Aktualizácia POHODA, release 10100 |
BRATISLAVA, Matúšova 48, tel.: +421 2 59 429 911, e-mail: [email protected] | ZVOLEN, Dukelských hrdinov 22, tel.: +421 45 54 02 530, e-mail: [email protected]
KOŠICE, Pekná 2, tel.: +421 55 72 87 571, e-mail: [email protected]
www.pohoda.sk
LETO 2012
Mensa Českej republiky
Mensa je mezinárodná nezisková organizácia združujúca ľudí s IQ medzi hornými
dvoma percentami populácie. Má viac ako 115 000 členov v sto krajinách
sveta. Cieľom Mensy je skúmať a rozvíjať ľudskú inteligenciu v prospech
ľudstva, podporovať výskum vlastností, znakov a využitia inteligencie a vytvárať
stimulujúce, intelektuálne, priateľské a spoločenské prostredie.
Mensa ČR združuje okolo 2 400 členov v dvanástich miestnych skupinách
a niekoľkých desiatkach záujmových skupín. Okrem akcií pre svojich
členov, ako sú prednášky, exkurzie (do inštitúcií, tovární, elektrární,
laboratórií), teambuildingové aktivity, celoštátne stretnutia, súťaže, hry
a i., venuje zvláštnu pozornosť podpore rozvoja talentu a nadania detí:
je zriaďovateľom Mensa gymnázia – gymnázium pre nadané deti sídli
v Prahe – www.mensagymnazium.cz,
organizuje súťaž Logická olympiáda – určená deťom od prvej triedy
ZŠ až po posledný ročník stredných škôl – deti súťažia v logických
úlohách, kde nerozhodujú naučené vedomosti, ale logika, rozum,
bystrosť a kreatívny prístup – www.logickaolympiada.cz,
zakladá Kluby nadaných detí – odpoludnia krúžok pre deti, ktorý
rozširuje ich obzory prostredníctvom zaujímavých exkurzií, prednášok,
hier a súťaží,
prevádzkuje program NTC pre škôlky – systém učenia detského
mozgu – www.mensantc.eu,
organizuje letné campy – tematické, pobytové i prímestské campy,
podporuje školy, ktoré sa zameriavajú na rozvoj nadania a intelektu.
Byť členom Mensy znamená možnosť rozširovať si obzory, navštevovať
zaujímavé miesta, vrátane tých, na ktoré sa bežne nedostanete, stretávať
sa so zaujímavými ľuďmi s podobnými záujmami a s významnými
osobnosťami na rôznych prednáškach a exkurziách. Členom Mensy
sa môže stať každý, kto dosiahne v teste inteligencie schválenom
medzinárodným odborným psychológom IQ vyššie ako 130. Test môžete
absolvovať vo veku od 5 rokov.
POHODA Business Intelligence (BI) je revolučné riešenie
z produkcie spoločnosti STORMWARE určené všetkým
firmám, ktoré používajú ekonomicko-informačný systém
POHODA, bez ohľadu na ich veľkosť a výšku obratu.
viac na www.stormware.sk/pohoda/business-intelligence
MENSA ČESKEJ REPUBLIKY
Španielova 1111, 163 00 Praha 6
www.mensa.cz
OBSAH
2
Novinky vo verzii Leto 2012
Ing. Ladislav Balažovič | konateľ
12
POHODA BI zabodovala
13
Úpravy vzhľadu a ovládania
programu POHODA
16
Kľúčové finančné prehľady
potrebuje každá firma, i tá malá
18
Prípadová štúdia
Vážený zákazník,
12
práve listujete časopis Moja POHODA, ktorý sme pripravili k verzii systému
POHODA Leto 2012, release 10100. Aj napriek tomu, že najviac funkčných noviniek býva
zvyčajne až v jesennej verzii, táto letná ich má tiež dosť. Prichádza napríklad s novými
funkciami pre adresár, hotovostný predaj, reklamácie a servis, ale i XML komunikáciu.
Po inštalácii verzie Leto 2012 si možno všimnete, že je v prostredí programu niečo inak.
POHODA je totiž po „inventúre“, ktorej cieľom bolo sprehľadnenie menu. Upravili sme
pre Vás názvy a umiestnenie niektorých povelov. Zmeny však nie sú nijako zásadné. Cestu
upraveným prostredím programu nemusíte hľadať sami. Môžete si vziať na pomoc „mapu“
v podobe prehľadu zmien, ktorý nájdete v tomto časopise.
18
Veľmi nás potešil úspech riešenia POHODA BI. Najprv sa riešenie stalo IT produktom roka
a potom získalo pomyselnú zlatú medailu v súťaži Microsoft Awards 2012. Do tejto súťaže
sme prihlásili projekt z oblasti Business Intelligence, o ktorom píšeme i v prípadovej štúdii
pripravenej spoločne s firmou SEMIX PLUSO.
V máji sme predstavili nový produkt POHODA BI Lite. S čím a ako Vám tento nový variant
pre analyzovanie a reporting údajov môže pomôcť? Hodí sa pre Vaše podnikanie? I na tieto
otázky Vám zodpovie článok, ktorý sa variantu Lite podrobne venuje.
Letná Moja POHODA je opäť nabitá informáciami. Verím, že i Vy v nej nájdete témy, ktoré
Vás zaujmú.
Prajem Vám krásne, energiou a úspechmi naplnené dni a pohodovú letnú dovolenku.
Moja POHODA
Leto 2012 | release 10100
STORMWARE s.r.o., Matúšova 48,
811 04 Bratislava, tel.: +421 2 59 429 911,
[email protected], www.stormware.sk
foto | archív STORMWARE
2 www.pohoda.sk
Novinky vo verzii Leto 2012
NOVÉ USPORIADANIE
NIE
POLOŽIEK V MENU
ZÁZNAM
Po inštalácii verzie Leto 2012 skôr alebo neskôr objavíte zmeny v ponuke
Záznam. Nejde len o nové povely, ktoré v programe POHODA pribudli práve
v tejto verzii v rámci funkčného rozšírenia. Niektorým existujúcim povelom sa
zmenil názov, niektoré sa v rámci menu presunuli na inú pozíciu.
Nemusíte sa obávať toho, že by sa niektorý Váš obľúbený povel stratil. Naopak,
snažili sme sa optimalizovať prostredie programu, aby sa Vám s ním jednoducho
dobre pracovalo. Veríme, že si nové usporiadanie rýchlo získa Vaše sympatie.
Pre uľahčenie orientácie sme pre Vás pripravili prehľad zmien. Nájdete ich na
stranách 13 a 14.
Popis noviniek vo verzii Leto 2012 už pracuje s novým poňatím ponuky Záznam.
PERSONALISTIKA A MZDY
V agendách jednotlivých miezd
si môžete zobraziť stĺpce Osobné číslo
a Rodné číslo. S ich pomocou bude filtrovanie
či triedenie mzdových záznamov pohodlné.
novinka
Pre údaje do stĺpcov Osobné číslo a Rodné
číslo v agendách miezd POHODA načíta
údaje z polí s rovnakým názvom v agende
Personalistika.
ako?
Najprv vystavte mzdy a potom
pridajte stĺpce pomocou povelu v miestnej
ponuke dostupnej cez pravé tlačidlo myši.
V ďalších mesiacoch sa už budú stĺpce
objavovať automaticky, pokiaľ ich cez miestnu
ponuku zase neskryjete.
CRM
Nové stĺpce v agendách miezd za jednotlivé mesiace zjednodušia filtrovanie mzdových
záznamov.
Teraz môžete zahájiť
komunikáciu cez Skype priamo z programu
POHODA.
novinka
Evidenciu kontaktov typu Skype už POHODA
umožňovala, a to v agende Adresár na záložke
Ostatné. Teraz POHODA dokáže tieto údaje
využiť pre zahájenie hovoru alebo chatu
a volania prostredníctvom programu Skype na
telefónne čísla uvedené pri danom zázname
v adresári v poli Mobil alebo Telefón.
Povely Zahájiť hovor, Zahájiť
chat, Volať na mobil a Volať na telefón
nájdete v ponuke Záznam/Komunikácia/
Skype v agende Adresár a vo všetkých
dokladových agendách. V agende Adresár
môžete ešte uvedené povely vyvolať kliknutím
ako?
S novými povelmi zahájite komunikáciu cez Skype priamo z programu POHODA.
