Prevádzka:.............................
Zásahový List č.:.............................
Level IT s.r.o.
Firma:
Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava
Tel: + 421 2051 2051
Hotline: 18 700 od 9h do 17h
e-mail: [email protected], http://www.level.sk
IČDPH:SK2021942956 IČO:35918764
Volksbank Slovensko č.ú.: 41 0001 0001/3100
Adresa:
IČO:
mobil a meno:
email:
Zásahový list
MJ
Čas Príchodu/Odchodu:
/
cena v EUR hodiny spolu EUR
Čas overenia požiadavky:
1h
1h
1h
1h
1km
MJ
Servisný zásah základný v prac.deň = S1, HOTOVOSŤ
Servisný zásah odborný v prac.deň = S2, HOTOVOSŤ
Servisné zásahy pre klientov na základe SLA zmluvy, na FAKTÚRU
Konzulácie, Poradenstvo, Audity a Školenia
Cestovné náklady a náhrada času pracovníka
Parkovné, iná réžia a drobný materiál – Priložiť BLOČEKY, DODACÍ LIST
20 €
40 €
cena dohodou
cena dohodou
0,5 €
50%
spolu bez DPH:
Príplatok za vyžiadané expresné služby, zásah večer, v noci alebo cez víkend
Cestovné = jeden výjazd v meste s obchodným zastúpením je spoplatnený paušálnou sumou 5 EUR
Ak nebol zásah do 90min od overenia požiadavky Technikom zľava 10% z prvej servisnej hodiny!
PREVZAL Spolu s DPH:
Vykonané práce: (Rozpis, druh a rozsah)
Príloha ZL:
Vyjadrenie zákazníka
Dodal som tovar:
Prevzal som tovar:
Spokojnosť zákazníka
Som spokojný = Pochvala :
Nemám výhrady :
Som nespokojný :
V prípade nespokojnosti uvedte prosím dôvod
<<<<<
Vykonal:
Prevzal/odovzdal rekl.tovar:
meno, číslo pracovníka, podpis
čitateľné meno, podpis, kontaktný telefón, ČOP
platný od: 01.01.2014
ZL_Level_IT_2014v04.xls
Download

Zásahový list