Commercial
Servis a poradenstvo po celý rok!
Kärcher je tu vždy pre vás!
CENTRÁLA
Kärcher Slovakia, s.r.o
Bratislavská 25
949 01 Nitra
Tel: +421/37/6555 798
Fax: +421/37/6555 799
E-mail: [email protected]
www.karcher.sk
Slovensko
Česká republika
Program 2012
Slovensko
Rakúsko
Maďarsko
Čierna Hora
Rumunsko
Program 2012
Slovinsko
Chorvátsko
Bosna
HercegoSrbsko
vina
Bulharsko
Albánsko
KÄRCHER POBOčKY:
Kärcher Center NITRA
Predaj, servis, požičovňa
Bratislavská 25
949 01 Nitra
Tel: +421/37/6425 720
Fax: +421/37/6555 799
E-mail: [email protected]
Pečiatka predajcu:
Commercial
KÄRCHER Center KOšICE
Predaj, servis, požičovňa
Dopravná 4
040 13 Košice
Tel: +421/55/32 11 300
Mobil: +421/904/601187
Fax: +421/55/32 11 305
E-mail: [email protected]
RN · 02/ 2012 · Obj.č. 0.020 – 640.0 · Vytlačené v Nemecku na papieri bielenom bez použitia chlóru · Technické zmeny, tlačové chyby a omyly vyhradené.
Macedónsko
Slowakei
Sila inovácie
Meno Kärcher na celom svete znamená silu, kvalitu a inováciu. A kompetenciu v oblasti čistenia, ktorá už 75 rokov
stanovuje štandardy. Ako vynálezca vysokotlakového čistenia je Kärcher v súčasnosti lídrom na svetovom trhu a jednou
z hnacích síl technologického pokroku nielen v tejto oblasti. Od roku 1935 do dnešného dňa bolo úspešne prihlásených
viac ako 1 200 patentov. Medzi nimi úplne nové triedy strojov, ako je napríklad umývací automat BR 30/4 C. V tomto
výskume a vývoji denne pokračuje viac ako 600 pracovníkov. Za použitia najmodernejších technológií v oblasti konštrukcie,
vývoja, dizajnu a skúšania. S cieľom dosiahnuť ešte vyšší výkon, ešte dlhšiu životnosť a ešte lepšiu ochranu životného
prostredia. Vedení zásadou, že naším meradlom je zákazník.
2
Obsah
Vysokotlakové čističe
Recyklácia vody
Mokro-suché vysávače, suché vysávače
Stroje na základné čistenie kobercov/parné
čističe
Zametacie stroje a zametacie stroje
s odsávaním
Snežné frézy
Bezpečnosť práce
Čistiace prostriedky
strana
8
strana 114
strana 120
strana 182
strana
strana
strana
strana
200
210
212
218
3
eco!efficiency: S efektivitou dosiahnuť viac
Kto chce hýbať vecami a meniť ich, musí udávať smer. A priznať farbu. Modré symboly pre rôzne prvky Kärcher
eco!efficiency na jeden pohľad ukazujú, kde a kedy dosahuje Kärcher so svojou inovačnou silou vyššiu a lepšiu
efektivitu pre zákazníkov, produkty a životné prostredie. Kärcher eco!efficiency je implementovaný vo všetkých
podnikateľských oblastiach a je pevnou súčasťou podnikateľského myslenia a konania.
Merateľná úspora času
Jednoduchá rovnica čas = peniaze platí rovnako
ako predtým, avšak vynásobená faktorom efektivity.
Efektívnejšie stroje a s tým spojený rýchlejší pokrok
v práci vedú k signifikantným úsporám mzdových
nákladov. Tie umožňujú rýchlejšiu amortizáciu, vyššiu tvorbu hodnôt a skutočné konkurenčné výhody.
Inteligentná energetická efektivita
Všetko má svoje hranice. Po čase nedáva vyšší
výkon žiaden zmysel. To, že menej môže byť viac,
dokazuje mokro-suchý vysávač T 12/1 eco!efficiency.
Jeho motor s príkonom iba 750 W spotrebuje
o 40 % menej prúdu a vďaka sacím kanálom s optimalizovaným prúdením docieli 98 % čistiaceho výkonu základného stroja, čo je pre udržiavacie čistenie viac než dostatočné.
Účinná filtrácia prachu
Prach je zakaždým záťažou pre človeka a životné
prostredie a skrýva v sebe zdravotné, ako aj ekologické
riziká. Vysávače Kärcher disponujú výkonnými filtračnými
systémami s inovačnýmí komponentmi, ako sú napríklad
systémy TACT a TACT2 pre plnoautomatický oklep filtra.
K tomu HEPA filter pre hygienicky čistý odpadový vzduch
bez prachových častíc. Filtračné vrecká z netkanej textílie
s lepším stupňom odlučovania, dvojnásobnou kapacitou
a predĺženou životnosťou v porovnaní s papierovými filtračnými vreckami. A v neposlednom rade certifikované
bezpečnostné vysávače na kritické použitie.
Výber materiálu v závislosti od použitia
Výber optimálnych materiálov je nekonečnou výzvou. Nové materiály a výrobné postupy otvárajú
nové šance vo výrobe a používaní strojov, príslušenstve a spotrebných materiáloch. Ľahká konštrukcia,
dlhá životnosť, vyhýbanie sa škodlivým látkam,
recyklovateľnosť a náklady sú veličiny, z ktorých
Kärcher vypočítava nové vzorce pre efektivitu
a ekológiu.
4
Znížená spotreba materiálu
Ak existuje umenie, ktoré je efektívne, tak je to umenie znižovania. Nižšia spotreba materiálu vďaka optimalizovaným konštrukciám je jeden aspekt. Iným
aspektom je znižovanie počtu konštrukčných dielov.
Stroje značky Kärcher majú v priemere výrazne menej konštrukčných dielov ako porovnateľné konkurenčné modely. Nižšia hmotnosť ušetrí nielen hnaciu
energiu, ale aj obrovské množstvo surovín a energie
potrebných na výrobu.
Menšia hlučnosť
Hluk nie je iba nepríjemný, ale pri trvalom pôsobení
preukázateľne spôsobuje ochorenie. Kärcher bojuje
s pracovnou hlučnosťou tak vo vlastnej výrobe, ako
aj pri používateľoch. Po prvé konštrukčnou protihlukovou izoláciou a po druhé znížením výkonu na optimum. Vzorom je tu vysávač na suché hmoty T 12/1
eco!efficiency, ktorý pracuje o 5 dB(A) tichšie alebo
inak povedané s menej ako polovičnou hlučnosťou
v porovnaní so základným modelom.
Znížená emisia CO2
Zníženie emisií skleníkového plynu CO2 je globálnym
cieľom. K zníženiu CO2 prispieva Kärcher vo
všetkých stupňoch výroby a vo všetkých podnikateľských oblastiach: optimalizovaným využívaním materiálov, energie a vody, vysokou recyklovateľnosťou,
ako aj regeneratívnou energiou z vlastnej výroby.
Optimalizované podnikateľské procesy
Kärcher eco!efficiency jednoducho znamená maximálne zefektívnenie všetkých procesov v podniku.
To vedie konzekventne k neustálej optimalizácii vo
všetkých oblastiach.
Cielené dávkovanie čistiacich prostriedkov
Najekologickejší a najhospodárnejší čistiaci prostriedok je ten, ktorý nebol spotrebovaný. Technológia
DOSE spoločnosti Kärcher umožňuje presné dávkovanie čistiacich prostriedkov a docieľuje tým výraznejšie nižšiu spotrebu.
Znížená spotreba vody
Pitná voda je cenná a jej šetrením sa usporia prírodné zdroje a energia na jej úpravu, prepravu a likvidáciu. Mnohé vysokotlakové čističe a umývacie automaty Kärcher spĺňajú už štandard eco!efficiency
alebo disponujú stupňom eco!efficiency, ktorý sa
dá zapnúť.
Predĺžená životnosť
Pri výrobe stroja sa spotrebúva energia a suroviny.
Čím dlhšie je možné stroj používať, o to lepšie sa
využijú použité suroviny. Vysoká kvalita, možnosť
opravy a dlhoročné dodávanie náhradných dielov
podporujú dlhú životnosť strojov Kärcher.
Kompletné zásobovanie náhradnými dielmi
Investičný majetok s dlhou životnosťou môže svoje
ekologické výhody naplno rozvinúť iba vtedy, ak sú
všetky náhradné diely k dispozícii až do konca plánovanej lehoty používania. Kärcher v závislosti od
stroja zaručuje zásobovanie náhradnými dielmi až
na 10 rokov po ukončení výroby príslušného modelu.
Menej odpadovej vody
Znie to tak jednoducho, aké jednoduché to je: Voda,
ktorá nebola spotrebovaná, sa nemusí likvidovať.
Súčasne by mala byť vzniknutá špinavá voda koncentrovaná, aby sa odľahčili čističky. Systém Kärcher
pozostávajúci z stroja, príslušenstva a čistiacich
prostriedkov je prispôsobený tak, aby s minimálnym
nasadením dosiahol maximálny účinok.
Vysoká recyklovateľnosť
Suroviny, ktorým sa nedá od začiatku vyhnúť, sa
musia dať po skončení dlhej životnosti stroja podľa
možnosti čo najlepšie opäť zhodnotiť. Stroje Kärcher
sú v súčasnosti recyklovateľné z viac ako 90 %.
Príkladná možnosť opravy
Jednoduchá výmena kompletných konštrukčných
skupín je možno tým najjednoduchším riešením, ale
určite nie najekonomickejším alebo najekologickejším. Už počas vývoja sa stroje Kärcher konštruujú
tak, aby sa dali ľahko opraviť: podľa možnosti čo najmenej konštrukčných dielov a skupín, pritom čo najviac rovnakých dielov a čo najlepšia prístupnosť.
5
Nové technológie pre lepšie výrobky
Služby pre profesionálov všetkých odvetví
Inovácie udávajú pulz v svete techniky. A sú naším najdôležitejším faktorom úspechu. Kontinuálne vyvíjame
nové technológie, ktoré prácu uľahčujú, zjednodušujú a optimalizujú po hospodárskej stránke. Polovica našich
súčasných produktov bola vyvinutá v priebehu posledných piatich rokov. Techniku pritom dôsledne spájame
s funkčným dizajnom a ekologickým hľadiskom. A sme za to vyznamenávaní cenami.
Kärcher sa ako žiaden iný výrobca snaží o výkonné, spoľahlivé a jednoducho obsluhované stroje pre používateľov z oblasti
priemyslu a podnikania. Snažíme sa v maximálne možnej miere splniť očakávania všetkých našich zákazníkov a ich požiadavky v rôznych oblastiach. A to pomocou inovačnej techniky, ako aj prostredníctvom rozsiahleho servisu a skutočného
partnerstva.
1
2
World Best
3
4
Golden Broom
Award 2011
1 Myslíme dva stupne dopredu: stupeň eco!efficiency
Významný vývoj prirodzene prebieha v stupňoch. Smerodajným vývojom je stupeň eco!efficiency firmy Kärcher, ktorý sa dá aktivovať jedným otočením aj počas prevádzky. V stupni eco!efficiency sa funkcie
stroja automaticky prestavia na optimálnu efektivitu. Tým sa citeľne
zníži spotreba energie, vody a čistiacich prostriedkov. Šetrné zaobchádzanie s materiálom a strojom je ďalší efekt, ktorý sa prejavuje v dlhších intervaloch údržby, nižších servisných nákladoch a optimalizovanej
životnosti.
2 Tact 2 – nová špičková trieda pre mokro-suché vysávače
Táto nová generácia osvedčeného systému oklepu filtra Tact ponúka
konštantne vysoký sací výkon a dlhú životnosť filtra, aby bolo možné
pracovať bez prerušenia. NT 65/2 Tact2 a NT 75/2 Tact 2 Me sú komplexné systémy na odstraňovanie veľkého množstva jemného prachu
a hrubej špiny.
6
3 Vysávanie v HEPA kvalite
6-násobný filtračný systém značky Kärcher s HEPA filtrom a stupňom
odlučovania až do 99,997 % je dôležitým prínosom v oblasti hygieny
v nemocniciach, školách atď. a vo všeobecnosti prispieva k znižovaniu alergénneho potenciálu.
4 Kvalita, ktorú je vidieť a ktorá sa dá pochopiť
Ten, kto vidí nejaký stroj značky Kärcher, rozpozná kvalitu. Ten, kto
ho obsluhuje, pochopí ergonómiu. Ten, kto ho používa, cíti výkon.
My nepretržite pracujeme na tom, aby sme aj naďalej optimalizovali
spojenie techniky, vzhľadu a ovládania. Že sa nám to darí, to
dosvedčujú početné ocenenia. A – čo je oveľa dôležitejšie – hlavne
odozva našich zákazníkov.
Rýchle a jednoduché riešenia pre každodenné rôznorodé
čistenie. Profesionálne čistiace stroje Kärcher spájajú inovačnú technológiu a užitočné detaily s dobrým pomerom
ceny a výkonu. A s nevídanou ergonómiu, kompaktnosťou
a mobilitou, ktorá používateľa enormne odbremeňuje a sčasti otvára aj úplne nové oblasti použitia.
Dodržiavanie noriem a bezpečnostných predpisov a tiež začlenenie do výrobného procesu a existujúcej infraštruktúry
sú výzvy, ktoré si vyžadujú pokrokové technológie a riešenia. A tým aj inovačné stroje a systémy, ktoré Kärcher koncipuje, vyvíja a vyrába a počas celej ich životnosti ich ako
spoľahlivý partner sprevádza v oblasti techniky a servisu.
7
Vysokotlakové čističe
Vysokotlakové čističe
Neporaziteľne všestranné – vysokotlakové čistenie s Kärcherom
Vysokotlakové
čističe
Kärcher, vynálezca vysokotlakového čističa, od roku 1950 neustále optimalizuje princíp vysokotlakového čistenia. Vyšší
výkon pri nižšej spotrebe. Dlhšia životnosť pri kratších časoch čistenia. Kärcher ako celosvetový líder na trhu presviedča
programom produktov, ktorý svojou technickou vyspelosťou a všestrannosťou spĺňa všetky požiadavky: bez ohrevu
alebo s ohrevom, s elektromotorom alebo spaľovacím motorom, mobilné aj stacionárne.
1
2
4
8
strana 12
strana 26
strana 36
strana 39
strana 40
strana 42
strana 44
strana 46
strana 47
strana 48
strana 106
5
6
1 Technológia horákov state-of-the-art
Vysokotlakové čističe Kärcher s ohrevom neustále ďalej vyvíjame.
Vďaka optimalizovanému výmenníku tepla a novému turbodúchadlu
bolo možné znížiť emisie a spotrebu paliva. Chráni sa tak životné
prostredie a vaša peňaženka.
5 Vynikajúce spojenie tvaru a funkcie
Vysokotlakové čističe Kärcher sú často vyznamenávané za vydarené
prepojenie tvaru a funkcie, napríklad s cenou „red dot design award“
alebo cenou „if product design award“. Najnovším príkladom je
medzinárodné ocenenie za dizajn HDS 10/20-4M „Focus Green“.
2 Čerpadlá s dlhou životnosťou
Všetky čerpadlá zabudované do vysokotlakových čističov Kärcher
vyrábajú špecialisti v našich závodoch. Tým je garantovaná maximálna kvalita made by Kärcher.
6 Príkladná mobilita
Vysokotlakové čističe Kärcher zdvíhajú latku v oblasti mobility vždy
vyššie a vyššie. Séria HDS kompaktnej, strednej a aj super triedy je
skonštruovaná na princípe „jogger“: veľké kolesá s gumenými pneumatikami vzadu a otočné kolieska vpredu. Nová vertikálna „Upright“ trieda strojov HDS po prvý krát zavádza princíp ručného vozíka – „rudly“,
ktorý sa osvedčil u studenovodných strojov, po prvýkrát aj u horúcovodných vysokotlakových čističov Kärcher. Pre všetky je spoločné, že
majú ergonomicky tvarovanú rúčku a perfektné rozloženie hmotnosti.
Pre rýchlu zmenu miesta, bezpečne a bez vynaloženia veľkej sily.
Možnosť nakladania pomocou vysokozdvižného vozíka, uväzovacie
oká a pomôcka pre nakláňanie umožňujú bezproblémovú prepravu.
3 Vyspelá technológia trysiek
Trysky pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher sú dimenzované špeciálne pre príslušné použitie, aby sa dosahovali optimálne výsledky.
Napríklad Power tryska zvyšuje nárazový tlak o 40 %.
Obsah – Vysokotlakové čističe
Vysokotlakové čističe bez ohrevu
Vysokotlakové čističe s ohrevom
Vysokotlakové čističe bez ohrevu so spaľovacím motorom
Vysokotlakové čističe s ohrevom so spaľovacím motorom
Stacionárne studenovodné vysokotlakové čističe
Stacionárne horúcovodné vysokotlakové čističe
Čistič sudov
2-zložkový duálny injektor
Pieskovacia pištoľ GS
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
3
4 Šetriť energiu a chrániť životné prostredie
Ako celosvetovo prvá séria vysokotlakových čističov disponuje nová
generácia horúcovodných strojov Kärcher stupňom eco!efficiency.
Postačí otočiť hlavný spínač na stupeň eco!efficiency-Stufe a stroj
sa prepne do najhospodárnejšieho teplotného rozsahu (60 °C) –
pri plnom prietoku vody. Výhoda: Optimálnym prispôsobením cyklov
horáku sa znižuje spotreba paliva v porovnaní s prevádzkou s plnou
záťažou (80) °C až o 20 %.
9
Studenovodné vysokotlakové čističe
Horúcovodné/stacionárne vysokotlakové čističe
Podvozok galvanicky pozinkovaný
a s práškovým lakovaním
Podvozok s integrovanou nádržou
na palivo a čistiaci prostriedok
Čerpadlo s kľukovým hriadeľom
s antikorovým piestom
Trojpiestové axiálne čerpadlo
Parný stupeň
Elektroštart
Integrovaný hadicový bubon
SDS (jemný tlmiaci systém)
4-pólový motor (pomalootáčkový)
Servo Control
–
–
–
antikorové piesty
–
–
–
–
–
–
– predĺž. VT pištoľ  – –2) – – –
27
HDS 5/15 UX
1
450
150/15
–
–
–
antikorové piesty
–
–  –
–
–
– predĺž. VT pištoľ  – –2) – – –
27
Strana
–
–
– –/
predĺž.
VT pištoľ
–

13
HDS 6/14 C

1
240–560
30–140/3–14
–

–
antikorové piesty  –
–  –  
Easy Press
   –   29
HD 6/12-4 C Plus
1
300–600
160/16
20–120/2–12
– – – keramické piesty

–
 –/
Easy Press


15
HDS 6/14 CX

1
240–560
30–140/3–14
–

–
antikorové piesty  –   –  
Easy Press
   –   29
Easy Press


15
HDS 7/16 C

3
270–660
30–160/3–16
–

–
antikorové piesty  –
–  –  
Easy Press
      29
–

15
HDS 7/16 CX

3
270–660
30–160/3–16
–

–
antikorové piesty  –   –  
Easy Press
      29
–

15
HDS 8/17 C

3
290–760
30–170/3–17
–

–
keramické piesty  –
–  –  
Easy Press
      29
HDS 8/17 CX

3
290–760
30–170/3–17
–

–
keramické piesty  –   –  
Easy Press
      29
Strana
Trojitá tryska
– – – antikorové piesty
2HDS – kompaktná trieda
HD 6/12-4 CX Plus
1
300–600
160/16
20–120/2–12
–  – keramické piesty

–

HD 6/13 C Plus
1
230–560
170/17
30–130/3–13
– – – antikorové piesty

–
– –/
HD 6/13 CX Plus
1
230–560
170/17
30–130/3–13
–  – antikorové piesty

–
–


HD 6/15 C Plus
1
230–560
190/19
30–150/3–15
– – – keramické piesty

–
– – /
HD 6/15 CX Plus
1
230–560
190/19
30–150/3–15
–  – keramické piesty

–
–
HD 7/18 C Plus
3
240–700
215/21,5
20–175/2–17,5
– – – antikorové piesty
–

– –/
HD 7/18 CX Plus
3
240–700
215/21,5
20–175/2–17,5
–  – antikorové piesty
–

–


predĺž. Easy
Press
predĺž. Easy
Press
Easy Press


15
Easy Press


15
Easy Press


15
Easy Press


15
HD stredná trieda
HDS stredná trieda
HDS 9/18-4 M
3
450–900
30–180/3–18
–

–
keramické piesty  –
–    
Easy Press
      31
HDS 9/18-4 MX
3
450–900
30–180/3–18
–

–
keramické piesty  –     
Easy Press
      31
HDS 10/20-4 M
3 500–1 000 30–200/3–20
–

–
keramické piesty  –
–    
Easy Press
      31
HDS 10/20-4 MX
3 500–1 000 30–200/3–20
–

–
keramické piesty  –     
Easy Press
      31
HD 6/16-4 M Plus
1
230–600
190/19
30–160/3–16
– –  antikorové piesty
–

 –/
Easy Press


17
HD 6/16-4 MX Plus
1
230–600
190/19
30–160/3–16
–   antikorové piesty
–


Easy Press


17
HD 7/18-4 M Plus
3
240–700
215/21,5
30–180/3–18
– –  antikorové piesty
–

 –/
Easy Press


17
Easy Press


17
HDS 13/20-4 S
3 600–1 300 30–200/3–20
–

–
keramické piesty  –
–    
Easy Press
      33
Easy Press


17
HDS 13/20-4 SX
3 600–1 300 30–200/3–20
–

–
keramické piesty  –     
Easy Press
      33
Easy Press


17
HDS so spaľovacím motorom

HD 7/18-4 MX Plus
3
240–700
215/21,5
30–180/3–18
–   antikorové piesty
–


HD 9/19 M Plus
3
450–890
220/22
40–185/4–18,5
– –  antikorové piesty
–

– –/

HD 9/19 MX Plus
3
450–890
220/22
40–185/4–18,5
–   antikorové piesty
–

–

HDS super trieda
HDS 12/18-4 S
3 600–1 200 30–180/3–18
–

–
keramické piesty  –
–    
Easy Press
      33
HDS 12/18-4 SX
3 600–1 200 30–180/3–18
–

–
keramické piesty  –     
Easy Press
      33
HD 9/20-4 M Plus
3
460–900
220/22
40–200/4–20
– –  keramické piesty
–

 –/
Easy Press


17
HDS 1000 BE
–
450–900
40–210/4–21

–
–
antikorové piesty   –
–
–  –
Easy Press
–   –  –
39
HD 9/ 20-4 MX Plus
3
460–900
220/22
40–200/4–20
–   keramické piesty
–


Easy Press


17
HDS 1000 DE
–
450–900
40–200/4–20

–
–
antikorové piesty   –
–
–  –
Easy Press
–   –  –
39

Špeciálne HDS čističe
6 – – keramické piesty
–

 –/
Easy Press

bezkontaktná
19
HD 10/25-4 SX Plus
3 500–1 000
275/27,5
30–250/3–25
6  – keramické piesty
–
HD 13/18-4 S Plus
3 650–1 300
198/19,8
30–180/3–18
6 – – keramické piesty
–



Easy Press

bezkontaktná
19



Easy Press

bezkontaktná
19
HD 13/18-4 SX Plus
3 650–1 300
198/19,8
30–180/3–18
6  – keramické piesty
–



Easy Press

bezkontaktná
19
–

37
–

37

bezkontaktná
37
–
–
–   
Easy Press
–   –  –
35
–
–
–   
Easy Press
–   –  –
35
HDS-E 8/16-4 M, 36 kW 
3
300–760
30–150/3–16
–

–
keramické piesty
–
–
–
–   
Easy Press
–   –  –
35
Strana
30–250/3–25
–
–
Trojitá tryska
275/27,5
keramické piesty
keramické piesty
HD 7/16-4 ST
3
300–700
30–160/3–16




–
–



–

–




  
41
HD 9/18-4 ST
3
460–900
30–180/3–18




–
–



–

–




  
41
HD 13/12-4 ST
3 650–1 300
30–120/3–12




–
–



–

–




  
41
HD so spaľovacím motorom
HD 728 B Cage
–
650
160/16
150/15
– – – antikorové piesty –
–
–
–
–
HD 801 B
–
650
160/16
150/15
– – – antikorové piesty –
–
–
–
–
HD 1 050 B
–
400–930
250/25
40–230/4–23
– – – antikorové piesty –
–

–
–
predlž.
VT pištoľ
predlž.
VT pištoľ
Easy Press
Špeciálne čističe HD
HD 715
3
240–700
175/17,5
10–150/1–15
– – – antikorové piesty –


–
–
HD 10/16-4 Cage Ex 1)
3
1 000
220/22
160/16
– – – keramické piesty 
–
–

–
HD 10/25-4 Cage Plus
3
1 000
273/27,3
250/25
– – – keramické piesty –
–
–


HD 16/15-4 Cage Plus
3 500–1 600
190/19
30–150/3–15
– – – keramické piesty 



HD 20/15-4 Cage Plus
3 500–2 000
190/19
30–150/3–15
– – – keramické piesty 


HD 25/15-4 Cage Plus
3 500–2 500
190/19
30–150/3–15
– – – keramické piesty 

HD 10/15-4 Cage F
3
400–990
175/17,5
20–145/2–14,5
– – – keramické piesty –
HD 7/10 CXF
3
250–700
120/12
10–100/1–10
–  – antikorové piesty –
1)
Verzia s ochranou proti explózii
Stacionárne vysokotlakové čističe, studenovodné 70/85 °C

bezkontaktná
20
ochr. proti expl. 1)
Power tryska
23
Easy Press

Power tryska
21

Easy Press

Power tryska
22


High-End

Power tryska
22
HDS 9/16-4 ST Gas
3
500–960
30–160/3–16



High-End

Power tryska
22
HDS 9/16-4 ST Gas Lpg
3
500–960
30–160/3–16
–


–
High-End

Power tryska
25
HDS 12/14-4 ST Gas
3 600–12 00
–

–
–
Easy Press


24
HDS 12/14-4 ST Gas Lpg
3 600–1 200
Easy Press
Pracovný nadstavec
19
–
–
VT hadica
Power tryska


Ručná striekacia pištoľ
s vložkou Softgrip

–
–
Príprava pre diaľkové
ovládanie
Easy Press
30–160/3–16
30–160/3–16
Príprava pre Servo
Control
3 500–1 000
HD 10/25-4 S Plus

300–760
300–760
Servo Control

3
3
Antikorový
vykurovací had
–
HDS-E 8/16-4 M, 12 kW 
HDS-E 8/16-4 M, 24 kW 
Ochr. proti vod. kam.
–
19
Kontrola plameňa
6  – keramické piesty
1 000
Power tryska
Ochrana proti chodu na sucho
230/23
3

SDS hadica/zásobník
tlaku
253/25,3
HD 10/23-4 SX Plus
Easy Press
Dekompresia tlaku
 –/
Poistka proti
nedostatku paliva
–
Snímač teploty spalín
–
Čerpadlo vstupného tlaku
6 – – keramické piesty
4-pólový motor
(pomalootáčkový)
230/23
Keramické piesty
253/25,3
Trojpiestové axiálne
čerpadlo
1 000
Pracovný tlak
(bar/MPa)
3
Prietok (l/h)
HD 10/23-4 S Plus
Druh prúdu (fázy)
HD – super trieda
10
Ručná striekacia pištoľ
Pracovný nadstavec, otočný
115/11,5
Ručná striekacia pištoľ
Servo Control
130/13
Rotačná tryska
Plynulá regulácia tlaku a prietoku
vody na stroji
500
Čerpadlo s kľukovým hriadeľom
1
Trojpiestové axiálne čerpadlo
Pracovný tlak (bar/MPa)
HD 5/11 C Plus
HDS vertikálna trieda
HD kompaktná trieda
 Štandardná výbava
Vysokotlakové
čističe
Pracovný tlak (bar/MPa)
150/15
Snímač teploty spalín
Pracovný nadstavec, otočný
Power tryska
Zástrčka s pólovým meničom (3~)
Ochrana proti usadzovaniu vodného kameňa
Ochrana proti chodu na sucho
Prietok (l/h)
450
Systémové ošetrovanie
Druh prúdu (fázy)
1
Max. tlak (bar/MPa)
4-pólový motor (pomalootáčkový)
HDS 5/15 U
Prietok (l/h)
Integrovaná nádrž na čistiaci prostriedok (litre)
Integrovaný bubon na VT hadicu
Systém Switch CHEM
Horúcovodné/stacionárne vysokotlakové čističe
Druh prúdu (fázy)
Vysokotlakové
čističe
Studenovodné vysokotlakové čističe
Stacionárne vysokotlakové čističe, horúcovodné, naftový ohrev
HDS 9/14-4 ST Eco
3
HDS 12/14-4 ST Eco
3 600–1 200
500–930
30–140/3–14



–




  
–
–


–
–
–
–
43
30–140/3–14



–




  
–
–


–
–
–
–
43



–




  

–


–
–
–
–
43



–




  

–


–
–
–
–
43
30–140/3–14



–




  

–


–
–
–
–
43
30–140/3–14



–




  

–


–
–
–
–
43
Stacionárne vysokotlakové čističe, horúcovodné, plynový ohrev
 Štandardná výbava  Možnosť nakonfigurovania  NOVINKA
2)
Trojitá tryska
11
Vysokotlakové čističe bez ohrevu
Vysokotlakové čističe bez ohrevu
Vysokotlakové
čističe
Vysokotlakové
čističe
Technické údaje a výbava
HD kompaktná trieda
Kompaktná trieda – rýchlo
a dôkladne
HD 5/11 C Plus
Spoľahlivé multifunkčné stroje kompaktnej triedy sa vyznačujú nízkou hmotnosťou, kompaktnými rozmermi, jednoduchou manipuláciou a vysokým čistiacim výkonom. Ideálne
pre dielňu, dvor a podobne.
 Predĺžená ručná striekacia pištoľ
 Antikorový pracovný nadstavec
 Základný model pre mobilné využitie
Technické údaje
Druh prúdu
Ph/V/Hz
1/230/50
Príkon
kW
2,2
Prietok
l/h
500
Pracovný tlak
bar/MPa
115/11,5
Max. tlak
bar/MPa
130/13
Max. teplota vody na prívode
°C
60
Hmotnosť
kg
19,3
Rozmery (d x š x v)
mm
360 x 375 x 925
Výbava
predĺž. VT pištoľ
Ručná striekacia pištoľ
Ø používanie/deň
1
2
3
4
Vysokotlaková hadica
m
10
Pracovný nadstavec
mm
400
Trojitá tryska prepínateľná
ručne
Power tryska
–
Rotačná tryska

Bubon na VT hadicu
–
Servo Control
–
Obj. č.
1.520-103.0
 Štandardná výbava
Príslušenstvo
1 Automatické vypínanie tlaku
 Pre nižšiu spotrebu energie a vody.
 Stroj sa pri prerušení práce okamžite vypne.
2 Vysúvacia rúčka na posúvanie stroja
 Veľké hliníkové profily zabezpečujú stabilitu a dobrú manévrovateľnosť.
 Vo vysunutom stave preberá funkciu držiaka na príslušenstvo.
 V zasunutom stave je možná pohodlná preprava napr. v servisnom
vozidle alebo kombi vozidle.
12
3 Technológia čerpadiel
 Kvalitné komponenty, ako je mosadzná hlava valca a pochrómované antikorové piesty, zaručujú dlhú životnosť.
 Priamy pohon, málo pohyblivých dielov, nenáročnosť na údržbu,
optimálny stupeň účinnosti.
Názov produktu
Obj. č.
Opis
Jemný vodný filter, s adaptérom
4.730-102.0
Montáž na prívode stroja, 125 μm, s adaptérom R 3/4"/1".
Teleskopický pracovný nadstavec
6.394-690.0
Plynulo vysúvateľný v rozsahu 1,8 až 5,4 m. Na čistenie ťažko prístupných miest (napr. stropov, fasád).
S integrovanou VT pištoľou, prípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Prípojka pre trysky M 18 x 1,5.
Penovací nadstavec s nádobou
6.394-668.0
Krátky, šikovný penovací nadstavec s nádobou na čistiaci prostriedok priamo na nadstavci s objemom 1 l. Vďaka
kompaktnej konštrukcii sa výborne hodí napr. na napenenie osobných áut. Otočná prípojka M 22 x 1,5, plynulé
dávkovanie čistiaceho prostriedku pomocou otočného gombíka priamo na tryske, prestaviteľný uhol striekania.
4 Odkladanie príslušenstva
 Premyslené detaily, ako priečinok na trysky, zaručujú plnú
pripravenosť na prevádzku v každej situácii.
 Integrované odkladanie kábla s klipom.
13
Vysokotlakové čističe bez ohrevu
Vysokotlakové čističe bez ohrevu
Vysokotlakové
čističe
Kompaktná trieda – dlhá
životnosť v kompaktnom
obale
Či ide o remeselnú činnosť, upratovacie a čistiace firmy
alebo komunálne zariadenia – výkonné univerzálne stroje
kompaktnej triedy s dlhou životnosťou majú všestranné
využitie a vynikajú rozsiahlym príslušenstvom.
Vysokotlakové
čističe
Technické údaje a výbava
HD kompaktná trieda
HD 6/12-4 C Plus
HD 6/12-4 CX Plus
HD 6/13 C Plus
HD 6/13 CX Plus
 4-pólový, pomalootáčkový, robustný motor na striedavý
prúd
 Trojpiestové axiálne čerpadlo s keramickými piestami
 Ručná striekacia pištoľ Easy-Press s vložkou Softgrip
 Kompaktný, ľahký a veľmi mobilný
 Predĺžená ručná striekacia pištoľ Easy-Press s vložkou
Softgrip
 Plynulá regulácia tlaku
Technické údaje
Druh prúdu
Ph/V/Hz
1/230/50
1/230/50
Príkon
kW
2,8
2,7
Prietok
l/h
300–600
230–560
Pracovný tlak
bar/MPa
20–120/2–12
30–130/3–13
Max. tlak
bar/MPa
160/16
170/17
Max. teplota vody na prívode
°C
60
60
Hmotnosť
kg
24 | 29
23 | 28
Rozmery (d x š x v)
mm/cm
360 x 375 x 925 | 360 x 400 x 925
360 x 375 x 925 | 360 x 400 x 925
Výbava
Easy Press
Predĺž. Easy Press
Vysokotlaková hadica
m
10 | 15
10 | 15
Pracovný nadstavec
mm
850
550
Trojitá tryska prepínateľná
ručne
ručne
Power tryska
–
–
Rotačná tryska
|
|
Bubon na VT hadicu
–|
–|
Servo Control
–
–
Obj. č.
1.150-152.0 | -153.0
1.514-251.0 | -651.0
HD 6/15 C Plus
HD 6/15 CX Plus
HD 7/18 C Plus
HD 7/18 CX Plus
 Trojpiestové axiálne čerpadlo s keramickými piestami
 Ručná striekacia pištoľ Easy-Press s vložkou Softgrip
 Plynulá regulácia tlaku
 Trojfázový motor: silný, robustný
 Ručná striekacia pištoľ Easy-Press s vložkou Softgrip
a Servo-Control
 Otočný antikorový pracovný nadstavec
Ručná striekacia pištoľ
Ø používanie/deň
1
2
3
4
 Štandardná výbava
1 Ručná striekacia pištoľ Easy Press
 Ergonomický tvar pre pohodlnú prácu.
 Znížená sila potrebná na stlačenie a udržanie stlačenej pištole pre
prácu bez únavy.
 S vložkou Softgrip pre bezpečné uchopenie.
2 Plynulá regulácia tlaku a prietoku
 Nastavenie priamo na stroji.
 Na šetrné čistenie citlivých povrchov.
3 Servo Control
 Regulácia tlaku a prietoku vody priamo na pištoli.
 S vložkou Softgrip pre bezpečné uchopenie.
Technické údaje
4 Vysoká mobilita
 Pre rýchle nasadenie na rôznych miestach.
 Dá sa bez problémov uložiť v servisnom vozidle.
 Krátke časy potrebné na uvedenie do chodu vďaka možnosti
odkladania na stroji.
Druh prúdu
Ph/V/Hz
1/230/50
3/400/50
Príkon
kW
3,1
5
Prietok
l/h
230–560
240–700
Pracovný tlak
bar/MPa
30–150/3–15
20–175/2–17,5
Max. tlak
bar/MPa
190/19
215/21,5
Max. teplota vody na prívode
°C
60
60
Hmotnosť
kg
23 | 28
24 | 29
Rozmery (d x š x v)
mm
360 x 375 x 925 | 360 x 400 x 925
360 x 375 x 925 | 360 x 400 x 925
Výbava
Easy Press
Easy Press
Vysokotlaková hadica
m
10 | 15
10 | 15
Pracovný nadstavec
mm
850
850
Trojitá tryska prepínateľná
ručne
ručne
Power tryska
–
–
Rotačná tryska
|
|
Bubon na VT hadicu
–|
–|
Servo Control
–

Obj. č.
1.150-603.0 | -653.0
1.151-603.0 | -653.0
Ručná striekacia pištoľ
 Štandardná výbava
14
15
Vysokotlakové čističe bez ohrevu
Vysokotlakové čističe bez ohrevu
Vysokotlakové
čističe
Stredná trieda – vynikajúco
vybavená
Maximálne mobilné stroje strednej triedy s jednoduchou
obsluhou bravúrne zvládnu aj náročné trvalé používanie –
vďaka pomalootáčkovým 4-pólovým motorom na striedavý,
príp. trojfázový prúd.
Vysokotlakové
čističe
Technické údaje a výbava
HD stredná trieda
HD 6/16-4 M Plus
HD 6/16-4 MX Plus
HD 7/18-4 M Plus
HD 7/18-4 MX Plus
 4-pólový motor na striedavý prúd
 Ručná striekacia pištoľ Easy-Press s vložkou Softgrip
a Servo-Control
 Dávkovanie SwitchChem
 4-pólový, pomalootáčkový, robustný motor na trojfázový
prúd
 Ručná striekacia pištoľ Easy-Press s vložkou Softgrip
a Servo-Control
 Dávkovanie SwitchChem
Technické údaje
Druh prúdu
Ph/V/Hz
1/230/50
3/400/50
Príkon
kW
3,4
5
Prietok
l/h
230–600
240–700
Pracovný tlak
bar/MPa
30–160/3–16
30–180/3–18
Max. tlak
bar/MPa
190/19
215/21,5
Max. teplota vody na prívode
°C
60
60
Hmotnosť
kg
48 | 50
49 | 52
Rozmery (d x š x v)
mm
467 x 407 x 1 010
467 x 407 x 1 010
Výbava
Easy Press
Easy Press
Vysokotlaková hadica
m
10 | 15
10 | 15
Pracovný nadstavec
mm
1 050
1 050
Trojitá tryska prepínateľná
ručne
ručne
Power tryska
–
–
Rotačná tryska
|
|
Bubon na VT hadicu
–|
–|
Servo Control


Obj. č.
1.524-107.0 | -108.0
1.524-208.0 | -211.0
HD 9/19 M Plus
HD 9/19 MX Plus
HD 9/20-4 M Plus
HD 9/20-4 MX Plus
 Trojfázový motor: silný, robustný
 Ručná striekacia pištoľ Easy-Press s vložkou Softgrip
a Servo-Control
 Dávkovanie SwitchChem
 Vzduchom/vodou chladený motor
 Ručná striekacia pištoľ Easy-Press s vložkou Softgrip
a Servo-Control
 Trojpiestové čerpadlo s keramickými piestami
Ručná striekacia pištoľ
Ø používanie/deň
1
2
3
4
 Štandardná výbava
1 Systém Switch-CHEM
 Na presné, plynulé dávkovanie čistiaceho prostriedku.
 2-cestný dávkovací ventil na prepínanie medzi rôznymi čistiacimi
prostriedkami.
 Jednoduchá výmena fliaš s čistiacim prostriedkom.
2 Sila a dlhá životnosť
 Vzduchom a vodou chladené elektromotory pre intenzívne použitie.
 4-pólový, pomalootáčkový elektromotor.
3 Premyslené riešenie detailov
 Odkladanie sieťového kábla na zadnej stene stroja.
 Držiak pracovného nadstavca pre prepravu.
 Držiak trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
4 Vysoká mobilita
 Veľké kolesá pre neschodný terén alebo schodíky.
 Vertikálna konštrukcia pre jednoduchú, ergonomickú prepravu.
 Pomôcka pre naklápanie na zadnej strane stroja.
Technické údaje
Druh prúdu
Ph/V/Hz
3/400/50
3/400/50
Príkon
kW
6,8
7
Prietok
l/h
450–890
460–900
Pracovný tlak
bar/MPa
40–185/4–18,5
40–200/4–20
Max. tlak
bar/MPa
220/22
220/22
Max. teplota vody na prívode
°C
60
60
Hmotnosť
kg
43 | 45
48 | 50
Rozmery (d x š x v)
mm
467 x 407 x 1 010
467 x 407 x 1 010
Výbava
Easy Press
Easy Press
Vysokotlaková hadica
m
10 | 15
10 | 10 | 15
Pracovný nadstavec
mm
1 050
1 050
Trojitá tryska prepínateľná
ručne
ručne
Power tryska
–
–
Rotačná tryska
|
|
Bubon na VT hadicu
–|
–|
Servo Control


Obj. č.
1.524-308.0 | -311.0
1.524-403.0 | -404.0
Ručná striekacia pištoľ
 Štandardná výbava
16
17
Vysokotlakové čističe bez ohrevu
Vysokotlakové čističe bez ohrevu
Vysokotlakové
čističe
Super trieda – super na tvrdé
trvalé pracovné nasadenie
Tam, kde každý deň vzniká veľké množstvo špiny, poskytujú spoľahlivé modely strojov Kärcher triedy Super neodmysliteľné služby. Ideálne sa hodia pre stavebníctvo, poľnohospodárstvo a lesníctvo, ako aj pre priemysel a komunálnu
oblasť.
Vysokotlakové
čističe
Technické údaje a výbava
HD super trieda
HD 10/23-4 S Plus
HD 10/23-4 SX Plus
HD 10/25-4 S Plus
HD 10/25-4 SX Plus
HD 13/18-4 S Plus
HD 13/18-4 SX Plus
 Vodou chladený trojfázový motor
 Vybavený Power tryskou Kärcher
 Ručná striekacia pištoľ Easy-Press
s vložkou Softgrip
 Vodou chladený trojfázový motor
 Ručná striekacia pištoľ Easy-Press
 Vodou chladený trojfázový motor
s vložkou Softgrip a Servo-Control
 Ručná striekacia pištoľ Easy-Press
 Maximálny nárazový tlak proti zažras vložkou Softgrip a Servo-Control
tým nečistotám
 Vynikajúce odplavovanie špiny
Technické údaje
Druh prúdu
Ph/V/Hz
3/400/50
3/400/50
3/400/50
Príkon
kW
7,8
9,2
9,2
Prietok
l/h
1 000
500–1 000
650–1 300
Pracovný tlak
bar/MPa
230/23
30–250/3–25
30–180/3–18
Max. tlak
bar/MPa
253/25,3
275/27,5
198/19,8
Max. teplota vody na prívode
°C
60
60
60
Hmotnosť
kg
62 | 64
62 | 64
62 | 64
Rozmery (d x š x v)
mm
560 x 500 x 1 090
560 x 500 x 1 090
560 x 500 x 1 090
Nádrž na čistiaci prostriedok
l
6
6
6
Výbava
Easy Press
Easy Press
Easy Press
Vysokotlaková hadica
m
10 | 20
10 | 20
10 | 20
Pracovný nadstavec
mm
1 050
1 050
1 050
Trojitá tryska prepínateľná
Ručne
bezkontaktná
bezkontaktná
Power tryska

–
–
Rotačná tryska
|
|

Bubon na VT hadicu
–|
–|
–|
Servo Control
–


Obj. č.
1.286-329.0 | -330.0
1.286-201.0 | -501.0
1.292-101.0 | -501.0
Ručná striekacia pištoľ
Ø používanie/deň
1
2
3
4
 Štandardná výbava
Príslušenstvo
1 V osvedčenej kvalite firmy Kärcher
 4-pólový, vodou chladený elektromotor.
 Robustná mosadzná hlava valca a keramické piesty.
 Zosilnený, nerozbitný plastový podvozok.
2 Odkladanie hadíc
 Obojstranné uloženie; pre 20 m vysokotlakovú hadicu.
 Vedenie hadice popod stroj; vysoká bezpečnosť proti prevráteniu.
 Pre pohodlné a rýchle pripravenie na prevádzku/odkladanie.
18
Názov produktu
Obj. č.
Opis
FRV 30
2.642-169.0
S automatickým odsávaním špinavej vody je plošné čistenie pomocou FRV 30 ešte efektívnejšie a umožňuje použitie
v exteriéri aj interiéri. Náročné oplachovanie povrchu po čistení odpadá, keďže špinavá voda sa môže cielene odvádzať pomocou 5 metrov dlhej odsávacej hadice patriacej k štandardnej výbave. Otočné kolieska, ktoré nezanechávajú šmuhy, a 2-násobné keramické uloženie patria k ďalším znakom kvality. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj
sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar/1 000 l/h/60 °C.
Vysokotlaková hadica, 10 m, DN 8,
315 bar, predĺženie
6.391-342.0
Penovací nadstavec s nádobou
6.394-668.0
Krátky, šikovný penovací nadstavec s nádobou na čistiaci prostriedok priamo na nadstavci s objemom 1 l. Vďaka
kompaktnej konštrukcii sa výborne hodí napr. na napenenie osobných áut. Otočná prípojka M 22 x 1,5, plynulé
dávkovanie čistiaceho prostriedku pomocou otočného gombíka priamo na tryske, prestaviteľný uhol striekania.
Teleskopický pracovný nadstavec
6.394-690.0
Plynulo vysúvateľný v rozsahu 1,8 až 5,4 m. Na čistenie ťažko prístupných miest (napr. stropov, fasád).
S integrovanou VT pištoľou, prípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Prípojka pre trysky M 18 x 1,5.
Rýchlospojka
6.401-458.0
Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nadstavcov a príslušenstva. Optimálne prispôsobená na striekacie
zariadenie Kärcher, vhodná pre rozhranie pištole a pracovného nadstavca. S vnútorným závitom M 22 x 1,5.
Nástrčný systém
6.401-459.0
Nástrčný systém z tvrdenej ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 6.401-458.0. S vonkajším závitom M 22 x 1,5.
Flexibilný pracovný nadstavec
1 050 mm
6.394-654.0
Plynulé prestavovanie ohybu pracovného nadstavca v rozsahu 20°–140°. Obzvlášť vhodný na čistenie ťažko
prístupných miest, ako sú napr. strešné žľaby, strechy áut, podvozky alebo podbehy.
Dvojitý pracovný nadstavec 960 mm
6.394-665.0
Plynulá regulácia pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku. Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo
(napr. čistenie maštalí).
Hadica na čistenie potrubia, priemer
6, 20 m, 220 bar
6.390-030.0
Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8).
Tryska na čistenie potrubia
5.763-019.0
S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 3 x 30° dozadu, Ø 16 mm.
Rotujúca umývacia kefa pre stroje
> 800 l/h
4.762-287.0
Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu z všetkých povrchov. Odolná voči
teplotám do 80 °C, M 18 x 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka).
3 Pre väčšiu bezpečnosť
 Integrovaná elektronika na sledovanie stroja.
 Vypínanie pri prepätí/podpätí.
 Vypínanie pri netesnosti alebo výpadku fázy.
4 Vysoká mobilita
 Veľké gumové kolesá pre neschodný terén, schody alebo výstupky.
 Osvedčený princíp „rudly“ pre jednoduchú, ergonomickú prepravu.
19
Vysokotlakové čističe bez ohrevu
Vysokotlakové čističe bez ohrevu
1
2
HD špeciálna trieda
Kompaktná trieda s klietkovým
rámom (cage) – na zvláštne
použitie
Stredná trieda s klietkovým
rámom – na extrémne tvrdé
používanie
Špeciálna trieda s robustným rúrkovým rámom sa ideálne hodí na
používanie na stavenisku. Integrovaná rukoväť umožňuje prepravu
na lešení a jednoduché nakladanie pomocou žeriava.
Stroj so stabilnou rámovou konštrukciou a úchytmi pre zavesenie na
žeriav pre extrémne práce v náročnom teréne. Ideálny na nepoddajné znečistenie v stavebníctve, poľnohospodárstve a lesníctve a v
komunálnej oblasti.
Ø používanie/deň
Ø používanie/deň
1 Klietkový ochranný rám
1
2
1 Práškovo lakovaný klietkový ochranný rám
 Robustný, nosný rám z oceľových rúrok.
 S rúčkou na prenášanie a závesom pre zavesenie na žeriav.
 Ergonomická rukoväť, ako aj odkladanie hadice.
 Ochrana stroja pred poškodením.
2 Montáž na stenu
2 Jemný vodný filter
 Na úsporné odkladanie.
 Stroj a príslušenstvo sú bezpečne uložené.
 Ochrana vysokotlakového čerpadla pred čiastočkami špiny.
 Dobrý prístup, jednoduché čistenie.
HD 715
HD 10/25-4 Cage Plus
 Špeciálny stroj pre maliarov, čističov fasád
 Otočný antikorový pracovný nadstavec
 Plynulá regulácia tlaku
 S integrovaným držadlom na prepravu pomocou žeriava
 Výbava Heavy Duty
 Najsilnejší tlak v svojej triede
Technické údaje
Technické údaje
Druh prúdu
Ph/V/Hz
3/400/50
Druh prúdu
Ph/V/Hz
3/400/50
Príkon
kW
4,7
Príkon
kW
9,2
Prietok
l/h
250–700
Prietok
l/h
1 000
Pracovný tlak
bar/MPa
10–150/1–15
Pracovný tlak
bar/MPa
250/25
Max. tlak
bar/MPa
175/17,5
Max. tlak
bar/MPa
273/27,3
Max. teplota vody na prívode
°C
60
Max. teplota vody na prívode
°C
60
Hmotnosť
kg
29
Hmotnosť
kg
62
Rozmery (d x š x v)
mm
500 x 310 x 350
Rozmery (d x š x v)
mm
547 x 543 x 1 104
Výbava
Výbava
Ručná striekacia pištoľ
Easy Press
Ručná striekacia pištoľ
Easy Press
Vysokotlaková hadica
m
15
Vysokotlaková hadica
m
10
Pracovný nadstavec
mm
850
Pracovný nadstavec
mm
1 050
Trojitá tryska prepínateľná
bezkontaktná
Trojitá tryska prepínateľná
–
Power tryska
–
Power tryska

Rotačná tryska
–
Rotačná tryska

Bubon na VT hadicu
–
Bubon na VT hadicu
–
Servo Control
–
Servo Control
–
Obj. č.
1.151-501.0
Obj. č.
1.286-116.0
 Štandardná výbava
20
Vysokotlakové
čističe
Vysokotlakové
čističe
HD špeciálna trieda
 Štandardná výbava
21
Vysokotlakové čističe bez ohrevu
Vysokotlakové čističe bez ohrevu
HD špeciálna trieda
Vysokotlakové
čističe
Vysokotlakové
čističe
HD špeciálna trieda
Super trieda s klietkovým
rámom – s obzvlášť vysokým
účinkom odplavovania špiny
Cage-Ex – pre prostredie
s nebezpečenstvom výbuchu
Super trieda s klietkovým rámom zaručuje maximálnu mobilitu aj na
neschodnom teréne. Vďaka nadpriemernému prietoku vody rýchlo
odstráni aj zažraté a veľké znečistenie.
Tento stroj spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky pre používanie
v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Technické vybavenie a príslušenstvo sú optimálne prispôsobené špeciálnym požiadavkám.
Zertifiziert nach
-RL 94/9 EG
Ø používanie/deň
1
2
Ø používanie/deň
1 Klietkový ochranný rám
1
2
1 Práškovo lakovaný klietkový ochranný rám, vodivý
 Robustný rúrkový rám po celom obvode.
 S integrovaným systémom pre zavesenie na žeriav.
 Robustný rám z oceľových rúrok.
 S integrovaným systémom pre zavesenie na žeriav.
2 Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
2 Výbava pre výbušné prostredie
 Poistka proti netesnosti a jemný nábeh.
 Ochrana pred prepätím/podpätím.
 Vodivé gumené pneumatiky.
 Teplota povrchu nie je nikdy vyššia ako 200 °C.
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 20/15-4 Cage Plus
HD 25/15-4 Cage Plus
HD 10/16-4 Cage Ex
 Práškovo lakovaný rám z oceľových
rúrok
 4-pólový vzduchom chladený
elektromotor
 Čerpadlo s kľukovým hriadeľom
 Práškovo lakovaný rám z oceľových
rúrok
 Automatický jemný nábeh a pištoľ
High-End
 Čerpadlo s kľukovým hriadeľom
 Antikorový rám
 Automatický jemný nábeh, poistka proti
netesnosti, ochrana proti chodu na
sucho, ochrana proti chodu na 2 fázy
 Čerpadlo s kľukovým hriadeľom
 Ochrana proti explózii II 2 G c T3
 Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
 4-pólový vzduchom chladený elektromotor
Technické údaje
Technické údaje
Druh prúdu
Ph/V/Hz
3/400/50
3/400/50
3/400/50
Druh prúdu
Ph/V/Hz
3/400/50
Príkon
kW
9,5
11
12,5
Príkon
kW
5,5
Prietok
l/h
500–1 600
500–2 000
500–2 500
Prietok
l/h
1 000
Pracovný tlak
bar/MPa
30–150/3–15
30–150/3–15
30–150/3–15
Pracovný tlak
bar/MPa
160/16
Max. tlak
bar/MPa
190/19
190/19
190/19
Max. tlak
bar/MPa
220/22
Max. teplota vody na prívode
°C
60
60
60
Max. teplota vody na prívode
°C
50
Hmotnosť
kg
95
110
112
Hmotnosť
kg
111
Rozmery (d x š x v)
mm
957 x 686 x 1 080
957 x 686 x 1 080
957 x 686 x 1 080
Rozmery (d x š x v)
mm
980 x 720 x 1 100
Easy Press
High-End
High-End
Ručná striekacia pištoľ
Výbava
Výbava
Ručná striekacia pištoľ
vodivá
Vysokotlaková hadica
m
15
15
15
Vysokotlaková hadica
m
10
Pracovný nadstavec
mm
1 050
1 050
1 050
Pracovný nadstavec
mm
1 050
Trojitá tryska prepínateľná
–
–
–
Trojitá tryska prepínateľná
–
Power tryska



Power tryska

Rotačná tryska



Rotačná tryska
–
Bubon na VT hadicu
–
–
–
Bubon na VT hadicu
–
Servo Control



Servo Control
–
Obj. č.
1.367-105.0
1.367-131.0
1.367-121.0
Obj. č.
1.353-762.0
 Štandardná výbava
22
 Štandardná výbava
23
Vysokotlakové čističe bez ohrevu
Vysokotlakové čističe bez ohrevu
1
2
HD špeciálna trieda
Kompaktná trieda pre
potravinárstvo – pre rozsiahle
hygienické požiadavky
Cage-Food – pre potreby
v hygienickej oblasti
Vysokotlakový čistič bez ohrevu pre univerzálne priemyselné použitie v sanitárnej a potravinárskej oblasti. Pri tomto špičkovom stroji
kompaktnej triedy je možné plynulo regulovať tlak a množstvo vody.
Výkonný HD 10/15-4 Cage ponúka odolnosť voči horúcej vode do
85 °C a ideálne sa hodí na použitie v potravinárskom priemysle –
všetky diely vedúce vodu sú vhodné pre potravinárstvo.
Ø používanie/deň
Ø používanie/deň
1 Ručná striekacia pištoľ Easy Press
1
2
1 Pre maximálny hygienické nároky
 Ergonomický tvar pre pohodlnú prácu.
 Znížená sila potrebná na stlačenie a udržanie stlačenej pištole pre prácu bez
únavy.
 Nehrdzavejúce antikorové vyhotovenie.
 Všetky diely vedúce vodu sú zo špeciálnej mosadze vhodnej pre použitie
v potravinárstve.
2 Hygienické požiadavky
2 Obzvlášť efektívne čistenie
 Integrovaný hadicový bubon s VT hadicou vhodnou pre potravinárstvo a sivými kolesami odolnými voči oderu
 Teplota vody na prívode do 80 °C
 Teplota vody na prívode až 85 °C vďaka čerpadlu na zvýšenie vstupného
tlaku.
 Schválený pre čistiaci prostriedok s obsahom chlóru RM 734.
HD 7/10 CXF
HD 10/15-4 Cage F
 Pištoľ Easy-Press so Servo Control
 Pre sanitárnu, hygienickú a potravinársku oblasť
 Sivé kolesá, nezanechávajúce stopy
 VT hadica odolná voči živočíšnemu tuku
 Rozstrekovacie zariadenie High-End
 2 nádrže na čistiaci prostriedok s preplachom
Technické údaje
Technické údaje
Druh prúdu
Ph/V/Hz
3/400/50
Druh prúdu
Ph/V/Hz
3/400/50
Príkon
kW
4,5
Príkon
kW
6,4
Prietok
l/h
250–700
Prietok
l/h
440–990
Pracovný tlak
bar/MPa
10–100/1–10
Pracovný tlak
bar/MPa
20–145/2–14,5
Max. tlak
bar/MPa
120/12
Max. tlak
bar/MPa
175/17,5
Max. teplota vody na prívode
°C
80
Max. teplota vody na prívode
°C
85
Hmotnosť
kg
31,3
Hmotnosť
kg
68
Rozmery (d x š x v)
mm
375 x 360 x 935
Rozmery (d x š x v)
mm
650 x 521 x 1 100
Výbava
Výbava
Ručná striekacia pištoľ
Easy Press
Ručná striekacia pištoľ
High-End
Vysokotlaková hadica
m
15
Vysokotlaková hadica
m
10
Pracovný nadstavec
mm
850
Pracovný nadstavec
mm
1 050
Trojitá tryska prepínateľná
ručne
Trojitá tryska prepínateľná
–
Power tryska
–
Power tryska

Rotačná tryska
–
Rotačná tryska
–
Bubon na VT hadicu

Bubon na VT hadicu
–
Servo Control

Servo Control

Obj. č.
1.151-611.0
Obj. č.
1.524-230.0
 Štandardná výbava
24
Vysokotlakové
čističe
Vysokotlakové
čističe
HD špeciálna trieda
 Štandardná výbava
25
Vysokotlakové čističe s ohrevom
Vysokotlakové čističe s ohrevom
Vysokotlakové
čističe
HDS vertikálna trieda – pre
maximálnu mobilitu
Výkonná a robustná vertikálna trieda (Upright) sa vyznačuje
výbornou manévrovateľnosťou, jednoduchou prepravou
a intuitívnym ovládaním. Ideálne sa hodí pre remeselníkov,
výrobné podniky alebo upratovacie firmy.
Vysokotlakové
čističe
Technické údaje a výbava
HDS vertikálna trieda
HDS 5/15 U
HDS 5/15 UX
 Mobilný základný model
 Vertikálny dizajn nezaberajúci veľa miesta
 Kontrola teploty spalín
Technické údaje
Druh prúdu
Ph/V/Hz
1/230/50
Príkon
kW
2,7
Prietok
l/h
450
Pracovný tlak
bar/MPa
150/15
Max. teplota
°C
80
Hmotnosť
kg
74 | 76
Rozmery (d x š x v)
mm
620 x 620 x 990 | 620 x 620 x 1 160
Palivová nádrž
l
6,5
Spotreba vykurovacieho oleja
kg/h
2,4
Výbava
predĺž. VT pištoľ
Ručná striekacia pištoľ
Ø používanie/deň
1
2
3
4
Vysokotlaková hadica
m
10 | 15
Pracovný nadstavec
mm
550
Trojitá tryska prepínateľná
ručne
Power tryska
–
Systém SDS
–
Bubon na VT hadicu
–|
Servo Control
–
Obj. č.
1.064-021.0 | -022.0
 Štandardná výbava Príslušenstvo
1 Integrovaný hadicový bubon
 Pohodlné a bezpečné odkladanie vysokotlakovej hadice.
 Zabezpečuje ergonomickú prácu.
 Skrátené časy potrebné na uvedenie do chodu.
2 Inovačný vertikálny dizajn
 Jednoduchá preprava po výstupkoch alebo schodoch.
 Veľké kolesá pre nespevnené povrchy.
26
Názov produktu
Obj. č.
Opis
Hadica na čistenie potrubia
6.390-028.0
Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8).
Rotačná tryska
4.767-022.0
Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd – 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej
tryske/keramickému ložiskovému krúžku. Max. 180 bar/18 MPa, 60 °C
Penovací nadstavec s nádobou
6.394-668.0
Krátky, šikovný penovací nadstavec s nádobou na čistiaci prostriedok priamo na nadstavci s objemom 1 l. Vďaka
kompaktnej konštrukcii sa výborne hodí napr. na napenenie osobných áut. Otočná prípojka M 22 x 1,5, plynulé
dávkovanie čistiaceho prostriedku pomocou otočného gombíka priamo na tryske, prestaviteľný uhol striekania.
Teleskopický pracovný nadstavec
6.394-690.0
Plynulo vysúvateľný v rozsahu 1,8 až 5,4 m. Na čistenie ťažko prístupných miest (napr. stropov, fasád). S integrovanou VT pištoľou, prípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Prípojka pre trysky M 18 x 1,5.
Rýchlospojka
6.401-458.0
Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nadstavcov a príslušenstva. Optimálne prispôsobená na striekacie
zariadenie Kärcher, vhodná pre rozhranie pištole a pracovného nadstavca. S vnútorným závitom M 22 x 1,5.
Nástrčný systém
6.401-459.0
Nástrčný systém z tvrdenej ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 6.401-458.0. S vonkajším závitom M 22 x 1,5.
Rotujúca umývacia kefa pre stroje
> 800 l/h
4.762-288.0
Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu z všetkých povrchov. Odolná
voči teplotám do 80 °C, M 18 x 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka).
Tryska na čistenie potrubia
5.763-015.0
S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 3 x 30° dozadu, Ø 16 mm.
Násuvná umývacia kefa
4.762-328.0
Upevnenie pomocou svorky priamo na dvojitú alebo trojitú trysku stroja.
Plošný čistič FR 30 ME
2.640-355.0
Kvalitný plošný čistič s antikorovým krytom odolný voči horúcej vode. 2-násobné keramické uloženie, otočné
kolieska nezanechávajúce stopy, integrovaná prípojka sacej hadice na odsávanie striekacej vody. Najlepšie vhodný
na čistenie interiéru a pre potravinárstvo. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max.
250 bar/1 100 l/h/80 °C.
3 Jemný vodný filter
 Bezpečná ochrana vysokotlakového čerpadla pred znečistením.
 Bez námahy vyberateľný zvonku.
4 Kompaktná konštrukcia
 Skladovanie a preprava nenáročné na miesto.
 Čerpadlo a palivová nádrž zabezpečené proti vytečeniu pre
prepravu ležmo.
 Ideálne sa hodí aj pre menšie servisné vozidlá.
27
Vysokotlakové čističe s ohrevom
Vysokotlakové čističe s ohrevom
Technické údaje a výbava
Vysokotlakové
čističe
Vysokotlakové
čističe
HDS kompaktná trieda
Trieda v kompaktnej triede
HDS 6/14 C
HDS 6/14 CX
Moderný stupeň eco!efficiency, jednoduché ovládanie
jedným gombíkom, zabudované nádrže, držiak hadice
a kábla, príslušenstvo a podvozok typu „Jogger“ – vitajte
v horúcovodnej kompaktnej triede!
Ø používanie/deň
2
3
Technické údaje
Druh prúdu
Ph/V/Hz
1/230/50
Príkon
kW
3,6
Prietok
l/h
240–560
Pracovný tlak
bar/MPa
30–140/3–14
Max. teplota
°C
80/155
Hmotnosť
kg
93 | 95
Rozmery (d x š x v)
mm
1 060 x 650 x 920 | 1 215 x 650 x 920
Nádrž na čistiaci prostriedok
l
10
Palivová nádrž
l
15
Spotreba vykur. oleja plný výkon/ kg/h
eco!efficiency
NOVINKA
1
 Hospodárny stupeň eco!efficiency
 Intuitívny jednogombíkový prepínač
 Rozsiahla sériová výbava
4
3,5/2,8
Výbava
Easy Press
Ručná striekacia pištoľ
Vysokotlaková hadica
m
10 | 15
Pracovný nadstavec
mm
1 050
Power tryska

Dvojitá tryska
–
Systém SDS

Bubon na VT hadicu
–|
Servo Control

Obj. č.
1.169-211.0 | -221.0
 Štandardná výbava 1 Hospodárnosť
 Stupeň eco!efficiency – hospodárny a ekologický aj pri
dlhšom používaní.
 Znižuje spotrebu paliva a emisie CO2- o 20 %.
 Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou
preplachovania.
2 Odkladanie
 Uzamykateľný priečinok na príslušenstvo, ako sú trysky,
náradie atď.
 Veľké háky na hadicu alebo hadicový bubon.
 Háky na kábel a držiak pracovného nadstavca.
3 Mobilita
 Princíp „Jogger“ s veľkými kolesami a otočným kolieskom.
 Veľké úchyty v podvozku.
 Integrovaná priehlbina pre naklápanie stroja pri prekonávaní
stupienkov.
4 Jednoduchá obsluha
 Intuitívna obsluha pomocou 1 prepínača.
 Veľký otvor nádrže s plniacim lievikom.
 Šikovná fľaša s prostriedkom na ošetrovanie systému,
vymeniteľná zvonku.
HDS 7/16 C
HDS 7/16 CX
HDS 8/17 C
HDS 8/17 CX
 Hospodárny stupeň eco!efficiency
 Intuitívny jednogombíkový prepínač
 Výkonný trojfázový motor
 Hospodárny stupeň eco!efficiency
 Intuitívny jednogombíkový prepínač
 Výkonný trojfázový motor
Technické údaje
Druh prúdu
Ph/V/Hz
3/400/50
3/400/50
Príkon
kW
4,7
5,7
Prietok
l/h
270–660
290–760
Pracovný tlak
bar/MPa
30–160/3–16
30–170/3–17
Max. teplota
°C
80/155
80/155
Hmotnosť
kg
103 | 105
106 | 108
Rozmery (d x š x v)
mm
1 060 x 650 x 920 | 1 215 x 650 x 920
1 060 x 650 x 920 | 1 215 x 650 x 920
Nádrž na čistiaci prostriedok
l
10
10
Palivová nádrž
l
15
15
4,1/3,3
4,7/3,8
Spotreba vykur. oleja plný výkon/ kg/h
eco!efficiency
Výbava
Easy Press
Easy Press
Vysokotlaková hadica
m
10 | 15
10 | 15
Pracovný nadstavec
mm
1 050
1 050
Power tryska


Dvojitá tryska
–
–
Systém SDS


Bubon na VT hadicu
–|
–|
Servo Control


Obj. č.
1.173-211.0 | -221.0
1.174-311.0 | -321.0
Ručná striekacia pištoľ
 Štandardná výbava
28
29
Vysokotlakové čističe s ohrevom
Vysokotlakové čističe s ohrevom
Vysokotlakové
čističe
Stredná trieda – dôsledne
výkonná
Perfektné stroje pre autopredajne, stavebníctvo, poľnohospodárstvo alebo komunálnu oblasť: Naša nové stredná
trieda udáva trend v technológii, výkone, jednoduchosti
obsluhy, hospodárnosti, životnosti a ekológii.
HDS 9/18-4 M
HDS 9/18-4 MX
 Hospodárny stupeň eco!efficiency
 Dve nádrže na čistiaci prostriedok
 Trojfázový motor: vzduchom chladený
Technické údaje
Druh prúdu
Ph/V/Hz
3/400/50
Príkon
kW
6,4
Prietok
l/h
450–900
Pracovný tlak
bar/MPa
30–180/3–18
Max. teplota
°C
80/155
Hmotnosť
kg
156 | 164
Rozmery (d x š x v)
mm
1 330 x 750 x 1 060
Nádrž na čistiaci prostriedok
l
20 + 10
Palivová nádrž
l
25
Spotreba vykur. oleja plný výkon/ kg/h
eco!efficiency
2
3
5,8/4,6
Výbava
Ø používanie/deň
1
Vysokotlakové
čističe
Technické údaje a výbava
HDS stredná trieda
Easy Press
Ručná striekacia pištoľ
4
Vysokotlaková hadica
m
10 | 20
Pracovný nadstavec
mm
1 050
Power tryska

Systém SDS

Bubon na VT hadicu
–|
Servo Control

Ochrana proti chodu na sucho

Obj. č.
1.077-801.0 | -851.0
 Štandardná výbava
1 Stupeň eco!efficiency
 V stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 °C) – a to pri plnom prietoku vody.
 Optimálnym prispôsobením cyklov horáku sa znižuje spotreba
paliva v porovnaní s prevádzkou s plnou záťažou až o 20 %.
2 Bezpečná prevádzka
 Veľký, integrovaný vodný filter chráni vysokotlakové čerpadlo
spoľahlivo pred čiastočkami nečistôt.
 Zabudovaný termostat spalín vypína motor, ak je teplota spalín
vyššia ako 300 °C.
 Jemný tlmiaci systém (SDS) kompenzuje vibrácie a tlakové špičky
vo vysokotlakovom systéme.
HDS 10/20-4 M
HDS 10/20-4 MX
3 Koncept mobility
 Princíp „Jogger“ s veľkými kolesami a otočným kolieskom.
 Robustné uväzovacie oká pre bezpečné nakladanie počas
prepravy.
 Integrovaná priehlbina pre naklápanie stroja počas prepravy
cez stupienky.
4 Integrovaný hadicový bubon
 Pohodlné a bezpečné odkladanie 20 m vysokotlakovej hadice.
 Vysúvateľná a zaklápacia ručná kľuka.
 Skracuje čas potrebný na uvedenie stroja do chodu.
 Hospodárny stupeň eco!efficiency
 Dve nádrže na čistiaci prostriedok
 Trojfázový motor: vodou chladený
Technické údaje
Druh prúdu
Ph/V/Hz
3/400/50
Príkon
kW
7,8
Prietok
l/h
500–1 000
Pracovný tlak
bar/MPa
30–200/3–20
Max. teplota
°C
80/155
Hmotnosť
kg
171 | 179
Rozmery (d x š x v)
mm
1 330 x 750 x 1 060
Nádrž na čistiaci prostriedok
l
20 + 10
Palivová nádrž
l
25
Spotreba vykur. oleja plný výkon/ kg/h
eco!efficiency
6,4/5,1
Výbava
Easy Press
Ručná striekacia pištoľ
Vysokotlaková hadica
m
10 | 20
Pracovný nadstavec
mm
1 050
Power tryska

Ochrana proti chodu na sucho

Bubon na VT hadicu
–|
Systém SDS

Servo Control

Obj. č.
1.071-401.0 | -451.0
 Štandardná výbava
30
31
Vysokotlakové čističe s ohrevom
Vysokotlakové čističe s ohrevom
Vysokotlakové
čističe
Super trieda- maximálny
výkon pri trvalej prevádzke
Vysokotlakové čističe s ohrevom super triedy ponúkajú
najlepší čistiaci výkon, dobrú manipuláciu a najmodernejšiu
technológiu aj pre prevádzku s 2 pracovnými nadstavcami.
Všade tam, kde špina patrí ku každodennej činnosti.
Vysokotlakové
čističe
Technické údaje a výbava
HDS super trieda
HDS 12/18-4 S
HDS 12/18-4 SX
HDS 13/20-4 S
HDS 13/20-4 SX
 Možná prevádzka s 2 pracovnými nadstavcami
 Dve nádrže na čistiaci prostriedok
 Hospodárny stupeň eco!efficiency
 Možná prevádzka s 2 pracovnými nadstavcami
 Bezpečná kontrola plameňa
 LED displej pre zobrazenie stavu naplnenia a prevádzkových hodín
Technické údaje
Druh prúdu
Ph/V/Hz
3/400/50
3/400/50
Príkon
kW
8,4
9,3
Prietok
l/h
600–1 200
650–1 300
Pracovný tlak
bar/MPa
30–180/3–18
30–200/3–20
Max. teplota
°C
80/155
80/155
Hmotnosť
kg
178 | 186
186 | 194
Rozmery (d x š x v)
mm
1 330 x 750 x 1 060
1 330 x 750 x 1 060
Nádrž na čistiaci prostriedok
l
20 + 10
20 + 10
Palivová nádrž
l
25
25
7,7/6,2
8,3/6,6
Spotreba vykur. oleja plný výkon/ kg/h
eco!efficiency
Výbava
Easy Press
Easy Press
Vysokotlaková hadica
m
10 | 20
10 | 20
Pracovný nadstavec
mm
1 050
1 050
Power tryska


Ochrana proti chodu na sucho


Bubon na VT hadicu
–|
–|
Systém SDS


Servo Control


Obj. č.
1.071-601.0 | -651.0
1.071-801.0 | -851.0
Ručná striekacia pištoľ
Ø používanie/deň
1
2
3
4
 Štandardná výbava
Príslušenstvo
1 Servisný spínač
 Tvrdosť vody sa dá nastaviť v štyroch stupňoch.
 Vyvolať sa dajú prevádzkové údaje stroja o dobe používania
a potrebných servisných intervaloch.
 Presné dávkovanie znižuje spotrebu zmäkčovacej kvapaliny.
2 LED displej
 Umiestnený prehľadne a centrálne na ovládacom pulte
(HDS 13/20).
 Ukazovatele stavu naplnenia pre palivo, čistiaci prostriedok,
prostriedok na ošetrovanie systému.
 Zabudované počítadlo prevádzkových hodín.
Názov produktu
Obj. č.
Opis
Penovací nadstavec s nádobou
6.394-668.0
Krátky, šikovný penovací nadstavec s nádobou na čistiaci prostriedok priamo na nadstavci s objemom 1 l. Vďaka
kompaktnej konštrukcii sa výborne hodí napr. na napenenie osobných áut. Otočná prípojka M 22 x 1,5, plynulé
dávkovanie čistiaceho prostriedku pomocou otočného gombíka priamo na tryske, prestaviteľný uhol striekania.
Flexibilný pracovný nadstavec
1 050 mm
6.394-654.0
Plynulé prestavovanie ohybu pracovného nadstavca v rozsahu 20°–140°. Obzvlášť vhodný na čistenie ťažko
prístupných miest, ako sú napr. strešné žľaby, strechy áut, podvozky alebo podbehy.
Teleskopický pracovný nadstavec
6.394-690.0
Plynulo vysúvateľný v rozsahu 1,8 až 5,4 m. Na čistenie ťažko prístupných miest (napr. stropov, fasád).
S integrovanou VT pištoľou, prípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Prípojka pre trysky M 18 x 1,5.
Rotujúca umývacia kefa pre stroje
> 800 l/h
4.762-287.0
Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu z všetkých povrchov. Odolná voči
teplotám do 80 °C, M 18 x 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka).
Rýchlospojka
6.401-458.0
Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nadstavcov a príslušenstva. Optimálne prispôsobená na striekacie
zariadenie Kärcher, vhodná pre rozhranie pištole a pracovného nadstavca. S vnútorným závitom M 22 x 1,5.
3 Dávkovanie čistiaceho prostriedku
 Presný dávkovací ventil zabezpečuje nízku spotrebu.
 Jednoduché prepínanie medzi nádržou na čistiaci prostriedok
1 a 2.
 Pri polohe 0 dochádza k automatickému prepláchnutiu.
4 Uloženie príslušenstva
 Zabudovaný hadicový bubon a obojstranný držiak pracovného
nadstavca pre bezpečnú prepravu.
 Vždy po ruke pre ľavákov aj pravákov, ako aj pre prevádzku
s 2 nadstavcami.
 Integrovaný odkladací priečinok s vekom pre náradie, trysky,
rotačnú trysku atď.
Nástrčný systém
6.401-459.0
Nástrčný systém z tvrdenej ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 6.401-458.0. S vonkajším závitom M 22 x 1,5.
Dvojitý pracovný nadstavec 960 mm
6.394-665.0
Plynulá regulácia pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku. Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo
(napr. čistenie maštalí).
Plošný čistič FR 30 ME
2.640-355.0
Kvalitný plošný čistič s antikorovým krytom odolný voči horúcej vode. 2-násobné keramické uloženie, otočné
kolieska nezanechávajúce stopy, integrovaná prípojka sacej hadice na odsávanie striekacej vody. Najlepšie vhodný na čistenie interiéru a pre potravinárstvo. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť.
Max. 250 bar/1 100 l/h/80 °C.
Vysokotlaková hadica Longlife 400,
10 m, DN 8, vrát. otočnej spojky
6.388-083.0
S obojstranným závitovým spojom, M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu. S dvojitou oceľovou vložkou.
Nadstavbová súprava „Prevádzka
s dvomi pracovnými nadstavcami“
2.641-805.0
Pre používateľov, ktorí chcú s jedným strojom prevádzkovať dve striekacie zariadenia. Nadstavbová súprava
obsahuje rozdvojku Y, striekacie zariadenie (skladajúce sa z VT hadice, pracovného nadstavca a pištole), ako
aj dve prispôsobené Power trysky.
Nadstavbová súprava „Diaľkové
ovládanie pre HDS strednej triedy“
2.642-157.0
Diaľkové ovládanie pre stroje HDS strednej/super triedy s funkciami zap./vyp., horúca/studená voda a vyp./zap.
čistiaceho prostriedku. Pre montáž na stenu.
Nadstavbová súprava „Diaľkové ovláda- 2.642-158.0
nie mincovníka pre HDS strednej triedy“
32
Mincovník ako dodatočná výbava pre stroje HDS strednej/super triedy pre samoobslužnú prevádzku. Montáž na stroj.
33
Vysokotlakové čističe s ohrevom
Vysokotlakové
čističe
HDS špeciálna trieda
Špecialista bez spalín
HDS-E 8/16-4M s elektrickým ohrievačom vody sa používa všade
tam, kde sú spaliny neželané alebo dokonca aj zakázané. Vďaka
modernej izolácii ohrievača vody a stupňu eco!efficiency od firmy
Kärcher šetrí peniaze a chráni životné prostredie.
NOVINKA
Ø používanie/deň
1
2
1 Obzvlášť energeticky efektívny
 Vďaka izolácii až 40 % úspora energie v režime Stand-By.
 Jedinečný stupeň eco!efficiency.
2 Obzvlášť vysoká pracovná teplota
 Veľký zásobník teplej vody (max. 85 °C).
 Až 58 °C v trvalej prevádzke pri plnej záťaži alebo 80 °C pomocou
Servo Control.
HDS-E 8/16-4 M 12 KW
HDS-E 8/16-4 M 24 KW
HDS-E 8/16-4 M 36 KW
 Hospodárny stupeň eco!efficiency
 Komora pre rýchly ohrev
 2 nádrže na čistiaci prostriedok
s autom. preplachom
 Hospodárny stupeň eco!efficiency
 Pomôcka pre naklápanie stroja
uľahčujúca prepravu
 2 nádrže na čistiaci prostriedok
s autom. preplachom
 Hospodárny stupeň eco!efficiency
 Pomôcka pre naklápanie stroja
uľahčujúca prepravu
 2 nádrže na čistiaci prostriedok
s autom. preplachom
Technické údaje
Druh prúdu
Ph/V/Hz
3/400/50
3/400/50
3/400/50
Príkon
kW
16,5
28,5
40,5
Prietok
l/h
300–760
300–760
300–760
Pracovný tlak
bar/MPa
30–160/3–16
30–160/3–16
30–160/3–16
Max. teplota
°C
30/85
45/85
58/85
Hmotnosť
kg
108
112
118
Rozmery (d x š x v)
mm
1 330 x 750 x 1 060
1 330 x 750 x 1 060
1 330 x 750 x 1 060
Nádrž na čistiaci prostriedok
l
20 + 10
20 + 10
20 + 10
Výbava
Easy Press
Easy Press
Easy Press
Vysokotlaková hadica
m
10
10
10
Pracovný nadstavec
mm
1 050
1 050
1 050
Power tryska



Ochrana proti chodu na sucho
–
–
–
Bubon na VT hadicu
–
–
–
Servo Control



Obj. č.
1.030-200.0
1.030-250.0
1.030-254.0
Ručná striekacia pištoľ
 Štandardná výbava
35
Vysokotlakové čističe bez ohrevu so spaľovacím motorom
Vysokotlakové čističe bez ohrevu so spaľovacím motorom
Vysokotlakové
čističe
Vysokotlakové
čističe
Technické údaje a výbava
HD so spaľovacím motorom
Kompaktná a super trieda –
nezávislosť a všestrannosť
HD 801 B
Tam, kde nie je k dispozícii elektrický prúd, prichádzajú
na rad flexibilné a sebestačné kompaktné a super triedy.
Spĺňajú všetky požiadavky pre stavebníctvo, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a pre čistenie fasád.
 Rám z oceľových rúrok
 Prenosný
 Antikorový pracovný nadstavec
Technické údaje
Honda
Výrobca motora
GX 160/benzín
Typ motora
Výkon motora, čistý
kW
3,6
Výkon motora, hrubý
kW/kone
4/5,5
Prietok
l/h
650
Pracovný tlak
bar/MPa
150/15
Max. tlak
bar/MPa
160/16
Max. teplota vody na prívode
°C
60
Hmotnosť
kg
34
Rozmery (d x š x v)
mm
1 044 x 542 x 662
Výbava
predĺž. VT pištoľ
Ručná striekacia pištoľ
Ø používanie/deň
1
2
3
4
Vysokotlaková hadica
m
10
Pracovný nadstavec
mm
550
Trojitá tryska prepínateľná
ručne
Ochranný klietkový rám
–
Bubon na VT hadicu
–
Servo Control
–
Obj. č.
1.187-101.0
 Štandardná výbava
1 Maximálna výkonnosť
 Motorová jednotka s 3 axiálnymi piestami zaručuje vďaka svojim
mosadzným hlavám valcov vyslovene dlhú životnosť.
 Priamo poháňané vysokotlakové čerpadlá Kärcher zabezpečujú
maximálne výkonové údaje a spoľahlivú prevádzku.
2 Maximálna nezávislosť
 Motory Honda, príp. Yanmar, zaručujú dlhú životnosť.
 Najrôznejšie výkonové triedy pre optimálne použitie.
 Použitie nezávisle od prívodu prúdu.
HD 1 050 B
HD 728 B Cage
 Trojitá tryska (0°/25°/40°)
 Ručná striekacia pištoľ Easy-Press
 Automatické zníženie otáčok
 Robustný, práškovo lakovaný rúrkový rám
 Prenosný
 Antikorový pracovný nadstavec (450 mm)
Výrobca motora
Honda
Honda
Typ motora
GX 390/benzín
GX 160/benzín
3 Veľmi pohodlná obsluha
 Automatické vypínanie motora pri nedostatku oleja.
 Zníženie otáčok vo voľnobehu znižuje hlučnosť a zvyšuje životnosť
(HD 1050).
4 Maximálna mobilita
 Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami pre dobrú
manévrovateľnosť.
 Vyvážené ťažisko a ergonomický dizajn.
Technické údaje
Výkon motora, čistý
kW
8,2
3,6
Výkon motora, hrubý
kW/kone
9,75/13
4/5,5
Prietok
l/h
400–930
650
Pracovný tlak
bar/MPa
40–230/4–23
150/15
Max. tlak
bar/MPa
250/25
160/16
Max. teplota vody na prívode
°C
60
60
Hmotnosť
kg
66
28
Rozmery (d x š x v)
mm
1 044 x 549 x 662
570 x 434 x 430
Výbava
Easy Press
predĺž. VT pištoľ
Vysokotlaková hadica
m
15
10
Pracovný nadstavec
mm
1 050
550
Trojitá tryska prepínateľná
bezkontaktná
ručne
Ochranný klietkový rám
–

Bubon na VT hadicu
–
–
Servo Control

–
Obj. č.
1.810-987.0
1.187-110.0
Ručná striekacia pištoľ
 Štandardná výbava
36
37
Vysokotlakové čističe s ohrevom so spaľovacím motorom
Vysokotlakové
čističe
HDS so spaľovacím motorom
Stredná trieda – vytrvalosť
a profesionalita
Tieto stroje sú určené na flexibilné použitie na stavbách,v komunálnej oblasti, ako aj v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, kde
vynikajú vysokou kvalitou a spoľahlivosťou. Pre úsporu miesta sa
dajú jednoducho pripevniť na vozidlo.
Ø používanie/deň
1
2
1 Veľmi pohodlná obsluha
 Automatické vypínanie horáka pri nedostatku vody, ochrana pred prehriatím.
 Ergonomická ručná striekacia pištoľ Easy Press znižuje silu potrebnú na
stlačenie a udržanie stlačenej pištole.
2 Maximálna výkonnosť
 Vysoko výkonný horák so stojatým vykurovacím hadom a bezvýbušným
trvalým zapaľovaním.
 Na odstraňovanie nepoddajných zaschnutých nečistôt.
HDS 1000 BE
HDS 1000 DE
 Benzínový motor s elektroštartom
 Ručná striekacia pištoľ Easy-Press s vložkou Softgrip
a Servo-Control
 Profesionálny horúcovodný stroj s vysokým výkonom
 Naftový motor s elektroštartom
 Ručná striekacia pištoľ Easy-Press s vložkou Softgrip
a Servo-Control
 Profesionálny horúcovodný stroj s vysokým výkonom
Výrobca motora
Honda
Yanmar
Typ motora
GX 390/benzín
Diesel, L 100 AE
Technické údaje
Výkon motora, čistý
kW
8,2
–
Výkon motora, hrubý
kW/kone
9,75/13
7,4/10
Prietok
l/h
450–900
450–900
Pracovný tlak
bar/MPa
40–210/4–21
40–200/4–20
Max. teplota
°C
98/80
98/80
Hmotnosť
kg
165
185
Rozmery (d x š x v)
mm
1 130 x 750 x 855
1 130 x 750 x 855
Spotreba vykurovacieho oleja
kg/h
5,6
5,6
Výbava
Easy Press
Easy Press
Vysokotlaková hadica
m
15
15
Pracovný nadstavec
mm
1 050
1 050
Trojitá tryska prepínateľná
Power tryska
Power tryska
Ochranný rám


Bubon na VT hadicu
–
–
Servo Control


Obj. č.
1.811-935.0
1.811-936.0
Ručná striekacia pištoľ
 Štandardná výbava
39
Stacionárne studenovodné vysokotlakové čističe
Stacionárne studenovodné vysokotlakové čističe
Čistenie šité na mieru
Technické údaje a výbava
Aby sme mohli našim zákazníkom ponúknuť optimálne riešenie prispôsobené ich požiadavkám, objednávajú sa stroje
cez konfigurátor variantov. Zákazníkovi sa tak ponúkne množstvo rôzneho vybavenia, ktoré sa prispôsobí jeho potrebám
a následne sa individuálne vyrobí a dodá.
Vysokotlakové
čističe
Vysokotlakové
čističe
Stacionárne studenovodné vysokotlakové čističe
Príslušné možnosti konfigurácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Kompaktné stacionárne vysokotlakové čističe, ktoré je
možné individuálne nakonfigurovať podľa želania zákazníka.
Krátke časy potrebné na uvedenie do chodu, úsporné odkladanie vo vedľajšej miestnosti a individuálne zostavenie
čistiacich miest sú hlavné výhody stacionárnej série.
Ø používanie/deň
1
2
3
HD 7/16-4 ST
HD 9/18-4 ST
HD 13/12-4 ST
HWE 860
 Kompaktný model
 Vrát. kompletného striekacieho zariadenia
 Prevádzka s jedným
pracovným nadstavcom
 Kompaktný model
 Vrát. kompletného striekacieho zariadenia
 Prevádzka s jedným
pracovným nadstavcom
 Kompaktný model
 Vrát. kompletného striekacieho zariadenia
 Prevádzka s jedným
pracovným nadstavcom
 55 l antikorová nádrž
 Elektrický prietokový ohrievač (80 °C)
 S bezpečnostným termostatom a poistkou proti nedostatku vody
Technické údaje
4
Druh prúdu
Ph/V/Hz
3/400/50
3/400/50
3/400/50
3/400/50
Prietok
l/h
300–700
460–900
650–1 300
min. 1 000
Pracovný tlak
bar/MPa
30–160/3–16
30–180/3–18
30–120/3–12
–
Max. tlak
bar/MPa
190/19
210/21
150/15
–
Max. teplota vody na prívode
°C
70
70
70
80
Príkon
kW
4,4
6,4
6,4
24
Hmotnosť
kg
53
62,5
72
42
Rozmery (d x š x v)
mm
420 x 533 x 790
420 x 533 x 790
420 x 533 x 790
440 x 508 x 751
Teplota vody na prívode 85 °C:
Na zažraté alebo mastné znečistenie
85
85
85
–
Zariad. na dávkovanie tekutého zmäkčovača:
Schráni VT čerpadlo pred vodným kameňom



–
Antikorový rám:
odolný voči korózii a dobre sa čistí
Ochrana proti chodu na sucho:
Chráni VT čerpadlo pri nedostatočnom prívode vody



–



–
Dekompresia tlaku: Odľahčuje všetky
systémové komponenty vedúci vysoký tlak



–
Počítadlo prevádzkových hodín:
ukazovateľ hodín používania



–
Príprava pre diaľkové ovládanie NT, čist. pr. 1:
Ak sa má čist. prostr. dávkovať v nízkom tlaku
pomocou diaľkového ovládania



–
Príprava pre diaľkové ovládanie NT, čist. pr.
1+2: Ak sa má čist. prostr. dávkovať v nízkom
tlaku pomocou diaľkového ovládania
Príprava pre diaľkové ovládanie VT, čist. pr. 1:
Ak sa má čist. prostr. dávkovať vo vysokom
tlaku pomocou diaľkového ovládania



–



–
Príprava pre diaľkové ovládanie VT, čist.
pr. 1+2: Ak sa má čist. prostr. dávkovať vo
vysokom tlaku pomocou diaľkového ovládania



–
Konfigurácia – voliteľné prvky
1 Individuálna konfigurácia
 Pre nízke investičné náklady: Jednoducho si vyberte základný
stroj a vyhľadajte potrebné vybavenie.
 Viac ako 50 dielov príslušenstva pre perfektné vybavenie
odberného miesta.
2 Extra vysoká teplota čistenia vďaka silnému prívodu vody  70 °C už v základnom variante.
 Pri zabudovanie čerpadla na zvýšenie vstupného tlaku je možné
dosiahnuť až 85 °C.
 Pre prevádzku s minimálnym opotrebením.
3 Väčšina vybavenia a príslušenstva sa dá bez problémov
kedykoľvek dokúpiť
 Vybavenie je možné kedykoľvek dokúpiť.
 Minimálne náklady na montáž.
 Jednoduchý systém Plug-and-Play.
4 Dlhá životnosť a zachovanie hodnoty
 Pomalootáčkový 4-pólový motor.
 Odolné keramické piesty.
 Tlakový zásobník odľahčujúci systém.
Výbava – štandardná
Easy Press
Easy Press
Easy Press
–
Vysokotlaková hadica
m
10
10
10
–
Pracovný nadstavec
mm
1 050
1 050
1 050
–
Trojitá tryska
 manuálna
 manuálna
 manuálna
–
Príprava pre servoovládanie



–
Objednávacie číslo
1.524-500.2
1.524-500.2
1.524-500.2
3.070-036.0
Ručná striekacia pištoľ
 Štandardné príslušenstvo
40
 Príslušenstvo na objednávku
41
Stacionárne horúcovodné vysokotlakové čističe
Stacionárne horúcovodné vysokotlakové čističe
Stacionárne čistiace zariadenia s naftovým ohrevom ponúkajú veľmi vysoký výkon ohrevu. Okrem toho disponujú tieto
stroje vysokou mierou bezpečnosti, a to vďaka automatickej
dekompresii tlaku, kontrole teploty spalín, inovačnej ochrane
proti chodu na sucho a SDS hadici, ktorá absorbuje tlakové
špičky. Stacionárne vysokotlakové čistiace zariadenia s plynovým ohrevom presviedčajú svojím efektívnym a ekologickým spaľovaním.
Vysokotlakové
čističe
Technické údaje a výbava
Vysokotlakové
čističe
Stacionárne horúcovodné vysokotlakové čističe
HDS 9/14-4 ST Eco
HDS 9/16-4 ST Gas
HDS 9/16-4 ST Gas Lpg
 Integrovaná dekompresia systému
 Jemný tlmiaci systém SDS
 Ochrana proti chodu na sucho
 Ochrana proti chodu na sucho
 Technológia povrchových horákov
 Vodou chladený antikorový kotol
s antikorovým vykurovacím hadom
 Ochrana proti chodu na sucho
 Technológia povrchových horákov
 Vodou chladený antikorový kotol
s antikorovým vykurovacím hadom
Technické údaje
Druh prúdu
Ph/V/Hz
3/400/50
3/400/50
3/400/50
Príkon
kW
6,4
6,4
6,4
Prietok
l/h
500–930
500–960
500–960
Pracovný tlak
bar/MPa
30–140/3–14
30–160/3–16
30–160/3–16
Max. teplota
°C
155/80
98
98
Hmotnosť
kg
140
160
160
Rozmery (d x š x v)
mm
1 110 x 565 x 690
1 110 x 565 x 970
1 110 x 565 x 970
Spotreba vykurovacieho oleja
kg/h
5,8
7,2
5,7
Systém SDS



Dekompresia systému



Kontrola plameňa



Príprava pre servoovládanie



Obj. č.
1.698-915.0
1.251-103.0
1.251-104.0
HDS 12/14-4 ST Eco
HDS 12/14-4 ST Gas
HDS 12/14-4 ST Gas LPG
 Integrovaná dekompresia systému
 Jemný tlmiaci systém SDS
 Ochrana proti chodu na sucho
 Ochrana proti chodu na sucho
 Technológia povrchových horákov
 Vodou chladený antikorový kotol
s antikorovým vykurovacím hadom
 Ochrana proti chodu na sucho
 Technológia povrchových horákov
 Vodou chladený antikorový kotol
s antikorovým vykurovacím hadom
Výbava
Ø používanie/deň
1
2
1 Vodou chladený 4-pólový elektromotor (naftový ohrev)
 Dlhá životnosť.
 Vylepšený stupeň účinnosti.
 Zaručený pokojný chod.
2 Technológia horákov (naftový ohrev)
 Vysoký výkon ohrevu.
 Kompaktná konštrukcia vďaka dvojitému točitému vykurovaciemu
hadovi.
 Predchádzanie tvorbe kondenzátu a korózie vďaka vertikálnej
konštrukcii.
42
3
4
3 Špeciálna netkaná textília (plynový ohrev)
 Novo vyvinutý povrchový horák umožňuje rovnomerné prúdenie
plynu.
 Zabezpečuje efektívne spaľovanie.
4 Testované podľa GASTEC (plynový ohrev)
 Spĺňa v rámci celej Európy všetky bezpečnostné, kvalitatívne
a funkčné normy.
 Prívod čerstvého vzduchu nezávislý od vzduchu v miestnosti
umožňuje inštaláciu v uzatvorenom priestore.
 Štandardná výbava
Technické údaje
Druh prúdu
Ph/V/Hz
3/400/50
3/400/50
3/400/50
Príkon
kW
7,5
7,5
7,5
Prietok
l/h
600–1 200
600–1 200
600–1 200
Pracovný tlak
bar/MPa
30–140/3–14
30–140/3–14
30–140/3–14
Max. teplota
°C
155/80
98
98
Hmotnosť
kg
160
170
170
Rozmery (d x š x v)
mm
1 110 x 565 x 700
1 110 x 565 x 1 080
1 110 x 565 x 1 080
Spotreba vykurovacieho oleja
kg/h
7,3
8,9
7,2
Systém SDS



Dekompresia systému



Kontrola plameňa



Príprava pre servoovládanie



Obj. č.
1.699-915.0
1.251-105.0
1.251-106.0
Výbava
 Štandardná výbava
43
Čistič sudov
Čistič sudov
Vysokotlakové
čističe
Technické údaje a výbava
Vysokotlakové
čističe
Čistič sudov
Čistenie sudov –
nepochopiteľne pohodlné
Čistič sudov BC 14/12
S čističom sudom BC 14/12 spĺňa Kärcher v praxi dôsledne
špeciálne požiadavky vinárov a výrobcov nápojov. Najmä dubové
sudy teraz vyčistíte bez námahy.
 Integrovaná funkcia odsávania
 Čistenie bez prekladania sudov
 Diely vedúce vodu z antikoru
Technické údaje
Pracovný tlak
bar/MPa
Max. 120/12
Prietok
l/h
600–1 400
Príkon
Ph/V/Hz
1/115–240/50/60
Max. teplota vody na prívode
°C
80
Príkon
W
40
Otáčky
1/min.
62
Čistiaci cyklus
s
36
Min. otvor nádoby
mm
40
Hmotnosť
kg
4,8
Max. hĺbka ponoru
mm
900
Výbava
1
2
3
4
Sieťový zdroj

Súpravy trysiek

Flexibilná sacia trubica
350 mm
Sacia trubica
300 mm
Sacia trubica
350 mm
Sacia trubica
550 mm
Predlžovací kábel
10 m
Objednávacie číslo
2.641-740.0
 Štandardná výbava
1 Jednoduchá obsluha
 Jednoduché prepínanie z čistenia na odsávanie iba jedným
pohybom ruky.
 Kompletná výbava ako štandardné príslušenstvo.
 Použiteľnosť po celom svete (115–240 V/50 a 60 Hz).
2 Čistiaci výkon
 Každý bod v sude je v priebehu 36 sekúnd raz dosiahnutý; sud je
po cca 5 minútach čistý.
 Permanentné odsávanie počas čistenia uvoľňuje cestu vysokotlakovému prúdu vody.
 Čistenie až s 120 barmi so studenou alebo horúcou vodou.
44
3 Ochrana životného prostredia
 Umožňuje opakované používanie dubových sudov a chráni tým
prírodné zdroje.
 Pracuje bez čistiacich prostriedkov, iba s čistou vodou.
4 Bezpečná prevádzka
 Komponenty sú chránené pred striekajúcou vodou podľa IP 55.
 Diely vedúce vodu sú antikorové pre zachovanie hygieny a chute.
 Motor pohonu na 12 V, bezpečná práca aj vo vlhkom prostredí.
45
2-zložkový duálny injektor
Pieskovacia pištoľ GS
1
Pieskovacia pištoľ GS
Ideálne riešenie na
dezinfekciu stajní
Pieskovanie malých
a stredných plôch
S inovačnou, patentovanou 2-zložkovou penovacou metódou
ponúka Kärcher vyspelé a praktické systémové riešenie pre dezinfekciu v poľnohospodárstve. Nový systém vyniká preukázanou
účinnosťou (zaradenie do zoznamu nemeckého Priemyselného
združenia pre hygienu a ochranu povrchových plôch), hospodárnosťou, ako aj jednoduchou manipuláciou.
Krátky čas na uvedenie do chodu, jednoduchá preprava,
okamžité vypínanie – GS pieskovacia pištoľ je cenovo výhodnou
čistiacou metódou pre malé až stredné plochy. Tlak a prietok
vody je možné regulovať.
1 Bezpečnosť
2
1
Vysokotlakové
čističe
Vysokotlakové
čističe
2-zložkový dezinfekčný systém
1 Jednoduchá obsluha
2
 Dlhé časy pôsobenie vďaka penovému systému.
 Plochy pokryté penou je možné opticky skontrolovať.
 Enormná priľnavosť peny aj na steny, stropy a zariadenia.
 Krátke časy potrebné na uvedenie do chodu a jednoduchá preprava robia
z GS pieskovacej pištole skutočný „systém pre jedného muža“.
2 Hospodárnosť
2 Všestrannosť
 Veľký plošný výkon vďaka veľkej diaľke dopadu.
 Krátke časy pôsobenia a extrémne nízke dávkovanie.
 Úspora jednej pracovnej operácie, pretože nie je potrebné oplachovanie.
 Priame nastavovanie tlaku vzduchu, prietoku vody a pieskovacieho prostriedku
na pištoli umožňuje použitie GS pieskovacej pištole na všetky povrchy.
2-zložkový duálny injektor
Pieskovacia pištoľ GS
 Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami
 Test účinnosti (EN 14349)
 Pre stred./super tr. na trojfáz. prúd
Podrobnosti k 2-zložkovým dezinfekčným prostriedkom nájdete na strane 106.
 Pieskovacia pištoľ so vzduchovou tryskou
 Regulátor priamo na pištoli
 Bezpečnostné vypínanie
Technické údaje
Technické údaje
Min. prietok
l/h
700
Tlak vzduchu
bar/MPa
3–12/0,3–1,2
Max. prietok
l/h
1 300
Spotreba vzduchu
m3/min.
3–8
Pracovná teplota
°C
Max. 50
Prietok
l/h
0–120
Dĺžka hadice
m
Max. 40
Spotreba pieskovacieho prostriedku kg/h
Max. 200
Hmotnosť
kg
25
Hmotnosť
kg
3,4
Rozmery (d x š x v)
mm
600 × 640 × 1 120
Rozmery (d x š x v)
mm
480 x 80 x 280
Objednávacie číslo
2.869-067.0
Obj. č.
Výbava
Zvláštne príslušenstvo
Duálny injektor

Súprava trysiek 100 (pre prietok 700–1 000 l/h)
2.641-990.0
Prepravný vozík

Súprava trysiek 110 (pre prietok 1 000–1 300 l/h)
2.640-689.0
Nasávacia súprava pre 2 kanistre

VT hadica 10 m/DN8/400 bar Longlife
6.388-083.0
VT spojovacia hadica 3 m

VT hadica 20 m/DN8/400 bar Longlife
6.390-027.0
Zvláštne príslušenstvo
Penovacia tryska
4.767-072.0
Vzduchová hadica (10 m) so spojkami
6.390-284.0
Pracovný nadstavec Inno Foam
4.760-683.0
Vzduchová hadica (20 m) so spojkami
6.390-285.0
Špeciálna vzduchová tryska,
dimenzovaná na vysoké výkony
5.130-249.0
Objednávacie číslo
2.642-140.0
Obj. č.
 Štandardná výbava
46
47
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Ešte viac čistoty: Originálne príslušenstvo Kärcher
Vysokotlakové
čističe
Originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky rozširujú oblasť vyžitia vysokotlakových čističov – od čistenia
a udržiavania stavebných strojov cez prípravu práce až po opravu fasád a podláh. Aby sme vyhoveli požiadavkám
našich zákazníkov, vyvíjame naše príslušenstvo neustále ďalej. Výsledkom sú inovačné produkty, ktoré pomáhajú
používateľom pri každodennom čistení.
1
2
5
1 VT pištole
Ručná striekacia pištoľ Easy-Press značky Kärcher špička vo výkone
a obsluhe.
 Easy Press: znížená sila potrebná na stlačenie a udržanie stlačenej
pištole vďaka ergonomickému dizajnu pištole.
 Vložka Softgrip: pre pohodlné uchopenie.
 Servo Control: precízna regulácia tlaku a prietoku vody – plynulo
počas prevádzky.
 AVS: hadice, ktoré sa vďaka otočnému uloženiu nezamotávajú.
Ručná striekacia pištoľ High-End Kärcher dokonca aj pri vysokých
prietokoch iba minimálne straty tlaku. Vďaka špeciálnej mosadznej
zliatine spĺňa špeciálne požiadavky potravinárskeho priemyslu.
2 VT hadice
Jedinečný spojovací systém Kärcher 2000 umožňuje rýchle a bezpečné spojenie alebo odpojenie hadice a stroja. VT hadice Kärcher spĺňajú vo všetkých vyhotoveniach maximálne požiadavky, napr. ako
Longlife 400 pre maximálnu životnosť. Alebo ako modré potravinárske
hadice odolné voči živočíšnemu tuku.
Obsah – Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
VT hadice
strana
Hadicové bubny
strana
Pištole
strana
Pracovné nadstavce
strana
Umývacie kefy
strana
Trysky
strana
Čistenie potrubia
strana
Čistenie sudov a nádrží
strana
Plošné čističe
strana
48
50
56
58
60
64
66
76
78
80
Zariadenie na mokré pieskovanie
Penovacie systémy
Nadstavbové súpravy
Iné príslušenstvo
Príslušenstvo pre stac. HD/HDS
Systémy na odvod spalín pre stac. HDS
Náhradné diely
Čistiace prostriedky pre vysokotlakové čističe
strana 82
strana 84
strana 88
strana 92
strana 94
strana 100
strana 102
strana 106
3 Pracovné nadstavce
Štandardné pracovné nadstavce Kärcher z kvalitnej ušľachtilej ocele
v rôznych dĺžkach sú pod tlakom otočné o 360°. Ergonomicky tvarované úchyty a veľké ručné závitové spoje pre optimálnu manipuláciu
a izoláciu. K dispozícii sú mnohé pracovné nadstavce na špeciálne
použitie, ako napríklad teleskopický pracovný nadstavec alebo čistič
odkvapových žľabov.
3
4
6
7
4 Patentovaná technológia trysiek
 Manuálna trojitá tryska: robustná, s dlhou životnosťou, necitlivá na
nečistoty. Prestavovanie prúdu z VT bodového na VT plochý alebo
NT plochý prúd.
 Bezdotyková trojitá tryska: Mávnutím tryskou sa VT bodový prúd
prestaví na VT plochý prúd. Pootočením navyše na NT plochý prúd.
 Rotačná tryska: rotujúci bodový prúd v sebe spája čistiacu silu
s veľkým plošným výkonom.
 Kärcher Power tryska: zväzok prúdu z veľkých, súdržných kvapiek, s ostrým okrajom prináša až o 40 % väčšiu nárazovú silu.
5 VT rýchlospojka
Nová VT rýchlospojka Kärcher spĺňa najvyššie požiadavky ohľadom
ergonómie a perfektne sa hodí k VT pištoliam Kärcher, regulátorom
Servo-Control a pracovným nadstavcom. VT rýchlospojka umožňuje
rýchle a jednoduché striedanie rôzneho príslušenstva.
6 Inovačné plošné čistenie
S novým plošným čističom FRV 30 vyčistíte povrch s maximálnym
plošným výkonom bez rozstriekanej vody a špinavá voda sa súčasne
automaticky odsáva. Tým odpadá náročné oplachovanie povrchu po
čistení.
7 Pokrokové penovacie systémy
Na hospodárne čistenie a dezinfekciu vyvinul Kärcher špeciálne penovacie systémy. Súprava Easy Foam: Štandardné riešenie na tvorbu
peny. Použitie so všetkými strojmi Kärcher série HD a HDS. Súprava
Inno Foam: Dvojitý pracovný nadstavec s penovacou tryskou a prepínaním na vysoký tlak na výrobu dlho priľnavej čistiacej a dezinfekčnej
peny.
49
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Vysokotlakové
čističe
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Vysokotlakové hadice
Jedinečný spojovací systém Kärcher 2000 umožňuje rýchle a bezpečné spojenie alebo
odpojenie hadice a stroja. Pomocou patentovanej AVS prípojky je vysokotlaková hadica
uložená v pištoli otočne a tým sa chráni pred obťažujúcim skrúcaním. Pre ešte väčší
akčný rádius ponúka Kärcher početné varianty predlžovacích hadíc.
HDS 1000 BE/HDS 1000 DE
HD 728 B Cage
HD 1050 B
HD 801 B
HDS-E 8/16-4 M 12 KW/24 KW/36 KW
HDS 9/18-4 M/HDS 9/18-4 MX/HDS 10/20-4 M
HDS 8/17 C/HDS 8/18-4 C
HDS 7/16 CX/HDS 8/18-4 CX
HDS 6/14 CX/HDS 8/17 CX
HDS 6/14 C/HDS 7/16 C
HDS 5/15 U/HDS 5/15 UX
17, 19
HD 7/10 CXF
HD 25/15-4 Cage Plus
HD 16/15-4 Cage Plus/HD 20/15-4 Cage Plus
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 715
HD 13/18-4 SX Plus
HD 13/18-4 S Plus
HD 10/25-4 SX Plus
16
HD 10/25-4 S Plus
HD 10/23-4 SX Plus
HD 10/23-4 S Plus
HD 9/20-4 MX Plus
HD 9/20-4 M Plus
13
HD 9/19 MX Plus
HD 9/19 M Plus
15 m
HD 7/18-4 M Plus
250 bar
HD 6/16-4 MX Plus/HD 7/18-4 MX Plus
DN 6
HD 6/16-4 M Plus
3 6.390-445.0
HD 7/18 CX Plus
15 m
HD 7/18 C Plus
250 bar
HD 6/15 C Plus
DN 6
HD 6/13 CX Plus/HD 6/15 CX Plus
2 6.390-174.0
12, 14-15
HD 6/13 C Plus
10 m
HD 6/12-4 CX Plus
250 bar
Opis
HD 6/12-4 C Plus
DN 6
20
HD 5/15 CX Plus
1 6.389-853.0
18
11
HD 5/15 C Plus
Max.
pracovný tlak Dĺžka
3
HD 5/11 C/C Plus
Priemer
Obj. č.
1-2, 4-9
VT hadice s nástrčným systémom Swivel 10 mm
Vysokotlaková hadica, 10 m,
DN 6, AVS prípojka pištole
Vysokotlaková hadica, 15 m,
DN 6, AVS prípojka pištole
Vysokotlaková hadica, 15 m,
DN 6, AVS prípojka pištole,
potravinárska, sivá
Štandardné
S patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie)
a ručným závitovým spojom. M 22 x 1,5 s ochranou proti
zalomeniu. Priemer nástrčného systému Swivel 10 mm.
1

3

Vysokotlaková hadica, 10 m,
4
DN 6, AVS prípojka pištole
Vysokotlaková hadica, 15 m,
5
DN 6, AVS prípojka pištole
Vysokotlaková hadica, 10 m,
6
DN 6, 300 bar,
AVS prípojka pištole
Vysokotlaková hadica, 10 m,
7
DN 8, AVS prípojka pištole
Vysokotlaková hadica, 15 m,
8
DN 8, AVS prípojka pištole
Vysokotlaková hadica, 20 m,
9
DN 8, AVS prípojka pištole
Štandard s obojstranným závitovým spojom
6.391-238.0
DN 6
250 bar
10 m
6.391-394.0
DN 6
250 bar
15 m
6.391-875.0
DN 6
300 bar
10 m
S patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie)
a ručným závitovým spojom. M 22 x 1,5 s ochranou proti
zalomeniu.
4
5
   

 


 

 

 




 
            
DN 8
315 bar
10 m
7
6.390-185.0
DN 8
315 bar
15 m
8
6.390-171.0
DN 8
315 bar
20 m
9
Vysokotlaková hadica, 10 m,
10 6.391-342.0
DN 8, 315 bar, predĺženie
Vysokotlaková hadica 15 m,
11 6.390-010.0
DN 8, 315 bar, vrát. otočnej spojky
Vysokotlaková hadica, 20 m,
12 6.390-031.0
DN 8, 315 bar, predĺženie
Vysokotlaková hadica, 30 m,
13 6.390-293.0
DN 8, vrát. otočnej spojky
Vysokotlaková hadica, 15 m,
14 6.390-023.0
DN 10, 220 bar, predĺženie
Vysokotlaková hadica, 20 m,
15 6.390-726.0
DN 10, 220 bar, predĺženie
Vysokotlaková hadica, 25 m,
16 6.391-513.0
DN 10, predĺženie, neotočná
Vysokotlaková hadica, 40 m,
17 6.391-510.0
DN 10, predĺženie, neotočná
Vysokotlaková hadica, 15 m,
18 6.391-849.0
DN 12, 250 bar, predĺženie
Vysokotlaková hadica, 40 m,
19 6.391-865.0
DN 12, 250 bar, predĺženie
Štandardné s obojstranným nástrčným systémom
DN 8
315 bar
10 m
10
DN 8
315 bar
15 m
DN 8
315 bar
20 m
12
DN 8
315 bar
30 m
13
DN 10
220 bar
15 m
14
DN 10
220 bar
20 m
15
DN 10
220 bar
25 m
16
DN 10
220 bar
40 m
17
DN 12
250 bar
15 m
18
DN 12
250 bar
40 m
19
DN 6
250 bar
15 m
20 6.391-417.0

 
6
6.390-025.0
VT hadica DN 6, 15 m, pre hadicový bubon

2
S obojstranným závitovým spojom, M 22 x 1,5 s ochranou proti
zalomeniu.
s patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie)
a zásuvným spojom pre hadicový bubon.
11
20
   
         



         

     
         
       
  


  


  

                        
          
 
     
              

   
 
     
              

   
    
   

   
                        
 
     

               
 
 






 Štandardné príslušenstvo  Príslušenstvo na objednávku  Ako predlžovacia hadica
Ďalšie originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na nasledujúcich stranách.
50
51
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Vysokotlakové
čističe
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Vysokotlaková
hadica Longlife
Hadice značky Kärcher Longlife 400 spĺňajú maximálne požiadavky a zaručujú
najlepšiu životnosť. Vyznačujú sa dvojitým oceľovým výpletom a robustným gumeným
vonkajším plášťom. Okrem toho sú hadice Longlife od firmy Kärcher odolné voči tlaku
do 400 bar.
HDS 1000 BE/HDS 1000 DE
HD 728 B Cage
HD 1050 B
HD 801 B
HDS-E 8/16-4 M 12 KW/HDS-E 8/16-4 M 24 KW/HDS-E 8/16-4 M 36 KW
HDS 13/20-4 SX
HDS 13/20-4 S
HDS 12/18-4 SX
HDS 12/18-4 S
HDS 10/20-4 MX
HDS 10/20-4 M
HDS 9/18-4 MX
HDS 9/18-4 M
HDS 8/18-4 C/HDS 8/18-4 CX
HDS 7/16 CX/HDS 8/17 C/HDS 8/17 CX/HDS 7/16 C
HDS 6/14 C/HDS 6/14 CX
HDS 5/15 U/HDS 5/15 UX
HD 7/10 CXF
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 715
HD 13/18-4 S Plus/HD 13/18-4 SX Plus
HD 10/25-4 S Plus/HD 10/25-4 SX Plus
HD 10/23-4 S Plus/HD 10/23-4 SX Plus
HD 9/20-4 M Plus/HD 9/20-4 MX Plus
HD 9/19 M Plus/HD 9/19 MX Plus
HD 7/18-4 M Plus/HD 7/18-4 MX Plus
HD 6/16-4 M Plus/HD 6/16-4 MX Plus
HD 7/18 CX Plus
HD 7/18 C Plus
HD 6/15 C Plus/HD 6/15 CX Plus
400 bar
HD 6/13 C Plus/HD 6/13 CX Plus
DN 6
Opis
HD 6/12-4 C Plus/HD 6/12-4 CX Plus
Max.
pracovný tlak Dĺžka
HD 5/15 CX Plus
Priemer
5
HD 5/15 C Plus
Obj. č.
4, 6-10
HD 5/11 C Plus
1-3
Longlife 400
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 10 m,
DN 8, M 22x1,5
1 6.391-882.0
10 m
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 10 m,
DN 8, AVS prípojka pištole
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 20 m,
DN 8, AVS prípojka pištole
2 6.391-351.0
DN 8
400 bar
10 m
3 6.390-208.0
DN 8
400 bar
20 m
S patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie)
a ručným závitovým spojom. M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu. S dvojitým oceľovým výpletom.
1
          
2
S patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie)
a ručným závitovým spojom. M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu. S dvojitým oceľovým výpletom.

