Jarné prebudenie
Koniec zimy neznamená len prebúdzanie prírody. Telo
sa prebúdza k novému životu. Prichádza nová energia.
Koniec zimy znamená i prebúdzanie ľudského organizmu.
Prichádzajú stále silnejšie svetelné podnety, ktoré
prebúdzajú telo i ducha. Povzbudzujú metabolizmus
a látkovú premenu.
Prebúdzajú dušu a myseľ človeka.
S nástupom jari sa začína prejavovať i jarná únava.
Príčinou únavy a vyčerpania je striedanie ročných období.
Ľudské telo nie je pripravené na nároky, ktoré prináša
aktívna jar. Oslabený organizmus je oveľa náchylnejší
k sezónnym chorobám ( vírusové ochorenie, chrípka...)
A tam už hrozí aj vážnejšie ochorenie až úmrtie, väčšinou
medzi staršími ľuďmi. Ženy trpia jarnou únavou štyrikrát
častejšie ako muži. Dôsledkom je celková malátnosť,
ospalosť a pesimistická nálada, a toto dokopy môže viesť
až do hlbokého telesného vyčerpania a psychickej
depresii.
Na prevenciu, ale aj na prekonanie nepriaznivých pocitov
spojených s jarnou únavou sa doporučuje dostatok pohybu na
čerstvom vzduchu, otužovanie a doplnenie antioxidačných
a vhodných vitamínov.
Priaznivo pre náš oslabený organizmus zaúčinkujú vyššie
dávky všetkých vitamínov, medzi ktorými kraľuje vitamín C.
Skôr ako sa k nám vráti s plnou silou slnko, potrebujeme
stravou vyvážiť tvorbu vitamínu D, ktorý je pre telo
nevyhnutný.. Ďalšou príčinou jarnej únavy je nedostatok
vitamínu A. Vitamín A má tiež vplyv na kvalitu pokožky. Pre
celkové posilnenie a regeneráciu organizmu je vhodný aj lecitín,
ktorý okrem iného regeneruje pečeňové bunky, odbúrava tuky,
a tak pomáha znižovať cholesterol a aj krvný tlak.
Samozrejme, ak si to váš organizmus žiada, doprajme mu
dostatok spánku a odpočinok.
Vaša
Ľubica
Tento mesačník bol vydaný vďaka podpore
PHARMAX LH s.r.o
Lekáreň Ľubica
Z. Fábryho 106, 07901 Veľké Kapušany
PHARMAX LH s.r.o
Lekáreň Ľubica
Z. Fábryho 106, 07901 Veľké Kapušany
OTVÁRACIE HODINY:
 pondelok 07:30 - 17:00
 utorok 07:30 - 17:00
 streda
07:30 - 17:00
 štvrtok 07:30 - 17:00
 piatok
07:30 - 17:00
● sobota 08:00 – 12:00
Vydalo: Mestské kultúrne stredisko,
Nám. I. Dobóa 2, 079 01 Veľké Kapušany,
Tel.: 056 - 6382485
e-mail: [email protected]
web: www.msksvk.wbl.sk
Registrácia: OÚ Michalovce 26/2001
NEPREDAJNÉ
ÉLES BULCSÚ – Grafika
Pod týmto názvom si môžete pozrieť
autorskú výstavu mladého maďarského grafika
z Debrecínu.
Výstava tvorí prierez jeho doterajšou
grafickou prácou a návštevníci ju môžu
Mestské kultúrne stredisko
Veľké Kapušany
vyhlasuje
STUDIO ART
V atraktívnom, novozrekonštruovanom prostredí
Mestského kultúrneho strediska, ponúkame
široký výber obrazov, sôch, skulptúr a plastík.
KONKURZ
19. marca ( utorok )
OTVORENÉ:
Pondelok: Zatvorené
Utorok: 10.00 – 12.00. o 12.30 - 15.00 hod.
Streda : 10.00 – 12.00 o 12.30 – 15.00 hod.
Štvrtok : 10.00 – 12.00 o 12.30 – 15.00 hod.
Piatok : 10.00 – 12.00 o 12.30 – 15.00 hod.
vidieť v mestskej galérii v Mestskom kultúrnom
stredisku od 6. do 29. marca.
Grafik,
Éles
Bulcsú,
vystavoval
v Macedónsku, Poľsku, Litve, Taliansku, Číne,
Španielsku, Belgicku a na Slovensku.
Je laureátom dvoch grafických cien.
Popri tom sa zúčastnil svojimi prácami
celkom deviatich maďarských kolektívnych
grafických výstav.
Stretneme sa o 14.30 hod. vo veľkej sále
Mestského kultúrneho strediska.
Hľadáme ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do
aktivít a programu historického sprievodu
„PRO HONORIS“.
Historický sprievod „PRO HONORIS“ sa
zúčastní obecných dní v obciach a mestách
regiónu, a to v historických odevoch , a to tak
mužských ako ženských z obdobia stredoveku.