Moja POHODA
na názov pola Skype. Podľa zvoleného povelu
POHODA otvorí program Skype a zaháji
zodpovedajúcu činnosť.
novinka
O každej zahájenej komunikácii
cez Skype môže POHODA automaticky
vytvoriť záznam do agendy Udalosti.
ako?
Ak budete chcieť, aby POHODA
zaznamenávala zahájenie komunikácie
cez Skype, zaškrtnite novú voľbu Skype
komunikácia v agende Globálne nastavenie/
CRM v sekcii Automaticky zaznamenávať
udalosti.
novinka
GPS súradnice s presnou
polohou Vašich obchodných partnerov Vám
uľahčia vyhľadávanie na mape a pomôžu
s plánovaním pracovných ciest.
GPS súradnice môžete zadávať ako vo formáte dd,ddddd°, tak aj vo formáte dd°mm´ss,sss“.
POHODA podporuje dva najrozšírenejšie
formáty GPS súradníc:
vo formáte dd,ddddd°
vo formáte stupne, minúty
a sekundy – dd°mm‘ss,sss“
Obidva samozrejme platia pre výber
zemepisnej šírky i dĺžky a POHODA si poradí
s automatickým prepočtom medzi týmito
formátmi.
ako?
Súradnice zadáte v agende
Adresár na záložke Ostatné do pola GPS.
Môžete ich sem zadať ručne alebo ich
skopírovať z mapy, ktorú používate, a vložiť
ich do tohto pola zo schránky. Môžete ich
tiež vyplniť v dialógovom okne Zadajte GPS
súradnice, ktoré vyvoláte v poli GPS klávesom
F5 alebo tlačidlom .
SKLADY A PREDAJ
novinka
Bol upravený prenos váženej
nákupnej ceny v prípade, že je prvý pohyb
záporný výdaj.
Ak mala skladová zásoba na konci roka nulový
stav a ako prvý pohyb ďalšieho roka bol
záporný výdaj, bola vážená nákupná cena
nulová až do chvíle, kým sa uskutočnil ďalší
pohyb typu príjem. Teraz sa bude údajovou
uzávierkou vážená nákupná cena prenášať
i pri takýchto nulových položkách a vážená
nákupná cena prvého záporného výdaja bude
zhodná s predchádzajúcim rokom.
V agende Výdajky môžete
odteraz pri zadávaní adresy uviesť aj e-mail.
novinka
ako?
Ak vyberáte do výdajky
odberateľa z agendy Adresár, objaví sa v poli
E-mail rovnaká adresa, akú máte pri danom
E-mailom môžete posielať už i výdajky, a to jednotlivo i hromadne.
3
4 www.pohoda.sk
odberateľovi v adresári. Môžete ju však vyplniť
aj ručne. Pri odoslaní výdajky vo formáte PDF
e-mailom POHODA uprednostní e-mail zadaný
na doklade.
POHODA môže upraviť predajné ceny
na konkrétnu zadanú čiastku.
novinka
Prostredníctvom novo pridanej
voľby môžete predajné ceny upraviť na
konkrétnu čiastku.
ako?
V dialógovom okne Prepočet
predajných cien vybraných zásob, ktoré
zobrazíte v agende Zásoby pomocou povelu
Záznam/Precenenie predajných cien…, najprv
vyberte predajné ceny, ktoré chcete zahrnúť
do prepočtu. Potom zaškrtnite voľbu Upraviť
predajné ceny na. Sprístupní sa pole, do ktorého
zapíšete hodnotu v €, na akú sa vybrané ceny
aktualizujú.
ako?
Ak chcete taktiež preceniť
hodnoty zliav a vedľajších cien na uvedenú
čiastku, vyberte ich vo výbere cien a zároveň
zrušte výber pri voľbe Predajná cena. Pre
aktualizáciu vybraných zliav a vedľajších cien je
dôležité zaškrtnúť taktiež voľbu Zvolené zľavy
neodvodzovať z predajnej ceny, ale tiež upraviť.
Prácu s agendou Kasa
v programe POHODA
aktivujete zaškrtnutím
voľby Kasa Online.
novinka
Agenda Kasa Online bola
v programe POHODA premenovaná na agendu
Kasa.
V sekcii Nastavenie/Kasy si môžete aktivovať
nastavenie agendy Kasa zaškrtnutím voľby
Kasa Online. Pre nastavenie produktu POHODA
Kasa Offline je potrebné toto zaškrtnutie zrušiť
a vyplniť licenčné číslo, ktoré Vám bolo pridelené
pre produkt POHODA Kasa Offline.
Ak chcete nastaviť
Kasu Offline, túto
voľbu je potrebné
zrušiť a vyplniť licenčné
číslo, ktoré Vám bolo
pridelené pri zakúpení
produktu POHODA Kasa
Offline.
Pri každodennej práci s fiškálnym
zariadením môžete využiť novú ikonu Doklad
FM
, ktorú nájdete na štandardnej lište
programu POHODA. Po jej rozbalení sa
ponúknu najbežnejšie povely podľa agendy,
v ktorej sa práve nachádzate. Táto funkcia Vám
umožní rýchlu a pohodlnú prácu s fiškálnym
zariadením.
novinka
Nová ikona Doklad FM je prístupná na
počítačoch s nastaveným fiškálnym zariadením.
Ikonu je možné ovládať z agend Pokladňa,
Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry,
Predajky a Kasa. Ikonu je možné ovládať aj
pomocou klávesovej skratky Ctrl+F11.
Ak kliknete na šípku
,
rozbalí sa ponuka povelov prístupných z agendy,
v ktorej sa práve nachádzate.
ako?
Ak kliknete na obrázok ikony
, vykoná
sa hlavný príkaz z povelov, nachádzajúci sa
v ponuke po rozbalení ikony. V agende Vydané
faktúry a Vydané zálohové faktúry je to povel
Pridať úhradu na FM. V agende Predajky je to
povel Doklad FM.
Nová ikona Doklad FM Vám umožní rýchlu prácu s fiškálnym zariadením.
Moja POHODA
novinka
Agendy Predajky a Kasa boli
rozšírené o nové typy záznamov, a to Vklad
a Výber. Tieto nové typy záznamov Vám umožnia
zadávať vklady a výbery do fiškálnych zariadení
jednoducho a rýchlo v agende, v ktorej práve
pracujete.
Pri vkladoch a výberoch ponúka POHODA formu
úhrady iba hotovosť a cudziu menu. Predajky
s typom Vklad alebo Výber nevstupujú do
zaúčtovania a môžete si pre ne zadefinovať vlastný
číselný rad.
ako?
Pri založení nového záznamu v agende
Predajky s typom záznamu Vklad alebo Výber
zadáte požadovanú hodnotu do pola Prijaté alebo
na záložke Úhrady dokladu.
Nové typy záznamu Vám umožnia zadávať vklady a výbery do fiškálnych zariadení.
Vklad či Výber hotovosti môžete zadať
aj priamo v agende Kasa, a to pomocou
dialógového okna Vklady a výbery. Toto dialógové
okno vyvoláte povelom Záznam/Vklady a výbery,
ikonou alebo ikonou
, alebo na dotykovom
displeji pod tlačidlom Funkcie 2.
ako?
ako?
V otvorenom dialógovom okne
vyberiete požadovaný typ operácie a zadáte
hodnotu vkladu alebo výberu. Do pola Poznámka
môžete uviesť dôvod vkladu a výberu. Ak
zaškrtnete voľbu S potvrdením, potom POHODA
po dokončení dialógu okrem vytvorenia záznamu
do agendy Predajky a vytlačenia dokladu na
fiškálnom zariadení, automaticky vytlačí tlačovú
zostavu Vklad a výber hotovosti, ktorý môže
zodpovedná osoba podpísať.
V otvorenom dialógovom okne Vklady a výbery
vyberiete požadovaný typ a zadáte hodnotu vkladu
alebo výberu.
POHODA po dokončení vkladu alebo výberu vytlačí
doklad na fiškálne zariadenie. Ak chcete, aby sa na
tlačiarni vytlačilo aj potvrdenie, zaškrtnite voľbu
S potvrdením.
Povel Vklady a výbery je prístupný aj z agend
Pokladňa, Vydané faktúry, Vydané zálohové
faktúry a Kasa cez ikonu
.
novinka
POHODA odteraz umožňuje vytlačiť
denný prehľad alebo kópiu posledného dokladu
z fiškálneho zariadenia jednoducho a rýchlo
z agendy, v ktorej so zariadením pracujete.