  
                

                
3
  

       


Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 10 m,
4 6.391-883.0
DN 6
400 bar
10 m
S obojstranným závitovým spojom, M 22 x 1,5 s ochranou proti
DN 6, vrát. otočnej spojky
zalomeniu. S dvojitým oceľovým výpletom.
Vysokotlaková hadica, 1,5 m, DN 8, vrát.
5 6.390-178.0
DN 8
400 bar
1,5 m
pripojovacích dielov
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 10 m,
6 6.388-083.0
DN 8
400 bar
10 m
DN 8, vrát. otočnej spojky
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 10 m,
7 6.391-354.0
DN 8
400 bar
10 m
DN 8, bar, predĺženie
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 15 m,
8 6.389-709.0
DN 8
400 bar
15 m
DN 8, vrát. otočnej spojky
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 20 m,
9 6.390-027.0
DN 8
400 bar
20 m
DN 8, predĺženie
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 30 m,
10 6.390-294.0
DN 8
400 bar
30 m
DN 8, vrát. otočnej spojky
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku  Ako predlžovacia hadica Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
52
4
5
6
7
          
  

              
          
   
       
   
 
   
        
                
                
8
9
10
 
   
        
                 
       
   
          
   
53
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Vysokotlakové
čističe
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Potravinárske hadice
Aj pre špeciálne požiadavky v potravinárskej oblasti má Kärcher v ponuke vhodné
vysokotlakové hadice. Sivé potravinárske hadice značky Kärcher majú vonkajší plášť,
ktorý nezanecháva stopy. A potravinárske hadice Longlife s modrým vonkajším
plášťom ponúkajú navyše ďalšiu výhodu: Sú odolné voči živočíšnym tukom.
1-3
4-5
6
7
8
9
10
HDS 1000 BE/HDS 1000 DE
HD 728 B Cage
HD 1050 B
HD 801 B
HDS-E 8/16-4 M 12 KW/HDS-E 8/16-4 M 24 KW/HDS-E 8/16-4 M 36 KW
HDS 13/20-4 S/HDS 13/20-4 SX
HDS 10/20-4 MX/HDS 12/18-4 S/HDS 12/18-4 SX
HDS 9/18-4 M/HDS 9/18-4 MX/HDS 10/20-4 M
HDS 8/18-4 C/HDS 8/18-4 CX
HDS 7/16 CX/HDS 8/17 C/HDS 8/17 CX/HDS 7/16 C
HDS 6/14 C/HDS 6/14 CX
HDS 5/13 UX/HDS 5/15 U/HDS 5/15 UX
HD 10/15-4 Cage F
HD 7/10 CXF
HD 10/16-4 Cage Ex
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 715
HD 13/18-4 S Plus/HD 13/18-4 SX Plus
HD 10/25-4 S Plus/HD 10/25-4 SX Plus
HD 10/23-4 S Plus/HD 10/23-4 SX Plus
HD 9/20-4 M Plus/HD 9/20-4 MX Plus
HD 9/19 M Plus/HD 9/19 MX Plus
HD 7/18-4 M Plus/HD 7/18-4 MX Plus
HD 6/16-4 M Plus/HD 6/16-4 MX Plus
HD 7/18 C Plus
HD 7/18 CX Plus
HD 6/15 C Plus/HD 6/15 CX Plus
250 bar
HD 6/12-4 C Plus/HD 6/12-4 CX Plus
DN 6
Opis
HD 6/13 C Plus/HD 6/13 CX Plus
Max.
pracovný tlak Dĺžka
HD 5/15 CX Plus
Priemer
HD 5/15 C Plus
Obj. č.
HD 5/11 C Plus
12
Vyhotovenie pre potravinárstvo
Vysokotlaková hadica 15 m, DN 6, AVS
1 6.391-654.0
prípojka pištole 11 mm,
potravinárska, sivá
Vysokotlaková hadica, 10 m, DN 8, AVS
2 6.390-704.0
prípojka pištole,
potravinárska, sivá
Vysokotlaková hadica, 20 m, DN 8, AVS
3 6.390-705.0
prípojka pištole,
potravinárska, sivá
Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom
Vysokotlaková hadica, 10 m, DN 8,
potravinárska, predĺženie
Vysokotlaková hadica, 20 m, DN 8,
potravinárska, predĺženie
Longlife potravinárske vyhotovenie
DN 8
DN 8
250 bar
250 bar
10 m
5 6.389-581.0
DN 8
250 bar
20 m
400 bar
15 m
400 bar
10 m
400 bar
20 m
400 bar
10 m
9 6.391-864.0
10 6.391-887.0
DN 8
DN 8
400 bar
S patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie)
a ručným závitovým spojom. M 22 x 1,5 s ochranou proti
zalomeniu. So sivým vonkajším plášťou nezanechávajúcim
stopy.
20 m
DN 8
Vysokotlaková hadica elektricky vodivá,
11 6.391-741.0
DN 8
400 bar
DN 8, 10 m
Vysokotlaková hadica, 1,5 m, DN 8, vrát.
12 6.388-886.0
DN 8
400 bar
pripojovacích dielov,
zahnutý vývod
 Štandardné príslušenstvo  Príslušenstvo na objednávku  Ako predlžovacia hadica
Ďalšie originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na nasledujúcich stranách.
54
10 m
4 6.389-479.0
Vysokotlaková hadica potravinárska 400 bar,
6 6.391-888.0
DN 6
15 m, DN 6, AVS prípojka pištole
Vysokotlaková hadica potravinárska 400 bar,
7 6.391-885.0
DN 8
10 m, DN 8, AVS prípojka pištole
Vysokotlaková hadica potravinárska 400 bar,
8 6.391-886.0
DN 8
20 m, DN 8, AVS prípojka pištole
Longlife Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom
Vysokotlaková hadica potravinárska 400 bar,
10 m, DN 8,
vrát. otočnej spojky
Vysokotlaková hadica potravinárska 400 bar,
20 m, DN 8,
vrát. otočnej spojky
Špeciálne hadice
250 bar
15 m
20 m
10 m
1,5 m
1
          


2
   

  


   

  


3
S obojstranným závitovým spojom, M 22 x 1,5 s ochranou proti
zalomeniu. So sivým vonkajším plášťou nezanechávajúcim
stopy.
S patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie)
a ručným závitovým spojom. M 22 x 1,5 s ochranou proti
zalomeniu. S dvojitým oceľovým výpletom a modrým vonkajším
plášťom nezanechávajúcim stopy a odolným voči živočíšnym
tukom.
S obojstranným závitovým spojom, M 22 x 1,5 s ochranou proti
zalomeniu. S dvojitým oceľovým výpletom a modrým vonkajším
plášťom nezanechávajúcim stopy a odolným voči živočíšnym
tukom.
Vysokotlaková hadica elektricky vodivá, s dvojitým oceľovým
výpletom.
Vysokotlaková hadica, prípojka na hadicový bubon.
4
5
6
7
8
 
   
        


  
   
 
   
        


  
   
         



    

  


    

  


9
                
             
                
             
10
11

12
                
 
          
55
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Vysokotlakové
čističe
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Hadicový bubon
Pomocou nadstavbovej súpravy s hadicovým bubnom môžete priamo na stroji bezpečne uložiť až 20 m vysokotlakovej hadice. Pri tom je zaručené jednoduché navíjanie
a odvíjanie. Ešte pohodlnejšie to ide s automatickými samonavíjacími hadicovými
bubnami montovanými na stenu.
HDS 1000 BE/HDS 1000 DE
HD 728 B Cage
HD 1050 B
HD 801 B
HDS-E 8/16-4 M 12 KW/24 KW/36 KW
HDS 13/20-4 SX
HDS 13/20-4 S
HDS 12/18-4 SX
HDS 12/18-4 S
HDS 10/20-4 MX
HDS 10/20-4 M
HDS 9/18-4 MX
20 m
12
HDS 9/18-4 M
8 2.642-756.0
HDS 8/18-4 CX
7
HDS 7/16 CX/HDS 8/17 CX
20 m
HDS 7/16 C/HDS 8/17 C/HDS 8/18-4 C
7 2.637-998.0
HDS 6/14 CX
6
HDS 6/14 C
20 m
11
HDS 5/15 U/HDS 5/15 UX
6 2.641-918.0
HD 10/15-4 Cage F
5
HD 7/10 CXF
20 m
HD 25/15-4 Cage Plus
5 2.640-439.0
HD 16/15-4 Cage Plus/HD 20/15-4 Cage Plus
4
HD 10/25-4 Cage Plus
30 m
HD 715
4 2.637-880.0
HD 13/18-4 SX Plus
3
10, 13
HD 13/18-4 S Plus
20 m
HD 10/25-4 SX Plus
3 2.637-733.0
HD 10/23-4 SX Plus
40 m
HD 10/23-4 S Plus/HD 10/25-4 S Plus
2 2.440-005.0
Nadstavbová súprava hadicový bubon pre montáž na stroj. Pre bezpečné a úsporné
odkladanie vysokotlakových hadíc (so spojovacou hadicou k VT výstupu stroja). Pod
tlakom otočná s prípojkou M 22 x 1,5.
HD 9/20-4 MX Plus
40 m
HD 9/20-4 M Plus
1 2.440-004.0
HD 9/19 M Plus/HD 9/19 MX Plus
Opis
HD 7/18-4 M Plus/HD 7/18-4 MX Plus
Dĺžka
HD 6/16-4 M Plus/HD 6/16-4 MX Plus
17
HD 7/18 CX Plus
16
HD 7/18 C Plus
15
HD 6/15 C Plus/HD 6/15 CX Plus
14
HD 6/13 C Plus/HD 6/13 CX Plus
9
HD 6/12-4 C Plus/HD 6/12-4 CX Plus
6
HDS 5/15 C Plus/HDS 5/15 CX Plus
4, 5, 7
HD 5/11 C Plus
Obj. č.
1
Nadstavbová súprava „Hadicový bubon“
Nadstavbová súprava „Hadicový bubon“ pre
HD Cage trieda super
Nadstavbová súprava „Hadicový bubon“ s práškovým lakovaním pre HD Cage trieda super
Nadstavbová súprava „Hadicový bubon“ pre
HDS 801/1050 B/D
Nadstavbová súprava „Hadicový bubon“ pre
HD benzínové stroje
Nadstavbová súprava „Hadicový bubon“ pre
HD trieda super
Nadstavbová súprava „Hadicový bubon“ pre
HD 10/15-4 Cage F
Nadstavbová súprava „Hadicový bubon“ pre
HDS 695 – 1295
Nadstavbová súprava „Hadicový bubon“
plastový pre HDS 6/14 C – HDS 8/18-4 C
Nadstavbová súprava „Hadicový bubon“ pre montáž na stroj. Pre bezpečné a úsporné
odkladanie vysokotlakových hadíc (so spojovacou hadicou k VT výstupu stroja). Otočný
pod tlakom s prípojkou pre nástrčný systém.
1

2


  
    



8


Automatické, samonavíjacie hadicové bubny
Hadicový bubon, automatika, 20 m, lakovaný
9 2.639-919.0
20 m
Samonavíjacie hadicové bubny ponúkajú maximálnu bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní
a odvíjaní vysokotlakovej hadice. Na použitie s VT hadicami s AVS prípojkou.
9
     
               
            
10
     
               
            
     
               
            
Otočný držiak
10 2.639-931.0
Hadicový bubon, automatika, 20 m,
antikoro
Nadst. súprava „Automatický antikorový
hadicový bubon“
Nadst. súprava „Otočný antikorový nástenný držiak“
11 6.391-421.0
20 m
11
12 2.641-866.0
20 m
12
13 2.641-867.0
13
                      
       
   
                      
       
   
                      
                 
     
               
                 
   
               
Otočná spojka
Otočná spojka
14 4.401-091.0
Spoľahlivo zabráni skrúteniu VT hadíc. Prípojka M 22 x 1,5 m. Chránička.
14
15 4.403-002.0
Na spájanie a predlžovanie VT hadíc, prípojka 2 x M 22 x 1,5 m, mosadz s gumenou
ochranou.
15
16 4.402-022.0
Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky) –
1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5.
16
Spojka
Hadicová spojka
Spojovací kus
Objímka trysky/závitové hrdlo
        


Adaptéry
Adaptér M22 – nástrčný systém Swivel
Na predĺženie VT hadíc s nástrčným systémom Swivel alebo na prevádzku teleskopického
pracovného nadstavca s VT hadicou s nástrčným systémom Swivel.
 Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
56
17 4.424-004.0
17
          


 

      



   
57
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Nová VT rýchlospojka Kärcher spĺňa najvyššie požiadavky ohľadom ergonómie. Umožňuje rýchle a jednoduché striedanie rôzneho príslušenstva a perfektne sa tak hodí ku
VT pištoliam Kärcher, regulátorom Servo-Control a pracovným nadstavcom. Ručné
striekacie pištole Easy Press od firmy Kärcher vynikajú svojím patentovaným minimalizovaním sily potrebnej na stlačenie a udržanie stlačenej pištole, ako aj vložkou Softgrip
pre pohodlné uchopenie pištole. Regulátory Servo Control v oblasti rukoväte zaručujú
komfortné a precízne regulovanie tlaku a prietoku vody počas prevádzky.
Vysokotlakové
čističe
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Pištole
1
2
3
4-7
8
9
12
HDS 1000 BE/HDS 1000 DE
HD 728 B Cage
HD 1050 B
HD 801 B
HDS-E 8/16-4 M 12 KW/HDS-E 8/16-4 M 24 KW/HDS-E 8/16-4 M 36 KW
HDS 13/20-4 SX/HDS 2000 Super
HDS 13/20-4 S
HDS 12/18-4 SX
HDS 12/18-4 S
HDS 10/20-4 MX
HDS 10/20-4 M
HDS 9/18-4 MX
HDS 9/18-4 M
HDS 8/18-4 CX/HDS 8/18-4 C
HDS 8/17 C/HDS 8/17 CX
HDS 7/16 C/HDS 7/16 CX
HDS 6/14 C/HDS 6/14 CX
HDS 5/15 U/HDS 5/15 UX
HD 10/15-4 Cage F
HD 7/10 CXF
HD 16/15-4 Cage Plus/HD 20/15-4 Cage Plus/HD 25/15-4 Cage Plus
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 715
HD 13/18-4 S Plus/HD 13/18-4 SX Plus
HD 10/25-4 S Plus/HD 10/25-4 SX Plus
HD 10/23-4 SX Plus
HD 10/23-4 S Plus
HD 9/20-4 M Plus/HD 9/20-4 MX Plus
HD 9/19 M Plus/HD 9/19 MX Plus
HD 7/18-4 M Plus/HD 7/18-4 MX Plus
HD 6/16-4 M Plus/HD 6/16-4 MX Plus
HD 7/18 C Plus/HD 7/18 CX Plus
HD 6/15 C Plus/HD 6/15 CX Plus
HD 6/13 C Plus/HD 6/13 CX Plus
Max.
pracovný tlak Opis
HD 6/12-4 C Plus/HD 6/12-4 CX Plus
Prietok
HD 5/15 C Plus/HD 5/15 CX Plus
Obj. č.
HD 5/11 C Plus
13
VT pištoľ Easy Press so zníženou silou potrebnou na podržanie stlačenej pištole (patent spoločnosti Kärcher)
VT pištoľ Easy Press s vložkou softgrip
Predĺžená pištoľ Easy Press
1 4.775-463.0
300 bar
2 4.775-466.0
300 bar
3 4.775-529.0
VT pištoľ Easy Press, pre VT hadice DN 6/DN 8 s nástrč. syst. Swivel
priemer 11 mm.
VT pištoľ Easy Press s integrovaným adaptérom, prípojka pre VT hadice
M 22 x 1,5.
Predĺžená VT pištoľ Easy Press pre VT hadice s nástrčným systémom Swivel.
1
       
2
3


 


    














Regulátor Servo Control
Regulátor Servo Control
4 4.775-526.0
< 750 l/h
Regulácia prietoku vody a tlaku priamo na pištoli.
4
Servo Control regulátor – antikorové
vyhotovenie
5 4.775-805.0
750–1 100 l/h
Regulácia prietoku vody a tlaku priamo na pištoli. Vyhotovenie pre
potravinársku oblasť, diely vedúce vodu z ušľachtilej ocele.
5
Regulátor Servo Control
  

 
 
6 4.775-470.0
> 1 100 l/h
Regulácia prietoku vody a tlaku priamo na pištoli.
6
7 4.775-471.0
750–1 100 l/h
Regulátor Servo Control.
7
Predĺžená VT pištoľ pre VT hadice s nástrčným systémom Swivel Ø 10 mm.
8
Ručná striekacia pištoľ High End s optimalizovaným prietokom. Nízke
straty tlaku aj pri prietokoch vody do 2.500 l/h. Robustnosť a dlhá životnosť pre profesionálne používanie. Materiály vhodné na použitie v potravinárstve a odolné voči morskej vode ponúkajú tie najlepšie predpoklady
pre použitie v potravinárstve a v priemysle. Prípojka pre VT hadice
M 22 x 1,5.
Na spojenie VT pištole Kärcher s hadicou s obojstranným ručným
závitovým spojom M 22 x 1,5. (S nástrčným systémom 11 mm)
9

    

     

   
Ručné striekacie pištole
Predĺžená ručná striekacia pištoľ
8 4.775-298.0
VT pištoľ High End
9 4.775-823.0
Adaptér Kärcher
10 4.421-739.0
Adaptér Kärcher
11 4.421-602.0
300 bar
Na spojenie VT pištole Kärcher s hadicou s obojstranným ručným
závitovým spojom M 22 x 1,5. (S nástrčným systémom 10 mm)

                                    
10
11
                                    
                                    
Rýchlospojka
Rýchlospojka
Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nadstavcov a príslušenstva. Optimálne prispôsobená na striekacie zariadenie Kärcher, vhodná pre rozhranie
pištole a pracovného nadstavca. S vnútorným závitom M 22 x 1,5.
Nástrčný systém
13 6.401-459.0
Nástrčný systém z tvrdenej ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 6.401-458.0.
S vonkajším závitom M 22 x 1,5.
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
58
12 6.401-458.0
12
                                    
13
                                    
59
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Vysokotlakové
čističe
HDS 1000 BE/HDS 1000 DE
HD 728 B Cage
HD 1050 B
HD 801 B
HDS-E 8/16-4 M 12 KW/HDS-E 8/16-4 M 24 KW/HDS-E 8/16-4 M 36 KW
HDS 13/20-4 S/HDS 13/20-4 SX
HDS 10/20-4 MX/HDS 12/18-4 S/HDS 12/18-4 SX
HDS 9/18-4 M/HDS 9/18-4 MX/HDS 10/20-4 M
HDS 8/18-4 CX/HDS 8/18-4 C
HDS 8/17 C/HDS 8/17 CX
HDS 7/16 C/HDS 7/16 CX
HDS 6/14 C/HDS 6/14 CX
9
HDS 5/15 U/HDS 5/15 UX
HD 10/15-4 Cage F
HD 7/10 CXF
HD 16/15-4 Cage Plus/HD 20/15-4 Cage Plus/HD 25/15-4 Cage Plus
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 715
HD 13/18-4 S Plus/HD 13/18-4 SX Plus
7
HD 10/25-4 S Plus/HD 10/25-4 SX Plus
Opis
HD 10/23-4 S Plus/HD 10/23-4 SX Plus
15
HD 9/20-4 M Plus/HD 9/20-4 MX Plus
14
HD 9/19 M Plus/HD 9/19 MX Plus
13
HD 7/18-4 M Plus/HD 7/18-4 MX Plus
12
HD 6/16-4 M Plus/HD 6/16-4 MX Plus
10-11
HD 7/18 CX Plus
6
HD 7/18 C Plus
5, 8
HD 6/15 C Plus/HD 6/15 CX Plus
4
HD 6/13 C Plus/HD 6/13 CX Plus
Max.
pracovný tlak Dĺžka
3
HD 6/12-4 C Plus/HD 6/12-4 CX Plus
Obj. č.
1-2
HD 5/15 C Plus/HD 5/15 CX Plus
Štandardné pracovné nadstavce Kärcher z kvalitnej ušľachtilej ocele v rôznych dĺžkach
sú pod tlakom otočné o 360°. Majú ergonomicky tvarované úchyty a veľké ručné závitové spoje pre optimálnu manipuláciu a izoláciu. Špeciálne pracovné nadstavce významne rozširujú oblasť využitia vysokotlakových čističov. Napríklad flexibilný pracovný
nadstavec sa výborne hodí na čistenie ťažko dostupných miest. Alebo teleskopický
pracovný nadstavec na čistenie stropov a fasád.
HD 5/11 C Plus
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Pracovné nadstavce
Pracovný nadstavec
Pracovný nadstavec 250 mm, neotočný
1 4.760-667.0
250 mm
Pracovný nadstavec 550 mm, neotáčavý
2 4.760-665.0
550 mm
Antikorový s ručným závitovým spojom, neotočný. V spojení s predĺženou
pištoľou.
1
                  
2
 
           



Otočné pracovné nadstavce
Pracovný nadstavec 600 mm, otočný
3 4.760-664.0
300 bar
600 mm
Pracovný nadstavec 850 mm, otočný
4 4.760-663.0
300 bar
850 mm
Pracovný nadstavec 1 050 mm, otočný
5 4.760-660.0
300 bar
1 050 mm
Pracovný nadstavec 1 550 mm, otočný
6 4.760-661.0
300 bar
1 550 mm
Pracovné nadstavce v rôznych dĺžkových vyhotoveniach, antikorové
s veľkým ručným závitovým spojom. Ergonomicky tvarovaná rukoväť, ktorá
zabezpečuje optimálnu manipuláciu a izoláciu. Pod tlakom otočná o 360°.
3

              
   


4

  
          
   


         
5

  
       


6

              
   


7

              
   


Pracovný nadstavec 2 050 mm, otočný
7 4.760-662.0
300 bar
2 050 mm
Pracovný nadstavec, sivý, 1 050 mm,
otočný, ergonomický
Dvojitý pracovný nadstavec
8 4.760-655.0
300 bar
1 050 mm
Potravinárske vyhotovenie, všetky konštr. diely vedúce vodu z antikoru
alebo špeciálnej mosadze.
8
Dvojitý pracovný nadstavec 960 mm
9 6.394-665.0
310 bar
960 mm
Plynulá regulácie pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku.
Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo (napr. čistenie maštalí).
9
 
                  
           
Pracovný nadstavec s reguláciou tlaku
Pracovný nadstavec s reguláciou tlaku
10 4.760-362.0
670 mm
11 4.760-230.0
1 040 mm
S integrovaným manometrom, na plynulú reguláciu tlaku priamo na
nadstavci. Závitový spoj trysky M 24 x 1,5. Pridávanie čistiaceho prostriedku
v nízkom tlaku
11
12 4.762-075.0
Adaptér pre pracovný nadstavec s reguláciou tlaku.
12
Pracovný nadstavec na čistenie WC
a dažďových žľabov
Flexibilný pracovný nadstavec
13 4.760-073.0
S tryskou na vodu. Špeciálny tvar na čistenie dažďových žľabov a na
hygienické čistenie toaliet. Ušľachtilá oceľ.
13
Flexibilný pracovný nadstavec 1 050 mm
14 6.394-654.0
Plynulé prestavovanie ohybu pracovného nadstavca v rozsahu 20°–140°.
Obzvlášť vhodný na čistenie ťažko prístupných miest, ako sú napr. strešné
žľaby, strechy áut, podvozky alebo podbehy.
14
10
   
          
   


   
          
   


   
          
   


           
       
Adaptér pre pracovný nadstavec s reguláciou tlaku
Adaptér pre pracovný nadstavec s reguláciou tlaku
Zahnutý pracovný nadstavec
210 bar
1 050 mm
     
             
 

  
   
                  
  
   
Teleskopický pracovný nadstavec
Teleskopický pracovný nadstavec
Plynulo vysúvateľný v rozsahu 1,8 až 5,4 m. Na čistenie ťažko prístupných miest (napr. stropov, fasád). S integrovanou VT pištoľou, prípojka
M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Prípojka pre trysky M 18 x 1,5.
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
60
15 6.394-690.0
225 bar
15
61
Obj. č.
Pracovný nadstavec na čistenie žľabov
Pracovný nadstavec na čistenie podvozka
Výsuvný; na efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Ušľachtilá
oceľ. Bez VT trysky.
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
62
17 4.760-245.0
Max.
pracovný tlak Dĺžka
16 2.642-305.0
700 mm
Opis
Pracovný nadstavec slúži na čistenie systémov na odvádzanie dažďovej vody.
Tvar pracovného nadstavca a špeciálna tryska umožňujú čistenie bez zloženia
krycej mriežky.
17
   
            
 
           
        
   

HDS 1000 BE/HDS 1000 DE
HD 728 B Cage
HD 1050 B
HD 801 B
HDS-E 8/16-4 M 12 KW/HDS-E 8/16-4 M 24 KW/HDS-E 8/16-4 M 36 KW
HDS 13/20-4 S/HDS 13/20-4 SX
HDS 10/20-4 MX/HDS 12/18-4 S/HDS 12/18-4 SX
HDS 9/18-4 M/HDS 9/18-4 MX/HDS 10/20-4 M
HDS 8/18-4 CX/HDS 8/18-4 C
HDS 8/17 C/HDS 8/17 CX
HDS 7/16 C/HDS 7/16 CX
HDS 6/14 C/HDS 6/14 CX
HDS 5/15 U/HDS 5/15 UX
HD 10/15-4 Cage F
HD 7/10 CXF
HD 16/15-4 Cage Plus/HD 20/15-4 Cage Plus/HD 25/15-4 Cage Plus
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 715
HD 13/18-4 S Plus/HD 13/18-4 SX Plus
HD 10/25-4 S Plus/HD 10/25-4 SX Plus
HD 10/23-4 S Plus/HD 10/23-4 SX Plus
HD 9/20-4 M Plus/HD 9/20-4 MX Plus
HD 9/19 M Plus/HD 9/19 MX Plus
HD 7/18-4 M Plus/HD 7/18-4 MX Plus
HD 6/16-4 M Plus/HD 6/16-4 MX Plus
HD 7/18 CX Plus
HD 7/18 C Plus
HD 6/15 C Plus/HD 6/15 CX Plus
HD 6/13 C Plus/HD 6/13 CX Plus
HD 6/12-4 C Plus/HD 6/12-4 CX Plus
16
HD 5/15 C Plus/HD 5/15 CX Plus
HD 5/11 C Plus
Vysokotlakové
čističe
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
17
Čistič žľabov
16
   
Pracovný nadstavec na čistenie podvozka

63
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Vysokotlakové
čističe
HDS 1000 BE/HDS 1000 DE
HD 728 B Cage
HD 1050 B
HD 801 B
HDS-E 8/16-4 M 12 KW/HDS-E 8/16-4 M 24 KW/HDS-E 8/16-4 M 36 KW
HDS 13/20-4 S/HDS 13/20-4 SX
HDS 12/18-4 SX/HDS 12/18-4 S
HDS 10/20-4 M/HDS 10/20-4 MX
HDS 9/18-4 M/HDS 9/18-4 MX
HDS 8/18-4 C/HDS 8/18-4 CX
HDS 8/17 C/HDS 8/17 CX
HDS 7/16 C/HDS 7/16 CX
HDS 6/14 C/HDS 6/14 CX
HDS 5/15 U/HDS 5/15 UX
HD 10/15-4 Cage F
HD 7/10 CXF
HD 25/15-4 Cage Plus
HD 10/25-4 Cage Plus/HD 16/15-4 Cage Plus/HD 20/15-4 Cage Plus
HD 715
HD 13/18-4 S Plus/HD 13/18-4 SX Plus
HD 10/25-4 S Plus/HD 10/25-4 SX Plus
HD 10/23-4 S Plus/HD 10/23-4 SX Plus
HD 9/20-4 M Plus/HD 9/20-4 MX Plus
HD 9/19 M Plus/HD 9/19 MX Plus
HD 7/18-4 M Plus/HD 7/18-4 MX Plus
HD 6/16-4 M Plus/HD 6/16-4 MX Plus
HD 7/18 CX Plus
Opis
HD 7/18 C Plus
5-6
HD 6/15 C Plus/HD 6/15 CX Plus
3-4
HD 6/13 C Plus/HD 6/13 CX Plus
2
HD 6/12-4 C Plus/HD 6/12-4 CX Plus
Obj. č.
1
HD 5/15 C Plus/HD 5/15 CX Plus
Pri nepoddajnom znečistení a citlivých povrchoch pomôžu umývacie kefy. Kärcher
ponúka celý rad rôznych umývacích kief na efektívne a súčasne šetrné umývanie áut
a fasád. Vďaka mechanickému čistiacemu účinku štetín je možné pracovať v nízkom
tlaku. Umývacie kefy Kärcher sa dajú namontovať na štandardné pracovné nadstavce,
ako aj na trojité trysky. Obzvlášť vysokú čistiacu silu vyvíjajú rotujúce umývacie kefy.
Poháňané sú prúdom vody z vysokotlakového čističa.
HD 5/11 C Plus
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Umývacie kefy
Násuvná umývacia kefa
Násuvná umývacia kefa,
M 18 x 1,5
Násuvné umývacie kefy
1 4.762-016.0
Na univerzálne použitie pri čistení povrchov. Upevnenie pomocou svorky priamo na pracovnom
nadstavci. Prípojka M 18 x 1,5.
1
Násuvná umývacia kefa
2 4.762-497.0
Upevnenie pomocou svorky priamo na dvojitú alebo trojitú trysku stroja. Hodí sa pre nové dvojité a trojité
trysky.
2
      
               
    


Rotujúca umývacia kefa
Rotujúca umývacia kefa pre stroje > 800 l/h,
3 4.762-283.0
Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu z všetkých povrchov.
nylónové štetiny
Odolná voči teplotám do 80 °C, M 18 x 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka).
Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 800 l/h,
4 4.762-284.0
nylónové štetiny
Rotujúca umývacia kefa pre stroje > 800 l/h,
5 4.762-287.0
štetiny z prírodného vlasu
Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 800 l/h,
6 4.762-288.0
štetiny z prírodného vlasu
 Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
64
3
4
    
        
5
6
 

    
     
 


 

  
     


    
  
     
    
65
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Vysokotlakové
čističe
1-8
HDS 1000 BE/HDS 1000 DE
HD 728 B Cage
HD 1050 B
HD 801 B
HDS-E 8/16-4 M 12 KW/24 KW/36 KW
HDS 13/20-4 SX
HDS 12/18-4 SX/HDS 13/20-4 S
HDS 12/18-4 S
HDS 10/20-4 M/HDS 10/20-4 MX
HDS 9/18-4 M/HDS 9/18-4 MX
HDS 8/18-4 C/HDS 8/18-4 CX
HDS 8/17 C/HDS 8/17 CX
HDS 7/16 C/HDS 7/16 CX
45
HDS 6/14 C/HDS 6/14 CX
40
HDS 5/15 U/HDS 5/15 UX
9 2.883-388.0
10 2.883-389.0
HD 10/15-4 Cage F
8
HD 7/10 CXF
110
HD 10/16-4 Cage Ex
8 2.884-544.0
HD 25/15-4 Cage Plus
7
HD 20/15-4 Cage Plus
6
80
HD 16/15-4 Cage Plus
75
7 2.884-541.0
HD 10/25-4 Cage Plus
6 2.884-540.0
HD 715
5
HD 13/18-4 S Plus/HD 13/18-4 SX Plus
60
HD 10/25-4 SX Plus
5 2.884-537.0
HD 10/25-4 S Plus
4
HD 10/23-4 SX Plus
3
55
HD 10/23-4 S Plus
50
4 2.884-536.0
HD 9/20-4 M Plus/HD 9/20-4 MX Plus
3 2.884-535.0
HD 9/19 M Plus/HD 9/19 MX Plus
2
HD 7/18-4 M Plus/HD 7/18-4 MX Plus
Plný prúd na obzvlášť nepoddajné nečistoty.
45
HD 6/16-4 M Plus/HD 6/16-4 MX Plus
40
2 2.884-534.0
HD 7/18 CX Plus
1 2.884-533.0
HD 7/18 C Plus
Opis
HD 6/15 C Plus/HD 6/15 CX Plus
Veľkosť
trysky
Obj. č.
HD 6/13 C Plus/HD 6/13 CX Plus
Power tryska
HD 6/12-4 C Plus/HD 6/12-4 CX Plus
Bežná tryska
9-34
HD 5/15 C Plus/HD 5/15 CX Plus
Power tryska Kärcher vyčistí veľké plochy
výrazne rýchlejšie a dôkladnejšie. Zväzok
prúdu z veľkých, súdržných kvapiek,
s ostrým okrajom prináša až o 40 % väčšiu
nárazovú silu. Tým sa enormne zvyšuje
účinok čistenia (pozri skúšobný protokol
DLG 4316).
HD 5/11 C Plus
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Trysky
VT tryska s uhlom striekania 0°
VT tryska s uhlom striekania 0°
1








  








  
  

Power tryska s uhlom striekania 15°
Power tryska s uhlom striekania 15°
Plochý prúd na nepoddajné nečistoty.
9

10
11 2.883-390.0
55
11
12 2.883-391.0
60
12
13 2.883-392.0
70
13
14 2.883-393.0
75
14
15 2.883-394.0
80
15
16 2.883-396.0
100
16
17 2.883-803.0
34
18 2.883-821.0
36
18
19 2.883-805.0
38
19
20 2.883-397.0
40
20
21 2.883-831.0
42
21
22 2.883-829.0
43
22
23 2.883-398.0
45
23
24 2.883-894.0
47
24
25 2.883-399.0
50
25
26 2.883-400.0
52
26
27 2.883-403.0
65
27
28 2.885-133.0
68
28
29 2.883-404.0
70
29
30 2.883-926.0
72
30
31 2.883-785.0
110
31
32 2.885-170.0
125
32
33 2.885-157.0
155
33







   



 




 



Power tryska s uhlom striekania 25°
Power tryska s uhlom striekania 25°
Plochý prúd pre vyšší plošný výkon a na nepoddajné nečistoty.
Power tryska 25° na nanášanie čistiaceho
34 5.765-078.0
250
Powe tryska z mosadze pre nízkotlakovú prevádzku a nasávanie čistiaceho prostriedku.
prostriedku
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
66
17
34














  











                    
              
67
Obj. č.
Power tryska s uhlom striekania 40°
Power tryska s uhlom striekania 40°
68
Veľkosť
trysky
Opis
35 2.884-522.0
40
Plochý prúd pre vysoký plošný výkon – vhodná na citlivé povrchy.
36 2.885-013.0
42
36
37 2.884-523.0
45
37
38 2.884-524.0
50
38
39 2.884-525.0
55
39
40 2.884-526.0
75
40
41 2.884-527.0
80
41
35




    








HDS 1000 BE/HDS 1000 DE
HD 728 B Cage
HD 1050 B
HD 801 B
HDS-E 8/16-4 M 12 KW/24 KW/36 KW
HDS 13/20-4 SX
HDS 12/18-4 SX/HDS 13/20-4 S
HDS 12/18-4 S
HDS 10/20-4 M/HDS 10/20-4 MX
HDS 9/18-4 M/HDS 9/18-4 MX
HDS 8/18-4 C/HDS 8/18-4 CX
HDS 8/17 C/HDS 8/17 CX
HDS 7/16 C/HDS 7/16 CX
HDS 6/14 C/HDS 6/14 CX
HDS 5/15 U/HDS 5/15 UX
HD 10/15-4 Cage F
HD 7/10 CXF
HD 10/16-4 Cage Ex
HD 25/15-4 Cage Plus
HD 20/15-4 Cage Plus
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 715
HD 13/18-4 S Plus/HD 13/18-4 SX Plus
HD 10/25-4 SX Plus
HD 10/25-4 S Plus
HD 10/23-4 SX Plus
HD 10/23-4 S Plus
HD 9/20-4 M Plus/HD 9/20-4 MX Plus
HD 9/19 M Plus/HD 9/19 MX Plus
HD 7/18-4 M Plus/HD 7/18-4 MX Plus
HD 6/16-4 M Plus/HD 6/16-4 MX Plus
HD 7/18 CX Plus
HD 7/18 C Plus
HD 6/15 C Plus/HD 6/15 CX Plus
HD 6/13 C Plus/HD 6/13 CX Plus
HD 6/12-4 C Plus/HD 6/12-4 CX Plus
HD 5/15 C Plus/HD 5/15 CX Plus
HD 5/11 C Plus
Vysokotlakové
čističe
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
35-41






  
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
69
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Vysokotlakové
čističe
HDS 1000 BE/HDS 1000 DE
HD 728 B Cage
HD 1050 B
HD 801 B
HDS-E 8/16-4 M 12 KW/24 KW/36 KW
HDS 13/20-4 SX/HDS 13/20-4 S
HDS 12/18-4 S/HDS 12/18-4 SX
HDS 10/20-4 M/HDS 10/20-4 MX
HDS 9/18-4 M/HDS 9/18-4 MX
HD 10/15-4 Cage F
HD 7/10 CXF
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 715
HD 13/18-4 S Plus/HD 13/18-4 SX Plus
HD 10/25-4 S Plus/HD 10/25-4 SX Plus
HD 10/23-4 S Plus/HD 10/23-4 SX Plus
HD 9/20-4 M Plus/HD 9/20-4 MX Plus
HD 9/19 M Plus/HD 9/19 MX Plus
HD 7/18-4 M Plus/HD 7/18-4 MX Plus
HD 6/16-4 M Plus/HD 6/16-4 MX Plus
HD 7/18 CX Plus
HD 7/18 C Plus
HD 6/15 C Plus/HD 6/15 CX Plus
Opis
HD 6/13 C Plus/HD 6/13 CX Plus
25-27
HD 6/12-4 C Plus/HD 6/12-4 CX Plus
Max.
Veľkosť
pracovný tlak trysky
17-24
HD 5/15 CX Plus
Obj. č.
1-16
HD 5/15 C Plus
Trojité trysky Kärcher v sebe spájajú kvalitu, flexibilitu a čistiacu silu. Robustná
a kvalitná antikorová tryska zaručuje dlhú životnosť. K dispozícii sú tri druhy prúdu:
0° vysokotlakový bodový prúd, 25° vysokotlakový plochý prúd a 40° nízkotlakový
prúd (s nasávaním čistiaceho prostriedku). Integrovaná kontúra Power trysky v 25°
vysokotlakovom plochom prúde zaručuje maximálnu čistiacu silu. Pri bezdotykovej
trojitej tryske sa prepínanie medzi 0° bodovým prúdom a 25° plochým prúdom vykonáva obzvlášť pohodlným spôsobom, a síce jednoduchým mávnutím pracovným
nadstavcocm.
HD 5/11 C Plus
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Trojité trysky
Trojité trysky
Trojitá tryska 028
1 4.767-144.0
Trojitá tryska 030
2 4.767-190.0
300 bar
28
Trojitá tryska 031
3 4.767-145.0
Trojitá tryska 032
4 4.767-195.0
Trojitá tryska 033
5 4.767-146.0
300 bar
33
Trojitá tryska 034
6 4.767-147.0
300 bar
34
Trojitá tryska 036
7 4.767-148.0
300 bar
36
7
Trojitá tryska 038
8 4.767-149.0
300 bar
38
8
Trojitá tryska 040
9 4.767-150.0
300 bar
40
9
Trojitá tryska 042
10 4.767-151.0
300 bar
42
10
Trojitá tryska 043
11 4.767-152.0
300 bar
43
11
Trojitá tryska 045
12 4.767-153.0
300 bar
45
12
Trojitá tryska 050
13 4.767-154.0
300 bar
50
13
Trojitá tryska 053
14 4.767-155.0
300 bar
53
14

Trojitá tryska 055
15 4.767-156.0
300 bar
55
15

Trojitá tryska 060
16 4.767-157.0
300 bar
60
30
300 bar
31
32
Ručne prepínateľná trojitá tryska s antikorovou tryskou. Robustná, s dlhou životnosťou a necitlivá na špinu. Pohodlné prestavovanie prúdu medzi vysokotlakovým bodovým prúdom (0°), vysokotlakovým plochým prúdom s kontúrou Power
trysky (25°) a nízkotlakovým plochým prúdom (40°). Pri strojoch s injektorom
slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku.
Prípojka M18 x 1,5.
Ručne prepínateľná trojitá tryska s antikorovou tryskou. Robustná, s dlhou životnosťou a necitlivá na špinu. Pohodlné prestavovanie prúdu medzi vysokotlakovým bodovým prúdom (0°), vysokotlakovým plochým prúdom s kontúrou Power
trysky (25°) a nízkotlakovým plochým prúdom (40°). Pri strojoch s injektorom
slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku.
Prípojka M18 x 1,5.
1
2

3

4
5
6











  


16

Trojitá tryska, touchless (bezdotykové prepínanie)
Trojitá tryska, touchless
(bezdotykové prepínanie)
17 4.767-001.0
34
18 4.767-016.0
37
19 4.767-002.0
45
20 4.767-065.0
50
21 4.767-066.0
55
Rýchle a pohodlné prestavovanie prúdu mávnutím tryskou do strany. Môžete
si vybrať medzi vysokotlakovým bodovým prúdom, vysokotlakovým plochým
prúdom (25°), manuálne prestavovanie na nízkotlakový plochý prúd (40°). Pri
strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie
čistiaceho prostriedku. Prípojka M18 x 1,5.
17
  

18
19





20
21
22 4.767-067.0
60
22
23 4.767-068.0
80
23
24 4.767-069.0
120
24
  



 


Zahnutá Vario tryska 0°–90°
Zahnutá Vario tryska 0°–90°
25 4.763-039.0
50
26 4.763-058.0
55
27 4.763-036.0
80
Umožňuje zmeniť uhol striekania vysokotlakového prúdu v rozsahu 0–90° –
„plynulo“. Tým je možné ľahké prispôsobenie všetkých druhom znečistenia
a povrchov.
25
26
27
  
 







 
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
70
71
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Vysokotlakové
čističe
Rotačná tryska Kärcher v sebe spája výhody
bodového a plochého prúdu. Vyššiu čistiacu
silu a vysoký plošný výkon zabezpečuje rotujúci prúd s cca 4 000 ot/min okolo vlastnej
osi.
1-5
HDS 1000 BE/HDS 1000 DE
HD 728 B Cage
HD 1050 B
HD 801 B
HDS-E 8/16-4 M 12 KW/HDS-E 8/16-4 M 24 KW/HDS-E 8/16-4 M 36 KW
HDS 13/20-4 SX/HDS 13/20-4 S
HDS 12/18-4 S/HDS 12/18-4 SX
HDS 10/20-4 M/HDS 10/20-4 MX
HDS 9/18-4 M/HDS 9/18-4 MX
HDS 8/18-4 C/HDS 8/18-4 CX
HDS 8/17 C/HDS 8/17 CX
HDS 7/16/HDS 7/16 CX
HDS 6/14 C/HDS 6/14 CX
HD 10/15-4 Cage F
HD 7/10 CXF
HD 25/15-4 Cage Plus
HD 20/15-4 Cage Plus
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 715
HD 13/18-4 S Plus/HD 13/18-4 SX Plus
HD 10/25-4 S Plus/HD 10/25-4 SX Plus
HD 10/23-4 SX Plus
HD 10/23-4 S Plus
HD 9/20-4 M Plus/HD 9/20-4 MX Plus
HD 9/19 M Plus/HD 9/19 MX Plus
HD 7/18-4 M Plus/HD 7/18-4 MX Plus
HD 6/16-4 M Plus/HD 6/16-4 MX Plus
HD 7/18 CX Plus
HD 7/18 C Plus
HD 6/15 C Plus/HD 6/15 CX Plus
HD 6/13 C Plus/HD 6/13 CX Plus
Opis
HD 6/12-4 C Plus/HD 6/12-4 CX Plus
Max.
Veľkosť
pracovný tlak trysky
plochý prúd
HD 5/15 CX Plus
Obj. č.
bodový prúd
16-23
HD 5/15 C Plus
rotujúci
bodový prúd
6-15
HD 5/11 C Plus
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Rotačné trysky
Rotačná tryska, malá
Rotačná tryska
1 4.767-041.0
180 bar
30
2 4.767-022.0
180 bar
35
Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd – 10-násobný výkon čistenia. Maximálna
životnosť vďaka keramickej tryske/keramickému ložiskovému krúžku.
Max. 180 bar/18 MPa, 60 °C.
3 4.767-023.0
180 bar
40
4 4.767-100.0
180 bar
45
4
5 4.767-024.0
180 bar
50
5
6 4.763-931.0
300 bar
35
7 4.763-252.0
300 bar
40
8 4.763-988.0
300 bar
45
1
2




3










Rotačná tryska, veľká
Rotačná tryska – neprepínateľná
Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd – 10-násobný výkon čistenia. Maximálna
životnosť vďaka keramickej tryske/keramickému ložiskovému krúžku.
Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C.
6
  

7
8
9 4.763-253.0
300 bar
50
10 4.763-250.0
300 bar
55/60
10
11 4.763-254.0
300 bar
70/80
11
12 4.764-208.0
300 bar
100
12
13 4.763-930.0
300 bar
120
13
14 4.764-209.0
300 bar
130
14
15 4.764-201.0
300 bar
170
15





 
9
   

 











 



Rotačná tryska – prepínateľná na nasávanie čistiaceho prostriedku
Rotačná tryska – prepínateľná na nasávanie
čistiaceho prostriedku
16 4.763-950.0
300 bar
40
17 4.763-951.0
300 bar
50
18 4.763-949.0
300 bar
55/60
19 4.763-952.0
300 bar
70/80
20 4.763-956.0
300 bar
40
21 4.763-957.0
300 bar
50
22 4.763-955.0
300 bar
55/60
23 4.763-958.0
300 bar
70/80
Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd – 10-násobný výkon čistenia. Maximálna
životnosť vďaka keramickej tryske/keramickému ložiskovému krúžku. Prepínateľná na nasávanie čistiaceho prostriedku (nízky tlak). Max. 300 bar/30 MPa,
85 °C.
16
Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd – 10-násobný výkon čistenia. Maximálna
životnosť vďaka keramickej tryske/keramickému ložiskovému krúžku. Prepínateľná na vysokotlakový plochý prúd. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C.
20

  
17


18
 

 
 
19








 
Rotačná tryska – prepínateľná na plochý prúd
Rotačná tryska – prepínateľná na
plochý prúd
21
22
23

  


   
 










 
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
72
73
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Vysokotlakové
čističe
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Parné trysky
Či ide o rozmrazovacie práce a odstraňovanie ľadu alebo o odstránenie konzervačnej
vrstvy z vozidiel – vďaka mosadzným parným tryskám je možné horúcovodné vysokotlakové čističe Kärcher používať aj v parnom režime.
HDS 1000 BE/HDS 1000 DE
HD 728 B Cage
HD 1050 B
HD 801 B
HDS-E 8/16-4 M 12 KW/HDS-E 8/16-4 M 24 KW/HDS-E 8/16-4 M 36 KW
HDS 13/20-4 S/HDS 13/20-4 SX
HDS 12/18-4 S/HDS 12/18-4 SX
HDS 10/20-4 M/HDS 10/20-4 MX
HDS 9/18-4 M/HDS 9/18-4 MX
HDS 8/18-4 CX/HDS 8/18-4 C
HDS 8/17 C/HDS 8/17 CX
HDS 7/16 C/HDS 7/16 CX
HDS 6/14/HDS 6/14 CX
HDS 5/15 U/HDS 5/15 UX
HD 10/15-4 Cage F
HD 7/10 CXF
HD 10/16-4 Cage Ex
HD 20/15-4 Cage Plus/HD 25/15-4 Cage Plus
HD 715/HD 10/25-4 Cage Plus/HD 16/15-4 Cage Plus
HD 13/18-4 S Plus/HD 13/18-4 SX Plus
HD 10/25-4 S Plus/HD 10/25-4 SX Plus
HD 10/23-4 S Plus/HD 10/23-4 SX Plus
HD 9/20-4 M Plus/HD 9/20-4 MX Plus
HD 9/19 M Plus/HD 9/19 MX Plus
HD 7/18-4 M Plus/HD 7/18-4 MX Plus
15
HD 6/16-4 M Plus/HD 6/16-4 MX Plus
HD 7/18 CX Plus
HD 7/18 C Plus
HD 6/15 C Plus/HD 6/15 CX Plus
Opis
HD 6/13 C Plus/HD 6/13 CX Plus
13-14
HD 6/12-4 C Plus/HD 6/12-4 CX Plus
Veľkosť
trysky
12
HD 5/15 C Plus/HD 5/15 CX Plus
Obj. č.
3-10
HD 5/11 C Plus
1-2
Parné trysky
Parná tryska
1 4.766-023.0
1,5 mm
2 4.766-024.0
2,0 mm
Plochý prúd 50°, na čistenie a roztápanie v parnom stupni – ako je rozmrazovanie piesku
a štrku, odstraňovanie ľadu z debniaceho materiálu, odstraňovanie konzervačného prípravku
z vozidiel.
3 2.885-045.0
40
4 2.885-046.0
45
4
5 2.885-039.0
50
5
6 2.885-041.0
70
6
7 2.885-042.0
80
7
8 2.885-120.0
85
8
9 2.885-043.0
100
9
10 2.885-044.0
110
10

   
1
 
2
 
3



 



Chránič pre parnú trysku
Chránič trysky (guma)
11 5.394-059.0
Ochrana pre parné trysky 4.766-023.0 a 4.766-024.0.
11
12 4.764-012.0
Na bezdotykové prepínanie z okrúhleho na plochý prúd, ako aj prostredníctvom ryhovanej
matice na nasávanie čistiaceho prostriedku v nízkom tlaku. Bez trysky na vodu (navyše
špeciálna Power tryska Kärcher).
12

Guľový držiak trysky
Guľový držiak trysky
     
            
        
Závitový spoj trysky
Závitový spoj trysky
13 5.401-210.0
S ochrannou časťou pre vysokotlakové a Power trysky M 18 x 1,5.
13
Objímka tryska pre potravinárstvo
14 5.401-318.0
Zo špeciálnej mosadznej zliatiny na použitie v potravinárskej oblasti.
14
               


 
    


Dištančný prvok (vrátane závitového spoja trysky)
Dištančný prvok (vrátane závitového
15 5.394-294.0
Zabezpečuje trvalú bezpečnostnú vzdialenosť, napr. pri pneumatikách a karosérii. Zabraňuje
spoja trysky)
tak poškodeniu citlivých povrchov. Upevňuje sa priamo na pracovný nadstavec.
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
74
15
               
  
    

75
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Vysokotlakové
čističe
HDS 1000 BE/HDS 1000 DE
HD 728 B Cage
HD 1050 B
HD 801 B
HDS-E 8/16-4 M 12 KW/HDS-E 8/16-4 M 24 KW/HDS-E 8/16-4 M 36 KW
HDS 10/20-4 M/HDS 10/20-4 MX
HDS 9/18-4 M/HDS 9/18-4 MX
HDS 5/15 U/HDS 5/15 UX
HD 10/15-4 Cage F
HD 7/10 CXF
HD 715
HD 13/18-4 S Plus/HD 13/18-4 SX Plus
HD 10/25-4 S Plus/HD 10/25-4 SX Plus
HD 10/23-4 S Plus/HD 10/23-4 SX Plus
HD 9/20-4 M Plus/HD 9/20-4 MX Plus
Opis
HD 9/19 M Plus/HD 9/19 MX Plus
10-11
HD 7/18-4 M Plus/HD 7/18-4 MX Plus
8-9
HD 6/16-4 M Plus/HD 6/16-4 MX Plus
Veľkosť
trysky
4-7
HD 7/18 C Plus/HD 7/18 CX Plus
Max.
pracovný tlak Dĺžka
3
HD 6/15 C Plus/HD 6/15 CX Plus
Obj. č.
1-2
HD 6/13 C Plus/HD 6/13 CX Plus
Vysokotlakové čističe Kärcher sa dajú v spojení so špeciálnym príslušenstvom na čistenie potrubia optimálne používať na čistenie špinavých a upchatých odtokov. Otvory
trysiek sú nasmerované dozadu, takže tryska sa spolu s hadicou automaticky vtiahne
do potrubia. Takto sa uvoľnia aj zažraté usadeniny na vnútornej strane potrubia a pomocou prúdu vody sa smerom dozadu odplavia z potrubia. Iba pri veľmi dlhom alebo
zahnutom potrubí je potrebné trochu zatlačiť. Obzvlášť odporúčame nové rotačné
trysky Kärcher na čistenie potrubia. So svojím dopredu nasmerovaných rotujúcim
bodovým prúdom prejdú spoľahlivo aj cez najnepoddajnejšie upchatia.
HD 6/12-4 C Plus/HD 6/12-4 CX Plus
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Čističe potrubia
Hadica na čistenie potrubia, DN 6
Hadica na čistenie potrubia,
DN 6, 30 m
1 6.390-028.0
120 bar
20 m
2 6.390-029.0
120 bar
30 m
Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia
(objímka pre trysku R 1/8).
Hadica na čistenie potrubia,
DN 6, 20 m, 250 bar
Trysky na čistenie potrubia
3 6.390-030.0
250 bar
20 m
S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu
pre čisté, ekologické čistenie upchatých
odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama
vťahuje do potrubia.
4 5.763-015.0
55
4
5 5.763-019.0
65
      
       
 
      
       
 
5
3
S prípojkou R 1/8" pre montáž
na hadicu na čistenie potrubia.
3 x 30° dozadu, Ø 16 mm.
6 5.763-016.0
60
S prípojkou R 1/8" pre montáž
na hadicu na čistenie potrubia.
7 5.763-020.0
65
1 x dopredu, 3 x 30° dozadu, Ø 16 mm.
8 5.763-017.0
50
S prípojkou R 1/8" pre montáž
na hadicu na čistenie potrubia.
9 5.763-021.0
70
3 x 30° dozadu, Ø 30 mm.
Rotujúca tryska na čistenie potrubia
10 6.415-428.0
50
S prípojkou R 1/8" pre montáž
na hadicu na čistenie potrubia.
11 6.415-440.0
65
4 rotujúce prúdy.
 Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
76
1
2
6
            
60 65 65 65 65 65 140 150
 
70 75 75 75 75 75 170 180
9
10
11
115 75
150
110
110
 135 160
125
 155 160
180
180
115 130
110
150


120
110

 
 
150
115 135

 
    
 150 170

120
7
8
100 65
100 120  
   
  

77
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Vysokotlakové
čističe
HDS 1000 BE/HDS 1000 DE
HD 1050 B
HDS-E 8/16-4 M 12 KW/HDS-E 8/16-4 M 24 KW/HDS-E 8/16-4 M 36 KW
HDS 13/20-4 S/HDS 13/20-4 SX
HDS 12/18-4 S/HDS 12/18-4 SX
HDS 10/20-4 MX/HD 10/20-4 M
HDS 9/18-4 M/HDS 9/18-4 MX
HD 10/15-4 Cage F
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 13/18-4 S Plus/HD 13/18-4 SX Plus
HD 10/25-4 S Plus/HD 10/25-4 SX Plus
HD 10/23-4 S Plus/HD 10/23-4 SX Plus
Opis
HD 9/20-4 M Plus/HD 9/20-4 MX Plus
9
HD 9/19 M Plus/HD 9/19 MX Plus
8
HD 7/18-4 M Plus/HD 7/18-4 MX Plus
7
HD 6/16-4 M Plus/HD 6/16-4 MX Plus
4-6
HD 7/18 C Plus/HD 7/18 CX Plus
Max.
Veľkosť
pracovný tlak trysky
2
HD 6/15 C Plus/HD 6/15 CX Plus
Obj. č.
1
HD 6/13 C Plus/HD 6/13 CX Plus
Aj na čistenie sudov a nádrží ponúka Kärcher početné príslušenstvo, ktoré v spojení
s vysokotlakovými čističmi Kärcher sľubuje perfektné výsledky. Napríklad striekacie
hlavy radu HKF. Optimálne sa hodia na čistenie vnútra nádrži s objemom do 3 000 l
a otvorom od 50 mm. Alebo BC 14/12 vyvinutý špeciálne na čistenie dubových sudov,
ktorý pracuje dokonca aj s funkciou odsávania.
HD 6/12-4 C Plus/HD 6/12-4 CX Plus
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Čistenie sudov a nádrží
Čistenie sudov a nádrží
Čistič sudov – BC 14/12
1 2.641-740.0
120 bar
BC 14/12 je striekacie zariadenie na hospodárne čistenie vnútra nádrží a sudov, hlavne dubových sudov s objemom od 225 do 600 litrov. Jeden čistiaci
cyklus trvá 36 sekúnd, v rámci ktorých prúd vody prejde každý bod nádrže.
Po čistení dokáže BC 14/12 automaticky a pohodlne odsať špinavú vodu.
Vďaka transformátoru dodávaného spolu so zariadením sa môže BC 14/12
používať po celom svete (110–240 V, 50–60 Hz). Súpravy trysiek umožňujú
použitie s vysokotlakovými čističmi s prietokom 600 až 1 400 l/h. Elektrické
komponenty majú krytie IP 55.
1
Hĺbka ponoru 850 mm. Hlava na čistenie vnútra sudov a nádrží s otvorom od
50 mm. Napája sa priamo na vysokotlakový čistič. Pohon cez elektromotor.
Prevádzka je možná v kolmej aj vodorovnej polohe.
2
Motoricky poháňaná hlava na priemyselné čistenie vnútra malých nádob
(sudy 200–500 l).
3
                
Striekacia hlava HKF 50, mosadzná
Striekacia hlava HKF 50, mosadzná
2 3.631-039.0
     
  
 