Hľadáme mužov a ženy od 15 rokov vyššie
v rôznych profesných rolách.
Viac informácií ako aj prihlášky do
konkurzu nájdete na našej webovej stránke:
www.msksvk.wbl.sk
Súťaž ● Súťaž ●Súťaž
Mestské kultúrne stredisko
Veľké Kapušany
vyhlasuje
XI. ročník výtvarnej súťaže
KAPUŠIANSKA PALETA
pre žiakov základných a stredných škôl
Bližšie informácie : MsKS Veľké Kapušany,
638 2485, web: www.msksvk.wbl.sk
MAREC
VÝZNAMNÉ DNI
8.3. Medzinárodný deň žien
10.3. Deň solidarity s Tibetom
21.3. Svetový deň lesov
22.3. Svetový deň vody
23.3. Svetový deň meteorológie
TRI OBZRETIA
Mestská knižnica Vás pozýva na výstavu
„TRI OBZRETIA“, približujúcu život a prácu:
Jožo Nižnánsky (* 30. august
1903, Brestovany –
† 7. marec 1976, Bratislava)
Slovenský básnik, prozaik,
publicista a prekladateľ, autor populárnych
historických románov a povestí.
Weörös Sándor, 100.výročie
narodenia.
Maďarský básnik, spisovateľ,
prekladateľ, odborník v literatúre .
Gárdonyi Géza , 150. výročie
narodenia.
Maďarský spisovateľ, básnik,
dramatik, novinár, pedagóg.
SEBAOBRANA
Mestské kultúrne stredisko pre zvýšenie
bezpečnosti a ochrany občanov pripravuje
otvorenie kurzu:
REÁLNA SEBAOBRANA
● pre ženy
● pre mužov
Prihlásiť sa môžete v Mestskom kultúrnom
stredisku najneskôr do 15. marca.
Kurzovné : 15 €. Kurz pozostáva z 12
stretnutí a je vedený intenzívnou formou.
Kurz vedie odborný školiteľ.
3D
30. marca sa v mestskom kultúrnom
stredisku uskutoční prvé kolo
lukostreleckej súťaže 3D, na ktoré
Vás srdečne pozývame.
Program:
08.30 – 09.30 hod: Prezentácia
09.30 – 10.00 hod. Technická inštruktáž
10.00 – 13.00 hod: 3D lukostrelecká súťaž
13.00 hod: Vyhodnotenie a záver
Zmena programu je vyhradená
Výstava je prístupná od 5. marca v priestoroch
Mestskej knižnice a potrvá do 29. marca.
MEDZI RIADKAMI VÝROČÍ
V rámci výročí, ktoré si pripomíname
v marci, patrí dôležité miesto Svetovému
dňu lesov /21.3./ a Svetovému dňu vody
/22.3./.
Obe totiž patria medzi tie, bez ktorých by
život na Zemi neexistoval.
Ako však ľudstvo hazarduje s týmito
zdrojmi je niekedy až na neuverenie.
Malou „kvapkou vody“
v memente na naše
prostredie je výstava,
ktorú Mestské kultúrne
stredisko sprístupňuje
v galérii Turisticko
informačného centra
od prvého marca.
Výstava má názov „ ZEM – LESY – VODA“
a potrvá do konca marca.
Fenomén menom
KNIHA
Mesiacu marec – okrem iných prívlastkovpatrí už celé desaťročia aj prívlastok : MESIAC
KNIHY.
Naša malá exkurzia fenoménom „kniha“ je
v prvom rade informatívna. V druhom rade je
zase pripomenutím, aby sme mali na pamäti
a nezabúdali, že bohatstvá a múdrosti, ktoré sú
v knihách skryté, sú pre nás vždy prítomné
a dosažiteľné.
V prvopočiatkoch, keď ľudia vytvorili reč pre
svoje potreby vzájomného sa dorozumievania,
objavila sa aj potreba vytvoriť znaky, teda písmo,
a objaviť materiály k zaznamenávaniu myšlienok
ľudstva. Medzi najskorších predchodcov knihy tak
patrí kameň, drevo, potom drevené alebo hlinené
doštičky.
Potom bol objavený papyrus i pergamen a neskôr
papier. Písalo sa ručne brkom. Jednotlivé diely
papyrusu či pergamenu boli zlepované do pásov
a navíjané do zvitkov.
Najznámejšou zvitkovou knižnicou v staroveku
bola knižnica v Alexandrii, ktorá obsahovala až
sedemsto tisíc zvitkov..
V prvom storočí pred naším letopočtom bola
v Európe zvitková kniha nahradená rukou písanou
knihou – kódexom. Na našom území sa knižná
kultúra objavila až s príchodom kresťanstva na
prelome jedenásteho storočia, keď vznikali kláštory
a s nimi skriptoria pre opisovanie svetských kníh.
