OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ KYSÚC
Ul. športovcov 2525, 022 01 Čadca
www.obfzkysuc.sk
_____
č. t. 0908934081, 041/4332109
[email protected]
Turnaj dorastencov ObFZ Kysúc.
Kategória U19 (ročník 1996 a ml.)
PROPOZÍCIE
Organizátor:
ObFZ Kysúc, ŠTK ObFZ
Oficiálni partneri:
Mikroregión Triangel – obce Čierne, Skalité a Svrčinovec
QUICK SPORT – oficiálny športový partner ObFZ Kysúc
Účastníci:
Podvysoká, Skalité, Vysoká nad Kysucou, Čierne, Stará Bystrica, Turzovka, Makov, K.
Lieskovec, Čadca U17, Čadca U19, Čadca U16, Raková, Kysucké Nové Mesto, Korňa,
Čadca Horelica
Termín a miesto:
14.2. 2015, prezentácia spolu s informáciami 13.00 – 13.30, resp. najneskôr 30min pred
svojim prvým zápasom (stolík časomeračov).
Futbalová aréna Korňa http://www.footballhall.eu/
Pravidlá:
Oficiálne pravidlá futbalu kombinované s pravidlami malého futbalu
- počet hráčov 5+1, striedanie – ľubovoľný počet v prerušenej hre,
- umelý trávnik (4,5cm) s certifikátom FIFA**, hracia plocha 25x47m, brány 5x2m,
- brankár rozohráva z ruky, loptu nemôže rozohrať cez poliacu čiaru,
- brankár môže pri rozohraní položiť loptu na zem (lopta je v hre, bude braný ako
hráč),
- ČK (2 ŽK) – 2 min. oslabenie, stop do konca zápasu,
- počas zápasu smú byť na striedačkách len hráči, tréner a vedúci.
Hrací systém a čas:
Základná časť – 15 účastníkov nasadených do troch skupín – A, B, C,
Finálová časť – na základe výsledkov zo základných skupín postup do skupín o
umiestnenie: D o 1. – 5. miesto, E o 6. – 10. miesto, F o 11. – 15. miesto.
- Hrací čas: 1x13 min., prestávka medzi zápasmi max 2 min.,
- hrať sa bude súčasne na troch ihriskách s rovnakým začiatkom,
- pri nenastúpení družstvá v určenom čase kontumácia stretnutia 5:0.
Určenie poradia v skupinách: 1. body, 2. vzájomný zápas, 3. skóre (rozdiel, strelené góly), 4. pokutové kopy.
Postup do finálových skupín: Skupina D o 1. – 5. miesto: 3 víťazí skupín a 2 najlepšie družstvá z druhých
miest, Skupina E o 6. – 10. miesto: 1 družstvo nepostupujúce z druhého miesta,
3 družstvá umiestnené v základných skupinách na treťom mieste a najlepšie
družstvo zo štvrtého miesta, Skupina F o 10. – 15. miesto: 2 družstvá zo
štvrtých miest s horšími výsledkami, 3 družstvá umiestnené na piatom mieste.
Štart hráčov:
Ceny:
Každý hrá na vlastnú zodpovednosť, turnaj nie je poistený.
- 10 hráčov + 2 realizačný tím,
- štartovné 55,-€ (nájom haly, občerstvenie, rozhodcovia, ceny...)
- každý hráč je povinný mať pri sebe preukaz poistenca!
1. až 15. miesto:
diplomy,
1. až 3. miesto:
poháre,
Individuálne ceny:
najužitočnejší hráč, najlepší brankár, najlepší strelec.
Priestory a plocha:
- rozcvičenie v priestoroch bedmintonových kurtov, resp TRX posilňovne hore nad tribúnou alebo za
postrannou čiarou vpravo,
- odporúčaná obuv: klasické „lisované“ kopačky s „mäkkými“ okrúhlymi štupľami a najmä turfy,
- pozor – zákaz použitia: „kolíkových“ kopačiek a neodporúčajú sa kvôli opotrebovaniu plochy ani
lisované kopačky s tvrdými štupľami – koľajničky,
- viac info s fotogalériou na http://www.footballhall.eu/,
- diváci – tribúna a pozdĺžna strana hracej plochy vľavo, zákaz prechádzania okolo plochy vpravo!
Občerstvenie (párky) a pitný režim zabezpečuje organizátor, družstvám je k dispozícii reštaurácia.