     
  
  

 
  
Striekacia hlava HKF 50, antikorová
Striekacia hlava HKF 50, antikorová
3 3.631-009.0
Súprava trysiek pre striekaciu hlavu HKF 50 (3.631-009.0/3.631-039.0)
Tryska 030 pre prevádzku s dvomi tryskami HKF 50
4 6.415-444.0
30
2 x tryska 030 pre prevádzku s dvomi tryskami.
4
Tryska 045 pre prevádzku s dvomi tryskami HKF 50
5 6.415-446.0
45
2 x tryska 045 pre prevádzku s dvomi tryskami.
5
Tryska 090 pre prevádzku s dvomi tryskami HKF 50
6 6.415-447.0
90
Kužeľ na upevnenie do otvorov na zátky
7 4.132-002.0

1 x tryska 090 pre prevádzku s jednou tryskou.
6
    

Kužeľ na upevnenie do otvorov na zátky.
7
     
  
  
     
  
  
     
  
  
Dvojitá rukoväť pre presné vedenie striekacej
8 2.863-036.0
Dvojitá rukoväť pre presné vedenie striekacej hlavy.
hlavy
Uzatváracia skrutka pri použití striekacej
9 5.411-061.0
Uzatváracia skrutka pri použití striekacej skrutky s 1 tryskou.
hlavy s 1 tryskou
 Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
78
    
8
9
79
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Vysokotlakové
čističe
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Plošné čističe.
S novým plošným čističom FRV 30 vyčistíte povrch s maximálnym plošným výkonom
bez rozstriekanej vody a špinavá voda sa súčasne automaticky odsáva. Tým odpadá
náročné oplachovanie povrchu po čistení.
HDS 1000 BE/HDS 1000 DE
HD 728 B Cage
HD 1050 B
HD 801 B
HDS-E 8/16-4 M 12 KW/24 KW/36 KW
HDS 13/20-4 SX/HDS 13/20-4 S
HDS 12/18-4 S/HDS 12/18-4 SX
HDS 10/20-4 M/HDS 10/20-4 MX
HDS 9/18-4 M/HDS 9/18-4 MX
HDS 8/18-4 C/HDS 8/18-4 CX
HDS 8/17 C/HDS 8/17 CX
HDS 7/16 C/HDS 7/16 CX
10
HDS 6/14 C/HDS 6/14 CX
HDS 5/15 U/HDS 5/15 UX
HD 10/15-4 Cage F
HD 7/10 CXF
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 715
HD 13/18-4 SX Plus
9
HD 13/18-4 S Plus
HD 10/25-4 S Plus/SX Plus
HD 10/23-4 S Plus/SX Plus
HD 9/20-4 M Plus/MX Plus
HD 9/19 M Plus/HD 9/19 MX Plus
HD 7/18-4 M Plus/MX Plus
HD 6/16-4 M Plus/MX Plus
8
HD 7/18 CX Plus
Priemer Opis
HD 7/18 C Plus
13-18
HD 6/15 C Plus/HD 6/15 CX Plus
12
HD 6/13 C Plus/HD 6/13 CX Plus
11
7
HD 6/12-4 C Plus/HD 6/12-4 CX Plus
3-6
HD 5/15 C Plus/HD 5/15 CX Plus
Veľkosť
trysky
2
HD 5/11 C Plus
Obj. č.
1
Plošný čistič FR Basic
Plošný čistič FR Basic
1 2.641-686.0
300 mm Základný model plošných čističov Kärcher na čistenie v interiéri a exteriéri s ochranou
pred rozstrekom. Plastový kryt a jednoduché keramické uloženie. Súprava trysiek
v štandardnej výbave. Max. 180 bar/600 l/h/60 °C.
1
300 mm S automatickým odsávaním špinavej vody je plošné čistenie pomocou FRV 30 ešte
efektívnejšie a umožňuje použitie v exteriéri aj interiéri. Náročné oplachovanie povrchu po čistení odpadá, keďže špinavá voda sa môže cielene odvádzať pomocou
5 metrov dlhej odsávacej hadice patriacej k štandardnej výbave. Otočné kolieska,
ktoré nezanechávajú šmuhy, a 2-násobné keramické uloženie patria k ďalším znakom kvality. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť.
Max. 250 bar/1 000 l/h/60 °C.
Špecifická súprava trysiek Kärcher Power trysky a hnacia tryska pre FRV 30.
2
 
Plošný čistič FRV 30
FRV 30
2 2.642-169.0
          
Súprava trysiek 035 – pre FRV 30
3 2.642-430.0
Súprava trysiek 040 – pre FRV 30
4 2.642-431.0
4
Súprava trysiek 045 – pre FRV 30
5 2.642-432.0
5
Súprava trysiek 050 – pre FRV 30
6 2.642-433.0
Predlžovacia hadica 5 m
7 4.440-939.0
5 m predlžovacia hadica pre FRV 30. Vrát. spojovacieho adaptéra.
3


   
8 2.642-528.0
Prísavka na upevnenie odsávacej hadice na hladký povrch.
8
Vedro z pozinkovanej ocele na zachytávanie veľkých nečistôt a na upevnenie
odsávacej hadice vo vonkajšom priestore.
9


          
9 2.642-532.0
   
  

6
Nads. súprava „Upevnenie hadice“
 


7
Nadst. súprava „Zachytávač špiny“

 




   
          
  
  
          
  
  


Plošný čistič FR 30
Plošný čistič FR 30
10 2.641-065.0
Až desaťnásobne vyšší plošný výkon ako s bežným VT prúdom. Plastový kryt pre najlepšiu manévrovateľnosť, 2-násobné keramické uloženie pre dlhú životnosť, flexibilný pripojovací kĺb pre najlepšiu manipuláciu a integrovanú parkovaciu pozíciu. Súprava trysiek
špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 180 bar/850 l/h/60 °C.
10
Kvalitný plošný čistič s antikorovým krytom odolný voči horúcej vode. 2-násobné
keramické uloženie, otočné kolieska nezanechávajúce stopy, integrovaná prípojka
sacej hadice na odsávanie striekacej vody. Najlepšie vhodný na čistenie interiéru
a pre potravinárstvo. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať
zvlášť. Max. 250 bar/1 100 l/h/80 °C.
11
S pracovnou šírkou 500 mm sa FR 50 obzvlášť hodí na veľké plochy. Odolný voči horúcej vode,
antikorový kryt, 2-násobné keramické uloženie, pohodlné držadlo na posúvanie, otočné kolieska
nezanechávajúce stopy a integrované dávkovanie čistiaceho prostriedku v nízkom tlaku. Súprava
trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar/1 800 l/h/80 °C.
12
        


Plošný čistič FR 30 ME
Plošný čistič FR 30 ME
11 2.640-355.0
     
                         
Plošný čistič FR 50
Plošný čistič FR 50
12 2.640-679.0

       
  
       


Špecifická súprava trysiek pre FR
Súprava trysiek pre plošný čistič
13 2.640-482.0
Špecifická súprava trysiek Power tryska Kärcher pre plošný čistič.
13
14 2.640-401.0
14
15 2.639-187.0
15
16 2.640-442.0
16
17 2.639-188.0
17
18 2.640-781.0
18
 

  
 


 

   

 

   






 
 Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
80
81
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Vysokotlakové
čističe
HDS 1000 BE/HDS 1000 DE
HD 728 B Cage
HD 1050 B
HD 801 B
HDS-E 8/16-4 M 12 KW/HDS-E 8/16-4 M 24 KW/HDS-E 8/16-4 M 36 KW
HDS 13/20-4 S/HDS 13/20-4 SX
HDS 12/18-4 S/HDS 12/18-4 SX
HDS 10/20-4 M/HDS 10/20-4 MX
HDS 9/18-4 M/HDS 9/18-4 MX
HDS 5/15 U/HDS 5/15 UX
HD 10/15-4 Cage F
HD 7/10 CXF
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 715
HD 13/18-4 S Plus/HD 13/18-4 SX Plus
HD 10/25-4 S Plus/HD 10/25-4 SX Plus
HD 10/23-4 S Plus/HD 10/23-4 SX Plus
HD 9/20-4 M Plus/HD 9/20-4 MX Plus
HD 9/19 M Plus/HD 9/19 MX Plus
HD 7/18-4 M Plus/HD 7/18-4 MX Plus
HD 6/16-4 M Plus/HD 6/16-4 MX Plus
Opis
HD 7/18 C Plus/HD 7/18 CX Plus
14-15
HD 6/15 C Plus/HD 6/15 CX Plus
Veľkosť
trysky
3-13
HD 6/13 C Plus/HD 6/13 CX Plus
Obj. č.
1-2
HD 6/12-4 C Plus/HD 6/12-4 CX Plus
Zariadenie na mokré pieskovanie sa dá jednoducho namontovať na pracovný nadstavec vysokotlakových čističov Kärcher. Príslušný pieskovací prostriedok sa nasaje, strhne ho so sebou prúd vody a von sa vynesie so silne abrazívnym účinkom. Ideálne na
odstránenie hrdze, okují a laku z konštrukčných dielov, ako aj na efektívne odstránenie
graffiti.
HD 5/15 C Plus/HD 5/15 CX Plus
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Pieskovacie zariadenie
Pieskovacie zariadenie (bez trysky)
Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku
(bez trysiek)
Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku
(bez trysiek)
Súpravy trysiek pre pieskovacie zariadenie
1 4.762-010.0
Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín.
Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. S reguláciou prietoku.
Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín.
Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. Bez regulácie prietoku.
2 4.762-022.0
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 035
3 2.638-526.0
35
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 040
4 2.637-900.0
40
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 045
5 2.637-901.0
45
Pozostáva z trysky na abrazívum a trysky na vodu – len v spojení s pieskovacím zariadením
4.762-010.0/-022.0.
1
2
3
4
                         
                         
    

 

5
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 050
6 2.637-902.0
50
6
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 055
7 2.637-903.0
55
7
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 060
8 2.637-904.0
60
8
Súpravy trysiek pre pieskovacie zariadenie
9 2.637-905.0
65
9
10 2.637-906.0
70
10
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 075
11 2.637-907.0
75
11
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 080
12 2.637-908.0
80
12
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 100
13 2.637-910.0
100
13

   




  





Bór-karbidová tryska
Bór-karbidová tryska,
14 6.415-084.0
6 mm
Ako doplnok k súpravám trysiek. Neopotrebiteľná otryskávacia tryska s futrom z bór-karbidu
pre stroje do 1 000 l/h
na trvalé používanie.
Bór-karbidová tryska,
15 6.415-083.0
8 mm
pre stroje od 1 000 l/h
 Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
82
14
15
          
      

    
 
83
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Vysokotlakové
čističe
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Penovacie systémy
Šikovný penovací nadstavec s nádobou značky Kärcher sa hodí hlavne na napenenie
pri umývaní vozidiel. Nádrž s čistiacim prostriedkom sa nachádza priamo na pracovnom nadstavci. Injektor na nasávanie čistiaceho prostriedku je integrovaný v pracovnom nadstavci a je kompatibilný s mnohými strojmi Kärcher.
HDS 1000 BE/HDS 1000 DE
HD 728 B Cage
HD 1050 B
HD 801 B
HDS-E 8/16-4 M 12 KW/24 KW/36 KW
HDS 13/20-4 SX/HDS 13/20-4 S
HDS 12/18-4 S/HDS 12/18-4 SX
HDS 10/20-4 M/HDS 10/20-4 MX
HDS 9/18-4 M/HDS 9/18-4 MX
HDS 8/18-4 C/HDS 8/18-4 CX/HDS 8/17 C/HDS 8/17 CX
HDS 7/16 C/HDS 7/16 CX
HDS 6/14 C/HDS 6/14 CX
7-12
HDS 5/15 U/HDS 5/15 UX
HD 10/15-4 Cage F
HD 7/10 CXF
HD 25/15-4 Cage Plus
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 715
HD 13/18-4 SX Plus
6
HD 13/18-4 S Plus
HD 10/25-4 SX Plus
HD 10/25-4 S Plus
HD 10/23-4 S Plus/HD 10/23-4 SX Plus
HD 9/20-4 M Plus/HD 9/20-4 MX Plus
HD 9/19 M Plus/HD 9/19 MX Plus
HD 7/18-4 M Plus/HD 7/18-4 MX Plus
Opis
HD 6/16-4 M Plus/HD 6/16-4 MX Plus
18
HD 7/18 CX Plus
17
HD 7/18 C Plus
16
HD 6/15 C Plus/HD 6/15 CX Plus
14
HD 6/13 CX Plus
13
HD 6/13 C Plus
5
HD 6/12-4 C Plus/HD 6/12-4 CX Plus
4
HD 5/15 CX Plus
3
HD 5/15 C Plus
Prietok
2
HD 5/11 C Plus
Obj. č.
1
Súprava Inno Foam
Súprava Inno Foam s injektorom čistiaceho prostriedku
1 2.640-151.0
Súprava Inno Foam
2 2.640-692.0
Súprava Inno Foam HD 7/10 CXF s injektorom čist. prostr. a súpravou trysiek
Súprava Easy Foam
3 2.641-544.0
Súprava Easy Foam s injektorom čistiaceho prostriedku
4 2.640-691.0
Súprava Easy Foam
5 2.640-693.0
HD 7/10 CXF s injektorom čist. prostriedku a súpravou trysiek
6 2.641-564.0
VT penovací systém na použitie s mobilnými a stacionárnymi strojmi HD/HDS na čistenie
a dezinfekciu. Dvojitý pracovný nadstavec s penovacou tryskou a prepínaním na VT prúd
na oplachovanie. Súpravy trysiek pre rôzne triedy strojov sa musia objednať zvlášť.
1
 
 
     
2


 
  

3
VT penovací systém pre mobilné a stacionárne stroje HD/HDS na čistenie a dezinfekciu.
Penovacia tryska pre pripojenie na VT pracovný nadstavec. Súpravy trysiek pre rôzne
triedy strojov sa musia objednať zvlášť.
5
Optimálne prispôsobenie rôznym výkonom strojov pre ich hospodárne využitie.
7
4

       

       



 
 
     


 
  

6


Súpravy trysiek k súpravám Inno/Easy Foam
Súprava trysiek 055 k súpravám Inno/Easy 500–600 l/h
7 2.640-870.0
500–600 l/h
8 2.640-687.0
600–700 l/h
8
Súprava trysiek 090 k súpravám
Inno/Easy 700–1 000 l/h
Súprava trysiek 110 k súpravám
Inno/Easy 1 000–1 300 l/h
Súprava trysiek 090 k súpravám Inno/Easy pre HD 10/25
9 2.640-688.0
700–1 000 l/h
9
10 2.640-689.0
1 000–1 300 l/h
10
11 2.640-694.0
1 000 l/h
Pre HD 10/25.
11
Súprava trysiek 110 k súpravám Inno/Easy pre HD 13/18
12 2.640-695.0
1 300 l/h
Pre HD 13/18.
12
Na dávkované nanášanie penového prostriedku v sanitárnej a potravinárskej oblasti,
prípadne tam, kde je potrebná dlhý čas pôsobenia; montáž na pracovný nadstavec
namiesto VT trysky.
13
Krátky, šikovný penovací nadstavec s nádobou na čistiaci prostriedok priamo na nadstavci s objemom 1 l. Vďaka kompaktnej konštrukcii sa výborne hodí napr. na napenenie
osobných áut. Otočná prípojka M 22 x 1,5, plynulé dávkovanie čistiaceho prostriedku
pomocou otočného gombíka priamo na tryske, prestaviteľný uhol striekania.
Prídavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre rýchlu výmenu čistiaceho
prostriedku (pre penovaciu trysku 6.394-668.0).
14

 






   




 





  


Nadstavbová súprava – Penovacia tryska
Nadstavbová súprava – Penovacia tryska
13 2.637-926.0
      
          
 
        
Penovací nadstavec s nádobou
Penovací nadstavec s nádobou
Nádoba na čistiaci prostriedok 1 l pre
penovaciu trysku
Injektor čistiaceho prostriedku
14 6.394-668.0
15 6.414-954.0
do 1 200 l/h
Nadst. súprava „Dávkovanie
16 3.637-250.0
Nadstavbová súprava na pridávanie čistiaceho prostriedku vo vysokom a nízkom tlaku
čistiaceho prostriedku“ pre HD 25/15-4
0–5 %. Skladá sa z injektora čistiaceho prostriedku + vodnej trysky + nízkotlakovej trysky
a HD 20/15-4 Cage Plus
+ guľôčkového držiaka trysky (pre pohodlné prepínanie medzi vysokým a nízkym tlakom).
Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký
17 3.637-170.0
Pridávanie čistiaceho prostriedku vo vysokom tlaku 3–5 %.
tlak (bez trysky)
Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký
18 3.637-001.0
Pridávanie čistiacich prostriedkov. Vo vysokom a nízkom tlaku oddelene od stroja.
a nízky tlak (bez trysiek)
Dávkovanie do 15 %.
 Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
84
               
15

                   
         
   
  
   
   
16

17
18
 
 
 

     

 

        
         

   

85
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
HDS 1000 BE/HDS 1000 DE
HD 728 B Cage
HD 1050 B
HD 801 B
HDS-E 8/16-4 M 12 KW/24 KW/36 KW
HDS 13/20-4 SX/HDS 13/20-4 S
HDS 12/18-4 S/HDS 12/18-4 SX
HDS 10/20-4 M/HDS 10/20-4 MX
HDS 9/18-4 M/HDS 9/18-4 MX
HDS 8/18-4 C/HDS 8/18-4 CX/HDS 8/17 C/HDS 8/17 CX
HDS 7/16 C/HDS 7/16 CX
HDS 6/14 C/HDS 6/14 CX
HDS 5/15 U/HDS 5/15 UX
HD 10/15-4 Cage F
HD 7/10 CXF
HD 25/15-4 Cage Plus
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 715
HD 13/18-4 SX Plus
HD 13/18-4 S Plus
HD 10/25-4 SX Plus
HD 10/25-4 S Plus
HD 10/23-4 S Plus/HD 10/23-4 SX Plus
HD 9/20-4 M Plus/HD 9/20-4 MX Plus
HD 9/19 M Plus/HD 9/19 MX Plus
HD 7/18-4 M Plus/HD 7/18-4 MX Plus
HD 6/16-4 M Plus/HD 6/16-4 MX Plus
HD 7/18 CX Plus
HD 7/18 C Plus
HD 6/15 C Plus/HD 6/15 CX Plus
HD 6/13 CX Plus
HD 6/13 C Plus
HD 6/12-4 C Plus/HD 6/12-4 CX Plus
Opis
HD 5/15 CX Plus
Prietok
HD 5/15 C Plus
Obj. č.
23-26
HD 5/11 C Plus
19-22
Tryska na vodu k obj. č. 3.637-001.0
Tryska na vodu k obje. č. 3.637-001, vysoký
19
tlak pre stroje do 1 100 l/h
Tryska na vodu k obj. č. 3.637-001, vysoký
20
tlak pre stroje od 1 100 l/h
Tryska na vodu k obj. č. 3.637-001, nízky tlak 21
pre stroje do 1 100 l/h
Tryska na vodu k obj. č. 3.637-001, nízky tlak 22
pre stroje od 1 100 l/h
Špecifická súprava trysiek k obj.č. 3.637-170.0
4.769-003.0
Vysoký tlak pre stroje do 1 100 l/h.
19
4.769-002.0
Vysoký tlak pre stroje od 1 100 l/h.
20
4.769-001.0
Nízky tlak pre stroje do 1 100 l/h.
21
4.769-006.0
Nízky tlak pre stroje od 1 100 l/h.
22
Špecifická súprava trysiek
23 4.769-045.0
500–700 l/h
Skladá sa z trysky na vodu + VT Power tryska + objímka.
k obj. č. 3.637-170.0
HD 500–700 l/h
Špecifická súprava trysiek
24 4.769-046.0
500–700 l/h
k obj. č. 3.637-170.0
HDS 500–700 l/h
Špecifická súprava trysiek
25 4.769-047.0
750–1 000 l/h
k obj. č. 3.637-170.0
750–1 000 l/h
Špecifická súprava trysiek
26 4.769-048.0
1 000–1 200 l/h
k obj. č. 3.637-170.0
1 000–1 200 l/h
 Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
86

     
 

 

     
 

 

 

 
 
23
 
 
 
 

24



25
   

 



26

 
87
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Vysokotlakové
čističe
HDS 1000 BE/HDS 1000 DE
HD 1050 B
HDS 13/20-4 S/HDS 13/20-4 SX
HDS 12/18-4 S/HDS 12/18-4 SX
HDS 10/20-4 MX/HDS 10/20-4 M
HDS 9/18-4 M/HDS 9/18-4 MX
HDS 8/18-4 C/HDS 8/18-4 CX
HDS 7/16 CX/HDS 8/17 C/HDS 8/17 CX
HDS 7/16 C
HDS 6/14 C/HDS 6/14 CX
HD 10/15-4 Cage F
HD 7/10 CXF
HD 25/15-4 Cage Plus
HD 20/15-4 Cage Plus
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 715
HD 13/18-4 S Plus/HD 13/18-4 SX Plus
HD 10/25-4 S Plus/HD 10/25-4 SX Plus
17
HD 10/23-4 S Plus/HD 10/23-4 SX Plus
HD 9/20-4 M Plus/HD 9/20-4 MX Plus
HD 9/19 M Plus/HD 9/19 MX Plus
Opis
14
HD 7/18 C Plus
11
HD 6/15 C Plus/HD 6/15 CX Plus
10
HD 6/13 C Plus/HD 6/13 CX Plus
8
HD 6/12-4 C Plus/HD 6/12-4 CX Plus
Obj. č.
5-6
HD 5/15 C Plus/HD 5/15 CX Plus
S rôznymi nadstavbovými súpravami sa dajú stroje prispôsobiť špeciálnym požiadavkám určitých oblastí využitia. Tak napríklad nadstavbová súprava „Nakladanie pomocou žeriava“ umožňuje jednoduchú prepravu strojov na stavenisku. S nadstavbovou
súpravou „Diaľkové ovládanie pomocou mincí“ je napríklad možné stroje HDS strednej
a super triedy používať na čerpacích staniciach v samoobslužnej prevádzke. A nadstavbová súprava „Sivé kolesá“ posilňuje stroje pri používaní v potravinárstve alebo
na plavárniach.
HD 5/11 C Plus
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Nadstavbové súpravy
Nadstavbová súprava „Nakladanie pomocou žeriava“
Nadstavbová súprava „Nakladanie pomocou
žeriava“ pre HDS kompaktná trieda
Nadstavbová súprava „Nakladanie pomocou
žeriava“ pre HD super trieda
Nadstavbová súprava „Nakladanie pomocou
žeriava“ pre HDS strednej a super triedy
Nadstavbová súprava „Kolesá“
1 2.642-638.0
Jednoduché nakladanie pomocou žeriava.
1
2 2.640-438.0
2
3 2.642-424.0
3
4 2.637-820.0
Pohodlné manévrovanie vďaka vzduchom plneným kolesám.
Nadstavbová súprava so sivými kolesami, ktoré nezanechávajú šmuhy
5 2.641-493.0
Sivé kolesá, nezanechávajúce stopy, na čistenie v sanitárnej, potravinárskej oblasti alebo na plavárňach.
Nadstavbová súprava „Sivé kolesá“ HDS M/S
6 2.641-975.0
   
  
   
4

Nadstavbová súprava „Sivé kolesá“
5
  
6
   
Nadstavbová súprava „Kontrola plameňa“
Nadstavbová súprava „Kontrola plameňa“
pre HDS kompaktná trieda
Nadstavbová súprava „Kontrola plameňa“ pre HDS M/S
7 2.642-711.0
Svetelní snímač stráži plameň horáka. Keď plameň zhasne, preruší sa prívod paliva.
8 2.641-796.0
7
   
8
  
Nadstavbová súprava pre prevádzku s dvomi pracovnými nadstavcami
Nadst. súprava „Prevádzka s dvomi pracovnými nadstavcami“ pre HDS 2000 Super
Nadst. súprava „Prevádzka s dvomi pracovnými nadstavcami“
Nadst. súprava „Prevádzka s dvomi pracovnými nadstavcami“ pre HD 25/15-4 Cage Plus
Nadst. súprava „Prevádzka s dvomi pracovnými nadstavcami“ pre HD 20/15-4 Cage Plus
Nadst. súprava „Prevádzka s dvomi pracovnými nadstavcami“ pre HD 16/15-4 Cage Plus
Nadstavbová súprava „Vodný filter“
9 2.638-734.0
10 2.641-805.0
11 2.851-064.0
12 2.851-122.0
Pre používateľov, ktorí chcú s jedným strojom prevádzkovať dve striekacie zariadenia. Nadstavbová
súprava obsahuje rozdvojku Y, striekacie zariadenie (skladajúce sa z VT hadice, pracovného nadstavca
a pištole), ako aj dve prispôsobené Power trysky.
Pre používateľov, ktorí chcú s jedným strojom prevádzkovať dve striekacie zariadenia. Nadstavbová
súprava obsahuje rozdvojku Y, držiak pracovného nadstavca pre montáž na stroj, ako aj dve
prispôsobené Power trysky.
13 2.851-123.0
9
10

12

13
Nadst. súprava „Vodný filter“ pre
14 2.851-065.0
HD 25/15-4 Cage Plus
Nadst. súprava „Vodný filter“ pre
15 2.851-252.0
HD 20/15-4
a HD 16/15-4 Cage Plus
Nadstavbová súprava „Počítadlo prevádzkových hodín“
Pre HD 25/15-4 Cage Plus.
14
Pre HD 20/15-4 a HD 16/15-4 Cage Plus.
15
Nadstavbová súprava „Počítadlo
prevádzkových hodín“
Počítadlo prevádzkových hodín slúži ako nástroj na evidovanie času pre poskytovateľov služieb alebo
požičovne strojov. Okrem toho je pomocou počítadla prevádzkových hodín možné bez problémov
kontrolovať servisné intervaly.
16
Ponúka možnosť pripojiť na stroj dve striekacie zariadenia. Montáž na vysokotlakový výstup.
17
16 2.851-066.0
 
11

  
 
  
Rozvádzač Y
Rozvádzač Y
17 4.405-048.0
    


     
Nadstavbová súprava „Bezpečnostné kolesá“
Nadstavbová súprava „Bezpečnostné kolesá“
Penové kolesá v sebe spájajú pohodlnú jazdu vzduchom plnených kolies a bezpečnosť celogumených
kolies.
 Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
88
18 2.851-067.0
18
  
89
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
HDS 1000 BE/HDS 1000 DE
HD 1050 B
HDS 13/20-4 S/HDS 13/20-4 SX
HDS 12/18-4 S/HDS 12/18-4 SX
HDS 10/20-4 MX/HDS 10/20-4 M
HDS 9/18-4 M/HDS 9/18-4 MX
HDS 8/18-4 C/HDS 8/18-4 CX
HDS 7/16 CX/HDS 8/17 C/HDS 8/17 CX
HDS 7/16 C
HDS 6/14 C/HDS 6/14 CX
HD 10/15-4 Cage F
HD 7/10 CXF
HD 25/15-4 Cage Plus
HD 20/15-4 Cage Plus
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 715
HD 13/18-4 S Plus/HD 13/18-4 SX Plus
HD 10/25-4 S Plus/HD 10/25-4 SX Plus
HD 10/23-4 S Plus/HD 10/23-4 SX Plus
HD 9/20-4 M Plus/HD 9/20-4 MX Plus
HD 9/19 M Plus/HD 9/19 MX Plus
HD 7/18 C Plus
HD 6/15 C Plus/HD 6/15 CX Plus
Opis
25
HD 6/13 C Plus/HD 6/13 CX Plus
24
HD 6/12-4 C Plus/HD 6/12-4 CX Plus
23
HD 5/15 C Plus/HD 5/15 CX Plus
Obj. č.
22
HD 5/11 C Plus
18
Nadstavbová súprava „Otočné kolieska“
Nadst. súprava „Otočné kolieska“ Cage trieda Super
19 2.851-042.0
Dve otočné kolieska pre ešte lepšiu mobilitu a manévrovateľnosť.
19
Nadst. súprava „Nasávanie chémie“ pre HD
20 2.641-944.0
10/15-4 Cage F
Nadstavbová súprava „Držiak penovacej trysky“
Predĺženie nasávania čistiaceho prostriedku pre nasávanie z kanistrov na podlahe.
20
Nadst. súprava „Držiak penovacej trysky“ pre
HD 10/15-4 Cage F
Nadstavbová súprava „Tlakový zásobník“
21 2.641-947.0
Prídavný držiak pracovného nadstavca pre bezpečné odkladanie napr. penovacieho nadstavca Inno Foam.
21
Nadstavbová súprava „Tlakový zásobník“ pre
HDS M/S
Nadstavbová súprava „Diaľkové ovládanie“
22 2.641-803.0
Tlakový zásobník sa môže dodatočne namontovať na stroj HDS, aby sa tlmili prípadné nárazy tlaku a tým
šetril potrubný systém stroja.
22
Nadstavbová súprava „Diaľkové ovládanie“
23 2.642-157.0
pre HDS strednej triedy
Nadstavbová súprava „Diaľkové ovládanie mincovníka“
Diaľkové ovládanie pre stroje HDS strednej/super triedy s funkciami zap./vyp., horúca/studená voda
a vyp./zap. čistiaceho prostriedku. Pre montáž na stenu.
23
Nadstavbová súprava „ Diaľkové ovládanie
mincovníka“ pre HDS strednej triedy
Obmedzovač zapínacieho prúdu
24 2.642-158.0
Mincovník ako dodatočná výbava pre stroje HDS strednej/super triedy pre samoobslužnú prevádzku.
Montáž na stroj.
24
Obmedzovač zapínacieho prúdu
25 2.637-495.0
Na redukciu zapínacieho prúdu pri jednofázovom striedavom prúde a na ochranu poistky vedenia.
25
  
Nadstavbová súprava „Nasávanie chémie“


   
   
   
     


 Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
90
91
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe
Vysokotlakové
čističe
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Iné príslušenstvo
Aj bez prístupu k prívodu vody si vysokotlakové čističe Kärcher urobia svoju prácu
dobre. Pre použitie s úžitkovou vodou alebo vodou z prírodného zdroja ponúkame
výkonný sortiment jemných filtrov. S ďalším profesionálnym príslušenstvom je možné
oblasť využitia vysokotlakových čističov Kärcher ešte viac rozšíriť.
HDS 1000 BE/HDS 1000 DE
HD 728 B Cage
HD 1050 B
HD 801 B
HDS-E 8/16-4 M 12 KW/24 KW/36 KW
HDS 13/20-4 S/HDS 13/20-4 SX
HDS 12/18-4 S/HDS 12/18-4 SX
HDS 10/20-4 MX/HDS 10/20-4 M
HDS 9/18-4 M/HDS 9/18-4 MX
HDS 5/15 U/HDS 5/15 UX
HD 10/15-4 Cage F
13
HD 7/10 CXF
HD 25/15-4 Cage Plus
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 715
HD 13/18-4 S Plus/HD 13/18-4 SX Plus
HD 10/25-4 S Plus/HD 10/25-4 SX Plus
HD 10/23-4 S Plus/HD 10/23-4 SX Plus
HD 9/20-4 M Plus/HD 9/20-4 MX Plus
11
HD 9/19 M Plus/HD 9/19 MX Plus
HD 7/18-4 M Plus/HD 7/18-4 MX Plus
HD 6/16-4 M Plus/HD 6/16-4 MX Plus
HD 7/18 CX Plus
Opis
HD 7/18 C Plus
17-19
HD 6/15 C Plus/HD 6/15 CX Plus
16
10
HD 6/13 C Plus/HD 6/13 CX Plus
14-15
9, 12
HD 6/12-4 C Plus/HD 6/12-4 CX Plus
4-8
HD 5/15 C Plus/HD 5/15 CX Plus
Dĺžka
3
HD 5/11 C Plus
Obj. č.
1-2
Hadica na prívod vody
Hadica na prívod vody
1 4.440-038.0
7,5 m
NW 13 R1"/R 3/4", do 30 °C.
1
     
  
2 4.440-207.0
7,5 m
NW 19 R1"/R 3/4", do 85 °C, pre saciu prevádzku s medeným lankom na uzemnenie stroja.
2
     
        
3 4.440-270.0
7,5 m
NW 19 R1"/R1", do 85 °C.
3

    

  
 

   
    
   


 



Geka spojka
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1/2"
4 6.388-461.0
S hadicovou koncovkou, R 1/2".
4
     
  
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 3/4"
5 6.388-455.0
S hadicovou koncovkou, R 3/4".
5
     
        
     
 
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1"
6 6.388-465.0
S hadicovou koncovkou, R 1".
6
Geka spojka s vnútorným závitom, R 3/4"
7 6.388-473.0
S vnútorným závitom, R 3/4".
7
Geka spojka s vnútorným závitom, R 1"
8 6.388-458.0
S vnútorným závitom, R 1".
8
9 2.637-691.0
Montáž na prívode stroja, 100 μm.
9

 

 

    

         
    




    




Jemný vodný filter
Jemný vodný filter, 100 μm, R 3/4"
Montáž na stroj, vhodný pre tlakovú a saciu prevádzku, 90–120 μm.
  
Jemný vodný filter, 90–120 μm, R 1",
vhodný na tlakovú a saciu prevádzku
Jemný vodný filter, s adaptérom
10 2.638-255.0
10
11 4.730-102.0
Montáž na prívode stroja, 125 μm, s adaptérom R 3/4" /1".
11
Jemný vodný filter, 100 μm, R 1"
12 2.638-270.0
Montáž na prívode stroja, 100 μm.
12
Filter nasávania vody
13 6.414-956.0
13
Sací filter so spätným ventilom
14 4.730-012.0
Na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod., kryt filtra z polyamidu, sito antikorové,
veľkosť očiek 800 μm, prípojka 3/4" a 1", bez spätného ventilu.
So spätným ventilom mosadz, prípojka 1".
14
     
        

         
Sací filter bez spätného ventilu
15 4.730-019.0
Bez spätného ventilu mosadz, prípojka 1".
15
     
        

         
16 2.641-374.0
Aby sa pri podtlaku v potrubí nedostal čistiaci prostriedok do vodovodnej siete. Odolný
voči horúcej vode do 80 °C – testovaný podľa IEC 60335-2-79. Zabudovaná poistka proti
netesnosti, prípojka 1"/3/4".
16
     
        



     
        
   

         

    

Sací filter
                       
   
Spätný ventil
Spätný ventil
  
Dymovod
Spalinový nadstavec
17 4.656-149.0
Prípojka na stroj oválna 119 mm.
18 4.656-080.0
19 4.656-079.0
Prípojka na stroj oválna 157 mm.
17
  

18
  

19
 
 Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
92
93
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Stacionárne HD/HDS
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Stacionárne HD/HDS
Vysokotlakové
­čističe
Vysokotlakové
­čističe
Príslušenstvo pre stacionárne vysokotlakové čističe
6
9
30
32
20
22
23
27
29
rigináln
lu š e n st
Objednávacie číslo
Verzia
HD 7/16-4 ST/H
HD 9/18-4 ST/H
HD 13/12-4 ST/H
HDS 9/14-4 ST Eco
HDS 12/14-4 ST Eco
HDS 9/16-4 ST Gas
HDS 9/16-4 ST Gas Lpg
HDS 12/14-4 ST Gas
HDS 12/14-4 ST Gas Lpg
vo
pr
ís
e
O
Všade tam, kde sa pravidelne kladú vysoké nároky na čistiaci výkon, ukazujú stacionárne zariadenia svoju silnú stránku. A to v najrozličnejších oblastiach využitia.
Objednávacie číslo
Inštalácia stroja
Nástenná konzola
1
2.053-005.0
–
–
1
Podstavec
2
2.210-058.0
Antikorové vyhotovenie
2.210-059.0
2
     
  
Podstavec
3
2.210-008.0
–
–
3
     
Nohy, nastaviteľné
4
2.638-177.0
–
–
4
     
Hadica na prívod vody, 1,5 m, DN 13
5
6.389-145.0
–
–
5
Hadica na prívod vody, 1,5 m, DN 19, R 1"
6
4.440-733.0
–
–
6
     
  
Hadica na prívod vody, 1,5 m, DN 13, R 3/4"
7
4.440-282.0
–
–
7
     
Magnetický ventil na prívode vody
8
4.743-011.0
–
–
8
     
Magnetický ventil na prívode vody
9
2.209-788.0
–
–
9
Jemný vodný filter
10
2.209-806.0
–
–
10
        
Vysokotlaková hadica, 1,5 m, DN 8, vrát. pripojovacích dielov
11
6.390-178.0
–
–
11
        
Vysokotlaková hadica, 1,5 m, DN 8, vrát. pripojovacích dielov,
zahnutý vývod
Nadstavbové súpravy
Zariad. na dávkovanie tekutého zmäkčovača
12
6.388-886.0
–
–
12
        
13
2.209-777.0
–
–
13
  
Dekompresia tlaku
14
2.209-773.0
–
–
14
  
Počítadlo prevádzkových hodín
15
2.209-778.0
–
–
15
  
Príprava pre diaľkové ovládanie NT, čist. pr. 1
16
2.209-799.0
–
–
16
  
Príprava pre diaľkové ovládanie NT, čist. pr. 1 + 2
17
2.207-800.0
–
–
17
  
Príprava pre diaľkové ovládanie VT, čist. pr. 1
18
2.209-779.0
–
–
18
  
Príprava pre diaľkové ovládanie VT, čist. pr. 1 + 2
19
2.209-780.0
–
–
19
  
Príprava pre diaľkové ovládanie NT, čist. pr. 1
20
2.637-779.0
–
–
20
     
Príprava pre diaľkové ovládanie NT, čist. pr. 2
21
2.637-717.0
–
–
21
     
  
Nádrž na čistiaci prostriedok, 60 l, prázdna
22
5.070-078.0
–
–
22
        
Núdzový vypínač
23
2.744-002.0
–
–
23
        
Ohrev vody
Nadstavbová súprava „Spínacie hodiny“
24
2.637-740.0
–
–
24
  
Nadstavbová súprava „Prepínanie teplá/studená“ (nasávaná
voda)
Vysokotlakové potrubie
Pripojovací nadstavec, oceľ, pozinkovaná
25
2.209-805.0
–
–
25
  
26
2.638-180.0
Antikorové vyhotovenie
2.638-181.0
26
        
Uzatvárací kohút, oceľ, pozinkovaná
27
4.580-144.0
Antikorové vyhotovenie
4.580-163.0
27
        
Súprava potrubia, oceľ, pozinkovaná, 3 m
28
2.420-004.0
Antikorové vyhotovenie
2.420-006.0
28
        
Závitový spoj T, oceľ, pozinkovaná
29
6.386-269.0
Antikorové vyhotovenie
6.386-465.0
29
        
Uhlový závitový spoj, oceľ, pozinkovaná
30
6.386-356.0
Antikorové vyhotovenie
6.386-466.0
30
        
Izolácia potrubia, na bežný meter
31
6.286-147.0
–
–
31
        
Prechodka, oceľ, pozinkovaná
32
2.638-182.0
Antikorové vyhotovenie
2.638-183.0
32
        
Rýchlospojka, pevná časť
33
6.463-025.0
Voľná časť
6.463-023.0
33
        
Prevlečná matica, oceľ, pozinkovaná
34
6.386-423.0
Antikorové vyhotovenie
6.386-428.0
34
        
Rezný krúžok
35
6.386-357.0
–
–
35
        
 Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
94
95
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Stacionárne HD/HDS
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Stacionárne HD/HDS
Verzia
38-39
52
53
40
41
42-43
50
51
HD 7/16-4 ST/H
HD 9/18-4 ST/H
HD 13/12-4 ST/H
HDS 9/14-4 ST Eco
HDS 12/14-4 ST Eco
HDS 9/16-4 ST Gas
HDS 9/16-4 ST Gas Lpg
HDS 12/14-4 ST Gas
HDS 12/14-4 ST Gas Lpg
Objednávacie číslo
36-37
Objednávacie
číslo
Odberné miesto
Ručná VT striekacia pištoľ Easy-Press, vložka Softgrip
36
4.775-466.0
–
–
36
        
Ručná VT striekacia pištoľ Easy-Press, vložka Softgrip
37
4.775-463.0
–
–
37
        
Regulátor Servo Control
38
4.775-470.0
–
–
38
 
Regulátor Servo Control
39
4.775-471.0
–
–
39
Otočný pracovný nadstavec, 600 mm
40
4.760-664.0
–
–
40
        
        
Otočný pracovný nadstavec, 1 050 mm
41
4.760-660.0
–
–
41
Power tryska, uhol striekania, 25°
42
2.883-402.0
25060
–
42
Power tryska, uhol striekania, 25°
43
2.883-408.0
25100
–
43
Power tryska, uhol striekania, 25°
44
2.883-401.0
25055
–
44
Power tryska, uhol striekania, 25°
45
2.883-829.0
25043
–
45


 



 
 



Power tryska, uhol striekania, 25°
46
2.883-406.0
25080
–
46
Trojitá tryska 040
47
4.767-112.0
–
–
47
Trojitá tryska 055
48
4.767-061.0
–
–
48
Trojitá tryska 100
49
4.767-106.0
–
–
49
Vysokotlaková hadica, 10 m, DN 8, AVS prípojka pištole
50
6.390-025.0
–
–
50
        
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 10 m, DN 8, vrát. otočnej
spojky
Vysokotlaková hadica, 10 m, DN 8, vyhotovenie pre
potravinárstvo, predĺženie
Držiak hadice a pracovného nadstavca antikorový
51
6.388-083.0
20 m bez ot.
6.390-027.0
51
        
52
6.391-864.0
20 m
6.391-887.0
52
        
53
2.042-003.0
–
–
53
        
Núdzové tlačidlo
54
6.635-434.0
Pre zabudovanie do diaľkového ovládania.
2.744-015.0/-011.0
54
Prvok pre núdzové vypínanie
55
6.651-485.0
Pre zabudovanie do diaľkového ovládania.
2.744-015.0/-011.0
55
Prívod paliva
Súprava hadicového vedenia nafta
56
2.440-001.0
–
–
56
 
Olejový filter nafta
57
4.730-033.0
–
–
57
 
Súprava potrubia nafta (5 m)
58
4.421-208.0
–
–
58
 
Nádrž na naftu, 700 l
59
6.392-071.0
–
–
59
 
Sacie potrubie nafta
60
4.421-068.0
–
–
60
 
Vlnitá hadica na plyn
61
6.388-228.0
–
–
61
   
Plynový uzatvárací kohút
62
6.412-389.0
–
–
62
   
Plynový tlakomer
63
6.421-059.0
–
–
63
   
 



Riadiace vedenie
Riadiace vedenie, 3 x 1,5
64
6.641-059.0
–
–
64
        
Riadiace vedenie, 7 x 1,5
65
6.641-064.0
–
–
65
        
Riadiace vedenie, 10 x 1,5
66
6.641-082.0
–
–
66
        
Riadiace vedenie, 12 x 1,0
67
6.647-222.0
–
–
67
        
Montážna rúra
68
2.420-008.0
–
–
68
        
 Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
96
97
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Stacionárne HD/HDS
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Stacionárne HD/HDS
Vysokotlakové
čističe
Vysokotlakové
čističe
Príslušenstvo pre stacionárne vysokotlakové čističe
Či ide o pracovné stroje alebo vozový park, či dnu alebo vonku: Vysokotlakové čističe
Kärcher sú nepostrádateľné všade tam, kde ide o efektívne ošetrovanie a údržbu.
Verzia
Objednávacie číslo
3
4
5
8
12
22
28
29
31
9
10
HD 7/16-4 ST/H
HD 9/18-4 ST/H
HD 13/12-4 ST/H
HDS 9/14-4 ST Eco
HDS 12/14-4 ST Eco
HDS 9/16-4 ST Gas
HDS 9/16-4 ST Gas Lpg
HDS 12/14-4 ST Gas
HDS 12/14-4 ST Gas Lpg
Objednávacie číslo
2
Diaľkové ovládanie
Rozvodná krabica diaľkového ovládania
1
2.209-807.0
–
–
1
  
Rozvodná krabica diaľkového ovládania
2
2.209-798.0
V spojení s 2.209-807.0.
–
2
  
Diaľkové odblokovanie
3
2.637-491.0
–
–
3
        
Diaľkové ovládanie, I-O, horúca- studená, čist. pr.1 + 2
4
2.744-008.0
–
–
4
     
Diaľkové ovládanie, I-O, horúca- studená, čist. pr.1–2
5
2.744-011.0
V spojení s 2.744-036.0.
–
5
     
Diaľkové ovládanie, I-O, čist. pr. 1 + 2
6
2.744-014.0
V spojení s 2.637-491.0.
–
6
  
Diaľkové ovládanie, I-O, čist. pr. 1 + 2
7
2.744-015.0
V spojení s 2.744-036.0 a 2.637-491.0.
–
7
  
Spínač priorít
8
2.638-200.0
–
–
8
        
Viacnásobné diaľkové ovládanie mincovníka
9
2.642-422.0
–
–
9
        
Viacnás. ovlád. riadiaca elektronika
10
2.744-036.0
–
–
10
        
Mincovník 50 centov
11
2.639-912.0
–
–
11
        
Mincovník 1 €
12
2.639-913.0
–
–
12
        
Mincovník 2 €
13
2.639-914.0
–
–
13
        
Mincovník na žetóny
14
6.768-063.0
–
–
14
        
Súprava žetónov, razenie
15
6.768-169.0
–
–
15
        
Súprava žetónov
16
6.768-172.0
–
–
16
        
Núdzové tlačidlo
17
6.635-340.0
Pre zabudovanie do diaľkového ovládania.
–
17
        
Prvok pre núdzové vypínanie
18
6.651-485.0
Pre zabudovanie do diaľkového ovládania.
–
18
        
Vedenie hadice vysokotlakového čističa
Koľajnica C, na bežný meter
19
6.233-017.0
–
–
19
        
Spojovač koľajníc
20
6.541-011.0
–
–
20
        
Koncový doraz
21
6.541-025.0
–
–
21
        
Vozík na vedenie
22
6.541-026.0
–
–
22
        
Koncová svorka
23
6.541-028.0
–
–
23
        
Rameno
24
6.541-029.0
–
–
24
        
Nástenný držiak
25
6.541-039.0
–
–
25
        
Držiak koľajníc stena
26
6.541-012.0
Strop
6.541-027.0
26
        
Pružinový ťah
27
6.542-001.0
–
–
27
        
Vozík na pracovný nadstavec, pojazdný
28
4.042-610.0
–
–
28
        
Výložník stĺp
29
2.637-121.0
Stena
2.637-120.0
29
        
Hadicový bubon, automatika, 10 m
30
2.637-238.0
20 m
2.637-750.0
30
        
Hadicový bubon, automatika, 20 m, lakovaný
31
2.639-919.0
–
–
31
        
Hadicový bubon, automatika, 20 m, antikoro
32
6.391-421.0
–
–
32
        
Hadicový bubon, manuálny, 20 m, lakovaný
33
2.637-577.0
–
–
33
        
Hadicový bubon, manuálny, 20 m, antikoro
34
2.637-566.0
–
–
34
        
Otočný držiak
35
2.639-931.0
V spojení s 2.639-919.0.
–
35
        
 Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
98
99
Spalinové systémy pre stacionárne vysokotlakové čističe
Spalinové systémy pre stacionárne vysokotlakové čističe
Pos. 26, 49

Pos. 23, 46
Pos. 20, 21, 22, 43, 44, 45
Pos. 12, 35

Súprava výfukového potrubia, vodorovná
Výfukové potrubie, vodorovné 150
1
6.526-231.0
Výfukové potrubie, vodorovné 200
2
6.526-233.0
Súprava výfukového potrubia, kolmá
Výfukové potrubie, kolmé 150
3
6.526-232.0
Výfukové potrubie, kolmé 200
4
6.526-234.0
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
6.526-242.0
6.526-235.0
6.526-263.0
6.526-259.0
6.526-264.0
6.526-254.0
6.526-228.0
6.526-238.0
6.526-253.0
6.526-252.0
6.526-257.0
6.526-230.0
6.526-258.0
6.526-239.0
6.526-274.0
6.526-275.0
6.526-276.0
6.526-277.0
6.526-278.0
6.526-279.0
6.526-280.0
6.526-281.0
6.526-290.0
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
6.526-241.0
6.526-236.0
6.526-244.0
6.526-222.0
6.526-245.0
6.526-223.0
6.526-227.0
6.526-237.0
6.526-226.0
6.526-219.0
6.526-225.0
6.526-229.0
6.526-221.0
6.526-240.0
6.526-282.0
6.526-283.0
6.526-284.0
6.526-285.0
6.526-286.0
6.526-287.0
6.526-288.0
6.526-289.0
6.526-291.0
51
52
53
54
55
6.526-266.0
4.656-149.0
6.526-247.0
4.656-079.0
6.526-217.0
Pos. 12, 35
Pos. 12, 35
Pos. 11, 34
Pos. 12, 35
Pos. 5, 28
Pos. 6, 29
Pos. 7, 30
Pos. 13, 36
Pos. 5, 28
Pos. 8, 31
Pos. 9, 32
Pos. 12, 35
Diagram dimenzovania spalinových systémov
Typ stroja
9/14 ST Eco
KÄRCHER
stat. HDS
Pos. 14, 37
Pos. 15, 38
Pos. 17, 40
(Stützfuß)
9/16 ST Gas/Lpg
12/14 ST Gas/Lpg
Pos. 16, 39
12/14 ST Eco
Pos. 18, 41
Účinná výška v metroch
4 Bohrungen
Ø - 10,0 mm
4
5
6
7
8
9
Spalinové systémy:
Ø 150 mm
Ø 200 mm
Spalinový systém 150
Spalinový systém 200
 Bezpečná prevádzka, hospodárnosť a estetický vzhľad
 Bezpečná prevádzka, hospodárnosť a estetický vzhľad
Konštrukcia
dvojplášťové výfukové potrubie
dvojplášťové výfukové potrubie
Spôsob prevádzky (tlak)
podtlak/pretlak
podtlak/pretlak
Technické údaje
Teplota spalín max.
°C
250
250
Vnútorný priemer
mm
150
200
Vonkajší priemer
mm
165
215
mm
1.4404/1.4571 V4A
0,4
1.4404/1.4571 V4A
0,4
Vnútorná rúra: materiál
hrúbka materiálu
Vonkajšia rúra: materiál
hrúbka materiálu
mm
Tepelná izolácia
1.4301 V2A
0,4
izolácia vzduchovou štrbinou 7,5 mm
1.4301 V2A
0,4
izolácia vzduchovou štrbinou 7,5 mm
10
Výfukové potrubie, jednotlivé diely
Dĺžkový prvok 200 mm
Prvok na vyrovnávanie dĺžky (210–320 mm)
Oblúk 87°
Prechodový kus jednoplášťový/dvojplášťový
Dvojitá objímka
Uzáver ústia, otvorený
Pás na upnutie na budovu, prestaviteľný 50–90 mm
Dĺžkový prvok 950 mm
T kus 87°
Inšpekčný prvok
Prechodový adaptér 150
Upínací pás so závitovkovou prevodovkou
Podpera, oporná noha prestaviteľná
Miska na kondenzát s bočným výtokom 18 x 1
Statický upínací pás (voľné prečnievanie 2,5 m)
Strešný prechod 0°
Strešný prechod 5–30°
Strešný prechod 20–45° s olovenou obrubou
Usmerňovač dažďa/nástenná rozeta s tesniacou páskou
Strešná konzola
Centrovacia platňa
Dažďový kryt s usmerňovačom vetra
Konzola pre poschodie
Výfukové potrubie jednotlivé diely 200
Dĺžkový prvok 200 mm
Prvok na vyrovnávanie dĺžky (210–320 mm)
Oblúk 87°
Prechodový kus jednoplášťový/dvojplášťový
Dvojitá objímka
Uzáver ústia, otvorený
Pás na upnutie na budovu, prestaviteľný 50–90 mm
Dĺžkový prvok 950 mm
T kus 87°
Inšpekčný prvok
Prechodový adaptér 200
Upínací pás so závitovkovou prevodovkou
Podpera, oporná noha prestaviteľná
Miska na kondenzát s bočným výtokom 18 x 1
Statický upínací pás (voľné prečnievanie 2,5 m)
Strešný prechod 0°
Strešný prechod 5–30°
Strešný prechod 20–45° s olovenou obrubou
Usmerňovač dažďa/nástenná rozeta s tesniacou páskou
Strešná konzola
Centrovacia platňa
Dažďový kryt s usmerňovačom vetra
Konzola pre poschodie
Spalinový nadstavec
Pripojovací kus na kotol 80/150
Pripojovací kus na kotol ovál /150
Pripojovací kus na kotol 80/200
Pripojovací kus na kotol veľký ovál/80/200
Montážne mazivo
Súprava spalinového systému pre pripojenie na výfukový nadstavec
a na spojenie vysokotlakového čističa s kolmým výfukovým potrubím.
Zloženie: 2x dĺžkový prvok 25, 1x vyrovnávací prvok, 1x koleno 87°,
1x prechodový kus, 1x dvojitý adaptér, 1x montážne mazivo a návod
na montáž.
     

 
Súprava spalinového systému pre pripojenie na vodorovné výfukové
     
potrubie vedúce od vysokotlakového čističa a pre odvádzanie spalín
smerom nahor.
Zloženie: 4x dĺžkový prvok 100, 4x napínací pás, 1x uzáver ústia,

 
1x T kus, 1x inšpekčný prvok, 1x prechodový adaptér, 1x upínací pás,
2x oporná noha, 1x miska na kondenzát, 1 x montážne mazivo a návod
na montáž. Pri konštrukčnej výške nad 4 m sa musia objednať prídavné
dĺžkové prvky.















































































































































































































   

 

     
 Príslušenstvo na objednávku
100
101
Vysokotlakové
čističe
HDS 12/14-4 ST Gas Lpg
Opis
HDS 12/14-4 ST Gas
Objednávacie číslo
HDS 9/16-4 ST Gas Lpg
Bezpečná prevádzka: vďaka kvalitnému spracovaniu a použitiu
antikorovej ocele (V4a), ako aj tesneniam odolným voči kyselinám
a vysokým teplotám.
Hospodárnosť: maximálna trvanlivosť a presvedčivá funkčnosť pri súčasne
nízkej spotrebe materiálu vďaka 7,5 mm hrubej izolácie pomocou vzduchovej štrbiny.
Estetika: vonkajší plášť z antikorovej ocele (V2a) dodáva príslušný vzhľad.
HDS 9/16-4 ST Gas

HDS 12/14-4 ST Eco
Nový spalinový systém pre stacionárne horúcovodné vysokotlakové čističe v sebe spája bezpečnú prevádzku, hospodárnosť a estetiku. Dvojplášťové výfukové potrubia sa dajú použiť tak v interiéri, ako aj exteriéri. Okrem toho sa spalinový
systém vyznačuje jednoduchou a rýchlou montážou, malou náročnosťou na miesto a kontrolou kvality podľa ISO 9001
a CE normy.
HDS 9/14-4 ST Eco
Vysokotlakové
čističe
Spalinové systémy pre stacionárne vysokotlakové čističe
Náhradné diely pre vysokotlakové čističe
Náhradné diely pre vysokotlakové čističe
Vysokotlakové
čističe
Vysokotlakové
čističe
Studenovodné vysokotlakové čističe
Súprava náhradných dielov
Prepadový ventil – súprava
náhradných dielov
Čistiace prostriedky –
súprava náhradných dielov
 Štandardné príslušenstvo
102
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1)
                    
    
2.883-988.0

2.884-852.0



2.884-501.0



2.884-550.0


2.884-869.0


2.884-940.0

2.884-902.0

2.883-827.0


2.883-852.0
2.883-869.0
    
     
2.883-286.0

  
2.883-201.0

2.884-214.0

2.883-106.0

2.883-817.0
  
2.883-117.0

2.883-114.0
2.883-816.0

2.884-084.0
2.883-285.0
2.883-447.0
2.883-849.0
2.883-302.0
2.883-902.0
2.883-966.0
2.883-997.0



2.884-882.0

2.884-883.0

2.884-895.0
2.885-001.0

2.885-010.0

2.885-019.0
2.885-020.0

2.885-107.0
2.885-140.0
2.885-242.0

2.883-475.0

1)
 
2.884-551.0



2.884-856.0

2.884-894.0
2.885-015.0

2.885-143.0
2.883-862.0   

     
    

2.883-291.0

1)
 
1    
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

       

 

HD 901 B
HD 801 B
HD 1040 B
HD 1000 SI HD
HD 2000 Super
HD 25/15-4 Cage Plus
HD 22/15
HD 20/15
HD 17/20
HD 16/15
HD 13/35
HD 13/18 S
HD 1294/Plus/SX Plus
HD 1290 S/SX
HD 1200 BE
HD 1094 Plus/SX Plus
HD 1090
HD 10/25 S
HD 10/21 S
HD 10/16
HD 10/15
HD 994
HD 9/50
HD 9/20 4M
HD 9/19 M
HD9/18-4
HD 9/16 ST-H
HD 895 S/SX Plus
HD 890 S
HD 860 ST
HD 855 SX Plus
HD 855 S Plus
HD 855 S
HD 840 ST
HD 830 B
HD 8/19/HD 7/17
HD 800 B
HD 799 S
HD 790 S
HD 790
HD 700
HD 7.18 M/XM 7/10
HD 7/18 C
HD 715
HD 690 SX Plus
HD 690 Plus
HD 690 1.151-
HD 600
HD 658
HD 655 S
HD 650 SXL
HD 650 SX Plus
HD 650 Plus
HD 650
HD 645 Plus
HD 640 S
ObjednávaOznačenie
cie číslo
Studenovodné vysokotlakové čističe pre živnostenských užívateľov
Prípojka VT hadice súprava
1 2.880-990.0
   

O-krúžkov
HD 6/16 M/X
HD 6/14 PB HD 8/24
HD 6/15 C
HD 6/12-4 C/CX
HD 525 S
HD 5/14 C/CX
HD 5/12 C/HD 6/13 C
HD 5/11 C
HD 425
Bezpečnostné upozornenie
Zabudovávať alebo vymieňať diely smú iba Kärcherom schválené zákaznícke servisy alebo odborníci z Kärcheru, ktorí poznajú všetky relevantné bezpečnostné predpisy.
    








