Batérie FIAMM MONOLITE SLA sú ventilom
regulované
oloveno-kyselinové
bezúdržbové
batérie vyhovujúce najprísnejším medzinárodným
požiadavkám.
Rozsiahle
testy
a praktické
skúsenosti zákazníkov od roku 1985 garantujú
maximálnu spoľahlivosť a ponúkajú nasledovné
výhody:
• batérie pripravené na inštaláciu hneď po dodaní
• nenáročnosť na údržbu
• žiadne dopĺňanie elektrolytu
• možnosť inštalácie v kancelárskych priestoroch
Spoločnosť FIAMM má zavedený program
zameraný
na
nepretržité
zlepšovanie
investovaním do výrobného procesu, vybavenia
a technológií. Výroba staničných batérií FIAMM je
v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001 a ISO
14001. Neustále investovanie do batériovej
technológie sa odzrkadľuje vo výrobe prémiových
produktov najvyššej kvality a spoľahlivosti.
Ventilom
regulované
oloveno-kyselinové
bezúdržbové batérie FIAMM MONOLITE SLA sú
ideálnym zdrojom energie pre rozličné staničné
aplikácie.
AGM standby batérie od 24Ah do 2000Ah.
Vhodné pre:
• UPS aplikácie s vysokými vybíjacími prúdmi
• Telekomunikácie - bezdrôtové a pevné siete
• Priemysel a riadenie procesov
• Systémy núdzového napájania
• IT siete a dátové centrá
• Elektrárne
• Rozvodné a transformátorové stanice
Pólové vývody: povrchovo upravené a utesnené
pólové vývody s mosadznou vložkou zabezpečujú
vysokú vodivosť, maximálnu momentovú odolnosť
a jednoduchú inštaláciu
Systém prevencie vzniku požiaru: zabezpečuje
prepúštanie
prebytočného
plynu
z batérie
a zároveň zabraňuje vniknutiu iskry a plameňa do
batérie
Držiaky: väčšina blokov má držiaky integrované
do veka batérie na zjednodušenie manipulácie
Bezpečnostný ventil: každý článok batérie má
vlastný jednocestný ventil
Odvetranie plynu: na požiadanie je k dispozícii
systém odvetrania unikajúceho plynu (RVS) do
exteriéru
Doba skladovania – až 6 mesiacov vďaka menej
ako 2% samovybíjania pri 20°C.
Aplikované normy
• Príručka Eurobat – 12+ rokov „Long Life“
• Telcordia (Bellcore) TR-NWT-000766, TRNWT-000909, GR-4228
• BS 6290 časť 4
• BS 6334/ UL 94 V0 / IEC 707 FV0
• IEC 60896 časti 21 – 22
• Označenie „UL Recognized“
• UL 1778
Vlastnosti produktu
•
•
•
•
•
•
Technické vlastnosti
Platne a mriežky: extra hrubé platne a mriežky
vyrobené z vysokočistej zliatiny olova, vápnika
a cínu na zabezpečenie spoľahlivosti a dlhej
životnosti
Separátory:
vyrobené
z mikroporéznych
sklenených vlákien
Obal a veko: vyrobené z ohňovzdorného plastu
ABS v súlade s normou IEC 707 FV0 a UL 94 V0
(LOI > 28%). Veko je s obalom spojené pri
vysokej teplote
•
•
•
•
•
•
Bezpečnosť
Univerzálnosť
Spoľahlivosť
Dlhá životnosť
Regulácia ventilom
Ideálne pre krátko trvajúce vybíjanie vysokými
prúdmi (1 do 60 min) ako aj pre stredne dlhé a
dlhé vybíjanie (2 do 20 hodín)
Väčšina modelov má integrované manipulačné
úchyty
Pólové vývody zabraňujú pretekaniu kyseliny
v širokom rozsahu teplôt
VRLA AGM technológia rekombinácie plynu s
99% internou rekombinaciou
Nevyžadujú samostatnú miestnosť
Vhodné pre cestnú/leteckú/námornú prepravu
(okrem 2 SLA 800-2000Ah: Vhodne pre cestnú
a železničnú prepravu)
100% recyklovateľné
A2B, s.r.o., Horská 1, SK – 010 03 Žilina – Považský Chlmec
: +421 41 5000 490, : +421 41 5252 114, : [email protected], : www.a2b.sk
1/2
Elektrické charakteristiky
• Udržiavacie napätie pri 20°C: 2,27 V / článok
• Teplotná kompenzácia nabíjania: -2,5 mV / °C / článok
• Samovybíjanie pri 20°C: < 2% / mesiac
Batérie FIAMM SLA
Men.
