BRUSEL/BRUGGY – LONDÝN – PARÍŽ
program 7-dňového poznávacieho zájazdu
1.deň
Odchod z miesta bydliska v dopoludňajších hodinách smerom cez Rakúsko, Nemecko do Bruselu/Brugg.
2.deň
Po príchode do Bruselu/Brugg prehliadka mesta so sprievodcom (v prípade Brugg návšteva múzea
čokolády). Po prehliadke odchod na ubytovanie do Dunkerque.
3.deň
Po raňajkách odjazd do Calais, prejazd trajektom do Doveru a jazda do Londýna. Po príchode prehliadka
mesta so sprievodcom /Greenwich, Tower, Westminster, múzeum vosk. figurín Madame Tussaud atď/. Večer
ubytovanie.
4.deň
Po raňajkách prehliadke návrat do centra mesta kde pokračuje prehliadka Londýna / Buckingham,
Trafalgar Square, štvrť SOHO, Piccadilly Circus atď/. V nočných hodinách odjazd do Doveru, plavba
trajektom do Calais a jazda do Paríža.
5.deň
Ráno po príchode do Paríža a celodenná prehliadka mesta. Večer odjazd na ubytovanie.
6.deň
Po raňajkách odjazd do Versailles, prehliadka kráľovského zámku a záhrad. Návrat späť do Paríža
a dokončenie prehliadky mesta. Večer plavba po Seine. Odjazd z Paríža a jazda cez Belgicko, Nemecko,
Rakúsko späť na Slovensko.
7.deň
Príchod do miesta bydliska je predpokladaný v podvečerných hodinách.
CENA : 289 €/osoba
TERMÍN: JÚN 2015
V CENE JE ZAPOČÍTANÉ: Luxusná autokarová doprava, trajekt Calais – Dover, Eurotunel
Folkestone - Calais, 3 x hotelové ubytovanie /social. zariadenie na izbách/, 3x raňajky, rezervovaný vstup do
Louvre (študenti do 18 rokov), sprievodca, zahraničné cestovné poistenie a poistenie voči úpadku Ck.
V CENE NIE SÚ ZAPOČÍTANÉ VSTNÉ
BRUGY
Múzeum čokolády 6€
PARÍŽ
Eiffelová veža 6 - 13 €, plavba po Seine 8 €, Pantheon 1,50 €, /Versailles a Louvre do 26 rokov zdarma /.
LONDÝN
Múzeum vosk. figurín Madame Tussaud od 21 GBP, London Eye od 12 GBP, Tower 12GBP
Národná galéria a Britské múzeum - zdarma
Sprievodca počas dňa odporučí reštaurácie v centre mesta, kde sa môžu účastníci počas dňa zakúpiť
stravu za veľmi výhodné ceny
V autobuse je možnosť zakúpiť občerstvenie /nealko, čaj, a káva/.
Veľa krásnych zážitkov Vám praje EvaS TouR!
Kontakt: Ck EvaS TouR, Makovického 7/A, 010 01 Žilina, Tel:041 500 11 08-09, 0905 877 777, 0910 877 777
www.evastour.sk
[email protected]
Bližšie informácie:
Mgr Jana Parihuzová
-učebňa B2, kabinet
(3. poschodie)
Download

Londýn - Brusel