 
 

 

Označenie
Súpravy pre ručné striekacie pištole
Ručná striekacia pištoľ 4.775-012.0
Ručná striekacia pištoľ 4.775-041.0
Ručná striekacia pištoľ 4.775-056.0
Ručná striekacia pištoľ 4.775-079.0
Ručná striekacia pištoľ 4.775-080.0
Ručná striekacia pištoľ 4.775-134.0
Ručná striekacia pištoľ 4.775-194.0
Ručná striekacia pištoľ 4.775-254.0
Montážne mazivo
HKF 50 M súprava náhradných dielov
K súpravám ručných striekacích pištolí: 5 g
K súpravám ručných striekacích pištolí: 100 g
K súpravám náhradných dielov a čerpadlovým súpravám: 5 g
K súpravám náhradných dielov a čerpadlovým súpravám: 100 g
Súpravy pre trysky
Tryska s tromi prúdmi pre HDS 800 B/HD
850/HD 850 WS/ HD 1050/HD 1050 B
4.763-066.0
Tryska s tromi prúdmi pre HDS 800 B/HD
850/HD 850 WS/HD 1050/HD 1050 B
4.763-124.0/-127.0
Súprava O-krúžkov
Pre všetky stroje HD/HDS: Obsah 3
Pre všetky stroje HD/HDS: Obsah 5
Pre všetky stroje HD/HDS: Obsah 20
Pre všetky stroje HD/HDS: Obsah 100
Pre stroje s otočným pracovným nadstavcom
press & ex 800/KÄ 555 C: Obsah 5
Objednávacie číslo
2.880-173.0
2.880-369.0
2.880-463.0
2.883-191.0
2.883-192.0
2.883-175.0
2.883-299.0
2.883-888.0
2.880-387.0
6.288-088.0
6.288-079.0
6.288-072.0
6.288-044.0
2.880-497.0
2.883-105.0
2.880-154.0
2.880-990.0
2.880-208.0
2.880-168.0
2.880-292.0
2.883-151.0










 
Varianty sú uvedené v príslušnom zozname náhradných dielov
103
Náhradné diely pre vysokotlakové čističe
Náhradné diely pre vysokotlakové čističe








  




 
               

 

  
  

 

 


  

     
 




    

  
 
  
 

#19750.
 

 

2)




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
HDS 12-14 ST GAS 9/14 ST GAS
HDS 9/16 ST GAS
HDS 1200 BE
HDS 1000 BE
HDS 1000 DE
HDS 801 E
HDS 801 B
SB-HDW S
HDS 2000 Super
HDS 1295
HDS 13/24 PE
HDS 12/18-S 13/20 4 S
HDS 1195
HDS 10/20-4 M
HDS 995
HDS 9/18-4 M
HDS 895 S
HDS Super
HDS 895/S 1.027-...
HDS 895 1.025-...
HDS 890 1.619-910/ -911 iba
HDS 890 bez 1.619-910/-911
HDS 800 E/801 E
HDS 8/17-4M/HDS 8/17-4MX 1.077-601/-605/-401
HDS 7/12-4 M
HDS 8/14 C/CX
HDS 798 CSX
HDS 798 C
HDS 797 CI
HDS 795 C/890 C/590 C
HDS 795 C 1.031-...
HDS 790 CS
HDS 790 CI
HDS 755 1.026-...
HDS 745 M Eco
HDS 745
HDS 7/12
HDS 698 CSX
HDS 698 C
HDS 697 CI
HDS 695 S
HDS 695 1.025-761/-781
HDS 695 1.025-...
HDS 690 1.900-...
HDS 655/745 M Eco
HDS 655 1.026-...
HDS 655 1.029-...
HDS 600 CI
HDS 600 C 1.962-...
HDS 590 C 1.899-...
HDS 558 C/SC Eco
HDS 558 CSX
HDS 558 C
HDS 557 CI
HDS 551 C Eco
HDS 551 C
HDS 550 C Eco
HDS 550 C
HDS 5/15 UX 1.064-022
HDS 5/15 U 1.064-021
HDS 5/11/HDS 5/12/HDS 5/15
HDS 501 C
Vysokotlakové
čističe
104
HDS 500 CI
ObjednávaOznačenie
cie číslo
Horúcovodné vysokotlakové čističe pre živnostenských užívateľov
Súprava náhradných dielov
1 2.883-258.0
2 2.883-862.0
3 2.883-091.0
4 2.884-165.0
5 2.884-990.0
Prípojka VT hadice súprava O-krúžkov
6 2.880-990.0
Čerpadlová súprava
7 2.883-883.0
8 2.883-459.0
9 2.883-827.0
10 2.883-890.0
11 2.883-841.0
12 2.883-891.0
13 2.883-172.0
14 2.883-913.0
15 2.880-283.0
16 2.883-302.0
17 2.883-322.0
18 2.883-892.0
19 2.883-972.0
20 2.883-446.0
21 2.883-285.0
22 2.883-997.0
23 2.885-033.0
24 2.885-034.0
25 2.885-035.0
26 2.885-036.0
27 2.885-039.0
Jazýčkový spínač
28 2.880-194.0
29 2.883-338.0
30 2.883-384.0
31 2.885-051.0
Magnetický piest
32 4.553-022.0
Súprava zapaľovacích elektród
33 2.880-177.0
34 2.883-083.0
35 2.638-974.0
Nadstavbová súprava „Kontrola plameňa“
36 2.638-350.01)
37 2.638-434.0
1)
 Štandardná výbava
2.638-350.0 pre stroje so servisnou elektronikou 6.682-279.0.
HDS 450 CI
Vysokotlakové
čističe
Horúcovodné vysokotlakové čističe



    
          
      
    



 

 
 


 

 




 

 

 
2)
2)


  






  




  


 


  

    
 
       




  




   




   




   
  



  



    


  
   




Ďalšie náhradné diely/súpravy sú uvedené v príslušných zoznamoch náhradných dielov.
105
Čistiace prostriedky pre vysokotlakové čističe
Čistiace prostriedky pre vysokotlakové čističe
Veľkosť
nádoby
Obj-č./ks
alkalický
hodnota
pH: 12,8
v 1 % roztoku
20 kg
6.295-254.0
20 kg
6.295-537.0
Spracováva sa s horúcovodnými vysokotlakovými čističmi, ako aj manuálne
Predriedenie: 1 + 3
Dávkovanie: 1–2 %
mierne kyslý
hodnota
pH: 4,5
koncentrát
10 l
6.295-153.0
20 l
6.295-154.0
Hlavne v samoobslužných umývacích
linkách a s vysokotlakovými čističmi
Predriedenie: 1 + 9
Dávkovanie: 1–2 %
neutrálny
hodnota pH: 4
koncentrát
20 l
6.295-431.0
200 l
6.295-084.0
1 000 l
6.295-085.0
Neutrálny penový čistič RM 57 ASF
Penový čistiaci prostriedok šetrný k materiálu na ľahké znečistenia spôsobené olejom, mastnotou a bielkovinami. Stabilný penový koberec zvyšuje účinnosť čistenia a dobre sa
oplachuje.
Spracováva sa s vysokotlakovými čističmi
a penovacou tryskou ako strojom na nástrek peny
Dávkovanie: manuálne 10 %,
vysokotlakové čistenie 1–2 %,
EK 1 10 %
neutrálny
hodnota
pH: 6,7
koncentrát
20 l
6.295-178.0
200 l
6.295-179.0
Alkalický penový čistič RM 58 ASF
Spoľahlivo odstráni aj tie najnepoddajnejšie nečistoty spôsobené olejom, mastnotou alebo bielkovinami, ako aj zvyšky
potravín z dlažby, obkladačiek a kontajnerov. Penový koberec umožňuje dlhé kontaktné časy a tým pôsobí intenzívne
aj na kolmých plochách.
Spracováva sa s vysokotlakovými čističmi
a penovacou tryskou ako strojom na nástrek peny
Dávkovanie: manuálne 10 %,
vysokotlakové čistenie 1–2 %,
EK 1 4–6 %
alkalický
hodnota
pH: 13,1
koncentrát
20 l
6.295-100.0
200 l
6.295-413.0
Kyslý penový čistič RM 59 ASF
Bez námahy odstraňuje aj najsilnejšie usadeniny a povlaky
spôsobené vodným kameňom, hrdzou, mastnotou, bielkovinami, pivným a mliečnym kameňom z dlažby, obkladačiek
a kontajnerov. Intenzívny čistiaci účinok na všetkých povrchoch vďaka veľmi stabilnej penovej vrstve.
Spracováva sa s vysokotlakovými čističmi
a penovacou tryskou ako strojom na nástrek peny
Dávkovanie: 2–5 %,
vysokotlakové čistenie 1–2 %,
EK 1 4–6 %
Kyslý
hodnota
pH: 1,8
koncentrát
20 l
6.295-192.0
200 l
6.295-414.0
alkalický
hodnota
pH: 13,1
koncentrát
5l
6.295-402.0
Vysokotlakové
čističe
Opis výrobku
Čistiť rýchlejšie a lepšie pri nízkej spotrebe energie, nízka záťaž odpadových vôd zvyškami minerálnych olejov: Mnoho
výhod hovorí pre čistiace a ošetrovacie prostriedky Kärcher – vhodné pre priemysel, podnikanie a potravinársku oblasť.
Opis výrobku
Použitie
Vlastnosti
Aplikuje sa hlavne s horúcovodnými
vysokotlakovými čističmi
Predriedenie: 1 + 3
Dávkovanie: 0,75–4 %,
pri nízkej teplote (stupeň eco!efficiency):
1–5 %
alkalický
hodnota pH:
12,3
koncentrát
Veľkosť
nádoby
Obj-č./ks
2,5 l, JB: 4
6.295-642.0
10 l
6.295-643.0
20 l
6.295-644.0
200 l
6.295-645.0
Použitie
Vlastnosti
Práškový šampón RM 22 ASF
Intenzívny práškový šampón na silné znečistenia spôsobené
olejom, mastnotou a minerálmi. Najlepšie vhodný na čistenie
motora a umývanie auta.
Aplikuje sa hlavne s horúcovodnými
vysokotlakovými čističmi
Predriedenie: 1 + 9
Dávkovanie: 0,5–1 %
Horúci vosk RM 41
Prostriedok na konzerváciu a ošetrovanie laku s vysokým
podielom karnaubského vosku. Vytvára vysoko lesklý povrch.
Nástrekový vosk RM 821
Konzervačný prostriedok pre celé vozidlo s dlhodobou
ochranou, leskom a efektom tvorby kvapiek vody pre jej
lepšie stekanie. Aj bez sušenia ventilátorom bez fľakov.
Čistenie a ošetrovanie osobných a úžitkových vozidiel
Čistenie a ošetrovanie osobných a úžitkových vozidiel
Aktívny čistič, alkalický, RM 81 ASF eco!efficiency
Čistiaci koncentrát pre vysokotlakové čistenie silných znečistení spôsobených olejom, mastnotou alebo minerálmi, ktorý
aktívne čistí a chráni materiál. Vhodný na umývanie áut, plachiet a motora. Vďaka zloženiu eco!efficiency je obzvlášť
výdatný, intenzívny a ekologický.
Čistenie a ošetrovanie v potravinárskej oblasti
Rozpúšťač oleja a mastnoty EXTRA RM 31 ASF
eco!efficiency
Vysoko koncentrovaný základný čistiaci prostriedok pre vysokotlakové čistenie. Odstraňuje nanajvýš efektívne vo všetkých
teplotných rozsahoch i najsilnejšie znečistenia spôsobené
olejom, mastnotou, dechtom, sadzou a dymom. Vďaka zloženiu eco!efficiency je obzvlášť výdatný, intenzívny a ekologický.
Aktívny čistič, alkalický, RM 81 ASF, koncentrát
Čistiaci koncentrát pre vysokotlakové čistenie silných znečistení spôsobených olejom, mastnotou alebo minerálmi, ktorý
aktívne čistí a chráni materiál. Vhodný na umývanie áut, plachiet a motora.
NOVINKA
106
Aplikuje sa hlavne s horúcovodnými
vysokotlakovými čističmi
Predriedenie: 1 + 3
Dávkovanie: 0,75–4 %,
pri nízkej teplote (stupeň eco!efficiency):
1–5 %
Aplikuje sa hlavne s horúcovodnými
vysokotlakovými čističmi
Predriedenie: 1 + 3
Dávkovanie: 1–5 %
alkalický
hodnota pH:
13,5
koncentrát
alkalický
hodnota pH:
12,6
koncentrát
alkalický
hodnota pH:
13,5
koncentrát
2,5 l, JB: 4
6.295-646.0
10 l
6.295-647.0
20 l
6.295-648.0
200 l
6.295-649.0
10 l
6.295-124.0
20 l
6.295-125.0
200 l
6.295-444.0
2,5 l, JB: 4
6.295-555.0
10 l
6.295-556.0
20 l
6.295-557.0
200 l
6.295-558.0
1 000 l
6.295-559.0
2,5 l, JB: 4
6.295-584.0
10 l
6.295-068.0
20 l
6.295-069.0
200 l
6.295-422.0
1 000 l
6.295-072.0
20 l
6.295-423.0
200 l
6.295-149.0
Používa sa hlavne v samoobslužných
linkách a kefových umývacích linkách ako
manuálny prostriedok na prednástrek.
Predriedenie: 1 + 9
Kyslý,
20 l
hodnota
200 l
pH: 0,3
koncentrát
Výdat.: 2,5 ml/
disk
6.295-441.0
Čistič diskov, alkalický, RM 801
Špeciálny čistič diskov pre všetky disky z ľahkých zliatin
a ocele s povrchovou úpravou (okrem nelakovaných, vysoko
leštených špeciálnych diskov). Šetrne a intenzívne odstraňuje
najzažratejšie znečistenia diskov, ako je prach z ciest, zapečený prach z brzdenia, oder z pneumatík a usadeniny posypovej soli. Nerozožiera betónovú podlahu a kolesové žľaby.
Používa sa hlavne v samoobslužných
linkách a kefových umývacích linkách ako
manuálny prostriedok na prednástrek.
Predriedenie: 1 + 9 až 1 + 4
alkalický
20 l
hodnota
200 l
pH: 13,5
koncentrát
Výdat.: 5,0 ml/
disk
Prostriedok na predumývanie RM 803 ASF
Intenzívny čistiaci prostriedok na vysokotlakový prednástrek
šetrný k materiálu. Urýchľuje bezproblémové namáčanie a odstraňovanie olejových a mastných usadenín, ako aj zvyškov
hmyzu.
Pre horúcovodné vysokotlakové čističe,
samoobslužné linky, stroje na prednástrek
alebo kefové umývacie linky
Predriedenie: 1 + 2 až 1 + 49
Dávkovanie: 0,5–2 %
alkalický
hodnota
pH: 12,9
koncentrát
Rozpúšťač oleja a mastnoty EXTRA RM 31 ASF,
koncentrát
Vysoko koncentrovaný základný čistiaci prostriedok pre vysokotlakové čistenie. Odstraňuje nanajvýš efektívne vo všetkých
teplotných rozsahoch i najsilnejšie znečistenia spôsobené
olejom, mastnotou, dechtom, sadzou a dymom.
Aplikuje sa hlavne s horúcovodnými
vysokotlakovými čističmi
Predriedenie: 1 + 3
Dávkovanie: 1–5 %
Odstraňovač vosku RM 36
Prostriedok na odstraňovanie konzervačnej vrstvy, šetrne
k materiálu odstraňuje ochranný film a zvyšky mastnoty z lakovaných povrchov. Výborne sa spracováva s vysokotlakovým čističom.
Používa sa hlavne s horúcovodnými
vysokotlakovými čističmi.
Spracováva sa neriedený:
Dávkovanie: 1–5 %
Čistič diskov, intenzívny RM 800 ASF
Vysoko účinný koncentrát na čistenie diskov. Samočinná
pena podporuje šetrné odstraňovanie všetkých bežných
znečistení diskov, ako napr. brzdný prach, oder pneumatík,
usadeniny posypovej soli, vápenaté fľaky a zvyšky soli.
Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA), čím je optimálne znášaný životným prostredím.
Rozpúšťač mastnoty a bielkovín RM 731 ASF
Aplikuje sa s vysokotlakovými čističmi,
Odstraňuje aj najsilnejšie mastné, bielkovinové, olejové a sa- rozprašovačmi a manuálne
dzové znečistenia z podlahy, pracovných plôch, strojov atď. Dávkovanie: 1–5 %
(obzvlášť sa hodí pre podniky spracujúce potraviny). Jednoduchá manipulácia a šetrnosť k materiálu.
6.295-452.0
6.295-323.0
6.295-401.0
10 l
6.295-040.0
20 l
6.295-435.0
200 l
6.294-978.0
10 l
6.295-547.0
20 l
6.295-548.0
200 l
6.295-549.0
Dezinfekčný čistič RM 732
Dezinfekčný čistiaci prostriedok. Pôsobí baktericídne, fungicídne, čiastočne ničí vírusy a má veľmi dobrý čistiaci účinok.
Uvedený v zozname DVG2).
Používa sa s vysokotlakovými čističmi
a podlahovými automatmi
Dávkovanie: 0,75–7 %,
vysokotlakové čistenie 1–3 %,
BR/BD 1–3 %
alkalický
hodnota
pH: 9,9
koncentrát
5l
6.295-596.0
200 l
6.295-417.0
Dezinfekčný čistič, pena, alkalický RM 734
Dezinfekčný penový čistiaci prostriedok.
Pôsobí proti hubám, vírusom, spóram, ako aj baktériám
a súčasne uvoľňuje mastné, bielkovinové, olejové a sadzové
znečistenia. Vďaka stabilnej penovej vrstve sa dá používať aj
na kolmých plochách3).
So strojmi na nástrek čistiacich prostriedkov a penovacími strojmi. S vysokotlakovými čističmi iba s tryskou Inno-Foam
Dávkovanie: manuálne 10 %,
vysokotlakové čistenie 1–2 %,
EK 1 4–6 %
alkalický
hodnota
pH: 13,7
koncentrát
20 l
6.295-282.0
Dezinfekčný prostriedok RM 735
Účinný neutrálny dezinfekčný prostriedok. Pôsobí baktericídne, fungicídne a čiastočne ničí vírusy (napríklad hepatitídu B).
Uvedený v zozname DGHM1), uvedený v zozname DVG2).
Spracováva sa so strojmi na nástrek čistiacich prostriedkov alebo s vysokotlakovými čističmi
vysokotlakové čistenie 1–3 %,
BR/BD 1–3 %
neutrálny
hodnota
pH: 7,6
koncentrát
2,5 l, JB: 4
6.295-585.0
5l
6.295-597.0
Zapísané do zoznamu dezinfekčných prostriedkov VAH (DGHM) (VAH = Združenie pre aplikovanú hygienu, DGHM = Nemecká spoločnosť pre hygienu a mikrobiológiu) zo dňa 1. 9. 2009 pre plošné
dezinfekcie (mhp-Verlag GmbH, 65205 Wiesbaden). 2) Zapísané do 6. zoznamu dezinfekčných prostriedkov DVG (= Nemecká spoločnosť veterinárneho lekárstva) pre potravinárske odvetvie zo dňa
1. 7. 2003 (Nemecký vestník veterinárov 07/2003). 3) Zapísané do 1. dodatku k 6. zoznamu dezinfekčných prostriedkov DVG pre potravinársku oblasť z augusta 2006.
Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA), čím je optimálne znášaný životným prostredím.
1)
107
Vysokotlakové
čističe
Čistiace prostriedky pre vysokotlakové čističe
Čistiace prostriedky pre vysokotlakové čističe
Čistiace prostriedky pre vysokotlakové čističe
Opis výrobku
Použitie
Vlastnosti
Veľkosť
nádoby
Obj-č./ks
Čistenie a ošetrovanie v potravinárskej oblasti
Kyslý
hodnota
pH: 0,2
koncentrát
2,5 l, JB: 4
6.294-940.0
10 l
6.295-113.0
Aplikuje sa hlavne s vysokotlakovými
ističmi a strojmi na prednástrek.
Predriedenie: 1 + 3
Dávkovanie: 0,5–10 %
Rozpúšťač oleja a mastnoty EXTRA RM 31 ASF
eco!efficiency
Vysoko koncentrovaný základný čistiaci prostriedok pre
vysokotlakové čistenie. Odstraňuje nanajvýš efektívne vo
všetkých teplotných rozsahoch i najsilnejšie znečistenia
spôsobené olejom, mastnotou, dechtom, sadzou a dymom.
Vďaka zloženiu eco!efficiency je obzvlášť výdatný, intenzívny
a ekologický.
Aplikuje sa hlavne s horúcovodnými
vysokotlakovými čističmi
Predriedenie: 1 + 3
Dávkovanie: 0,75–4 %,
pri nízkej teplote (stupeň eco!efficiency):
1–5 %
alkalický
hodnota
pH: 13,5
koncentrát
2,5 l, JB: 4
6.295-646.0
10 l
6.295-647.0
20 l
6.295-648.0
200 l
6.295-649.0
Rozpúšťač oleja a mastnoty EXTRA RM 31 ASF,
koncentrát
Alkalický základný čistiaci prostriedok na vysokotlakové
čistenie pre priemysel a dielne. Odstraňuje najsilnejšie znečistenia spôsobené olejom, mastnotou, dechtom, sadzou
a dymom. Účinný vo všetkých teplotných rozsahoch.
Aplikuje sa hlavne s vysokotlakovými
čističmi a strojmi na prednástrek.
Predriedenie: 1 + 3
Dávkovanie: 1–5 %
alkalický
hodnota
pH: 13,5
koncentrát
2,5 l, JB: 4
6.295-584.0
10 l
6.295-068.0
20 l
6.295-069.0
200 l
6.295-422.0
1 000 l
6.295-072.0
Intenzívny základný čistič RM 750 ASF
Intenzívny základný čistič dôkladne odstraňuje aj tie najnepoddajnejšie znečistenia, ako sú olej, mastnota, sadze,
krvavé a bielkovinové znečistenia. Málo penivý. Mimoriadne
vhodný na použitie s plošnými čističmi.
Ideálne vhodný na použitie pre podlahové
umývacie automaty a vysokotlakové
čističe.
Ručne 5–50 %
umývacie automaty 1–20 %
vysokotlakové čističe: predriedenie 1 + 3,
Dávkovanie: 1–5 %
alkalický
hodnota
pH: 13,8
koncentrát
10 l
6.295-185.0
200 l
6.295-186.0
10 l
6.295-539.0
200 l
6.295-540.0
Odstraňovač dymových povlakov RM 33 ASF
Tekutý, maximálne intenzívny základný čistič na odstraňovanie extrémnych znečistení spôsobených olejom, mastnotou,
dechtom, sadzou a dymom, ako aj pripálených cukrových
glazúr.
Aplikuje so strojmi na prednástrek a studenovodnými vysokotlakovými čističmi
Predriedenie/dávkovanie:
stroj na prednástrek 1 + 9/neriedený,
vysokotlakový čistič 1 + 3/4–8 %
20 l
alkalický
hodnota
200 l
pH: 13,5
koncentrát
Výdat.: 40 m2/l
Aplikuje s vysokotlakovými čističmi a penovacou tryskou, ako aj strojom na nástrek
peny
Dávkovanie: 3–5 %
alkalický
hodnota
pH: 13,5
koncentrát
10 l
6.295-654.0
20 l
6.295-655.0
Namáčací prostriedok, alkalický RM 92 AGRI
Aplikuje sa hlavne s vysokotlakovými
Ideálny na čistenie a dezinfekciu maštalí, dojární a mliečnych čističmi
komôr. Namáčací prostriedok uvoľní aj zaschnutý hnoj a zní- Dávkovanie: 1–3 %
ži tak následný čas potrebný na čistenie a spotrebu vody.
Inhibítory korózie zabránia poškodeniu vybavenia maštalí.
alkalický
hodnota
pH: 14
koncentrát
10 l
6.295-656.0
20 l
6.295-657.0
Čistič povrchov, kyslý RM 93 AGRI
Kyslý čistič povrchov na čistenie dojární, mliečnych komôr
a maštalí. Odstraňuje najzažratejšie povlaky, ako je vodný
kameň, minerály a hrdza. Inhibítory korózie zabránia poškodeniu vybavenia maštalí.
Aplikuje s vysokotlakovými čističmi a penovacou tryskou, ako aj strojom na nástrek
peny
Dávkovanie: 1–3 %
Kyslý
hodnota
pH: 1,6
koncentrát
10 l
6.295-658.0
20 l
6.295-659.0
Desinfekt K 1, RM 790
Desinfekt K 1 je veľmi aktívna dezinfekčná zložka na báze
kyseliny peroctovej na dezinfekciu v poľnohospodárstve.
Plná účinnosť pri extrémne krátkom čase pôsobenia
20–30 min a nízkych koncentráciách (0,35–0,5 %).
kyslý
18 l
Aplikuje sa s vysokotlakovým čističom
a patentovanou tryskou Dual Injektor.
hodnota pH: 2
Používa sa v kombinácii s Desinfekt K 2 na
koncentrát
penovú dezinfekciu. Zapísaný v zozname IHO
(= nem. Priemyselné združenie pre hygienu
a povrchovú ochranu), účinnosť kombinovanej
metódy Desinfekt K 1 + Desinfekt K 2 je preukázaná podľa EN 14349.
6.295-503.0
20 l
6.295-420.0
200 l
6.295-421.0
NOVINKA
108
Vlastnosti
Veľkosť
nádoby
Obj-č./ks
Aplikuje sa s vysokotlakovým čističom
a patentovanou tryskou Dual Injektor.
Zapísaný v zozname IHO (= nem. Priemyselné
združenie pre hygienu a povrchovú ochranu),
účinnosť kombinovanej metódy Desinfekt K 1
+ Desinfekt K 2 je preukázaná podľa
EN 14349.
Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA), čím je optimálne znášaný životným prostredím.
alkalický
hodnota
pH: 13,4
koncentrát
Aktívny čistič, neutrálny, RM 55 ASF, koncentrát
Používa sa hlavne so studenovodnými
Intenzívny tekutý koncentrát na vysokotlakové čistenie silvysokotlakovými čističmi.
ných znečistení spôsobených mastnotou, olejom a emisiami, Dávkovanie: 0,5–8 %
ktorý je šetrný k povrchovým plochám. Výborne sa hodí na
čistenie fasád.
Slabo
alkalický
hodnota
pH: 10,5
koncentrát
2,5 l, JB: 4
6.295-579.0
10 l
6.295-090.0
20 l
6.295-411.0
200 l
6.295-412.0
1 000 l
6.295-093.0
Otryskávací prostriedok, jemný/hrubý
So zrnitosťou 0,2–0,8 mm sa najlepšie hodí na čistenie
klinkeru, tehál, pieskovca, terrazza, ocele, bronzu, tvrdého
dreva alebo betónu. So zrnitosťou 0,25–1,4 mm je vysoko
účinný na oceli, granite, pórobetóne a vymývanom betóne.
Výborne sa hodí sa aj na odstraňovanie hrdze a laku, ako aj
grafitov.
Aplikuje sa s otryskávacími systémami
a pieskovacími pištoľami Kärcher
Otryskávací prostriedok, jemný Zrnitosť
0,2–0,8 mm
25 kg
6.295-564.0
Otryskávací
prostriedok,
hrubý
Zrnitosť
0,25–1,4 mm
25 kg
6.295-565.0
Čistič fasád, gél, RM 43
Intenzívny čistič fasád s gélovou štruktúrou. Odstraňuje na
znečistenia spôsobené sadzou, olejom, mastnotou a znečistenia spôsobené prostredím. Vhodný na fasády z kameňa,
s drsnou omietkou, z plastu, dreva, sklad a hliníka.
Na použitie vo vysokotlakových čističoch
a systémoch na prednástrek
Dávkovanie: > 6 % (gél)
Dávkovanie: < 6 % (tekutý)
alkalický
hodnota
pH: 13,8
koncentrát
20 l
6.295-447.0
200 l
6.294-976.0
Používa sa hlavne s vysokotlakovými
Odmasťovací prostriedok, RM 39 ASF
Čistiaci a odmasťovací prostriedok, ktorý je šetrný k materiá- čističmi a strojmi na čistenie dielcov
Dávkovanie: 1–5 %
lu, účinne odstráni olejové, mastné a sadzové znečistenia
z materiálov a navyše poskytuje dočasnú ochranu pred koróziou.
alkalický
hodnota
pH: 10,5
koncentrát
20 l
6.295-165.0
200 l
6.295-424.0
Fosfátovací prostriedok, prášok, RM 47 ASF
Odmasťovanie a fosfátovanie v jednej pracovnej operácii.
Vytvára dočasnú ochranu pred koróziou a poskytuje dobrý
podklad pre priľnutie laku. Spracovaný vytvára sivé až modré
železo-fosfátové vrstvy. Vysoko výdatný.
kyslý
hodnota pH: 2
koncentrát
20 kg
6.295-163.0
kyslý
hodnota
pH: 2,2
koncentrát
20 l
6.295-219.0
200 l
6.295-410.0
Čistenie dielcov a fosfátovanie
6.295-560.0
6.295-561.0
Čistenie a dezinfekcia v poľnohospodárstve
Desinfekt K 2, RM 791
Pufrovacie aditívum pre efektívnu dezinfekciu kyselinou
peroctovou. Používa sa v kombinácii s Desinfekt K 1 na
napenenie dezinfekčného roztoku.
Použitie
Čistenie fasád
Aktívny čistič, kyslý, RM 25 ASF, koncentrát
Kyslý základný čistiaci prostriedok pre vysokotlakové čistenie
sanitárnych zariadení. Odstraňuje usadeniny a povlaky spôsobené vodným kameňom, hrdzou, pivným a mliečnym
kameňom, ako aj mastnotou a bielkovinami. Veľmi dobre sa
hodí pre čistenie potravinárskych nádrží z vnútra.
Penový čistič, alkalický RM 91 AGRI
Ideálny na čistenie kurínov, chlievov a maštalí. Penový čistič
vynikajúco uvoľňuje mastnotu a jednoducho odstraňuje
organický materiál, ako je hnoj a špina.
Opis výrobku
Používa sa hlavne s horúcovodnými
vysokotlakovými čističmi.
Predriedenie: 1 + 9
Dávkovanie: 0,5–1 %
Fosfátovací prostriedok, tekutý, RM 48 ASF
Používa sa hlavne s horúcovodnými
Odmasťovanie a fosfátovanie v jednej pracovnej operácii.
vysokotlakovými čističmi.
Vytvára dočasnú ochranu pred koróziou a poskytuje dobrý Dávkovanie: 0,5–1 %
podklad pre priľnutie laku. Spracovaný vytvára sivé až modré
železo-fosfátové vrstvy.
Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA), čím je optimálne znášaný životným prostredím.
18 l
6.295-501.0
109
Vysokotlakové
čističe
Vysokotlakové
čističe
Čistiace prostriedky pre vysokotlakové čističe
Čistiace prostriedky pre vysokotlakové čističe
Čistiace prostriedky pre vysokotlakové čističe
Vysokotlakové
čističe
Čistiace prostriedky pre vysokotlakové čističe
Opis výrobku
Použitie
Vlastnosti
Veľkosť
nádoby
Obj-č./ks
Údržba a ošetrovanie vysokotlakových čističov
Kyselina na rozpúšťanie vodného kameňa RM 101 ASF
Na rýchle odvápňovanie na báze kyseliny chlorovodíkovej.
Rýchlo uvoľňuje aj tie najnepoddajnejšie zvyšky vápnika
a čistiacich prostriedkov a ponúka trvalú ochranu pred koróziou. Špeciálne pre vykurovacie hady vo vysokotlakových
čistiacich strojoch.
Odvápňovanie vykurovacieho hada:
silne kyslý
zriedenú kyselinu nechajte cca 15 minút cirku- hodnota pH: 0
lovať v otvorenom obehu pri max. 40 °C,
koncentrát
následne vypláchnite vodu a potom kvôli neutralizácii s alkalickým čistiacim prostriedkom.
Predriedenie: 1 + 9
5l
6.295-398.0
Systémové ošetrovanie RM 110 ASF
Ochrana pre vysokotlakové čističe s ohrevom pred vodným
kameňom. Nové zloženie ponúka okrem vylepšenej ochrany
pred vápenatými usadeninami vo vykurovacom hadovi (do
150 °C) integrovanú ochranu pred koróziou pre všetky diely
HDS stroja vedúce vodu.
Aplikuje sa hlavne s horúcovodnými vyso- neutrálny
hodnota pH: 7
kotlakovými čističmi a horúcovodnými
koncentrát
obehovými systémami.
Dávkovanie: 6 ml/°dH a m3
Nehodí sa na použitie v strojoch s prispôsobením na ošetrovanie systému.
1 l, JB: 6
6.295-325.0
10 l
6.295-303.0
Ošetrovanie systému Advance 2 – ošetrovanie čerpadla + ochrana pred čiernou vodou – RM 111 ASF
Maximálna ochrana stroja pre horúcovodné vysokotlakové
čističe s adaptáciou na ošetrovanie systému. Prípravok na
ošetrovanie systému Advance 2 ponúka pre váš stroj nasledujúce ochranné funkcie:
Aplikuje sa hlavne s horúcovodnými vysokotlakovými čističmi s adaptáciou na
ošetrovanie systému.
Dávkovanie: 6 ml/°dH a m3
Na ošetrenie čerpadla a ochranu pred čiernou
vodou minimálne poloha servisného spínača 3.
 Ochrana pred vápenatými usadeninami vo vykurovacom
alkalický
hodnota
pH: 12,3
koncentrát
20 l
6.295-488.0
200 l
6.295-305.0
1 l, JB: 6
6.295-333.0
hadovi (do 150 °C)
 Prísady na ošetrovanie čerpadla na nepretržité mazanie
a ošetrovanie vysokotlakového čerpadla
 Ochrana pred čiernou vodou (tvorba hrdze vo vykurovacom hadovi pri veľmi mäkkej vode)
 Ochrana pred koróziou pre všetky diely vedúce vodu
Príslušenstvo
Dávkovacia jednotka DS 2
Dávkovacia jednotka na namiešavanie čistiacich prostriedkov. ma Dávkovanie možné od 0,3 do 25 %. Vyznačuje sa
vysokým prietokom 14 l/min. So spätnou klapkou podľa
DIN EN 1717. Certifikát DVGW.
Na plnenie podlahových automatov a vedier, ako aj na prípravu predriedených
roztokov pre HD-/HDS
6.394-653.0
Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA), čím je optimálne znášaný životným prostredím.
110
111
Recyklácia vody
Recyklácia vody
Recyklácia vody – účinne a hospodárne
Recyklácia vody
Recyklácia, prípadne úprava špinavej vody, ktorá vzniká v linkách na umývanie áut a pri priemyselnom vysokotlakovom
čistení, je často zákonom predpísaná. S recyklačnými systémami Kärcher nielenže bez problémov splníte zákonné normy
a predpisy, ale súčasne výrazne znížite spotrebu a náklady na čistú vodu a čistiace prostriedky. To znamená 85 % ušetrenej čistej vody a čistiacich prostriedkov.
Kärcher ponúka riešenie na recykláciu vody prispôsobené na
používanie vysokotlakových čističov. Na tento účel sa štandardné modulárne komponenty kombinujú do individuálnych
systémov, ktoré zaručujú dodržiavanie požadovaných limitných hodnôt a potenciál úspory.
112
Na odstraňovanie suspendovaných látok sa používa inovačný filter Filatwist vyvinutý spoločnosťou Kärcher. Na odstraňovanie oleja sa v závislosti od stupňa znečistenia olejom
používajú v praxi osvedčené metódy, ako je filter s aktívnym
uhlím alebo vyzrážanie/vločkovanie.
113
Recyklácia vody
Recyklácia vody
1
2
Používanie vody s vysokým
tlakom a jej opätovné využitie
Maximálny výkon pre vysoký tlak
a vysoké znečistenie olejom
Systém recyklácie vody WRH 1200 classic bez chémie je ideálnym riešením pre úpravu umývacej vody s obsahom oleja medzi
5 a 30 mg/l, ktorá vzniká pri zmiešanej prevádzke s umývaním karosérie, motora a podvozka pomocou vysokotlakových čističov.
Vo všetkých oblastiach, v ktorých dochádza pri umývaní s vysokotlakovými čističmi k vyššiemu znečisťovaniu vody olejom, je systém
HDR 777 správnym riešením. HDR 777 od firmy Kärcher upravuje
umývaciu vodu s obsahom oleja 30–100 mg/l tak, aby mohla byť
opäť využitá na umývanie alebo aby sa po pridaní špeciálnych vločkovacích prostriedkov mohla vypustiť do kanalizácie.
1 Riešenie bez chémie
1
2
1 Chemické vločkovanie
 Nízke prevádzkové náklady.
 Priame zásobovanie vysokotlakového čističa.
 Efektívne odstraňovanie olejov a znečistení.
2 Modulový koncept
2 Automatické dávkovanie vločkovacieho prostriedku
 Riešenia šité na mieru v závislosti od lokality a želania zákazníka.
 Malá náročnosť na miesto.
 Jednoduchá obsluha a bezpečné dodržiavania hraničných hodnôt pre
uhľovodíky.
WRH 1200 classic
HDR 777
HDR 777-VA
 Pre stredný obsah oleja: 5–30 mg/l
 Úspora čistej vody do 85 %
 Prietok do 1 200 l/h
 Pre vysoký obsah oleja: 30–100 mg/l
 Úspora čistej vody do 85 %
 Prietok do 800 l/h
 Pre vysoký obsah oleja: 30–100 mg/l
 Úspora čistej vody do 85 %
 Prietok do 800 l/h
Technické údaje
Technické údaje
Výroba recyklovanej vody
l/h/l/d
1 200
Výroba recyklovanej vody
l/h
600/800
600/800
Napätie
V
230
Napätie
V
230
230
Frekvencia
Hz
50
Frekvencia
Hz
50
50
Hmotnosť
kg
110
Hmotnosť
kg
485
485
Rozmery (d x š x v)
mm
1 000 x 480 x 1 600
Rozmery (d x š x v)
mm
1 300 x 630 x 1 400
1 300 x 630 x 1 400
1.217-111.0
Obj. č.
1.208-101.0
1.208-102.0
Obj. č.
114
115
Recyklácia vody
HDR 777
Recyklácia vody
WRH 1200 classic
Recyklácia vody
Recyklácia vody
Chemikálie na úpravu vody
Séria WRP 1000
Inovácia v oblasti recyklácie vody
bez obsahu oleja
Na zabezpečenie trvalej bezporuchovej prevádzky zariadení a dobrého výsledku úpravy vody ponúka Kärcher vhodné
ošetrovacie chemikálie. Tieto produkty sa veľmi dobre osvedčili pri ich dlhoročnom používaní a sú prispôsobené príslušnému použitiu a typu zariadenia.
1
2
Recyklácia vody
Recyklácia vody
Séria WRP 1000 je dimenzovaná na úpravu vody bez obsahu oleja
z ručného umývania áut. Systém dokáže zásobovať recyklovanou
vodou vysokotlakové čističe so spotrebou vody 1 000 l/h v nepretržitej prevádzke.
1 Inovačný filtračný koncept
 Efektívna eliminácia častíc > 5 µm.
 Nenáročnosť na miesto.
Veľkosť
nádoby
Opis výrobku
Použitie
Vlastnosti
Obj. č./ks
Štiepny prostriedok, prášok RM 846
Reaktívny štiepny prostriedok na úpravu umývacej vody
s obsahom minerálnych olejov. Vytvoria sa veľké a stabilné vločky, ktoré sa ľahko odfiltrujú.
Používa sa v ASA 600**, HDR 777
a ASA 80**
Dávkovanie: neriedený
Spotreba: cca 1 kg/m3
mierne
20 kg
alkalický,
hodnota pH: 8
v 1 % roztoku
6.295-164.0
Vločkovací prostriedok RM 847
Používa sa v ASA 80**, HDR 555**
Na efektívnu úpravu a ošetrenie vysoko znečistenej umý- a HDR 777
vacej vody z umývania áut a motorov. Vytvára veľké a fil- Dávkovanie: 2,5–10 %
trovateľné vločky.
kyslý,
hodnota
pH: 5,3
koncentrát
6.291-297.0
Prostriedok na odstraňovanie choroboplodných
zárodkov W RM 851
Spoľahlivo deaktivuje baktérie vytvárajúce zápach a zabraňuje tak tvorbe nepríjemného zápachu a slizu v obehu
umývacej vody.
Základ:
10 l
peroxid vodíka
a špeciálne
biocídne
prostriedky
6.295-450.0
Aktívny chlór RM 852
Používa sa v ARS** a WPC
Bojuje proti hnilobným procesom, nepríjemnému zápachu Dávkovanie: v závislosti od znečistenia.
a tvorbe slizu v obehu umývacej vody. Zabraňuje opätov- Rešpektujte, prosím, pokyny na etikete.
nej tvorbe baktérií v upravovanej pitnej vode.
Základ:
chlórový
bieliaci lúh
20 l
6.295-451.0
Stabilizátor tvrdosti RM 5000
Zabraňuje usadzovaniu kameňa na membránach na
úpravu čistej vody a slúži ako dispergačný prostriedok.
Používa sa vo WPC
Dávkovanie: v závislosti od zloženia surovej
vody
Základ:
fosfáty
Vločkovací prostriedok RM 5001
Vysoko účinný produkt na čistenie surovej vody s obsahom suspendovaných látok v rámci úpravy pitnej vody.
Používa sa vo WPC
Dávkovanie: v závislosti od zloženia surovej
vody
Základ:
sulfát chloridu
železitého
Úprava pitnej vody
2 Filter so spätným preplachom
 Dlhá životnosť filtra a nízke prevádzkové náklady.
 Vynikajúci pomer ceny a výkonu.
WRP 1000 classic
WRP 1000 comfort
 Pre odpadovú vodu bez obsahu oleja: < 5 mg/l
 Úspora čistej vody do 85 %
 Prietok do 1 000 l/h
 Pre odpadovú vodu bez obsahu oleja: < 5 mg/l
 Úspora čistej vody do 85 %
 Prietok do 1 000 l/h
1 000
1 000
Napätie
–
230
Frekvencia
–
50
Technické údaje
Výroba recyklovanej vody
l/h/l/d
Hmotnosť
kg
45
55
Rozmery (d x š x v)
mm
660 x 450 x 1 100
660 x 450 x 1 700
1.217-108.0
1.217-110.0
Obj. č.
116
**Stroje už nie sú v programe dodávok.
Používa sa v ARS**, HDR 777, HDR 555**
a ASA 600**
Dávkovanie: v závislosti od stupňa znečistenia
odpadovej vody 5–500 ml/m3
2x1l
1l
6.295-229.0
23 kg
6.290-991.0
10 l
6.295-168.0
Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA), čím je optimálne znášaný životným prostredím.
117
Mokro-suché vysávače
Mokro-suché vysávače
Mokro-suché vysávače pre každý prípad
Každý skúsený používateľ vie, že iba samotný sací výkon nevypovedá o skutočnej výkonnosti. Rozhodujúca je
celková konštrukcia s všetkými filtrami a ovládacími prvkami, ergonómia, stabilita a optimálne príslušenstvo.
­Kärcher v tejto oblasti už desaťročia udáva svojimi inovačnými technológiami vždy nový trend.
Tekutá
Mokrá hmota
Suchá hmota
Kalová
Hrubá Stredná Jemná Veľmi jemná
Tact
Veľké množstvá!
Ap
3
EN 60335-2-69/IEC 60335-2-69 príloha AA
Prachová
­trieda
Max. stupeň
priepustnosti
Vhodné pre
L
≤ 1,0 %
 Prach
M
< 0,1 %
 Prach
s hodnotou
MAK > 1 mg/m 3
s hodnotou
MAK > 0,1 mg/m 3
 Drevný prach do
max. 1 200 W/50 l
 Drevný
 Prach
s hodnotou MAK
prach
(§35 nariadenia pre
nebezpečné látky)
 Choroboplodný
prach
 R akovinotvorný
< 0,005 %
 Prach
 A zbestový
Ako prachová
trieda L, M alebo
H s dodatočnými
požiadavkami
 Prach
 Papierový
≤ 1,0 %
 Prach
Standard
H
< 0,005 %
 Rakovinotvorný
2
2
Dodatočná
požiadavka
azbest *
Explozívny
prach
(ATEX B1
zóna 22)
Typ 1
Nenasávajte
zápalné
zdroje!
Vhodný na nasávanie
horľavého prachu tried
výbušnosti prachu
v zóne 22
EX
Certifikovaný podľa
smernice 94/9 ES
Použitie
s obsahom
azbestu
tried výbušnosti
prachu v zóne 22
prach (buk, dub)
z laku
 Keramický prach
 Prach z plastov
 Prach
prach
(olovo, uhlie, kobalt, nikel,
decht, meď, kadmium atď.)
 Pleseň, baktérie,
 Zárodky
 Formaldehyd
prach z nočných
akumulačných pecí alebo
protipožiarnych stien
 Múčny
 Kovový
prach
prach
prach (napr. hliník)
s hodnotou
MAK > 1 mg/m 3
* Záväzné pre Nemecko podľa TRGS 519.
ATEX = ATmosphere EXplosion (výbušné prostredie) MAK = Maximálna povolená koncentrácia prachu na pracovisku
1 Na každé použitie optimálny vysávač
Mokro-suché vysávače NT od firmy Kärcher vykryjú kompletne celú
pracovnú oblasť od mokrých až po suché hmoty. S multifunkčnými
a špeciálnymi strojmi.
– Vysávače Tact: Od tekutej cez veľkú špinu až po najjemnejší prach.
A to vo veľmi veľkých množstvách.
– Vysávače Ap: Silné univerzálne stroje na tekutú alebo vlhkú špinu až
po stredne jemný prach.
– Štandardné vysávače: Koncipované na vysávanie tekutín vo veľkých
množstvách, ako aj hrubej špiny.
3 Bezpečnostné triedy
Špeciálne vysávače Kärcher zaručujú bezprašnosť testovanú TÜV.
V triedach M a H sú všetky stroje vybavené antistatickým systémom,
elektricky vodivým príslušenstvom a automatickým vypínaním
a zapínaním pre elektronáradie. Špeciálne pre azbestový prach disponujú naše špeciálne vysávače dodatočným testom „Azbest“ (podľa TRGS 519). A s vysávačmi, ktoré sú schválené pre ATEX zónu 22,
je možné dokonca bezpečne odstraňovať výbušný prach.
2
2
– pretože dvojnásobne je jednoducho dvojnásobne
Tact
lepšie
Nová špičková trieda profesionálnych mokro-suchých vysávačov
s dvojitým systémom Tact umožňuje nepretržitú prácu pri každom
druhu znečistenia a presúva výmenu filtra do ďalekej budúcnosti.
Mokro-suché vysávač Kärcher so systémom Tact2 sú kompletné
systémy na odstraňovanie veľkého množstva jemného prachu, ale
aj veľkých nečistôt. V rôznych verziách pre prakticky všetky oblasti
využitia, pri ktorých je dôležité, aby bol sací výkon stále rovnaký.
Obsah
Mokro-suché vysávače
Bezpečnostné vysávače M/H
Špeciálne vysávače
Suché vysávače
Elektrometly
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Príslušenstvo pre suché vysávače
118
strana 120
strana 127
strana 142
strana 144
strana 151
strana 152
strana 154
119
Mokro-suché
­v ysávače, suché
­v ysávače
1
Mokro-suché vysávače
Mokro-suché vysávače
Mokro-suché vysávače: silné a všestranné
Vákuum (mbar/kPa)
Trieda ochrany
Antistatický systém, elektricky
vodivá prípojka sacej hadice
Plochý skladaný filter
Poloautomatický oklep filtra
Tact – Auto Filter Clean
System
35
61
230/23
II
–

–

NT 35/1 Tact Te
35
61
230/23
I

–

NT 45/1 Tact
45
61
230/23
II

–

–

NT 45/1 Tact Te
45
61
230/23
I


–

NT 45/1 Tact Te Ec
45
61
230/23
I

–

NT 55/1 Tact
55
61
230/23
II

–

–

NT 55/1 Tact Te
55
61
230/23
I


–

NT 35/1 Tact Te M
35
61
230/23
I


–

NT 45/1 Tact Te M
45
61
230/23
I


–

NT 35/1 Tact Te H
35
61
230/23
I


–

NT 45/1 Tact Te H
45
61
230/23
I


–

NT 65/2 Tact2
65
2 x 74
254/25,4
I


–

NT 75/2 Tact2 Me
75
2 x 74
254/25,4
I

–

NT 65/2 Tact2 Tc
NT 75/2 Tact2 Me Tc
65
75
2 x 74
2 x 74
254/25,4
254/25,4
II
II

–
–


–
–


NT 14/1 Eco Te Advanced
14
61
230/23
I

–
25
61
230/23
II

–

NT 25/1 Ap


–
NT 65/2 Ap
NT 75/2 Ap Me Tc
65
75
2 x 74
2 x 74
254/25,4
254/25,4
II
II
–
–




–
–
NT 70/3
70
3 x 56
208/20,8
II
–
–
–
–
NT 70/2 Me
NT 70/3 Me Tc
70
70
2 x 56
3 x 56
208/20,8
208/20,8
II
II
–
–
–
–
–
–
–
–
NT 35/1 Tact Bs
35
61
230/23
I
55
57
235/23,5
I

–

–
–
NT 611 K
–

–
NT 611 Mwf
55
57
235/23,5
I
–
–
–
–
NT 80/1 B1 M
80
56
235/23,5
I

–
–
–
NT 80/1 B1 MS
80
56
235/23,5
I

–
–
–
Strana
Prietok vzduchu (l/s)
NT 35/1 Tact
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Objem nádoby (l)
V tejto širokej palete modelov nájde každý používateľ presne ten mokro-suchý vysávač,
ktorý sa ideálne hodí pre jeho potrebu.
Trieda Tact
122
122
124
124
125
126
126
127
127
128
128
130
130
132
132
Trieda Ap
134
136
138
138
Štandardná trieda
140
140
140
Špeciálne vysávače
 Štandardná výbava
120
142
143
143
129
129
 Elektricky vodivá sacia hadica
121
Mokro-suché vysávače
NT 35/1 Tact
Efektívne pohlcovače prachu
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Vysávače hladné po prachu pojmú okrem veľkých nečistôt a tekutín
aj veľké množstvo prachu. Tact, plne automatický oklep filtra, čistí
filter pomocou intenzívnych nárazov vzduchu. Pre dlhšie pracovné
nasadenia a konštantný výkon.
1
2
1 Systém TACT (Auto Filter Clean System)
 Filter sa sám čistí cielenými, silnými nárazmi vzduchu. Oklep sa spúšťa plne
automaticky, sacia sila ostáva konštantná. Ďalšie výhody: nízke náklady na
údržbu, dlhá životnosť filtra.
2 Vysoká kvalita a robustnosť výbavy
 Robustný a odolný gumený sieťový kábel.
 Dve stabilné antikorové sacie trubice sériovo.
NT 35/1 Tact
NT 35/1 Tact Te
 Tact – Auto Filter Clean System
 Držiak príslušenstva a sacej hadice
 Odkladacia plocha na hlave stroja
 Tact – Auto Filter Clean System
 Automatické zapínanie a vypínanie (elektronáradie)
 Antistatický systém
Technické údaje
Prietok vzduchu
l/s
61
61
Vákuum
mbar/kPa
230/23
230/23
Objem nádoby
l
35
35
Max. príkon
W
1 380
1 380
Štandardný priemer
mm
35
35
Dĺžka gumeného sieťového kábla
m
7,5
7,5
Hladina akustického tlaku
dB (A)
67
67
Hmotnosť
kg
11,5
12,5
Rozmery (d x š x v)
mm
520 x 380 x 580
520 x 380 x 580
m
Výbava
2,5
2,5
Sacia trubica, antikorová 2 x 0,5 m


Filtračné vrecko
papier
papier
Hubica na mokro-suché vysávanie mm
300
300
Štrbinová hubica


Adaptér pre elektronáradie
–

Obj. č.
1.184-800.0
1.184-806.0
Sacia hadica s kolenom
 Štandardná výbava 122
Mokro-suché vysávače
Mokro-suché vysávače
NT 45/1 Tact
NT 45/1 Tact Te Ec
Tieto viacúčelové stroje boli vyvinuté špeciálne na profesionálne čistenie a na vysávanie veľkého množstva jemného prachu. Pomocou
plne automatického oklepu filtra Tact sa filter čistí sám cieleným
a intenzívnymi nárazmi vzduchu.
Vysoký stupeň účinnosti, nízke opotrebenie: Motor vysávač NT 45/1
Tact Te Ec si vystačí bez uhlíkových kief a dosahuje tak životnosť
5 000 hodín – čím je ideálny na ťažké a dlhé priemyselné využitie.
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Vysáva a vysáva dobre
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Osvedčený pri náročných úlohách
1
2
1 Systém TACT (Auto Filter Clean System)
1
2
1 EC pohon bez kief
 Filter sa sám čistí cielenými, silnými nárazmi vzduchu. Oklep sa spúšťa plne
automaticky, sacia sila ostáva konštantná. Ďalšie výhody: nízke náklady na
údržbu, dlhá životnosť filtra.
 EC pohon bez uhlíkových kief umožňuje životnosť 5 000 hodín.
NT 45/1 Tact Te Ec je tak najlepšie vybavený na trvalé používanie.
2 Zásuvka stroja
2 Plynulá regulácia otáčok
 Verzie Te sú sériovo vybavené zásuvkou a automatickým zapínaním
a vypínaním, ako aj antistatickým systémom.
NT 45/1 Tact
 Umožňuje jedným pohybom ruky individuálne nastaviť saciu silu.
NT 45/1 Tact Te
NT 45/1 Tact Te Ec
 Tact – Auto Filter Clean System
 Držiak príslušenstva a sacej hadice
 Odkladacia plocha na hlave stroja
 Tact – Auto Filter Clean System
 Automatické zapínanie a vypínanie (elektronáradie)
 Antistatický systém
 EC pohon bez uhlíkových kief, 5 000 h
 Antistatický systém
 Automatické zapínanie a vypínanie (elektronáradie)
Technické údaje
Prietok vzduchu
l/s
61
61
Technické údaje
Vákuum
mbar/kPa
230/23
230/23
Prietok vzduchu
l/s
62
Objem nádoby
l
45
45
Vákuum
mbar/kPa
245/24,5
Max. príkon
W
1 380
1 380
Objem nádoby
l
45
Štandardný priemer
mm
35
35
Max. príkon
W
1 380
Dĺžka gumeného sieťového kábla m
7,5
7,5
Štandardný priemer
mm
35
Hladina akustického tlaku
dB (A)
67
67
Dĺžka kábla
m
7,5
Hmotnosť
kg
12,5
13,5
Hladina akustického tlaku
dB (A)
71
Rozmery (d x š x v)
mm
520 x 380 x 695
520 x 380 x 695
Hmotnosť
kg
13,5
Rozmery (d x š x v)
mm
520 x 380 x 695
m
2,5
Výbava
2,5
2,5
Výbava
Sacia trubica, antikorová 2 x 0,5 m


Sacia hadica s kolenom
Filtračné vrecko
papier
papier
Sacia trubica, kovová 2 x 0,5 m

Hubica na mokro-suché vysávanie mm
300
300
Filtračné vrecko
papier
Štrbinová hubica


Hubica na mokro-suché vysávanie mm
300
Adaptér pre elektronáradie
–

Štrbinová hubica

Obj. č.
1.145-800.0
1.145-806.0
Obj. č.
1.145-816.0
Sacia hadica s kolenom
 Štandardná výbava 124
m
 Štandardná výbava 125
Mokro-suché vysávače
Bezpečnostné vysávače
NT 55/1 Tact
Bezpečnostné vysávače M
Mokro-suchý vysávač so systémom Tact má veľkú nádobu na veľké
množstvo špiny. Aj pri plnej nádobe je stroj vybavený rúčkou na
posúvanie maximálne mobilný.
Na odsávanie zdraviu škodlivého prachu ponúka Kärcher sacie systémy, ktoré poskytujú rozsiahlu bezpečnosť – od vysoko účinných
filtrov až po kompletný antistatický systém.
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Nebezpečenstvo prachu pevne
v rukách
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Obratnosť, ktorá ukazuje svoju
veľkosť
1
2
1 Ergonomické držadlo na posúvanie
1
2
1 Systém TACT (Auto Filter Clean System)
 Vďaka ergonomickému držadlu na posúvanie sa NT 55/1 Tact na pracovisko
pritlačí.
 Filter sa sám čistí cielenými, silnými nárazmi vzduchu. Oklep sa spúšťa plne
automaticky, sacia sila ostáva konštantná. Ďalšie výhody: nízke náklady na
údržbu, dlhá životnosť filtra.
2 Integrovaný držiak príslušenstva
2 Elektronická kontrola objemového prietoku
 Kompletné príslušenstvo sa dá uložiť priamo na stroji. Pre saciu hadicu
a elektrický kábel sú tu dva hákové držiaky.
 Na dodržanie a kontrolu zákonom predpísanej rýchlosti vzduchu 20 m/s pri
bezpečnostných vysávačoch.
NT 55/1 Tact
NT 55/1 Tact Te
NT 35/1 Tact Te M
NT 45/1 Tact Te M
 Tact – Auto Filter Clean System
 Držadlo na posúvanie vysávača a vypúšťacia hadica
 Odkladacia plocha na hlave stroja
 Tact – Auto Filter Clean System
 Držadlo na posúvanie vysávača a vypúšťacia hadica
 Automatické zapínanie a vypínanie (elektronáradie)
 Antistatický systém
 Automatické zapínanie a vypínanie (elektronáradie)
 El. kontrola objemového prietoku
 Antistatický systém
 Automatické zapínanie a vypínanie (elektronáradie)
 El. kontrola objemového prietoku
Technické údaje
Technické údaje
Prietok vzduchu
l/s
61
61
Prietok vzduchu
l/s
61
61
Vákuum
mbar/kPa
230/23
230/23
Vákuum
mbar/kPa
230/23
230/23
Objem nádoby
l
55
55
Objem nádoby
l
35
45
Max. príkon
W
1 380
1 380
Max. príkon
W
1 380
1 380
Štandardný priemer
mm
35
35
Štandardný priemer
mm
35
35
Dĺžka gumeného sieťového kábla m
7,5
7,5
Dĺžka kábla
m
7,5
7,5
Hladina akustického tlaku
dB (A)
67
67
Hladina akustického tlaku
dB (A)
67
67
Hmotnosť
kg
16
17
Hmotnosť
kg
13
13,5
Rozmery (d x š x v)
mm
520 x 380 x 870
520 x 380 x 870
Rozmery (d x š x v)
mm
520 x 380 x 580
520 x 380 x 695
m
2,5
2,5
Sacia hadica s kolenom (el.)
m
2,5
2,5
Sacia trubica, antikorová 2 x 0,5 m


