Združenie integrovanej
produkcie hrozna a vína
941 36 Rúbaň 23,
Európsky zákon
Aktuálne výskyty
škodcov a chorôb
Čo môžeme očakávať!
bioTomal
Európska Direktíva o trvalo
udržateľnom používaní pesticídov
2009/128/ES
„Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia
na zníženie použitia pesticídov na ochranu pred
škodcami, ktorá keď je to možné, má
uprednostňovať iné než chemické metódy, aby
profesionálny používatelia pesticídov prešli na
postupy a produkty s najnižším rizikom na
ľudské zdravie a životné prostredie, proti tým
istým škodcom ...“ (Článok 14)
Časová tabuľka - Európska
Direktíva o trvalo udržateľnom
používaní pesticídov 2009/128/ES
 14 december 2011, MS previesť smernicu 2009/128/EC do
národnej legislatívy (Článok 23)
 14 december 2012, MS oznámi Národný akčný plán pre
komisiu a ostatných (Článok 4.2)
 30 jún 2013, nahlásiť pre Európsku komisiu, vykonávania
IPM (Článok 14.3)
 1 januára 2014, pomocou odbornikov realizovanie IPM
(Článok 14.4)
Obaľovač mramorovaný
Svetlo žltozelená hlava
Obaľovač jednopásový
bioTomal
hnedočierna hlava
Obaľovač mramorovaný
a jednopásový
Príznaky:
1. generacia – do kvetu
obalené hustou pavučinou“
bioTomal
2. generácia – obalená pavučinou „červivé“ bobule
Obaľovač mramorovaný
a jednopásový
Význam:
1) Priame zníženie množstva bobúľ
2) Následné napadnutie strapcov
botritídou v mieste požerkov
húseniek
= de facto zničenie celých strapcov
= zásadné poškodenie kvality vína
bioTomal
Integrované a organické
vinohradníctvo ošetrenie podľa
signalizácie
-signalizácia ochrany pred obaľovačmi
Použitie feromonových lapačov
- Vyvesiť už 20.apríla
- Sledovať každý druhý deň
www.biotomal.sk
Feromonový lapače vinohrady 2006 Strekov
250
238
200
150
ks
E. ambiguella
L. botrana
105
95
100
84
70
50
7
26
7
19
12
7
7
5
6
28
6
21
14
6
6
7
5
31
24
5
17
5
10
3
26
4
5
0
5
37 35
30
25 30
13
106
10
6 1010 11 88 6 7 3 6 4
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0
0
30
26
Feromonové lapače vinohrady 2007 Strekov
180
170
160
140
120
110
103
93
ks
100
E. ambiguella
L. botrana
80
72
70
60
58
54
46
46
43
323434
2423
16
32
28
20 8
13 8
6 8
30 7
23 7
16 7
9 7
25 6
18 6
11 6
4 6
28 5
21 5
14 5
7 5
30 4
11
10
86
8
6
6
56 6
5 68
444
3
2
2
000 000 00 000 000 00
000 000 000
00 00
000 000 000 000 000 000
00 00 0000 00
0 000 0
23 4
0
20
16 4
20
24
2 7
40
Feromonové lapače Strekov 2008
140
127
120
120
111
104
100
93
92
82
LB
AE
ks
80
6362
60
40
10 9
79 5
2 33 4 5 00
3 9
20 8
13 8
6 8
00 00 0 00 0 1 2 0 0 0
30 7
23 7
0
5
27 8
14
9
16 7
02
2 7
25 6
18 6
3 2 00 0 00 0 0 00 5 3
11
9 7
14
11 6
8
4 6
21 5
10 11
6
14 5
7 5
0
5
30 4
23 4
0
20
1718
28 5
20
Feromon lapač Strekov 2009
120
112
100
8890
LB
AE
68
60
60
56
56
56
42
40
44
41
32
22
17
5
22
9
0
12
6
16 18
7
78
0
0 00 0
22
0
16 18
7
2119
12
1011 7
6
5
5
3
00 0 0 0 0 1
18 16
6
28
18
11
2
6V.
13
-V
.