Po rozbalení ikony
kliknete
na povel Denný prehľad alebo na povel Kópia
posledného dokladu.
ako?
POHODA teraz umožňuje otvorenie
pokladničnej zásuvky pripojenej k fiškálnej
tlačiarni.
novinka
Otvorenie zásuvky je možné pomocou klávesovej
skratky Ctrl+Shift+X v agendách Pokladňa, Vydané
Vklad či Výber hotovosti môžete zadať aj priamo v agende Kasa.
V dialógovom okne môžete vybrať
požadovaný typ operácie a zadať
hodnotu vkladu alebo výberu
z fiškálneho zariadenia.
5
6 www.pohoda.sk
faktúry, Vydané zálohové faktúry, Predajky, Kasa
a Kasa Offline.
novinka
POHODA umožňuje pohodlnú
a jednoduchú prácu s úhradou pohľadávok
v hotovosti cez fiškálne zariadenie. Umožňuje
evidovať úhrady v hotovosti čiastočne aj
viacnásobne, a tiež kombinovanou platbou.
POHODA automaticky zlikviduje čiastku platenú
v hotovosti v agende Pokladňa.
V agendách Vydané faktúry a Vydané zálohové
faktúry bola vytvorená nová záložka Úhrady na
FM, v ktorej sa zaznamenávajú všetky úspešne
zaevidované úhrady pohľadávok v hotovosti na
fiškálnom zariadení.
Ak pri vytváraní faktúry zvolíte formu
úhrady V hotovosti, po uložení dokladu sa otvorí
dialógové okno Úhrada na FM, kde je v prvom
riadku možné zadať formy úhrady V hotovosti
a v druhom Platobnou kartou. Zadáte čiastku a pri
hotovostnej úhrade zadáte aj pokladňu, do ktorej
chcete platbu v hotovosti zlikvidovať. Ak máte
v sekcii Užívateľské nastavenie/Faktúry vydané
zaškrtnutú voľbu Po uložení hotovostnej faktúry
vytvoriť pokladničný doklad, tak sa po úspešnom
vytlačení dokladu na FM vykoná automatická
likvidácia v hotovosti v agende Pokladňa.
ako?
V novej záložke Úhrady na FM môžete pridať úhradu dokladu v hotovosti na fiškálne
zariadenie.
Nové dialógové okno
umožní úhradu pohľadávok
cez fiškálne zariadenie.
Pridanie úhrady pohľadávky
v hotovosti je možné aj bez nastavenia formy
úhrady na faktúre, cez miestne menu na záložke
Úhrady na FM, po kliknutí pravým tlačidlom myši
na Pridať úhradu na FM alebo pomocou
ikony
.
ako?
Storno faktúry nie je možné vytlačiť cez fiškálne
zariadenie, pretože Storno faktúry sa vykonáva
v prípade, že pôvodná faktúra nebola uhradená.
V prípade uhradenej faktúry je potrebné vystaviť
dobropis a tento je možné vytlačiť cez fiškálne
zariadenie v prípade vrátenia peňazí v hotovosti.
Do novej záložky Úhrady na FM bola pridaná nová
voľba Vrátenie platby, ktorú vyvoláte pravým
tlačidlom myši a ktorá je aktívna len v prípade
formy úhrady V hotovosti. Túto voľbu je možné
použiť v prípade, že faktúra bola zaplatená
v hotovosti a súčasne omylom aj bankovým
prevodom a zákazník chce platbu zaplatenú
v hotovosti vrátiť.
REKLAMÁCIE A SERVIS
novinka
Prostredníctvom nového povelu
jednoducho vytvoríte výdajku na servisné
položky.
ako?
Ak zapíše technik súčiastky, ktoré
bude potrebovať na opravu, priamo do agendy
Servis, môžete všetky pripravené položky naraz
vyskladniť pomocou nového povelu Servis.
Nový povel, ktorým vytvoríte výdajku na položky spojené s opravou, sa nachádza v ponuke
Záznam/Prenos.
Moja POHODA
Nájdete ho v agende Výdajky v ponuke Záznam/
Prenos.
novinka
Prijatú objednávku na servisné
práce pohodlne preklopíte do servisného
záznamu.
ako?
Objednávku do servisného záznamu
prenesiete pomocou povelu Prijaté objednávky,
ktorý nájdete v agende Servis v ponuke Záznam/
Prenos.
novinka
V poli Text môžete uviesť bližšie
informácie o reklamácii či oprave.
Vo formulároch agend Reklamácie
a Servis pribudli polia Stredisko, Činnosť
a Zákazka.
novinka
Povel na prenos prijatej objednávky do servisného záznamu nájdete v ponuke Záznam/
Prenos.
ako?
V agende Reklamácie ste predtým
vypĺňali stredisko, činnosť a zákazku na záložke
Predmet reklamácie. Teraz tieto polia nájdete
priamo vo formulári agendy.
ako?
V agende Servis môžete strediská,
činnosti a zákazky vypĺňať nielen na záložke
Položky servisu, ale odteraz i vo formulári
agendy.
Podľa novo pridaných polí môžete jednoduchšie
vykonávať výber záznamov.
novinka
V servisných záznamoch môžete už
tiež pracovať s rôznymi cenovými hladinami pre
rôznych odberateľov.
Pri výbere skladových položiek na záložku Položky
servisu bude POHODA ponúkať skutočné ceny
zásob podľa názvu zvolenej predajnej ceny.
Tak ako servisným, tak aj reklamačným záznamom môžete priraďovať zodpovedajúce
stredisko, činnosť a zákazku.
ako?
Cenovú hladinu vyberiete v poli
Ceny v agende Servis.
novinka
Pre urýchlenie zápisu si môžete
v agende Reklamácie a Servis vytvoriť vlastné
vzory reklamačných a servisných záznamov,
tzv. šablóny.
novinka
Boli aktualizované tlačové zostavy
Potvrdenie o prijatí reklamácie, Reklamačný
protokol, Reklamačný list, Potvrdenie o prijatí
do servisu a Servisný protokol.
XML
novinka
Teraz môžete presnejšie nastaviť
možnosti importu zásob a adresára pre prípady,
kedy aktualizačný importný balíček obsahuje
záznamy, ktoré v pôvodnej databáze nie sú.
Agendy Reklamácie a Servis umožňujú prácu so šablónami.
Ak pred aktualizačným importom neexistoval
v programe POHODA zodpovedajúci záznam, ktorý
mal byť aktualizovaný, import sa nepreviedol.
7
8 www.pohoda.sk
Teraz môžete rozhodnúť, či má POHODA
aktualizačným importom vytvoriť nový záznam,
alebo ho vôbec neimportovať:
a) vykoná aktualizáciu záznamov a v prípade, že
záznam v pôvodnej databáze nenájde, vytvorí
nový – viď schéma I,
Vzorová schéma I
b) vykoná aktualizáciu záznamov a v prípade, že
záznam v pôvodnej databáze nenájde, import
nevykoná – viď schéma II.
novinka
Pri importe zásob a adresára môžete
vykonať aktualizáciu záznamu.
Importom nových záznamov sa v programe
POHODA vytvárali nové záznamy, ak však už
v pôvodnej databáze bol nájdený rovnaký záznam,
import nebol prevedený. Teraz môžete rozhodnúť,
či má POHODA existujúce záznamy aktualizovať:
Vzorová schéma II
Vzorová schéma III
a) pridá nový záznam bez ohľadu na existujúce
hodnoty – viď schéma III,
b) pred pridaním nového záznamu vykoná
kontrolu duplicity, a ak nájde rovnaký záznam,
import neprevedie – viď schéma IV,
Vzorová schéma IV
c) pred pridaním nového záznamu najprv vykoná
kontrolu duplicity a v prípade zhody ho
zaktualizuje – viď schéma V.
novinka
Aktualizačným importom adresára
môžete aktualizovať tiež údaje na záložkách
Dodacie adresy a Bankové účty.
Vzorová schéma V
V agende Adresár bol tiež upravený
export bankových účtov.
novinka
Ak má importovaný doklad väzbu na
adresár a zároveň je v XML definovaná dodacia
adresa, vloží sa do dokladu dodacia adresa z XML,
a nie z adresára programu POHODA.
novinka
XSD schéma agend Ponuky, Dopyty,
Prijaté a Vydané objednávky, Vydané faktúry,
Vydané zálohové faktúry, Výdajky a Ostatné
pohľadávky bola rozšírená o pole E-mail.
novinka
Bolo upravené spracovanie prefixu
vo vstupnom XML dokumente.
novinka
novinka
Bolo optimalizované spracovanie
XML komunikácie cez príkazový riadok.