Kniha prešla od svojho zrodu až po dnes dlhým
vývojom. Prvé kódexové knihy – teda tie, ktoré už
mali dnešný tvar knihy, vznikali v období raného
stredoveku okolo 7. storočia n.l. Od tohto obdobia
sa začína história knihy, o ktorej hovoríme dnes.
Vynález kníhtlače Johannesom Gutenbergom,
zdokonalenie
knihárskych,
tlačiarenských
aj
papiernických technológií až po dnešnú knihu, ktorú
poznáme z knižníc alebo pultov kníhkupectiev – bola
častokrát aj cestou dogiem, kedy knihy končili na
hraniciach alebo v lepších prípadoch na indexoch.
Dnes
ich
máme
popri
tlačených
aj
v elektronických podobách. No či už na kamennej
doštičke alebo v elektronickej verzii, stále má tú istú
základnú vnútornosť: odovzdáva múdrosť , vieru
a skúsenosť.
V RYTME
Koncom minulého roka došlo k fúzii Tanečného
klubu Energosun
do systému a organizačnej
štruktúry Mestského kultúrneho strediska.
Začalo sa – tak povediac – od piky.
Noví, mladí ľudia. Prvé kroky. Tanečný rytmus
tak odvtedy – niekoľkokrát týždenne – rozvučuje
priestory kultúrneho strediska.
Pod vedením úspešného tanečníka – a teraz už
i akreditovaného trénera Jána Bumbáka ml.- si tak
mladí postupne osvojujú kroky samby, valčíka,
rumby atď. Tí najmenší z tanečného klubu
Energosunu pri MsKS už
dostali i prvú príležitosť na
prezentáciu.
Stalo sa tak 15. februára
v rámci
„Valentínskej
party“ v MsKS . Ich prvé
vystúpenie bol Tanečný
mix. Aplauz, ktorí ich na
konci vystúpenia čakal bol
nielen poďakovaním, ale
určite aj povzbudením do
ich ďalšej práce.
Ak ste práve zauvažovali o tejto možnosti pre Vaše dieťa, či
vnučku alebo vnuka, nič ste nezmeškali.
Vždy sa môžu prihlásiť, stačí zavolať: Mestské kultúrne stredisko
638 2485.
Informácie Vám radi poskytneme.
PREBÚDZANIE
Miestami a časom klope, inokedy zase priam
búcha na pomyselné dvere.
Áno, jar.
Prebúdza sa príroda, rastliny, človek, zvieratá,
skrátka celé univerzum.
Rovnomenná- ako názov tohto príspevku - je
i autorská fotografická výstava
veľkokapušianskeho fotografa Edmunda GÓGU.
Cez objektívy zachytáva mladé, nové, skrátka
rodiace a prebúdzajúce sa.
Výstava „PREBÚDZANIE“ je prístupná vo
Fotogalérii R. a C. CAPA v Mestskom kultúrnom
stredisku od 4. do 29. marca.
„ Móda je aktuálny trend , neustále sa meniaci,
sociálno psychologický fenomén, ktorý vplýva na rôzne
ľudské aktivity a myslenie.
Najvýznamnejšie sa aplikuje na oblečenie a iné aspekty
ľudského výzoru“.
Toľko wikipédia.
Viac o móde, módnych trendoch, ale aj o
„fintách“, zaujímavostiach ladenia
a samozrejme o jednej z reálnych kolekcií, sa
môžete dozvedieť, vidieť, ale aj sa opýtať
módnej návrhárky,
JANY POLÁKOVEJ
Prvý jarný deň, 21. marec 2013/ štvrtok /
o 19.00 hod. vo Veľkej sále Mestského
kultúrneho strediska, bude totiž vyhradený
móde.
Jana Poláková sa venuje
móde a módnemu dizajnu.
Vyrastala v umeleckom
prostredí, takže umenie
sa stalo prirodzenou
súčasťou jej života.
Po vyštudovaní strednej
a vysokej školy – obe
s umeleckým zameraním – začala intenzívne
pracovať s módou a dizajnom. Svoju tvorbu
prezentovala na mnohých módnych
prehliadkach a projektoch, čím sa jej kontakt
s módou ešte viac upevňoval.
„ Podstatou inšpirácie je pre mňa samotný materiál,
textilný aj netextilný a práca s týmto materiálom je
podmienená experimentom, deformáciou a ručnou
prácou. Snažím sa o nadčasovosť, rafinovanú
jednoduchosť a nenútenosť. Nehľadám v móde veľké
myšlienky, jednoducho ju robím. Mám rada prirodzenosť,
funkčnosť a akýsi nadhľad v procese samotnej tvorby,
ktorá je pre mňa rovnako dôležitá ako jej výsledok“ –
hovorí na tému módna návrhárka Jana Poláková .
Download

Kam za kultúrou- Kultúno spoločenský informátor marec 2013