PaedDr. Stanislav Špila
predseda ObFZ Kysúc
Jozef Vrtel
predseda ŠTK ObFZ Kysúc
Lenka Rumanová
sekretariát ObFZ Kysúc
OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ KYSÚC
_____
Ul. športovcov 2525, 022 01 Čadca
www.obfzkysuc.sk
č. t. 0908934081, 041/4332109
[email protected]
Základné skupiny
základná skupina A
14.2.2015
MŠK
KNM
MŠK
KNM
O
U19
ŠK Čierne
ŠK
Čierne
Slovan
Podvysoká
Kysučan
Korňa
FK Čadca
U17
body
skóre
miesto
skupina
miesto
a postup do
skupiny
b
Slovan
Podvysoká
F
Kysučan
Korňa
Z
FK Čadca
U17
Kysúc
základná skupina B
14.2.2015
FK Čadca
U19
FK Čadca
U19
O
U19
Kysucký
Lieskovec
Kysucký
Lieskovec
Pokrok
St.Bystrica
Javorník
Makov
body
skóre
miesto
miesto
a postup do
skupiny
body
skóre
miesto
miesto
a postup do
skupiny
Spartak
Vysoká
b
Pokrok
St.Bystrica
F
Javorník
Makov
Z
Spartak
Vysoká
Kysúc
základná skupina C
U19
14.2.2015
Tatran
Turzovka
Tatran
Turzovka
O
Slovan
Skalité
FK Čadca
U16
Polom
Raková
Horelica
Slovan
Skalité
FK Čadca
U16
Polom
Raková
Horelica
b
F
Z
Kysúc
OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ KYSÚC
Ul. športovcov 2525, 022 01 Čadca
www.obfzkysuc.sk
_____
č. t. 0908934081, 041/4332109
[email protected]
Program stretnutí
základná časť
č
zápas
čas
súperi
výsledok
skupina A – plocha č. 1
1
2-5
13.30
ŠK Čierne – FK Čadca U17
:
2
1-4
13.45
MŠK KNM – Kysučan Korňa
:
3
3-5
14.00
Slovan Podvysoká - FK Čadca U17
:
4
2-4
14.15
ŠK Čierne - Kysučan Korňa
:
5
1-3
14.30
MŠK KNM – Slovan Podvysoká
:
6
4-5
14.45
Kysučan Korňa – FK Čadca U17
:
7
2-3
15.00
ŠK Čierne – Slovan Podvysoká
:
8
1-5
15.15
MŠK KNM - FK Čadca U17
:
9
3-4
15.30
Slovan Podvysoká – Kysučan Korňa
:
10
1-2
15.45
MŠK KNM – ŠK Čierne
:
skupina B – plocha č. 2
1
2-5
13.30
Kys. Lieskovec – Spartak Vysoká
:
2
1-4
13.45
FK Čadca U19 – Javorník Makov
:
3
3-5
14.00
Pokrok St.Bystrica – Spartak Vysoká
:
4
2-4
14.15
Kys. Lieskovec – Javorník Makov
:
5
1-3
14.30
FK Čadca U19– Pokrok St.Bystrica
:
6
4-5
14.45
Javorník Makov – Spartak Vysoká
:
7
2-3
15.00
Kys. Lieskovec – Pokrok St.Bystrica
:
8
1-5
15.15
FK Čadca U19 – Spartak Vysoká
:
9
3-4
15.30
Pokrok St.Bystrica – Javorník Makov
:
10
1-2
15.45
FK Čadca U19– Kys. Lieskovec
:
skupina C – plocha č. 3
1
2-5
13.30
2
1-4
13.45
3
3-5
14.00
4
2-4
14.15
5
1-3
14.30
Tatran Turzovka – FK Čadca U16
:
6
4-5
14.45
Polom Raková – Horelica
:
7
2-3
15.00
Slovan Skalité – FK Čadca U16
:
8
1-5
15.15
Tatran Turzovka – Horelica
:
9
3-4
15.30
FK Čadca U16 – Polom Raková
:
10
1-2
15.45
Tatran Turzovka – Slovan Skalité
:
Slovan Skalité – Horelica
Tatran Turzovka -
Polom Raková
FK Čadca U16 – Horelica
Slovan Skalité –
Polom Raková
:
:
:
:
OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ KYSÚC
Ul. športovcov 2525, 022 01 Čadca
www.obfzkysuc.sk
_____
č. t. 0908934081, 041/4332109
[email protected]
Finálové skupiny o umiestnenie
Skupina D o 1. – 5. miesto
U19
14.2.2015
Body
skóre
miesto
body
skóre
miesto
body
skóre
miesto
O
b
F
Z
Kysúc
Skupina E o 6. – 10. miesto
U19
14.2.2015
O
b
F
Z
Kysúc
Skupina F o 11. – 15. miesto
U19
14.2.2015
O
b
F
Z
Kysúc
OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ KYSÚC
Ul. športovcov 2525, 022 01 Čadca
www.obfzkysuc.sk
_____
č. t. 0908934081, 041/4332109
[email protected]
Program stretnutí – finálová časť
č
zápas
čas
súperi
výsledok
finálová skupina D o 1. - 5. miesto – plocha č. 1
1
2-5
16.00
:
2
1-4
16.15
:
3
5-3
16.30
:
4
2-4
16.45
:
5
1-3
17.00
:
6
4-5
17.15
:
7
2-3
17.30
:
8
1-5
17.45
:
9
3-4
18.00
:
10
1-2
18.15
:
finálová skupina E o 6. - 10. miesto – plocha č. 2
1
2-5
16.00
:
2
1-4
16.15
:
3
5-3
16.30
:
4
2-4
16.45
:
5
1-3
17.00
:
6
4-5
17.15
:
7
2-3
17.30
:
8
1-5
17.45
:
9
3-4
18.00
:
10
1-2
18.15
:
finálová skupina F o 11. - 15. miesto – plocha č. 3
1
2-5
16.00
:
2
1-4
16.15
:
3
5-3
16.30
:
4
2-4
16.45
:
5
1-3
17.00
:
6
4-5
17.15
:
7
2-3
17.30
:
8
1-5
17.45
:
9
3-4
18.00
:
10
1-2
18.15
:
OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ KYSÚC
Ul. športovcov 2525, 022 01 Čadca
www.obfzkysuc.sk
_____
č. t. 0908934081, 041/4332109
[email protected]
Konečné poradie a individuálne ocenenia
Najužitočnejší
hráč:
1
2
3
Najlepší
brankár:
4
5
6
Najlepší
strelec:
7
8
9
Cena
fair play:
10
11
12
13
14
15
rozhodcovia turnaja:
OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ KYSÚC
Ul. športovcov 2525, 022 01 Čadca
www.obfzkysuc.sk
_____
č. t. 0908934081, 041/4332109
[email protected]
Turnaj dorastencov ObFZ Kysúc
kategória U19 (ročník 1996 a ml.)
Prezenčná listina
14.02. 2015 Korňa
číslo
meno a priezvisko
tréner:
vedúci:
dátum narodenia
podpis
Download

Dokumenty - Oblastný futbalový zväz Kysúc