Ak v agende Globálne nastavenie/
Adresár nie je zaškrtnutá voľba Číslovanie
zákazníkov, zobrazí sa v logu upozornenie
o nevykonaní aktualizácie z dôvodu nečíslovania
zákazníkov.
novinka
novinka
Ak XML import dokladu nemá
nadefinovaný číselný rad alebo číselný rad zadaný
v importovanom dokumente nie je zadaný
v programe POHODA, import sa nevykoná.
novinka
Pri XML súbore bez nadefinovanej
predkontácie sa použijú východiskové
predkontácie z agendy Užívateľské nastavenie.
novinka
Ak vstupný XML dokument obsahuje
väzbu na položky dokladu cez element <ID>, ktorý
je jednoznačný, bude prehľadávaný celý sklad bez
ohľadu na nastavené filtre na sklady.
novinka
Ak pri importe prevodky nie je
na skladovej položke vyplnené evidenčné
číslo, nedôjde importom záznamu k jeho
automatickému doplneniu.
novinka
Pri importe dokladu v cudzej mene sa
čiastka načítaná z XML zaokrúhli matematicky na
2 desatinné miesta.
novinka
Pri importe dokladu so skladovou
položkou, ktorá nie je na sklade, sa teraz do
výsledku spracovania vypíše informácia, o akú
skladovú položku sa jedná.
Ak je jednotková cena skladovej
položky zadaná priamo v XML dokumente,
novinka
Moja POHODA
nebude sa zaokrúhľovať podľa nastaveného
zaokrúhlenia cenovej skupiny.
novinka
Test na zhodu IČO v balíčku
s účtovnou jednotkou sa vykonáva pred načítaním
dataPackItems.
novinka
Pri importe predajok bez položiek sa
už vypĺňa pole Prijaté.
OSTATNÉ
novinka
S novou agendou môžete evidovať
osoby zodpovedné za jednotlivé zákazky
a reklamačné a servisné záznamy. Táto evidencia
nepotrebuje agendu Personalistika, a tak ju
oceníte najmä v prípade, ak používate program
POHODA vo variante Jazz.
Predtým sa v poli Zodpovedná osoba v agendách
Zákazky, Reklamácie a Servis zobrazovali iba
zamestnanci zaevidovaní v agende Personalistika.
Teraz si môžete vytvoriť vlastný zoznam
zodpovedných osôb. Ak pracujete s variantom
Jazz, potom sa s pojmom „zodpovedná osoba“
v tejto súvislosti stretávate prvýkrát, pretože ste ho
v spomínaných agendách zatiaľ nemali.
ako?
Agendu Zodpovedné osoby nájdete
v ponuke Nastavenie/Zoznamy. Po prevode
účtovnej jednotky do verzie Leto 2012 (prípadne
neskoršej, ak túto verziu vynecháte) sa nová
agenda automaticky predvyplní záznamami
osôb, ktorých mená už boli niekedy v agende
Zákazky, Reklamácie či Servis použité. Do agendy
samozrejme môžete kedykoľvek pridávať ďalšie
osoby podľa potreby.
Pri výbere zodpovednej osoby v agendách Zákazky,
Reklamácie a Servis bude POHODA ponúkať všetky
osoby, pri ktorých nie je vyplnený dátum odchodu.
Pre načítanie zodpovedných osôb z agendy Personalistika použite povel z ponuky Záznam/
Prenos.
V novej agende na záložke Záznamy uvidíte, v koľkých reklamačných a servisných záznamoch,
resp. zákazkách je daná osoba uvedená ako zodpovedná osoba. Povelom z miestnej ponuky
jednoducho otvoríte výber naviazaných záznamov.
ako?
Ak chcete mať v agende Zodpovedné
osoby všetkých svojich zamestnancov, použite
povel Personalistika, ktorý nájdete v ponuke
Záznam/Prenos.
ako?
Na záložke Záznamy v agende
Zodpovedné osoby uvidíte zoznam všetkých
dokladov v agendách Zákazky, Reklamácie
a Servis, v ktorých figuruje daná osoba. Kliknutím
myšou alebo pomocou povelu Otvoriť po stlačení
pravého tlačidla myši nad daným záznamom sa
môžete prepnúť do zdrojovej agendy, kde rovno
uvidíte výber dokladov vzťahujúcich sa k vybranej
osobe.
Obľuba používania formátu PDF
stále rastie. A v programe POHODA je odoslanie
PDF dokumentu zase o kúsok jednoduchšie.
S novou ikonou v nástrojovej lište odošlete
východiskovú zostavu vo formáte PDF e-mailom
veľmi rýchlo.
novinka
Nové tlačidlo v nástrojovej lište vytlačí východiskovú zostavu do formátu PDF a priloží ju
k e-mailovej správe.
9
10 www.pohoda.sk
Nová ikona ušetrí niekoľko kliknutí myšou
potrebných pre odoslanie PDF súboru e-mailom
cez dialógové okno Tlač.
ako?
Po kliknutí na ikonu
POHODA
vytvorí východiskovú tlačovú zostavu vo formáte
PDF a podľa nastavenia v agende Užívateľské
nastavenie/E-mailové služby môžu nastať
dve situácie: buď sa otvorí nová správa vo
východiskovom poštovom klientovi, alebo sa
zobrazí dialógové okno Odoslanie e-mailu.
V oboch prípadoch je PDF súbor už automaticky
priložený k pripravenej správe. Pred samotným
odoslaním ešte môžete upraviť e-mailovú adresu
a pridať alebo upraviť predmet a text správy.
Zakázaním spustenia programu sa
už nemôže stať, že zatiaľ čo bude administrátor
program aktualizovať, niektorý z užívateľov ho
omylom otvorí.
novinka
Nová funkcia dočasne znemožní užívateľom
otvoriť program POHODA. V priebehu platnosti
zákazu program otvorí iba užívateľ, ktorý pozná
heslo nastavené k danému zákazu.
Zákaz spustenia programu sa vykonáva nad účtovnými jednotkami. Patričný povel sa
nachádza v ponuke Databáza.
Bez znalosti hesla nastaveného
pre prebiehajúci zákaz spustenia
programu sa užívateľovi nepodarí
program otvoriť.
Užívateľom, ktorí sú pri nastavovaní dočasného
zákazu už v programe prihlásení, POHODA zobrazí
upozornenie o nutnosti ukončenia programu.
V upozornení zobrazí tiež dôvod, ktorý uviedol
administrátor pri nastavení zákazu.
ako?
V agende Súbor/Účtovné jednotky
v ponuke Databáza nájdete nový povel Zákaz
spustenia programu… Povel zobrazí dialógové
okno Zákaz spustenia programu, v ktorom
uvediete dôvod zákazu spustenia a jednorázové
heslo. V poli Aktívne pripojenie uvidíte, ktorí
užívatelia momentálne s programom pracujú.
Pre ukončenie zákazu spustenia
programu slúžia rovnaké povely
a ikony ako pre jeho nastavenie.
V dialógovom okne však pre tento
prípad pribudne tlačidlo Zrušiť.
ako?
Po vykonaní danej operácie, napr.
aktualizácii programu, administrátor zákaz zruší,
a to v tom istom dialógovom okne tlačidlom
Zrušiť.
novinka
Bezpečnosť programu POHODA
je teraz ešte o niečo vyššia. Ak je aktivovaný
systém práv, musí mať užívateľ vždy zadané
heslo pre prihlasovanie.
V starších verziách programu sa
prístupové práva aktivovali vždy zadaním hesla
administrátorovi. Teraz systém práv zapnete
i tlačidlom Aktivovať prístupové práva. Ak nemá
užívateľ „admin“ zadané heslo, zobrazí sa
dialógové okno pre zmenu hesla a uložením
zmien sa aktivuje systém užívateľských práv.
Tlačidlom Deaktivovať prístupové práva môžete
systém práv zase vypnúť.
ako?
ako?
Ak boli v staršej verzii prístupové
práva aktivované, nemusel mať užívateľ vyplnené
heslo. Teraz bude heslo vždy vyžadované. Pri
pokuse o prihlásenie užívateľa bez hesla sa
Tlačidlá pre aktiváciu a deaktiváciu prístupových práv nájdete na rovnakom mieste v agende
Prístupové práva v profile administrátora.
Moja POHODA
zobrazí upozornenie s možnosťou zmeny hesla.
