valčekové.vozíky.na.nerovnej.ploche.pri..
súčasnom.zachovaní.bezpečnosti .
◀ Dopravaťažkýchbremien
pomocouvalčekovýchvozíkov.
Bremenosanajprvnadvihne
zdvihákmiSOH.
174
Hmotnosť
vrátane
pák a
kovovej
debny
49
55
75
TransportnévalčekovévozíkyCaterroller™
EL
ER
ES
Séria
ER-1,ER-10,ER-15,ER-30
Maximálna.nosnosť:
80ton(711kN)
ER-60,ER-80
▼ Prepravachemickejnádrže:Naprvýchniekoľko
centimetrovbolobremenozdvihnuténízkymi
valcamisérieRCSanáslednebolonaúčel
prepravyposunuténavalčekovévozíkypre
ťažkébremená.
Otočnýtanier
ES-1,ES-10,ES-15,ES-30
Otočnýtanier
ES-60,ES-80
Vyrovnávaciadoska
ELP-10,ELP-15,ELP-30
Výkon
zostavy *
t (kN)
Valčekové
vozíkypre
ťažkébremená
Otočné
tanier
Vyrovnávacia
doska
1
10
15
30
60
80
1
10
15
30
60
80
10
15
30
60
80
www.enerpac.com
(8,9)
(89)
(133)
(267)
(533)
(711)
(8,9)
(89)
(133)
(267)
(533)
(711)
(89)
(133)
(267)
(533)
(711)
Vyrovnávaciadoska
ELP-60,ELP-80
Číslo
modelu
ER-1
ER-10
ER-15
ER-30
ER-60
ER-80
ES-1
ES-10
ES-15
ES-30
ES-60
ES-80
ELP-10
ELP-15
ELP-30
ELP-60
ELP-80
Rozmery (mm)
A
B
C
D
E
F
Počet kontaktných valčekov
vozíka
160
210
220
270
380
530
207
220
220
250
275
360
149
149
178
270
350
100
102
115
130
168
182
86
73
86
96
114
128
73
86
96
114
128
65
66
75
92
125
145
26
42
42
48
61
61
42
42
48
61
61
18
18
24
30
42
50
90
130
130
150
190
220
120
120
130
180
200
51
51
60
68
76
86
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4
6
10
10
16
19
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4
5
4
4
4
6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Počet
valčekov
vozíka
(kg)
11
15
13
13
13
17
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3,8
5,2
7,3
13,0
31,9
60,9
1,1
3,7
3,7
5,3
13,7
18,9
3,7
3,7
5,3
13,8
18,8
175
Download

Transportné valčekové vozíky Caterroller™