napätie
(V)
Kapacita (Ah)
12 SLA 26
12
24
884
12 SLA 30
12
30
12 SLA 50
12
12 SLA 80
12
6 SLA 100
6 SLA 125
Skratový prúd
(A)
Vnútorný
odpor DC
(mohm)
Rozmery (mm)
Dĺžka
Šírka
Výška
Hmotnosť
(kg)
Pólový
vývod
14
166
175
125
9
M6
1300
9,0
200
138
190
14
M8
50
2030
6,0
288
173
202
21
M8
80
3000
4,0
360
164
228
29
M8
6
100
3800
1,70
271
173
202
20
M8
6
125
4300
1,40
268
172
230
24
M8
4 SLA 150
4
150
5000
0,70
271
173
202
19
M8
6 SLA 160
6
160
3050
1,96
298
202
226
32
M8
6 SLA 180 *
6
180
3400
1,75
387
173
251
35
M8
6 SLA 200
6
200
3700
1,58
250
125
366
36
M8
4 SLA 200
4
200
3800
1,00
250
202
226
26
M8
2 SLA 250
2
250
5900
0,35
271
173
202
17
M8
2 SLA 300
2
300
6300
0,32
271
173
202
19
M8
Typ batérie
pri 20°C
1,8 V/čl.
10 hod.
IEC 60896-21-22
IEC 60896-21-22
2 SLA 330
2
330
7500
0,27
208
195
230
22
M8
2 SLA 405/4 *
2
405
7600
0,26
250
202
226
27
M8
2 SLA 500 *
2
500
9700
0,21
387
173
251
34
M8
2 SLA 580 *
2
580
10800
0,19
387
173
251
37
M8
2 SLA 800 **
2
820
9700
0,206
254
210
495
64
M10
2 SLA 1000 **
2
1025
12000
0,165
254
210
495
74
M10
2 SLA 1500 **
2
1500
16000
0,125
275
210
660
110
M10
2 SLA 2000 **
2
2000
20000
0,102
368
218
660
143
M10
* Pohľad spredu – kratšia strana
** Tieto články musia byť nainštalované horizontálne.
VRLA batérie VRLA batérie VRLA
olovený akumulátor olovený AGM batérie AGM akumulátory AGM
oloveno-kyselinové batérie oloveno-kyselinové akumulátory
bezúdržbové batérie bezúdržbové akumulátory stacionárne batérie stacionárne akumulátory stacionárne
priemyselné batérie priemyselné akumulátory
AGM batéria AGM akumulátor AGM
oloveno-kyselinová batéria oloveno-kyselinový akumulátor
bezúdržbová batéria bezúdržbový akumulátor
stacionárna batéria stacionárny akumulátor stacionárny
priemyselná batéria priemyselný akumulátor priemyselný
staničné batérie staničné akumulátory staničné
staničná batéria staničná
staničný akumulátor staničný
olovené batérie olovené akumulátory olovené
olovená batéria olovená
FIAMM 12SLA25 12SLA30 12SLA50 12SLA75 6SLA100 6SLA125 4SLA150 6SLA160 6SLA180 6SLA200 4SLA200 2SLA250
2SLA300 2SLA330 2SLA405/4 2SLA500 2SLA580 2SLA800 2SLA1000 2SLA1500 2SLA2000
FIAMM 12 SLA 25 12 SLA 30 12 SLA 50 12 SLA 75 6 SLA 100 6 SLA 125 4 SLA 150 6 SLA 160 6 SLA 180 6 SLA 200 4 SLA 200
FIAMM 2 SLA 250 2 SLA 300 2 SLA 330 2 SLA 405/4 2 SLA 500 2 SLA 580 2 SLA 800 2 SLA 1000 2 SLA 1500 2 SLA 2000
Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (V102013)
A2B, s.r.o., Horská 1, SK – 010 03 Žilina – Považský Chlmec
: +421 41 5000 490, : +421 41 5252 114, : [email protected], : www.a2b.sk
2/2
Download

Katalógový list