V tomto prípade nechajte pole Staré heslo
prázdne a zadajte len nové heslo.
novinka
S novými stĺpcami Vytvorené
a Uložené okamžite zistíte, kedy bol konkrétny
záznam vytvorený a naposledy zmenený.
Stĺpce Vytvorené a Uložené nájdete vo väčšine
agend programu POHODA.
Z nových stĺpcov ihneď zistíte, kedy bol záznam vytvorený a naposledy zmenený.
novinka E1 V rade POHODA E1 je možné
teraz nastaviť obnovu databázy pomocou
automatických úloh.
ako?
Obnovu databázy je možné
nadefinovať k činnosti typu Správa databázy
v agende Automatické úlohy, ktorú otvoríte
prostredníctvom povelu Databáza v agende
Účtovné jednotky.
Pomocou automatických úloh
si odteraz budete môcť v rade
POHODA E1 k činnosti typu Správa
databázy nastaviť aj obnovu
databázy.
novinka
Pole E-mail v agende Adresár a vo
všetkých dokladových agendách, ktoré toto pole
obsahujú, bolo rozšírené na 98 znakov.
novinka
Pole Text v agendách Banka,
Účtovný a Peňažný denník bolo rozšírené na 96
znakov.
novinka
V agende Východzie stavy účtov
môžete zadať východiskové hodnoty aj pre
podsúvahové účty.
Agendu nájdete v ponuke
Účtovníctvo/Počiatočné stavy.
ako?
novinka
Bola pridaná podpora novej verzie
databázového servera SQL Server 2012.
Rady POHODA SQL a POHODA E1 sú pripravené
pre prevádzku na novej verzii SQL servera, ktorý
spoločnosť Microsoft uvoľnila do predaja tohto
roku v apríli. O možnosti zakúpenia nového SQL
servera prostredníctvom spoločnosti STORMWARE
sa dočítate na strane 15.
INŠTALÁCIA VERZIE LETO 2012
Táto verzia je určená pre prevádzku na
počítačoch s operačnými systémami
Windows 7, Windows Vista SP1, Windows XP
SP3 alebo Windows Server 2003, resp. 2008.
Novú verziu programu POHODA odporúčame
nainštalovať do rovnakého adresára, v akom
máte nainštalovanú jeho predchádzajúcu
verziu. Použite buď inštaláciu stiahnutú zo
Zákazníckeho centra, alebo inštaláciu z CD.
Ak budete potrebovať pomôcť s inštaláciou
novej verzie programu POHODA, neváhajte
kontaktovať našu zákaznícku podporu:
tel.:
e-mail:
+421 2 59 429 959
[email protected]
V priebehu inštalácie budete vyzvaní k vyplneniu inštalačného čísla. Ak
ste používali verziu Január 2012, malo by toto číslo byť predvyplnené.
V prípade, že sa číslo nenačíta automaticky, vyplňte ho ručne.
Inštalačné číslo nájdete:
– na potvrdení o licencii a zákazníckej podpore, ktoré bolo priložené
k daňovému dokladu o kúpe licencie k programu POHODA 2012,
resp. o kúpe súboru služieb SERVIS 2012 k tomuto programu,
– vo svojom profile v Zákazníckom centre na www.stormware.sk/zc
v sekcii Licencie.
Ak vlastníte prídavné sieťové a nesieťové licencie, doplnky či rozšírenia,
nájdete na odkazovaných miestach i čísla k týmto licenciám.
Pri akýchkoľvek pochybnostiach o platnosti inštalačného čísla/čísel
kontaktujte naše obchodné oddelenie (tel.: +421 2 59 429 911, e-mail:
[email protected]).
11
12 www.pohoda.sk
POHODA BI zabodovala
S trochou zveličenia môžeme povedať, že v prvom štvrťroku si pre seba podstatnú
časť pozornosti ukrojila POHODA BI. Naše riešenie pre analýzu a reporting údajov
totiž uspelo hneď v dvoch súťažiach.
Za spoločnosť STORMWARE CZ prevzal víťazné ocenenie Microsoft Awards Winner obchodný riaditeľ Ing. Karel Nekuža (na snímke vpravo).
V januári sa stalo finalistom súťaže IT produkt roka 2012, kde získalo ocenenie v kategórii podnikový
software. Túto súťaž vyhlásila už po šiesty raz redakcia časopisu Computerworld. Znovu boli
vyzdvihnuté zaujímavé softwarové produkty, ktoré sa vďaka svojim funkciám a vlastnostiam
významne odlišujú od svojej konkurencie.
V marci sa POHODA BI prihlásila o slovo zas. V prestížnej súťaži Microsoft Awards 2012 úspešne
zaútočila na prvé miesto v kategórii Data Management a Business Intelligence. Do boja na poli IT
implementácií sme prihlásili riešenie Reporting a performance management v spoločnosti SEMIX
PLUSO pomocou riešenia POHODA BI.
Odbornú porotu zaujala hlavne ľahká implementácia a replikovateľnosť, rovnako ako nízke
náklady a jednoduchá ovládateľnosť. Pri tom všetkom sme však zachovali všetky princípy Business
Intelligence a využili najmodernejšie technológie od usporiadateľa súťaže, spoločnosti Microsoft.
Nielen týmto víťazným projektom POHODA BI dokazuje, že otázke analýz, reportov a controllingu sa
na profesionálnej úrovni a úplne bez obáv môže venovať i segment malých a stredných firiem.
Viac informácií o súťažiach
nájdete na našich
internetových stránkach:
Zaujíma Vás, vďaka čomu POHODA
BI vyhrala? Čo nášmu zákazníkovi
vlastne priniesla? Zalistujte
a prečítajte si na stranách 18 a 19
prípadovú štúdiu, ktorú sme pre Vás
pripravili v spolupráci s firmou SEMIX
PLUSO.
http://www.stormware.sk/pohoda/business-intelligence/
Moja POHODA
13
Úpravy vzhľadu a ovládania
programu POHODA
POHODA sa neustále vyvíja a je stále
prepracovanejšia. Postupne v nej pribúdajú ďalšie
a ďalšie funkcie a povely, a tým sa rozrastá aj menu.
Chceli sme menu sprehľadniť, preto sme program
podrobili inventúre rozmiestnenia povelov a agend
v jednotlivých ponukách. K zvažovaniu, čo ponechať
a čo a ako zmeniť, sme pristupovali s jediným
cieľom: aby sa Vám s Pohodou dobre pracovalo.
Inšpirovali nás tiež Vaše podnety.
Verzia Leto 2012 má po úpravách:
prehľadnejšiu ponuku Záznam
všetky možnosti prenosu z iných agend do
vybraného záznamu pekne pohromade
všetky agendy súvisiace s DPH na jednom mieste
presnejšie názvy a rozmiestnenie niektorých agend
niekoľko nových klávesových skratiek
Ak potrebujete poradiť, kontaktujte našu zákaznícku podporu:
tel.: +421 2 59 429 959, e-mail: [email protected]
Prehľad zmien nájdete na druhej strane
ZMENY V PONUKE ZÁZNAM
Prehľad všetkých výraznejších zmien nájdete na druhej strane. V programe sa môžete
stretnúť i s niekoľkými ďalšími zmenami, ktoré sú však čisto „kozmetické“, napr. povel
Zaokrúhliť… je teraz vyjadrený ako Zaokrúhlenie… Zmeny tohto druhu v prehľade nie
sú.
PONUKA PRENOS
Nová ponuka Prenos združuje povely, ktorými môžete vstúpiť do inej agendy, vybrať
patričný doklad a preniesť ho do aktuálne upravovaného záznamu. Ponuku Prenos
nájdete:
v ponuke Záznam – zoznam dostupných povelov (viď obrázok)
v nástrojovej lište – výklopný zoznam dostupných povelov pod novou ikonou
V oboch prípadoch obsahuje ponuka Prenos vždy všetky možnosti prenosu, ktoré vecne
súvisia s danou agendou.
Ukážka povelov združených do ponuky Záznam/Prenos
v agende Vydané faktúry. Rovnakú ponuku povelov
obsahuje tiež ikona s výklopným zoznamom v nástrojovej
lište.
PONUKA DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
V ponuke Účtovníctvo pribudla nová ponuka Daň z pridanej hodnoty, ktorá združuje
agendy súvisiace s touto daňou. Doteraz boli jednotlivé agendy prístupné z rôznych
miest, niektoré v ponuke Účtovníctvo, iné v ponuke Nastavenie. Teraz sú pre
Vašu pohodlnejšiu prácu sústredené na jednom mieste. Niektorým z nich sme pre
prehľadnosť taktiež trochu upravili názov.