Sacia trubica, kovová 2 x 0,5 m


Filtračné vrecko
papier
papier
Filtračné vrecko
papier
papier
Hubica na mokro-suché vysávanie mm
300
300
Hubica na mokro-suché vysávanie mm
300
300
Štrbinová hubica


Štrbinová hubica


Adaptér pre elektronáradie
–

Plochý skladaný filter
papier
papier
Obj. č.
1.146-800.0
1.146-802.0
Obj. č.
1.184-807.0
1.145-807.0
Výbava
Sacia hadica s kolenom
 Štandardná výbava 126
Výbava
 Štandardná výbava 127
Bezpečnostné vysávače
Bezpečnostné vysávače
Bezpečnostné vysávače H
NT 80/1 B1 M
Na bezpečné vysávanie zdraviu škodlivého prachu má Kärcher
k dispozícii rozsiahly produktový program. Stroje disponujú napríklad antistatickým systémom na ochranu pred nebezpečným elektrickým nábojom. Všetky naše bezpečnostné vysávacie systémy
sú okrem toho kompletne vybavené elektrostaticky uzemneným
príslušenstvom. Používatelia tak zvládnu každé náročné čistenie.
Mokro-suché vysávače Kärcher konštrukčného typu B1 spĺňajú
najnovšie európske smernice pre stroje 94/9 ES (ATEX). Tým sú
vhodné na použitie v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu a na
vysávanie explozívneho prachu.
Certifikovaný podľa
smernice 94/9 ES
Nenasávajte
zápalné
zdroje!
B1
Typ 1
1
2
1 Prepínač hadice
1
2
 NT 80/1 B1 MS má navyše automatickú kontrolu hladiny vody. Prevádzkovať
sa dá iba s dostatočným množstvom vody.
2 Schválenie pre azbestový prach
2 Zóna 22 + prachová trieda M
 Pre prach s obsahom azbestu sa v Nemecku môžu používať iba vysávače
prachovej triedy H s doplnkovou skúškou „Azbest“ (podľa TRGS 519). Naše
bezpečnostné vysávače triedy H túto skúšku majú.
NT 45/1 Tact Te H
 Antistatický systém
 Automatické zapínanie a vypínanie (elektronáradie)
 Vhodný pre azbest
 Antistatický systém
 Automatické zapínanie a vypínanie (elektronáradie)
 Vhodný pre azbest
Technické údaje
Vhodný na nasávanie
horľavého prachu tried
výbušnosti prachu St 1
a St 2 v zóne 11
1 Nebezpečenstvo zažehnané
 Priemer sacej hadice pripojenej na stroj sa dá nastaviť na ovládacom displeji.
NT 35/1 Tact Te H
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Na použitie pri explozívnom
prachu
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Špecialisti na nebezpečný prach
 Na horľavý prach tried výbušnosti prachu v zóne 22 a zdraviu škodlivý prach
prachovej triedy M.
NT 80/1 B1 M
NT 80/1 B1 MS
 Antistatický systém
 Antikorová nádoba
 Ukazovateľ stavu filtra
 Antistatický systém
 Antikorová nádoba
 Na zvyšky pušného prachu
Technické údaje
Prietok vzduchu
l/s
56
56
Prietok vzduchu
l/s
61
61
Vákuum
mbar/kPa
235/23,5
235/23,5
Vákuum
mbar/kPa
230/23
230/23
Objem nádoby
l
80
80
Objem nádoby
l
35
45
Max. príkon
W
1 380
1 380
Max. príkon
W
1 000
1 000
Štandardný priemer
mm
40
40
Štandardný priemer
mm
35
35
Dĺžka kábla
m
10
10
Dĺžka kábla
m
7,5
7,5
Hladina akustického tlaku
dB (A)
70
70
Hladina akustického tlaku
dB (A)
67
67
Hmotnosť
kg
29,5
32
Hmotnosť
kg
13
13,5
Rozmery (d x š x v)
mm
660 x 520 x 1 078
660 x 520 x 1 078
Rozmery (d x š x v)
mm
520 x 380 x 580
520 x 380 x 695
m
Výbava
Výbava
4
4
2,5
2,5
Sacia trubica, kovová 1 x 1,0 m


Sacia trubica, kovová 2 x 0,5 m


Filtračné vrecko
papier
papier
Filtračné vrecko
papier
papier
Štrbinová hubica


Súprava bezpečnostných filtrov


Súprava bezpečnostných filtrov


Hubica na mokro-suché vysávanie mm
300
300
Hubica na mokro-suché vysávanie mm
360
370
Štrbinová hubica


Štrbinová hubica


Plochý skladaný filter
papier
papier
Patrónový filter
papier
papier
Obj. č.
1.184-808.0
1.145-808.0
Obj. č.
1.667-201.0
1.667-202.0
Sacia hadica s kolenom (el.)
 Štandardná výbava 128
Sacia hadica s kolenom (el.)
m
 Štandardná výbava 129
Mokro-suché vysávače
Mokro-suché vysávače
NT 65/2 Tact²/NT 75/2 Tact² Me
Technické údaje a výbava
Profík od hlavy až po päty
NT 75/2 Tact² Me
 Tact² – systém automatického oklepu filtra
 Kompletný antistatický systém
 Prestaviteľné držadlo na posúvanie stroja
 Tact² – systém automatického oklepu filtra
 Kompletný antistatický systém
 Integrovaná odkladacia plocha na hlave krytu
Technické údaje
Prietok vzduchu
l/s
2 x 74
2 x 74
Vákuum
mbar/kPa
254/25,4
254/25,4
Objem nádoby
l
65
75
Max. príkon
W
2 760
2 760
Štandardný priemer
mm
40
40
Dĺžka kábla
m
10
10
Hladina akustického tlaku
dB (A)
73
73
Hmotnosť
kg
26,5
27,5
Rozmery (d x š x v)
mm
575 x 490 x 880
575 x 490 x 880
m
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Stroje Tact2 sú sériovo vybavené tak, aby mohli odstrániť
veľké množstvo jemného prachu rovnako suverénne ako
veľké nečistoty: jedinečný systém Tact2 pre takmer nekonečné vysávanie pri stále rovnakej sacej sile. K tomu kompletný antistatický balík a 4 m dlhá sacia hadica. Ideálna
kombinácia aj na brúsenie podlahy, pri ktorom boli doposiaľ
používané výrazne väčšie a ťažšie vysávače.
NT 65/2 Tact²
Výbava
4
4
Sacia trubica, kovová 2 x 0,5 m


Filtračné vrecko
papier
papier
Hubica na mokro-suché vysávanie mm
360
360
Štrbinová hubica


Antikorová nádoba
–

Plochý skladaný filter
papier
papier
Obj. č.
1.667-230.0
1.667-232.0
Sacia hadica s kolenom (el.)
1
2
3
4
 Štandardná výbava Príslušenstvo
Clean Filter
1 Jednoducho tam a opäť preč
 Prestaviteľná rúčka na posúvanie stroja a veľké kolesá zaručujú
ľahkú prepravu na miesto použitia aj po nerovnom podklade.
2 Inteligentné odkladanie príslušenstva
 Takto je napríklad možné nezávisle od smeru a rýchlo zafixovať
podlahovú hubicu.
130
Constant Air Flow
3 Tact² – Auto Filter Clean System
 Nový plochý skladaný filter sa dá vybrať z čistej strany a je rozdelený na dve polovice, ktoré sa striedavo čistia cielenými nárazmi
vzduchu.
 Jemný prach nemôže filter upchať. Prúd vzduchu ostáva dlhý čas
konštantne vysoký.
 Nasať je možné viac ako 1 000 kg jemného prachu kategórie A bez
jedinej výmeny filtra.
Názov produktu
Obj. č.
Opis
Plochý skladaný filter (papier)
6.907-276.0
Papier, test prachová trieda M.
Plochý skladaný filter (PES)
6.907-277.0
Polyesterové rúno, odolné voči rozpadávaniu, test prachová trieda M.
Mokro-suchá podlahová hubica,
DN 40, 370 mm
6.903-018.0
Hliníková s výškovo prestaviteľnými kolieskami so štetinovými lištami (6.903-064.0) a gumenými stierkami
(6.903-081.0, odolné voči oleju).
Sacia hadica C 40, 4 m, el. vod.
6.906-546.0
S bajonetovou a klipovou prípojkou, elektricky vodivá, C 40.
Kolená plastové
5.032-427.0
Plast s klipovým systémom C-40, el. vod.
Sacia trubica, DN 40
6.902-081.0
Na použitie v mokrom, vlhkom prostredí alebo na vysávanie tekutín.
4 Zaistený a po ruke
 Náradie sa dá rovnako dobre a bezpečne odložiť na hlavu stroja,
ako aj malé diely a fľaše.
131
Mokro-suché vysávače
Mokro-suché vysávače
Technické údaje a výbava
NT 65/2 Tact² Tc, NT 75/2 Tact² Me Tc
Sacia sila s vytrvalosťou
a jednoduchou manipuláciou
NT 75/2 Tact² Me Tc
 Tact² – systém automatického oklepu filtra
 Držiak príslušenstva a sacej hadice
 PES filter odolný voči vlhkosti
 Tact² – systém automatického oklepu filtra
 Držadlo na posúvanie vysávača a vypúšťacia hadica
 PES filter odolný voči vlhkosti
Technické údaje
Prietok vzduchu
l/s
2 x 74
2 x 74
Vákuum
mbar/kPa
254/25,4
254/25,4
Objem nádoby
l
65
75
Max. príkon
W
2 760
2 760
Štandardný priemer
mm
40
40
Dĺžka kábla
m
10
10
Hladina akustického tlaku
dB (A)
73
73
Hmotnosť
kg
26,5
27,5
Rozmery (d x š x v)
mm
575 x 490 x 880
575 x 490 x 880
m
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Vysoká mobilita a výkon, výdrž, robustnosť a množstvo
praktického vybavenia robia z vysávačov so systémom
Tact2 od firmy Kärcher žiadaných špecialistov a univerzálne
stroje. Modely s vyklápacím podvozkom ponúkajú hlavne
pre priemyselné použitie výhody pri likvidácii tekutín a hrubej špiny.
NT 65/2 Tact² Tc
Výbava
4
4
Sacia trubica, kovová 2 x 0,5 m


Filtračné vrecko
papier
papier
Hubica na mokro-suché vysávanie mm
360
360
Štrbinová hubica


Antikorová nádoba
–

Plochý skladaný filter
PES
PES
Obj. č.
1.667-231.0
1.667-233.0
Sacia hadica s kolenom
1
2
3
4
 Štandardná výbava Príslušenstvo
1 Vyklápací podvozok s aretáciu nádoby
3 Odkladanie sacích trubíc a podlahových hubíc v závislosti
od smeru
 Aby nádoba a podvozok boli vždy bezpečne spojené.
Názov produktu
Obj. č.
Plochý skladaný filter (PES)
6.907-277.0
Opis
Polyesterové rúno, odolné voči rozpadávaniu, test prachová trieda M.
Plochý skladaný filter (papier)
6.907-276.0
Papier, test prachová trieda M.
Mokro-suchá podlahová hubica,
DN 40, 370 mm
6.903-018.0
Hliníková s výškovo prestaviteľnými kolieskami so štetinovými lištami (6.903-064.0) a gumenými stierkami
(6.903-081.0, odolné voči oleju).
Sacia hadica C 40, 4 m
6.906-321.0
S bajonetovou a klipovou prípojkou, C 40.
Kolená plastové
5.031-904.0
Plast s klipovým systémom C-40.
Sacia trubica, DN 40
6.902-081.0
Na použitie v mokrom, vlhkom prostredí alebo na vysávanie tekutín.
 Z toho vyplýva lepší prístup z každej strany.
 Navyše je tu ešte miesto pre 4 m hadicu a gumený sieťový kábel
(10 m).
2 Všetko pod kontrolou
 Pohodlne sa nosí vo dvojici a vyprázdňuje sa nádoba.
132
4 Veľa dnu, rýchlo von s výklopným podvozkom
 Zbernú nádobu v miestne vyprázdňovania jednoducho vyklopte
dozadu a vyprázdnite.
 Stabilita pri vyprázdňovaní, pretože ťažisko je na podvozku.
133
Mokro-suché vysávače
Mokro-suché vysávače
NT 14/1
Technické údaje a výbava
Pravá ruka remeselníka
NT 14/1 Eco Te Advanced
 Automatické zapínanie a vypínanie (elektronáradie)
 Antistatický systém
 Sklápacie držadlo
Technické údaje
Prietok vzduchu
l/s
61
Vákuum
mbar/kPa
230/23
Objem nádoby
l
14
Max. príkon
W
1 380
Štandardný priemer
mm
35
Dĺžka kábla
m
7,5
Hladina akustického tlaku
dB (A)
70
Hmotnosť
kg
14,3
Rozmery (d x š x v)
mm
545 x 465 x 410
m
2,5
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Kompaktný a ľahký NT 14/1 je ideálnym vysávačom pre
remeselníkov. Spája maximálnu mobilitu s bezkompromisne
silným sacím výkonom. Rafinované detaily umožňujú pohodlnú prácu.
Výbava
Sacia hadica s kolenom
1
2
3
Sacia trubica, kovová 3 x 0,33 m

Filtračné vrecko
papier
Hubica na mokro-suché vysávanie mm
300
Štrbinová hubica

Obj. č.
1.510-106.0
 Štandardná výbava Príslušenstvo
1 Sklápacie držadlo
 Žiadne zohýbanie, žiadne vlečenie. Praktické držadlo robí z vysávača vozík pre pohodlnú prepravu na miesto použitia.
3 Vyberateľná sacia jednotka
Názov produktu
Obj. č.
Opis
Adaptérová platňa Systainer
2.641-982.0
Držiak pre kufrík Systainer®.
Plochý skladaný filter
6.904-156.0
Test prachová trieda M (Aj pre modely NT 351 Eco).
Popruh na upnutie kufríka na náradie
6.907-155.0
Na upevnenie napr. kufríka na náradie, elektronáradia atď.
Plochý skladaný filter (PES)
6.906-123.0
Polyesterové rúno, odolné voči rozpadávaniu, test prachová trieda M. (Aj pre modely NT 351 Eco).
Papierové filtračné vrecká
6.904-406.0
Test prachová trieda M.
Filtračné vrecká z netkanej textílie
6.904-407.0
Filtračné vrecko z netk. text., 3-vrstvové, odolné voči roztrhnutiu, prachová trieda M, na jemný prach.
 Sacia jednotka sa dá stlačením gombíka odpojiť od podvozka
a ručne vybrať a rovnako jednoducho opäť založiť.
2 Je tu miesto!
 Keďže všetky diely, ako je štrbinová hubica, podlahová hubica
alebo sacia trubica sa odkladajú do stroja, je NT 14/1 aj v plnej
výbave vždy kompaktný.
134
135
Mokro-suché vysávače
Mokro-suché vysávače
Technické údaje a výbava
NT 25/1 Ap
Plnohodnotný profesionál
v kompaktnom formáte
NT 25/1 Ap
 Poloautomatický oklep filtra
 Držiak príslušenstva a sacej hadice
 Hák na kábel na hlave vysávača
Technické údaje
Prietok vzduchu
l/s
61
Vákuum
mbar/kPa
230/23
Objem nádoby
l
25
Max. príkon
W
1 380
Štandardný priemer
mm
35
Dĺžka kábla
m
7,5
Hladina akustického tlaku
dB (A)
67
Hmotnosť
kg
10,5
Rozmery (d x š x v)
mm
520 x 380 x 380
m
2,5
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Šikovný, všestranný, výkonný – tento mokro-suchý vysávač
pre profesionálnu oblasť ponúka kompaktné rozmery a presvedčivú výbavu, napríklad poloautomatický oklep filtra.
Výbava
Sacia hadica s kolenom
1
2
3
4
Sacia trubica, kovová 2 x 0,5 m

Filtračné vrecko
papier
Hubica na mokro-suché vysávanie mm
300
Štrbinová hubica

Obj. č.
1.184-510.0
 Štandardná výbava Príslušenstvo
1 ApClean (poloautomatický oklep filtra)
 S poloautomatickým oklepom filtra ostane filter voľný a sací výkon
je optimálny.
2 Mobilita a výkon
 Prísľub mobility pre profíka.
 NT 25/1 spája kompaktný dizajn s výkonom, ktorý presvedčí aj
profesionálov.
136
Názov produktu
Obj. č.
Opis
Plochý skladný filter zabalený –
prachová trieda M
6.904-367.0
Papier, test prachová trieda M.
Plochý skladaný filter (PES)
6.904-360.0
Polyesterové rúno, odolné voči rozpadávaniu, test prachová trieda M.
Papierové filtračné vrecká
6.904-210.0
Test prachová trieda M
Filtračné vrecko z netkanej textílie
6.904-351.0
Filtračné vrecko z netk. text., 3-vrstvové, odolné voči roztrhnutiu, prachová trieda M, na jemný prach.
Viacúčelová kefa
6.903-863.0
Prírodné štetiny (hovädzie štetiny), štetiny 120 x 45 mm.
3 Flexibilné odkladanie kábla
 Dôkladné a bezpečné odkladanie kábla medzi obidvomi hákmi.
4 Nepotknete sa, ak všetko musí bežať rýchlo
 Praktické dočasné odkladanie na hák pre rýchlu prepravu. 137
Mokro-suché vysávače
Mokro-suché vysávače
Technické údaje a výbava
NT 65/2 Ap, NT 75/2 Ap Me Tc
Na ťažkú prácu v priemysle
a podnikaní
NT 75/2 Ap Me Tc
 Poloautomatický oklep filtra
 Plochý skladný filter (prachová trieda M)
 Vypúšťacia hadica a držadlo na posúvanie stroja
 Poloautomatický oklep filtra
 Výklopný podvozok
 Plochý skladný filter (prachová trieda M)
Technické údaje
Prietok vzduchu
l/s
2 x 74
2 x 74
Vákuum
mbar/kPa
254/25,4
254/25,4
Objem nádoby
l
65
75
Max. príkon
W
2 760
2 760
Štandardný priemer
mm
40
40
Dĺžka kábla
m
10
10
Hladina akustického tlaku
dB (A)
73
73
Hmotnosť
kg
20
26,5
Rozmery (d x š x v)
mm
600 x 480 x 920
575 x 490 x 880
m
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Dve výkonné turbíny, patentovaný filtračný systém, poloautomatický oklep filtra a veľký objem nádoby umožňujú dlhé
pracovné intervaly s konštantným sacím výkonom.
NT 65/2 Ap
Výbava
4
4
Sacia trubica, kovová 2 x 0,5 m


Filtračné vrecko
papier
papier
Hubica na mokro-suché vysávanie mm
360
360
Štrbinová hubica


Antikorová nádoba
–

Plochý skladaný filter
papier
papier
Obj. č.
1.667-235.0
1.667-236.0
Sacia hadica s kolenom
1
2
3
4
 Štandardná výbava Príslušenstvo
1 Integrovaná odkladacia plocha
 Vďaka veľkej, integrovanej odkladacej ploche na hlave krytu je
náradie a príslušenstvo vždy upratané a poruke.
2 Integrovaná vypúšťacia hadica (odolná voči oleju)
 Pomocou ľahko prístupnej vypúšťacej hadice sa dajú nasaté
tekutiny pohodlne vyprázdniť.
138
3 ApClean (poloautomatický oklep filtra)
 Vďaka voľne prístupnému filtru sú prestoje pri práci veľmi malé.
 Optimálny sací výkon pri vysokej efektivite.
Názov produktu
Obj. č.
Opis
Plochý filter (PES)
6.904-284.0
Polyesterové rúno, odolné voči rozpadávaniu, test prachová trieda M.
(Aj pre NT 65/2 Eco/ Me/Tc a NT 72/2 Eco Tc).
Plochý skladaný filter
6.904-283.0
Papier, test prachová trieda M (aj NT 65/2 Eco/na obj. pri modeloch NT 75/2 Eco Tc).
Mokro-suchá podlahová hubica,
DN 40, 370 mm
6.903-018.0
Hliníková s výškovo prestaviteľnými kolieskami so štetinovými lištami (6.903-064.0) a gumenými stierkami
(6.903-081.0, odolné voči oleju).
Sacia hadica C 40, 4 m
6.906-321.0
S bajonetovou a klipovou prípojkou, C 40.
Kolená plastové
5.031-904.0
Plast s klipovým systémom C-40.
Sacia trubica, DN 40
6.902-081.0
Na použitie v mokrom, vlhkom prostredí alebo na vysávanie tekutín.
4 Držiak hadice a kolena  Jednoduché upevnenie sacej hadice a kolena pri preprave
a skladovaní.
139
Mokro-suché vysávače
Mokro-suché vysávače
NT 70
Technické údaje a výbava
Nové hviezdy vo vysávaní
NT 70/3
 Robustný nárazník, veľké kolesá
 Ergonomické držadlo na posúvanie
 Filter na mokré vysávanie v predaji ako alternatívne príslušenstvo
Technické údaje
Prietok vzduchu
l/s
3 x 56
Vákuum
mbar/kPa
208/20,8
Objem nádoby
l
70
Max. príkon
W
3 600
Štandardný priemer
mm
40
Dĺžka kábla
m
10
Hladina akustického tlaku
dB (A)
79
Hmotnosť
kg
27,6
Rozmery (d x š x v)
mm
720 x 510 x 975
m
4
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Kvalita Kärcher za výhodnú cenu: Séria NT 70 ponúka silné
vysávače až s 3 motormi. So svojím vysokým výkonom vynikajú tieto stroje pri vysávaní mokrých hmôt, ako aj veľkých
nečistôt.
Výbava
Sacia hadica s kolenom
1
2
3
4
Sacia trubica, kovová 2 x 0,5 m

Hubica na mokro-suché vysávanie mm
360
Štrbinová hubica

Patrónový filter
papier
Obj. č.
1.667-205.0
 Štandardná výbava 1 Integrované odkladanie príslušenstva
 Vo veľkom nárazníku je umiestnený priečinok na odkladanie
príslušenstva.
2 Integrovaná vypúšťacia hadica
3 Ergonomické držadlo na posúvanie
 Vďaka ergonomickému držadlu na posúvanie sa môže NT 70 Tact
na pracovisko pritlačiť.
4 Robustný nárazník
 Robustný nárazník chráni stroj pred nárazmi a údermi.
NT 70/3 Me Tc
 Antikorová nádoba
 Ergonomické držadlo na posúvanie
 Filter na mokré vysávanie v predaji ako alternatívne
príslušenstvo
 Výklopný podvozok, držadlo na posúvanie stroja
 Antikorová nádoba
 Filter na mokré vysávanie v predaji ako alternatívne
príslušenstvo
Technické údaje
Prietok vzduchu
l/s
2 x 56
3 x 56
Vákuum
mbar/kPa
208/20,8
208/20,8
Objem nádoby
l
70
70
Max. príkon
W
2 400
3 600
Štandardný priemer
mm
40
40
Dĺžka kábla
m
10
10
Hladina akustického tlaku
dB (A)
75
79
Hmotnosť
kg
25,6
28,8
Rozmery (d x š x v)
mm
730 x 505 x 980
700 x 510 x 990
m
Výbava
4
4
Sacia trubica, kovová 2 x 0,5 m


Hubica na mokro-suché vysávanie mm
360
360
Štrbinová hubica


Patrónový filter
papier
papier
Obj. č.
1.667-210.0
1.667-209.0
Sacia hadica s kolenom
 Nádoba sa vyprázdňuje jednoducho pomocou vypúšťacej hadice.
Vzhľadom na veľmi veľký objem nádoby 70 l je to jasná výhoda.
NT 70/2 Me
 Štandardná výbava Príslušenstvo
140
Názov produktu
Obj. č.
Opis
Patrónový filter, papier
6.907-038.0
Papier, test BIA-C prachová trieda M.
Mokro-suchá podlahová hubica,
DN 40, 360 mm
6.906-554.0
Plastová s kolieskami, štetinová lišta (6.905-878.0) a gumené stierky (6.905-877.0)
Štrbinová hubica
6.903-033.0
Plast
Sacia trubica
6.900-275.0
Kovová, pochrómovaná.
Penový filter
2.889-083.0
Penový filter na vysávanie mokrých hmôt, ako alternatíva k patrónovému filtru.
Papierové filtračné vrecká
6.904-285.0
Test prachová trieda M, 3-vrstvové, zosilnená vonkajšia vrstva, odolné voči roztrhnutiu.
141
Špeciálne vysávače
Špeciálne vysávače
NT 611
BS vysávače
Séria BS je vybavená nádobami odolnými voči vysokým teplotám
a PES plochými skladanými filtrami prachovej triedy M – čím sa
ideálne hodí napríklad pre pekárne. So systémom Tact pre trvalý
konštantný výkon.
Profesionálne mokro-suché vysávače s integrovaným vypúšťacím
čerpadlom pre podnikanie, upratovacie firmy a požiarnikov. Nový
NT 611 Mwf so svojou modernou elektrickou bezpečnostnou výbavou spĺňa aj najprísnejšie bezpečnostné požiadavky požiarnych
zborov.
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Vysávanie a odčerpávanie
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Špeciálne vysávače pre špeciálne
oblasti
1
2
1 Vysávač pre pekárov
1
2
1 Integrované kalové čerpadlo
 Plastová nádoba je odolná voči kyselinám, lúhom a vysokej teplote.
 Súpravy príslušenstva predávané na objednávku boli vyvinuté špeciálne na
použitie v pekárňach.
 Pomocou čerpadla je možné zlikvidovať veľké množstvo tekutiny, takže je
možné kontinuálne vysávať.
2 PES plochý skladaný filter odolný voči vysokým teplotám
2 Integrované odkladanie príslušenstva
 Stroj je vybavený s plochým skladaným filtrom z PES odolným voči vysokým
teplotám prachovej triedy M, aby sa mohol bez problémov vysávať napríklad
prach a nečistoty v pekárňach.
 Vo veľkom nárazníku je umiestnený priečinok na odkladanie príslušenstva.
NT 35/1 Tact Bs
NT 611 K
NT 611 Mwf
 Mechanický oklep filtra
 Vhodný na suché vysávanie (s filtrom na objednávku)
 So zabudovaným kalovým čerpadlom
 S kalovým čerpadlom
 Konektor IP68; spínač PRCD-K
 C-spojka s uzatváracím kohútikom
Technické údaje
 Antistatický systém
 Tact – Auto Filter Clean System
 Držiak príslušenstva pre hubicu na rúry na pečenie
Technické údaje
Prietok vzduchu
l/s
57
57
Vákuum
mbar/kPa
235/23,5
235/23,5
Objem nádoby
l
55
55
Max. príkon
W
2 350
2 350
Výkon odvádzacieho čerpadla
W
800
800
Prietok vzduchu
l/s
57
Štandardný priemer
mm
40
40
Vákuum
mbar/kPa
235/23,5
Dĺžka kábla
m
10
10
Objem nádoby
l
35
Hladina akustického tlaku
dB (A)
63
63
Max. príkon
W
1 380
Hmotnosť
kg
23
23
Štandardný priemer
mm
35
Rozmery (d x š x v)
mm
570 x 370 x 860
570 x 430 x 860
Dĺžka kábla
m
7,5
Hladina akustického tlaku
dB (A)
63
Výbava
Hmotnosť
kg
12,8
Sacia hadica s kolenom
m
4
4
Rozmery (d x š x v)
mm
505 x 370 x 540
Sacia trubica, kovová 2 x 0,5 m


Hubica na mokro-suché vysávanie mm
360
370/hliník
Štrbinová hubica


Výbava
Plochý skladaný filter
PES
Hrubý filter na mokré vysávanie
–
–
Obj. č.
1.184-702.0
Obj. č.
1.146-202.0
1.146-612.0
 Štandardná výbava 142
143
Suché vysávače
Suché vysávače
Suché vysávače na profesionálne udržiavacie čistenie
V mnohých oblastiach sú to práve moderné, inteligentné riešenia, ktoré sa rátajú. Vďaka výrazne zníženej hlučnosti, flexibilnej hybridnej technológii a integrácii kompletného príslušenstva majú suché vysávače Kärcher presne tie vlastnosti, ktoré
ocenia profesionálni používatelia, ako upratovacie firmy alebo upratovací personál v hoteloch alebo v maloobchode.
2
3
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
1
Filtračné vrecko z netkanej textílie (3-vrstvové)
Filtračný materiál
1 275 m2
Papierové filtračné vrecko (2-vrstvové)
510 m2
Čistiaci výkon v m2
1 Nezávislosť a mobilita: vďaka hybridnej technológii
Hľadanie elektrickej zásuvky je nepohodlné a zaberá veľa času.
Vysávače Kärcher s kvalitnou hybridnou technológiou sú nezávislé
na elektrickej sieti. A pri čistení škvŕn alebo pri medzičistení si môžete vybrať medzi zásuvkou alebo prevádzkou na batériu.
2 6-násobný filtračný systém vrátane HEPA
6-násobný filtračný systém s 3-vrstvovým filtračným vreckom
z netkanej textílie, permanentným hlavným filtrom, motorovým filtrom a filtrom vyfukovaného vzduchu/HEPA-filtrom zabezpečuje
so stupňom odlučovania až 99,997 % optimálne odlučovanie
prachu v HEPA kvalite.
Obsah – Vysávače
Suché vysávače
Elektrometly
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Príslušenstvo pre suché vysávače
144
strana
strana
strana
strana
3 Technológia filtra z netkanej textílie
Filtre Kärcher z netkanej textílie dosahujú vyššiu a konštantnejšiu
saciu silu ako bežné filtre. V porovnaní s bežnými papierovými
filtračnými vreckami pojmú viac ako dvojnásobné množstvo
prachu – pri stupni odlučovania zlepšenom o 10 %. Filtre Kärcher
z netkanej textílie sú maximálne odolné voči pretrhnutiu a preto
nezničiteľné pri nasávaní dielom s ostrými hranami, ako sú črepiny
alebo kancelárske spinky. A celkovo majú dlhšiu životnosť a šetria
náklady.
144
151
152
154
145
Suché vysávače
Suché vysávače
Vysávače na suché vysávanie: nezávislé a tiché
146
Objem nádoby (l)
Prietok vzduchu (l/s)
Vákuum (mbar/kPa)
Trieda ochrany
Antistatický systém,
elektricky vodivá prípojka
sacej hadice
Plochý skladaný filter
Oklep filtra
Tact – Auto Filter Clean
System
Strana
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Táto strojová trieda pôsobivo ukazuje, čo je možné vďaka koncentrácii na podstatné veci
a konzekventnej orientácii na prax.
Suché vysávače
BV 5/1
5
61
244/24,4
II
–
–
–
–
150
Stroje na batérie
T 9/1 Bp
BV 5/1 Bp
EB 30/1 Li-ion
9
5
1
61
61
–
244/24,4/123/12,3
244/24,4/123/12,3
–
II
II
III
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
149
150
151
147
Stroje na batérie
T 9/1 Bp
Jedinečné na celom svete
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Výkonný suchý vysávač T 9/1 Bp s celosvetovo jedinečnou hybridnou technológiou sa hodí na plošné čistenie a medzičistenie – podľa
výberu s napájaním zo siete alebo na batérie.
1
2
1 Výkonné batérie
 Výdrž batérie 35 minút.
 O 40 % ľahšia ako bežné batérie.
2 Môžte si vybrať
 Priečinok na batérie na zadnej strane sa jednoducho vyklopí.
Batérie sa dajú vybrať rýchlo a pohodlne.
T 9/1 Bp
 2 lítium-iónové batérie
 Rýchlonabíjačka pre 4 batérie
 Držiak podlahovej hubice
Technické údaje
Prietok vzduchu
l/s
Prietok vzduchu počas prevádzky na batérie l/s
61/35
35
Vákuum (prevádzka na sieť/batérie)
mbar/kPa
244/123/24,4/12,3
Objem nádoby
l
9
Max. príkon
(prevádzka na sieť/batérie)
W
1 300/330
Štandardný priemer
mm
32
Dĺžka kábla
m
10
Hladina akustického tlaku
dB (A)
62
Hladina akustického tlaku pri prevádzke na batérie dB (A)
58
Hmotnosť
kg
9,4
Rozmery (d x š x v)
mm
410 x 325 x 390
m
2
Výbava
Sacia hadica s kolenom
Teleskopická sacia trubica
Štandardné
Filtračné vrecko
netkaná textília
Umývateľný nylónový filter (hlavný filter)

Prepínateľná podlahová hubica
285
Obj. č.
mm
1.528-101.0
 Štandardná výbava 148
149
Stroje na batérie
Elektrometly
BV 5/1, BV 5/1 Bp
EB 30/1 Li-ion
Je jedno, či v kine, lietadle, autobuse, vo vlaku alebo na schodoch
– vysávač na chrbát BV 5/1 so silnou sacou silou zaručuje neobmedzenú prácu v najužšom priestore vďaka ramennému popruhu
a bedrovej opierke.
Veľmi tichá elektrometla na diskrétne upratovanie.
S lítium-iónovou technológiou a dlhou výdržou batérií.
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
EB 30/1 – vysoko profesionálna,
maximálne flexibilná
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Maximálna čistota v najužšom
priestore
1
2
1 Patentovaná nosná konštrukcia čalúnená sa so systémom
Air-Stream-Comfort
1
2
1 Jednoduchá výmena batérií
 Výkonná batéria sa dá vybrať a vymeniť jedným pohybom ruky.
 Priedušné podložky znižujú tvorbu tepla na chrbte a chrbtová sieťka
s 3-stranovým vetraním znižuje tvorbu potu až o 25 %.
2 Mobilita
2 Výmena kief bez náradia.
 Vysávač na chrbát BV 5/1 umožňuje neobmedzenú prácu všade tam,
kde sa bežný vysávač nedostane.
 S BV 5/1 Bp si môžete vybrať – silný hybridný vysávač sa môže prevádzkovať s pripojením na elektrickú sieť alebo bez pripojenia.
BV 5/1
 Valcová kefa sa vyberá bez použitia náradia a tým sa jednoducho čistí.
BV 5/1 Bp
EB 30/1 Li-ion
 Klipový systém
 Nosná konštrukcia Air-Stream-Comfort
 Držiak podlahovej hubice
 2 kusy lítium-iónovej batérie
 Rýchlonabíjačka pre 4 batérie
 Zásuvný sieťový kábel
 Lítium-iónová technológia
 Parkovacia poloha
 Vyberateľná valcová kefa
Technické údaje
61
61/35
Technické údaje
Vákuum (prevádzka na sieť/batérie)
mbar/kPa
244/24,4
244/123/24,4/12,3
Pracovná šírka
mm
300
Objem nádoby
l
5
5
Objem nádoby
l
1
Max. príkon
(prevádzka na sieť/batérie)
W
1 300
1 300/330
Hladina akustického tlaku
(prevádzka na sieť/batérie)
dB (A)
56
Štandardný priemer
mm
32
32
30 (na textilných plochách)/45 (na tvrdých plochách)
m
15
15
Prevádzkový čas
(koberec/tvrdá plocha)
min
Dĺžka kábla
Hladina akustického tlaku
(prevádzka na sieť/batérie)
dB (A)
62
62/58
Čas nabíjania batérie
h
3
Hmotnosť
kg
2,3
Hmotnosť
kg
5,3
8,3
Rozmery (d x š x v)
mm
250 x 300 x 1 100
Rozmery (d x š x v)
mm
400 x 320 x 540
400 x 320 x 540
Prietok vzduchu (prevádzka na sieť/batérie) l/s
Výbava
Výbava
Batéria, 7,2 V/1,5 A

1,5
1,5
Batéria na výmenu, 7,2 V/1,5 Ah
–
Teleskopická sacia trubica
Štandardné
Štandardné
Adaptér nabíjačky BC 1/0.1
–
Filtračné vrecko
netkaná textília
netkaná textília
Adaptér nabíjačky BC 1/0.45

Umývateľný nylónový filter (hlavný filter)


Rýchlonabíjačka BC 1/1.8
–
Prepínateľná podlahová hubica
270
285
Valcová kefa, štandardná

1.394-201.0
1.394-202.0
Obj. č.
1.545-115.0
Sacia hadica s kolenom
Obj. č.
 Štandardná výbava 150
m
mm
 Štandardná výbava 151
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Príslušenstvo pre možnosti bez hraníc
Mokro-suché vysávače Kärcher dokážu oveľa viac, než iba jednoducho výborne povysávať nečistoty a tekutiny. Pomocou
rozsiahleho systémového príslušenstva sú používatelia schopní kedykoľvek splniť špecifické požiadavky v rôznych oblastiach
využitia. S príkladnou funkčnosťou, bezpečnosťou a čistotou.
3
2
5
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
1
4
1 Priemyselné znečistenia
V oblasti priemyslu majú vysávače nespočetné možnosti využitia. Príslušenstvo Kärcher podporuje profesionálne čistenie v rôznych oblastiach: napr. vysoko stabilné filtre na nečistoty s ostrými hranami. Odolné voči oleju a chemikáliám. Schválené pre zdraviu škodlivé látky, ako
je azbest alebo pre oblasti ohrozené explóziou.
2 Upratovacie práce
Mokro-suché vysávače s C prípojkami sú pri upratovacích prácach už
neodmysliteľné, napríklad pri vysúšaní zaplavených budov. Pozbierané nečistoty a tekutiny sa pomocou C prípojky priamo odvádzajú, čo
znamená prakticky neobmedzenú kapacitu.
3 Stabilný výkon
Filtre s najrozličnejším vlastnosťami sú dôležitými funkčnými dielmi
a rozširujú možnosti využitia vysávačov Kärcher až po vysoko špecializované požitie.
4 V horúčave práce
Použitie špeciálnych filtrov a sacích trubíc odolných voči vysokým
teplotám umožňuje čistenie pecí na pečenie bez čakania.
5 Na širokom fronte proti prachu
Špeciálne sacie lišty pre maximálnu pracovnú šírku umožňujú
u výkonných vysávačov enormný pracovný pokrok.
Obsah – Príslušenstvo pre mokro-suché a suché vysávače
Súpravy príslušenstva pre cieľové skupiny
strana 156
Filtre
strana 158
Sacie hubice
strana 164
Spojovacie adaptéry
strana 172
Sacie hadice
strana 174
Iné
strana 178
152
153
Príslušenstvo pre suché vysávače
Príslušenstvo pre suché vysávače
Perfektne urobené: Príslušenstvo integrované na stroji
Príslušenstvo Kärcher pre suché vysávače nie je len rozsiahle a užitočné pre každodenné používanie. Ale je na stroji uložené tak, aby bolo vždy poruke a pripravené na použitie. A aby sa taktiež dalo opäť bezpečne odložiť. Rôzne sacie hubice,
hadice a sacie trubice sú navzájom optimálne zosúladené, takže máte k dispozícii komplexný systém, s ktorým je možné
v každej oblasti využitia splniť všetky špecifické požiadavky na perfektné čistenie.
3
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
1
2
1 Zdravý vzduch
HEPA filtre Kärcher zabezpečujú hygienicky neškodný vyfukovaný
vzduch napr. v hoteloch, nemocniciach, škôlkach.
2 Filtrovanie bez vreciek
Permanentný filter Kärcher umožňuje vysávanie aj bez filtračného
vrecka.
154
3 Lepšie filtrovať znamená výhodnejšie filtrovať
Filtračné vrecká Kärcher z netkanej textílie sú presvedčivo hospodárne: Dvojnásobná kapacita zachyteného prachu v porovnaní s papierovými filtračnými vreckami, o 10 % lepší stupeň odlučovania a dlhá
životnosť citeľne znižujú náklady na materiál.
155
Príslušenstvo pre mokro-suché a suché vysávače: Súpravy príslušenstva pre cieľové skupiny
Príslušenstvo pre mokro-suché a suché vysávače: Súpravy príslušenstva pre cieľové skupiny
Na každé použitie ta správna súprava príslušenstva
Obzvlášť praktické: Súpravy príslušenstva Kärcher na príslušné použitie. Obsahujú všetko, čo je potrebné, aby bol
vysávač Kärcher vybavený na špeciálne použitie – od čistenia vykurovacích kotlov až po umývanie vozidiel.
Príslušenstvo
Označenie
Súpravy príslušenstva pre vysávače pre cieľové skupiny
1 Súprava príslušenstva pre remeslá
a podnikanie
Obj. č.
Priemer
(DN)
Stroje
2.637-595.0
35
Jednotlivé diely sád
Obj. č.
NT 35/1 Tact/Te
Multifunkčná hubica
6.900-425.0
NT 45/1 Tact/Te/EC
Štrbinová hubica
6.900-385.0
NT 55/1 Tact/Te
Hubica na čalúnenie
6.900-233.0
NT 25/1 Ap
Kombinovaná hubica
6.900-387.0
NT 35/1 Ap
Podlahová hubica na vysávanie vody 6.903-284.0
NT 35/1 Tact/Te
Hubica na vykurovací kotol, kovová
6.906-662.0
NT 25/1 Ap
Štrbinová hubica, kovová
6.900-922.0
Priemer
Príslušenstvo
Označenie
Obj. č.
(DN)
Súpravy príslušenstva pre vysávače pre cieľové skupiny (pokračovanie)
8
9
2
Súprava na čistenie
vykurovacích kotlov
2.638-852.0
35
Súprava na čistenie auta na
umývanie osobných a úžitkových
vozidiel.
Súprava príslušenstva pre elektronáradie (elektricky
vodivá)
2.862-167.0
Súprava pre mokro-suché vysávače
(elektricky vodivá)
2.638-147.0
27
Stroje
Jednotlivé diely sád
Obj. č.
NT 14/1 Eco Te Adv
Adaptér pre elektronáradie
6.902-095.0
NT 45/1 Tact Te/EC
Káblový klip, 5 ks
5.332-440.0
NT 55/1 Tact Te
40
NT 35/1 Ap
NT 35/1 Tact Te
Koleno, DN 40, kovové
6.900-276.0
NT 45/1 Tact Te/EC
Podlahová hubica, DN 40
6.906-554.0
NT 55/1 Tact Te
Štrbinová hubica, DN 40
6.903-033.0
NT 65/2 Tact²
NT 75/2 Tact² Me
3
4
5
Súprava pre pece
na pečenie
2.640-341.0
Pekárenská súprava 2.640-436.0
(elektricky vodivá)
Súprava pre kone
(elektricky vodivá)
2.637-248.0
35
40
40
NT 35/1 Tact Bs
Sacia trubica, izolovaná, 1 x 1 m
4.321-161.0
10
Súprava na čistenie
auta
2.862-166.0
35
NT 35/1 Tact/Te
Hubica na čalúnenie, DN 35
6.900-233.0
NT 45/1 Tact/Te/ EC
Redukcia, C 35/DN 35
5.407.112.0
NT 55/1 Tact/Te
Štrbinová hubica
6.906-240.0
NT 70/1/2/ 3
Vysávací štetec
6.903-862.0
Vysávací štetec
6.903-862.0
NT 35/1 Tact Bs
Sacia trubica, kovová 2 x 0,5 m
6.900-275.0
NT 65/2 Tact²
NT 65/2 Ap
Vysávací štetec
6.903-862.0
NT 65/2 Ap
NT 75/2 Ap Me Tc
Redukčný adaptér
5.407-109.0
NT 35/1 Tact Te
Sacia hadica, 4 m
4.440-391.0
NT 45/1 Tact Te/EC
Jemné česadlo
6.903-047.0
NT 55/1 Tact Te
Hrubé česadlo
6.903-048.0
NT 65/2 Tact ²
Leštiace česadlo
6.903-046.0
11
12
Požiarnická súprava 2.637-360.0
Priemyselná
súprava
2.637-355.0
40
61
NT 601 K/F
Sacia hadica, 4 m, odolná voči oleju
6.906-714.0
NT 611 MWF
Koleno, plastové
5.031-904.0
Vypúšťacia spojka Geka-C
4.470-033.0
Podlahová hubica, hliníková
6.903-018.0
Sacia trubica, kovová 2 x 0,5 m
6.900-275.0
NT 45/1 Tact/Te/EC
Koleno, kovové
6.906-850.0
NT 55/1 Tact/Te
Sacia trubica, kovová 2 x 0,5 m
6.906-851.0
NT 65/2 Ap
Štrbinová hubica, antikorová
6.900-926.0
NT 75/2 Ap Me Tc
Plošná hubica, hliníková
4.130-415.0
NT 65/2 Tact²/Tc
Podlahová hubica, kovová
4.130-413.0
NT 75/2 Tact² Me/Tc
6
Stavebná súprava
2.637-352.0
40
NT 45/1 Tact/Te/EC
Sacia hadica, 4 m
4.440-263.0
NT 55/1 Tact/Te
Sacia hadica, 4 m, odolná voči oleju
4.440-613.0
NT 55/1 Tact/Te
Sacia trubica, kovová 2 x 0,5 m
6.900-275.0
13
Súprava na piliny
2.640-760.0
61
NT 70/3
Štrbinová hubica
6.900-222.0
NT 70/3
Koleno, kovové
6.900-276.0
NT 65/2 Ap
Gumená sacia hubica
6.902-106.0
NT 65/2 Ap
Štrbinová hubica
6.903-033.0
NT 75/2 Ap Me Tc
NT 75/2 Ap Me Tc
Podlahová hubica
6.903-018.0
NT 65/2 Tact²/Tc
NT 75/2 Tact2 Me/Tc
NT 65/2 Tact2/Tc
14
NT 75/2 Tact Me/Tc
2
7
156
Profesionálna
súprava na čistenie
2.637-353.0
40
Montážna súprava
na autobusy
2.640-560.0
40
NT 65/2 Ap
Sacia hadica, C-40, 16 m
6.906-635.0
Kombinovaná podlahová hubica, DN 35
6.906-511.0
6.906-240.0
NT 45/1 Tact/Te/EC
Sacia hadica, 4 m
4.440-263.0
Štrbinová hubica, plastová, DN 35
NT 55/1 Tact/Te
Sacia trubica, kovová 2 x 0,5 m
6.900-275.0
Sacia trubica, 2 x 0,5 m, kovová, DN 35 6.900-514.0
NT 70/3
Koleno, kovové
6.900-276.0
Koleno, kovové, DN 35
6.900-519.0
NT 65/2 Ap
Štrbinová hubica
6.903-033.0
Vysávací štetec, DN 35
6.900-697.0
NT 75/2 Ap Me Tc
Podlahová hubica s kolieskami
6.906-383.0
Filtračné vrecko, 5 ks
6.904-285.0
NT 65/2 Tact2/Tc
Hubica na vysávanie auta, plastová, DN 35
6.906-108.0
NT 75/2 Tact2 Me/Tc
Redukčný nadstavec, klip C 40/DN 35 5.407-109.0
157
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
Súprava na odstraňovanie pilín na
čistenie napr. strojov na obrábanie
kovu a dreva.
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače: Filtre
Veľký objem filtračných vreciek pri kompaktnej konštrukcii: Túto požiadavku dôsledne
realizuje Kärcher pri každom novo vyvinutom vysávači. Stroje Kärcher sa tak dajú veľmi dlho prevádzkovať maximálne efektívne a s nízkymi nákladmi na údržbu.
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
BV 5/1/BV 5/1 Bp
T 9/1 Bp
NT 611 K/NT 611 Mwf
NT 35/1 Tact Bs
NT 70/2/NT 70/3
NT 65/2 Ap/NT 75/2 Ap Me Tc
NT 25/1 Ap/NT 35/1 Ap
NT 14/1 Eco Te Advanced
NT 65/2 Tact²/NT 75/2 Tact² Me/NT 65/2 Tact² Tc
NT 80/1 B1 M
NT 45/1 Tact Te H
NT 35/1 Tact Te H
Test prachová trieda M
NT 45/1 Tact Te
Opis
NT 45/1 Tact
Počet
NT 35/1 Tact/NT 35/1 Tact Te
Obj. č.
NT 45/1 Tact Te M
15-16
NT 35/1 Tact Te M
11-14
NT 45/1 Tact Te Ec/NT 55/1 Tact/NT 55/1 Tact Te
10
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
1-11
Papierové filtre (2-vrstvové)
Papierové filtračné vrecká
1 6.904-210.0
5 kusov
Papierové filtračné vrecká, balenie pre
veľkospotrebiteľov
Papierové filtračné vrecká
2 6.904-224.0
300 kusov Test prachová trieda M Výhodná veľkospotrebiteľská jednotka.
Papierové filtračné vrecká
veľkospotrebiteľská jednotka
Papierové filtračné vrecká
1
2






3 6.904-259.0
5 kusov
Test prachová trieda M, zosilnená vonkajšia vrstva, na cementový prach atď.
3
4 6.904-208.0
5 kusov
Test BIA-C prachová trieda M. (Vhodné aj pre modely NT 351 Eco/profi).
4
5 6.904-285.0
5 kusov
Test prachová trieda M, 3-vrstvové, zosilnená vonkajšia vrstva, odolné voči roztrhnutiu.
5
6 6.904-406.0
10 kusov
Test prachová trieda M
6
7 6.904-333.0
10 kusov
7
8 6.904-337.0
300 kusov Test prachová trieda M Výhodná veľkospotrebiteľská jednotka.
8
9 6.904-403.0
10 kusov
Papierové filtračné vrecká pre bezprašnú likvidáciu.
9

1 kus
Bavlna, umývateľné (40 °C), viacnásobne použiteľný filter.
10
 


  


 
 



Látkové filtračné vrecká
Látkové filtračné vrecká
10 6.904-316.0
Filtračné vrecká z netkanej textílie (3-vrstvové)
Filtračné vrecko z netkanej textílie
11 6.904-351.0
5 kusov
12 6.904-407.0
5 kusov
Filtračné vrecko z netk. text., 3-vrstvové, odolné voči roztrhnutiu, prachová trieda M, na
jemný prach.
11
Filtračné vrecká z netkanej textílie
Filtračné vrecká z netkanej textílie,
13 6.904-335.0
10 kusov
Filtračné vrecko z netk. Text., 3-vrstvové, odolné voči roztrhnutiu, prachová trieda M.
13
Filtračné vrecká z netk. textílie, balenie pre
veľkospotrebiteľov
Súpravy bezpečnostných filtrov/vrecia
14 6.904-336.0
300 kusov Filtračné vrecko z netk. Text., 3-vrstvové, odolné voči roztrhnutiu, prachová trieda M/balenie
pre veľkospotrebiteľov.
14
Súprava bezpečnostných filtrov
15 6.904-266.0
5 kusov
15
16 6.904-264.0
5 kusov
Test BIA-C prachová trieda M, s vreckom na likvidáciu, el. vod.
  



