26. JÚN
MEDZINÁRODNÝ DEŇ PROTI ZNEUŽÍVANIU DROG
A NEZÁKONNÉMU OBCHODOVANIU S NIMI
Drogová problematika už dávno nie je problémom ohraničenej skupiny konzumentov drog.
Drogy a ich distribúcia predstavujú fenomén prekračujúci hranice krajín a kontinentov, ktorý
vedie k výrazným medicínskym, sociologickým a ekonomickým dôsledkom s chabou a naivnou
snahou na univerzálne riešenie. Jedinou možnosťou je poskytnúť širokej verejnosti čo
najpravdivejšie informácie o márnom hľadaní chemického raja.
Čo to droga vlastne je?- akákoľvek látka, ktorá je po vstupe do živého organizmu schopná
pozmeniť jednu alebo viacero jeho funkcií. Pôsobí priamo alebo nepriamo na centrálny nervový
systém a môže mať priznané postavenie lieku. Drogová závislosť je definovaná neodolateľným
želaním, nutkaním alebo potrebou pokračovať v užívaní drogy a drogu získavať akýmikoľvek
prostriedkami. Závislosť od drogy je daná tendenciou zvyšovania dávky drogy, psychickou
a často aj fyzickou závislosťou na jej účinkoch. Každá drogová skupina vykazuje istú mieru
psychickej závislosti a tendenciu k závislosti fyzickej.
K príznakom závislosti patrí:
- túžba (chuť, baženie alebo craving) po danej látke,
- obmedzenie až úplné vytesnenie ďalších záľub (koníčky, priatelia),
- užívanie látky, i keď dotyčný vie, že mu to prináša riziká a nevýhody,
- obmedzenie pudu sebazáchovy vo vzťahu k látke,
- zvyšovanie tolerancie – čím dlhšie dotyčný látku užíva, tým viac ju na dosiahnutie rovnakých
účinkov potrebuje a tým viac znesie,
- abstinenčné príznaky po vysadení látky, na ktorú môže vzniknúť fyzická závislosť.
Psychická závislosť od drog sa prejavuje:
Fyzická závislosť sa prejavuje:
- nepotlačiteľnou túžbou po droge,
- abstinenčným príznakom – telo protestuje, pokiaľ nedostane
to, na čo si zvyklo,
- správaním zameraným výhradne na získanie drogy,
- nutnosťou neustále zvyšovať dávky drogy,
aby bol dosiahnutý rovnaký účinok.
- nezáujmom o všetko, čo s drogou nesúvisí.
Abstinenčné príznaky: (odvykací stav, absťák)
Po vysadení alebo obmedzení niektorých látok (zo známych drog ide najmä o opiáty, barbituráty,
nikotín a alkohol) vzniká fyzická závislosť.
Iné látky (pervitín, kokaín, marihuana) fyzickú závislosť nespôsobujú, vzniká tu avšak často
psychologická a psychická závislosť, ktorú je nemenej ťažké liečiť.
Odvykacie stavy sú veľmi nepríjemné, napriek tomu však nie sú v prípade opiátov obvykle život
ohrozujúce. Omnoho nebezpečnejšie sú odvykacie stavy pri alkohole a niektorých liekoch (napr.
benzodiazepínoch). V niektorých prípadoch možno abstinenčnému syndrómu zabrániť – zvoliť
vhodnú liečbu, ktorá odvykací stav zmierni alebo mu úplne predíde.
Abstinenčné príznaky môžu byť fyzické alebo psychické a líšia sa v závislosti od danej látky.
Môžu sa vyskytnúť niektoré z nasledujúcich prejavov:
- bolesti,
- kŕče,
- nevoľnosť, zvracanie,
- hnačka,
- zimomravosť,
- poruchy spánku,
- potenie,
- zrýchlené búšenie srdca,
- trasenie,
- zastrené vedomie, zmätenosť, halucinácie.
Legálne drogy:
Tieto drogy pozná každý, ale asi málo kto ich pokladá za drogy. Dennodenne s nimi prichádzame
do kontaktu a predsa si to neuvedomujeme. Sú to: káva, cigarety, alkohol.
Nelegálne drogy:
S týmito drogami sa stretávame občas, alebo niektorí sa s nimi nestretnú vôbec. Tieto drogy sú
zakázané a ich užívanie je trestné.
Sú to veľmi nebezpečné preparáty:
heroín, junk, morfín, kodeín, ópium, tlmiče, hlúpe guľôčky, barbituráty 714, „ludes", červené T, koka,
vločky, tvot, kokaín, povzbudzujúce pilulky, amfetamíny, blúznivec, rýchlik, tvrdiak, kryštálivý metadón,
crack, marihuana, "POT", tráva, dym, Boo, LSD, DMT, opájač, záznamník, PCP, zelené vločky, TIC,
zabijácka burina, bloter, trips, hašiš, metamfetamíny, metagualon, methadon, paliatívum, rajský plyn, amyl,
butil intrit, rozpušťadlá,fentanyl, meperidín, meskalín, psilocibín, lepidlá, DOM STP, THC, MDMA, Eva,
Rapsódia a mnohé ďalšie, ktoré zaplavili trh.
Ako ste už iste postrehli je to bohatý sortiment zla, ktorý sa neustále rozširuje.
Kde nájdete pomoc:
•
•
•
•
Linka dôvery pre toxikomanov – 02/54 77 63 79
Centrum pre liečbu drogových závislostí – 02/53 41 74 64
Linka detskej dôvery – 0800 11 78 78
Linka detskej istoty – 0820 112 112
Download

26.jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog