TESLA_EIM_2008_1.qxd
16
20.2.2008
9:40
Page 15
TELFÓNNE A RTV ZÁSUVKY
KATALÓG
Názov
Name
Íàèìåíîâàíèå
Zásuvka RTV priebežná
Koaxiális antenna csatlakozóaljzat (fojamatos)
TV and radio end socket
Zásuvka RTV/SAT koncová
Ò è ðàäèî ãíåçäî ïðîìåæóòî÷íîå
Koaxiale Antennensteckdose verlaufsdose
und Auskopplungsdämpfung
Ò è ðàäèî ãíåçäî ïðîìåæóòî÷íîå
Koaxiale Antennensteckdose verlaufsdose
und Auskopplungsdämpfung
Ò è ðàäèî ãíåçäî ïðîìåæóòî÷íîå
Koaxiale Antennensteckdose verlaufsdose
und Auskopplungsdämpfung
Ò è ðàäèî ãíåçäî ïðîìåæóòî÷íîå
Koaxiale Antennensteckdose verlaufsdose
und Auskopplungsdämpfung
ÒÂ è ðàäèî ãíåçäî êîíöåâîå
Koaxiale Antennensteckdose endose
und Auskopplungsdämpfung
ÒÂ è ðàäèî ãíåçäî êîíöåâîå
Koaxiale Antennensteckdose endose
und Auskopplungsdämpfung
ÒÂ è ðàäèî ãíåçäî êîíöåâîå
Koaxiale Antennensteckdose endose
und Auskopplungsdämpfung
ÒÂ è ðàäèî ãíåçäî êîíöåâîå
Koaxiale Antennensteckdose endose
und Auskopplungsdämpfung
ÒÂ è ðàäèî ãíåçäî êîíöåâîå
Koaxiale Antennensteckdose endose
und Auskopplungsdämpfung
ÒÂ è ðàäèî ãíåçäî êîíöåâîå
Koaxiale Antennensteckdose endose
und Auskopplungsdämpfung
ÒÂ è ðàäèî ãíåçäî êîíöåâîå
Koaxiale Antennensteckdose endose
und Auskopplungsdämpfung
ÐÒÂ/ÑÀÒ ãíåçäî êîíöåâîå
RTV/SAT socket
Telefónna zásuvka jednoduchá
RTV/SAT Steckdose endose
Òåëåôîííîå ãíåçäî ïðîñòîå
Gniazdo RTV/SAT koncowe
Single telephone socket
Telefónna zásuvka jednoduchá
Telekommunikationssteckdose einfach
Òåëåôîííîå ãíåçäî ïðîñòîå
Gniazdo telefoniczne jednokrotne
Single telephone socket
Telefónna zásuvka 2x jednoduchá
Gniazdo telefoniczne jednokrotne
3x single telephone socket
Telefónna zásuvka rozvodná
Telekommunikationssteckdose einfach
Äâîéíîå òåëåôîííîå ãíåçäî
ñ íåçàâèñèìûì ñîåäèíåíèåì
Telekommunikationssteckdose einfach in Doppelausführung
Äâîéíîå òåëåôîííîå ãíåçäî
ñ íåçàâèñèìûì ñîåäèíåíèåì
Telekommunikationssteckdose einfach in Doppelausführung
Òðîéíîå òåëåôîííîå ãíåçäî
ñ íåçàâèñèìûì ñîåäèíåíèåì
Telekommunikationssteckdose einfach in Dreifachausführung
Òðîéíîå òåëåôîííîå ãíåçäî
ñ íåçàâèñèìûì ñîåäèíåíèåì
Telekommunikationssteckdose einfach in Dreifachausführung
Òåëåôîííîå ãíåçäî ïðîñòîå
Single telephone socket
Telefónna zásuvka rozvodná
Telekommunikationssteckdose einfach
Òåëåôîííîå ãíåçäî ïðîñòîå
Gniazdo telefoniczne jednokrotne
Single telephone socket
Telekommunikationssteckdose einfach
Òðîéíîå òåëåôîííîå ãíåçäî
ñ íåçàâèñèìûì ñîåäèíåíèåì
Telekommunikationssteckdose einfach in Doppelausführung
Òðîéíîå òåëåôîííîå ãíåçäî
ñ íåçàâèñèìûì ñîåäèíåíèåì
Telekommunikationssteckdose einfach in Doppelausführung
TV and radio transit socket
Zásuvka RTV priebežná
TV and radio transit socket
Zásuvka RTV priebežná
TV and radio transit socket
Zásuvka RTV priebežná
TV and radio transit socket
Zásuvka RTV koncová
TV and radio end socket
Zásuvka RTV koncová
TV and radio end socket
Zásuvka RTV koncová
TV and radio end socket
Zásuvka RTV koncová
TV and radio end socket
Zásuvka RTV koncová
TV and radio end socket
Zásuvka RTV koncová
TV and radio end socket
Zásuvka RTV koncová
2-single telephone socket
Telefónna zásuvka 2x jednoduchá
2-single telephone socket
Telefónna zásuvka 3x jednoduchá
3x single telephone socket
Telefónna zásuvka 3x jednoduchá
Telefónna zásuvka s dvoma modulmi
s prednosou (priorita AB)
2-single telephone socket
Telefónna zásuvka s dvoma modulmi
s prednosou (priorita AB)
2-single telephone socket
Beschreibung
Megnevezés
Nazwa
Gniazdo RTV przelotowe
Koaxiális antenna csatlakozóaljzat (fojamatos)
Gniazdo RTV przelotowe
Koaxiális antenna csatlakozóaljzat (fojamatos)
Gniazdo RTV przelotowe
Koaxiális antenna csatlakozóaljzat (fojamatos)
Gniazdo RTV przelotowe
Koaxiális antenna csatlakozóaljzat (lezáró)
Gniazdo RTV koncowe
Koaxiális antenna csatlakozóaljzat (lezáró)
Gniazdo RTV koncowe
Koaxiális antenna csatlakozóaljzat (lezáró)
Gniazdo RTV koncowe
Koaxiális antenna csatlakozóaljzat (lezáró)
Gniazdo RTV koncowe
Koaxiális antenna csatlakozóaljzat (lezáró)
Gniazdo RTV koncowe
Koaxiális antenna csatlakozóaljzat (lezáró)
Gniazdo RTV koncowe
Koaxiális antenna csatlakozóaljzat (lezáró)
Gniazdo RTV koncowe
RTV/SAT csatlakozóaljzat
Egyszerû telekommunikációs aljzat
Egyszerû telekommunikációs aljzat
2x egyszerû telekommunikációs aljzat független
Gniazdo telefoniczne dwukrotne
2x egyszerû telekommunikációs aljzat független
Gniazdo telefoniczne dwukrotne
3x egyszerû telekommunikációs aljzat független
Gniazdo telefoniczne 3-krotne
3x egyszerû telekommunikációs aljzat független
Gniazdo telefoniczne 3-krotne
Egyszerû telekommunikációs aljzat
Egyszerû telekommunikációs aljzat
Gniazdo telefoniczne jednokrotne
2x egyszerû telekommunikációs aljzat független
Gniazdo telefoniczne dwukrotne
2x egyszerû telekommunikációs aljzat független
Gniazdo telefoniczne dwukrotne
TESLA_EIM_2008_1.qxd
G
20.2.2008
9:40
Page 16
2007
17
PRAKTIK
PRAKTIK
VÝSTAVBA
MODUL
MODUL
VÝSTAVBA
ŠTANDARD
ZP 10
4 FK 283 51
4 FK 283 91
4 FK 282 101
4 FK 282 112
---------
ZP 13
4 FK 283 52
4 FK 283 92
4 FK 282 102
4 FK 282 113
---------
ZP 16
4 FK 283 53
4 FK 283 93
4 FK 282 103
4 FK 282 114
---------
ZP 19
4 FK 283 54
4 FK 283 94
4 FK 282 104
4 FK 282 115
---------
ZK 2-7
4 FK 283 55
4 FK 283 95
4 FK 282 105
4 FK 282 116
---------
ZK 08
4 FK 283 56
4 FK 283 96
4 FK 282 106
4 FK 282 117