12
16


 
 



 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
158
159
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
BV 5/1/BV 5/1 Bp
T 9/1 Bp
NT 611 K/NT 611 Mwf
20
NT 35/1 Tact Bs
5 kusov
NT 70/2/NT 70/3
20 6.904-251.0
NT 65/2 Ap/NT 75/2 Ap Me Tc
19
NT 25/1 Ap/NT 35/1 Ap
5 kusov
NT 14/1 Eco Te Advanced
19 6.904-252.0
NT 65/2 Tact²/NT 75/2 Tact² Me/NT 65/2 Tact² Tc
18
NT 80/1 B1 M
Test prachová trieda L, všeobecné čistenie, namokro a nasucho, odolné voči roztrhnutiu.
5 kusov
NT 45/1 Tact Te H
5 kusov
18 6.904-211.0
NT 35/1 Tact Te H
17 6.904-171.0
NT 45/1 Tact Te M
Opis
NT 45/1 Tact Te
Počet
NT 45/1 Tact
NT 35/1 Tact/NT 35/1 Tact Te
Obj. č.
NT 35/1 Tact Te M
23
NT 45/1 Tact Te Ec/NT 55/1 Tact/NT 55/1 Tact Te
21-22
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
17-20
Špeciálne filtračné vrecká, filtračné vrecká na mokré hmoty
Špeciálne filtračné vrecká, filtračné vrecká na
mokré hmoty
17












 

HEPA, prachová trieda H filtre
Plošný filter HEPA
HEPA filtračná kazeta
21 6.904-242.0
1 kus
22 6.904-364.0
1 kus
23 6.414-801.0
1 kus
HEPA plošný filter, prachová trieda H (H 14).
21
22
HEPA filtračná kazeta, papier/plast (H 12).
23
       




 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
160
161
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače: Patrónový filter
Robustné filtre na veľké nečistoty z kovu pre vysávanie namokro sa starajú o to, aby
boli veľké čiastočky špiny bezpečne zadržané.
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
BV 5/1/BV 5/1 Bp
T 9/1 Bp
NT 611 Mwf
Opis
NT 611 K
Počet
NT 35/1 Tact/NT 35/1 Tact Te
Obj. č.
NT 35/1 Tact Bs
18
NT 70/2/NT 70/3
17
NT 65/2 Ap/NT 75/2 Ap Me Tc
16
NT 25/1 Ap/NT 35/1 Ap
15
12
NT 14/1 Eco Te Advanced
13-14
10-11
NT 65/2 Tact² Tc/NT 75/2 Tact² Me Tc
9
NT 65/2 Tact²/NT 75/2 Tact² Me
8
NT 80/1 B1 M/NT 80/1 B1 MS
6-7
NT 35/1 Tact Te M / NT 45/1 Tact Te M
4
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
1-3
Patrónový filter papierový
Patrónový filter
1 6.414-808.0
1 kus
Papier/kov, nasávací filter, filter dúchadlového motora.
1

2 6.904-325.0
1 kus
Papier, test BIA-C prachová trieda M.
2

3 6.907-038.0
1 kus
Papier, test BIA-C prachová trieda M.
3
Plochý skladný filter zabalený – prachová trieda M
4 6.904-367.0
1 kus
Papier, test prachová trieda M.
Plochý skladaný filter (papier)
5 6.907-276.0
Patrónový filter, papier

Plochý skladaný filter (papier)
Plochý skladaný filter
4
 
5
6 6.904-156.0
1 kus
Test prachová trieda M (Aj pre modely NT 351 Eco).
6
7 6.904-283.0
1 kus
Papier, test prachová trieda M (aj NT 65/2 Eco/na obj. pri modeloch NT 75/2 Eco Tc).
7
8 6.904-360.0
1 kus
Polyesterové rúno, odolné voči rozpadávaniu, test prachová trieda M.
8

 
 


Plochý skladaný filter (PES)
Plochý skladaný filter (PES)
9 6.907-277.0
 
9

 
 
10 6.906-123.0
1 kus
Polyesterové rúno, odolné voči rozpadávaniu, test prachová trieda M. (Aj pre modely NT 351 Eco).
10
11 6.904-284.0
1 kus
Polyesterové rúno, odolné voči rozpadávaniu, test prachová trieda M.
(Aj pre 65/2 Eco/ Me/Tc a NT 72/2 Eco Tc).
11
12 6.904-287.0
1 kus
Kov, dierovaný, nevhodný na suché vysávanie.
12
13 6.904-212.0
1 kus
Polyesterová vpichovaná netkaná textília, umývateľný (40 °C).
13
14 6.904-282.0
1 kus
Polyesterová vpichovaná netkaná textília, test prachová trieda M, umývateľný (40 °C).
Nevhodný na použitie pre prachovú triedu F.
14
15 5.731-628.0
1 kus
Nylon, vymývateľný, umývateľný do cca 40 °C.
15
16 5.731-632.0
1 kus
Zosilnená polyesterová vpichovaná netkaná textília, umývateľný do cca 40 °C.
16

17 6.414-802.0
3 kus
Štandardný filter odpadového vzduchu.
17

Plastové vrece na bezprašnú likvidáciu
18 6.596-886.0
10 kusov
PE plastové vrece.
18
Plastové vrecia na bezprašnú likvidáciu
19 6.900-698.0
10 kusov
PE plastové vrece. Plastové vrecia na bezprašnú likvidáciu.
19
Plochý filter (PES)


Hrubý filter pre vysávanie mokrých hmôt
Filter na veľké nečistoty pre mokrú prevádzku


 

 
Membránové filtre/látkové filtre
Membránový/látkový filter PE vpichovaná
netk. textília
 

 
Hlavné filtračné koše
Permanentný hlavný filtračný kôš

Filter odpadového vzduchu
Štandardný filter odpadového vzduchu
Plastové vrecia na bezprašnú likvidáciu


 
 
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
162
163
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače: Sacie hubice
Použitím elektricky poháňanej kefy je možné efektívnosť čistenia ešte viac zvýšiť.
Koberec sa vykefuje a získa opäť dobrý vzhľad.
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
BV 5/1/BV 5/1 Bp
T 9/1 Bp
NT 611 Mwf
NT 611 K
NT 65/2 Tact²/NT 75/2 Tact² Me
NT 80/1 B1 MS
NT 80/1 B1 M
NT 45/1 Tact Te H
Plast
NT 35/1 Tact Te H
Opis
NT 35/1 Tact Te M/NT 45/1 Tact Te M
Šírka
NT 55/1 Tact/NT 55/1 Tact Te
Dĺžka
NT 45/1 Tact Te Ec
Priemer
NT 45/1 Tact/NT 45/1 Tact Te
Počet
NT 35/1 Tact/NT 35/1 Tact Te
Obj. č.
NT 35/1 Tact Bs
17
NT 70/2/NT 70/3
16
8-9
NT 65/2 Ap/NT 75/2 Ap Me Tc
14
7
NT 35/1 Ap
10-11, 15
6
NT 25/1 Ap
5
NT 14/1 Eco Te Advanced
4
NT 65/2 Tact² Tc/NT 75/2 Tact² Me Tc
3
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
1-2
Hubice na vysávanie auta
Hubica na vysávanie auta, DN 40
1 6.900-952.0
1 kus
40 mm
90 mm
Hubica na vysávanie auta, DN 35
2 6.906-108.0
1 kus
35 mm
90 mm
1

2
  
  
 

 

Turbo hubica
Turbo hubica
3 2.860-113.0
1 kus
32 mm
160 mm
Hubica na čalúnenie, plast s redukčnou objímkou DN 35/32.
3
4 2.860-114.0
1 kus
32 mm
270 mm
Podlahová hubica, plast s redukčnou objímkou 35/32,
270 mm.
4
5 6.903-402.0
1 kus
32 mm
120 mm
Plast
5
6 6.906-512.0
1 kus
DN 35 mm
300 mm
6
7 6.903-018.0
1 kus
DN 40 mm
370 mm
Plastová s kolieskami, štetinová lišta (6.903-278.0), gumené stierky (6.903-277.0)
Hliníková s výškovo prestaviteľnými kolieskami so
štetinovými lištami (6.903-064.0) a gumenými stierkami
(6.903-081.0, odolné voči oleju).
Hliníková s výškovo prestaviteľnými kolieskami, štetinová
lišta (6.903-065.0) a gumené stierky (6.906-146.0).
Hliníková s výškovo prestaviteľnými kolieskami, štetinová lišta
(6.903-064.0), gumené stierky (6.903-081.0, odolné voči oleju).
Plastová s kolieskami, štetinová lišta (6.905-878.0)
a gumené stierky (6.905-877.0)
      
 
 
      
 
 
Hubice na čalúnenie
Hubica na čalúnenie
 
Mokro-suché podlahové hubice
Mokro-suchá podlahová hubica,
DN 35, 300 mm
Mokro-suchá podlahová hubica,
DN 40, 370 mm
Mokro-suchá podlahová hubica,
DN 40, 450 mm
Mokro-suchá podlahová hubica,
DN 35, 370 mm
Mokro-suchá podlahová hubica,
DN 35, 360 mm
Mokro-suchá podlahová hubica,
DN 40, 360 mm
8 6.906-383.0
1 kus
DN 40 mm
450 mm
9 6.906-384.0
1 kus
DN 35 mm
370 mm
10 6.906-513.0
1 kus
DN 35 mm
360 mm
11 6.906-554.0
1 kus
DN 40 mm
360 mm
12 4.763-244.0
1 kus
DN 40 mm
360 mm
8
9
10
11
12
Plast s antikorovou klznou plochou, prepínateľná,
s prípojkou s DN 35.
Kombinovaná hubica na parkety
15 6.906-107.0
1 kus
32 mm
360 mm Vhodná na parketové podlahy, plast so štetinovou lištou
(súprava č. 6.905-878.0) a 2 kolieska.
Kombinovaná hubica
16 6.906-696.0
1 kus
32 mm
285 mm Plast s antikorovou klznou plochou a kolieskami,
prepínateľná.
Kombinovaná hubica (na suché hmoty)
17 6.906-211.0
1 kus
32 mm
262 mm Plast s antikorovou klznou plochou, prepínateľná. Iba
suché vysávače.
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
14
13 4.130-399.0
1 kus
DN 40 mm
370 mm
Kombinovaná hubica (na suché hmoty)
14 6.906-511.0
1 kus
35 mm
270 mm
164
  

7
Multifunkčná hubica (DN 40) z plastu s pracovnou šírkou
360 mm. S postrannými kolieskami. Štetinové lišty
(6.905-878.0) a gumené stierky (6.905-877.0).
Hliníková podlahová hubica uzemnená, nezameniteľná,
370 mm, výškovo prestaviteľná
Mokro-suchá podlahová hubica,
DN 40, nezameniteľná, 370 mm
Kombinované hubice (na suché hmoty)
      
    
       
    
 
      
       

      
      
       
    
        

13
15
16
17
 
      
  

 

 
165
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
BV 5/1/BV 5/1 Bp
T 9/1 Bp
NT 611 Mwf
NT 611 K
NT 35/1 Tact Bs
NT 65/2 Tact²/NT 75/2 Tact² Me
NT 80/1 B1 MS
NT 80/1 B1 M
NT 45/1 Tact Te H
NT 35/1 Tact Te H
Opis
NT 35/1 Tact Te M/NT 45/1 Tact Te M
Šírka
NT 55/1 Tact/NT 55/1 Tact Te
Dĺžka
NT 45/1 Tact Te Ec
Priemer
NT 45/1 Tact/NT 45/1 Tact Te
Počet
NT 35/1 Tact/NT 35/1 Tact Te
Obj. č.
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
30
NT 70/2/NT 70/3
35-36
29
NT 65/2 Ap/NT 75/2 Ap Me Tc
33-34
24, 26-28
NT 35/1 Ap
31-32
23, 25
NT 25/1 Ap
22
NT 14/1 Eco Te Advanced
20-21
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
18-19
NT 65/2 Tact² Tc/NT 75/2 Tact² Me Tc
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Kefy na vykurovacie telesá
Kefa na vykurovacie telesá
18 6.903-034.0
1 kus
35 mm
Plast, pre štrbinovú hubicu (6.900-385.0).
18
19 6.903-404.0
1 kus
32 mm
Plast, pre štrbinovú hubicu (6.903-403.0).
19
20 4.130-104.0
1 kus
35 mm
350 mm
20
21 4.130-173.0
1 kus
35 mm
350 mm
Hliník, na čistenie pekárenských pecí s gumenou stierkou
6.900-517.0 a opornou stierkou 6.900-518.0, po 2x.
Na čistenie pekárenských pecí so škrabkou.
  
 
  
 
Hubica na pekárenské pece
Hubica na pekárenské pece, DN 35

21

Štrbinové hubice
Štrbinová hubica
22 6.900-385.0
1 kus
DN 35
210 mm
Plast
22
 
  
       
23 6.900-922.0
1 kus
35 mm
370 mm
Kov.
23
  
  
       
24 6.903-033.0
1 kus
40 mm
290 mm
Plast
24
  

         
25 6.905-817.0
1 kus
40 mm
400 mm
Kov.
25
  

         
  
  
26 6.906-240.0
1 kus
35 mm
250 mm
Plast
26
Štrbinová hubica, DN 40
27 4.763-243.0
1 kus
40 mm
290 mm
250 mm
Plast, nezameniteľná.
27
Štrbinová hubica
28 6.903-403.0
1 kus
32 mm
210 mm
Plast, pre komerčné suché vysávače.
28
Plošná hubica hliníková
29 4.130-415.0
1 kus
DN 61
29
Odsávacia škrabka kovová
30 6.903-360.0
1 kus
DN 61
Plošná hubica kompl., hliníková s kefkou a antikorovým
nárazníkom.
Odsávacia škrabka, oceľový plech, 117 mm.
  

 
 
Hubice na odsávanie plôch/čistenie strojov
200 mm
30
 
  
 
 
Hubice na odsávanie potrubia
Hubica na odsávanie potrubia
31 6.903-035.0
1 kus
35 mm
Plast, priemer potrubia 100 mm
31
  
  
 
    
32 6.903-036.0
1 kus
35 mm
Plast, priemer potrubia 200 mm
32
  
  
 
    
      
Vysávací štetec
Vysávací štetec
33 6.903-862.0
1 kus
35 mm
70 mm
Prírodné štetiny (hovädzie štetiny), otočný.
33
34 6.903-887.0
1 kus
32 mm
70 mm
Plastový štetec, otočný.
34
       

 
Gumené sacie hubice, zošikmené 45°
Gumená sacia hubica, zošikmená 45°
35 6.902-104.0
1 kus
35 mm
220 mm
36 6.902-105.0
1 kus
40 mm
220 mm
Na odsávanie strojov, odolná voči oleju.
35
     
       
36
    
      
 
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
166
167
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
37-38
40-41
42-43
44
45-46, 48, 50-51, 54
49
53
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
BV 5/1/BV 5/1 Bp
T 9/1 Bp
NT 611 Mwf
NT 611 K
NT 35/1 Tact Bs
NT 70/2/NT 70/3
NT 65/2 Ap/NT 75/2 Ap Me Tc
NT 35/1 Ap
NT 25/1 Ap
NT 14/1 Eco Te Advanced
NT 65/2 Tact² Tc/NT 75/2 Tact² Me Tc
NT 65/2 Tact²/NT 75/2 Tact² Me
NT 80/1 B1 MS
Kov, výškovo prestaviteľná so súpravou štetinových líšt
6.906-066.0 a so súpravou gumených líšt 6.906-067 pre
verzie NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/Tact.
Kov, výškovo prestaviteľná, štetinové lišty, gumené stierky (pre varianty Tc). (Aj pre NT 72/2 Eco Tc).
Na vysávanie väčších plôch v spojení s variantmi NT
70/1, NT 70/2 alebo NT 70/3. (Pri NT 70/2 Professional
štandardná výbava).
NT 80/1 B1 M
611 mm
NT 45/1 Tact Te H
40 mm
Opis
NT 35/1 Tact Te H
1 kus
Šírka
NT 35/1 Tact Te M/NT 45/1 Tact Te M
37 4.130-401.0
Dĺžka
NT 55/1 Tact/NT 55/1 Tact Te
Priemer
NT 45/1 Tact Te Ec
Počet
NT 45/1 Tact/NT 45/1 Tact Te
Obj. č.
NT 35/1 Tact/NT 35/1 Tact Te
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
55
Pojazdné hubice
Pojazdná podlahová hubica
Pojazdná podlahová hubica
38 4.130-400.0
1 kus
40 mm
611 mm
39 4.130-432.0
1 kus
DN 40 mm
644 mm
37

 
38

39

Súpravy hubíc
Súprava hubíc
40 2.860-116.0
1 kus
35 mm
Štrbinová hubica, hubica na čalúnenie, okrúhly štetec, elektricky vodivé.
40
Súprava hubíc DN 32, pre suché vysávače,
s klipovým držiakom
Multifunkčné kefy
41 2.860-143.0
4 kusy
32 mm
Štrbinová hubica, hubica na čalúnenie, okrúhly štetec,
klipový držiak.
41
Viacúčelová kefa
42 6.903-863.0
1 kus
35 mm
Multifunkčná kefa DN 40, nezameniteľná
43 4.763-242.0
1 kus
40 mm
Viacúčelová kefa
44 6.906-122.0
1 kus
32 mm
120 mm
Prírodné štetiny (hovädzie štetiny), štetiny 120 x 45 mm.
42
43
120 mm
Prírodné štetiny (hovädzie štetiny), štetiny 120 x 45 mm,
s nezameniteľnou závitovou prípojkou.
Plast, štetiny tvrdé, 20 x 45 mm.
      
  

 
      
       
 
44
 
Sacie trubice antikorové
Sacia trubica, DN 40
45 6.902-081.0
1 kus
DN 40 mm
0,5 m
46 6.906-531.0
1 kus
DN 40 mm
1m
Na použitie v mokrom, vlhkom prostredí alebo na
vysávanie tekutín.
Sacia trubica, DN 35
47 6.902-154.0
1 kus
DN 35 mm
0,5 m
Sacia trubica, DN 32, antikorová
48 6.902-050.0
1 kus
DN 32 mm
0,42 m
49 6.900-384.0
1 kus
35 mm
0,5 m
Plast
Kovová, pochrómovaná.
Prevažne na vysávanie mokrých hmôt alebo korozívnych
médií.
Na použitie v mokrom, vlhkom prostredí alebo na
vysávanie tekutín.
45
      
         
46
      
 
   
 
47
      
  
48
 
Sacie trubice plastové
Sacia trubica, DN 35
49
   
  

Sacie trubice kovové
Sacia trubica, kovová, DN 35
50 6.900-514.0
1 kus
DN 35 mm
0,5 m
Sacia trubica
51 6.900-275.0
1 kus
40 mm
0,5 m
Sacia trubica, DN 40, 1 m, nezameniteľná
52 4.025-372.0
50
      
         
51
      
         
Kovová sacia trubica, 0,33 m, DN 35
53 6.902-152.0
1 kus
35 mm
0,33 m
Kovová pochrómovaná – nezameniteľná so závitovým
spojom. Vhodná iba na použitie pri NT 80/1 B1 M
a NT 80/1 B1 MS, príp. NT 801 B1 M/MS.
Kovová sacia trubica, pochrómovaná, 0,33 m, DN 35.
Sacia trubica, kovová, čierny povlak,
DN 32
Teleskopická sacia trubica
54 6.906-618.0
1 kus
DN 32 mm
0,5 m
Kovová, s čiernou ochrannou vrstvou.
54
55 6.903-524.0
1 kus
DN 32 mm
Teleskopická trubica, kov, pochrómovaná v DN 32, 0,61–1 m.
55
52
 
53

 
 
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
168
169
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
BV 5/1/BV 5/1 Bp
T 9/1 Bp
NT 611 Mwf
NT 611 K
NT 35/1 Tact Bs
NT 70/2/NT 70/3
NT 65/2 Ap/NT 75/2 Ap Me Tc
NT 35/1 Ap
NT 25/1 Ap
NT 65/2 Tact²/NT 75/2 Tact² Me
NT 80/1 B1 MS
NT 80/1 B1 M
NT 45/1 Tact Te H
NT 35/1 Tact Te H
Opis
NT 35/1 Tact Te M/NT 45/1 Tact Te M
Šírka
NT 55/1 Tact/NT 55/1 Tact Te
Dĺžka
NT 45/1 Tact Te Ec
Priemer
NT 45/1 Tact/NT 45/1 Tact Te
Počet
NT 35/1 Tact/NT 35/1 Tact Te
Obj. č.
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
67
NT 14/1 Eco Te Advanced
66
NT 65/2 Tact² Tc/NT 75/2 Tact² Me Tc
58-61, 63-65
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
56-57, 68
Kolená antikorové
Koleno, antikorové
56 6.903-141.0
1 kus
35 mm
57 6.902-079.0
1 kus
40 mm
58 5.031-718.0
1 kus
59 5.031-939.0
1 kus
60 5.032-427.0
1 kus
61 5.031-904.0
1 kus
C-DN
35 mm
C-DN
35 mm
C-DN
40 mm
C-DN
40 mm
C-DN
35 mm
C-DN
32 mm
35 mm
Ušľachtilá oceľ.
56
      
         
57
    
         
   
 
      
       
Kolená plastové
Koleno, plastové
Koleno, plast, C-DN 35, AS
62 5.033-583.0
Koleno, plastové, C-DN 32
63 4.408-051.0
1 kus
Koleno, plastové, DN 35
64 6.902-009.0
1 kus
Koleno, plastové
65 4.408-052.0
1 kus
Komfortné koleno, plastové, C-DN 32
66 4.440-865.0
1 kus
Plast s klipovým systémom C-35.
58
Plast DN 35 s klipovým systémom C-35, elektricky
vodivé.
Plast s klipovým systémom C-40, elektricky vodivé.
59
60
Plast s klipovým systémom C-40.
61
Plast, klipový systém C-35, antistatické vyhotovenie.
62
Plast s klipovým systémom C-32.
63
Plast, DN 35.
64
C-DN
32 mm
Plast, elektricky vodivé, klipový systém C-32, na zníženie
elektrostatického nabíjania (bez ESB prípojky).
65
C-DN
32 mm
Koleno Comfort plast s klipovým systémom C-32, s reguláciou privádzaného vzduchu s nízkou hlučnosťou, nem.
patent udelený: DE 102005010983 (bez ESB prípojky).
66
    
    
     
    
    

 


 

 
 
Kovové koleno
Koleno, kovové, DN 35
67 6.900-519.0
1 kus
35 mm
Kov, DN 35.
67
   
Koleno, kovové, DN 40
68 6.900-276.0
1 kus
40 mm
Kov, DN 40.
68
   
Koleno, kovové, DN 40
69 4.036-032.0
Nezameniteľné koleno s priemerom DN 40 pre
bezpečnostné vysávače B1 M.
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
170
40 mm
69
 
         
         
 
171
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače: Spojovacie adaptéry
Pomocou rozdvojky Y sa dajú na jeden stroj zapojiť dve sacie hadice.
Tak môžete súčasne čistiť rôzne miesta.
20
21
22
23-25
BV 5/1/BV 5/1 Bp
T 9/1 Bp
NT 611 K/NT 611 Mwf
NT 35/1 Tact Bs
NT 70/2 Me/NT 70/3 Me Tc
NT 70/3
NT 45/1 Tact Te
Opis
NT 45/1 Tact
Priemer
NT 35/1 Tact Te
Počet
NT 35/1 Tact
Obj. č.
Mokro-suché vysávače,
suché vysávače
17-19
NT 65/2 Ap/NT 75/2 Ap Me Tc/NT 14/1 Eco Te
16
NT 25/1 Ap/NT 35/1 Ap
15
NT 14/1 Eco Te Advanced
11
NT 65/2 Tact²/NT 75/2 Tact² Me/NT 65/2 Tact² Tc
10, 12-14
NT 45/1 Tact Te H
7-9
NT 35/1 Tact Te H
4-6
NT 35/1 Tact Te M/NT 45/1 Tact Te M
3
NT 45/1 Tact Te Ec/NT 55/1 Tact/NT 55/1 Tact Te
2
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
1
Súprava redukčných/rozširovacích adaptérov
Súprava redukčných/rozširovacích adaptérov
1 2.860-117.0
1 kus
Redukčný adaptér
2 6.902-017.0
1 kus
Redukcia z DN 35 na 32
3 6.902-072.0
DN 40/35, DN 35/32 (trubica –> hubica), plast.
1
           


Redukcie (trubica –> hubica)
DN 40 mm
Z DN 40 na DN 35, plast.
2
     
       
35 mm
Z DN 35 na 32, kov
3
      
       
     
Rozširovacie kusy (trubica –> hubica)
Rozširovací nadstavec
4 6.902-084.0
1 kus
35 mm
Z DN 35 na 40, plast.
4
Rozširovací nadstavec
5 5.453-019.0
1 kus
40 mm
Z DN 40 na 61, plast
5
Rozširovací nadstavec
6 6.902-083.0
32 mm
Z DN 32 na 35, plast
6
 


  

Pripojovací adaptér C-DN (klip na kužeľ), EL (elektricky vodivý)
Pripojovací adaptér C-DN 35
7 5.407-112.0
1 kus
C- 35 mm
Prípojka hadica C 35 pre príslušenstvo DN 35, el. vod.
7
     
      
Pripojovací adaptér C 40
8 5.407-109.0
1 kus
40 mm
Prípojka hadica C 40 pre príslušenstvo DN 35, el. vod.
8
     
   
  
Pripojovací adaptér C-DN 40
9 5.407-111.0
1 kus
40 mm
Prípojka hadica C 40 pre príslušenstvo DN 40, el. vod.
9
     
   

Plast, prispôsobiteľný na DN 26–36.

Adaptér pre elektronáradie, so závitom
Pripojovací adaptér pre elektronáradie, so
závitom, DN 35
10 2.639-129.0
1 kus
35 mm
11 5.453-016.0
1 kus
35 mm
10
        
11
     
 
   
12 5.453-026.0
1 kus
35 mm
Vnútorný Ø 28,6 mm, vonkajší Ø 37,3/38,8 mm.
12
           
13 6.902-059.0
1 kus
35 mm
Vnútorný Ø 32 mm, vonkajší Ø 39 mm.
13
           
14 6.902-095.0
1 kus
35 mm
Vnútorný Ø 28 mm, vonkajší Ø 34/38,8 mm, el. vod.
14
           
           
Adaptér pre elektronáradie s klipom (elektricky vodivý)
Pripojovací adaptér pre elektronáradie C 35,
el.
15 5.453-048.0
1 kus
35 mm
Vnútorný Ø 25,4 mm, vonkajší Ø 34,6/38 mm, el. vod.
15
16 5.453-049.0
1 kus
C- 35 mm
Vnútorný Ø 28,6 mm, vonkajší Ø 37,3 mm/38,8 mm, el.vod. Iba mokro-suché vysávače.
16
        
17 5.453-050.0
1 kus
35 mm
Vnútorný Ø 27 mm, vonkajší Ø 36,5/38,8 mm, el. vod.
17
           
 
18 5.453-051.0
1 kus
C- 35 mm
Vnútorný Ø 32 mm, vonkajší Ø 39 mm, el. vod.
18
        
 
19 5.453-052.0
1 kus
C- 35 mm
Vnútorný Ø 28 mm, vonkajší Ø 34 mm/38,8 mm, el. vod.
19
        
 
20 5.453-042.0
1 kus
35 mm
Plast, prispôsobiteľný DN 26–36 (Te/Eco M/H), el. vod.
20
21 5.407-108.0
1 kus
C- 40 mm
21
22 5.407-113.0
1 kus
40 mm
Z hadice C-40 s vonkajším závitom 35 na pripojovací nadstavec so závitom,
DN 35.
Redukčný adaptér z klipu C-40 na klip C-35.
23 6.902-077.0
1 kus
32 mm
Na spojenie 2 sacích hadíc (nie ESB 28 & 34).
23
24 6.900-286.0
1 kus
40 mm
Na spojenie 2 sacích hadíc, obojstranný závit.
24
25 6.902-078.0
1 kus
61 mm
26 2.637-217.0
1 kus

        
Redukčné nadstavce
Redukčný adaptér
     
22
 
      

  

Spojovacie adaptéry
Spojovací adaptér, DN 32/35, s vnútorným
závitom
Spojovací adaptér, DN 40, s vnútorným
závitom
Spojovací adaptér, DN 61, s vnútorným
závitom
Nadstavbová súprava – rozdvojka Y
Nadstavbová súprava – rozdvojka Y
25
Rozdvojka, plast.
26
             
     
     
    

   
  
   
   
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
172
173
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače: Sacie hadice
S predlžovacou hadicou s klipovým systémom Kärcher je možné bez problémov
v priebehu niekoľkých sekúnd veľa hadíc predĺžiť na želanú dĺžku.
11
15
17
18
19
20, 22-24
BV 5/1 Bp
BV 5/1
T 9/1 Bp
NT 611 K/NT 611 Mwf
NT 35/1 Tact Bs
NT 70/3 Me Tc
NT 70/2 Me
NT 70/3
NT 65/2 Ap/NT 75/2 Ap Me Tc
Opis
NT 25/1 Ap/NT 35/1 Ap
Dĺžka
NT 14/1 Eco Te Advanced
Priemer
NT 45/1 Tact/NT 45/1 Tact Te
Počet
NT 35/1 Tact/NT 35/1 Tact Te
Obj. č.
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
9-10
NT 65/2 Tact² Tc/NT 75/2 Tact² Me Tc
8
NT 65/2 Tact²/NT 75/2 Tact² Me
7
NT 80/1 B1 M/NT 80/1 B1 MS
6
NT 35/1 Tact Te H/NT 45/1 Tact Te H
5
NT 35/1 Tact Te M / NT 45/1 Tact Te M
4
NT 45/1 Tact Te Ec/NT 55/1 Tact/NT 55/1 Tact Te
2-3
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
1
Sacie hadice kompletné
Sacia hadica, kompl.,
DN 35, 120°
Sacia hadica, kompl.,
DN 27, 3,5 m
Sacia hadica, kompl., DN 27, 7 m
1 4.440-339.0
1 kus
DN 35 mm
2,5 m
Odolná voči teplotám do 120 °C.
1
2 4.440-446.0
1 kus
DN 27 mm
3,5 m
Plast, EVA, s pripojovacím adaptérom pre elektronáradie.
2
3 4.440-461.0
1 kus
DN 27 mm
7m
Plast, s pripojovacím adaptérom pre elektronáradie,
3
Sacia hadica, kompl., nezameniteľná,
DN 40, 4 m
Sacia hadica, kompl., nezameniteľná,
DN 40, el. vod., 8 m
Sacia hadica, kompletná
4 4.440-558.0
1 kus
40 mm
4m
Elektricky vodivá, DN 40, 4 m, s nezameniteľnými závitovými spojmi.
4
5 4.440-815.0
1 kus
40 mm
8m
Elektricky vodivá, DN 40, 8 m, s nezameniteľnými závitovými spojmi.
5
6 4.440-264.0
1 kus
61 mm
4m
Plast, EVA.
6
7 4.440-328.0
1 kus
61 mm
3m
Priemyselná hadica, PVC/elastomér s oceľovou špirálou, vo vnútri hladká.
7
Sacia hadica, kompl.,
DN 61, 10 m
Sacia hadica, kompl., DN 61, 4 m, odolná
voči oleju
Sacia hadica, kompl., DN 61, 10 m, odolná
voči oleju
Sacia hadica, kompl., DN 40, 4 m,
el. vod.
Sacia hadica, kompletná
8 4.440-467.0
1 kus
61 mm
10 m
Plast, EVA.
8
9 4.440-613.0
1 kus
61 mm
4m
Odolná voči oleju.
9
10 4.440-614.0
1 kus
61 mm
10 m
11 4.440-616.0
1 kus
61 mm
4m
Elektricky vodivá.
11
12 4.440-263.0
1 kus
40 mm
4m
Plast, EVA.
12
 
   
13 4.440-303.0
1 kus
40 mm
4m
Odolná voči oleju.
13
 
   
Sacia hadica kompletná, DN 40, 10 m,
odolná voči oleju
Sacia hadica, kompletná
  
 
  
 
  






 
10
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
14 4.440-463.0
1 kus
40 mm
10 m
Plast, EVA.
14
 
   
15 4.440-466.0
1 kus
40 mm
10 m
Elektricky vodivá, plast.
15
 
   
16 4.440-612.0
1 kus
40 mm
10 m
Odolná voči oleju.
16
 
   
17 4.440-287.0
1 kus
DN 35 mm
4m
Plast, EVA.
17

Sacie hadice kompletné (klipový systém)
Sacia hadica kompl. (klipový systém),
18 4.440-626.0
1 kus
C-DN
2,5 m
S kolenom, C-DN 35.
C-DN 35
35 mm
Sacia hadica kompl. (klipový systém),
19 4.440-653.0
1 kus
C-DN
2,5 m
S kolenom, elektricky vodivá, C-DN 30.
C-DN 35, el. vod.
35 mm
Sacia hadica kompl. (klipový systém),
20 4.440-728.0
1 kus
C-DN
4m
S kolenom a modulom (4.060-533.0), elektricky vodivá.
C-DN 40, + PFC modul, el. vod.
40 mm
Sacia hadica kompl. (klipový systém),
21 4.440-678.0
1 kus
C-DN
4m
S kolenom, C-DN 40.
C-DN 40
40 mm
Sacia hadica, C-DN 35, kompl., + PFC
22 4.440-654.0
1 kus
C-DN
2,5 m
S kolenom a modulom (4.060-478.0), elektricky vodivá.
modul el. vod.
35 mm
Sacia hadica, C-DN 35, kompl., + PFC
23 4.440-627.0
1 kus
C-DN
2,5 m
S kolenom a modulom (4.060-420.0).
modul
35 mm
Sacia hadica kompl. (klipový systém),
24 4.440-679.0
1 kus
C-DN
4m
S kolenom a modulom (4.060-474.0).
C-DN 40, 4 m
40 mm
Sacia hadica kompl. (klipový systém),
25 4.440-784.0
1 kus
C-DN
16 m
C-DN 40, 16 m, s bajonetovou prípojkou a rovným adaptérom pre
C-DN 40, 16 m + DN 40 objímka
40 mm
príslušenstvo.
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
174
18
19
20
21
22
23
24
25
  
    



 

 


 




  
175
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
26
28-31, 34-35, 37
33
40-42
43
44-45
46
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
28 6.906-241.0
1 kus
35 mm
4m
S bajonetovou a klipovou prípojkou.
28
  
Sacia hadica C 35, 2,5 m
29 6.906-275.0
1 kus
35 mm
2,5 m
S bajonetovou a klipovou prípojkou, elektricky vodivá, C 35.
29
    

Sacia hadica C 35, 4 m, el. vod.
30 6.906-500.0
1 kus
35 mm
4m
30
    

Sacia hadica C 40, 4 m
31 6.906-321.0
1 kus
40 mm
4m
S bajonetovou a klipovou prípojkou, C 40.
31
  

 
BV 5/1 Bp
Sacia hadica C 35, 4 m
2,5 m
BV 5/1
1 kus
26
T 9/1 Bp
27 4.440-982.0
S prípojkou na suché vysávače, klipovou prípojkou a kolenom,
C-DN 32.
S prípojkou pre suché vysávače, klipovou prípojkou a kolenom
C-DN 32, el. vod. vyhotovenie.
NT 611 K/NT 611 Mwf
Opis
2,5 m
NT 35/1 Tact Bs
Dĺžka
C-DN
32 mm
C-DN
32 mm
NT 70/3 Me Tc
Priemer
1 kus
NT 70/2 Me
Počet
NT 70/3
Obj. č.
26 4.440-907.0
Sacia hadica komplet. (klipový systém),
C-DN 32, 2,5 m
Sacia hadica, C-DN 32, kompl. el.vod.
NT 65/2 Ap/NT 75/2 Ap Me Tc
NT 25/1 Ap/NT 35/1 Ap
NT 14/1 Eco Te Advanced
NT 65/2 Tact² Tc/NT 75/2 Tact² Me Tc
NT 65/2 Tact²/NT 75/2 Tact² Me
NT 80/1 B1 M/NT 80/1 B1 MS
NT 35/1 Tact Te H/NT 45/1 Tact Te H
NT 35/1 Tact Te M / NT 45/1 Tact Te M
NT 45/1 Tact Te Ec/NT 55/1 Tact/NT 55/1 Tact Te
NT 45/1 Tact/NT 45/1 Tact Te
NT 35/1 Tact/NT 35/1 Tact Te
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
47

27

Sacie hadice (klipový systém)
 
 


 
    
Sacia hadica C 40, 4 m, odol. voči ol.
32 6.906-714.0
1 kus
40 mm
4m
S bajonetovou a klipovou prípojkou, C 45.
32
  
Sacia hadica C 40, 4 m, el. vod.
33 6.906-546.0
1 kus
40 mm
4m
S bajonetovou a klipovou prípojkou, elektricky vodivá, C 40.
33
    
Sacia hadica (klipový systém),
C 40, 10 m, el. vod.
Sacia hadica (klipový systém),
C 35, 10 m
Sacia hadica C 40, 10 m
34 6.906-877.0
1 kus
C-40 mm
10 m
35 6.906-242.0
1 kus
C-35 mm
10 m
S bajonetovou a klipovou prípojkou.
35
36 6.906-279.0
1 kus
40 mm
10 m
S bajonetovou a klipovou prípojkou, C 45.
36
 
   
Sacia hadica C 40, 16 m
37 6.906-635.0
1 kus
40 mm
16 m
S bajonetovou a klipovou prípojkou, C 40.
37
 
   
Sacia hadica (klipový systém), AS, C 35, 2,5 m
38 6.906-896.0
1 kus
C-35 mm
2,5 m
C-35 v antistatickom vyhotovení s upínacím krúžkom.
38
Sacia hadica (klipový systém), C-32, 2,5 m
39 4.440-911.0
1 kus
C-32
2,5 m
S prípojkou na suché vysávače a klipom C-32.
39
40 6.906-237.0
32 mm
2,5 m
Pre všetky hadice C-32 a C-35.
40
41 6.906-277.0
32 mm
2,5 m
Pre všetky hadice C 32 a C 35, elektricky vodivá.
41
42 6.906-344.0
40 mm
2,5 m
Pre všetky hadice C-40.
42
Špeciálna sacia hadica, DN 35, 2,5 m, napr. na čistenie pekárenských pecí, odolná voči teplotám do 350 °C, plast, kov.
43
34
  

 

       
 
     
  

 



Predlžovacie hadice (klipový systém)
Predlžovacia hadica, klipový systém C 32,
C 35
Predlžovacia hadica, klipový systém C 32,
C 35, el. vod.
Predlžovacia hadica, C 40
  


  
    


  

 
     
Špeciálne hadice
Špeciálna sacia hadica, DN 35, odolná voči
vysokým teplotám
Súpravy na opravu hadíc
43 4.440-731.0
Súprava na opravu hadice, C 35
44 2.639-682.0
4-dielne
35 mm
Súprava na opravu hadice, C 40
45 2.639-873.0
4-dielne
40 mm
Súprava na opravu hadice, DN 61
46 2.862-038.0
4-dielne
DN 61 mm
Súprava na opravu hadice, C 32
47 2.639-739.0
4-dielne
32 mm
Súprava na opravu sacej hadice (klipový systém).
44

    
 

45
 
   
Súprava na opravu sacej hadice
46
 
   
Súprava na opravu sacej hadice (klipový systém) (nie ESB).
47

  
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
176
177
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače: Iné príslušenstvo
S mobilným vstupný filtrom sa dajú povysávať a zlikvidovať veľké množstvá špiny
a tekutín.
Opis
NT 55/1 Tact Te
Šírka
NT 55/1 Tact
Počet
NT 35/1 Tact/NT 35/1 Tact Te
Obj. č.
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
EB 30/1 Li-ion
15
BV 5/1 Bp
14
T 9/1 Bp
12
NT 611 K/NT 611 Mwf
11
9
NT 70/2/NT 70/3
10
8, 13
NT 65/2 Ap/NT 75/2 Ap Me Tc
5
NT 25/1 Ap/NT 35/1 Ap
4
NT 14/1 Eco Te Advanced
3
NT 65/2 Tact²/NT 75/2 Tact² Me/NT 65/2 Tact² Tc
2
Mokro-suché
vysávače, suché
vysávače
1
Iné príslušenstvo pre T a NT
PFC modul, C-35, el. vod.
1 4.060-478.0
1 kus
Na aktiváciu poloautomatického čistenia filtra, elektricky vodivý.
1
Odlučovač
2 3.864-010.0
1 kus
2

 
Sudový odlučovač
3 3.864-012.0
1 kus
Kompletná nádoba (80 l) a veko (DN 61, bajonet). Na veľké nečistoty a tekutiny
(bez sacej hadice).
Kov, z DN 61 na 61, iba na tekutiny.
3

 
Veko pre odlučovač
4 4.063-132.0
1 kus
Pre 6.902-051.0/4.070-111.0 a nádoby NT 802 I.
4

 
Medzikrúžok pre 200 l sud
5 6.902-051.0
1 kus
5
Adaptérová platňa Systainer
6 2.641-982.0
Kovový adaptér pre sud s krytom z EURO ocele s 200 l. V spojení s krytom
(odlučovač) 4.063-132.0.
Držiak pre kufrík Systainer®.
6

Popruh na upnutie kufríka na náradie
7 6.907-155.0
1 kus
Na upevnenie napr. kufríka na náradie, elektronáradia atď.
7

Prestavbová súprava pre nevodivé médiá
8 2.640-426.0
1 kus
Na vypínanie pri nevodivých tekutinách.
8
Vypúšťacia spojka
9 6.388-900.0
1 kus
Geka spojka s C prípojkou.
9
10 4.762-400.0
1 kus
Čierne štandardné štetiny, materiál PA.
10
11 4.762-401.0
1 kus
Zmiešané štetiny (prírodné a syntetické štetiny, červené) obzvlášť vhodné na
ošetrovanie tvrdých podláh a parkiet.
11
Nadst. súprava pre nevodivé médiá
12 2.641-560.0
1 kus
Na vypínanie pri nasávaní nevodivých tekutín ako sú oleje a mazivá.
12
Prestavbová súprava pre nevodivé médiá
13 2.640-426.0
1 kus
Na vypínanie pri nevodivých tekutinách.
13
14 2.882-517.0
1 kus
Na vypínanie pri nasávaní nevodivých tekutín ako sú oleje a mazivá.
14
Lítium-iónová batéria 25,2 V
15 6.654-183.0
1 kus
Lítium-iónová batéria, 25,2 V/3,3 A, rýchlo nabíjateľná.
15
Nabíjačka na 4 batérie
16 6.654-204.0
1 kus
16
Nabíjačka na 1 batériu
17 6.654-190.0
1 kus
Univerzálna rýchlonabíjačka so 4 miestami pre batérie. Doba nabíjania 1 h na
1 batériu.
Univerzálna rýchlonabíjačka s miestom pre 1 batériu. Doba nabíjania 1 h na 1 batériu.
17
 
Batéria na výmenu 7,2 V/1,3 Ah Li-Ion
18 4.654-273.0
Li-Ion, 7,2 V/1,3 Ah
18

Batéria na výmenu s lítium-iónovými článkami 7,2 V/2,6 Ah
19 4.654-283.0
Li-Ion, 7,2 V/2,6 Ah.
19

25 mm



 


Valcové kefy pre elektrometly EB 30/1
Valcová kefa EB 30/1


Prestavbová súprava pre nevodivé médiá
  



Nabíjateľné batérie a nabíjačky
 
  
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
178
179
Stroje na základné čistenie kobercov/parné čističe
Stroje na základné čistenie kobercov/parné čističe
Aby v koberci neostala žiadna špina
Kobercové plochy v kancelárskych budovách, hoteloch alebo školách sú každý deň silne namáhané. Tu sa osvedčili čističe kobercov od Kärcheru. Sú robustné, výkonné a všestranné a hodia sa na základné čistenie a medzičistenie kobercov
a odstraňovanie fľakov z textilných povrchov. Aj lamelové závesy, čalúnenie a autosedadlá budú s našimi strojmi čisté až
do hĺbky vlákien; pomocou zodpovedajúceho príslušenstva sa dajú dokonca využiť na čistenie obkladačiek a okien.
1
2
3
10,2
7,5
6,1
3,8
Puzzi
A
B
C
Kärcher
1 Rýchlejšie opäť suché
Vďaka silnej sacej turbíne stroja Puzzi od Kärcheru ostáva v koberci
veľmi málo vlhkosti: Tkanina je až o 63 % rýchlejšie pochôdzna ako pri
porovnateľných konkurenčných produktoch.
Základné čistenie
kobercov
Zostatková vlhkosť %
4
4 Dôkladne čisté
Pri čističoch kobercov s valcovou kefou je čistiaci účinok navyše podporovaný mechanikou kief. Okrem toho sa vzpriamujú aj kobercové
vlákna.
2 Princíp nástreku s extrakciou
Pri tepovaní s extrakciou sa voda s čistiacim prostriedkom – v jednom pracovnom kroku – nastrieka a pomocou hubice sa ihneď odsáva.
Špina sa uvoľňuje a odstraňuje v jednom pracovnom kroku. Keďže
zostatková vlhkosť je malá, po podlahe je možné veľmi rýchlo opäť
chodiť.
3 Čistiace prostriedky Kärcher
Prášok press&ex RM 760, tablety press&ex RM 760 a tekutý čistič
press&ex RM 764 majú – vďaka svojmu hĺbkovému účinku – vysokú
čistiacu silu. Pritom sú maximálne šetrné k materiálu a v miestnosti
zanechávajú príjemnú vôňu. Obľúbená tabletová forma umožňuje pri
tabletách press&ex RM 760 okrem toho exaktné dávkovanie.
Obsah – Stroje na základné čistenie kobercov/parné čističe
Stroje na základné čistenie kobercov
strana 182
Parné čističe
strana 188
Príslušenstvo a čistiace prostriedky
strana 192
180
181
Stroje na základné čistenie kobercov
Stroje na základné čistenie kobercov
1
Puzzi 100, Puzzi 200
2
Šikovný a kompaktný
Na textilné povrchy
Na menšie plochy a na čistenie v prípade potreby – šikovný, kompaktný a výkonný tepovač-extraktor Puzzi 8/1 C je rýchlo poruke
a čistotu zvládne raz-dva.
Tepovače-extraktory sa hodia na čistenie textilných povrchov
každého druhu. Lákajú svojou robustnou technikou, maximálnym
výkonom čistenia, mnohými možnosťami využitia a rozsiahlym
príslušenstvom.
1 Nízka hmotnosť
1
2
1 Výškovo prestaviteľné držadlo
 Puzzi 8/1 C sa vďaka svojej hmotnosti 9,3 kg ľahko nosí – a vďaka rýchlemu
schnutiu je ideálny na rýchle čistenie v prípade potreby.
 Pre pohodlný postoj pri práci. Na ergonomické čistenie veľkých plôch bez
vynaloženia veľkej sily.
2 Kompaktná konštrukcia
2 Vyšší plošný výkon
 Hlavne pri čistení čalúnenia a interiéru áut ukazuje Puzzi 8/1 C svoje silné
stránky.
 Profesionálna umývacia hlava PW 30/1 zvyšuje plošný výkon o ďalších 25 %
v porovnaní s predchádzajúcim modelom.
Puzzi 8/1 C
Puzzi 100 Super
 Sklápací hák na elektrický kábel
 Veľké nožné spínače
 Držiak pre ručnú hubicu
 Čerpadlo/turbína s gumeným
uložením
 Prídavná rukoväť na podlahovej
 Dávkovanie odpeňovača
hubici
 Priečinok na čistiace tablety
 Vyberateľná nádoba na špinavú vodu  Zásuvka pre PW 30/1
 Kefa poháňaná motorom
 Profesionálna umývacia hlava pre
Puzzi 200
Technické údaje
Puzzi 200
PW 30/1
Technické údaje
Max. plošný výkon
m²/h
12–18
Max. plošný výkon
m²/h
20–25
30–45
40–55
Prietok vzduchu
l/s
61
Prietok vzduchu
l/s
54
54
–
Vákuum
mbar/kPa
236/23,6
Vákuum
mbar/kPa
220/22
220/22
–/–
Striekané množstvo
l/min
1
Striekané množstvo
l/min
1
2
–
Tlak rozstrekovania
bar
1
Tlak rozstrekovania
bar
1
2
–
Nádrž na čistú vodu
l
8
Nádrž na čistú vodu
l
10
10
–
Nádrž na špinavú vodu
l
7
Nádrž na špinavú vodu
l
9
9
–
Výkon turbíny
W
1 200
Výkon turbíny
W
1 250
1 250
–
Výkon čerpadla
W
40
Výkon čerpadla
W
40
40
–
Výkon motora kief
W
–
Výkon motora kief
W
–
–
60
Hmotnosť
kg
9,9
Hmotnosť
kg
10,3
12,1
5,7
Rozmery (d x š x v)
mm
530 x 330 x 440
Rozmery (d x š x v)
mm
665 x 320 x 435
665 x 320 x 435
350 x 260 x 835
Výbava
Výbava
Striekacia hadica s integrovaným m
prívodom vody
2,5
Striekacia hadica s integrovaným m
prívodom vody
2,5
2,5
–
Plastová podlahová hubica s kolenom a hliníkovou sacou trubicou
–
Plastová podlahová hubica s kolenom a hliníkovou sacou trubicou

–
–
Kovová podlahová hubica s kolenom a hliníkovou sacou trubicou
–
Kovová podlahová hubica s kolenom a hliníkovou sacou trubicou
–

–
Ručná hubica

Ručná hubica

–
–
Zásuvka pre umývaciu hlavu Power
–
Zásuvka pre umývaciu hlavu Power
–
PW 30
–
Obj. č.
1.100-207.0
Obj. č.
1.100-113.0
1.193-101.0
1.913-100.0
 Štandardná výbava 182
 Štandardná výbava 183
Základné čistenie
kobercov
Základné čistenie
kobercov
Puzzi 8/1 C
Stroje na základné čistenie kobercov
Stroje na základné čistenie kobercov
1
Puzzi 400
2
Čistota od základu
Rýchlo čisto
Špičková trieda pre profesionálov: robustné spracovanie, vysoký
plošný výkon a veľká nádrž pre dlhé pracovné intervaly. Výkonné
odsávanie umožňuje krátke časy sušenia.
Vyšší výkon a dlhšie pracovné intervaly: Optimálne stroje pre
všetkých, ktorí sa pri čistení chcú dostať do cieľa ešte rýchlejšie
alebo sa musia postarať o veľmi veľké plochy.
1 Vyberateľná nádoba na špinavú vodu
1
2
1 Veľký objem nádrže
 Na vyprázdňovanie je možné nádobu vybrať alebo vodu vypustiť pomocou
vypúšťacej hadice.
 Pre hospodárne čistenie veľmi veľkých plôch.
2 Pre veľké plochy
2 Zásuvka pre pripojenie PW 20
 Veľké plochy vyčistiť rýchlo a presvedčivo, to je silnou stránkou Puzzi 300 S.
 Profesionálna umývacia hlava PW 20 zvyšuje plošný výkon o ďalších
30–50 %.
Puzzi 300 S
PW 30/1
Puzzi 400
 Odnímateľná nádoba na špinavú vodu
 Držiak podlahovej hubice, sieťového kábla
 Kefa poháňaná motorom
 Profesionálna umývacia hlava (Puzzi 300 S)
 Odnímateľná nádoba na špinavú vodu
 15 m sieťový kábel
Technické údaje
Technické údaje
Max. plošný výkon
m²/h
40–55
55–70
Max. plošný výkon
m²/h
45–60
Prietok vzduchu
l/s
53
–
Prietok vzduchu
l/s
43
Vákuum
mbar/kPa
220/22
–/–
Vákuum
mbar/kPa
275/27,5
Striekané množstvo
l/min
2
–
Striekané množstvo
l/min
3
Tlak rozstrekovania
bar
2
–
Tlak rozstrekovania
bar
3
Nádrž na čistú vodu
l
45
–
Nádrž na čistú vodu
l
45
Nádrž na špinavú vodu
l
18
–
Nádrž na špinavú vodu
l
18
Výkon turbíny
W
1 250
–
Výkon turbíny
W
1 380
Výkon čerpadla
W
40
–
Výkon čerpadla
W
230
Výkon motora kief
W
–
60
Výkon motora kief
W
–
Hmotnosť
kg
31
5,9
Hmotnosť
kg
35
Rozmery (d x š x v)
mm
820 x 530 x 690
350 x 260 x 835
Rozmery (d x š x v)
mm
820 x 530 x 690
Striekacia hadica s integrovaným m
prívodom vody
4
–
Striekacia hadica s integrovaným m
prívodom vody
4
Plastová podlahová hubica s kolenom a hliníkovou sacou trubicou
–
–
Plastová podlahová hubica s kolenom a hliníkovou sacou trubicou
–
Kovová podlahová hubica s kolenom a hliníkovou sacou trubicou

–
Kovová podlahová hubica s kolenom a hliníkovou sacou trubicou
–
Ručná hubica
–
–
Ručná hubica
–
Zásuvka pre umývaciu hlavu Power
PW 30/1
–
Zásuvka pre umývaciu hlavu Power
PW 20
Obj. č.
1.101-109.0
1.913-101.0
Obj. č.
1.101-201.0
Výbava
 Štandardná výbava 184
Základné čistenie
kobercov
Základné čistenie
kobercov
Puzzi 300 S
Výbava
 Štandardná výbava 185
Stroje na základné čistenie kobercov
PW 20
Užitoční pomocníci
Základné čistenie
kobercov
Profesionálne umývacie hlavy zvyšujú výkon strojov Puzzi až
o 30 až 50 % – pri súčasnom zlepšení výsledku čistenia.
1
1 Rotujúca kefa
 Rotujúca kefa zintenzívňuje proces základného čistenia.
PW 20
 Kefa poháňaná motorom
 Profesionálna umývacia hlava pre Puzzi 400
Technické údaje
Max. plošný výkon
m²/h
60–110
Výkon motora kief
W
75
Hmotnosť
kg
9
Rozmery (d x š x v)
mm
1 150 x 345 x 910
Obj. č.
186
1.735-121.0
Parné čističe
Parné čističe
DE 4002
Technické údaje a výbava
Čistenie s plnou parou
DE 4002
Čas sú peniaze – to platí hlavne pri komerčnom čistení.
DE 4002 láka svojou rafinovanou technológiou ovzdušňovania a pohodlnou obsluhou, ktorá umožňuje hospodárne
komerčné využitie.
 Plniaci lievik pre systém s 2 nádržami
 Krátky čas nahrievania
 Čerpadlo na plnenie ohrievacieho kotla
Technické údaje
Napätie
V
230
Ohrievací výkon
W
2 250
Objem nádrže
l
2,4
Dĺžka kábla
m
7,5
Tlak pary
bar
3,2
Hmotnosť bez príslušenstva
kg
7,5
Rozmery (d x š x v)
mm
480 x 305 x 265
1
2
Parná sacia hadica s rukoväťou

Parné trubice 2 x

Podlahová hubica

Ručná hubica

Kruhová kefka, čierna

Hubica na čalúnenie s kefkou

Obj. č.
1.092-100.0
Základné čistenie
kobercov
Základné čistenie
kobercov
Výbava
 Štandardná výbava 1 Systém s 2 nádržami
 Keďže sa zakaždým nahrieva iba jedna časť celkového objemu
nádrže, je čas nahrievania obzvlášť krátky.
2 VapoHydro
 Plynulá regulácia od prúdu pary až po prúd horúcej vody priamo
na stroji.
188
189
Príslušenstvo pre stroje na základné čistenie kobercov/parné čističe Parné čističe/tepovače-extraktory
Príslušenstvo pre stroje na základné čistenie kobercov/parné čističe: Parné čističe/tepovače-extraktory
Pre viac možností využitia
Správne príslušenstvo na jednej strane rozširuje výkon našich parných čističov a tepovačov-extraktorov. Napríklad PW 20
urobí z každého tepovača-extraktora veľkoplošný stroj. Na druhej strane môžete pomocou vhodného príslušenstva objaviť
nové oblasti využitia. Pretože či ide o podlahu, stenu alebo strop: Stroje od firmy Kärcher sú všade doma.
2
Základné čistenie
kobercov
1
1 Čistenie okien
So stierkou na okná Kärcher vyčistite všetky sklenené plochy bez
šmúh.
2 Adaptér na tvrdé plochy
S adaptérom na tvrdé plochy je možné dôkladne vyčistiť aj dláždenú
podlahu alebo PVC obklady.
Obsah – Príslušenstvo pre stroje na základné čistenie kobercov/parné čističe
Parné čističe/tepovače-extraktory
strana 192
Prostriedky na čistenie a ošetrovanie
kobercov a čalúnenia
strana 196
190
191
Príslušenstvo pre stroje na základné čistenie kobercov
Príslušenstvo pre stroje na základné čistenie kobercov
Príslušenstvo pre tepovače-extraktory a automaty na čistenie
kobercov
11
12
13
14
15
16
Počet
Priemer
Šírka
Opis
1 6.391-410.0
1 kus
DN 32 mm
2,5 m
2 6.391-411.0
1 kus
DN 32 mm
4m
3 6.391-412.0
1 kus
DN 32 mm
4m
Hadica na nástrek a extrakciu DN 32, 2,5 m, kompl. s celoplastovou
spojkou.
Hadica na nástrek a extrakciu kompletná s robustnou plastovou
rýchlospojkou, 4 m.
Kompletná, celoplastová spojka.
3
4 4.440-644.0
1 kus
DN 38 mm
4m
Kompletná, kovová spojka.
4
Podlahová hubica
5 4.130-127.0
1 kus
DN 32 mm
230 mm
Deliteľná, celoplastová spojka s hliníkovou trubicou.
5
  

Podlahová hubica kov
6 4.130-394.0
1 kus
DN 32 mm
230 mm
Deliteľná, plastová rýchlospojka, hliníková trubica, kovová tryska.
6
  

Podlahová hubica
7 4.130-061.0
1 kus
DN 38 mm
330 mm
3 trysky.
7

8 4.130-065.0
1 kus
DN 38 mm
330 mm
3 trysky, predĺžené vyhotovenie, nízky tlak 1–3 bar.
8

9 4.130-116.0
1 kus
DN 32 mm
110 mm
Plast, DN 32, s priezorom. Na čistenie čalúnenia alebo malých
plôch, ktoré nie je možné dosiahnuť s podlahovou hubicou.
9
Tepovacie hadice
Tepovacia hadica
1
2
  
  


Podlahové hubice
Ručné hubice
Ručná hubica
10 4.130-083.0
1 kus
DN 32 mm
127 mm
11 4.130-163.0
1 kus
DN 38 mm
110 mm
Hliníkový tlakový odliatok, DN 32. Na čistenie vertikálnych lamiel
s plastovou spojkou.
Antikorová s priehľadnou hubicou, DN 38. Na čistenie čalúnenia
alebo malých plôch, ktoré nie je možné dosiahnuť s podlahovou
hubicou. (Pre Puzzi 400/ E sa odporúča zariadenie na redukciu vody
3.637-029.0).
10
  

  

11

Adaptér na tvrdé plochy
Adaptér na tvrdé plochy ručná hubica
12 4.762-219.0
1 kus
110 mm
Pre ručnú hubicu 4.130-116.0.
12
  

Adaptér na tvrdé plochy podlahová hubica
13 4.762-220.0
1 kus
DN 32 mm
230 mm
Pre podlahovú hubicu 4.130-127.0 a 4.130-394.0.
13
  

Hubica na kamennú podlahu/tvrdé plochy
14 4.130-117.0
1 kus
DN 32 mm
330 mm
14
  

Súprava na čistenie okien
15 2.638-778.0
1 kus
DN 32 mm
  

Hubica na schody
16 4.130-128.0
1 kus
DN 32 mm
230 mm
Deliteľná, s plastovou rýchlospojkou, podlahová hubica na mokré
vysávanie (kov) s tryskou na vodu.
S 2 m dĺžkou hadice, pripojiteľná na hadicu na nástrek a extrakciu
od Puzzi 8/1 C, Puzzi 100 a 200.
Deliteľná, celoplastová spojka, skrátená hliníková trubica.
16
  

Gumená stierka
17 6.959-116.0
1 kus
230 mm
Pre adaptér na tvrdé plochy podlahová hubica 4.762-220.0.
17
 

18 6.959-283.0
1 kus
110 mm
Pre adaptér na tvrdé plochy ručná hubica 4.762-219.0.
18
 
Valcová kefa PW 30/1
19 6.286-569.0
1 kus
285 mm
19
Zariadenie na redukciu vody
20 3.637-029.0
1 kus
Rozširovací nadstavec
21 5.453-008.0
1 kus
Štandardné štetiny pre profesionálnu umývaciu hlavu PW 30/1,
priemer štetín 70 mm.
Kov, na čistenie čalúnenia, vertikálnych lamiel, stien a stropov
(nie pre Puzzi 400 K).
Rozširovací nadstavec z DN 32 na DN 38.
21

Valcová kefa PW 20
22 6.903-544.0
1 kus
Štandardné štetiny pre profesionálnu umývaciu hlavu PW 20.
22
 
Tepovače-extraktory
DN 32 mm
32 mm
345 mm
15
20




 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
192
193
Základné čistenie
kobercov
10
PW 20
9
Puzzi 400
8
PW 30/1
7
Puzzi 300 S
6
PW 30/1
5
Puzzi 200
2
Puzzi 100 Super
Obj. č.
1, 3-4
Puzzi 8/1 C
Základné čistenie
kobercov
S novým, výškovo prestaviteľným držadlom vyčistíte aj veľké plochy ergonomicky
a bez vynaloženia veľkej sily.
Príslušenstvo pre stroje na základné čistenie kobercov/parné čističe: Parné čističe
Príslušenstvo pre stroje na základné čistenie kobercov/parné čističe: Parné čističe
Príslušenstvo pre parné čističe
Počet
Opis
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Parné čističe
Predlžovacia trubica
1 4.127-023.0
1 kus
Plast, čierna.
1
Ručná hubica
2 4.130-144.0
1 kus
Na čistenie sprchovacích kútov, obkladačiek atď. Používa sa s poťahom alebo bez.
2
Pripojovacia hadica
3 4.321-114.0
1 kus
S rukoväťou a spínačom.
3

Kruhová kefka, mosadzné štetiny
4 2.863-075.0
3 kus
Mosadzné štetiny na nepoddajné znečistenie.
4

Odstraňovač tapiet
5 2.863-076.0
1 kus
Plastový kryt s výpustom pary.
5

Kruhová kefka, súprava 3 ks
6 2.863-077.0
3 kus
Plastové štetiny, 2 x červená (tvrdá), 1 x čierna.
6

Vozík
7 6.962-239.0
1 kus
Kov, pochrómovaný s odkladacou vaničkou.
7

8 2.884-282.0
1 kus
Power tryska s predĺžením výrazne zvyšuje čistiacu silu bodovej trysky. Ideálna na ľahké
a ekologické čistenie na ťažko prístupných miestach, ako napr. kúty.
8
Bodová tryska zaručujú jednoduché čistenie škár, kútov, hrán a iných ťažko prístupných
miest. Spolu s kruhovou kefkou vznikajú nespočetné možnosti využitia.
9