20
-V
.
27
-V
.
3VI
10 .
-V
I.
17
-V
I
24 .
-V
I.
1VI
I.
8VI
15 I.
-V
II
22 .
-V
I
29 I.
-V
II.
5VI
12 II.
-V
II
19 I.
-V
I
26 II.
-V
III.
2IX
.
29
-
22
-
IV
.
0
IV
.
4
14 10
IV
.
20
15
-
kus
80
Strekov 2010
80
75
70
72
60
48
42
40
LB
32
30
30
22 20
20
25
21
18
17
17
12
10
6 5 5
0
2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25
.0
4
30
.0
4
5.
05
10
.0
5
14
.0
5
19
.0
5
24
.5
28
.0
5
2
VI
7
VI
11
VI
16
VI
21
VI
25
VI
30
VI
5
VI
I
9
VI
I
14
.7
19
.7
23
.7
28
.7
0
56
55
50
7
3
0
Strekov 2011
Akú ochranu zvoliť ????
Rezistencia: Nie ak ale kedy?
A niekedy to ide rýchlejšie ako si to myslíme
New insecticide actives introduced from late 1990’s to 2005
Čím nahradiť ! ???
 Staršie, toxické pesticídy sa vyradili. 600 z 1000
účinných látok sa vyradilo a 300 z nich je ešte
otáznych
 Chemické výskumné firmy míňajú 4bn$/rok...a teraz:
 Posledná účinná látka z herbicídov sa objavila v 80.
rokoch
 Fungicídy: za posledných 20 rokov sa objavili 2 účinné
látky, z nich 1 už pred 3 rokmi stratila účinnosť
 Insekticídy: 80% obchodu patrí 4 účinným látkam
 Na zavedenie jedna účinná látka stojí 240 mil.$ po
testovaní 140 000 molekúl
Obaľovač mramorovaný
a jednopásový
Priama ochrana:
Bacillus thuringiensis
- Biobit
Metenie samcov feromónmy (Isonet L+)
bioTomal
Biobit XL, WP
- Účinná látka:
Bacillus thuringiensis
- Dávka:
1,5 - 2 l / ha, 1 kg / ha
- Čakacia ochranná doba:
0 dní
- Termín ošetrenia:
Bielkovinové kryštály produkované
baktériami Bacillus
thuringiensis
5. deň od začiatku
masového náletu, na
začiatku liahnutia húseniek
bioTomal
Signalizácia a ošetrenie Biobitom proti
obaľovačom
60
obaleč jednopásý
obaleč mramorovaný
ošetrenie
50
40
ošetrenie
30
20
10
bioTomal
20.7.
10.7.
30.6.
10.6.
30.5.
20.5.
10.5.
0
Prednosti prípravkov na bázi
Bacillus thuringiensis
 vysoká účinnosť na cieľové druhy škodcov
 nulová toxicita voči Typhlodromus pyri
 nulová toxicita voči ostatným užitočným organizmom
 nulová toxicita voči teplokrvným organizmom
 nulová ochranná lehota
 žiadne rezídua v ekosystéme ( voda, pôda )
 Vhodné pre použitie v systémoch IP/ a organického
poľnohospodárstva
 miešateľnosť s inými prípravkami
 priaznivá cena
bioTomal
Feromóny podporujú
užitočné organizmy, ktoré
ďalej obmedzujú výskyt
škodcov
obaľovače
roztoče
Infestation in vineyards in South Moravia
CZ 2006 (bonitated 94 vineyards)
2nd Generation
Evaluation: August - September 2006
40
35
% infestation
30
25
20
15
10
5
0
not treated
bioTomal
Reldan
Zolone
Biobit 1x
Isonet LE
Isonet L+
INSECTICIDES TREND ON VINES IN 25 YEARS
(MEZZOCORONA VALLEY – TRENTINO)
Kg/ha
16
14
12
10
8
6
4
2
0
years
Mauro Varner, Enzo Mescalchin, Luisa Mattedi
Ďakujem za pozornosť
Download

Tamašek: Združenie integrovanej produkcie hrozna a vína