---------
ZK 10
4 FK 283 57
4 FK 283 97
4 FK 282 107
4 FK 282 118
---------
ZK 13
4 FK 283 58
4 FK 283 98
4 FK 282 108
4 FK 282 119
---------
ZK 16
4 FK 283 59
4 FK 283 99
4 FK 282 109
4 FK 282 121
---------
ZK 19
4 FK 283 60
4 FK 283 100
4 FK 282 111
4 FK 282 122
---------
ZK 55
4 FK 283 61
4 FK 283 101
---------
---------
---------
ZK 2-7 SAT
4 FK 283 62
4 FK 283 102
4 FK 283 42
4 FK 283 43
---------
TZ-A-b
4 FK 283 12.X
---------
4 FK 282 77.X
---------
4 FK 282 19.X
TZ-A-b
4 FK 283 02.X
4 FK 284 02.X
---------
4 FK 282 87.X
4 FK 282 20.X
TZ-1A/2A-b
4 FK 283 13.X
---------
4 FK 282 78.X
---------
4 FK 282 33.X
TZ-1A/2A-b
4 FK 283 03.X
4 FK 284 03.X
---------
4 FK 282 88.X
4 FK 282 34.X
TZ-1A/2A/3A-b
---------
---------
4 FK 282 79.X
---------
4 FK 282 31.X
TZ-1A/2A/3A-b
---------
---------
---------
4 FK 282 89.X
4 FK 282 32.X
4 FK 283 11.X
---------
4 FK 282 76.X
---------
4 FK 282 18
4 FK 283 01.X
---------
---------
4 FK 282 86
4 FK 282 23
4 FK 283 14.X
---------
---------
---------
---------
4 FK 283 04.X
4 FK 284 04.X
---------
---------
---------
TZR-A-b
TZR-A-b
TZ-AB-b
TZ-AB-b
montហna stenu
montហpod omietku
montហna stenu
montហpod omietku
montហna stenu
montហpod omietku
montហna stenu
montហpod omietku
TESLA_EIM_2008_1.qxd
18
20.2.2008
9:40
Page 17
DÁTOVÉ ZÁSUVKY A RÁMÈEKY
KATALÓG
Názov
Name
Íàèìåíîâàíèå
Beschreibung
Megnevezés
Nazwa
Dátová zásuvka
Data socket
Dátová zásuvka
Data socket
Dátová zásuvka
Data socket
Dátová zásuvka
Data socket
Dátová zásuvka
Data socket
Dátová zásuvka
Data socket
Êîìïüþòåðíàÿ ðîçåòêà
Daten steckdose
Êîìïüþòåðíàÿ ðîçåòêà
Daten steckdose
Êîìïüþòåðíàÿ ðîçåòêà
Daten steckdose
Êîìïüþòåðíàÿ ðîçåòêà
Daten steckdose
Êîìïüþòåðíàÿ ðîçåòêà
Daten steckdose
Êîìïüþòåðíàÿ ðîçåòêà
Daten steckdose
Adataljzat
Gniazdo komputerowe
Adataljzat
Gniazdo komputerowe
Adataljzat
Gniazdo komputerowe
Adataljzat
Gniazdo komputerowe
Adataljzat
Gniazdo komputerowe
Adataljzat
Gniazdo komputerowe
Rámèek
Frame
Dvojrámèek
Double-frame
Îäèíî÷íàÿ ðàìêà
Einfachrahmen
Keret
Ramka 1-krotna
Äâîéíàÿ ðàìêà
Zweifachrahmen
Kettes keret
Ramka 2-krotna
Trojrámèek
Triple-frame
Òðîéíàÿ ðàìêà
Dreifachrahmen
Hármas keret
Ramka 3-krotna
Štvorrámèek
Tetra-frame
Ðàìêà íà 4 ìîäóëÿ
Vierfachrahmen
Négyes keret
Ramka 4-krotna
Pärámèek
Quintuple-frame
Ðàìêà íà 5 ìîäóëÿ
Fûnffachrahmen
Õtõs keret
Ramka 5-krotna
Telefónne zásuvky
1. Použitie
Telefónna zásuvka je urèená k trvalému alebo prechodnému pripojeniu koncových telekomunikaèných zariadení vo vnútorných telekomunikaèných rozvodoch. Telefónna zásuvka úèastnícka (TZÚ) je urèená na koncový bod tefónnej siete s analógovým úèastníckym rozhraním.