Hubice
Predĺženie a Power tryska
Bodová tryska
9 2.884-281.0
1 kus
Široká podlahová hubica
10 2.884-278.0
1 kus
Hubica na okná pre parný čistič
11 4.130-115.0
1 kus
Súprava froté utierok, široké
12 6.960-019.0
5 kusov
Súprava utierok z mikrovlákna pre kúpeľne
13 2.863-171.0
1 kus


Podlahová hubica s širokou čistiacou plochou (315 x 89 mm) a prídavnými štetinami na
odstránenie zažratých nečistôt. Možné použitie podlahových utierok.
Hubica na okná pre obzvlášť ľahké a dôkladné čistenie skla, okien alebo zrkadiel pomocou
parného čističa.
10
Súprava utierok z kvalitnej bavlny s 2 širokými handrami na podlahu a 3 návlekmi na ručnú
hubicu.
2 špeciálne jemné utierky na podlahu z plyšového velúru z mikrovlákna, 1 abrazívna utierka
z mikrovlákna na odstránenie nepoddajných zvyškov vodného kameňa a mydla a 1 leštiaca
utierka z mikrovlákna na leštenie zrkadiel a iných hladkých povrchov – pre optimálne použitie
parného čističa v kúpeľni.
2 špeciálne jemné utierky na podlahu z plyšového velúru z mikrovlákna, 1 jemný návlek z plyšového velúru z mikrovlákna na ručnú hubicu na uvoľnenie nepoddajných nečistôt, napr. na
varnej platni. 1 antikorová utierka z mikrovlákna na perfektné čistenie všetkých antikorových
povrchov – pre optimálne využitie parného čističa v kuchyni.
2 jemné utierky na podlahu z plyšového velúru z mikrovlákna pre lepšie uvoľnenie a pozbieranie špiny. Pre jednoduché čistenie podlahy a pre lesklé výsledky na rôznych tvrdých podlahových krytinách, ako je dlažba, prírodný kameň, linoleum alebo PVC.
2 jemné návleky na ručnú hubicu z plyšového velúru. Pre ešte lepšie uvoľňovanie a zbieranie
špiny a mastnoty. Ideálne na obzvlášť silné a nepoddajné znečistenie v kúpeľni a kuchyni.
Bez námahy odstránite aj silné znečistenie varnej dosky.
12
Bez žmolkov, silne savé a pevné. 5 širokých utierok na podlahu z kvalitnej bavlny.
17
11


Súpravy utierok
Súprava utierok z mikrovlákna pre kuchyne
Súprava utierok z mikrovlákna na podlahu
Súprava utierok z mikrovlákna jemný návlek
Froté utierky, široké
14 2.863-172.0
15 2.863-173.0
16 2.863-174.0
17 6.369-481.0
3 kus
2 kusy
2 kusy
5 kusov

13

14

15

16


 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
194
195
Základné čistenie
kobercov
Obj. č.
1
DE 4002
Základné čistenie
kobercov
S ručnou hubicou rýchlo a efektívne vyčistíte sprchovacie kúty, obkladačky a okná.
Prostriedky na čistenie a ošetrovanie kobercov a čalúnenia
Prostriedky na čistenie a ošetrovanie kobercov a čalúnenia
Prostriedky na čistenie a ošetrovanie kobercov a čalúnenia
Veľkosť
nádoby
Obj. č./ks
mierne
alkalický
hodnota
pH: 8,2
v 1 %
roztoku
800 g, JB: 4
6.290-175.0
10 kg
6.294-844.0
neutrálny
hodnota
pH: 6,1
v 1 %
roztoku
16 tabliet,
JB: 20
6.290-828.0
200 tabliet
6.290-500.0
Použitie
Vlastnosti
press & ex prášok RM 760 ASF
Obľúbený základný čistiaci prášok na tepovanie a extrakciu
textilných krytín a čalúnenia.
So strojmi na nástrek a extrakciu
(tepovače-extraktory)
Prášok rozpustiť v nádrži na čistú vodu na 1 %
roztok (100 g v 10 l vody), nastriekať a súčasne odsávať, a potom opláchnuť čistou vodou
a odsať.
press & ex tablety RM 760 ASF
Tablety v praktickej fólii rozpustnej vo vode, ktorá podporuje
čistenie, na základné čistenie textilných podlahových krytín
a čalúnení.
S tepovačmi-extraktormi
2 tablety rozpustiť v nádrži na čistú vodu (8 l),
nastriekať a súčasne odsávať, a potom
opláchnuť čistou vodou a odsať.
Opis výrobku
S tepovačmi-extraktormi
100 ml rozmiešať v nádrži na čistú vodu (10 l),
naniesť a súčasne odsávať, a potom opláchnuť čistou vodou a odsať.
mierne
alkalický
hodnota
pH: 8,9
koncentrát
10 l
dry&ex RM 767
Tekutý, rýchlo schnúci prostriedok na nástrek a extrakciu pre
textilné podlahové krytiny a čalúnenia. Ideálny na medzičistenie;
pretože jeho čas schnutia je až o 70 % kratší ako pri bežných
tepovacích prostriedkoch.
S tepovačmi-extraktormi
125 ml rozmiešať v nádrži na čistú vodu (10 l),
naniesť a súčasne odsávať, a potom opláchnuť čistou vodou a odsať.
mierne
kyslý
hodnota
pH: 5
koncentrát
10 l
Čistič kobercov iCapsol RM 768
Účinná a aktívna suchá pena na udržiavacie čistenie, ktorá
uvoľňuje nečistotu z vlákien a súčasne ju obalí (technológia
obaľovania). Po veľmi krátkom čase schnutia sa špina jednoducho povysáva. Výsledkom je rýchla znovu použiteľnosť koberca.
Čistenie, ktoré je k materiálu veľmi šetrné.
S kefami alebo padmi
Nastriekať s rozprašovačom (50 ml/m2, 6 %
dávkovanie), pomocou stroja vtrieť a po vysušení povysávať s vysávačom s elektrickou
kefou. Alternatívne je možné použitie v strojoch so špeciálnou nádržou na iCapsol.
neutrálny
hodnota
pH: 7,6
koncentrát
10 l
Čistič kobercov iCapsol RM 768 OA
Účinná a aktívna suchá pena na medzičistenie, ktorá uvoľňuje
nečistotu z vlákien a súčasne ju obalí (technológia obaľovania). Integrovaný odstraňovač zápachu účinne odstráni nepríjemný zápach. Po veľmi krátkom čase schnutia sa špina jednoducho povysáva. Výsledkom je rýchla znovu použiteľnosť
koberca. Čistenie, ktoré je k materiálu veľmi šetrné. Neobsahuje NTA.
S kefami alebo padmi
Nastriekať s rozprašovačom (50 ml/m2, 6 %
dávkovanie), pomocou stroja vtrieť a po vysušení povysávať s vysávačom s elektrickou
kefou. Alternatívne je možné použitie v strojoch so špeciálnou nádržou na iCapsol.
neutrálny
hodnota
pH: 7,6
koncentrát
S tepovačmi-extraktormi alebo rozprašovačmi čistiacich prostriedkov
Impregnačný roztok dajte do nádrže stroja
alebo rozprašovača čist. prostriedku. Nastriekajte zo vzdialenosti cca 30 cm a nechajte
vyschnúť.
Predriedenie: 1 + 7
Dávkovanie: 12,5 %
5l
6.290-002.0
Allround Detachur RM 769
Univerzálny odstraňovač fľakov pre všetky textilné podlahové krytiny a čalúnenia. Spoľahlivo odstraňuje olej,
krém na topánky, zvyšky žuvačiek, čiary po fixke, grafity
atď.
Na ručné čistenie
Odstráňte hrubú špinu, nastriekajte produkt
a po cca 5 min. odstráňte ľahkým prikladaním handričky alebo netkanej textílie.
0,5 l, JB: 6
6.295-490.0
Schaum ex RM 761
Vysoko účinný odpeňovací prostriedok proti tvorbe peny
v nádobe na špinavú vodu.
S podlahovými automatmi a strojmi na
kyslý
tepovanie-extrakciu
hodnota pH: 2
Prostriedok Schaum ex dajte čistý do nádrže koncentrát
na špinavú vodu.
Dávkovanie: 0,5 % (objem nádrže na čistú
vodu). Dávkovanie pri strojoch s odpeňovacím zariadením: pozri návod na obsluhu
týchto strojov.
10 x 200 ml
6.291-397.0
2,5 l
6.291-389.0
Univerzálny čistiaci prostriedok, bez tenzidov,
RM 770
Účinný univerzálny čistiaci prostriedok, bez tenzidov, na
všetky textilné, elastické a tvrdé podlahové krytiny, ako aj
stropy a steny. Uvoľňuje silné olejové, tukové a nikotínové
usadeniny. Opätovné znečistenie sa podstatne redukuje
a predlžujú sa intervaly čistenia.
Ručne ako prostriedok na prednástrek
s rozprašovačom čist. prostriedku alebo
sprejovou fľašou
Dávkovanie: 1 : 1 až 1 : 20
So strojmi na nástrek a extrakciu
­(tepovače-extraktory)
10–100 ml na 10 l čistej vody.
Čistenie mikrovláknovými padmi
Predriedenie: 1 + 7 až 1 + 17
1 l, JB: 6
6.295-489.0
mierne
alkalický
hodnota
pH: 8,6
koncentrát
Čistiace prostriedky press&ex
prášok RM 760, press&ex tablety RM 760
Výhody: vysoká intenzita vďaka
hĺbkovej účinnosti a pritom šetrnosť ku kobercovým vláknam,
príjemná vôňa v miestnosti
a presné dávkovanie vďaka tabletovej forme.
6.295-290.0
6.295-198.0
120
100
80
70 min
60
40
20
0
6.295-562.0
Grafické znázornenie procesu sušenia
dry&ex RM 767
Zvyšková vlhkosť (g/m2)
bežný
čistič textílií
Kärcher RM 767
hranica vyschnutia
22 min
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
čas (min)
Postup pri čistení koberca s prostriedkom iCapsol
10 l
Ab
so
rb uje
2
6.295-634.0
pachy
zp
ot
u
,m
oču
, nikotínu, ces
na
k
ryb
y, c
ibule a feká
lií
196
Obj. č./ks
Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA), čím je optimálne znášaný životným prostredím.
Predtým
Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA), čím je optimálne znášaný životným prostredím.
Veľkosť
­nádoby
Care Tex impregnovač kobercov RM 762
Vysoko účinná ochrana textílií pre všetky textilné krytiny.
Na kobercoch, kobercových krytinách, čalúnenom nábytku alebo autosedačkách sa vytvorí ochranný film, ktorý
zabráni opätovnému znečisteniu. Intervaly čistenia sa
predĺžia.
1
NOVINKA
Vlastnosti
Prostriedky na čistenie a ošetrovanie textilných povrchov
Čistiace prostriedky na tepovanie a extrakciu kobercov a šampónovanie
press & ex tekutý RM 764
Tekutý základný čistiaci prostriedok na tepovanie a extrakciu
textilných krytín a čalúnenia. Vhodný aj na zmesové vlákna,
neobsahuje bielidlo, zlepšuje hygienu podlahy.
Použitie
Čistenie
Vysávanie s vysávačom s el. kefou
(po úplnom vyschnutí, napr. pri ďalšom udržiavacom čistení)
Potom
197
Základné čistenie
kobercov
Opis výrobku
u,
Základné čistenie
kobercov
S prostriedkami na čistenie a ošetrovanie značky Kärcher vyčistíte koberce až do hĺbky vlákien a šetrne k materiálu. Môže
sa s nimi čistiť aj čalúnenie a autosedadlá. Obľúbená tabletová forma (press&ex Tabs RM 760) umožňuje presné dávkovanie
prostriedku pri použití s tepovačmi-extraktormi. Pomocou najnovšej technológie obaľovania iCapsol sa špina obalí, naviaže
­a ­jednoducho povysáva. Čo ostane, to je iba čistota a príjemná vôňa v miestnosti. Čistič kobercov iCapsol RM 768 okrem
toho prispieva ku krátkym časom sušenia a rýchlej opätovnej použiteľnosti koberca.
Zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním
Zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním
Efektívne stroje pre čisté podlahy
Pri čistení v interiéri a exteriéri, ako aj na rôznych plochách a podkladoch: Zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním
Kärcher presviedčajú mnohými praktickými detailmi. Na základe rôznych čistiacich metód, ako je zametanie prachu s odsávaním alebo bez odsávania, je pre každú potrebu k dispozícii optimálny stroj. S premyslenou ergonómiou, ľahkou obsluhou vďaka konceptu EASY Operation a jednoduchou manipuláciou – pre takmer neobmedzené možnosti využitia.
1
2
Smer jazdy
Stupeň naplnenia 40–50 %
3
Smer jazdy
1 EASY Operation – E rgonomic A pplication SY stem
So systémom EASY Operation ponúka Kärcher jednotný princíp ovládania, pri ktorom sa pomocou zrozumiteľných obrázkových symbolov
predchádza možným chybám pri obsluhe. Zvyšuje sa tým bezpečnosť
a produktivita a predlžuje sa životnosť stroja. Symboly a nastavenia, ktoré sa raz naučíte, sú u všetkých zametacích strojov a umývacích automatov rovnaké. Ten, kto sa ich raz naučí, dokáže intuitívne obsluhovať
každý stroj so systémom EASY Operation. EASY Operation je už štandardom pre veľký počet aktuálnych strojov Kärcher.
2 Princíp lopatky na zametanie
Zametané smeti sa dopravujú priamo do zbernej nádoby ležiacej za
zametacím valcom. Výhody: malé vynaložené úsilie, ľahká manipulácia
a nepatrné vírenie prachu.
3 Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
Tu sa špina dopravuje s vyššími otáčkami zametacieho valca ponad
valec do nádoby umiestnenej za valcom. Možný objem zbernej nádoby sa využíva optimálne, predlžujú sa pracovné intervaly. Cez široko
sa otvárajúcu klapku na veľké nečistoty pozbierate bez problémov aj
plechovky alebo kamene.
Obsah – Zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním
Zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním strana 200
Ručné zametacie stroje
strana 202
Príslušenstvo
strana 208
Snežné frézy
strana 210
198
199
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
Stupeň naplnenia 85–100 %
Zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním
Zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním
Zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním
Pracovná šírka
bez/s 1/s 2 bočnými
metlami (mm)
Nádoba na nečistoty (l)
Max. plošný výkon (m²/h)
Použitie vo vnútri
Použitie vonku
Odsávanie
Princíp lopatky na zametanie
Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
Pohon
Klapka na veľké nečistoty
Strana
480/700/–
480/700/920
480/700/–
42
42
42
2 800
3 680
2 800






–
–




–
–
–
–
–
–
–
–
–
241
241
243
Od plochy uvedenej v stĺpci s príslušným výkonom sa oplatí použitie nasledujúcich zametacích
strojov a zametacích strojov s odsávaním značky Kärcher.
Varianty výbavy
 C: = „compact“, to sú stroje bez pojazdu
(trakcie)
 Bp, príp. BAT: s pohonom na batérie
 Pack: batéria a nabíjačka v štandardnej
výbave
300 m2
KM 70/20 C
200 m2
KM 70/30 C
R zučné zametacie stroje
KM 70/20 C
KM 70/20 C 2SB
KM 70/30 C Bp Pack Adv
Hospodárne používanie
2-stupňová frézovacia
závitovka
Elektroštart
Pracovné osvetlenie
Posilňovač riadenia
Strana
1 980




–
249
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
Prestaviteľný vrhací komín
Efektívne použitie pre každú podlahu
Porovnanie plošných výkonov
PVC
Linoleum
Kompozitné kamene,
interiér (napr. dlažba,
mramor, granit)
Cementový poter,
s ochrannou vrstvou
Cementový poter
Asfalt
Vymývaný betón
Kompozitné kamene, vonkajšie
(napr. voštinové tehly, dlažobné
platne, zámková dlažba)
Dlažba
Oblasti využitia
Koberec
Snehové frézy
STH 8.66 W
Max. plošný výkon (m²/h)
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
Ručné zametacie stroje
KM 70/20 C
200
ručne
ručne





–




KM 70/30 C
300
batéria
batéria





–




 Štandardná výbava
Varianty výbavy
Variant na
vonkajšie
použitie
Variant na
vnútorné
použitie
Plošný výkon m2/h
 Vhodné.
200
201
Ručné zametacie stroje
Ručné zametacie stroje
Technické údaje a výbava
KM 70/20 C
Ľahko a jednoducho – pre
rýchle použitie
KM 70/20 C je ideálne riešenie pre malé vnútorné aj vonkajšie plochy. Zametá efektívnejšie ako metla – a vďaka kontrolovanému vedeniu vzduchu a zabudovanému prachovému filtru aj takmer bezprašne.
KM 70/20 C
KM 70/20 C 2SB
 Pohon zametacieho valca prostredníctvom oboch zadných kolies
 Držadlo na posúvanie stroja s 3 polohami
 Zametací valec a bočná metla sa plynulo prestavujú
Technické údaje
ručne
Pohon
Plošný výkon
m²/h
2 800 | 3 680
Pracovná šírka
mm
480
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou mm
700
Pracovná šírka s 2 bočnou metlou mm
960
Nádoba na nečistoty
l
42
Hmotnosť
kg
23 | 26
Hmotnosť v zabalenom stave
kg
28 | 30
Rozmery (d x š x v)
mm
1 300 x 850 x 1 050 | 1 300 x 960 x 1 050
2
3
4
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
1
Jemný prachový filter

Pohon zametania manuálny

Hlavný zametací valec nastaviteľný

Bočná metla zaklápacia

Bočná metla, nastaviteľná

Plynulo nastaviteľná bočná metla

Držadlo na posúvanie, sklápacie

Použitie vonku

Použitie vo vnútri

Obj. č.
1.517-101.0 | -103.0
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
Výbava
 Štandardná výbava Príslušenstvo
1 Pohon hlavného zametacieho valca
 Hlavný zametací valec je poháňaný obidvomi kolesami – pre rovnaký výsledok zametania v ľavotočivých aj pravotočivých zákrutách.
2 Nastaviteľné držadlo na posúvanie stroja
 Vysoká ergonómia vďaka 3 polohám.
 Parkovacia poloha vďaka funkcii sklápania, ktorá šetrí miesto.
202
3 Veľká nádoba na nečistoty
Názov produktu
Obj. č.
Opis
Kliešte na veľké nečistoty
2.640-908.0
Na zbieranie odpadu
Štandardný zametací valec
6.907-041.0
Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky povrchy.
Štandardná bočná metla
6.966-005.0
Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky povrchy.
 Jednoduchá manipulácia a vyprázdňovanie pomocou ergonomickej
rúčky na nádobe.
4 Prachový filter
 Prachový filter čistí odpadový vzduch a zabraňuje vzniku prachu pri
zametaní.
203
Ručné zametacie stroje
Ručné zametacie stroje
Technické údaje a výbava
KM 70/30 C
Kompaktný, komfortný
a univerzálne použiteľný
KM 70/30 C Bp Pack Adv
Maximálne kompaktný a efektívny KM 70/30 C zametá
s minimálnou hlučnosťou. S elektrickým pohonom hlavného
zametacieho valca a bočnej metly sa postará dnu i vonku
o dokonalú čistotu.
 S nabíjačkou a batériami
 Elektrický pohon hlavného zametacieho valca a bočnej metly
 Zametací valec a bočná metla sa plynulo prestavujú
Technické údaje
Ručne
Pohon
12 V/105 W
Výkon
Plošný výkon
m²/h
2 800
Pracovná šírka
mm
480
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou mm
700
Nádoba na nečistoty
l
42
Filtračná plocha
m²
0,61
Čas nabíjania batérie
h
12
Výdrž batérie
min
150
Hmotnosť
kg
47
Rozmery (d x š x v)
mm
1 240 x 710 x 1 150
2
3
4
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
1
Pohon zametania elektrický

Hlavný zametací valec nastaviteľný

Manuálny oklep filtra

Držadlo na posúvanie, sklápacie

Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky

Odsávanie

Obj. č.
1.517-203.0
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
Výbava
 Štandardná výbava Príslušenstvo
1 Nastaviteľné držadlo na posúvanie stroja
 Vysoká ergonómia vďaka 3 polohám.
 Parkovacia poloha vďaka funkcii sklápania, ktorá šetrí miesto.
2 Koncept obsluhy Easy-Operation
 Jednoducho zrozumiteľný prepínač programov.
204
3 Ľahká preprava
Názov produktu
Obj. č.
Opis
Kliešte na veľké nečistoty
2.640-908.0
Na zbieranie odpadu
Plochý skladaný filter
6.904-176.0
Papierový filter pre najlepšie odfiltrovanie jemného prachu pre bezprašné zametanie.
Štandardný zametací valec
6.906-041.0
Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky povrchy.
Štandardná bočná metla
6.966-005.0
Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky povrchy.
 Držiaky vpredu a vzadu uľahčujú prepravu napr. cez schody.
4 Odsávanie jemného prachu
 Aktívne elektricky poháňané sacie dúchadlo na odsávanie jemného
prachu z nádoby na nečistoty.
 Vypínateľné pri zametaní mokrej podlahy.
205
Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním
Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním
Účel použitia určuje výbavu
Zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním sa používajú na najrozličnejších plochách a na najrozličnejšie požiadavky v oblasti čistenia. Aby ich dokázali kedykoľvek splniť, ponúkame rozsiahly sortiment príslušenstva: od zametacích valcov cez filtre až po nadstavbové súpravy. Zvyšuje sa tak efektivita strojov a vzrastajú možnosti ich využitia.
1
2
3
1 Hospodárnejšie a flexibilnejšie
Rozsiahly program príslušenstva Kärcher rozširuje možnosti využitia
strojov. Na najrozličnejších podlahových krytinách a povrchoch vo
vnútorných aj vonkajších priestoroch docielite s naším príslušenstvom veľmi dobré výsledky čistenia.
2
Zametacie valce na každú špinu
Na rôzne podlahy a znečistenia ponúka Kärcher rozsiahly sortiment
zametacích valcov ako príslušenstvo.
Antistatický valec na zametanie kobercov sa ideálne hodí na kobercové podlahy. S štandardným zametacím valcom je možné ľahko vyčistiť
asfalt alebo iné drsné podlahy. Mäkký zametací valec slúži na čistenie
veľmi prašných podláh.
3 Bočná metla podľa potreby
Navyše k štandardnej bočnej metle sú k dispozícii aj ďalšie metly. Tie
sú perfektne prispôsobené príslušnému povrchu a druhu nečistoty.
4 Efektívne využívanie filtra
Dobré výsledky zametania závisia aj od výberu správneho jemného
prachového filtra. Preto Kärcher ponúka technicky vyzreté metódy.
Tie majú vďaka integrovaným čistiacim systémom a umývateľným
materiálom dlhú životnosť a sú cenovo výhodné.
Naše filtre zodpovedajú BIA kategórii M.
Obsah – Príslušenstvo pre zametacie stroje
a zametacie stroje s odsávaním
Ručné zametacie stroje
strana 208
206
207
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
4
Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním: Ručné zametacie stroje
Príslušenstvo pre zametacie stroje a zametacie stroje s odsávaním: Ručné zametacie stroje
Príslušenstvo pre ručné zametacie stroje
Aj pri ručných zametacích strojoch záleží na správnom mixe. S mäkkými, tvrdými alebo antistatickými zametacími valcami je možné každý stroj prispôsobiť oblasti použitia.
Nové filtre sa starajú o vždy čistý vzduch.
Dĺžka/
šírka
Priemer
4-6
7
8
9
Opis
KM 70/30 C Bp Pack Adv
Obj. č.
3
KM 70/20 C/KM 70/20 C 2SB
1-2
Filter z netkanej textílie
1 5.731-642.0
Plastový filter, odolný voči vlhkosti, umývateľný, šetrí náklady na údržbu
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
2 5.731-625.0
1

2

Papierový filter pre najlepšie odfiltrovanie jemného prachu pre bezprašné zametanie (iba Adv).
3

480 mm
Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky povrchy.
4
 
480 mm
Zametá jemný prach na všetkých povrchoch v interiéri a exteriéri.
5
 
6 6.903-999.0
480 mm
Na odstraňovanie pevne priľnutých znečistení vo vonkajších priestoroch
6
 
7 6.907-023.0
480 mm
Na čistenie staticky nabíjateľných povrchov (napr. koberec, umelý trávnik)
7

Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky povrchy.
8
 
Na zbieranie odpadu
9
 
Plochý skladaný filter
Plochý skladaný filter
3 6.904-176.0
Štandardný zametací valec
4 6.906-041.0
Hlavný zametací valec mäkký/odolný voči vlhkosti
Hlavný zametací valec mäkký/odolný voči vlhkosti
5 6.903-995.0
Hlavný zametací valec tvrdý/odolný voči vlhkosti
Hlavný zametací valec tvrdý
Hlavný zametací valec antistatický
Bočná metla štandardná
Štandardná bočná metla
8 6.966-005.0
330 mm
Iné nadstavbové súpravy
Kliešte na veľké nečistoty
9 2.640-908.0
Hnacie batérie
Batéria
10 6.654-202.0
Výkonná lítium-iónová batéria pre dlhé pracovné intervaly (20–25 min).
10

11 6.654-203.0
Pre batériu 6.654-202.0
11

Nabíjačky
Nabíjačka
 Štandardné príslušenstvo  Príslušenstvo na objednávku 208
209
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
Filtračná vložka
Snežné frézy
Snehové frézy
Technické údaje a výbava
Snežná fréza STH 8.66 W
Snežné frézy – a zima môže
prísť
STH 8.66 W
 Systém „Clutch Lock“
 Systém dvojstupňového frézovania snehu
 Elektroštart (230 V)
Technické údaje
Plošný výkon
m²/h
1 980
Šírka odpratávania
cm
66
Výška odpratávania
cm
53
Priemer odpratávacej závitovky
cm
30
Max. vzdialenosť odhadzovania
m
10
Uhol otáčania vrhacieho komína
°
200
6 dopredu/2 dozadu
Stupne pohonu
Šírka kolies/pásov
in
4,8
Priemer kolies/pásov
in
16 x 4,8
4-taktný, Snow ThorX 80
Typ motora
2
3
4
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
1
Výkon motora
kW/kone
5,4/7,3
Palivová nádrž
l
4,7
Hmotnosť
kg
105
Rozmery (d x š x v)
mm
1 400 x 700 x 1 080
Výbava
Prestaviteľný vrhací komín

2-stupňová frézovacia závitovka

Spojovacia aretácia pre jednoručnú prevádzku

Elektroštart

Pracovné osvetlenie

Obj. č.
1.335-201.0
Zametacie stroje
a zametacie stroje
s odsávaním
Snežné frézy Kärcher sú efektívne, ergonomické a hospodárne. Ich výkonné 4-taktné motory majú nízku spotrebu
a vyslovene dobre sa správajú pri studenom štarte. So
6 pojazdovými stupňami dopredu a 2 dozadu sa táto dvojstupňová snežná fréza prispôsobí každému množstvu
snehu.
 Štandardná výbava 1 Najjednoduchšia obsluha
 S aretovateľnými ručnými pákami sa dá stroj pohodlne obsluhovať
jednou rukou. Pohon pojazdu a vzdialenosť odhadzovania snehu
sa variabilne ovládajú pomocou jednej páky.
2 Spoľahlivé motory
 Robustné 4-taktné motory podávajú veľký výkon pri nízkej spotrebe
a disponujú vyslovene dobrým vlastnosťami studeného štartu.
210
3 Inteligentný systém frézovania snehu
 Dvojstupňová snehová fréza pracuje zvlášť so zbieraním a vyhadzovaním – pre vysoký priestorový výkon, aj pri veľkých a pevných
snehových masách.
4 Úsporné odkladanie
 Pomocou niekoľkých pohybov ruky sa dá ovládacia jednotka
odklopiť, čím sa zníži potreba odkladacieho priestoru.
211
Bezpečnosť práce
Bezpečnosť práce
Extra bezpečne. Extra elegantne.
Bezpečná práca nikdy nebola štýlovejšia! Nové pracovné vybavenie značky Kärcher určuje nové trendy v oblasti bezpečnosti a vzhľadu. Ponúka nielen spoľahlivú ochranu pred špinou, vlhkosťou, hlukom a poranením, ale stanovuje aj nové
módne akcenty. Kvalitné materiály sa ľahko udržiavajú, sú robustné a obzvlášť odolné. Okrem toho zaručujú optimálnu slobodu pohybu a pohodlne sa nosia. Kärcher ponúka pre každé použitie vhodnú ochranu pri práci. Aby ste mohli pracovať
bezpečnejšie a lepšie.
1
2
3
Obsah – Bezpečnosť práce
Ochranné okuliare
Ochranné rukavice
Ochranné pracovné obleky
Chrániče sluchu
212
strana
strana
strana
strana
1 Ochranné okuliare
V nových ochranných okuliaroch Kärcher spočíva celé know-how značkového výrobcu uvex. Inovačná technika a športový dizajn z nich robia
dôležitú ochrannú pracovnú pomôcku, ako aj ideálneho sprievodcu na
voľný čas.
3 Ochranné pracovné obleky
Ochranné obleky Kärcher v vyhotoveniach „Classic“ a „Advanced“ účinne ochránia telo pred vonkajšími vplyvmi. Obzvlášť pri použití vysokotlakových a ultra vysokotlakových čističov.
2 Ochranné rukavice
S ochrannými rukavicami Kärcher ste vždy maximálne chránení.
4 Ochrana sluchu a hlavy
Či ide o štuple do uší, skladacie mušľové chrániče uší alebo kompletnú
helmu – Kärcher ponúka na každý druh práce vhodné riešenie.
214
215
216
217
213
Bezpečnosť práce
4
Bezpečnosť práce
Bezpečnosť práce
Sortiment ochranných okuliarov značky Kärcher
Ochranné okuliare Kärcher –
bezpečné a štýlové
Ochranné rukavice Kärcher –
všetko pevne v rukách
Okuliare sú založené na patentovanej technológii „Duo
Component Technology“ značkového výrobcu uvex. Tvrdé
a mäkké komponenty sú tu navzájom perfektne skombinované. Optimálne sedia v dotykových bodoch v oblasti nosa,
čela a uší a ich nosenie je aj pri trvalom používaní maximálne pohodlné. Inovačné ochranné okuliare Kärcher je takmer
škoda nosiť iba pri práci.
Ruky sú naším najdôležitejším nástrojom – a preto ich je
obzvlášť potrebné chrániť. Najlepšie s novými ochrannými
rukavicami značky Kärcher. Kvalitné rukavice v atraktívnom
dizajne značky Kärcher lákajú svojím optimálnym ergonomickým tvarom, maximálnym komfortom nosenia a maximálnou voľnosťou pohybu. Stručne: Ideálne riešenie pre
všetkých, ktorí radi všetko pevne uchopia do svojich rúk.
Voľný a jasný výhľad
Premyslený koncept straničiek
Pevné uchopenie a pohodlné nosenie
Perfektní všestranní pomocníci
L
L
L
L
chranné povrchové vrstvy sú optimálne prispôsobené práci
O
s vodou a vodnou parou.
Všetky sklá majú zvnútra ochrannú vrstvu proti zahmlievaniu
a zvonku ochrannú vrstvu extrémne odolnú voči poškrabaniu.
L
atentované straničky quattroflex z vysoko húževnatého grilamidu
P
so štyrmi komfortnými vankúšikmi zabezpečujú pohodlné nosenie
okuliarov v citlivej oblasti uší bez otlačenia.
Dĺžka a uhol sklonu straničiek sa dá individuálne nastaviť.
Bezpečne pracovať
Inovačná konštrukcia rámu
L
L
L
L
šetky modely ochranných okuliarov ponúkajú maximálnu ochraV
nu pred mechanickým ohrozením podľa DIN EN 166 vďaka vysoko pevnému polykarbonátu.
Neskreslené videnie so 100 % UV ochranou.
Príslušenstvo
epriama ventilácia zabezpečuje príjemnú klímu očí.
N
Absorbér nárazov v oblasti čela zaručuje vysokú odolnosť voči
nárazom a optimálny tvar.
Označenie
Obr.
Veľkosť
Obj. č.
Ochranné okuliare
1
4
L
itrilová ochranná vrstva na rukaviciach poskytuje dobrú odolnosť
N
voči vlhkosti, ako aj oderu.
Veľmi dobrý pocit pri dotyku, ako aj dobré uchopenie za mokra.
L
ynikajúca odolnosť voči oderu, vysoká pevnosť, dobrá odolnosť
V
voči rezu a vynikajúce uchopenie za mokra i za sucha.
Pravé univerzálne talenty pri každom druhu práce.
Öko-Tex-Standard 100
Pohodlné a bezpečné
L
L
oužitie kvalitnej bavlny pre príjemný pocit pri nosení a optimálne
P
pohodlie.
Príslušenstvo
xcelentný ergonomický tvar, vysoká pohodlnosť pri nosení a flexiE
bilita, ako aj dobrá absorpcia vodnej pary.
Označenie
Obr.
Veľkosť
Obj. č.
Bezpečnosť práce
L
Bezpečnosť práce
Sortiment ochranných rukavíc značky Kärcher
Ochranné rukavice
2
5
7
3
6
Ochranné okuliare bezfarebné
1
univerzálna veľkosť 6.025-482.0
Ochranné rukavice, krátka manžeta
1
8
6.025-490.0
Ochranné okuliare ochrana proti slnku
2
univerzálna veľkosť 6.025-483.0
Ochranné rukavice, krátka manžeta
1
9
6.025-491.0
Ochranné okuliare zvyšujúce kontrast
3
univerzálna veľkosť 6.025-484.0
Ochranné rukavice, krátka manžeta
1
10
6.025-492.0
Náhradné zorníky bezfarebné
4
univerzálna veľkosť 6.025-485.0
Ochranné rukavice, dlhá manžeta
2
9
6.025-493.0
Náhradné zorníky ochrana proti slnku
5
univerzálna veľkosť 6.025-486.0
Ochranné rukavice, dlhá manžeta
2
10
6.025-494.0
Náhradné zorníky zvyšujúce kontrast
6
univerzálna veľkosť 6.025-487.0
Súprava ochranných okuliarov
7
univerzálna veľkosť 6.025-488.0
Vrchné okuliare
8
univerzálna veľkosť 6.025-489.0
1
8
2
214
215
Bezpečnosť práce
Bezpečnosť práce
Nepremokavé ochranné pracovné obleky Kärcher
Ochrana sluchu a hlavy Kärcher
Ochrana celého tela
Hlava a uši bezpečne
chránené
Nepremokavé ochranné pracovné obleky Kärcher, ktoré sú
odolné voči roztrhnutiu a oderu, sa postarajú o celkovo príjemných pocit bezpečia. Vyznačujú sa dobrým tvarom a vysokým komfortom nosenia. Vďaka fluór-karbónovej impregnácii, ktorá odpudzuje vodu, olej a špinu, a hydrofilnej membráne zaručujú obleky spoľahlivú ochranu aj pri náročných
čistiacich prácach a prácach vonku. Kvalitné spracovanie
môžete vidieť aj cítiť.
Konštantne vysoká hladina hluku stresuje telo i ducha
a môže mať za následok trvalé poškodenie citlivého ľudského sluchu. Pri prácach s hlučnosťou vyššou ako 80 dB (A)
sa preto opatrenia na ochranu sluchu nielenže odporúčajú,
ale sú dokonca aj predpísané. Kärcher ponúka spoľahlivé
riešenia, ktoré slúžia na ochranu a dlhodobé zachovanie
sluchu. Pre príjemnú a efektívnu prácu bez trvalého akustického stresu.
+
COMFORTABLE FIT
iba pri Advanced
EASY SIZE ADJUSTMENT
iba pri Advanced
Dobrý pocit bezpečia
Atraktívne vystupovanie
Vždy chladná hlava
Kombinácia pre ochranu hlavy
L
L
L
L
L
iteľne bezpečnejšia práca.
C
Maximálna voľnosť pohybu.
–
rofesionálne pracovné oblečenie a dobrý vzhľad sa nemusia
P
navzájom vylučovať.
L
Perfektný tvar
Vysoko účinná ochrana
L
L
L
Ventilačné otvory v helme je možné pomocou posuvného regulátora prispôsobiť príslušným klimatickým a poveternostným podmienkam.
Pri každej práci to najlepšie vetranie.
L
erfektné prispôsobenie okolitým pracovným podmienkam vďaka
P
trom variabilným vetracím otvorom.
Štít s rámom sa dá vyklopiť nahor a ponúka veľmi dobrú ochranu
po celom obvode.
Sklápacie mušľové chrániče sluchu
Pohodlné nosenie s dobrým tlmením hluku
L
L
L
Príslušenstvo
Označenie
Obr.
Veľkosť
Obj. č.
Ochranné pracovné obleky
3
Označenie
Obr.
Veľkosť
Obj. č.
M
6.025-495.0
Štuple do uší
1
univerzálna veľkosť 6.025-511.0
Nepremokavý pracovný oblek Classic
L
6.025-496.0
Súprava ochrannej helmy, s chráničmi sluchu a štítom
2
univerzálna veľkosť 6.025-512.0
Nepremokavý pracovný oblek Classic
XL
6.025-497.0
Mušľové chrániče sluchu
3
univerzálna veľkosť 6.025-513.0
Nepremokavý pracovný oblek Classic
XXL
6.025-498.0
Nepremokavý pracovný oblek Advanced
2
4
1
M
6.025-499.0
Nepremokavý pracovný oblek Advanced
L
6.025-500.0
Nepremokavý pracovný oblek Advanced
XL
6.025-501.0
Nepremokavý pracovný oblek Advanced
XXL
6.025-502.0
Nepremokavá pracovná bunda Advanced
216
Príslušenstvo
kvalitným oceľovým držiakom a dvojbodovým zavesením pre
S
optimálnu ochranu a pohodlie pri nosení.
L Výborne sa hodia aj na dlhodobé pracovné nasadenia.
L Všetky ovládacie prvky sú prehľadne usporiadané a jednoducho
prístupné.
Chrániče sluchu
Nepremokavý pracovný oblek Classic
1
ušľové chrániče sluchu na helme obsahujú obzvlášť mäkké
M
penové vankúšiky.
Veľmi pohodlné nosenie pri súčasnom tlmiacom výkone
31 dB (A) (hodnota SNR).
2
M
6.025-503.0
Nepremokavá pracovná bunda Advanced
L
6.025-504.0
Nepremokavá pracovná bunda Advanced
XL
6.025-505.0
Nepremokavá pracovná bunda Advanced
XXL
6.025-506.0
Nepremokavé pracovné nohavice Advanced
3
M
6.025-507.0
Nepremokavé pracovné nohavice Advanced
4
L
6.025-508.0
Nepremokavé pracovné nohavice Advanced
XL
6.025-509.0
Nepremokavé pracovné nohavice Advanced
XXL
6.025-510.0
1
Náhradné chrániče sluchu pre helmu
6.025-514.0
Náhradný štít pre helmu
6.025-515.0
3
2
217
Bezpečnosť práce
luór-karbónová impregnácia, ktorá odpudzuje vodu, olej a špinu,
F
ponúka v spojení s priedušnou hydrofilnou membránou maximálnu
ochranu pred vlhkosťou a špinou.
Bezpečnosť práce
ptimálny komfort nosenia.
O
Excelentné spracovanie.
Čistiace prostriedky
Čistiace prostriedky
Kärcher – vždy ten najlepší prostriedok na čistenie
Už viac ako 30 rokov vyvíja Kärcher vo vlastných laboratóriách vysoko efektívne, špecializované a ekologické čistiace
prostriedky. Ako popredný svetový výrobca čistiacich strojov sa Kärcher včas vydal na cestu systémových riešení a začal
s výrobou vlastných čistiacich prostriedkov. V súčasnosti preto spoločnosť Kärcher disponuje s know-how a technológiami, ktoré určujú trendy a ponúkajú optimálne riešenia z jednej ruky.
10 Dôvody pre čistiace prostriedky
Kärcher
2
Patentované, dobre separovateľné
receptúry (ASF)
Mnohé produkty Kärcher majú dobre separovateľnú receptúru, ktorá v odlučovači oleja
vedie k rýchlemu separovaniu vodnej a olejovej zložky, a tým podporuje dodržiavania
zákonných požiadaviek.
3
Obsah – Čistiace prostriedky
Čistiace prostriedky na ručné čistenie
Nízkotlakové rozprašovacie stroje
Čistiace prostriedky pre rozprašovače
a penovacie nadstavce
218
strana 220
strana 221
strana 222
Receptúry dobre znášané materiálmi
s komponentmi na ochranu proti korózii
a ďalšími špeciálnymi prísadami
Čistiace prostriedky Kärcher sú špeciálne prispôsobené používaniu v strojoch značky
Kärcher. Týmto zosúladením je zabezpečené
najlepšie odstraňovanie špiny pri súčasne
šetrnom zaobchádzaní so strojom. Mnohé
čistiace prostriedky okrem toho obsahujú
špeciálne látky na ošetrovanie a ochranu
stroja.
4 Odolnosť voči vysokému tlaku a teplotám do 150 °C
Čistiace prostriedky Kärcher na vysokotlakové čistenie sú špeciálne prispôsobené požiadavkám na použitie vo vysokotlakových
čističoch.
5
Neustály ďalší vývoj vo vývojovom
oddelení spoločnosti Kärcher
Čistiace prostriedky Kärcher sú neustále ďalej
vyvíjané, aby sa dosiahol zlepšený výkon čistenia, kratšie časy pôsobenia alebo ešte ekologickejšie receptúry.
6 Zodpovednosť za životné prostredie,
človeka a stroj
Kärcher sa dôsledne vyhýba používaniu nepotrebných rozpúšťadiel, ťažkých kovov a iných
látok škodlivých pre zdravie a životné prostredie. Pre čo najlepšiu ochranu obsluhujúcich
osôb, stroja a životného prostredia.
8 Vyvinuté pre najvyššie nároky
Mnohé čistiace prostriedky Kärcher sú schválené pre používanie v potravinárstve a pri
odbornom používaní sa môžu využívať vo
všetkých oblastiach potravinárskej výroby.
9 Najlepší účinok s čerstvou vôňou
Proti nepríjemným zápachom obsahujú mnohé čistiace prostriedky Kärcher voňavé látky,
ako je napríklad citrusový olej, a sprostredkúvajú tak atmosféru čistoty a sviežosti.
10 Kompletný systém z jednej ruky
V systéme Kärcher znamená koncentrovanú
kompetenciu, z ktorej profitujú používatelia:
výrobca strojov, čistiacich prostriedkov a príslušenstva. Partner pre všetky otázky.
7 Ekologické vďaka znižovaniu obalového materiálu
Čistiace prostriedky Kärcher sú vysoko koncentrované a preto potrebujú menej obalového materiálu. Tým sa šetria prírodné zdroje
a uľahčuje sa likvidácia obalového materiálu.
219
Čistiace prostriedky
1 Vysoko efektívne a hospodárne
zloženia produktov
Na čistiace prostriedky Kärcher sa používajú
kvalitné suroviny. Tým je možné tieto produkty aplikovať vo veľmi malých dávkach, ktoré
šetria náklady.
Čistiace prostriedky na ručné čistenie
Nízkotlakové rozprašovacie stroje
Čistiace prostriedky na ručné čistenie
Rozprašovač čistiaceho prostriedku EK 1
Všetky produkty na ručné čistenie sú dimenzované špeciálne podľa požiadaviek poskytovateľov čistiacich služieb, ako sú
upratovacie firmy, domovníci, ale aj tí, ktorí si upratujú sami. Spoľahlivo a rýchlo odstránia všetky typické znečistenia bez
narušenia povrchu a manipulácia s praktickými baleniami s objemom 1 l je jednoduchá. Maximálna efektívnosť vďaka
jednoduchej manipulácii, rýchlym výsledkom čistenia pri najvyššej kvalite čistenia: Čistiace prostriedky Kärcher na ručné
čistenie.
Silný účinok. Úsporná
spotreba.
Nanášanie pomocou nízkotlakových rozprašovacích strojov
umožňuje lepšie pôsobenie čistiacich a dezinfekčných
prostriedkov.
EK 1
Veľkosť
nádoby
Opis výrobku
Použitie
Vlastnosti
Aktívny univerzálny čistiaci prostriedok RM 720 ASF
Čistiaci prostriedok na udržiavanie všetkých umývateľných
povrchov a podláh necitlivých voči alkáliám, ako sú dvere,
stoly a plastové podlahy. S praktickou dávkovacou hlavou.
Na ručné udržiavacie čistenie
Dávkovanie: 0,1–0,5 %
alkalický
hodnota
pH: 10
koncentrát
Dávkovacia
fľaša
Čistič na lesklé plochy s obsahom alkoholu RM 722 ASF Na ručné udržiavacie čistenie
Čistič s obsahom alkoholu na udržiavanie všetkých voči
Dávkovanie: 1–2 %
vode odolných povrchov. Šetrné čistenie plôch s vysokým
leskom bez šmúh, ako sú napr. obkladačky, dlaždice, plasty, kamenné podlahy a sklo.
alkalický
hodnota
pH: 10
koncentrát
Rozprašovacia fľaša
Čistič na sklo RM 724 ASF
Na ručné základné a udržiavacie čistenie
Účinný čistič na sklo na odstraňovanie mastnoty, odtlačkov Dávkovanie: Základné čistenie neriedený
prstov, hmyzu a emisií. Schne rýchlo a bez šmúh. Pre všetky udržiavacie čistenie 5 %
sklenené plochy, ako sú napr. okná, zrkadlá, predajné pulty
a obrazovky.
alkalický
hodnota
pH: 10,2
koncentrát
Sprejová
fľaša
Základný sanitárny čistič RM 736
Aktívny základný čistič na rýchle a dôkladné odstraňovanie
vápenatých a hrdzavých usadenín, znečistení spôsobených
mastnotou a bielkovinami v mokrom prostredí. Vhodný na
všetky plochy a predmety odolné voči kyselinám. Nevhodný
na emailované a eloxované predmety.
Na ručné základné sanitárne a udržiavacie
čistenie
Dávkovanie: Základné čistenie neriedený,
udržiavacie čistenie 0,1–0,3 %
kyslý
hodnota
pH: 0,7
koncentrát
Rozprašovacia fľaša
Sanitárny čistič na udržiavacie čistenie RM 738
Efektívny čistič na jednoduché odstraňovanie napr. fľakov
z vodného kameňa a zvyškov mydla na obkladačkách,
umývadlách, zrkadlách alebo plastových obkladoch.
Na ručné udržiavacie čistenie
Dávkovanie: 1 %



Vhodný na nanášanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov**.
Vrátane ergonomickej ručnej pumpy na ručné vytvorenie tlaku.
S praktickým ukazovateľom stavu naplnenia a 2,5 m špirálovou hadicou.
Obj. č./ks
6x1 l
2x5 l
6x1 l
2x5 l
6x1 l
2x5 l
6x1 l
2x5 l
Rozprašovač na čistiaci prostriedok
 6.294-493.0
 6.294-492.0



Vhodný na nanášanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov**.
Ľahká, mobilná konštrukcia.
Stabilná plastová nádoba vrátane popruhu na nosenie.
 6.294-495.0
 6.294-494.0
 6.294-498.0
 6.294-497.0
 6.294-502.0
 6.294-501.0
EK 1
Rozprašovač na čistiaci prostriedok
 Mobilný a kompaktný
 Na efektívne nanášanie čistiacich prostriedkov
 Prenosný
 Na prednástrek
Čistiace prostriedky
Čistiace prostriedky
Ručné čistenie
Technické údaje
kyslý
hodnota
pH: 2
koncentrát
Rozprašovacia fľaša
6x1 l
2x5 l
 6.294-500.0
 6.294-499.0
Príslušenstvo
Objem
l
10
5
Tlak
bar
0,5–6
3
Výkon nanášania
l/min
0,5–0,7
0,4–0,8
1–13**
1–13
Vhodnosť pre hodnotu pH
Dĺžka hadice
m
2,5
1,7
Hmotnosť
kg
4,7
1,8
Rozmery (d x š x v)
mm
285 x 270 x 640
190 x 110 x 475
6.394-628.0
6.394-255.0
Objednávacie číslo
Dávkovacia jednotka DS 2
Na plnenie podlahových automatov a veDávkovacia jednotka na namiešavanie čistiacich prostried- dier, ako aj na prípravu predriedených
kov. Dávkovanie možné od 0,3 do 25 %. Vyznačuje sa vyso- roztokov pre HD-/HDS
kým prietokom 14 l/min. So spätným ventilom podľa DIN
EN 1717. Certifikát DVGW.
 Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA), čím je optimálne znášaný životným prostredím.
6.394-653.0
Príslušenstvo pre rozprašovače
Teleskopický rozprašovací nadstavec
Pre rozprašovač čistiaceho prostriedku EK 1
Možnosť prestavenia z 860 mm na 1 520 mm vrátane trysky
Objednávacie číslo
6.393-313.0
** Nevhodný pre produkty obsahujúce chlór.
220
221
Čistiace prostriedky pre rozprašovače a penovacie nadstavce
Čistiace prostriedky pre rozprašovače a penovacie nadstavce
Čistiace prostriedky pre rozprašovače a penovacie nadstavce
Použitie
Vlastnosti
Veľkosť
nádoby
Obj-č./ks
Čistiace prostriedky
Dezinfekcia a čistenie s penou
Opis výrobku
Veľkosť
nádoby
Použitie
Vlastnosti
Obj-č./ks
Desinfekt K 1, RM 790
Desinfekt K 1 je veľmi aktívna dezinfekčná zložka na báze
kyseliny peroctovej na dezinfekciu v poľnohospodárstve.
Plná účinnosť pri extrémne krátkom čase pôsobenia
20–30 min a nízkych koncentráciách (0,35–0,5 %).
Aplikuje sa s vysokotlakovým čističom
a patentovanou tryskou Dual Injektor.
Používa sa v kombinácii s Desinfekt K 2 na
penovú dezinfekciu. Zapísaný v zozname IHO
(= nem. Priemyselné združenie pre hygienu
a povrchovú ochranu), účinnosť kombinovanej
metódy Desinfekt K 1 + Desinfekt K 2 je preukázaná podľa EN 14349.
kyslý
hodnota
pH: 2
koncentrát
18 l
 6.295-503.0
Desinfekt K 2, RM 791
Pufrovacie aditívum pre efektívnu dezinfekciu kyselinou
peroctovou. Používa sa v kombinácii s Desinfekt K 1 na
napenenie dezinfekčného roztoku.
Aplikuje sa s vysokotlakovým čističom
a patentovanou tryskou Dual Injektor.
Zapísaný v zozname IHO (= nem. Priemyselné združenie pre hygienu a povrchovú ochranu), účinnosť kombinovanej metódy Desinfekt
K 1 + Desinfekt K 2 je preukázaná podľa
EN 14349.
alkalický
hodnota
pH: 13,4
koncentrát
18 l
 6.295-501.0
Ventil na sud
Na dávkovaný odber čistiacich prostriedkov zo sudov
6.412-438.0
Sudové čerpadlo
Na dávkovaný a bezpečný odber čistiacich prostriedkov zo všetkých 200 l sudov
6.291-108.0
Dávkovacia jednotka DS 2
Dávkovacia jednotka na namiešavanie čistiacich
prostriedkov. ma
Dávkovanie možné ps 0,3 do 25 %.
Vyznačuje sa vysokým prietokom 14 l/min.
So spätným ventilom podľa DIN EN 1717.
Certifikát DVGW.
Na plnenie podlahových automatov a vedier, ako aj na prípravu predriedených
roztokov pre HD-/HDS
6.394-653.0
Dezinfekcia a čistenie s penou
Neutrálny penový čistič RM 57 ASF
Penový čistiaci prostriedok šetrný k materiálu na ľahké znečistenia spôsobené olejom, mastnotou a bielkovinami. Stabilný
penový koberec zvyšuje účinnosť čistenia a dobre sa oplachuje.
Aplikuje sa ručne, s vysokotlakový čističom
a penovacou tryskou, ako aj strojom na
nástrek peny
Dávkovanie: manuálne 10 %,
vysokotlakové čistenie 1–2 %,
EK 1 10 %
neutrálny
hodnota
pH: 6,7
koncentrát
Alkalický penový čistič RM 58 ASF
Spoľahlivo odstráni aj tie najnepoddajnejšie nečistoty spôsobené olejom, mastnotou alebo bielkovinami, ako aj zvyšky
potravín z dlažby, obkladačiek a kontajnerov. Penový koberec
umožňuje dlhé kontaktné časy a tým pôsobí intenzívne aj na
kolmých plochách.
Aplikuje sa ručne, s vysokotlakový čističom
a penovacou tryskou, ako aj strojom na
nástrek peny
Dávkovanie: manuálne 10 %,
vysokotlakové čistenie 1–2 %,
EK 1 4–6 %
alkalický
hodnota
pH: 13,1
koncentrát
Kyslý penový čistič RM 59 ASF
Bez námahy odstraňuje aj najsilnejšie usadeniny a povlaky
spôsobené vodným kameňom, hrdzou, mastnotou, bielkovinami, pivným a mliečnym kameňom z dlažby, obkladačiek a kontajnerov. Intenzívny čistiaci účinok na všetkých povrchoch
vďaka veľmi stabilnej penovej vrstve.
Aplikuje sa ručne, s vysokotlakový čističom
a penovacou tryskou, ako aj strojom na
nástrek peny
Dávkovanie: manuálne 10 %,
vysokotlakové čistenie 1–2 %,
EK 1 6 %
kyslý
hodnota
pH: 1,8
koncentrát
Rozpúšťač mastnoty a bielkovín RM 731 ASF
Odstraňuje aj najsilnejšie mastné, bielkovinové, olejové a sadzové znečistenia z podlahy, pracovných plôch, strojov atď.
(obzvlášť sa hodí pre potravinárske podniky). Jednoduchá
manipulácia a šetrnosť k materiálu.
Aplikuje sa s vysokotlakovými čističmi,
rozprašovačmi a manuálne
Dávkovanie: 1–5 %
alkalický
hodnota
pH: 13,1
koncentrát
5l
Dezinfekčný čistič RM 732
Dezinfekčný čistiaci prostriedok. Pôsobí baktericídne, fungicídne, čiastočne ničí vírusy a má veľmi dobrý čistiaci účinok.
Uvedený v zozname DVG2).
Aplikuje sa manuálne, s vysokotlakovými
čističmi a podlahovými automatmi
Dávkovanie: manuálne 1–3 %,
vysokotlakové čistenie 1–3 %,
BR/BD udržiavacie čistenie 1–3 %
alkalický
hodnota
pH: 9,9
koncentrát
5l
6.295-596.0
200 l
6.295-417.0
Dezinfekčný čistič, pena, alkalický RM 734
Dezinfekčný penový čistiaci prostriedok. Pôsobí proti hubám,
vírusom, spóram a baktériám a súčasne uvoľňuje mastné,
bielkovinové, olejové a sadzové znečistenia. Vďaka stabilnej
penovej vrstve sa dá používať aj na kolmých plochách. S posudkom DVG pre používanie v potravinárstve3).
S rozprašovačom čistiaceho prostriedku.
Pomocou vysokotlakového čističa sa aplikuje iba s nadstavcom Inno-Foam
Dávkovanie: 2–5 %,
EK 1 4–6 %
alkalický
hodnota
pH: 13,7
koncentrát
20 l
Dezinfekčný prostriedok RM 735
Účinný neutrálny dezinfekčný prostriedok. Pôsobí baktericídne, fungicídne a čiastočne ničí vírusy (napríklad hepatitídu B).
Uvedený v zozname DGHM1), uvedený v zozname DVG2).
Aplikuje sa s rozprašovačom alebo s vyso- neutrálny
kotlakovým čističom
hodnota
Dávkovanie: 0,75–7 %
pH: 7,6
koncentrát
Odstraňovač dymových povlakov RM 33 ASF
Tekutý, maximálne intenzívny základný čistič na odstraňovanie
extrémnych znečistení spôsobených olejom, mastnotou,
dechtom, sadzou a dymom, ako aj pripálených cukrových
glazúr.
Aplikuje so strojmi na prednástrek a studenovodnými vysokotlakovými čističmi
Predriedenie/dávkovanie:
stroj na prednástrek 1 + 9/neriedený
vysokotlakový čistič 1 + 3/4–8 %
20 l
200 l
20 l
200 l
20 l
200 l
 6.295-178.0
 6.295-179.0
 6.295-100.0
 6.295-413.0
 6.295-192.0
 6.295-414.0
Iné produkty
 6.295-402.0
 6.295-282.0
 Ventil na kanister
Na dávkovaní odber čistiacich prostriedkov z kanistrov.
10 l kanister
6.394-758.0
20 l kanister
6.394-759.0
Čistiace prostriedky
Opis výrobku
 NOVINKA  Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA), čím je optimálne znášaný životným prostredím.
alkalický
hodnota
pH: 13,5
koncentrát
2,5 l, JB: 4  6.295-585.0
5l
 6.295-597.0
20 l
 6.295-560.0
200 l
 6.295-561.0
1)
Zapísané do zoznamu dezinfekčných prostriedkov VAH (DGHM) (VAH = Združenie pre aplikovanú hygienu, DGHM = Nemecká spoločnosť pre hygienu a mikrobiológiu) zo dňa 1. 9. 2009 pre
plošné dezinfekcie (mhp-Verlag GmbH, 65205 Wiesbaden). 2) Zapísané do 6. zoznamu dezinfekčných prostriedkov DVG (= Nemecká spoločnosť veterinárneho lekárstva) pre potravinárske
odvetvie zo dňa 1. 7. 2003 (Nemecký vestník veterinárov 07/2003). 3) Zapísané do 1. dodatku k 6. zoznamu dezinfekčných prostriedkov DVG pre potravinársku oblasť z augusta 2006.
 Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA), čím je optimálne znášaný životným prostredím.
222
223
Poznámky
224
Poznámky
225
Poznámky
226
Poznámky
227
Download

Servis a poradenstvo po celý rok!