ZMENY V OSTATNÝCH PONUKÁCH
Časť týchto zmien súvisí s predchádzajúcim bodom, teda s agendami k DPH. Nový názov
alebo iné umiestnenie dostalo ešte niekoľko ďalších agend a povelov. Všetko v záujme
logického usporiadania programu a pre zjednodušenie Vašej práce. Súpis všetkých
týchto zmien nájdete na druhej strane.
Agendy vzťahujúce sa k DPH sú prístupné z jedného
miesta v ponuke Účtovníctvo.
14 www.pohoda.sk
PREHĽAD ZMIEN V PONUKE ZÁZNAM
Každá agenda už zo svojej podstaty potrebuje inú kombináciu povelov.
V nasledujúcej tabuľke sú menené povely bez ohľadu na to, v ktorých agendách
sa používajú. Aby ste jednoducho našli to, čo potrebujete, zoradili sme povely
abecedne podľa ich predošlého (doterajšieho) označenia, na ktoré ste zvyknutí.
Povely sústredené do ponuky Záznam/Prenos sú v samostatnej tabuľke napravo.
PREHĽAD POVELOV
V PONUKE ZÁZNAM/PRENOS
Táto tabuľka obsahuje zoznam povelov, ktoré teraz nájdete v ponuke Záznam/
Prenos. I v tejto tabuľke sú povely zoradené abecedne podľa ich predošlého
(doterajšieho) označenia.
Predošlé označenie povelov
(do verzie 10006)
Označenie a umiestnenie povelov
od verzie 10100
Predošlé označenie povelov
(do verzie 10006)
Označenie a umiestnenie povelov
od verzie 10100
Editácia/Združovať položky
Združovanie položiek
Bankové účty ->
Prenos/Bankové účty ->
Odpočet zálohy
Ručný odpočet zálohy
Cenové skupiny ->
Prenos/Cenové skupiny ->
Otvoriť zdrojový doklad
Zdrojový doklad
Inventúrne zoznamy ->
Prenos/Inventúrne zoznamy ->
Pridať zľavu…
Zľava…
Komponenty ->
Prenos/Komponenty ->
Textový režim zásob
Odložený výdaj
Likvidácia ->
Prenos/Likvidácia ->
Vystaviť daňový doklad
Daňový doklad
Likvidácia výberom ->
Prenos/Likvidácia výberom ->
Ponuky ->
Prenos/Ponuky ->
Položky servisu ->
Prenos/Položky servisu ->
Položky výrobku ->
Prenos/Položky výrobku ->
PREHĽAD ZMIEN V OSTATNÝCH PONUKÁCH
Agendy, ponuky, povely či typ záznamu, ktorým sa mení názov alebo
umiestnenie, sú v tabuľke zoradené podľa doterajšieho umiestnenia v hlavnej
ponuke zľava doprava. Prehľad začína zmenami v ponuke Súbor.
Predošlé názvy a umiestnenie
(do verzie 10006)
Názvy a umiestnenie
od verzie 10100
Položky z výdajky ->
Prenos/Položky z výdajky ->
Súbor/Dátová komunikácia
zmena poradia agend v ponuke
Súbor/Dátová komunikácia
Dopyty ->
Prenos/Dopyty ->
Súbor/Kontrola užívateľských zostáv
Súbor/Kontrola zostáv…
Predajky ->
Prenos/Predajky ->
Súbor/Dátová komunikácia/Kasy…
Súbor/Dátová komunikácia/Kasy
Offline…
Prevod ->
Prenos/Prevod ->
Nastavenie/Systémová databáza
Súbor/Zálohovanie/Systémová
databáza…
Prijaté faktúry ->
Prenos/Prijaté faktúry ->
Nastavenie/Registrácia DPH v EU
Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty/
Registrácia DPH v EU
Prijaté objednávky ->
Prenos/Prijaté objednávky ->
Nastavenie/Zoznamy/Členenie DPH
Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty/
Členenie DPH
Príjemky ->
Prenos/Príjemky ->
Adresár/Úlohy a pripomienky
Adresár/Úlohy
Príjmový pokladničný doklad ->
Prenos/Príjmový pokladničný doklad ->
typ záznamu Pripomienka
typ záznamu Upozornenie
Servis ->
Prenos/Servis ->
Účtovníctvo/Priznanie DPH
Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty/
Priznanie DPH
Sklady ->
Prenos/Sklady ->
Účtovníctvo/Súhrnný výkaz
Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty/
Súhrnný výkaz
Pripomienkovať
Prenos/Vložiť úlohu
Sklady/Kasa Online
Sklady/Kasa
Výdavkový pokladničný doklad ->
Prenos/Výdavkový pokladničný doklad
->
Vydané faktúry ->
Prenos/Vydané faktúry ->
Vydané objednávky ->
Prenos/Vydané objednávky ->
NOVÉ KLÁVESOVÉ SKRATKY
Klávesová
skratka
Popis
Zodpovedajúci povel
Výdajky ->
Prenos/Výdajky ->
CTRL+SHIFT+H
umožní odpočet zálohy
výberom zo zálohových faktúr
Záznam/Prenos/Zálohové
faktúry ->
Vzájomný zápočet ->
Prenos/Vzájomný zápočet ->
CTRL+SHIFT+K
otvorí agendu Kasa pre
hotovostný predaj
Sklady/Kasa
Zálohové faktúry ->
Prenos/Zálohové faktúry ->
CTRL+SHIFT+J
otvorí agendu Predajky pre
hotovostný predaj
Sklady/Predajky
Záväzky ->
Prenos/Záväzky ->
Moja POHODA
Nový SQL Server 2012 už aj
v STORMWARE. A opäť výhodnejšie.
Microsoft predstavil novú verziu SQL servera. Spoločnosť STORMWARE ho
bude ponúkať od júna. Predchádzajúci SQL Server 2008 R2 však z našej ponuky
neodchádza.
Na začiatku tohtoročného apríla zahájila spoločnosť Microsoft
predaj novej verzie databázového stroja SQL Server 2012.
Pripravila ho celkom v siedmich edíciách, vrátane bezplatnej
edície Express. Zároveň ohlásila ukončenie predaja verzie SQL
Server 2008 R2 v multilicenčných programoch.
Nový SQL Server 2012 môžete v edícii Standard, ktorá je už
tradične edíciou určenou pre obsluhu základných databázových
funkcionalít a možností BI, od júna zakúpiť aj v STORMWARE.
Keď ho totiž kúpite k produktom STORMWARE Office
priamo u nás, zaplatíte za neho menej. Oproti kúpe od iného
dodávateľa na každej klientskej licencii ušetríte viac než
polovicu ceny a na serverovej licencii dokonca niekoľko stoviek
eur.
Na oboch verziách SQL servera, 2008 R2 i 2012, je možné
prevádzkovať nasledujúce produkty STORMWARE Office:
S doterajšou verziou tohto databázového stroja sa zatiaľ
nelúčime. Vďaka partnerstve so spoločnosťou Microsoft
môžeme SQL Server 2008 R2 k našim programom dodávať
do marca 2014. Od tohtoročného júna teda v našom cenníku
nájdete tieto položky:
Označenie
Typ licencie
Cena
SQL Server 2008 R2 Standard Runtime
serverová licencia s jednou prístupovou licenciou
92 €
SQL Server 2008 R2 Standard CAL Runtime
klientska prístupová licencia
92 €
SQL Server 2012 Standard Runtime
serverová licencia s jednou prístupovou licenciou
108 €
SQL CAL 2012 Runtime
klientska prístupová licencia
108 €
Ceny sú uvedené bez DPH.
15
16 www
www.pohoda.sk
ww.po
ww.po
ww
po
oho
hoda.s
hod
a.sk
a.
Kľúčové finančné prehľady potrebuje
každá firma, i tá malá. POHODA BI Lite
Vám ich dodá za pár minút.
Vnárate sa do tabuliek, zisťujete náklady a výnosy stredísk, vyhľadávate čísla
o každej zásobe, a to i za nejaký ten rok dozadu. Všetko porovnávate a niekoľkokrát
kontrolujete. V momente, kedy máte report hotový, už pritom nastáva čas prípravy
ďalšieho. „Keby to šlo občas viac zľahka a rýchlejšie“, je počuť z mnohých firiem
a čím ďalej častejšie z tých menších. A preto je tu nová POHODA BI Lite.
Predstavte si, že máte každé ráno k dispozícii
jasný a aktuálny prehľad o svojej firme. Predstavte
si, že ho môžete kedykoľvek zmeniť v programe
Microsoft Excel podľa svojich potrieb a sledovať
práve to, čo je pre Vašu firmu kľúčové. Predstavte
si, že aj Vy používate variant POHODA BI Lite.
POHODA BI LITE
Analýzy a reporty ihneď po inštalácii
Ekonomické a obchodné výsledky naprieč viacerými rokmi
Nástroje pre pokročilú analýzu a reporting údajov
nájdete v našej ponuke už od minulého roka, kedy
sme predstavili produkt POHODA BI so scenármi
Účtovníctvo, Sklady a Doklady. Týmto riešením
sme hneď od začiatku zacielili na spoločnosti,
ktoré už analýzy a reporting vo veľkom využívali,
ale potrebovali ušetriť čas, ktorý tomu venovali.
Niektoré zásadné reporty mali totiž k dispozícii
v týždňových alebo mesačných intervaloch.
POHODA BI im začala poskytovať čerstvé údaje
každý deň a navyše ďaleko prehľadnejšie.
Vyhodnocovanie podľa jednotlivých stredísk, zákaziek a činností
Nadefinované šablóny najčastejšie používaných reportov
Práca v intuitívnom prostredí Microsoft Excel
Úspora času pre všetkých užívateľov
Zákaznícka podpora STORMWARE
DALI SME BUSINESS INTELLIGENCE DO KRABICE
Od tohto ročného mája sa naše riešenie
POHODA BI rozrástlo ešte o nový variant
Lite. Túto novinku sme poňali ako
„krabicový produkt“. To znamená, že ho
môžete po inštalácii ihneď používať bez
dodatočných úprav. Žiadne dlhé prípravy
ani nasadzovanie na niekoľko etáp.
I napriek tomuto zjednodušeniu môžete
naďalej využívať Microsoft Excel a vďaka
SQL Serveru 2008 R2 Standard, ktorý
variant Lite pre svoju prevádzku potrebuje,
pracujete so špičkovými technológiami
spoločnosti Microsoft.
firmám. A to sa príjemne odrazilo i v jeho
obstarávacej cene. Užívatelia s ním môžu
rovnako ako v iných, oveľa robustnejších
riešeniach, analyzovať ekonomické a
obchodné výsledky naprieč viacerými
obdobiami a vyhodnocovať strediská,
zákazky i jednotlivé činnosti. Pripravili sme
funkcie pre analýzu skladových zásob,
konkrétnych účtov výnosov alebo nákladov.
Oproti ostatným scenárom POHODA BI
umožňuje variant Lite analýzu údajov len
jednej firmy (IČO).
Výsledky firmy prehľadne a presne
Z našich scenárov Účtovníctvo a Sklady
sme do variantu Lite vložili funkcie, ktoré
vyhovujú najmä menším a stredným
Ceny sú uvedené bez DPH.
Moj
Moj
Mo
Moja
ojaa POHODA
PO
OHOD
HODA
A 17
Dôležité informácie zobrazuje dashboard.
Pripraviť si ho môžete každý deň a vždy Vám
predloží výsledky, na ktoré by ste mali zamerať
pozornosť v prvom rade.
VĎAKA ŠABLÓNAM
TO MÁTE Z POLOVICE
HOTOVÉ
Pri rozhodovaní a plánovaní obchodných
stratégií, alebo keď zisťujete, prečo sa nejaká
zákazka ocitá v červených číslach, chcete
vidieť aktuálne výsledky okamžite. Do variantu
Lite sme preto pripravili šablóny najčastejšie
používaných reportov, ktoré sa dajú využiť
v každom podnikateľskom obore.
Aj tu samozrejme platí, že čo firma, to
originál, a nie každá sa riadi podľa rovnakých
ukazovateľov. Na rôzne požiadavky a zmeny
zadania, polí či filtrov sú POHODA BI Lite
a Microsoft Excel dobre pripravení, a tak si
môžete šablóny ľubovoľne upravovať podľa
svojho. Vytváranie celkom nových reportov je tu
potom samozrejmosťou.
Potrebujete vidieť všetky výnosy a náklady za uplynulý mesiac? Ako si viedlo
konkrétne stredisko v posledných šiestich mesiacoch? Kde máte najvyššie
náklady? V jedinom reporte môžete vidieť kľúčové výsledky hneď z niekoľkých
uhlov.
VŠETKO, ČO POTREBUJETE
VIDIEŤ, VÁM UKÁŽE EXCEL
Každý, kto sa niekedy stretol s aplikáciou Microsoft Excel,
zvládne naše reporty hneď i bez školenia. Či už budete
vyhodnocovať účtovné, alebo skladové informácie,
vždy sa budete pohybovať v prostredí tohto známeho
kancelárskeho programu. Všetky čísla, resp. údaje, ktoré
si POHODA BI Lite načíta zo systému POHODA, Vám
prezentuje v kontingenčných tabuľkách a grafoch.
Chcete sa dozvedieť ešte viac?
Prečítajte si, ako POHODA BI Lite pomôže v praxi
www.stormware.sk/pohoda/business-intelligence/priklady-z-praxe/
Navštívte náš bezplatný seminár POHODA BI
www.stormware.sk/pohoda/business-intelligence/seminar/
Z galérie štýlov a vzhľadov si môžete vyberať i to, ako výsledky
uvidíte. Nastavené farebné škály fungujú podobne ako semafór
a pomôžu Vám s orientáciou v jednotlivých číslach. Na prvý pohľad
uvidíte, kde sú riziká a akým hodnotám máte venovať aktuálnu
pozornosť.
18 www.pohoda.sk
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA:
SEMIX PLUSO
Chuť a nadšenie pre čo najlepšie pečivo
O spoločnosti SEMIX PLUSO
Spoločnosť SEMIX PLUSO, spol. s r. o., je výrobná potravinárska
spoločnosť. Na trh vstúpila v roku 1995 ako výrobca zmesí, náplní
a prípravkov pre pekárov a cukrárov a svoj sortiment postupne
rozširovala. Disponuje unikátnym výrobným zariadením, ktoré
spracováva zrnoviny tak, že v nich zostávajú zachované minerálne
látky a živiny. Dnes s jej výrobkami pracujú pekárne, reštaurácie
a jedálne. Dostávajú sa aj ku konečným spotrebiteľom, či už pod
značkou SEMIX - Zdravý život, alebo privátnymi značkami. SEMIX
dokončuje niekoľkomiliónovú investíciu do technológie úpravy a
spracovania maku. Stane sa tak jedným z najväčších spracovateľov
maku v Európe.
www.semix.cz
www.zdravyzivot.com
Vstupné požiadavky
Značka SEMIX sa zrodila z nadšenia a na počiatku si musela
vystačiť naozaj s málom. Počet odberateľov sa zväčšoval, z pár
stoviek kilogramov zmesí sa čoskoro stali tisíce, ponuka sa
rozširovala a bolo potrebné nájsť program na účtovníctvo, sklady
a mzdy. Spoločnosť svoj stále sa rozširujúci sortiment rozdelila
do štyroch divízií, postupne tiež vznikali dcérske spoločnosti na
Slovensku, v Poľsku a Maďarsku. Zvyšoval sa tlak na centrálne
riešenie a optimalizáciu nákupu surovín, výroby a distribúcie.
V každej z týchto oblastí sa totiž spracováva veľké množstvo údajov
a príprava podkladov pre operatívne rozhodovanie vyžadovala stále
viac času a úsilia niekoľkých zamestnancov.
Riešenie
Informačný systém POHODA E1 CZ: sieťová verzia POHODA
E1 Komplet NET5 + 15 prídavných sieťových licencií POHODA E1
Komplet CAL, celkom teda 20 počítačov
Informačný systém POHODA E1 SK: sieťová verzia POHODA
E1 Komplet NET5 + 11 prídavných sieťových licencií POHODA E1
Komplet CAL, celkom teda 14 počítačov
POHODA Business Intelligence: scenáre POHODA BI Sklady
a POHODA BI Účtovníctvo, ďalší scenár pripravený na zákazku;
rozšírenie POHODA BI IČO1 pre tretí subjekt
Microsoft SQL Server 2008 v rámci Royalty Licensing modelu:
edícia Standard, licencie pre server a celkom 34 klientov
Počet užívateľov: 34 užívateľov systému POHODA, 4 užívatelia
riešenia POHODA BI
POHODA vstúpila do života spoločnosti SEMIX PLUSO pár rokov po
jej založení. Jej úspešné uplatňovanie pri spracovaní účtovníctva
a miezd i vedení skladovej evidencie na jednej strane a dostupnosť
slovenskej verzie na strane druhej viedli k tomu, že sa POHODA
začala používať taktiež v slovenskej dcérskej spoločnosti.