Telefónna zásuvka úèastnícka priebežná (TZÚP) je urèená na koncový bod telefónnej siete a na pripojenie vedenia následného úèasníckeho rozvodu. Telefónna zásuvka (TZ) je urèená na úèastnícke rozvody za koncovým bodom telefónnej siete za (TZÚ). Telefónna zásuvka priebežná (TZP)
je urèená na úèastnícke rozvody za koncovým bodom telefónnej siete (za TZÚ) s možnosou pripojenia ïalšieho vedenia úèastníckeho rozvodu.
Telefónna zásuvka rozvodná (TRZ) je urèená na ukonèenie predåžovacieho vedenia úèastníckeho rozvodu pred alebo za koncovým bodom telefónnej siete. Uvedené zásuvky možno použi aj v iných telekomunikaèných sieach, pre ktoré sú svojím parametrami vyhovujúce.
2. Popis
Základný zásuvkový konektorový modul (modulárna zásuvka) je šeskontaktový normalizovaný diel odpovedajúci TST 005/95 (MH-ÈTÚ),
resp. TPT T 1-1 (MDPaT SR) a rozmerovo FCC S68 IEC 603-7.
3. Pripojovanie zásuvky - radenie
Na telefónnu jednoduchú zásuvku TZ-A-b 4 FK 282 19, 20 je možné pripoji jeden telefónny prístroj.
Na telefónnu dvojzásuvku TZ-1A/2A-b 4FK 282 33, 34 je možné pripoji dva telefónne prístroje, každý na vlastnú úèastnícku linku.
Na telefónnu trojzásuvku TZ-1A/2A2B-b 4 FK 282 35, 36 je možné pripoji napr.: na vstupy 1A a 2A dva telefónne prístroje, každý na vlastnú úèastnícku linku, na vstup 2B záznamové zariadenie s paralelným pripojením, alebo ïalší telefónny prístroj, prièom vstup 2A je nadradený vstupu 2B.
Na telefónnu trojzásuvku TZ-ABC-b 4 FK 282 21, 22 telefax, niektoré záznamové zariadenia, prípadne tarifný indikátor sa pripájajú na vstup A až B telefónny prístroj potom na vstup B, resp. C. Telefónnemu prístroju tak môžu by predradené až dve predchádzajúce koncové zariadenia telefónnej siete. Záznamové zariadenie s paralelným pripojením sa zapája vždy vpravo od telefónneho prístroja.
Na telefónnu trojzásuvku TZ-1A/2A/3A-b 4 FK 282 31, 32 je možné pripoji tri telefónne prístroje, každý na vlastnú úèastnícku linku.
Vyhotovenie zásuviek vyjadrené záèislím x= .1 až .5 znamená:
x=.1 - telefónna zásuvka (bez zakonèovacieho èlena).
x=.2 - telefónna zásuvka úèastnícka TZÚ so zakonèovacím èlenom (odpor + dióda), umožòujúcim kontrolu celistvosti sluèky.
x=.3 - telefónna zásuvka osadená len prvkami istenia proti prepätiu (3x varistor: medzi La-Lb, La-zem, Lb-zem).
x=.4 - telefónna zásuvka úèastnícka osadená zakonèovacím èlenom (odpor + dióda) a prvkami istenia proti prepätiu.
x=.5 - telefónna zásuvka úèastnícka osadená zakonèovacím èlenom (odpor + dióda) a prvkami istenia proti nadprúdu.
Výrobok je schválený na pripojenie k telekomunikaènej sieti v SR a ÈR.
TESLA_EIM_2008_1.qxd
G
20.2.2008
9:40
Page 18
2007
19
1xRj45 Cat. 5e
(netienený)
2xRj45 Cat. 5e
(netienený)
1xRj45 Cat. 5e
(tienený)
2xRj45 Cat. 5e
(tienený)
1xRj45 Cat. 6
(tienený)
2xRj45 Cat. 6
(tienený)
PRAKTIK
PRAKTIK
VÝSTAVBA
MODUL
MODUL
VÝSTAVBA
ŠTANDARD
4 FK 283 66
4 FK 283 36
---------
---------
---------
4 FK 283 67
4 FK 283 37
---------
---------
---------
4 FK 283 68
4 FK 283 38
---------
---------
---------
4 FK 283 69
4 FK 283 39
---------
---------
---------
4 FK 283 70
4 FK 283 40
---------
---------
---------
4 FK 283 71
4 FK 283 41
---------
---------
---------
---------
4 FA 127 41
---------
4 FA 127 27
---------
---------
4 FA 127 42
---------
4 FA 127 28
---------
---------
4 FA 127 43
---------
4 FA 127 29
---------
---------
4 FA 127 44
---------
4 FA 127 36
---------
---------
4 FA 127 45
---------
4 FA 127 37
---------
RTV úèastnícke zásuvky
Úèastnícke zásuvky sú koncovým úèastníckym rozhraním TKR. Zabezpeèujú prenos TV a R signálov vo frekvenènom pásme 5 až 862 MHz.
Konštrukène sú riešené v kovovom odliatku z antikoróznej zliatiny. Konektory: IEC - 75 Ω, alebo zásuvky s oznaèením F majú konektor
F - 75 Ω. Zásuvky priebežne ZP sa používajú v kaskádných systémoch rozvodu signálu. Zásuvky koncové ZK sú urèené
na zakonèenie kaskádného vedenia, alebo na realizáciu hrebeòových resp. hviezdicových rozvodov TV a R signálov.
Parametre úèastníckych zásuviek:
Tlmenie tienením:
Prechodové tlmenie:
Väzbové tlmenie:
Typ
f (Mhz)
ZK 2-7 AvTV
AvR
ZK 08 AvTV
AvR
ZK 10 AvTV
AvR
ZK 13 AvTV
AvR
ZK 16 AvTV
AvR
ZK 19 AvTV
AvR
±0,5
±1
±1
±1
+1
±1
±1
±1
±1
±1
±1
±1
At > 75 dB (5 - 470 Mhz)
> 65 dB (470 - 862 Mhz)
Ap
AvTV , AvR
5 - 47 47 - 68 68 - 139 139 - 470
Return VHF FM-Dig. VHF
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
1,5
2
1,5
2
7,5
7,5
7,5
8,5
8,5
8,5
8,5
12,5
12,5
12,5
10
10
10
10
10,5
10,5
10,5
13,5
13,5
13,5
13,5
15,5
15,5
15,5
16
16
16
16
19
19
19
19
19
19
19
22
22
22
470 - 862
UHF
(dB)
2,5
9,5
11,5
14,5
16,5
19,5
-
Typ
ZP 10
ZP 13
ZP 16
ZP 19
f (Mhz)
AP
AvTV
AvR
AP
AvTV
AvR
AP
AvTV
AvR
AP
AvTV
AvR
±0,5
±1
±1
±0,5
±1
±1
±0,5
±1
±1
±0,5
±1
±1
5 - 47 47 - 68 68 - 139 139 - 470
Return VHF FM-Dig. VHF
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
1,8
1,8
1,8
2
10
10
10
10
10,5
10,5
10,5
1
1
1
1,2
13,5
13,5
13,5
13,5
15,5
15,5
15,5
1
1
1
1,2
16
16
16
16
19
19
19
1
1
1
1,3
19
19
19
19
22
22
22
-
470 - 862
UHF
(dB)
2,4
11,5
1,8
14,5
1,8
16,5
1,8
19,5
-
Download

Televízne a rozhlasové zásuvky RTV - technické údaje