Niekedy v roku 2009 sa však nad programom POHODA
v spoločnosti SEMIX PLUSO začalo trochu zaťahovať. Účtovníctvo
a ďalšia evidencia pracovala stále dobre, ale horšie bolo vytváranie
rôznych reportov a controlling. V jednotlivých spoločnostiach
a divíziách sa totiž spracovávalo také množstvo údajov, že sa ich
spoločné vyhodnocovanie stávalo čím ďalej tým náročnejšie.
Navyše išlo o údaje z rôznych oblastí, od nákupu surovín cez výrobu
až po distribúciu, a tým pádom veľmi rôznorodého charakteru.
Ručným spracovávaním reportov mohli byť dôležité prehľady
aktualizované iba v týždňových, a v niektorých oblastiach dokonca
až v mesačných cykloch. S rovnakým oneskorením s dostupnosťou
aktualizovaných reportov sa trápila i oblasť finančného controllingu.
Buď spoločnosť jednoducho nemala aktuálne údaje potrebné
pre operatívne riadenie a rozhodovanie, alebo muselo byť na
ich aktualizáciu vynaložené neprimerane veľké úsilie niekoľkých
zamestnancov.
Potom sa však objavila POHODA BI a všetky mraky sa postupne
rozplynuli. Prvotné požiadavky v podobe nahliadania na všetky
historické údaje všetkých spoločností, do všetkých vedených
skladov a záznamov v účtovníctve, ale i konsolidácie výsledkov pre
účely reportingu a controllingu, napĺňali z veľkej časti už základné
scenáre riešenia POHODA BI, teda scenáre Sklady a Účtovníctvo.
SEMIX PLUSO však mal i ďalšie, nadštandardné požiadavky.
Moja POHODA
Spoločnosti totiž interne používajú vlastný parameter, tzv.
nákladovú cenu, a vlastnú metodiku pre vyčíslenie zisku
v závislosti na vstupných surovinách, použitých receptúrach,
balení a distribúcii vlastných výrobkov. Z toho sa odvíja špecifický
spôsob počítania a porovnávania ziskovosti a ďalších výkonových
ukazovateľov. Taktiež mali pomerne jasnú predstavu o podobe
výstupov a požadovali špeciálne typy reportov. Riešením boli scenár
a reporty vytvorené na zákazku.
Harmonogram
Po nasadení POHODA BI si niektoré tabuľky užívatelia stále ešte
spracovávali ručne. Jednoducho pre istotu, a aby si overili, že sa
môžu na riešenie POHODA BI spoľahnúť. Zakrátko sa presvedčili,
že POHODA BI im rovnaké výstupy pripraví oveľa rýchlejšie, a tak
s ručným dolovaním údajov skončili.
1999
oslovenie dodávateľa systému, predpredajná konzultácia,
rozhodnutie o implementácii ekonomického systému
POHODA CZ
Podľa konateľa Michala Čižmára má spoločnosť SEMIX PLUSO
pomerne presne zrátané, ako sa im POHODA BI vypláca: „Díky
denním aktualizacím dat pracujeme se zaručeně čerstvými
informacemi pro strategické i operativní rozhodování. Na jejich
základě se nám podařilo optimalizovat mnoho pracovních postupů
ve všech divizích a dceřiných firmách. První přínosy v podobě
konkrétních využitelných informací jsme přitom vnímali ihned po
nasazení tohoto řešení. S ročním odstupem nám vychází tato čísla:
úspora 28 hodin měsíčně pro top manažery a 40 hodin měsíčně
u manažerů na úrovni středního managementu. Investice do
samotného řešení POHODA BI se nám vrátila během 6 měsíců.“
2000
implementácia ekonomického systému systému
POHODA SK
S projektom zavádzania riešenia POHODA
BI v spoločnosti SEMIX PLUSO sme vyhrali
súťaž Microsoft Awards 2012 v kategórii Data
Management a Business Intelligence.
2007
prechod na informačný systém POHODA SQL, teraz E1 CZ
2011
prechod na informačný systém POHODA E1 SK
Jeseň/zima 2010
účasť na konferencii k riešeniu POHODA BI
konzultácia o možnostiach nasadenia riešenia POHODA BI
a obnove infraštruktúry
analytické stretnutie pre špecifikáciu riešenia
Jar 2011
inštalácia základných scenárov Účtovníctvo a Sklady,
napojená česká POHODA
dodanie zákazkového scenára na špeciálny výpočet
ziskovosti vlastných výrobkov
zaškolenie užívateľov v aplikácii Microsoft Excel
príprava zákazkových reportov
Leto/jeseň 2011
napojenie údajov zo Slovenska a Poľska
konsolidácia údajov za všetky spracovávané ekonomické
subjekty
príprava zákazkových reportov za všetky spracovávané
ekonomické subjekty
19
20 www.pohoda.sk
Mensa Českej republiky
Mensa je mezinárodná nezisková organizácia združujúca ľudí s IQ medzi hornými
dvoma percentami populácie. Má viac ako 115 000 členov v sto krajinách
sveta. Cieľom Mensy je skúmať a rozvíjať ľudskú inteligenciu v prospech
ľudstva, podporovať výskum vlastností, znakov a využitia inteligencie a vytvárať
stimulujúce, intelektuálne, priateľské a spoločenské prostredie.
Mensa ČR združuje okolo 2 400 členov v dvanástich miestnych skupinách
a niekoľkých desiatkach záujmových skupín. Okrem akcií pre svojich
členov, ako sú prednášky, exkurzie (do inštitúcií, tovární, elektrární,
laboratórií), teambuildingové aktivity, celoštátne stretnutia, súťaže, hry
a i., venuje zvláštnu pozornosť podpore rozvoja talentu a nadania detí:
je zriaďovateľom Mensa gymnázia – gymnázium pre nadané deti sídli
v Prahe – www.mensagymnazium.cz,
organizuje súťaž Logická olympiáda – určená deťom od prvej triedy
ZŠ až po posledný ročník stredných škôl – deti súťažia v logických
úlohách, kde nerozhodujú naučené vedomosti, ale logika, rozum,
bystrosť a kreatívny prístup – www.logickaolympiada.cz,
zakladá Kluby nadaných detí – odpoludnia krúžok pre deti, ktorý
rozširuje ich obzory prostredníctvom zaujímavých exkurzií, prednášok,
hier a súťaží,
prevádzkuje program NTC pre škôlky – systém učenia detského
mozgu – www.mensantc.eu,
organizuje letné campy – tematické, pobytové i prímestské campy,
podporuje školy, ktoré sa zameriavajú na rozvoj nadania a intelektu.
Byť členom Mensy znamená možnosť rozširovať si obzory, navštevovať
zaujímavé miesta, vrátane tých, na ktoré sa bežne nedostanete, stretávať
sa so zaujímavými ľuďmi s podobnými záujmami a s významnými
osobnosťami na rôznych prednáškach a exkurziách. Členom Mensy
sa môže stať každý, kto dosiahne v teste inteligencie schválenom
medzinárodným odborným psychológom IQ vyššie ako 130. Test môžete
absolvovať vo veku od 5 rokov.
POHODA Business Intelligence (BI) je revolučné riešenie
z produkcie spoločnosti STORMWARE určené všetkým
firmám, ktoré používajú ekonomicko-informačný systém
POHODA, bez ohľadu na ich veľkosť a výšku obratu.
viac na www.stormware.sk/pohoda/business-intelligence
MENSA ČESKEJ REPUBLIKY
Španielova 1111, 163 00 Praha 6
www.mensa.cz
Aktualizácia POHODA, release 10100 |
BRATISLAVA, Matúšova 48, tel.: +421 2 59 429 911, e-mail: [email protected] | ZVOLEN, Dukelských hrdinov 22, tel.: +421 45 54 02 530, e-mail: [email protected]
KOŠICE, Pekná 2, tel.: +421 55 72 87 571, e-mail: [email protected]
www.pohoda.sk
LETO 2012
Download

Moja Pohoda 05/2012